Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 29 ( Zveřejněno: 25/07/2008)
Oprava:

Oznámení 0237/08 z týdne 7 v roce 2008 bylo staženo z internetové stránky systému RAPEX, dokud nebude provedeno posouzení rizik.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0785/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorativní akrylové kameny
 
Značka: Dragimex Handels - AG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bezbarvé kameny: 4041041173854 — oranžovými kameny: 4041041174110
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:Vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu. To může vést děti k tomu, aby ji umístili do úst a aby ji zastavili, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu,Zranění ústí, hrdla, jícnu a gastrointestinální trakt způsobené přítomností ostrých hran nebo nerovnoměrně oddělených klihů.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Průhledná, bezbarvá nebo oranžovoobarvená těla, některá s ostrými hranami,
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0795/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil (boční airbag)
 
Značka: Suzuki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Suzuki rychlé 1.3L/1.5L a rychlé sportu 1.6L 3D
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože existuje riziko nezamýšleného rozvinutí bočního airbagu pro cestující, když řidič změní spínač zapalování na pozici v důsledku nesprávného směrování airbagového drátu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel vyrobených od začátku provozní výroby do 7. dubna 2008 v rámci následujících čísel VIN: 1. SWIFT 1.3L Od TSPMMZA11S00114529 na TSMMZA11S00571034 2. SWIFT 1.5L Od TSPMMZA21S00136455 na TSMMZA21S00202342 3. Rychlý sport 1.6L 3D Od TSPMMZA31S00305326 na TSMMZA31S00571759
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0801/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily
 
Značka: SUZUKI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Suzuki Spres, typ vozidla EX, ES schválení typu č. e4 * 2001/116 * 0130 *, rozmezí ID vozidla: TEXMB22S00120963–133607 TEXMB32S00119436–133854 TEXMB52S00120933–133246 TEXMB62S00120818–133590
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku možného neprovedení nouzového otevření airbagu v přístrojové desce. Nepřítomnost únikového otvoru může vést k poruše airbagu předního cestujícího v době, kdy byla spuštěna.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Identifikace vozidel postižených použitím seznamu čísel podvozku. Dotčené vlastníky vozidel se oznamují. Informace o opatření s kódem HUGP poskytnutých dodavateli.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0802/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil (ovládací potrubí řízení)
 
Značka: Porsche
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  911 Carrera (997) a 911 Carrera S (997)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože je možné, že se spojení ovládací větve spojovacího potrubí může roztrhnout. Ztráta kapaliny v ovládacím vedení (Penosin) může vést k náhlému selhání elektrické pomoci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká 2009 vozidel na trh, která jsou uváděna na trh, spolu s následujícími identifikačními čísly vozidla (VIN): WP0ZZZ99Z9S745107 WP0ZZZ99Z9S700108 WP0ZZZ99Z9S710138 WP0ZZZ99Z9S710149 WP0ZZZ99Z9S710154
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0800/08       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: DOMOTIBELEC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. J. 982030
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje zdravotní riziko, protože nedetekuje plyn o koncentraci 300 ppm v době kratší než 3 minut, a neumožňuje tak uživateli a dalším v jeho blízkosti přijmout nezbytná opatření, aby se zabránilo riziku intoxikace oxidem uhelnatým.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0793/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnost na druhou smluvní stranu pro jezdce koní
 
Značka: HL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku příliš malého absorpčního materiálu.Výrobek není v souladu se směrnicí 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13158.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bezpečnost na druhou smluvní stranu pro jezdce na koně. Výrobek byl dodán s padělaným osvědčením. Jedná se o stejný výrobek jako „Alpha Horse“, který byl stažen z trhu v listopadu 2007 (oznámení 1229/07).
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0784/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská sedačka
 
Značka: Michelin Cockpit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Michelin oxyOcean (kód produktu: 63001),
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760149630014 2. Michelin Krcano (kód produktu: 63002), kód Bary: 3760149630021 3. Michelin Creaseset (kód produktu: 63003), kód Bary: 3760149630038 4. Michelin Kredne (kód produktu: 63004), kód Bary: 3760149630045 5. Michelin an Storm (kód produktu: 63005), kód Bary: 3760149630052
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v případě čelního nárazu je úroveň ochrany sedadla nízká.Nebyly hlášeny žádné nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Každý výrobek je opatřen nálepkou s čárovým kódem. Kód produktu je začleněn do čárového kódu. Na sedadlo je připevněna ochranná známka Michelin.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0791/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Spací pytel
 
Značka: Joufflu Dee
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože některé vrčky, které se vejdou do válce pro malé části, lze oddělit silou menší než 60 N.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Spací pytle pro kojence, různé konstrukce
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0796/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Zubní kartáček „Dora“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 80056; Čárový kód 5410267800568
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože na některých kartáčky na zuby může být oddělení batohy od batohy zrušeno. Nebezpečí zalknutí při požití (menší než 5 cm).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0786/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné vzdělávací bloky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5900851065300, ref. 1720006530, E13.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože souprava obsahuje malé části, které se plně zapadají do válce pro malé části (oválný blok).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava tvářených dřeva, zabalená v dřevěné schránce na kolech. Bloky jsou různého tvaru a velikostí a barevné (žluté, červené, bílé, zelené a modré). Balení hračky je transparentní plast. Na štítku jsou tyto nápisy: „E13 Vzdělávací hračka“, značka CE, „Nevhodné pro děti mladší 3 let“, název a adresa dovozce „Made in China“, číslo EAN, piktogram týkající se omezení podle věku 0–3. Zároveň je třeba upozornit na nebezpečí, že budou použity obaly a rady, aby byl štítek zachován pro další použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0787/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chov v zájmovém chovu (vejce a zvířata v zájmovém chovu)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. GT-01, čárový kód 1. 5290666503273 2. GT-01, čárový kód 5290666503280
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože roste o více než 50 % v jakémkoli rozměru a jestliže toto dítě nebo jeho část umožňuje, aby si hračka rozrostla, což může způsobit růst velikosti hračky, což může způsobit asfyxie nebo gastrointestinální zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1. Podobizna z průhledných tvrdých plastů, která má další vejce z materiálu, jako je sádra. Druhý vejce se na něm nachází ve formě dinosaur. Vejce jsou opatřena štítkem, který na něm má tyto značky: „Nepovolit“, „Upozornění na malé části, ne pro děti mladší 3 let“, návod, jak jej používat, „CE“, věčné omezení a „Vyrobeno v Číně“. 2. Podobizna vejce, která má v ní roztašenou hračku ve formě dinosaur. Vejce jsou vyrobena z průhledných tvrdých plastů. Vejce jsou opatřena štítkem, který na něm má tyto značky: „Exp and Dvojité Velikost Do Not Swer“, „Magic“, „Funny“, „Novo“, „Pozor Choceme Hazardo Small Parts, ne for children mladší 3 let“, pokyny pro jeho používání, „CE“, věčné omezení a „Vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0788/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zatáčení na hraní s hračkou – Funny Dog
 
Značka: Funny
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  č. 319; EAN 3020551123017
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení, protože délka šňůry je 875 mm místo maximálně 220 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je plastovým psem, který se pohybuje na 4 kolech, dlouhý žlutý kabel skončil s plastovým kroužkem. Hračka byla označena piktogramem, který se týká věkového omezení (0–3), ale podle CEN a polské obchodní inspekce je hračka určena pro děti mladší 36 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0789/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor klasických závodních automobilů
 
Značka: Yong Da
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5900851173333, ref. 172001733, No. 2039, M-1, 12pcs.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části (kola) se mohou od hračky oddělit a tyto části se zcela vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor dvanácti automobilů s opačným pohonem. Automobily jsou vyrobeny z plastu a zbarvují (žlutá, červená, stříbrná, zlatá, bílá a oranžová) a zdobená nálepkami. Obal je lepenkový rámeček s těmito nápisy: „Nový vstup do nového tisíciletí“ a okno sestávající z průhledného plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0790/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná komora s čísly a abacus
 
Značka: Toy and Game
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 2508 3088
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože toto riziko se může oddělit silou 77 N. Míče se proto mohou uvolnit a zapadnout zcela do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná komora s počtem různých barev a střechou s abacus
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0792/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka (Žabí)
 
Značka: HIT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. AB6567/B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části (oči) se mohou z hračky snadno oddělit a uvést do úst nebo spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu ze strany dovozce.

 
Popis:  Hračka je drotase ve tvaru žáby o délce přibližně 410 mm. Hračka je vyrobena z lehkých zelených vláken a má oči vyrobené z tvrdého plastu o průměru 18 mm. Hračka byla prodávána bez obalu. K hračce byly přiloženy dva štítky: jedna z kartonu a jednoho sew-in z vláken. Na etiketě byly uvedeny tyto údaje: Označení CE „nevhodné pro děti mladší 3 let“, jméno a adresa dovozce, „vyrobeno v Číně“, piktogram týkající se omezení ve věku 0–3 let. Rovněž je třeba upozornit na nezbytnost hraní s hračkou způsobem, k němuž se hodlala, a na doporučení k tomu, aby byl štítek zachován pro další použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0794/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Melodie
 
Značka: Paradiso Sun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5425000339106; značka/článek 910
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:1. zranění v důsledku:Nevhodný rozměr zpětné podpory výkyvu, který může vést k uvíznutí hlavy dítěte,— nedostatečná životnost houpačky – uzly lan se uvolní a sedadlo se při zkouškách oddělí od lan,Nedostatek základních informací o malých rozměrech mezi prvky hračky, které by se měly brát v úvahu při instalaci hračky,2. nebezpečí zalknutí z malých částí plastu, které se oddělily během zkoušek, a tyto části se zcela vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je houpačka sestávající ze žlutého tvrdého plastu, která se nachází na dvou landách ve formě syntetického vlákna. Hračka má v dosahu dítěte umístěný na horní straně, na přední straně hračky. Hračka se prodává bez obalu. Na hračce s belgickou a polskou značkou jsou uvedeny dva štítky s těmito nápisy v různých jazycích, včetně polštiny: „Vyrobeno v Belgii“, „značka CE“, „hračka je určena dětem ve věku 1–3 let“, jméno a adresa dovozce a čárového kódu. Objevují se rovněž upozornění: „Play pouze pod dohledem dospělé osoby“. „Zadejte obal pro budoucí odkazy“.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0797/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vycpávátka
 
Značka: Gilde
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Malé soby, EAN 4009079248296 2) Medium sobi, EAN 4009079248319 3) Velké soby, EAN 4009079248326
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (knoflíky, oči), které lze snadno oddělit a zařadit do válce pro malé části.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Zkušební vzorky jsou tři soby (malá přibližně 21 cm x 15 cm, střední přibližně 30 cm x 25 cm, velikost přibližně 60 cm x 35 cm) s měkkou náplní.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0799/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Telefon pro hračky
 
Značka: WIRE INTERCOM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 1028, odkaz výrobce: 831434, referenční číslo dovozce 05–0362,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2204938314347
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože průměrná hladina akustického tlaku, kterou hračka vytváří, přesahuje 80 dB, měřeno ve volném poli.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pár baterií napájených z růžové a bílé barvy s modrými klíči. Obal je lepenkový rámeček s průhlednou plastovou stranou, kterou lze vidět na dvou telefonech. Označení se nachází v jiném jazyce než španělštině. Na štítku jsou uvedeny údaje o distributorovi, upozornění na používání a pokyny týkající se věku a osoby, pro kterou je výrobek určen.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0803/08       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: Anycool
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Anyvychladn T808, pořadové číslo: 9N0779C48T0783A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože adaptéry EU nejsou v souladu s normou EN 50075. Největší riziko vyplývá z nabíječek dodávaných spolu s výrobkem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 50075.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Dvojí SIM TV mobilní telefon; GSM; GPRS
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0798/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zařízení pro sledování dětí
 
Značka: REV
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DZ 1850, článek 85994, EAN 4006341665690
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu znovunastavení monitoru pro kojence, je třeba stisknout tlačítko. Toto tlačítko se nachází pod dutinou s dutinou při vyduté a může být lisováno pouze s použitím vah s jemnou výklopkou. Pokud je monitor znovu nastaven a je připojen k napájecímu zdroji, konec nastavení pro nastavení polohy se může dostat k nebezpečným aktivním součástem. Zařízení není dodáváno spolu se zkušebním zařízením za účelem jeho nastavení: v pokynech se doporučuje použít měřidlo s jemnou výklopkou. Pokud je tento přístroj vyroben z vodivého materiálu (např. papírenských svorek), může uživatel tohoto zařízení přijít do styku s úrovněmi nebezpečného napětí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60950 a EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je zařízení pro kojence a malé děti s zářičem, přijímačem a zástrčkou pro napájení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 29