Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 16 ( Offentliggjort på: 20/04/2018)
Meddelelse nr. A12/0505/18 fra rapporten 2018-014 er endeligt trukket tilbage fra hjemmesiden, da den vedrører samme tilbagekaldelse som anmeldt i notifikation A12/0169/18.Meddelelse A12/0491/18 fra rapporten 2018-014 er endeligt trukket tilbage fra hjemmesiden, da den vedrører samme tilbagekaldelse som anmeldt i notifikation A12/0399/18.

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0563/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke:  BioTouch USA
 
Navn: Pure Bright Red
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Senest pr. 07/30/17
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder den aromatiske amin-4-methyl-m-phenylendiamin (målt værdi 4,3 mg/kg).
4-methyl-m-phenylendiamin kan fremkalde kræft, er mistænkt for at forårsage genetiske defekter og skade forplantningsevnen.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanente makeup anbefaler, at aromatiske aminer med kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller sensibiliserende egenskaber hverken forekommer i tatoveringer og permanente makeup eller udledes fra azofarvestoffer.Produktet ikke er i overensstemmelse med den nationale lovgivning
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Lille 3 ml container
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0564/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: BioTouch USA
 
Navn: Red wine
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  PARTI 9RM
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder den aromatiske aminer (målt værdi 2,3 mg/kg) og 4-methyl-m-phenylendiamin (målt værdi:275 mg/kg).
Anilin mistænkes for at fremkalde kræft og genetiske defekter.4-methyl-m-phenylendiamin kan fremkalde kræft og forårsage genetiske defekter og skade forplantningsevnen.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanente makeup anbefaler, at aromatiske aminer med kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller sensibiliserende egenskaber hverken forekommer i tatoveringer og permanente makeup eller udledes fra azofarvestoffer.Produktet ikke er i overensstemmelse med den nationale lovgivning
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Flaske med tatovering, stempelfarve — 5 cm høj
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0565/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Eternal Ink
 
Navn: BUMBLE BEE
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:17.12.14
DET PÅGÆLDENDE PRODUKT KAN VÆRE FORFALSKET
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder den aromatiske amino-toluidin (målte værdier:29 mg/kg).
Aromatiske aminer kan fremkalde kræft, cellemutationer og påvirke reproduktionen.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanente makeup anbefaler, at aromatiske aminer med kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller sensibiliserende egenskaber hverken forekommer i tatoveringer og permanente makeup eller frigives fra azofarvestoffer.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  30 ml kolbe med gult pigment
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0566/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: World Famous Tattoo ink
 
Navn: GREAT WALL YELLOW
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  WFWY 161804
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder aromatiske aminer og anisidin (målte værdier:Henholdsvis 23 mg/kg og 24 mg/kg).
Aromatiske aminer kan fremkalde kræft, cellemutationer og påvirke reproduktionen.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanente makeup anbefaler, at aromatiske aminer med kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller sensibiliserende egenskaber hverken forekommer i tatoveringer og permanente makeup eller frigives fra azofarvestoffer.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Flaske med gul tatoveringsfarve
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0567/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Dragon tattoo
 
Navn: Deep Magenta
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder benzo (a) pyren (målt værdi:benzo [e] pyren:0,02 mg/kg, i alt PAH'er:1,46 mg/kg) og barium (målt værdi:660 mg/kg).
Nogle PAH er kræftfremkaldende, herunder benzo (a) pyren.Salte af barium kan optages fra tatoveringen med blæk og får toksiske virkninger.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup anbefaler, at indholdet af benzo (a) pyren (BaP) ikke overstiger 0,005 mg/kg, og at den samlede mængde PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.Det anbefales også, at barium ikke overstiger 50 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Plastbeholderens højde ca. 10 cm
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0568/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Eternal ink
 
Navn: Bay Gray
 
Type/modelnummer:  Chukes Vol 1:Sæsonspektrum
 
Batchnummer/stregkode:  PARTI 10-10-14
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder naphthalen med polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) (målt værdi:1,88 mg/kg)
Naphthalen kan fremkalde kræft.I Europarådets resolution RescAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og om permanent makeup anbefales det, at den samlede mængde PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Plastbeholder — højde ca. 8 cm
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0569/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Eternal ink
 
Navn: Cocoa Bean
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  PARTI 16446
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder den aromatiske aminer (målt værdi:6,1 mg/kg) og 4-methyl-m-phenylendiamin (målt værdi:396 mg/kg)
Anilin kan forårsage genetiske defekter og kræft samt allergiske reaktioner.4-methyl-m-phenylendiamin kan fremkalde kræft.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanente makeup anbefaler, at aromatiske aminer med kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller sensibiliserende egenskaber hverken forekommer i tatoveringer og permanente makeup eller frigives fra azofarvestoffer.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Plastbeholder — højde ca. 8 cm
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0570/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Eternal ink
 
Navn: Dark Red
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  X-142
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder den aromatiske amin-4-methyl-m-phenylendiamin (målt værdi 2,0 mg/kg).
4-methyl-m-phenylendiamin kan fremkalde kræft.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanente makeup anbefaler, at aromatiske aminer med kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller sensibiliserende egenskaber hverken forekommer i tatoveringer og permanente makeup eller udledes fra azofarvestoffer.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Plastbeholderens højde ca. 8 cm
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0571/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Eternal ink
 
Navn: Nocturnal Super Black
 
Type/modelnummer:  Præmiens tatoveringsfarve
 
Batchnummer/stregkode:  PARTI 04/07/17
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder benzo (a) pyren (målte værdier:benzo (a) pyren:0,06 mg/kgPAH'er i alt:13,47 mg/kg)
Nogle PAH er kræftfremkaldende, herunder benzo (a) pyren.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup anbefaler, at indholdet af benzo (a) pyren (BaP) ikke overstiger 0,005 mg/kg, og at den samlede mængde PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Plastbeholderens højde ca. 12 cm
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0572/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Goochie
 
Navn: Dark Coffee
 
Type/modelnummer:  215
 
Batchnummer/stregkode:  EXP 2019/12/08
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder arsen (målt værdi:8,0 mg/kg), kobolt (26 mg/kg), bly (13 mg/kg) og zink (200 mg/kg).
Arsen er kræftfremkaldende.Eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed og kan forårsage udviklingsneurotoksicitet.I Europarådets resolution RescAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og om fast makeup anbefales det, at indholdet af arsen og bly i tatoveringsfarver ikke overstiger 2 mg/kg, at indholdet af kobolt i tatoveringsfarver ikke overstiger 25 mg/kg, og at niveauerne af zink i tatoveringsfarver ikke overstiger 50 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Plastbeholderens højde ca. 8 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0573/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Lush Color
 
Navn: Strawberry
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  # 6358Z
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder den aromatiske aminanilin (målt værdi 9,5 mg/kg).
Anilin kan forårsage genetiske defekter og kræft og er toksisk ved kontakt med huden.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanente makeup anbefaler, at aromatiske aminer med kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller sensibiliserende egenskaber hverken forekommer i tatoveringer og permanente makeup eller udledes fra azofarvestoffer.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Plastbeholder — højde ca. 7 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0574/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Mastor
 
Navn: Dark Coffe
 
Type/modelnummer:  M323
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder arsen (målt værdi:8,1 mg/kg), bly (målt værdi:24 mg/kg) og zink (målt værdi:170 mg/kg).
Arsen er kræftfremkaldende.Eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed og kan forårsage udviklingsneurotoksicitet.I Europarådets resolution RescAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og om fast makeup anbefales det, at indholdet af arsen i tatoveringsfarver ikke overstiger 2 mg/kg, at tatoveringens indhold ikke overstiger 2 mg/kg, og at niveauet for zink i tatoveringsfarver ikke overstiger 50 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Plastbeholder — højde ca. 7 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0575/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Mbs Permanent makeup
 
Navn: Black
 
Type/modelnummer:  M501
 
Batchnummer/stregkode:  A01151
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder cadmium (0,36 mg/kg), bly (24 mg/kg) og polycykliske aromatiske kulbrinter, herunder benzo (a) pyren (0,08 mg/kg;PAH'er i alt:20,62 mg/kg).
Cadmium akkumuleres i kroppen og kan beskadige knogler og nyrer, hvis de optages fra tatoveringen.Eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed og kan forårsage udviklingsneurotoksicitet.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup anbefaler, at indholdet af benzo (a) pyren (BaP) ikke overstiger 0,005 mg/kg, og at den samlede mængde PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.Det anbefales også, at grænseværdierne for bly i tatoveringsfarver ikke overstiger 2 mg/kg, og at grænseværdierne for cadmium i tatoveringsfarver ikke overstiger 0,2 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Plastbeholderens højde ca. 8 cm
Oprindelsesland:  Bosnien-Hercegovina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0576/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Radiant Colors
 
Navn: Tribal Black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  PARTI 006
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder benzo (a) pyren (målte værdier:benzo (a) pyren:0,04 mg/kgPAH'er i alt:19,22 mg/kg).
Nogle PAH er kræftfremkaldende, herunder benzo (a) pyren.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup anbefaler, at indholdet af benzo (a) pyren (BaP) ikke overstiger 0,005 mg/kg, og at den samlede mængde PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Plastbeholderens højde ca. 10 cm
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0560/18       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: 100 LED MINILUCCIOLE LED
 
Type/modelnummer:  WTT-LED1-100C;Ref.:1200737
 
Batchnummer/stregkode:  8 024012 007378
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Tråde er for tynde.Ståltrådene er loddede til lysdioderne, som ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod at trække, og snoning.Stikkontakten gør det muligt at indsætte en stikprop i ét ben.
Tråde kan overvarme, der fører til brand.Der kan blive adgang til strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Belysningskæde med 100 LED-lamper (25 blåt, 25 grønt, 25 gult, 25 rødt).Produktet omfatter en stikkontakt, som gør det muligt at forbinde en anden belysningskæde.Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0561/18       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: 100 LED MINILUCCIOLE LED
 
Type/modelnummer:  WTT-LED1-100C;J.NR.:1200743
 
Batchnummer/stregkode:  8 022012 007435
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Tråde er for tynde.Ståltrådene er loddede til lysdioderne, som ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod at trække, og snoning.
Tråde kan overvarme, der fører til brand.Kablet kan løsnes fra de strømførende ledere.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Belysningskæde med 99 ikke-udskiftelige LED-lyskilder.Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0579/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Dacia
 
Navn: Duster
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelsesnumre:E2 * 2001/116 * 0314 ext 00-83 og e2 * 2007/46 * 0030, ext 00 til 40.
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er udstyret med eftersalgsservice, med et koblingsæt af reference 8201692139 eller 8201692144 leveret mellem 08/12/2016 og 13/06/2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Der kan være tale om forkert kontakt mellem slæbestykken og tilkoblingen på påhængskøretøjet.
Dette kan føre til, at påhængskøretøjet svigter under kørslen, uden at føreren advares herom.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Finland, Irland, Polen, Rumænien, Slovenien, Sverige, Nederlandene

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0553/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Spension-tilbehørstilbehør
 
Mærke: Funny Fashion
 
Navn: Clown nose with sound
 
Type/modelnummer:  55050
 
Batchnummer/stregkode:  8712364550504
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder di (2-ethylhexyl) phtalat (DEHP) (målt værdi:22 % i vægt).
Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsel til forbrugerne om risici (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Fabrikant): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Midlertidigt forbud mod levering, levering og udstilling af produktet

 
Beskrivelse:  Rød plast clown næse med lyd.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Luxembourg
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0558/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjs-slim
 
Mærke: GOGOPO /, GOOBANDS
 
Navn: Glittogoo Bloo
 
Type/modelnummer:  reference GP074
 
Batchnummer/stregkode:  5037832308658
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Migration af bor fra den gule gel er for høj (målt værdi:520 mg/kg).
Indtagelse eller kontakt med en for stor mængde bor kan skade børns sundhed ved at skade forplantningssystemet.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-3.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Fluorescerende slim (til rådighed i gul, lyserød og grøn), der leveres i en gennemsigtig plastbeholder med et håndværk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Island, Norge, Det Forenede Kongerige

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0562/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sættet af legetøjspolitiet
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Forces soldier
 
Type/modelnummer:  Nummer:77742
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:5902082910213
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Plastfløjten (delen af sættet) passer udelukkende ind i cylinderen for små dele.
Børn kan sætte fløjten i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Legetøjspolitiet, der indeholder elementer, som består af plastmateriale.Pakket i en gennemsigtig plastblister med en pap tilbage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0577/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bosættelseskugle
 
Mærke: Midex
 
Navn: Pilka
 
Type/modelnummer:  D25119
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:5900733466409
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet i kuglen indeholder 2-ethylhexylphthalat (DEHP) (målt værdi:31,7 % i vægt).
Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Kugle med to håndtag, fremstillet af blødt plastmateriale.Ingen emballage
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovakiet

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0578/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Indkøbskurv for legetøj
 
Mærke: Tanner
 
Navn: Modern hand-held basket
 
Type/modelnummer:  4090.6
 
Batchnummer/stregkode:  4 007464 040906
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Tekstilstrukturen i indkøbskurven indeholder bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:op til 2,68 %).
Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbageholdte resterende lagre, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Børneindkøbskurv med miniatureprodukter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0580/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukker af plast
 
Mærke: Tasso
 
Navn: The Pretty girl
 
Type/modelnummer:  Artikel #, stk. 9224-3
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:5901002004537
 
Risikotype:  Kemikalie, Miljø
 
Det plastiske materiale i dukken indeholder 2-ethylhexylphthalat (DEHP), dibutylphthalat (DBP), diisononylphthalat (DINP) (målte værdier:23,9 %, 0,7 % og 3,51 % vægtprocent).
Disse phthalater kan skade børns helbred og forårsage eventuelle skader på forplantningssystemet.Produktet indeholder også korte chlorparaffiner (SCCP) (målt værdi:3 100 mg/kg).SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen og forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sæt af to plastdukker i en plastpose
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0554/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  T-shirt for mænd
 
Mærke: Soni Fashion
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
T-sletten indeholder azofarvestoffer, der frigiver den aromatiske amin3,3 "-dimethoxybenzidin (målt koncentration:157,8 mg/kg).
Hvis produktet er i direkte og langvarig berøring med huden, kan den aromatiske amin optages af huden.Aromatiske aminer kan fremkalde kræft, cellemutationer og påvirke reproduktionen.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Herreskjorter til mænd, som er til rådighed i forskellige farver.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0557/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Suede retappe
 
Mærke: Goosecraft
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr.:151631011
 
Batchnummer/stregkode:  1234510644440
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læderet af læder er for høj (målt værdi:24,2 mg/kg).
Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Brunt, læderet læder med knapper fortil og en lynlås på bagsiden.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0581/18       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Bærbar radio
 
Mærke: FUMAO
 
Navn: FM/AM/SW1-2 4 BAND RADIO
 
Type/modelnummer:  FM-737U
 
Batchnummer/stregkode:  8 094012 001355
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering er utilstrækkelig.Det største tværsnitsareal af ledere i ledningsnettet er for lille.
Det kan forekomme, at dele af metallets dele bliver i live under opladning af radioen.Kablet kunne blive overophedet.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60065.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Bærbar FM-radio, der leveres med et netkabel til opladning af det indbyggede batteri.Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0556/18       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  "klæbemiddel"
 
Mærke: THRAKON
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MHW 136
 
Batchnummer/stregkode:  2387 LT 2497 GREY
 
Risikotype:  Personskader
 
Adhæsionen er utilstrækkelig.
På grund af den dårlige friktion til substratet kan tykke plader, der er limet adskilt fra facaden, være adskilt fra facaden.Produktet er ikke i overensstemmelse med byggevareforordningen og den relevante europæiske standard EN 12004.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Klæbestof for marmor, granit og sten, 25 kg.Klæbemidlet klassificeres som C2T.
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0555/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Vekselretter
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Power Inverter
 
Type/modelnummer:  Type:1000W og 2000W
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er ingen adskillelse mellem de primære og sekundære kredsløb.De beskyttende skodder i stikkontakten er utilstrækkelige og giver adgang til strømførende dele.
Brugeren kan få et elektrisk stød fra tilgængelige dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62368 og den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Vekselretter, jævnstrøm, 1000 W og 2000 WPakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 16