Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 16 ( Zveřejněno: 20/04/2018)
Oznámení A12/0505/18 ze zprávy -2018–014 bylo trvale staženo z internetové stránky, neboť se týká stejného stažení z oběhu oznámeného v oznámení A12/0169/18.Oznámení A12/0491/18 ze zprávy -2018–014 bylo trvale staženo z internetové stránky, neboť se týká stejného stažení z oběhu oznámeného v oznámení A12/0399/18

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0563/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka:  BioTouch USA
 
Název: Pure Bright Red
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Nejlepší k 07/30/17
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy 4-methyl-m-fenylendiamin (naměřená hodnota 4,3 mg/kg).
4-methyl-m-fenylendiamin může vyvolat rakovinu, může vyvolat genetické poškození a poškodit reprodukční schopnost.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a stálé lídici ani vypuštěny z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Drobný kontejner o objemu 3 ml
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0564/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: BioTouch USA
 
Název: Red wine
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  POLOŽKA 9RM
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy anilin (naměřená hodnota 2,3 mg/kg) a 4-methyl-m-fenylendiamin (naměřená hodnota:275 mg/kg).
Existuje podezření, že anilin způsobuje rakovinu a genetické poškození.4-methyl-m-fenylendiamin může vyvolat rakovinu a může vyvolat genetické poškození a poškodit reprodukční schopnost.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a stálé lídici ani vypuštěny z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Láhev na tetovací inkoust – vysoká 5 cm
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0565/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: BUMBLE BEE
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:17.12.14
PRODUKT MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy toluidin (měřené hodnoty:29 mg/kg).
Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Rezoluce Rady Evropy č. (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a na trvalém líčení a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  30 ml lahve ze žlutého pigmentu
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0566/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: World Famous Tattoo ink
 
Název: GREAT WALL YELLOW
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  WFGWY 161804
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy toluidin a anisidin (měřené hodnoty:23 mg/kg a 24 mg/kg).
Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Rezoluce Rady Evropy č. (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a na trvalém líčení a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev na žlutý tetovací inkoust
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0567/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Dragon tattoo
 
Název: Deep Magenta
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu (naměřená hodnota:benzo (e) pyren:0,02 mg/kg, celkový obsah PAU:1,46 mg/kg) a baryum (naměřená hodnota:660 mg/kg).
Některé PAU jsou karcinogenní, včetně benzo (a) pyrenu.Soli barya mohou být absorbovány z tiskařské barvy a mít toxické účinky.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah benzo (a) pyrenu (BaP) nepřekročil 0,005 mg/kg a aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.Rovněž doporučuje, aby obsah barya nepřekročil 50 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Výška plastové nádrže přibližně 10 cm
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0568/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal ink
 
Název: Bay Gray
 
Typ/číslo modelu:  Chukes Vol 1:Sezónní spektrum
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ČÁST 10–10–14
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) naftalen (naměřená hodnota:1,88 mg/kg)
Naftalen může vyvolat rakovinu.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Plastová nádoba – výška asi 8 cm
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0569/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal ink
 
Název: Cocoa Bean
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ÚSEK 16446
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje aromatické aminy anilin (naměřená hodnota:6,1 mg/kg) a 4-methyl-m-fenylendiamin (naměřená hodnota:396 mg/kg)
Anilin může způsobovat genetické poškození a rakovinu a alergické kožní reakce.4-methyl-m-fenylendiamin může vyvolat rakovinu.Rezoluce Rady Evropy č. (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a na trvalém líčení a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Plastová nádoba – výška asi 8 cm
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0570/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal ink
 
Název: Dark Red
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  X-142
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy 4-methyl-m-fenylendiamin (naměřená hodnota 2,0 mg/kg).
4-methyl-m-fenylendiamin může vyvolat rakovinu.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a stálé lídici ani vypuštěny z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Výška plastové nádrže přibližně 8 cm
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0571/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal ink
 
Název: Nocturnal Super Black
 
Typ/číslo modelu:  Prémiová tetická barva
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ŠARŽE 04/07/17
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu (naměřené hodnoty:benzo (a) pyren:0,06 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:13,47 mg/kg)
Některé PAU jsou karcinogenní, včetně benzo (a) pyrenu.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah benzo (a) pyrenu (BaP) nepřekročil 0,005 mg/kg a aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Výška plastové nádrže přibližně 12 cm
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0572/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Goochie
 
Název: Dark Coffee
 
Typ/číslo modelu:  215
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EXP 2019/12/08
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje arsen (naměřená hodnota:8,0 mg/kg), kobalt (26 mg/kg), olovo (13 mg/kg) a zinek (200 mg/kg).
Arsen je karcinogenní.Vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví a může způsobit vývojovou neurotoxicitu.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah arsenu a olovo v tetických inkoustech nepřekročil 2 mg/kg, obsah kobaltu v tetických inkoustech nepřesahuje 25 mg/kg a množství zinku v tetických inkoustech nepřesahuje 50 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Výška plastové nádrže přibližně 8 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0573/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Lush Color
 
Název: Strawberry
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  # 6358Z
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy anilin (naměřená hodnota 9,5 mg/kg).
Anilin může způsobovat genetické vady a rakovinu a je toxický v případě styku s kůží.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a stálé lídici ani vypuštěny z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Plastová nádoba – výška asi 7 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0574/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Mastor
 
Název: Dark Coffe
 
Typ/číslo modelu:  M323
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje arsen (naměřená hodnota:8,1 mg/kg), olovo (naměřená hodnota:24 mg/kg) a zinek (naměřená hodnota:170 mg/kg).
Arsen je karcinogenní.Vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví a může způsobit vývojovou neurotoxicitu.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah arsenu v tetických inkoustech nepřekročil 2 mg/kg, obsah olova v tetických inkoustech nepřesahuje 2 mg/kg a množství zinku v tetických inkoustech nepřesahuje 50 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Plastová nádoba – výška asi 7 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0575/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Mbs Permanent makeup
 
Název: Black
 
Typ/číslo modelu:  M501
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  A01151 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje kadmium (0,36 mg/kg), olovo (24 mg/kg) a polycyklické aromatické uhlovodíky včetně benzo (a) pyrenu (0,08 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:20,62 mg/kg).
Kadmium se hromadí v těle a může poškodit kosti a ledviny, pokud jsou absorbovány po tetování.Vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví a může způsobit vývojovou neurotoxicitu.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah benzo (a) pyrenu (BaP) nepřekročil 0,005 mg/kg a aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.Rovněž doporučuje, aby obsah olova v tetických inkoustech nepřekročil 2 mg/kg a obsah kadmia v tetických inkoustech nepřesahuje 0,2 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Výška plastové nádrže přibližně 8 cm
Země původu:  Bosna a Hercegovina
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0576/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Radiant Colors
 
Název: Tribal Black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ÚSEK 006
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) včetně benzo (a) pyrenu (měřené hodnoty:benzo (a) pyren:0,04 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:19,22 mg/kg).
Některé PAU jsou karcinogenní, včetně benzo (a) pyrenu.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah benzo (a) pyrenu (BaP) nepřekročil 0,005 mg/kg a aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Výška plastové nádrže přibližně 10 cm
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0560/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 100 LED MINILUCCIOLE LED
 
Typ/číslo modelu:  WT-LED1–100C;Ref.:1200737
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 024012 007378
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Dráty jsou příliš tenké.Konec drátu připájené na světlo LED není dostatečně chráněn před vytažením a kroucením.Zásuvka zásuvka umožňuje jednopólový vložení zástrčky.
Dráty by mohly přehřívat před požárem.Živé části mohou být přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 100 světelnými zdroji LED (25 modrá, 25 zelená, 25 žlutá, 25 červená.Výrobek zahrnuje zásuvku s objímkami, která umožňuje připojení jiného řetězce osvětlení.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0561/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 100 LED MINILUCCIOLE LED
 
Typ/číslo modelu:  WT-LED1–100C;Č.J.:1200743
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 022012 007435
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Dráty jsou příliš tenké.Konec drátu připájené na světlo LED není dostatečně chráněn před vytažením a kroucením.
Dráty by mohly přehřívat před požárem.Kabel by mohl být oddělen od živých vodičů, které jsou přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetězový řetěz s 99 nevyměnitelnými světlomety a svítilnami LED.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0579/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dacia
 
Název: Duster
 
Typ/číslo modelu:  Čísla ES schválení typu:E2 * 2001/116 * 0314 linka 00 až 83 a e2 * 2007/46 * 0030 linka 00 až 40.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vybavená v poprodejním servisu se spojovacím zařízením podle referenčních čísel 8201692139 nebo 8201692144, která byla dodána mezi 08/12/2016 a 13/06/2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Může dojít k nesprávnému kontaktu mezi tažným postrojem a spojovacím zařízením přívěsu.
To by mohlo vést k poruše světel přípojného vozidla při jízdě bez jakéhokoli upozornění řidiče.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Irsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0553/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Příslušenství k zubnímu oblečení
 
Značka: Funny Fashion
 
Název: Clown nose with sound
 
Typ/číslo modelu:  55050
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8712364550504
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:22 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Červený plastický nosu se zvukem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0558/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sametu mající povahu hraček
 
Značka: GOGOPO /, GOOBANDS
 
Název: Glittogoo Bloo
 
Typ/číslo modelu:  referenční GP074
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5037832308658
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru ze žlutého gelu je příliš vysoká (naměřená hodnota:520 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím boru může poškodit zdraví dětí tím, že poškozuje reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Fluorescenční slizový gel (dostupný ve žlutém, růžovém a zeleném stavu) dodávaný v průhledném plastovém květináči s náražením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Norsko, Spojené království

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0562/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka (hračky)
 
Značka: neznámý
 
Název: Forces soldier
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:77742
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5902082910213
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastové píšťalky (část sady) se zcela vejdou do válce pro malé části.
Děti by se tak mohly dostat do úst a zapadnout si na něj sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Policejní složka hračky, která tvoří prvky z plastu.Balí se do průhledných plastových blistrů s lepenkou zpět.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0577/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Spojovací koule
 
Značka: Midex
 
Název: Pilka
 
Typ/číslo modelu:  D25119
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5900733466409
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál koule obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:31,7 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Koule s dvěma rukojetí, vyrobená z měkkého plastu.Bez obalu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0578/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koš na nákup hraček
 
Značka: Tanner
 
Název: Modern hand-held basket
 
Typ/číslo modelu:  4090.6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 007464 040906
 
Druh rizika:  Chemické
 
Textilní tkanina nákupního košíku obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:až do výše 2,68 %).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zbývající zadržené zásoby (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Nákupní koš pro děti s miniaturními značkovými výrobky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0580/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava pro panenky z plastů
 
Značka: Tasso
 
Název: The Pretty girl
 
Typ/číslo modelu:  ČL. 9224–3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5901002004537
 
Druh rizika:  Chemické, Životní prostředí
 
Plastové materiály panenka obsahují 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP), dibutylftalát (DBP), diisononyl-ftalát (DINP) (měřené hodnoty:23,9 %, 0,7 % a 3,51 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek obsahuje rovněž chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota:3 100 mg/kg).SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Soubor dvou hrudek z plastu zabalených v plastovém sáčku
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0554/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko pro muže
 
Značka: Soni Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Trička obsahuje azobarviva uvolňující aromatické aminy 3,3’-dimethoxybenzidin (koncentrace měřená:157,8 mg/kg).
Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický amin pohlcen kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pánské košile, dostupné v různých barvách.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0557/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hovězí okruží a bránice
 
Značka: Goosecraft
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.151631011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1234510644440
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži kůže je příliš vysoké (naměřená hodnota:24,2 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hnědé, suebe kůže s knoflíky na přední straně a pomocí zdrhovadel na zadní straně.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0581/18       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Přenosná rádio
 
Značka: FUMAO
 
Název: FM/AM/SW1-2 4 BAND RADIO
 
Typ/číslo modelu:  FM-737U
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 094012 001355
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Průřez vodičů v síťovém kabelu je příliš malý.
Kovové části mohou naživit při nabíjení rádio.Kabel by mohl převednout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Přenosné FM rádiové zařízení, které má zabudovanou baterii a které je napájeno ze sítě.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0556/18       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  „adhesivním materiálem“
 
Značka: THRAKON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MKW 136
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2387 LT 2497 GREY
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přilnavost je nedostatečná.
Vzhledem k nízké adhezi do substrátu se mohou těžké destičky přilepit lepicí páskou oddělit od fasády.Výrobek není v souladu s nařízením o stavebních výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 12004.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Lepidla pro mramor, žula a peckové obkládání, 25 kg.Lepidla je zatříděna C2T.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0555/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výkonový invertor
 
Značka: neznámý
 
Název: Power Inverter
 
Typ/číslo modelu:  Typ:1000W a 2000W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Primární a sekundární obvody nejsou odděleny.Ochranná okenice na zásuvce jsou nedostatečná a umožňují přístup k živým částem.
Uživatel může dostat elektrický šok z přístupných částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62368 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Měnič výkonu, stejnosměrný proud na střídavý, 1000W a 2000W.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 16