Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 28 ( Zveřejněno: 18/07/2008)
Oprava:


Oznámení 0498/08 z týdne 18 v roce 2008 bylo z systému natrvalo odstraněno, protože dětské sedadlo pro děti splňuje požadavky na vlastnosti tlumicího materiálu.

Oznámení 0237/08 z týdne 7 v roce 2008 bylo staženo z internetové stránky systému RAPEX, dokud nebude provedeno posouzení rizik.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0772/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Naftalen
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čárový kód 943011558
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí udávení, protože může být zaměněno s potravinou u dětí a spolčením,Chemická látka proto, že děti mohou vybudit a dopustit se v nich, může způsobit podráždění, hoření,


otrava a v případě kontaktu s očima, zarudnutí a popálení.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Naftalen ve formě kulatých bonbónů balených v průhledném sáčku obsahujícím 20 kusů (bílé, žluté, zelené, oranžové a růžové) nebo lazačních bojíček. Na obalu je uveden nápis: „naftalen – zmocněnec proti momu, Uchovávejte mimo dosah dětí“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0774/08       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Houkačka – smluvní strana – strana Air Rom/s plynem s pohonem na zemní plyn
 
Značka: ALIKI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 6052, EAN 4012594100529, bod č. PAH9oz.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Požár
 
Výrobek představuje riziko:Poškození sluchu, protože akustický tlak je 140 dB, a překračuje tak maximální hodnotu 115 dB.Požár, protože vrhovač je poháněn vysoce hořlavým hnací silou.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  „Party Air Round“ (z části „Party Air Round“) sestávající z nádoby s aktivním uhlím s aktivním uhlím s aktivním uhlím s červeným plastem o délce 14,5 cm. Nádoba s aktivním uhlím je přibližně 13 cm dlouhá a průměr přibližně 5 cm. Nádoba s aktivním uhlím obsahuje různá upozornění týkající se malých částí, chemických látek a nebezpečí výbuchu. Obal sestává z jasné fólie se nálepkou opatřenou značkou CE a symbolem, který označuje, že výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0782/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – BMW Motorcycles
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F 800 GS
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože přední brzdový třmenu nesmí být upevněn v poloze při dostatečném utahovacím momentu. Jestliže se šroubovací spoje brzdového třmenu uvolní, může být přední kolo spáleno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modely z let 2007 a 2008. Rozsah VIN: ZT62000 – ZT66220.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0760/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Plovoucí svršek pro „Beea W50 Wing“
 
Značka: POSEIDON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dotčené vnitřní měchýře jsou označeny typu č. 5275–0 – 0–7, POSEIDON, 5445 a 2007. Tyto vnitřní měchýře byly připevněny v Besse W50, které se během tohoto období prodávají: Od 16. září 2007 do 10. června 2008.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 

Výrobek představuje riziko utonutí, jelikož v důsledku chyby ve výrobě se může zlomit švu, který drží obě části vnitřního močového měchýře, v rámci „Beea W50“.

Křídlo se tak jako plovoucí zařízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vadné vnitřní měchýře je umístěno uvnitř potápění „Bea W 50“, pomocí plovoucího stroje, který se používá pro potápění.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0759/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: KOELSTRA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZIPPA 1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Úhel mezi opěradlem a sedadlem je menší než 100° (a proto by mohl způsobit problémy s držením těla, pokud je použit pro kojence do šesti měsíců věku);— golfový kočárek není při sklonu na svahu stabilní;Přední kola se mohou dostat na nápravy při působení síly nižší než 200 N.— golfový kočárek není označen upozorněním, že není vhodný pro kojence do šesti měsíců věku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Golfový kočárek má kovovou konstrukci s plátěným sedadlem a opěradlo, které je připevněno k zabezpečení dítěte. Je zabaleno do lepenkové krabice označené údaji „KOELSTRA ZIPPO1“. Rámeček rovněž obsahuje leták s názvem: KOELSTRA SMART Zippa 1, poskytuje návod k použití. Leták je znázorněn, ale legendy nejsou ve španělštině. Existuje také záruční doklad, který není vytištěn ve španělštině.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0783/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek – Happy plus
 
Značka: NURSE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.140
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:1. zranění v důsledku:— oblast vstupu má prostory širší než 5 mm a menší než 12 mm, což představuje riziko uvíznutí prstů dítěte,Úhel mezi zadní opěrkou v nejvzpřímenější pozici a sedadlem je menší než 100°,Dítě může úplně odstranit retenční systém a spadnout,2. udušení, protože:Značka označená jako „Nurse“, která se nachází v malé části válce, je připevněna v přístupné oblasti a může být oddělena.Otvor v plastovém sáčku, který je pod položkou, má šířku větší než 380 mm a průměrnou tloušťku menší než 0,038 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů ze strany dovozce, objednaného orgány.

 
Popis:  Golfový kočárek, zabalený v lepenkové krabici. „Silla reclinble 405/425“.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0767/08       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Mazací pryž
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 85000358181043
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 29 % hmotnostních dihexyl-ftalátu (DEPH). Výrobek je jako hračka a děti mohou do úst vložit (maximální povolené množství u hraček a výrobků pro péči o děti je 0,1 % hmotnostních).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  3 malých stínících na zmrzlině, v jednom balení (modrozelené, žlutorůžové, žlutokapkách). Na obalu je připevněn štítek s označením CE a symbolem věku. Rozměry: 5.5 x 3 x 1 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0758/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pohyblivé části – Pozastavení spojovacího zařízení u pohyblivé části sady
 
Značka: HÖRBY BRUK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typy: Houpačky, houpačky Gongola, houpačky, sady 200 a 250 Vzory: 4003,4070,4080 A 4085 Kódy EAN: 7318890040031, 7318890040703, 7318890040802, 7318890040857,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože spojovací zařízení pro zavěšení na houpačkách se mohou po určité době slunečního záření rozbít. V letech 2007 a 2008 bylo podáno šest stížností.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření přijatá výrobcem.

 
Popis:  Sklopná sada pro domácí použití s 2 nebo více sedadly žluté. Canian a gonlona sequaling selected („Canian“) a „Gamonkola“: kovová šířka v červené a kotvy do zelené barvy. Sada dřevěných houpaček je vyrobena z pevného, tlaku impregnovaného dřeva. Vadné spojky pro zavěšení jsou červené barvy a v průběhu let 2006 a 2007 byly dodány s houpačky a kolejemi. Černé barvené závěsné spojky dodané během roku 2008 nejsou dotčeny.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0762/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka – „Tortuga Rapida“
 
Značka: VIDAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod 0216051, č. 218,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432583160512
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části lze oddělit, které se zcela vejdou do válce pro malé části.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Želvovina na světlo. Barva: žlutá hlava a obšívka, zelené nohy. Hračka je zabalena v jasném plastovém sáčku, který je zapečetěn lepenkovým páskem, na němž je uveden čárový kód, obchodní značka a výstrahy týkající se hraček, které nejsou určeny pro děti mladší 36 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0763/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Světlý dopřádací kulička
 
Značka: QD TOYS / MAGICAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POD VEDENÍM MAGIC SPINING QD/8168A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Výrobek představuje riziko krácení, protože při nárazové zkoušce nemá dostatečnou mechanickou pevnost a praskání, což vytváří ostré kusy.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN50088.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Světlý válec namontovaný na rukojeti. Je zabalen do lepenkové krabice s těmito informacemi: „Magical Light“ („Magical Light“), značka „QD Toys“ a „Try me“. „Lamed magické spřádání 32“. „Specifikace: barvy a obsah se mohou lišit od ilustrací.“ „QD 8168A“. Sdělení na straně kolonky zní takto: „Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0766/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon – Little Animal telefon č. 818
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  08026170–001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože letecké, které se zcela zapadne do válce pro malé části, může být snadno vytaženo nebo odpojeno.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zničení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Mobilní telefon z tvrdého plastu ve tvaru „Tiny-Winky“ (Teletubs), fialové barvy s béžovou obličejem, šedou klávesnicí, bílé klíče s černým čísly a červenými písmeny. Na zadní straně je prostor pro baterie, na zadní straně je vypínačem, řečníkem na zadní straně hlavy a (fialově) měkké plastové letecké a diody vyzařující světlo (pokryté malou bezbarvou plastovou paticí) na vrcholu hlavy. Když je telefon zapnutý, jsou lehké břidlice a různé poznámky nebo sekvence poznámek vyráběny stisknutím klíčů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0770/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné bloky – „Stabetårn“
 
Značka: TOY AND GAME
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2508 3095
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje odnímatelnou menší kouli, která prochází šablonou E.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Věž skládající se z vyjímatelných dřevěných kroužků a bloků z různých barev.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0771/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor stlačitelných hraček
 
Značka: FUNNY BATH TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČL. CD62/EL373,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 422562 022764.
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,2 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor 8 impromů, skříhovacích hraček ve formě zvířat.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0773/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkké hračky – Baby Happpy Color Soft & Sprint
 
Značka: HAPPY COLOR T’S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 1018; Čárový kód 5290516841517
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože selhal (materiál a švy) a vytváří malé části, které se vejdou zcela do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Příjemná hradková hračka ve tvaru barpeční a dětské želva, která hraje hudbu a je napájená ze baterií. Balí se do barvicího krabičky s průhledným okénkem. V rámečku jsou následující označení: piktogram týkající se věku (věk 6–36 měsíců), označení CE, země původu a jméno dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0777/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozšíření hraček – 1. Dinoinvazi Pet; 2. Pet Pet Pet
 
Značka: GROWING PET
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože se v žádném směru rozšiřuje o více než 50 % a pokud dítě umožňuje hračku nebo její část přijít do styku se slinami nebo žaludeční šťávy, způsobí, že hračka poroste.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  rozšiřující se hračky – 1 Dinoinvaze ostrá zvířata v zájmovém chovu; 2 organismy, které se rozrostou, pestrost vajec s pepeticí: chov pecek/typ modelu: označení: jako podobizna mezi vejci, která obsahuje roztažitelnou hračku ve formě dinosaur nebo kuře, se vejce balí do průhledného plastu 1 obsahující vejce obsahující dinosaur tato označení: „vyvíjející se zvířata v zájmovém chovu“, „nedovolují“ a připojují se na štítek s těmito nápisy: „Dinoinvaze je vrací“ výstražné upozornění obsahující NEBEZPEČNĚ D-malé, ne pro děti mladší 3 let „,“ návody k použití, „ce“, věčné omezení „a“ vyrobeno v porcelánu 2 vejce, která obsahuje kuřata, obsahuje tato označení: „vyvíjející se zvířata v zájmovém chovu“, „nedovolují“ a připojují se na štítek s těmito nápisy: „rostoucí zvířata v zájmovém chovu“, „Wirely vejce“, „aužívání, nové“, „nesmontované“, upozornění: nebezpečí udušení – malé části, nikoli pro děti mladší 3 let“, „značka ce“, návod k použití, věkové omezení a „vyrobeno v porcelánu“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0778/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Závodní automobil – Sport Products World
 
Značka: SPORTS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položky č. SB3752
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu vysokého obsahu olova. Hodnoty se pohybovaly od 4 074 mg/kg do 5 450 mg/kg v porovnání s povoleným limitem 90 mg/kg.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Závodní automobil vyrobený ze žlutého a černého plastu. Hračka se balí do lepenkové krabice s průhlednou plastovou blistkou. Rozměry hračky: 16.5 x 9 x 6 cm; obal 18 x 9.5 x 9 cm. Existují tyto nápisy: „Racing car NO.2288–13 záchranných týmů“ (na výrobku) a „Sport Products World“, „Cars, New Edition“, „Upozornění: Nebezpečí udušení – nevztahuje se na děti do 3 let. Malé části Vyrobeno v Číně, „značka CE, piktogram týkající se věkového omezení (na obalu).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0780/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tedy sireka obsahující „Chupa-Bchups“ llilipops
 
Značka: CHUPA-CHUPS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Chupa-Chups edyedy batosack: S470391, Genova: 3174334703955.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože transparentní PVC v kapse obsahuje více než 0,1 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátů (DEHP).Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tuedy ruk (ve tvaru krávy, žáby nebo draky) s malým transparentním oknem z PVC na zásobované žaludku z PVC, jehož pomocí je možné vidět „Chup-kups“ llilipops. Krávy jsou růžové se zelenými rohy a sluneční brýle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0775/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta pro děti
 
Značka: LYDIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:Uškrcení z důvodu přítomnosti pryžového zdrhovadel a gggles v oblasti střechy.Poranění oka nebo obličeje dětí při natažení šňůry na stažení pevně a uvolněni gggles.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0764/08       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Světelné zdroje pro zahradu se zahradami
 
Značka: HPI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Casa Nova Logo, č. 121826, 121827, 121828, EAN 4041103116447
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:— zahradní svítilny nejsou vybaveny kickem ochranným krytem, který brání tomu, aby malé děti umístily knot do úst a ingesli olej do lamp,— víčko plnicího hrdla zahradního paprsku není odolným dětem – to znamená, že plnicí otvory, včetně držáku knotu, by obvykle měly vyžadovat dva nezávislé pohyby, aby byly otevřeny (bajone-kloub),Krytý spoj mezi nádrží na naftu a holkem obsahuje azbest.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Olejové lampy z korozivzdorné oceli o průměru 9–20 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0761/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér – adaptér – univerzální adaptér
 
Značka: REINEX PACK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 9523, EAN 4068400095237
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Kontaktní kolíky adaptéru, který má být použit ve Spojeném království, může být vystaven, a může se proto dotýkat před použitím nebo během něj,Je možné dotknout se i kontaktních kolíků na vložené zástrčce,— je možné zasunout jeden kolík do vidlice, zatímco jiný živý kolík je vystaven.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu ze strany maloobchodníka objednaných orgány.

 
Popis:  Adaptér pro použití v Evropě, Asii, Severní Americe, Africe atd. (více než 175 zemí)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0765/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické pájecí železo
 
Značka: CY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8958143072380
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vnitřní vodiče nemají požadovanou izolaci,Kabel nemá plochu průřezu požadovanou normou,Zařízení nemá kabelovou žlázu ani formu kabelové podpory,— zařízení není chráněno proti nadměrnému flexing v vstupním bodě (přívodní kabel),Zařízení k upevnění typu Y nemá kotevní zařízení,Počet slídových vrstev (pevné izolace) nesplňuje požadavky normy,Kromě toho přenosné spotřebiče, které mají být používány na stolech nebo podobných plochách, musí zahrnovat držitele nebo mít samostatnou formu podpory, kterou tento elektrický cípákový železo nemá.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrické pájecí železo prodávané v balení s blistvou. Má nálepku. Piktogram označující výrobek uvádí, že se nedoporučuje pro děti do tří let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0768/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický stohý – zdroj elektrického proudu pro elektrické shazování.
 
Značka: ZOWAEL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor RSCW 7188, EAN 6928686481927
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Mezi primárními a sekundárními obvody elektrického napájecího vedení dochází při napětí 2600 V (měla by odolat 3000 V),Izolace mezi primárními a sekundárními obvody nesplňuje požadavky na SELV, lze se jimi dotknout živé části.Kromě toho jsou poskytnuté provozní pokyny nesrozumitelné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický stover s napájecí jednotkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0769/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický stohý – zdroj elektrického proudu pro elektrické shazování.
 
Značka: HERCULES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RSCW 2088
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Dochází při napětí 2300 V mezi primárními a sekundárními obvody pro primární a sekundární vedení napájecího napětí, (měli by snést 3000 V),Izolace mezi primárními a sekundárními obvody nesplňuje požadavky na SELV, lze se jimi dotknout živé části.Kromě toho jsou poskytnuté provozní pokyny nesrozumitelné.Zástrčka elektrického napájecího zdroje není vhodná pro systém uzemnění pro uzemnění používané v Německu (a v dalších zemích, které používají stejnou uzemňovací systém).Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý a šedý elektrický stover s napájecí jednotkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0776/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický stohý – zdroj elektrického proudu pro elektrické shazování.
 
Značka: TROIKA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RSW-737
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Dochází při napětí 2900 V mezi primárními a sekundárními obvody pro primární a sekundární vedení napájecího napětí, (měli by snést 3000 V),Izolace mezi primárními a sekundárními obvody nesplňuje požadavky na SELV, lze se jimi dotknout živé části.Kromě toho jsou poskytnuté provozní pokyny nesrozumitelné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý a šedý elektrický stover s napájecí jednotkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0779/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Spínač pro montáž na kabel
 
Značka: NOVEDADES LEIVA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 11985, čárový kód: 8431487119855
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože přechod je při běžném používání při běžném používání nepříznivě ovlivněn v rozsahu, v němž je jeho činnost nepříznivě ovlivněna. Izolační materiál podporující aktivní část byl po tepelné zkoušce deformován v důsledku vysoké teploty, které bylo dosaženo.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 60669.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Spínačem pro instalaci na kabel, který se prodává s nápisem „blister“, který je označen nápisem: „NOVEDADES LEIVA“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0781/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stíněný kabel
 
Značka: ENERGY +
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: HJR-10AD EAN: 6 416485 182805
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Při zkoušce ohybem při natočení úplného kabelu kolem trnu o průměru 40 mm při teplotě -35 (±2) °C vykazovala trhliny jak na plášť, tak i na izolaci, čímž jsou vodiče vodičů přístupné,Během nárazové zkoušky, při 200 g hmotnosti od výšky 100 mm při teplotě – 25 ± 2 °C, vykazovaly vzorky trhliny na plášť.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 61242 a EN 60811.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Černý kabel s pryžovou kabelem o délce 20 m.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 28