Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 27 ( Zveřejněno: 11/07/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0731/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Ozdobné předměty – umělé hrozny
 
Značka: FROSTED BLACK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B-1959;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 414 297 195 922
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části mohou být odděleny silou 90 N a vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti mohou být výrobek zaměněn za potravinu. To může mít za následek, že je děti stáčí do úst, a to tak může způsobit, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svazek z umělých černých hroznů v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0749/08       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Kogril z dřevěného uhlí
 
Značka: JOINT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JT SK 601, 602, 633, referenční číslo dovozce: 102104 A 120107
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění, řezů a popálenin, protože:1. SK 601, 602— jsou vystaveny ostré hrany a v nádobě jsou zjištěny nesrovnalosti a jsou podporovány rozvodné sítě.Tloušťka větru, která je tenčí než 0,7 mm, není zakryta, přehnuta nebo naříznuta na okraji a může způsobit škrty;— teplota základny, na níž byl gril v průběhu zkoušky překročen maximální limit 70° (zkouška zastavena v úhlu 105°, aby se zabránilo poškození zkoušeného materiálu): riziko popálenin a požárů.2. SK 633Proudění větru a miska, které jsou tenčí než 0,7 mm, nejsou zakryty, skládány nebo naříznuty na okraji a mohly by způsobit nařezání;Průměr jeho konce je menší než minimální povolená mez 1,5 mm (1,15 mm),Hodnota úhlu v horní části je daleko nižší než minimální povolená mezní hodnota 60° (46°).Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1860.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu nařízeného orgány.Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1. SK 601, 602: Rožně pro stolní gril, 2. SK 633: Rožový gril na nohou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0751/08       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: TOP ACTION Produktions-und Handels
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HH termos baňka č. 8100992, EAN 4010351009924
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože podložky ve skleněné nádobě uvnitř baňky obsahují azbest. V případě přerušení skleněné nádoby existuje riziko vdechování azbestových vláken.Výrobek není v souladu se směrnicí o chemických omezeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Termos baňku s rukojetí a 2 košíčky o objemu 1 litr.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0744/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) a „Casino“
 
Značka: 1. ICQ; 2. ATOMIC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože je atraktivní pro děti, zejména pro děti mladší 51 měsíců, které jej mohou mást hračkou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1. Zapalovače různých barev s průhlednou komorou pro palivo, ve kterém jsou také kousky. Zapalovače jsou označeny nápisem ‚Casino‘ a jejich číslem; 2. Zapalovače různých barev s průhlednou komorou pro palivo, kde je lebka. Zapalovače jsou označeny nápisem „rabdy“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0733/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Rám motocyklu
 
Značka: KAWASAKI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZZR1400 (ZX1400A6/7F a ZX1400B6/7F).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože rám může prasknout při nižším zadním příčníku. Dolní zadní část motoru má závitu se závitem, která má odstranit vzdálenost mezi rámem a motorem, a to před nainstalovaným a utahovaným upevňovacím šroubem motoru. Na dotčených jednotkách byla límec po natažení nadměrně napevno, což způsobilo stres přes dolní příčník. Tento příčník, který vede k významnému zatížení zezadu zavěšení náprav, proto může prasknout v důsledku zatěžovacího nákladu, například při styku s polohami nebo drsnými povrchy. Porucha rámu by mohla vyústit v zánik motocyklu a vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká modelů s výrobním číslem 2006 a 2007 let, jejichž pořadová čísla: 1. ΖΧ1400Α6/7F: JKBZXT40AA000004 až JKBZXT40AAA026070; 2. ΖΧ1400B6/7F: JKBZXT40ABA000069 až JKBZXT40ABA026279.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0738/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor R1200GS, typ R12
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v případě nevhodného nakládání, jako je přibližně tažení zhruba, vystřelení předměty při manévrování, nebo v případě pádu motocyklu, může se řídit ruční chrániče při kontrolách pomocí řídítek. Potom by se mohl dotýkat ovládání ruční brzdy nebo spojky způsobující chybnou funkci brzd nebo spojky. Kromě toho, jestliže se zakroucený ruční motor dotýká a ovládá ovládání ruční brzdy, může se brzdová obložení dotýkat brzdového kotouče a výsledné tepelné energie by způsobily, že tlak v brzdovém válci by mohl způsobit zpomalení předního kola, a to ani v rozsahu, v němž by jej blokoval.Byly hlášeny tři incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se motocyklů v období od prosince 2002 do října 2007.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0745/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Spací vak pro malé děti – „Ikea BARNSLIG“
 
Značka: IKEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čísla článků: 301.334.09, 701.300.79, 901.300.78, 401.334.04. V Austrálii mají výrobky různá čísla článků: 601.470.56, 401.470.57, 201.470.58, 001.470.59.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože při používání dochází na dně k zastavení na dně. Zip na konci brání tomu, aby se zip zakluzil, aby se oddělil. Jak zastavení na spodku, tak i zdrhovadlo jsou nebezpečné malé části a představují potenciální nebezpečí udušení dětmi a malými dětmi.Byly oznámeny dvě nežádoucí příhody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Spací pytel pro děti ve dvou velikostech: stáří 0–6 měsíců, světle romatyse a růžového; věk 6–18 měsíců, červená nebo modrá. Identifikační znaky: Logo IKEA, název článku BARNSLIG, 4místné razítko (YYMM) a 5místné číslo dodavatele (č. 17596) se umístí na štítek sešitý ve spacím pytli. Textilie: 100 % bavlna Výplňový materiál: 100 % polyesterových střižových vláken Obsah zipy: 100 % polyesterových tkanin Zip na zuby: 100 % Nlon End/Puller/Slider: Slitiny zinku. Stažení veškeré výroby s datem značení 0745 (zahájení výroby) až do roku 0824 (zastavení výroby).
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0747/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Náprsenkové kalhoty s náklonem pro kojence a malé děti
 
Značka: LIBRA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5907746000002
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné chemické riziko pro zdraví dětí, protože látka DEHP (18,32 %) překračuje povolenou hranici 0,1 %.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Čiré plastové nábojnice s vytištěným obrysem kočičí a modře. Obarvená karta je nadšená k nápísmu s nápisem: „Librama měkké pelstarické náklony. Silné praktické – velké množství zlomků a úniků pouze otřete. "přibližná velikost: 17 x 22,5 cm
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0727/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – „Charlie Caterpillar“
 
Značka: VACO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VL30, 5420021528195.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože jednu nohu hračky lze oddělit silou tažné síly 78.9 N. Ostatní lze oddělit silou trakční síly 78.9 až 90 N. stolek se zcela vejdou do zkušebního válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka o délce přibližně 30 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0728/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu – Doll Judy
 
Značka: AGLOW TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 23022, EAN 366105023228
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje 27,7 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP). Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Individuální balení; panenka se křídla z Angel; Blue – růžový oblek
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0729/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Žertová položka – stapler
 
Značka: SHOCK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Hodnota RT 05052. čáp kód 60937053 350520
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože špičkové hodnoty proudu a impulsu, které vznikají, jsou vyšší než povolené bezpečnostní normy a v tomto ohledu by měl být spotřebič považován za nebezpečný pro život a zdraví uživatele.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek ve formě staplátu, který při použití způsobuje úraz elektrickým proudem. Balistice s označením „STAPLER SHTOCK a „LATEST FASION UNIQUE“ a pokyny výrobce v jazyce anglickém jazyce, že spotřebič by měl být používán na vlastní riziko, a doporučuje se pro osoby ve věku od 14 do 50 let bez zdravotních problémů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0730/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka – „hračky zpravodajské služby“
 
Značka: FUNNY HAPPY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 379, čárový kód 2200020022015
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje nebezpečí udušení, protože malé části, které se vejdou do válce v malých částech, mohou být od hračky odděleny. Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hračka je spojena s velkým přísavíkem použitým k upevnění na židli nebo na stůl. Hračka se skládá ze 2 rotujících kol s 3 barevnými figurkami. Balí se do barvicího krabičky s následujícími označeními: piktogram týkající se věkového omezení (stáří 6 měsíců), „Varování – Chování malých částí“ a „označení CE“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0732/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Žertová položka – cigaretová cigareta
 
Značka: MarsHero
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože špičkové hodnoty proudu a impulsu, které vznikají, jsou vyšší než povolené bezpečnostní normy a v tomto ohledu by měl být spotřebič považován za nebezpečný pro život a zdraví uživatele.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu ze strany orgánů.

 
Popis:  Výrobek, který se podobá balíčku cigaret, který při použití vytváří elektrický šok. Pokyny výrobce v anglickém jazyce varují, že výrobek není doporučen pro děti nebo pro dospělé se zdravotními problémy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0734/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Školní tužkácí (tužkárenská) kotce
 
Značka: TipTop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 47250, kód EAN: 4044186472509
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsah benzenu v barvách jednotlivých vláken překračuje maximální limit 5 mg/kg u hraček (oranžový: 10 mg/kg, černá: 27 mg/kg, modrá: 92 mg/kg, červená: 48 mg/kg).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čísla 50 kusů (tužek) v metráži; zelená s pochromem automobilu; zip; zavěšené; u 10 kotců s úpravou barev a 10 barevných pastelů, jakož i inkoustových kazet a ostatního příslušenství.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0736/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka „Řakovací místnost“
 
Značka: Happy Days
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 810
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, a to z důvodu malých částí, které mohou děti spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje, odvolání spotřebitelů a zničení produktů dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výchovná hračka ve formě vícebarevné formy z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0737/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Letadla s dálkovým ovládáním – „Stnt Bird“
 
Značka: DICKIE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4006333188015
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože během nabíjení baterie se teplota baterie rychle zvyšuje z 25 °C (okolní teplota) na 146 °C po dobu 10 minut.


Přibližně 10 minut po spuštění nabíjení je jedno z článků vnitřní baterie letadla, které bylo nevybuchlo (vnitřní baterie sestává z 5 článků). Teplota v té době činila 146 °C. Plasty pokrývající baterie byly částečně zničeny z důvodu vysoké teploty, které baterie dosáhla při nabíjení v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedná se o dálkově ovládaná letadla, která jsou balena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0739/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka – volant
 
Značka: TOYS Happy Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5900368732207; MPC 73220, NO 3260.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:1. nebezpečí udávení proto, že:Malé části se mohou snadno oddělit,


Baterie jsou snadno přístupné2. udušení v důsledku nevhodných parametrů plastu použitého pro balení.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami EN 71 a EN 50088
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka řízená z barevných plastů s 8 tlačítky, která při tlaku vyzařují zvuk. Hračka je napájena dvěma bateriemi AA 1.5 V. Obal je průhledný, plastový pytel. Na obalu jsou dva štítky s těmito nápisy: „Vyrobeno v Číně“, piktogram týkající se věku (0–3), označení CE, jméno a adresa dovozce a čárový kód. Objevují se rovněž upozornění: „Nevhodné u dětí mladších 3 let v důsledku nebezpečí zalknutí“. „Zadejte obal pro budoucí potřebu“, „Nemíchejte použité a nové baterie“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0740/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka „hračka „Lntellina“
 
Značka: FRISK ANGELL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku 378 (podle výrobce) a č. 123044 (udělené dovozcem)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6410411230448
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje nebezpečí udušení, protože malé části, které se vejdou do válce v malých částech, mohou být od hračky odděleny.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Plastová pestromová chrastítka pro pram sestávající z gumové šňůry, která spojuje čtyři obrázky s kulovou tvaru a háčky na obou koncích šňůry. Hračka se skládá z pestrou kartony, přibližně 32 x 11.5 x 4,5 cm, s těmito nápisy: Hudba Frisk Angll, Lntellina Toys, Funny Playmate, 3 + UPOZOR: Netýká SE TÉTO POLOŽKY. všechny druhy zvířat určené k produkci potravin Není určeno pro děti mladší 3 let, vyrobeno v Číně, označení CE, piktogram označující, že hračka není určena pro děti mladší 3 let.“, informace o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0742/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Žertoviny – lehčí
 
Značka: SHOCK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RT 05060.bar/kód 6 937053 350605
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože špičkové hodnoty proudu a impulsu, které vznikají, jsou vyšší než povolené bezpečnostní normy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek ve formě zapalovače, která při použití vede k úrazu elektrickým proudem. Balení v blistru s označením: „CE“ a „LATEST FASRION UNIQUE“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0746/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Boxerské pytle s rukavicemi
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ sportu č. 777, EAN 8594088095345
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, neboť žlutá barva plastu obsahuje nadměrné množství olova – 447 mg/kg (limit je 90 mg/kg) a chrom – 109 mg/kg (limit je 60 mg/kg).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Boxerské sáčku s rukavicemi, které je ozdobeno fotografiemi koček, které jsou zabaleny v síťovém sáčku. Na plastové pečeti tohoto sáčku se jedná o lepenkový visačku s textem: „Vzor sportu č. 777“, „Vyroben v Číně“, značka CE a informace v cizím jazyce. Povrch boxerské pytle je změkčená plastová vrstva s červenou až žlutomodrou barvou se zelenými rukojetí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0748/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Joke položka – „Haoke“ čokoládová tyč
 
Značka: SHOCK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JB-50545
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože špičkový proud a výpusti, které vznikají, jsou vyšší než povolené bezpečnostní normy, a proto by měly být považovány za nebezpečné pro život a zdraví uživatele.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Ževová advokátní komora s označením „Haoke“, která při použití vede k úrazu elektrickým proudem. Upozornění v angličtině: „Spotřebujte na vlastní riziko. Nedoporučuje se u dětí mladších 14 let, dospělých starších 50 let nebo osob s jakýmkoli zdravotním stavem.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0741/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: SEPPÄLÄ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože benzidinu 130 mg/kg a 3,3 dimethoxybenzidinu činí 140 mg/kg, což je více než limit 30 mg/kg. Benzidinu vyšší než 30 mg/kg naznačují, že azobarviva byla použita k barvení kůže.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Bílé bavlník se zeleným zdobením (hvězdy atd.) o rozměrech 100 × 100 cm.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0750/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pyžama
 
Značka: VIS VITALIS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení vzhledem k přítomnosti šňůr na stažení, které není povoleno u dětského oblečení.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětské pyžama/mskourné – kalhoty a vrchní – tištěné pomocí různých obrázků, s náškem na výrobu textilních výrobků kolem krku, barvené jersey: 100 % bavlna, štítek s obchodní značkou „Vis Vitalis“, průhledné balení bez nápisu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0753/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení dítěte jako digestoř
 
Značka: VENICE KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku AF 12461
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení pomocí uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení, které není povoleno u dětského oblečení.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Zelené pocení dítěte s příklopy a šňůry na stažení v oblasti krku, dlouhé rukávy, přední a obchodní značka VENICE KIDS na přední straně a nápis na zadní straně.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0754/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení dítěte jako digestoř
 
Značka: STEDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 63666, velikost 22/52–56, čárový kód 3800855636662 Článek 63667, velikost 24/58–64, čárový kód 3800855636679 Článek 63668, velikost 26/64–72, čárový kód 3800855636686
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko udušení pomocí uškrcení u dětí kvůli přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Procení dítěte z lehkých materiálů s kulovou kapucí a textilní kordy, 100 % bavlna, určené pro malé děti do 7 let.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0756/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dítě pro malé děti
 
Značka: AOLE RYOZLO BEBE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čl. 8359, čárový kód 2708359000020
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko udušení pomocí uškrcení kvůli přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Jednodílná, dětská výživa pro kojence (bílé a lehké modré, bílé a růžové, bílé a žluté barvy a bílá a zelená) s tlačítky na přední straně. Má kapuci se stahovacími šňůrami a umělí z plastů. Na přední straně je vyšívaný nápis: „WINTER“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0757/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Teplákové soupravy pro dítě ve 2 částech
 
Značka: LARJ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  články 80–59: Velikost 28, čárový kód 28028598; Velikost 30, čárový kód 28035591; Velikost 32, čárový kód 28032592; Velikost 34, čárový kód 28034599.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení pomocí uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení, které není povoleno u dětského oblečení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zničení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Dvoudílné teplákové soupravy – kalhoty a vesty obsahující struny z textilních výrobků z plastů, zdobené květinami a nápis: „Princess“, článek: 80–59, složení: 90 % bavlna, 10 % pružná, ochranná známka – „Larj“, různé barvy a velikost dětí do 7 let.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0752/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Schopnosti přípravků nebo přípravků
 
Značka: "MISS EUROPE" and "NOUVEAU STYLE"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože může vyvolat alergii, popáleniny a dermatitidy. Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.Sedm stížností s uvedením počitků dráždění a /nebo hoření nebo dermatitidy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dále je třeba stanovit MRL. netýká SE TÉTO POLOŽKY. všechny druhy zvířat určené k produkci potravin Není nutné stanovit MRL. Volně ložený produkt balený ve Francii ECC.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0735/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Objímky žárovek
 
Značka: F. BRIGHT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  REF.1200029 E-27 QTY,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1843515101190
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože limit světelného zdroje je při připojení k napájecímu zdroji přístupný v okamžiku, kdy je připojen k napájení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60238.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  z mosazné a porcelánové objímky je obal označen takto: f jasné 1200029 portálábody podle bodu 27: 20 ks (množství typu „v provozu typu -v provozu typu -v provozu typu -27): 27 jednotek), jejich držitelé jsou značeni 4a 250 v.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0743/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický masážní stroj – Obrázek zlepšující stroje
 
Značka: CRAZY FIT MASSAGE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Crazy Fit Massage CFM-005, RC 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konstrukce transformátoru namontovaného na elektronické desce nesplňuje požadavky na bezpečnostní transformátory podle normy IEC 61558–2-6. Zejména tato vzdálenost mezi primárním a sekundárním vinutí, měřenou ve vzdálenosti 3,4 mm, je menší než předepsané minimum 6 mm a sekundární napětí je přístupné uživateli.Na elektronické desce je ve vzdálenosti mezi velmi nízkým napětím, která je přístupná pro uživatele, a ze síťového napětí (3,2 mm) méně než předepsané minimum pro zesílenou izolaci (5 mm).Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Vibrační stroj na vědění a masáže, na masážní sedadlo (červený a černý), hmotnost: 50 kg, velikost obalu: 1.10 x 0.80 x 0,25 m
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0755/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní nabíječka pro NK-6101
 
Značka: CPA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Na obalu: ATCNK6101MCBK, kód EAN: 8595097748451, o přípravku: CPA E-08/2005
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konvertor není v souladu s požadavky na vzdálenost mezi primárními a sekundárními vinutími a zesílenou izolací;Část krytu elektrické rozvodné sítě neprochází koulí o hmotnosti 12,50 °C;Výrobek nesplňuje požadavek na zesílenou izolaci mezi výstupem (obvod SELV) a síťovou zástrčkou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Černá nabíječka s označením „Cestovní nabíječka NK-6101, vstup: AC 100–240 V, 0,2A, 50/60 Hz, výstup: DC 5,0 V, 400 mA MAX, v Číně“. V červené lepenkové krabici s průhledným otevřením plastu v přední části.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 27