Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 25 ( Zveřejněno: 27/06/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0664/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Žertoviny – Žvýkačky
 
Značka: SHOCK<br/>
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí udávení, protože děti mohou snadno zaměnit výrobek se skutečnou žvýkačkou a umístit ji do úst. Malé části mohou snadno uvolnit, a představovat tak vážné nebezpečí zalknutí.Zranění, protože děti mohou v ústech cítit bolest v důsledku úrazu elektrickým proudem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celním orgánem.

 
Popis:  Výrobek vypadá jako obal žvýkačky s jedním kusem gumové náplasti z obalu. Při dotyku se člověk dostane úrazu elektrickým proudem. Na výrobek se uvádí následující upozornění: „Spotřebujte na vlastní riziko. Nedoporučuje se u dětí mladších 14 let, dospělých starších 50 let nebo osob s jakýmkoli zdravotním stavem“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0667/08       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Tlak sporák
 
Značka: TOPFAST
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 8697449798555, vzor ASA22–7.0, kapacita 7 litrů
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a popálenin v důsledku možnosti výbuchu. Použitý materiál je příliš slabý na to, aby bylo zajištěno jeho bezpečné použití. V důsledku nadměrného napětí na vnitřním trhu existuje nebezpečí zlomenin a prasklin.Výrobek není v souladu se směrnicí 97/23/ES o tlakových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 12778.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Informace o výrobci a dovozci, označení CE a GS, kód EAN. Tlakové sporáky jsou vyrobeny z nerezové oceli pokryté chrómem a niklem. Kapacita plavidla je 7 litrů. Rukojeti jsou vyrobeny z černého plastu. Ve spodní části tlakového sporák je nápis: „Kvalita Condor“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0677/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna pro děti
 
Značka: FEROTEHNA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzory: HD-2002–39 a HD-2002–45
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože světelný zdroj není vybaven transformátorem, který dodává nízkonapěťové napětí.Kromě toho neexistuje návod k použití.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Svítidlo sestávající z keramiky ve tvaru slupky a textilní objímky vyráběné v různých barvách: Vzor HD-2002–39 ve tvaru boku: žlutý čárový kód 3 856 000 989 046; zelený čárový kód 3 856 000 989 039; oranžová čárový kód 3 856 000 989 053; uvařený čárový kód 3 856 000 989 077; tmavomodrý čárový kód 3 856 000 989 060. (II) vzor HD-2002–45 – tvar okčkování: oranžová čárový kód 3 856 000 989 107; lehký zelený čárový kód 3 856 000 989 084; tmavomodrý čárový kód 3 856 000 989 114 Technické údaje připevněné ke světlometu: 230 V ~, Е14, max 1, х40W, třída II, značka F. světelného zdroje zahrnuje přívodní šňůru Н03 VV Н2-F 2 LEX 0,75 mm², zástrčka s technickými údaji: 2.5а, 250V a zapnuto/vypnuto s technickými údaji: 2А, 250V.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0678/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna pro děti
 
Značka: GLOBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  15933 KNIHA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu, že světelný zdroj není vybaven transformátorem, který dodává nízkonapěťové napětí.Kromě toho nejsou k dispozici návod k použití.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Světlomet nebo svítilna, který se skládá z: trojúhelníkový stojan vyrobený z hliníku; kulovitý tmavý zářič vyrobený z papíru; zásuvka Е14; přívodní šňůra a zástrčka s technickými údaji: 2,5А, 250V; a plastová i vypínací spínače. Technické údaje připevněné ke světlometu: 230V, 50 Hz, 40W.
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0673/08       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Kompresor
 
Značka: SCHWARZBARCH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor SLK 2500
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku:Nedostatek důležitých informací o vlastnostech produktu, jako jsou: maximální maximální tlak PS, maximální a minimální teplota T max a T min., kapacita V, čísla šarží.Neúplná uživatelská příručka připojená k výrobku.
Výrobek není v souladu se směrnicí 97/23/ES o tlakových zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nejsou k dispozici žádné informace o vzhledu výrobku nebo fotografie.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0674/08       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Vrtačka
 
Značka: DEDRA
 
Název: Impact drill
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 5902628779205, DED 7792
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Elektrický šok způsobený nevhodným odporem pouzdra, který by mohl způsobit přerušení během provozu, a zpřístupnit tak uživateli živé části,Požár a popáleniny způsobené špatnými materiály používanými k výrobě produktu, který může vést k přehřátí,Zranění způsobená nedostatkem označení a informacemi nezbytnými pro bezpečné použití.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Příklepová vrtačka z kovu, pokrytá černým a tmavým zeleným plastickým materiálem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0665/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Legovaná kola – Toyma 17 palec
 
Značka: WOLFRACE WHEELS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Toyama 17 palce
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění z důvodu prasknutí/štěpení kola při nárazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčenými koly jsou pouze model Tysama 17 palce zakoupený před 31. březnem 2008.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0679/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Mini
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu: E1 * 2001/116 * 0231
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože nedostatečné připevnění vnitřních ovládacích prvků a příliš nízkého točivého momentu může vést k uvolnění přepínavých hlavic a následně k výpadku předního kola řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mini Cabrio, Mini Cebrio a Mini Cooper S Cabrio, vyráběné v Německu mezi 10.4.2008 a 18.4.2008
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0681/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Fiat Drego
 
Značka: FIAT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor Drego 1.6 BiPower; 223, 223L; ES schválení typu: E3 * 98/14 * 0071 * 06- * 08, č. schválení typu: K750 * 14- * 16
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje riziko požáru v důsledku možného úniku plynu do spojů v regulátoru tlaku methanu.


Při vypnutí motoru vozidla může dojít k úniku metanu i metanu. vnější zdroje vznícení mohou způsobit vznícení zemního plynu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Postiženy jsou i vozidla vyrobená v období od září 2007 do prosince 2007.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0683/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Ford Focus
 
Značka: FORD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ford Focus CC
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože dotčená vozidla mohla být vyrobena s některými kotevními šrouby z „systému ochrany při převrácení“ buď chybí, nebo nejsou dostatečně zpřísněné, což má za následek, že systém by mohl fungovat, pokud by došlo k nehodě způsobené převrácení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  V období od 2. do 5. února 2007 byly v Německu a v Itálii (FSA 7C145) vyrobeny v kostce Ford Focus.
Země původu:  Itálie, Německo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0713/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Záchranné vesty
 
Značka: SEAGO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SeaGo 150, SeaGo 175 a SeaGo pomocné záchranné vesty
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 

Výrobek představuje riziko utonutí, protože některé záchranné vesty nesmějí mít plný tlak po celou dobu trvání 12hodinové zkoušky inflace.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. Bezpečnostní oznámení pro spotřebitele vydal dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nafukovací záchranná vesta v jímacím pytli PVC. Záchranné vesty jsou označeny římskými číslicemi, například posledním čtvrtletím roku 2005 se rozumí IV/05. Dotyčnými čtvrtěmi jsou: IV/05, I/06, II/06, III/06, IV/06, I/07.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0680/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní řetězy a řetízky
 
Značka: D HOME
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4MD-DH003B, 4MO-DH001B, 4MO-DH004B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Udušení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:— udušení vzhledem k tomu, že ventilační otvory nejsou umístěny v minimální vzdálenosti od okraje spojovacího prostředku,— nebezpečí zalknutí, protože laky mohou přijít do spojovacího prostředku při síle menší než 90 N,Kusy, z toho důvodu, že více než 50 % povrchu stříbroků lze snadno zlomenit a odhalit ostré hrany.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 12586 a EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Tři řetězy u šidítek s postříbrovnými spojovacími prostředky. Jeden spojovací prostředek má obraz koně (vzor 4MO-DH004B), jeden obraz námahu s lahví pro kojence (vzor 4MO-DH001B) a jeden má obrázek o faselu (vzor 4MO-DH003B).
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0666/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka pro mobilní telefony – supertelefon
 
Značka: BAI BIAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bonds holc, EAN kód: 6928928033082
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože vyrábí zvuky o vážené emise akustického tlaku o hodnotě 96,5 dB, která překračuje povolenou mezní hodnotu 80 dB, pokud jde o hračky, které mají být uloženy v blízkosti ucha.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Plastová pojízdná plastová, šedomodrá, vybavená malou, průhlednou anténou a růžovou pupou k visení jí kolem krku dítěte, která je dodávána se dvěma knoflíkovými bateriemi o napětí 1.5 V. Označení: obrazy panenky a text „Boign Girl“. Balení: „blister na zbarvený karton“ s vyobrazením panenka a označení „Bonds Girl Super Telephone“, značka CE, původ. <b> Tento výrobek je padělek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0668/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské mobilní telefon
 
Značka: QUNXING TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 6928928082127, QX-8588–8, Power Rangeers, Dino Thunder
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože vyrábí zvuky o vážených emisích akustického tlaku o hodnotě 99,8 dB, které u hraček, které mají být použity v blízkosti ucha, překračuje povolenou mezní hodnotu 80 dB.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami EN 71–1 a EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové mobilní telefony, žluté a červené s bílými tlačítky, vybavené průhlednou plastovou anténou, a žluté šňůry tak, aby mohla být zavěšena kolem krku dítěte, dodávané dvěma knoflíkovými bateriemi o napětí 1.5 V, které jsou do něj zahrnuty. Označení: „Power Rangeers“ a obrázky „Dino Thres“. Balení: „blister na zbarvený karton“. Tento výrobek je padělaný
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0669/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské mobilní telefon
 
Značka: THE INCREDIBLES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1430
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože vytváří zvuky s váženými emisemi akustického tlaku o hodnotě 104,3 dB, které u hraček, které mají být použity v blízkosti ucha, překračuje povolenou mezní hodnotu 80 dB.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Plastová mobilní telefon dítěte, žlutá a červená, vybavená malými anténami a červeným korbou, aby mohla být zavěšena kolem krku dítěte, dodávané třemi 1.5 V knoflíkové baterie. Označení na přední straně – obrázek o ženě „Nedůvěryhodně“ a text „Nezvěšné“. Balení: „blister“ na zbarvený karton s obrázky pana Ilawaho, Elatiholka. Tento výrobek je padělaný
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0670/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Včely
 
Značka: TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 59000368711851 viz „MPC 71185“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 29 % hmotnostních di-2-ethyl-hexyl -ftalátu (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je dlouhá osoba z tvrdého plastu, která je vyrobena z měkčeného plastu. Obal je průhledný plastový pytel, který je uzavřen sklápěcí perem. Na obalu jsou dva štítky s těmito informacemi: Označení CE: „Vyrobeno v Číně“, EAN a číslo hračky, název a adresa dovozce, a upozornění: „Attention! Nevhodné pro děti mladší 3 let“. Existuje rovněž piktogram pro omezení ve věku 0–3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0671/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské mobilní telefon
 
Značka: TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref. č. b: 384, ITEM NO. 5246212, kód EAN: 8713152462122 (veškeré údaje jsou uvedeny na letáku).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože vytváří zvuky s váženými emisemi akustického tlaku o hodnotě 98,3 dB, které u hraček, které mají být použity v blízkosti ucha, překračuje povolenou mezní hodnotu 80 dB.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Plastová mobilní telefon dítěte, žlutá a oranžová s malou blikatou anténou, kterou dodávají dva 1.5 voltové baterie typu AA, s fotografií psa na obrazovce displeje. V průhledném plastovém sáčku uzavřeném štítkem s označením „TOYS“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0676/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské mobilní telefon
 
Značka: QING PAI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 3230, kód EAN: 8586666008281
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože vyrábí zvuky o vážených emisích akustického tlaku o hodnotě 105,2 dB, které u hraček, které mají být použity v blízkosti ucha, překračuje povolenou mezní hodnotu 80 dB.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Plastová mobilní telefon dítěte pracující se dvěma bateriemi typu A o hodnotě 1.5 V, přední je červená, zadní strana je černá, funkční tlačítka jsou bílá, ostatní jsou červená, obrazovka na pláži a označení „GPRS, opce 2006/08/18, Back“ a čas 15: 05. Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0682/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské mobilní telefon
 
Značka: MING SHENG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 9000999992448, EP 435 (údaje na štítku na zadní straně obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože vyrábí zvuky o vážených emisích akustického tlaku o hodnotě 101,1 dB, které u hraček, které mají být použity v blízkosti ucha, překračuje povolenou mezní hodnotu 80 dB.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Plastová mobilní telefon: zelená s červenými tlačítky, zobrazení obrazovky má obraz krajiny provozované dvěma bateriemi o 1.5 V typu AA. Balení: blistka na vařinskou lepenku s označením „MOBILE PHONE“, logo výrobce, původ, CE, piktogram věkové skupiny, bezpečnostní varování v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0686/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní síly hračky – „policejní jednotky“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 312, čárový kód: 2000079311302
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože šedá píst zcela zapadá do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Policejní souprava hraček se skládá z černého pistoli, se zvukovým účinkem a s nápisem „Made in China No: 006”, šedá pouta s 2 kláves, černé granátonové a šedá píst. Hmotnost sady – 104 g. Rozměry balení: 310 x 250 x 45 mm. „Police“, „město KAVASS“, „Mhrasada, která není vhodná pro děti mladší 3 let, varování: nebezpečí udušení – malé části“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0687/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské mobilní telefon
 
Značka: JIE CHENG TOYS (JC)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Detest, Phone Deluxe, J-6670 (na přední straně mobilního telefonu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože vytváří zvuk pomocí vážených emisí akustického tlaku o hodnotě 96,4 dB, který překračuje povolenou mezní hodnotu 80 dB u hraček, které mají být použity v blízkosti ucha.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zastavení prodeje dovozcem. Zákaz prodeje uložený maloobchodníkovi orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastový mobilní telefon dítěte se šňůrou, stříbrem a zeleným pomocí tlačítek, samolepky s vyobrazením budovy na displeji s dodatečnými označeními, jako je například status baterií, čas, nabídka, výstupní tlačítko atd. Provozování s dvěma bateriemi 1.5 V typu AA. Balení na barvy z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0688/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: SGI
 
Název: Fashion Princess Doll
 
Typ/číslo modelu:  SGI-565, 5 060080 165742
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 1 % hmotnostních di-2-ethyl-hexyl -ftalátu (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Talový panenka 30 cm a tenká tenká v oblečení z PVC dodávaného do čiré plastové trubky s označeními/informacemi na základně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0689/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor molů z plastu
 
Značka: TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5900733116724.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko, neboť obsahují nadměrné množství di-2-ethyl-hexyl -ftalátu (DEHP):23 % hmotnosti u fialovobarevné pony,


27 % hmotnosti v růžové ponu.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada dvou pontů vyrobených z měkkého plastu, světle růžové a fialové barvy. Oba mají mane a ocas z nich. Hračka se plní do plastového sáčku, který je uzavřen se sklápěcí lepenkou. Na lepenku je visačka s označením CE, piktogram týkající se omezení věku 0–3, jméno a adresa dovozce, nápis „Made in China“ a pozor: „Výrobek není vhodný pro děti do 3 let“ a upozornění proti nebezpečí udušení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0690/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor stlačených hraček žáby
 
Značka: SHIFENG TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 127–58585
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:


Udáváním malých kousků (elementy zvuku), které lze snadno oddělit od hračky a které se zcela vejdou do válce pro malé části,Poškození sluchu vzhledem k tomu, že zjištěná mezní hodnota akustického tlaku je 93 a 85,9 dB, která překračuje povolenou mezní hodnotu 80 dB.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a poskytování informací ze strany dovozce spotřebitelům. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava sestávající z jednoho velkého žáby a tří malých žab. Hračky obsahují malé části, které při stlačení emitují zvuky. Balení: plastové pletivo uzavřené s plastovými klipy s nalepenou lepenkou. Na štítku jsou tyto nápisy: Označení CE, piktogram týkající se omezení věku 0–3, „SHIFENG TOYS, Made in China“ a „Tato hračka je určena pro děti starší 3 let. Hračka obsahuje malé, snadné prvky“, „Vyrobeno v Číně.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0691/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěných lišek ze dřeva
 
Značka: HESS SPIELZEUG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 11053.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože žlutý prstenec se může roztrhnout na malé části, které se vejdou do válce v malých částech.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN71.1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ruční dřevěný prstence s žlutým kroužkem a kotoučovými kruhovými disky, které jsou spojeny kordou.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0692/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty
 
Značka: INM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — 1.inm Onucený lakem lakem # 201 Winners Red; — 2. Out Onucený lakový lak # 202 Cabernet; — 3. inm Out Lail laik # 203 Matka Earth; — 4. inm Onucený lakovitý lak # 204 Pink chiffon; — 5. inm Out Lail laik # 206 Tniki Punch; — 6. Neást Onujte pro laku bez světla # 209 Firelight; — 7. Out Onucený lakovitý lak # 210 Ecstosy; — 8. Out Onucený lakový lak # 211 Hlášení mědi; — 9. Out Onucený laik # 212 Citron Twista: — 10. inm Out Lail laik # 213 Iris; — 11. inm Onucený lakem # 214 Bubable Gum; — 12. inm Onujte laku bez laku # 215; — 13. inm Out Lail laik # 216 Domean of Time; — 14 V Onuch Onujte lakovací lak č. 217 25. výročí; — 15. Onul Out Lail laik # 218 laiak cacck; — 16. Out Lail laik # 219 Goth Threlies; — 17. inm Out Lail laik # 220 Passion; — 18. inm Out Lail lakem # 221 Angel Wings; — 19. inm Out Lail laik # 222 Platinum; — 20. Out Onucený lakový lak # 223 Lt Brown Derby derby — 21. Onuč Out Lail laky # 224 Pink Twillight; — 22. inm Onucený lakem # 225 Halo; — 23. Onuč Onucený lakovitý lak # 226 Coral; — 24. Neák Onujte lakovitý lak # 227 14kt grade; — 25. inm Out Lail laik # 228 Blue Opal; — 26. inm Out Lail laik # 229 Ired Pper; — 27. inm Out Lail laceer # 231 Bílá Porcelain (Bílé Porcelain); — 28. inm Out Lail lakem # 232 Not Light; 29. vem Out Lail lakem # 233 kůže Tight; — 30. Neást Onujte lakovací lak # 234 Nude Bas; — — 31. Neást Onujte lakovitý lak # 235 Pink campper; — 32. inm Out Lail laik # 236 Poetic Pink
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje dibutyl-ftalát (na seznamu složek), který je uveden v příloze II směrnice 76/768/EHS jako zakázané látky. Dibutyl-ftalát může poškodit plod v těle matky a může poškodit reprodukční schopnost.


Ftaláty mají negativní vliv na vývoj reprodukčních orgánů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Leštidla na nehty ve 15 ml skleněných lahví (3 cm x 7 cm).
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0672/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: BENZER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Výrobek představuje riziko požáru a zranění, protože dodavatelská šňůra má průřez 0,75 mm², zatímco u vysoušeče vlasů musí být nejméně 1 mm², s jmenovitým výkonem 3000 W a jmenovitým napětím 230 V.Kromě toho neexistují žádná bezpečnostní varování.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Vysoušeče vlasů vyrobené z černého plastu s napáječem H 03 VVH2-F, 2 x 0,75 mm² a zástrčkou s technickými údaji: 250V ~, 16А Technické údaje vysoušeče vlasů: 230 V, 50 Hz, 3000 W.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0675/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zapuštěná svítidla
 
Značka: SIRIUS LIGHTS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  „Systém Mars moons“ s těmito čísly: 017513, 017725, 017953, 017943, 017793, 017853, 017903, 017905, 017875, 017705, 017675, 017933, 017945, 017913, 017893, 017935, 017955, 017915, 017925, 017775, 017845
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože halogenová objímka pro napětí 220V je totožná s objímkami určenými pro nízké napětí (≤ 50 V). Objímky žárovek, které jsou původně určeny pro malé napětí, by neměly být používány v případě svítidel, která jsou určena pro použití s wolframovým halogenovým vláknem, s napětím vyšším než 50 V.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Do zapuštěných svítidel jsou montovány halogenové žárovky s odrážečem, technické údaje: 220 V-240 V, 50–60 Hz, 50 W; přišpendlík, prostor mezi kolíky je kolem 6 mm a zástrčka s následujícími technickými údaji: 24 V 250 W u svítidel č. 017725, 017943, 017853, 017903, 017905, 017875, 017933, 017945, 017935, 017955 a 017915; a 25 V 100 W u svítidel č. 017953, 017793, 017705, 017675, 017913, 017893, 017925 a 017845.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0684/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Teaster – „Rana“
 
Značka: PYLONES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model G2000103: S 201
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1200000205668
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a popáleniny, protože vnější izolační kryt není v poloze bezpečně připevněn.Navíc vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že by mohlo lákat děti, je pravděpodobné, že se děti budou snažit ji využít a mohou utrpět popáleniny a /nebo úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pražicí ozdobený s rašovou čelem na bocích. Balení je baleno v lepenkové krabici. Odznaky: „Teaster tart’ in Pylos Paris Design: CREA Crea“, čárový kód „Made in China“, značka CE. V dolní části zařízení je připevněn štítek, v němž je uvedeno: „G2000103 TOASTER PERYERS. VZOR: S 201 AC 230 V 50 Hz 750 W“. Obaly rovněž obsahují leták s bezpečnostními pokyny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0685/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Televizor
 
Značka: JVC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AV-21L7SU, pořadové číslo: od 10260001 do 16217620.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru v důsledku výrobní chyby, protože mistra (tj. rezistor s kladnými teplotními koeficienty) nainstalovaná v oznámeném televizoru může převednout a hořet, mít nepříjemné pachy, kouř a možnost tavení televizního přijímače. Existuje také mírná možnost, že by televizní přijímač postihl požár. Bezpečnostní zařízení, které má zabránit nadměrnému zahřívání, není dostatečné k tomu, aby se zabránilo špatnému fungování některého z těchto systémů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Barevný televizor 21-palec vyrobený v roce 2007.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 25