Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 23 ( Zveřejněno: 13/06/2008)
Oprava:


Oznámení 0530/08 z týdne 19 v roce 2008 bylo změněno s cílem poskytnout více podrobností o příčině souvisejícího rizika

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0624/08       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserová ukazovátka s 5 vyměnitelnými body
 
Značka: KEY CHAIN LASER 5 in 1
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože naměřené hodnoty přímého světla překračují mezní hodnotu pro expozici oka. Kromě toho výrobek nemá dostatečné bezpečnostní varování ad uživatelů. V případě nevhodného používání, zejména dětmi, by dálkové světlo mohlo přímo narazit na nechráněné oči způsobující poškození.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laserový ukazatel – jeden klíčový řetězec s 5 vyměnitelnými body, laserem typu He-Ne, vlnová délkou 630–680 nm, vyznačeným výkonem 1 mW, třídy II. Tyto body mají různé motivy (např. hvězdičky, chobotnice, ant atd.) V plastové nádobě s průhlednou víčkem a v lepenkové krabici s průhlednou přední částí, která umožňuje vidět produkt.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0626/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Pryžový roztok v opravě jízdních kol.
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 318655, čárový kód 4891418303342
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože pryžový roztok obsahuje 30 % toluenu. Toluen je klasifikován jako toxická pro reprodukci. Podle směrnice o chemických omezeních je toluen zakázán ve spotřebních výrobcích na úrovni vyšší než 0,1 %.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Balíček opatření pro opravy: obal sestává z tuhé průhledné skříně na podložce z lepenky, obsahuje kovové tvarové klíče, kovový stěr, 2 pneumatiky, gumové náplasti (2 kolo a 2 pravoúhlá) a malé bílé trubky z roztoku RUBBER, označené v angličtině s ideogramy lebky a oranžovými plamenem na bílém pozadí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0627/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Pryžový roztok v opravě jízdních kol.
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 318656,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4891418303359
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože pryžový roztok obsahuje 30 % toluenu. Toluen je klasifikován jako toxická pro reprodukci. Podle směrnice o chemických omezeních je toluen zakázán ve spotřebních výrobcích na úrovni vyšší než 0,1 %.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Balíček opatření pro opravy: obal sestává z tuhé průhledné skříně na lepenky, obsahuje šestihranné kovové klíče, kovové tyče, stěr, 2 pneumatiky, gumové náplasti a 2 malé bílé trubice roztoku RUBBER, označené v angličtině s ideogramy lebky a oranžovými plamenem na bílém pozadí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0623/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Pohled na stěnu/stůl
 
Značka: IKEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  R0302
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje riziko požáru, protože během mimořádných zkoušek ohřevu se teplota na povrchu může zvýšit až na 175 °C po přibližně 3.5 minutách, zatímco maximální limit je 175 °C za ustálených podmínek.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Barva stěny nebo svorky v šedém plastu a hliníku.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0629/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MT-7031
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Keramické svorky obsahují vodiče, které se mohou snadno střídat, kroutit a oddělit, což vede ke zkratu,Světelný zdroj je nestálý, základ je příliš malý ve vztahu k celé struktuře světlometu nebo svítilny.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Světelný zdroj je vysoký nejméně 170 mm, ale mohl by vzrůst na výšku 380 mm, a to rozšířením kordu mezi stíničkou a její podpěrou/základnou. Výrobek je balen v lepenkové krabici. Světlomet se skládá z tenké ocelové desky, v hloubce 1 mm a z modré nebo růžové barvy. Světlomet je z plastu a může se použít jako držák k upevnění svítilny na stůl/stůl.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0615/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: MERCEDES-BENZ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typy vozidel CL třídy – 216 a S – 221.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože poškozené dvojité tranzistor lze použít při výrobě centrální řídicí jednotky pro elektronický odchyt, zpracování a přenos signálů (Acquisition Acquisition and Actuation Module) – Front (SAM-F)). Další tepelná zátěž spolu s vlhkostí by mohla vést k selhání jedné nebo obou částí tranzistoru, což by vedlo ke ztrátě provozu osvětlení střediska nebo světlometů, směrových svítilen, stíračů čelního skla a seřízení volantu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rozsah VIN: 216: A 014.397–016.596 221: A 188.781–208.320
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0617/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van – bezpečnostní zástrčka „Dichtstoffen“
 
Značka: VOLKSWAGEN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Van, model T5 (kampaň 20N8)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru z důvodu závady při svařování zátkové zátky ve tvaru H mezi dodávkou paliva a vracením potrubí, které může způsobit úniky. V nejhorším případě by únik paliva mohl způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel vyrobených v letech 12.03.2008 až 08.04.2008, přičemž čísla VIN v těchto rozmezích: WV1___7H_8H 139827–149179 WV1___7J_8X 018696–020239 WV2___7H_8H 139810–149276 WV2___7H_8X 018666–020248 WV2___7H_9H 001194–001199 WV3___7J_8X 018686–020245.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0618/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: OPEL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Corsa D
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože hydraulický modulátor ABS/ESP nebyl během postupu hydraulické kapaliny plně evakuován, což způsobilo ztrátu brzdného výkonu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  V oběhu se týká 2008 modelového roku Corsa D vozidel vybavených ABS/ESP s VIN čísly od 8 6 122456 do 8 6 132557.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0621/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – airbagový kryt
 
Značka: OPEL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Agila B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože může chybět laserová dělicí čára pro airbag cestujícího. V důsledku toho nemusí být airbag pro cestující v případě nehody schopen expandovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvoláním se týká 2008 modelu OPEL Agila B s čísly VIN od 8 M 116775 do 8 M 132866.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0630/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – sloupek řízení
 
Značka: RENAULT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor Kango II Seznam dotčených vozidel v Řecku: VF1FW0BB538703549; VF1FW0DB538703709; VF1FW0DB538703807; VF1KW0BB538703914; VF1KW0DB538703973; VF1KW0DB538703987.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nedostatečného umístění univerzálního kloubu kormidelního zařízení před tím, než je připevněn k výstupnímu hřebenu řízení, což může vést ke ztrátě řízení vozidla, případně s hlukem při nárazu volantu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel vyrobených od počátku výroby až do 06. března 2008.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0631/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Soupravy (sady) jednoduchých hřišť (dětská hřiště)
 
Značka: PLAYWORLD SYSTEMS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Rozprašovací zařízení, která jsou umístěna na houpacích,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože čepové spojení s pohyblivou sadou může opotřebení, v důsledku čehož dojde k oddělení rozhraní a k pádu uživatele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká souborů s trakcí, které byly prodány v období od ledna 2007 do února 2008. Pohyblivé soupravy, které jsou do tohoto oběhu zapojeny, mají tato čísla dílů: — 8 stop 2 – Jednotka jednotky – stop – 0248 — 5 v oblasti Arch Swing w-8 ft Top Rail – 0287 — 8 ft standardní clo z zálivu Add-A-0 230 ft – ft — 5 v zálivu Arch Swing 2 – Unit Add A-A-Bay – 0370 — 10 stop 2 – Jednotka jednotky – stop – 0249 — 3–1/2 v Arch Swing w-8 ft Top Rail – 0288 — 10 ft Standard Duty Strad-A-Baj-0 231 ft — 3–1/2 v zálivu Arch Swing Add A-A-Bay – 0375 — 8 stop 2 – Jednotka těžkých nákladních vozidel – 0270 — 2–3/8 v Arch Swing w-7 ft Top Rail – 0120 — 8 stop těžká celní sazba – ko-bobkový – 0232 — 2–3/8 v zálivu Arch Swing Add A-A-Bay – 0121 — 10 stop 2 – Jednotka těžkých nákladních vozidel – 0259 — 7 ft T-Skřída – 0 290 ft — 10 ft Heavy – S AAdd-A- Bay – 0 233 ft — 8 ft jednotná pošta Skřídlo – 0295 — 8 ft Single Post Sowing Add-A- Bay – 0 296 ft
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0613/08       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Kuličkový pero (s funkcí výstupu zvuku)
 
Značka: GOLYÓSTOLL HANGADÓ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  26786
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 33 m/m% hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Plastický pero s měkkým PVC zvířete na horní straně (kur domácí, žabí, pes, mořské lví, delfín). Pero je vybaven šňůrou pro zavěšení kolem krku. Stisknutím této náplně pomocí kotec se stáčí a vyšle zvuk. Provozuje se s 3 knoflíkovými bateriemi. Výška přibližně 16 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0619/08       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Mazací pryž
 
Značka: MAPED
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  511330
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 33 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Mazací pryž z PVC ve tvaru květu s motivovanými motivy na jedné straně. Nezabalené. Rozměry: 3 x 3 x 1 cm.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0612/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: BABY TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Počet položek na faktuře – B121349 a B121375
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí udávení tím, že je v náustku houkačky v sadě rádeček snadno možné zapadnout do válce pro malé části, a některé chrastítka vyčnívají v minulosti do části šablony A,— nebezpečí udušení tím, že šňůra v chrastítka může být natažena na délku 760 mm ±5 mm. šňůry, které jsou určeny k připevnění přes pram, nesmí při napnutí silou 25 N ±2 N přesáhnout 750 mm a délka za těchto podmínek nesmí být o více než 40 % delší než uvolněná délka.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Barevný košík pro malé děti se balí do čirého plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0614/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka „měkkého plastu“ – [nolink – available languages: de, EN, FR]
 
Značka: TOY STORE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: X-92028. Čárový kód: 5 050577 920282, ITP Dovoz, WF17 9LU
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože těleso hračky obsahuje více než 1 % diisononylftalátu (DINP).
A

podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkké plastové dinosaur se zvukem. Balení: připevněna k čirému plastovému popruhu a hlavičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0620/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava s koulí 4/1
 
Značka: W.I.S. – Euro One
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  78 G,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3807807607688
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 13,0 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  4 barevných kuliček s plastovými zátkami, balené ve tvaru sáčku (průměr míčků: 6,5 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0625/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jejské položky – Sigareta Puffa – euff
 
Značka: CARNIVALS TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8004761062392, článek 6239
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko při vdechování mastkového prášku obsaženého v produktu „Sigareta Puff-Peuff“. Vzhledem k tomu, že děti napodobují kuřáky napodobující kouření, mohou vdechnout mastku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dva padělané cigarety zabalené v průhledném plastu na žlutém lepenku s nápisem „Sigareta Puffa – uff“ a názornou ukázkou uzeného chlapce. Napodobování syrových cigaret, které se při fouknutí předpokládá při vypouštění kouře.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0628/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka – Tyrannosaurus
 
Značka: DINOSAUR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 111–211; Kód EAN: 5607771112
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,88 % hmotnostních látky DEHP a 17,1 % hmotnostní látky DINP.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová hračka tyrannosaurus, výška 25 cm, barva: šedona zelené barvy s zelené barvy dole je na krku štítek s označením „DINOSAUR, UMENLY HRACY“, dovozcem, zemí původu, označením CE, piktogramy a upozorněními.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0622/08       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Zařízení s optickými vlákny „Rychlý přenos z optických vláken“
 
Značka: N-NET TECHNOLOGY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NT-S1200
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:(i) Vzor třídy I:Na napájení je příliš krátká vzdálenost a vzdálenosti světlosti: Primární foil- sekundární fólie = 1,7 mm (min. q. 5,0 mm), Primární fólie – Země je 1,3 mm (min. q. 2,5 mm).Vidlice třídy II spojená se výstupem třídy I bez bezpečnostního pozemního drátu v
Kabel.(II) Vzor třídy II:Na napájení je příliš krátká vzdálenost a vzdálenosti světlosti: Primární fólie – sekundární fólie = 1,2 mm (min. q. 5,0 mm), Primární – skříň = 0,2 mm (min. q. 5,0 mm) (mezi kondenzátorem CX2 – podvozek).— zkouška elektrické pevnosti Pri-Chassis/3000V (Nesplněná při 600 V).Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60950 a EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Optická optická zařízení. Šedé políčko označené oranžovou a červenou barvou. „10/100 Bamex to Base-TX to 100 Base-FX Fast Ethernet Converter“ bílé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0632/08       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Svíčky – Burner
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W4 – N4 (na štítku slovenského distributora), W-4 (na štítku polského výrobce), kód EAN: 5903722183189
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko požáru a popálenin v důsledku nekontrolovaného spalování a tavení plastových dílů. Upozornění výrobce „Light ohnivzdornou plochu“ není dostačující, neboť roztavené plasty a vosk mohou vznítit i jiné sousední předměty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Bílek v bílé plastové nádobě, zabalený na 30 kusů v lepenkové krabici s průhledným krytem.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0611/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Systém elektronického výcviku – konzervační pás
 
Značka: ABGIMNIC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní, Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění a ohrožení zdraví dětí, lidí trpících epilepsií nebo onemocnění srdce, těhotných žen, lidí s infekcemi kůže nebo pokud je prostředek používán na hlavu, hrudi, krku nebo ústy, zejména vzhledem k tomu, že se výrobek prodává bez návodu k použití v bulharštině.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Systém elektronického výcviku – konzervační pás, různé rozměry, s bateriemi, prodávané v lepenkových obalech s obrázky výrobku a tento nápis: „ABGIMNIC – ELEKTRONICKÉ GYMNASTICKÉ ZAŘÍZENÍ“. Nejsou k dispozici žádné informace o výrobci nebo dovozci; přiložené dokumenty neobsahují informace o původu výrobku nebo jakékoliv adresy, které mohou spotřebitelé v případě potřeby použít. Návod k použití obsahuje text v angličtině.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0616/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická trouba
 
Značka: ASEL BLEMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modely FCA-21 a FCAT-22
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko popálení a úrazu elektrickým proudem, protože:Výkon pohlcený (1 235 wattů pro model FKAT 22 a 1 243 W pro model FCA 21) při jmenovitém napětí (220–240 voltů) je více než 5 % než příkon jmenovitého příkonu výrobce (1 100 W);V případě modelu FCA-21 jsou maximální přípustné hodnoty tepla (65 K a 60 K) překročeny v rohu (125.4 K) a při manipulaci s dveřmi (91.7 K); a v případě modelu FCAT-22 jsou maximální přípustné hodnoty tepla (60 K) překročeny manipulací se dveřmi (98.6 K);Spotřebiče nevyhověly zkoušce s pružinovými nárazovými kladivo, které zcela zničily přední části pecí a z vnitřních prostorů zůstaly přímo přístupné;Když se uživatel dotkne manipulace s rukojetí, dotýká se částí, které zvyšují teplotu o více, než je povoleno držení klik držených pouze po krátkou dobu;Trouba se nachází ve střední poloze;— izolační manžety jsou používány jako dodatečná izolace, ale nejsou bezpečně upevněny v poloze;Zajištění kontinuity země je zajištěno upevněním elektrického zařízení pro ochranu elektrického kabelu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60335 a EN 604417.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Dvě elektrické trouby: Obal sestává z lepenkové krabice s fotografií produktu, jakož i značky ASEL BLAEMA a čísla modelu FCA-21 nebo FCAT-22
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 23