Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 10 ( Zveřejněno: 09/03/2018)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0364/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Jízdní kolo
 
Značka: Specialized
 
Název: Allez (Base),Sport, Elite
 
Typ/číslo modelu:  Allez (Base), alez Sport & alez Ellit
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok modelu 2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Potenciální slabina na vidlici může řidič způsobit ztrátu kontroly a pád z jízdního kola.
Následkem toho se řidič může zranit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.specialized.com/gb/en/safety-notices

 
Popis:  Koruna jízdního kola.Prodáno mezi červencem 2017 a prosincem 2017
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Chorvatsko, Finsko, Řecko, Island, Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0356/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Bijou Brigitte
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  E1 110.115.515
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4049077427668
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu uvolněného přímým uzavřením je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 2.4 µg/cm² za týden).
Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zničení výrobku (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kov, obruče s hákem s uzavíracím hákem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Polsko, Slovensko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0357/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Bijou Brigitte
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  E1 110.171.610
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4049077526231
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu uvolněného buřicím je příliš vysoké (naměřené hodnoty až do 2.5 µg/cm² za týden).
Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zničení výrobku (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Nábory s černým náuším, které jsou nastavené s rhinesterem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Slovensko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0358/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetování
 
Značka: INTENZE
 
Název: Terra Di Siena
 
Typ/číslo modelu:  ČLÁNEK:ST1199ALEXTERČ.J.:21C22515G23150074
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  DÁVKA:RX44Q22Y68Y77O122O72G87IMX40, EXP:30/11/2019, ŠARŽE:SS199
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikl (86 mg/kg) a olovo (11 mg/kg).
Nikl může způsobit podráždění kůže a vyvolat senzibilizaci nebo vyvolat alergickou reakci a expozice olovu je škodlivá pro lidské zdraví a může způsobit vývojovou neurotoxicitu.Usnesení Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých vrstvení doporučuje, aby úrovně olova v teticích tiskařských barvách nepřesahovaly 2 mg/kg a aby obsah nikelnato-tetování byl na co nejnižší technicky dosažitelné úrovni.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Černí tetovací barva na průsvitné plastové lahvičce s pomocí etikety a šroubovky se šroubovou tryskou;objem:30 ml
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0352/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: LUZ EUROPA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YF-D6065 4W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6926668900780
 
Druh rizika:  Požár
 
Kabel je příliš tenký.
Kabel by tak mohl přehřát tak, aby vedl k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetěz osvětlení pro použití ve vnitřních prostorách a 20 LED světla v podobě sněhových šupinVálcové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0347/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Suzuki
 
Název: GSX-R1000/R
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká motocyklů v délce 2017 až 2018 let, které byly vyrobeny v letech 02/02/2017 až 01/12/2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pokud se na hnací ústrojí aplikuje nadměrné zatížení při změně zařízení, mohl by se nastartovat nebo rozbít řetěz.
To by vedlo k tomu, že by motocykl náhle ztratil výkon.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Island, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0349/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Moto Morini
 
Název: Corsaro ZZ
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E8 * 168/2013 * 00004 * 00 Typ:10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období 18/05/2017 až 10/12/2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Praskliny se mohou vyskytnout v předním brzdovém válci.
Brzdný výkon by mohl být v důsledku toho snížen.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0351/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Spojovací zařízení
 
Značka: AL-KO
 
Název: Screw Coupling K50
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 SSR-011763Typ:K50 Ø50
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jsou ovlivněny všechny spojovací koule na trhu.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kulové spřáhlo by se mohlo dostat do některých přípustných kombinací přípojných vozidel.
Pokud by došlo k rozbití koule, mohlo by to vést k oddělení přívěsu během cesty.To by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Spojovací zařízení pro vlečení
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Island, Polsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0360/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Všeterénní vozidla
 
Značka: Outlander
 
Název: Can-AM
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E13 * 2002/24 * 0517 * 05, e13 * 2003/37 * 0281 * 07;typ:L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2016 a 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hřídele řízení v rámci elektronického řízení výkonu se mohou roztrhnout.
To by mohlo vést ke ztrátě ovládacího prvku řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Quad, čtyřkolka
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0367/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Hyunai
 
Název: Sonata, Grandeur
 
Typ/číslo modelu:  Typ NF (Sonata), typ TG (Grandeur)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká vozidel vyrobených od 18/10/2004 do 12/12/2013.
 
Druh rizika:  Požár
 
Uvnitř modulu ABS/VDC se může vyskytnout elektrický zkrat.
To by mohlo začít požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0368/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: Giulia, Stelvio
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E3 * 2007/46 * 0382 * 09, e3 * 2007/46 * 0435 * 02 Typy:952 A 949
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od listopadu 2017 do prosince 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Brzda a kapalina spojky obsahují minerální olej a v důsledku toho mohou poškodit některé složky brzdového systému a spojku.
V důsledku toho mohou systémy brzdění a spojky selhat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Řecko, Rumunsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0369/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: Giulietta
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E3 * 2007/46 * 0027 * 25;Typ:940
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od listopadu 2017 do prosince 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Brzda a kapalina spojky obsahují minerální olej a v důsledku toho mohou poškodit některé složky brzdového systému a spojku.
V důsledku toho mohou systémy brzdění a spojky selhat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0375/18       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Ochrana sluchu
 
Značka: KWB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  376010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4009313760102
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál výrobku obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:28,1 % hmotnosti).
Tato ftalát je toxická pro reprodukci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Boční ochranu sluchu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Lucembursko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0354/18       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Privatex Pyro
 
Název: Megattron
 
Typ/číslo modelu:  č. 203reg. č. 1395-F3–0158/2012,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 586007 9001707,rok výroby – 2013
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš hlasitá.
V důsledku toho může dojít k poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavek směrnice o pyrotechnických výrobcích a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika balená v lepenkové krabici (4 kusů).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0341/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Electric caras-Car Set
 
Značka: GB GLOBAL
 
Název: Furious Challenger
 
Typ/číslo modelu:  101840
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1706
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace elektrického napájení není dostačující.
Používá-li se, může přehřát, dýchat, roztavit nebo vybuchnout.To by mohlo mít za následek požár a popáleniny nebo úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Souprava hracích závodišť o 2 automobilech se světly, 2 řadiky, patkou jednojízdního pruhu a ochranným zábradlím.Spolupracuje s dodavatelem energie.Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0344/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistole s hračkou
 
Značka: Police Action /, WL - Whitehouse Leisure
 
Název: Target Set
 
Typ/číslo modelu:  63140
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4516/5038104631405
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky mohou snadno od projektilů oddělit.
Pokud dítě dosáhne projektilu do úst, přísavka by mohla oddělit a bránit dýchacích cestách.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Plastová příďová zbraň a čtyři střely s přísavkami, dodávané v blistru v blistrech s podložkou z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0359/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sovatelné míče
 
Značka: Marcos Toys
 
Název: Fantasy Ball
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 1569
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435399015694
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou snadno oddělit od míčů.
Dítě může umístit malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Tenčí míčky, míče a míčky, míčky, míčky, míčky a míčky v jednotlivých sáčcích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0361/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební nástroje hraček
 
Značka: Happy Star
 
Název: Baby concert
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. MPD34378
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5900368343786
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Malé části mohou snadno odpoutat od hraček a chrastítka je příliš dlouhá.
Malé děti mohou do úst a sytiky proniknout do úst a sytiče.Navíc popruh bubnu, který je určen k nošení kolem krku, se může zachytit během různých aktivit dítěte a může způsobit uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Sada umělohmotných hudebních nástrojů zabalených do plastového sáčku
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0362/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká koule s hroty
 
Značka: neznámý
 
Název: Flashing Spiky Ball
 
Typ/číslo modelu:  RR271115
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5900054832921
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malá část (živný prvek zvuku) může snadno od hračky snadno oddělit.
Malé děti by se mohly do úst a sytiče zapojit do této malé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Spičná koule z měkkého plastu o průměru 60 mm. zabalená v lepenkové krabici (každá krabice obsahuje 12 kusů).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0363/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská hraèka na hraèkách
 
Značka: neznámý
 
Název: Police / Zestaw policjant
 
Typ/číslo modelu:  B751057 (na připojeném štítku)JY291 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5902802100146
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Sada obsahuje malou část (oznamovací povinnost).Malé části mohou být rovněž odděleny od projektilů.
Děti mohou tyto malé části vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dětské policejní sady vyrobené z materiálů z plastů.Plastové obaly s podložkou z lepenky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0365/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská hraèka na hraèkách
 
Značka: FRIES
 
Název: Polizei Action set
 
Typ/číslo modelu:  Článek 93271
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4009384932712
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hlasitost tohoto oznámení je příliš hlasitá.
Jsou-li hračky použity v blízkosti ucha, mohly by způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Sportovní policie se skládá z informátorů, dvou malých klíčů, dvou malých klíčů, výstrah.V průhledném plastovém sáčku s připsaným kartónem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0366/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kat soft Toy
 
Značka: Amuse
 
Název: Amuse Collection
 
Typ/číslo modelu:  701369
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 534943726063
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Pás se snadno oddělí kolem krku a snadno tak bude umožněn přístup do malých zvonek.
Zvonek, které oddělí dítě, může být uveden do úst, což způsobuje nebezpečí udušení, a stužka by mohla být umístěna do hlavy dítěte, což může způsobit nebezpečí uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Push, měkká, černá a bílá hračka z bílé kočky s růžovou stuhou a zvonem kolem krku.Etiketa s lepenkovým štítkem je připojena k označení štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0370/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská hraèka na hraèkách
 
Značka: neznámý
 
Název: Police Force Play set
 
Typ/číslo modelu:  1–17946 – LT933–0808
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4792860947026, SOUBOR POLICEJNÍCH SIL
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přísavky na projektily obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 7 % hmotnostních) a di-butyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota 18 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Souprava policie, která obsahuje jednu plastovou pistoli, tři projektily s přísavkami, vysílač, dalekohled a batolata.Balení:blistr z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0371/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská hraèka na hraèkách
 
Značka: neznámý
 
Název: POLICE SOFT BULLET GUN
 
Typ/číslo modelu:  Č. 008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Přísavky na střely obsahují bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:5,5 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:16 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Přísavky mohou být také snadno odděleny od projektilů.Pokud dítě dosáhne projektilu do úst, přísavka se může oddělit a bránit dýchacích cestách.Výrobek není v souladu s nařízením REACH, s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Souprava policie se skládá ze dvou plastových pistolí, 6 střel s přísavkami, poutací, cívek a kompasu.Balení:blistr z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0372/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Množina střeleckých těles
 
Značka: neznámý
 
Název: Shooting
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Plastové projektily obsahují bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) a dibutyl – ftalát (DBP) (měřené hodnoty:11 % a 12 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Přísavky navíc mohou snadno oddělit.Pokud dítě dosáhne projektilu do úst, přísavka se může oddělit a bránit dýchacích cestách.Výrobek není v souladu s nařízením REACH, s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Ve hře jsou dva teleskopické pušky, šest střel s přísavkami a pouta.Balení:Blistr na kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0373/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Svazek hraček a šípy
 
Značka: neznámý
 
Název: Archer Set
 
Typ/číslo modelu:  Program World Champion 777–702A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998665732228
 
Druh rizika:  Poškození zraku, Úraz
 
Laserový paprsek je příliš silný.
Přímé sledování laserového paprsku může způsobit poškození zraku.Kinetická energie šipek je navíc příliš vysoká.To by mohlo oči způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o hračkách a příslušných evropských norem EN 62115 a EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Souprava Lukostřelecké sady se skládá z přídě s laserovým úmarem a třemi šipkami s přísavkami.Balení:blistr z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0374/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Svazek hraček a šípy
 
Značka: neznámý
 
Název: Power Bow
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:217 160 EUR;HORKÉ SUPR FUNN
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9910302171609
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastová přísavka obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:6,2 % hmotnostních a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:15,0 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Souprava Lukostřelecké soupravy sestávající z příďové a tříšičky s přísavkami.Balení:blistr z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0345/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Azur Street
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WH-177
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V oblasti krku se vyskytují stahovací šňůry, které nejsou zavěšeny a jsou volně visuté.
Ty se mohou zachytit během různých aktivit dítěte, což vede k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Odstínění dítěte, házení, jelita se zdrhovavými a stahovacími šňůrami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0346/18       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Tepelná izolace
 
Značka: ADEPLAST
 
Název: EPS 100 Ignifugat
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Část 006–2017;datum výroby:26.04.2017
 
Druh rizika:  Požár
 
Skutečná reakce na oheň je nižší než uváděná třída reakce na oheň.
V případě požáru by to mohlo vést k nižší úrovni bezpečnosti, než se očekávalo.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o stavebních výrobcích a příslušné evropské normy EN 13163.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tepelná izolace s plastovými obaly.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0348/18       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Tepelná izolace
 
Značka: ADEPLAST
 
Název: EPS 80 Grafitat Ignifugat
 
Typ/číslo modelu:  Grafiplast Izjinm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Část 005–2017;datum výroby:13.06.2017
 
Druh rizika:  Požár
 
Skutečná reakce na oheň je nižší než uváděná třída reakce na oheň.
V případě požáru by to mohlo vést k nižší úrovni bezpečnosti, než se očekávalo.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o stavebních výrobcích a příslušné evropské normy EN 13163.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tepelná izolace s plastovými obaly.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0353/18       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Tepelná izolace
 
Značka: ADEPLAST
 
Název: EPS 80+ Ignifugat
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže:009–2016;datum výroby:09.08.2016
 
Druh rizika:  Požár
 
Skutečná reakce na oheň je nižší než uváděná třída reakce na oheň.
V případě požáru by to mohlo vést k nižší úrovni bezpečnosti, než se očekávalo.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o stavebních výrobcích a příslušné evropské normy EN 13163.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tepelná izolace s plastovými obaly.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0350/18       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Miska na mýdlo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  15221/K8372-B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8716684057828
 
Druh rizika:  Chemické
 
Potah misky z mýdla obsahuje olovo (naměřená hodnota:0,11 % hmotnosti).
Vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví a může způsobit vývojovou neurotoxicitu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Misky na mýdlo z kovu/drátu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0355/18       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Potravinové složky potravin
 
Značka: Best for ...
 
Název: Decorative magnets
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  030421000172, 0304210000189, 030421000165
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek lze vzhledem k jeho vzhledu mylně považovat za potravinu.
Malé části se mohou snadno oddělit od výrobku, což může vést děti k jejich vkládání do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Napodobeniny potravin ve formě moučníků, sendvičů a zmrzliny s magnetem, který je k nim připojen.Tyto různé výrobky se prodávají v průhledném, utěsněném a plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0340/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér na cestníku se zástrčkou
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  41–13619
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jeden čep vidlice může být zapojen do redukčního nátrubku, který umožňuje přístup do druhého kolíku, který je k dispozici.
Je-li adaptér propojen s zásuvkou, uživatel by se mohl dotýkat živého čepu.Výrobek nesplňuje příslušnou vnitrostátní normu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jednoduchý adaptér na cestě do zástrčky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0342/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér na cestníku se zástrčkou
 
Značka:  Ansun Marketing
 
Název: Adaptador
 
Typ/číslo modelu:  AG-2017–00465–01 – ADP-150
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436568810355
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části jsou přístupné v okamžiku, kdy je adaptér zapojen do zásuvky.
Uživatel by se mohl dotýkat živých částí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Zástrčka pro zástrčku pro cestovní ruch v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0343/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vypínač
 
Značka: ΕΤ3Κ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EKL5–63, Treaker Current Circuit Breaker
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek se nedoplňuje, až by měl.
Výrobek tedy není chráněn před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61009.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Zbytkový proud jističe v lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0339/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: EvoBus
 
Název: Various models
 
Typ/číslo modelu:  CITARO, Conceto, Tourismo, Travelo, Integro, Intouro
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od října 2010 do března 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadný software může způsobit uvolnění parkovací brzdy.
Vozidlo může být nastaveno do pohybu dříve, než může vstoupit v platnost.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko