Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 22 ( Zveřejněno: 06/06/2008)
Oprava:


Oznámení 0753/07 z týdne 30 bylo aktualizováno v roce 2007.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0592/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Koupelové soli
 
Značka: DE LAURIER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Triple Tartelette de Bain. Dekalent Chocolate. Triple Tub Cake. Ref. 16 194,120 g,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5425013556088
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu. To může vést děti k jejich vkládání do úst a k zatažení, což s sebou nese riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Koupelové soli ve formě čokolády a jahodových krémů. Obal je průhledný plast. Na spodní straně je uvedeno „Triple Tartelette de Bain“. Dekalent Chocolate. Triple Tub Cake, 120 g "a nese název výrobce.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0581/08       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynový gril
 
Značka: BROIL KING
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modely Signet, suverénní kupující a suverénní kupující
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože dno sporáku, která obsahuje hořáky, může roztavit nebo prasknout v důsledku požáru tukem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká plynových grilů vyrobených po roce 2006 s těmito vlastnostmi: Čisté řady (modely začínající 986xxx): 400 km² varného povrchu s 3 hořáky a rozbalovací balóny; zahrnuje modely s bočními a zadními hořáky. Svrchované řady (vzory začínají 987xxx): 450 km² varného povrchu s 3 hořáky a rozbalovací balóny; zahrnuje modely s bočními a zadními hořáky. Řady států XL (modely začínajících s 988 xxx): 600 km² varného povrchu s 4 hořáky a rozbalovací balóny.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0594/08       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Svítiplyn
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L-200, L-202, L-203, L-205
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Výrobek představuje:Chemické riziko, protože její plášť obsahuje thorium. „drobivá“ se s jejich použitím stává „drobivá“, což znamená, že spadají do kontaktu. Výsledkem je, že prach obsahující thorium může být do těla absorbován inhalací nebo požitím, což znamená, že radioaktivní látky mohou být začleněny do těla, které způsobuje poškození zdraví.Nebezpečí poranění, protože kovové plechy mají velmi ostré hrany.Výrobek není v souladu se směrnicí 90/396/EHS o spotřebičích plynných paliv.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plynová svítilna s modrým krytem. Výška přibližně 25,5 cm. Průměr přibližně 10 cm.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0608/08       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: LASER POINTER SUPER POWERED
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože naměřené hodnoty přímého světla překračují mezní hodnotu pro expozici oka. Kromě toho výrobek nemá dostatečné bezpečnostní varování a uživatelské pokyny. V případě nevhodného používání, zejména dětmi, by dálkové světlo mohlo přímo narazit na nechráněné oko a poškodit jej.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laserová ukazovátka – klíčový řetěz s 12 vyměnitelnými body, označená He-Ne laser, vlnová délka 630–680 nm, výstupní 1 mW, třída II. Tyto body mají různé motivy (např. motýli, ruce, ant, atd.) laserový ukazatel v nepřetržitém režimu. V plastové nádobě s průhlednou víčkem a v lepenkové krabici s průhlednou přední částí, která umožňuje vidět produkt.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0585/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Brzdový spínač
 
Značka: HONDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  model Civic 4D (vzory kódů: FD1, FD4, FD6, FD7) a hybridní (vzorový kód: FD“)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože spínač brzd může selhat v důsledku kontaminace (nesprávné použití druhu mastného tuku a množství), které by mohlo způsobit, že se brzdová světla rozsvítí během brzdění. To by mohlo mít za následek nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel na rok 2006 a 2007 na modelovém roce. Seznam VIN dotčených vozidel: — JHMFD1 * * * 6S205089 až k JHMFD1 * * * 6S214413 — JHMFD1 * * * 7S200004 až k JHMFD1 * * * 7S206651 — JHMFD3 * * * 6S200833 až k JHMFD3 * * * 6S205020 — JHMFD3 * * * 7S200007 až k JHMFD3 * * * 7S201126 — NLD7 * * * 6W000031 pro NLAFD7 * * * 6W001320 — NLD6 * * * 7W900241 pro NLAFD6 * * * 7W912909 — NLD7 * * * 7W900031 pro NLAFD7 * * * 7W900085 — JHMFD4 * * * 6S200216 až k JHMFD4 * * * 6S200807 — JHMFD4 * * * 7S200001 až k JHMFD4 * * * 7S200161
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0588/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Tom Tom & Jerrysa
 
Značka: BOCEK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 78,96 mg/kg (limit 30 mg/kg) formaldehydu. Formaldehyd je absorbován rychle a může způsobit podráždění, alergickou reakci a může poškodit svalové membrány. Může poškodit centrální nervový systém, játra a ledviny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Nákladka dítěte s kapsou. Vyrobeno z bílého polyvinylchloridu (fólie z PVC) natištěné pomocí obrázku Tom & Jerryry a BOCEK ®. S bílými textilními materiály postřiženými žlutými skvrnami. Podíl 36 x 29 cm. Nádech se balí do průhledného plastového sáčku, který je uzavřen barevnou kartou.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0596/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána
 
Značka: LINDAM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Lindam Easy FIT Plus Safety Gate – Model Number LD 145, Argos Katalog Number 375/3086 2) Lindam Premium Easy Close Safety Gate – model č. LD 146, Argos Katalog Number 375/3282
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože závěs, který je v rámci rámu hradlem, může prasknout a selhat, což umožní, aby se dvířka propadla z rámu. To by mohlo představovat nebezpečí pro kohokoli, kdo projde v daném okamžiku bránou, a pokud by se úplně nenastavila, mohlo by to vést k neúspěchu v pozdější fázi, např. pokud by se dítě nacházelo na bráně.
14 hlášených mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bezpečnostní brána pro kovové bezpečnosti sestávající z části s zavěšenými dvířky, která jsou obsažena v vnějším rámu, ocelové konstrukce malované bílé barvy. Produkty se týkají výlučně společnosti Argos Ltd.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0603/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Spací pytel dítěte
 
Značka: ВABY KINGDOM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože:— pupkové části nejsou zabezpečeny proti roztřepání,— pupen nebyl řádně zabezpečen a pochází z smyček,— pupečníkové konce jsou delší než 255 mm a 330 mm, a představují tak vážné nebezpečí pro děti mladší 7 let, protože v případě, že dojde k větru kolem krku dítěte, může to způsobit uškrcení.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Spací pytel se stahovací šňůrou z textilního materiálu, která je určena pro děti do 2 let s podšívkou a zip. V závislosti na velikosti existuje také dodatečný zip pro nohy. Předmět se prodává v průhledném, polyethylenovém sáčku se nálepkou, která obsahuje tyto informace: Vyrobeno v Bulharsku, složení – 100 % bavlna.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0582/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Wing Dino
 
Značka: LEARNING ROAD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 7431938997018
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje nebezpečí uškrcení, protože volná délka šňůry je 260 mm, což je větší než mezní hodnota 220 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Je to plastová hračka ve tvaru strávníka. Hračka se pohybuje na 3 kolech tím, že se na jeho konci tlačí nebo vytáhne šňůra s malým plastovým držadlem. Všechny části hračky jsou vyrobeny ze vícebarevné plastické hmoty. Na obalech – na kartonu jsou uvedeny tyto nápisy: „Shaing Head“, „Wotfile Til“, „Wobbeho – Walk“, „Roing Sound“, piktogram týkající se věku (stáří nad 18 měsíců) a „označení CE“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0583/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: BENIGN GIRL and ADVENTURE HERO !!!
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Na hračky „Benign Girl“ se umísťuje č. 1108.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože baterie a poklop se zcela vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobky jsou vyrobeny z tuhých plastů. Tělo „Benign Girl“ se namaluje bílou barvou a narůžovělými tlačítky, čísly a symboly. Poklop je bílý a růžový a má odlišné barevné nálepky. Subjekt „Adventure Hero!!!“ je označen červenou barvou a modrou barvou a je bílý. tlačítka, čísla a symboly. Víko je označeno červeně a modře a obsahuje odlišné barevné nálepky s názvem „Spiderman“. Anténa obou značek se vyrábí z průhledného plastu. Na straně obou značek je připevněna růžová textilní šňůra. Hračky mají světelné a zvukové signály. Hračky jsou dodávány dvěma knoflíkovými bateriemi. Poklop baterie u obou značek musí být snadno otevřen.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0584/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka (Bell)
 
Značka: BABY GIFT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8675406010421, vzor TY01042
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože během nárazové zkoušky se výrobek dělí na malé části, které by mohly být spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Chrastítka drti ze šesti (6) různých hraček z plastu. Všechny části hraček jsou vyrobeny ze vícebarevné plastu. Na obalech – na kartonu jsou uvedeny tyto nápisy: piktogram týkající se věku (věk nad 3 let) a označení CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0586/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové chrastítka – Tomible hite by Manhathan Toy
 
Značka: YORK RIVER PRODUCTS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod 206280, UPC kód 0–1196442878–6
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože ochranné uzávěry modrého plastu chrastítko se mohou zlomit, což vede k malým částem, které by mohly způsobit sytič dítěte.


Byly oznámeny dvě nežádoucí příhody.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čirá plastová ruka chrastítka s modrým plastům. Chrastítko je dlouhé 5 palců a skládá se ze střední trubky, z níž se zbarví modré obličejová kotouč, který se v okamžiku výměny chrastín nasází na fialové stolku. S jasně barevnými kroužky na vnější straně se nacházejí barevně uvnitř dvou zřetelných lišt. Další balení však doprovází lepenkový štítek s názvem „Wocezit Baby Favurite Friend“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0589/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkké hračky – Majaishi kubiki („Doprava“)
 
Značka: MYAKISHI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku: 043 Čárový kód: 4607070490425
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože textilní hračka obsahuje formaldehyd 90 mg/kg (limit 30 mg/kg).


Formaldehyd je absorbován rychle a může způsobit podráždění, alergické reakce a poškození sliznice. Může poškodit centrální nervový systém, játra a ledviny. Jde o mutagenní látku a je klasifikována jako pravděpodobný lidský karcinogen.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vícebarevná textilní hračka s motivy z dopravních prostředků (automobil/autobus/letadlo). Balení v plastovém sáčku s lepenkou na obalu, na kterém je napsáno: Vhodné pro děti starší 1 let, vysoce kvalitní hračka, která neobsahuje žádné alergeny a která podporuje pěstování dítěte. Symbol pro údržbu, označení CE, jméno dovozce. Název přípravku je uveden pouze v ruštině.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0590/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Elektronická klávesnice hračky
 
Značka: KEYBOARD M
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: 2321,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8400000023214
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku dostupnosti živých částí, protože pouzdro nemá dostatečnou mechanickou odolnost a protože transformátor je uvnitř hračky.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 50088.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektronická klávesnice pro hračky. Výrobek je balen v lepenkové krabici. Na etiketě jsou uvedeny tyto údaje: „Electronic Keyboard M-3738S“. Popisy nejsou ve španělštině. „Vyrobeno v Číně“, označení CE, piktogramy 0–3 roky. Ref.2321. Čárový kód 8400000023214. V krabičce nejsou žádné pokyny pro hračku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0595/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Malá loutková louka
 
Značka: SIMBA® TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Sloutková louha – louh
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4006592453091 Článek č. 458 5088 2) Odštěná loutková zvířata prodaná jako část skloutky s pětidílnými loukami – čárový kód: 4006592 442156 Článek č. 458 4215
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože divoká textilní část ruční loutkového louku obsahuje 581 mg/kg 4-aminoazobenzenu, která je zakázanou azobarviv.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1) „Manta“ je zabalena samostatně. 2). Ruční loutková souprava s pěti pestrou loutkou ve formě: „Managon“, „Punch“, „babia“, „prinádaň“ a „policistek“. Tato hračka je k dispozici jako jednotlivý výrobek (článek 458 5088) a stejná položka je rovněž k dispozici jako součást soupravy (článek 458 4215). Hlava je vyrobena z měkčeného plastu; barva kůže: červená; chlupy a vousy: Černá; oko: černá, žlutá a zelená; zuby a rohy: bílá; ústí: purpurová. Kapka z černé textilie se dvěma červenými trojúhelníky na přední a plsti. Dotčené výrobky jsou pouze „staré“ výrobky balené v červené a modré krabici s číslem 88881101 vytištěným na dně obalu vedle slova „vyrobeno v Číně“. Balení stávajících produktů, které nejsou dotčeny, má žluté prvky. Kabát má dva různé materiály 1), lesklý, s červenou odbavovací plochou 2) matný, černý materiál s červeným šitím na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0598/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hradla – „Jungle King“
 
Značka: B.C.I.C.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor TJ208–197K
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože délka projektilů je 42 mm, přičemž minimální požadovaný limit je 57 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hračka sada osmi různých hraček z plastu. Obsahuje střelné zbraně s hladkým vývrtem, příď, nožem, štírovník, opuncie, kaktus, soubor šesti červených projektilů a tři šipky. Obal – karton obsahuje tato označení: piktogram vztahující se k věkovému omezení (ve věku 3 let), což je varování – malé části o nebezpečnosti a označení CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0599/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plast tiara
 
Značka: “BARBIE”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  (1) jako čárový kód 8 697410 285947, (2) čárový kód 8 697410 287514 a identifikační číslo Y-BR801–9J, (3) čárový kód 8697410284292, číslo článku BRT 557.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí zranění, protože má ostré kolíky na vnitřním povrchu a ostré hrany. V důsledku toho hrozí zranění dětí.Výrobky nejsou v souladu s evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  (1) Plastová tira pro držení srsti „Barbie“ s ochrannou známkou „Barbie“, čárového kódu 8 697410 285947 a štítku v bulharštině s těmito informacemi: typ výrobku – Barbie tira „Barbie“, varování: „nevhodné pro děti mladší 3 let“ a doplňkovou značku s identifikačním číslem Y-BR801–6J, (2) plastová tiara pro uchovávání vlasů, obchodní značka „Barbie“, čárový kód 8 697410 287514 a identifikační číslo YB801–9J (3) dětský plast tira pro držení vlasů, „Barbie“ ochranné známky, s označením v bulharštině – „Barbie“ tiara, výstraha: „nevhodné pro děti mladší 3 let“, čárový kód 8697410284292, číslo článku BRT 557.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0601/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pirát maska
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 2616, čárový kód: 8412672026165
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Udušení
 
Výrobky představují riziko:— udušení, protože větrací prostor je menší než 1 300 mm² (požadováno normou),— popáleniny, protože kloboučky a pásky nevyhověly zkoušce hořlavosti.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pirátská maska s červeným pruhem. Na štítku je uvedeno toto: „nejedná se o hračku; pochází z maškových šatů. Nedoporučuje se u dětí mladších 14 let. Na etiketě je uvedena také identifikace dovozce, nápis „Vyroben v Číně“ a čárový kód.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0602/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky na faktuře: B123467
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože:— plastický materiál v čele panenské panenky obsahuje 39 % hmotnosti bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP),Materiál z plastu v hlavě panenské lídry obsahuje 31 % hmotnosti bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 8,9 % hmot. dibutyl-ftalátu (DBP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenku z plastu s modrou nebo růžovou srstí v jasném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0604/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládaný minihelikoptér – Minimální infračervená rozhlasová helikoptér
 
Značka: HELICOPTER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4015655031497, Art. Nr. 3149
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože chybí kruhové zatahovací prstence pro rotační lopatky vrtulníku.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dálkově ovládaný vrtulník je dlouhý 17 cm a vysoký 6 cm a váží přibližně 10 g.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0605/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zdvojená židle pro panenky
 
Značka: BABY CAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1210–43
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:— některé hrany kovové konstrukce nejsou chráněny víčky z plastu,(průměr) kovové trubky umožňuje uvíznutí dětských prstů,— golfový kočárek může být částečně rozložený, aniž by se aktivoval blokovací zařízení. Dítě se může domnívat, že golfový kočárek je plně otevřený a že při hře dojde k tomu, že se golfový kočárek nečekaně sklopí.Průměr plastového obalu je 470 mm, jeho průměrná tloušťka je 0,032 mm.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dvojitá sedačka pro panenky má kovový rám a plastové ozdoby; sedadlo se vyrábí z barevného (růžového) textilního materiálu. Výrobek je balen v průhledném plastovém sáčku uzavřeném lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0606/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací hračka z plastů – „Cyklo-dlouhý Roller“
 
Značka: BLOSSOM FARM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5–050048 193955. 113386 0406
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tyto výrobky představují chemické riziko, protože obsahují diisononyl-ftalát (DINP) v koncentraci vyšší než maximální limit ve výši 0,1 % hmotnostních. Ačkoli tato hračka není určena k vkládání do úst, mohla by jasně přijít do styku s ústím dítěte a mohla by se očistit.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová nafukovací hračka pro malé děti pro stáří 6 až 18 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0607/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrací zvěř – „Baby Play Thing“
 
Značka: SUPER TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. SL-0682A/č. 2002E, čárový kód 5291410028141
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože uvolňuje malé části, které se vejdou do válce pro malé části. Hračka je jasně určena pro děti mladší 3 let.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zkompletovaná hudební hračka pro dětskou postýlku. Balení: karton obsahuje tyto informace: piktogram týkající se věkového omezení (věk nad 3 let), varování: nebezpečí udušení – malé části a označení CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0609/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Ball and racket
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  736 327 bar 360,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5996033413618
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože náustka nafukovací koule obsahuje 28.8 – -31,9 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Nafukovací míček z PVC s kreslenými komisemi a rackem. Rozměry: průměr koule: přibližně 31 cm; racket: 24.5 x 11.5 x 0,7 cm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0597/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská horní část (pocení)
 
Značka: MISS GANG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení, protože obsahuje struny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Vrchní dítě (tričko) z soupravy sestávající z tričko a dvou kalhot. Tričko má dlouhé rukávy, kapuci a pletence v příčce, červenou barvu a zdobení „DREEAM ON“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0591/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický ventilátor
 
Značka: GUT MODEL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GDV032
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Měřidla se mohou dotýkat hlavní izolace vnitřních částí,Ovladače voliče otáček a rychlosti nejsou náležitě zajištěny.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrický ventilátor balený v lepenkové krabici. Na štítku jsou uvedeny tyto informace: „Hlinkový ventilátor Sillent“. O označení CE. „Vyrobeno v Číně“. Pokyny pro španělsky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0593/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér – „kontinentální adaptér“
 
Značka: DESIGN GO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  076528231
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože adaptér pro cestu se zástrčkou (zástrčka) může přelézt/deformovat uzemňovací držák zásuvky. Zařízení pro uzemnění proto již nesmí poskytovat zamýšlenou ochranu. Kovový plášť zařízení připojeného k těmto zásuvkám může mít přívod 230 V z elektrické sítě.Výrobek nesplňuje příslušné normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Cestovní zásuvka pro zástrčky ze Spojeného království pro uzemněné zásuvky
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0600/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Friténa – „Smart Clean Fryer“
 
Značka: TEFAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FR400915 a FR400916
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru v důsledku volného připojení v síťovém koncovém bloku, který způsobuje elektrický oblouk, což vede k tavení a spálení okolní plastové izolace, která by mohla poklesnout na plastové tváření pod otvory a roztavit nebo vyhořet do otvoru na spotřebiči. Velký otvor v základně by umožnil přístup k živým částem, které by mohly představovat riziko pro uživatele, přičemž je třeba mít na paměti, že výrobek může být rozsvícen a kouření, a osoba, která panie může paniku, by se mohla pokusit výrobek zrušit bez odpojení od síťového přívodu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Domácí elektrické fritézy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 22