Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 19 ( Offentliggjort på: 16/05/2008)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0526/08       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Gummiopløsning i et reparationssæt til cykler
 
Mærke: SENZOR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 8591720002082
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi indholdet af benzen er højere end tilladt. Da benzen klassificeres som kræftfremkaldende i gruppe I, opstår risikoen ved kontakt og indånding.Produktet opfylder ikke Chemical Restriction direktiv 76/769/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Reparationsudstyr: pakken består af en stiv, gennemsigtig tarm og et kort. Det indeholder to sorte løftestænger, 2 sæt metalnøgler med plastiske greb, og i midten er det en stofindehaver, der bærer ordene BIKE TOOL, der indeholder en lille metalskroer, to små gummislanger, ni patches og et lille rør indeholdende mastiks, forsynet med ordene "RED SUN", og ideogrammer af et kranium og en orange flamme på hvid baggrund.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: 0514/08       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæder
 
Mærke: CHRISTMAS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type: 320L
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet frembyder en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:— Styrelsens dækning svigter den mekaniske prøve, og reguleringsanordningerne er ikke i tilstrækkelig grad forbundet med kæden.
— kædekabler har et utilstrækkeligt tværsnit på 0,06 mm² (som minimum kræves i henhold til standarden er 0,50 mm²), og der er en utilstrækkelig længde og en vis gaffel for netstikket.— der mangler mærkning, de grundlæggende tekniske data og sikkerhedsadvarsler mangler.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugernes side af distributøren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  1) Belyelseskæde med pærer i form af kugler, der er udstyret med en reguleringsanordning med 8 funktioner.2) Lyskæde med pærer i form af blomster, der er udstyret med en reguleringsanordning med 8 funktioner.Emballage: en papæsker med et billede af Santa Claus og markering af "jul".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0456/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Renault
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Espace IV, VEL sække- og LAGUNA II-modeller udstyret med ESP
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi der er mulighed for delvis tab af ABS-funktionerne efter 3-5 sekunder af indstillingen på grund af en intern lækage fra den eksterne tjenesteyders isolering af magnetventilen. Dette kan medføre delvis og midlertidigt tab af retningskontrol af køretøjet og funktionen til elektronisk stabilitet (elektronisk stabilitet), hvis bremsning ledsages af aktivering af ABS (mekanismen til blokering af hjulene). ESP-funktionen sætter værdipapirer af asset-backed typen for at sikre, at de hjul, der korrigerer køretøjets bane, fungerer. Funktionen returneres til normal, når bremsepedalen frigives efter bremsning. Den konventionelle bremsefunktion (dvs. uden aktivering af ABS) påvirkes ikke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Vels satis og ESPACE IV-modeller, der er udstyret med ESP fremstillet i perioden fra den 31. august 2007 til den 15. september 2007, og LAGLUNA-II, VEL-værdier og ESPACE IV-modeller, der er udstyret med ESP repareret med en udskiftning i den hydrauliske blok mellem den 7. august 2007 og den 12. december 2007. Alle disse køretøjer er fremstillet i Sandouville (Frankrig).
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0516/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykler — Frøslangeslange
 
Mærke: YAMAHA and MBK
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Slider EW50 (Yamaha), STUNT (MBK)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi den i nogle tilfælde ikke er korrekt udstyret med den forreste bremseslange. I dette tilfælde kunne slangens slange være klemt mellem underbeslag og fræseprop fortil. Som følge heraf kan den forreste bremseslange skades og indvirke på forbremsens effektivitet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Produktet er et motorkøretøj med løbevogn. De berørte enheder har stelnumre i følgende intervaller: yamaha VG5SA091000030106 for VG5SA091003012103SA5 — VG5SA094000000591 — VG5SA094000008258 — VG5SA092000052729 — VG5SA092003011066 — VG5SA095000000505 — VG095000000529SA:
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0519/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Fiat
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Køretøjstype 169, EF-typegodkendelse e3 * 2001/116 * 0151 *
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi den bageste plads låser utilsigtet i de berørte køretøjer. Hvis dette skulle ske, ville sikkerhedsselerne ikke længere tjene deres formål, og passagererne ville ikke længere være tilbageholdende.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De berørte køretøjer er de køretøjer, der fremstilles fra januar til februar 2008 med følgende identifikationsnumre: ZFA16900001097387 — ZFA16900001103182
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0523/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — stykanyle til styring
 
Mærke: NISSAN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Qashqaimodel J10 (Det Forenede Kongerige); og X-Z-jernbanemodel T31 (Japan)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi kanylen er forsvundet fra ratstammen (J10 & T31), og den pågældende skrue må ikke strammes korrekt (kun J10). Dette kan resultere i, at der slækkes på skruetyllinger, hvilket resulterer i frital og støj gennem styreapparatet. Dette kunne i sidste ende føre til tab af styrebevægelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Produktionsdatoer: J10: fra 6. november 2006 (SOP) til 30. juni 2007 T31: fra den 7. marts 2007 (SOP) til 18. juni 2007.VIN-nummer: qashqai — fra SJNFBNJ10U1-000283 til SJNFBNJ10U1-069569; x-TRAIL — fra JN1TBNT31U0U-000110 til JN1TCNT31U0-009282.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige, Japan
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0529/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passager
 
Mærke: Volvo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Volvo V50 Model for 2008 (VIN): 0411187-0417829
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet frembyder en risiko for skader, fordi tagrækningerne er monteret på taget med forkerte bolte. Det kan ikke udelukkes, at skinnerne ved transport af taglast kan komme i løs last under tung bremsning og/eller ved pludselig standsning. Det blev konstateret, at boltene ikke opfylder kravene efter en værktøjsændring i delleverandørens proces. Dette medførte, at slidbanens længde blev mindre på boltene, hvilket igen førte til en utilstrækkelig klemkraft i leddet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0530/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mitsubishi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Mitsubishi Outlander 2.2 DID
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi motoren fungerer hurtigt, i nedadgående retning (f.eks. en høj prisbinding, 6. til 5. gear, osv.) i forbindelse med kørsel med høj hastighed på motorvejen (stor motorbelastning). motorstyringsenheden (ECU) kan vurdere, om motoren er "overskredet". For at undgå motorskader vil ECU derefter slukke for motoren. I en sådan situation vil en større styrke være nødvendig for at kunne anvende køretøjets styre- og bremsesystemer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Mitsubishi Passenger car
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0531/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Styreanordninger i en personbil
 
Mærke: Nissan
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Personbiler, standardcertifikat QAHQAI (modelkode: J10)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi der er mulighed for, at den pågældende skrue ikke er blevet skærpet tilstrækkeligt. Som følge heraf kan den åbne skrue kunne løsne, hvilket i sidste ende kan føre til tab af styrebevægelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen gælder for køretøjer, der er produceret i perioden 25.-30. juni 2007, med VIN-numre fra SJNFAJ10U1-073840 til SJNFBNJ10U1-077615.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0532/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Volvo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Volvo C30, S40 og V50
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet frembyder en risiko for skader, fordi de hjul, der samles på baghjulenes baghjul, er for korte. I worst case-scenariet kan denne betingelse føre til, at et og/eller begge baghjul bliver løst.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  VIN C30: 0070092-0070935, VIN S40: 0391077-0391907 VIN V50: 0409171-0410210 kun forhjulstrukket bil er berørt.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0533/08       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Arbejdshandsker
 
Mærke: Shengtai tools
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Arbejdshandsker
 
Batchnummer/stregkode:  8410603120173
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder et kromindhold på 8,8 mg/kg. (det tilladte niveau er 3 mg/kg). Chrom (VI) er toksisk og kræftfremkaldende; den har set sig i forbindelse med tekstiler og langvarig kontakt, der forårsager dermatitis.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Læderhandsker pakket i en plastpose. Mærket er forsynet med følgende oplysninger: "Work Gloves. Læder ".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0513/08       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Puslebord til spædbørn, der er under forandring
 
Mærke: NIKOL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Batchkode 751
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den gule plast indeholder 21,7 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP). I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner er visse phthalater i småbørnsartikler forbudt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Skifte til spædbørn under forandring Størrelse: 52 x 68 cm fremstillet af flødefarvet folie af PVC med farverige design (bær, sommerfugl, blomst). Det er pakket i en plastpose. For aldersgruppen 0-3 år.
Oprindelsesland:  Slovakiet
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0545/08       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Plast med ærmer af plast
 
Mærke: Feeding Jacket Fashy baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nej. art. 1718; kode C0325, EAN 4008339004184
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi plastfolien indeholder:— 0,8 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)


— 0,4 % vægtprocent dibutylphthalat (DBP)


Bly på 682,5 mg/kg.I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner er visse phthalater i småbørnsartikler forbudt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det marked, myndighederne har bestilt, og tilbagekaldelse af dem bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  White bib med ærmer fremstillet af folie af PVC med gul farve og blå tekstilkant. Andel: 26 x 75 cm. Pakket i plastpose.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0510/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puff-Puff cigar i displays
 
Mærke: Puff-Puff Cigar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  4012825533010 OG 533001
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi de joke cigarer muligvis ikke blot blæses ind i, men også inhaleres, som i forbindelse med ægte cigarer.Blandingen af inhalerede stivelse kan føre til irritation af luftvejene og betændelse, og det kan ikke udelukkes, afhængigt af hyppigheden og intensiteten, at virkningerne er forsinkede.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Imiteret cigarer (rullet papir, der ligner en tændt cigar), med aske i spidsen. Gennemblæsning frigiver et fint hvidt pulver fra spidsen, som skal se på den rigtige røg.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0511/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjengevær
 
Mærke: Borax
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model Par.-Poped, No BSA16112
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 

Produktet frembyder en risiko for beskadigelse af hørelsen, fordi prøvemålingerne har vist, at legetøjet overstiger det tilladte maksimaltryk på 80 dB.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne. Pressemeddelelse er udsendt.

 
Beskrivelse:  Små rødfarvede kanoner med en træskytte, der indeholder knaldhætter. Pigerne blev pakket i en flerfarvet kartonpakke med gennemsigtig blisterkort på forsiden og blev solgt under en heldig gul taske med en lille kylling på den ud for navnet BRAX LUKY BAG.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0512/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fire kugler
 
Mærke: ADAR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 29 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP). Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner er visse phthalater i legetøj forbudt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og oplysninger til forbrugerne fra importøren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et sæt på fire kugler farvet rosa, violet, grøn og gul. Emballage: plastikmasker lukket med plastclips. Der var CE-mærket på mærkaten, f.eks. med hensyn til alder 0-3, importørens navn og adresse, "Made in China", og der udvises forsigtighed: "produkt uegnet for børn under 3 år".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0515/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Brændlegetøj
 
Mærke: Totally amazing party attraction
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 6364442
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi batterisegmentet let kan åbnes, således at der gives adgang til batterierne. Da dette legetøj er beregnet til at blive puttet i munden, er det særlig farligt.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Dette er et lysende legetøj, der er beregnet til at blive sat i munden. Produktet indeholder to knapbatterier og farvede lys, som aktiveres ved tryk. Det sker i en gennemsigtig blisterpakning. Foran: "surring Mouth, surring multi-color behagelig at slides. Fuldstændig Amazing Party Attraktion ". Bagsiden transporterer brugsanvisninger, vedligeholdelses- og afvaskningsinstrukser på et andet sprog end det officielle sprog i den pågældende stat. CE-mærkning og advarsel: "små dele af Hazard-små dele". Ikke for børn under 12 år. Made in China."
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0517/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  RAG dukke
 
Mærke: PLUCHE, Friends
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode: 8712051004556; Artikel 05.13.024
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi:— Hoppens hår indeholder forbudte azofarvestoffer, der ved opdeling i en eller flere azogrupper kan danne kræftfremkaldende aminer.— de orangefarvede tekstilfibre, der anvendes i løbet af dukken, indeholder 1 076 mg/kg 4-aminoazobenzen.Produktet opfylder ikke Chemical Restriction direktiv 76/769/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Skåret tøj med farverig tøj. Pullover: frø, der er lilla og grønt, er syet på en grøn bukke. Benklæder: lyserød. Sko: grøn med rosa og gul blomster. Hår: orangefarvede tekstilfibre.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0518/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticdukke
 
Mærke: Cutre
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8712051004556; Artikel 05.13.024
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi det indeholder 31,2 % af di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).
Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner er visse phthalater i legetøj forbudt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Dukke af plast, der er 27 cm høj, i brunplettet kjole.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0521/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Viskelædere
 
Mærke: Skool tools
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LEJEPUNG, JF-051,
 
Batchnummer/stregkode:  6932394036188
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet er forbundet med en risiko for kvælning på grund af små dele (viskelerne i urskiven), som helt passer ind i cylinderen til smådele.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Der er tale om et produkt i form af et ur med otte viskelædere, der hver især har et dyrs ansigt. Pakningen er et blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0527/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radiokontrolleret helikopter
 
Mærke: Jiayuan
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1698
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet frembyder en risiko for elektrisk stød, fordi stikket ikke lever op til kravene i standarden. De isolerende ærmer på knapperne er kun ca. 5,0 mm lange. dette er utilstrækkeligt, da de skal være mindst 10 mm lange.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 50075
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Radiokontrolleret helikopter i emballage med påskriften "FLUTTET"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0534/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Børnecykler
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Produkt: Børnecykler Mærke: LADY BUG Type/antal odel: "KATICA BMX 12" Stregkode: 5999550391896
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet frembyder fare for skader, fordi det ikke er forsynet med to separate bremsesystemer som krævet af standarden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Cykelrammen er fremstillet af stål, baghjulet har en fælgbremse. Plasthjulkransen er fremstillet af polyurethanskum. Der leveres et par støttehjul til cykler. Forreste og bageste nav er fremstillet af stål. Cyklen er egnet til et barn på højst 4 år og en masse på 20 kg.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0537/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Skueplads
 
Mærke: PRENATAL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 464589
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi den røde og grå kompasform i centrum for aktiviteten som grundstof let løsnes fra grundstoffet og frembringer små dele, der passer ind i den lille del af cylinderen.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Stof spiste med forskellige trykte dyr. Den har 3 påsyede etiketter og læses: "Prenatal, CE, fremstillet i Kina, distribueret i Spanien af Prenatal S.A.", og den detaljerede sammensætning. Emballagen er en gennemsigtig plasticpose, som er forsynet med en etiket. Den lyder således: "Prenatal baby legetøj, alder: 0 + måneder — PHENNATAL S.P.A. ITALIEN ".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0538/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bad, mobil
 
Mærke: Bébé Confort
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BA/AE — 306502
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder en koncentration på 20 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) på det gennemsigtige PVC-sugeside.Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner er visse phthalater i legetøj forbudt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elektrisk bad, der omfatter en central stilk med en stor blå sugeplade og tilbehør, herunder et spejl med et lille gennemsigtigt sugeunderlag. Højde: 37 cm
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0539/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Spilledåse
 
Mærke: Fou D'Bois
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  3234
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi små dele (fin, base i kassen), der passer ind i cylinderen for små dele, kan miste deres indhold og kan blive slugt eller indåndes.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Rund musikalsk kasse fremstillet af malet træ med to magnetiske fisk, der vender sig mod musikken. Dimensioner: 11 x 6 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0541/084       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsbil
 
Mærke: WIL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TY2392 og WILL2270
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko på grund af et højt bly- og kromindhold. Blyindholdet varierede fra 181 mg/kg til 8 841 mg/kg sammenlignet med den påkrævede grænse på 90 mg/kg. Indholdet af chrom varierede fra 239 mg/kg til 338 mg/kg sammenlignet med den påkrævede grænse på 60 mg/kg.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Model legetøjsbil i blå og hvid boks med gennemsigtig plast øverst og i siden. Det er kun legetøj med farverne gul, grøn og sort, der er tale om.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0520/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Coats for piger
 
Mærke: PICKEN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BJ-8392
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for:— kvælning forårsaget af kvælning som følge af tilstedeværelsen af gummisnoretræk og godggles i emhætten.Skader på børn, når de trækker sig fast og frigiver toggles.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Frakke til små piger med aftagelig hætte. Emhætten omfatter en gummisnoretræk med plast til ggler i enderne. Størrelse: 6
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0524/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Dungaree & T-shirt. — Butterfly af Matthew Williamson
 
Mærke: Debenhams Children’s wear
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  New Born — 859643160 0-3 måneder — 859643139 3-6 måneder — 859643122 6-9 måneder — 859643146 9-12 måneder — 859643153
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi biåbningerne af metal, bolte, møtrikker og lignende varer af metal, bolte, møtrikker og lignende varer af metal fra denim.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Barnets broderede denim
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0525/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Jeans for piger
 
Mærke: Fortunate
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LJ-901
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi forekomsten af anilin, der kan være udviklet af forbudte aromatiske aminer, og da der er kræftfremkaldende eller mutagene virkninger på produktet, kan udgøre en sundhedsrisiko for brugerne
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Korriferingsjeans med metalknap i taljen. Størrelse: 23 OG 24.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0535/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sweatshirt med emhætte for drenge
 
Mærke: Vachel
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6 VC MQ7173; Stregkode: 7000042956733
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning ved strangulering, fordi den indeholder en snor i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 4682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sweatshirt med hætte og trykte mønstre for drenge. En hætte omfatter en løbegangssnor. Størrelse: 122-128, 128-134.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0542/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Unge til børn
 
Mærke: FORTUNATE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TA-28
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi de dekorative knopper i bukserne let kan løsrives, og kan, hvis de puttes i munden, komme ind i luftvejene og medføre en kvælningsfare.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Røde dunge til børn. Størrelse: 14 OG 15.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0543/08       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hudpint
 
Mærke: Fair & White
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Renhed Crème Éclaircssant + Purifiant effect, 200 ml, 6.76 fl. oz., EAN 3425128344060
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 3,9 % hydroquinon, hvis anvendelse er forbundet med skadelige virkninger. Langvarig anvendelse af hydroquinon på store hudområder kan bringe menneskers sundhed i fare.Produktet opfylder ikke kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Parfumeret creme, parfumeret. Foldeæske med indskrift og påstempling af mærket, overtrukket med farveløs, gennemsigtig film. JAR er af uigennemsigtigt, hvidt plast med et blåt plastslag med skruelåg.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0509/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Sandfilter
 
Mærke: Gre
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: AR 119
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:— denne snor er ikke fastgjort med en forankring— intet dråbebeskyttelse/isolerende materiale på de elektriske tilslutninger eller pumpemotoren.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Filtersystemet anvendes til at rense vandet i soppebassiner og svømmebassiner.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0522/081       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Vandvarmere
 
Mærke: GEMINOX
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Elektrisk modstand kit til EBS beholder i Frankrig og flere andre europæiske lande mellem december 1997 og juni 2007 med reference V.49.21961 og V49.37617
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en risiko for brand på grund af elektrisk overophedning af konnektorer.13 hændelser rapporteret.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  EbS-tanken gør det muligt at lagre varmt brugsvand. Vandet opvarmes enten ved hjælp af en kedel, der forsyner tankens veksler (coil) eller ved en elektrisk modstand, der er skruet på tanken. Denne modstand sælges som en valgmulighed og er årsagen til faren. Kits har hverken en datokode eller et serienummer, og det er kun deres meget specielle visuelle udseende, der gør det muligt at identificere dem (grå plastiske sager med en knap A/m og en nulstillingsknap til sikkerhedsstaten).
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0528/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Radio med kassettebåndoptager
 
Mærke: TOXI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TEX-738
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet frembyder en risiko for elektrisk stød, fordi de grundlæggende isolerede dele er tilgængelige, og ledningerne ikke er sikret mod at flytte, de isolationer, der dækker forbindelserne, er ikke fastgjort, og stikket opfylder ikke de almindelige krav.
Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60065.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Produktet har en grå plastindkapsling forsynet med håndtag, analog radio, kassetterecorder og -forbindelse. Påskrifter på forbindelseskabel: "PVC YOUZHI JULAYIXIAN 300/500V", på stikket: "2,5A 250V". Den samlede længde af teleskopantennens samlede længde: 35 cm Dimensioner: 230x115x65 mm. 220 V/50 Hz; 4,5 V tre UM1-batterier Am 530-1 600 kHz; FM 64-108 MHz; Tv 2-5 ch. 3,5 mm Jack tændrør, klasse II.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0536/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Radioalarmskive
 
Mærke: Sunhui
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EJ-5522AC; Stregkode: 6933378281013
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:— efter at batteriet er fjernet, er de grundlæggende isolerede dele tilgængelige, og ledningerne er ikke sikret mod at bevæge sigIsolationen, der dækker tilslutningerne, er ikke fastgjort, og stikket opfylder ikke de almindelige krav.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60065.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Produktet har et sort kabinet og forsynes med analog radio, et alarm-, alarm- og forbindelsessæt. Påskrifter på forbindelseskabel: "PVC SULIAO JUENYUTAN RUANI DIANXIAN 250-300V" på stikket: "2.5A 250V". Den samlede længde af teleskopantennens samlede længde: 55 cm Dimensioner: 178x105x46 mm. 220 V 50 Hz; 3 V (to UM1-batterier) Am 530-1 600 kHz; FM 64-108 MHz; Tv 2-5 ch. (VHF) SW1: 3.60 til 12 MHz SW2: 12.1 til 22,3 MHz Klasse II
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0540/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Kedel
 
Mærke: Sushito Kettle
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PE-306, EAN 9903110162273
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:— ved anvendelse af prøvespændingen mellem aktiv og tilgængelig del af kedlen ført til en opdeling af varmeelementet på ca. 2 000 VVarmeelementet har kun basisisolering og er ikke forbundet med en jordform. Denne kedel falder derfor ikke ind under klasse I, som kræver en jordforbindelse eller gruppe II, hvor beskyttelsen mod elektrisk stød sker ved dobbelt eller forstærket isolering.— lækstrømmen blev målt ved > 0.75mA— flaskekravet er ikke forsynet med en fastholdelsesanordning— åbningen for ledningsføringen har skarpe kanter— instruktionerne er ikke på tysk, og CE-mærket mangler.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kedel, strømforsyning 230 V, 1,7 l.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0544/087       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektriske loddejern
 
Mærke: PLASTENA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  V362 ESSIONAL, stregkode: 8014132084069
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:Den ikke har nogen brugsanvisning, operation eller rengøring— det er muligt at få adgang til metaldele, som kun adskilles fra de strømførende dele ved hjælp af funktionel isolering.— isoleringen var ikke i stand til at modstå spændingsprøvningenIsoleringen fejlede prøvningen af elektrisk styrke, da isoleringsbøsninger ikke er forsvarligt placeretDimensionerne for stikket er forskellige fra dem, der er angivet i standarden.Ledningskabel er 0,36 mm², hvilket er mindre end det volumen på 0,50 mm², der kræves af standarden, og der er ingen anordning til at forankre forsyningskablet for at beskytte det mod at trække og sniske— Forsyningslederne ikke fikseres af terminalerne, og tilslutningen sker ved snoning af ledere uden nogen form for anden form for støtte— afstanden mellem de strømførende dele og de strømførende dele af metaldele er lavere end de grænser, der er fastsat i standarden.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektriske loddejern med rød plasthåndtag. Det har en sølvetiket, hvorpå der er skrevet: "LODDEJERN 220V 25W CE". Det fremgår af et blisterkort, hvis forside bærer påskriften "Plastena "25W Professional V362 Professional V. På bagsiden findes en stregkode.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 19