Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 19 ( Zveřejněno: 16/05/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0526/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Pryžový roztok v zařízení pro opravu jízdních kol
 
Značka: SENZOR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8591720002082
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsah benzenu je vyšší, než povolený. Vzhledem k tomu, že benzen je klasifikován jako karcinogen skupiny I, riziko je spojeno s kontaktem a inhalací.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Balíček opatření pro opravy: tento obal sestává z tuhé průhledné skříně a karty. Obsahuje dvě černé plastové páky, 2 sad kovových klíčů s plastovou svorkou a ve středu se značkou BIKE TOOL, která obsahuje pračku na kovové stěru, dvě malé gumové stěrky, dvě malé gumové trubice, devět remínek a malá trubice s nápisem „RED SUN“ s uvedením lebky a oranžového plamene na bílém pozadí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0514/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy
 
Značka: CHRISTMAS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: 320L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:— obálka regulačního orgánu nevyhoví mechanické zkoušce, regulační přístroje nejsou řádně připojeny k řetězci;
Kabely z řetězových kabelů mají nedostatečný průřez 0,06 mm² (minimum požadované normou je 0,50 mm²) a nedostatečnou délkou a odbočkou sítě se zástrčkou pro síť;Neexistují žádné štítky, základní technické údaje a bezpečnostní varování chybí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a odvolání spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1) řetězec osvětlení s cibulí ve tvaru míčků, vybavený regulačním zařízením s 8 funkcemi. 2) Osvětlení s cibulí ve tvaru květin, vybavené regulačním zařízením s 8 funkcemi. Balení: lepenková krabice s vyobrazením Santa Claus a označení „Vánoce“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0456/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modely „Espace IV, VEL“ a „LAGUNA II“ vybavené systémem ESP
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože po 3 až 5 sekundách v důsledku vnitřního úniku z izolačního solenoidového ventilu pro EPS existuje možnost částečné ztráty funkcí ABS. Výsledkem by mohla být částečná a dočasná ztráta směrového řízení vozidla a funkce ESP (elektronická stabilita), pokud je brzdění doprovázeno aktivací ABS (systém proti blokování kol). Funkce systému ESP stanoví cenné papíry kryté aktivy, aby bylo zajištěno fungování kola (kol), který opravuje trajektorii vozidla. Fungující návrat do normálního stavu, když se brzdový pedál uvolní po brzdění. Funkce běžného brzdění (tj. bez aktivace ABS) není ovlivněna.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Quantum satis a modely ESPACE IV vybavené externím poskytovatelem služeb, které byly vyrobeny v období od ___day_dmy.e.na- do ___day_dmy.a.-, a modely LAUNA II, VEL, a skupiny ESPACE IV vybavené externím poskytovatelem služeb, opravené v období od ___day_dmy.e.na- do ___day_dmy.d.ce- a opravené v náhradním hydraulickém bloku. Všechna tato vozidla byla vyrobena v Sandouville (Francie).
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0516/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly – přední brzdová hadice
 
Značka: YAMAHA and MBK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Slider EW50 (Yamaha), STUNT (MBK)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v některých případech, jestliže hadice na přední části není řádně vybavena, může přijít o svou podporu na přední části zavěšení náprav. V tomto případě by mohla být brzdová hadice omezena mezi konzolou a přední zátkou. V důsledku toho může být vnější brzdová hadice poškozená a může mít vliv na účinnost přední brzdy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedná se o motorové vozidlo skútru. Dotčené jednotky mají čísla podvozku v těchto rozmezích: YAMAHA VG5SA091000030106 až VG5SA091003012103 VG5SA094000000591 až VG5SA094000008258 MBK : VG5SA092000052729 až VG5SA092003011066 VG5SA095000000505 až VG5SA095000000529 :
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0519/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ vozidla 169, ES schválení typu e3 * 2001/116 * 0151 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v postižených vozidlech se může neúmyslně otevřít zadní bezpečnostní pás. Pokud by k tomu mělo dojít, bezpečnostní pásy by již neslouží svému účelu a cestující by již nebyli zadržováni.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčenými vozidly se rozumějí vozidla vyrobená od ledna do února 2008 s následujícími identifikačními čísly vozidel: ZFA16900001097387 – ZFA16900001103182
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0523/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – řízená jehla kormidelního stroje
 
Značka: NISSAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Qashqai vzor J10 (Spojené království); a model T31 (Japonsko) X
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože existuje možnost, že na hřídel volantu chybí jehla (J10 & T31) a potahový šroub nemusí být správně zpřísněn (pouze J10). Výsledkem může být i uvolnění šroubového šroubu, což může díky řízení volně hrát a být zdrojem hluku. Nakonec by to mohlo vést ke ztrátě řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Data výroby: J10: od 6. listopadu 2006 (SOP) do 30. června 2007 T31: od 7. března 2007 (dále jen „SOP“) do 18. června 2007. Identifikační číslo VIN: Qashqai – ze SJNFBJ10U1–000283 do SJNFBJ10U1–069569; X-Tželeznice – od JN1TNB31U0–000110 do JN1TCNT31U0–009282.
Země původu:  Japonsko, Spojené království
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0529/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Cestující
 
Značka: Volvo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Volvo V50, model VIN 2008: 0411187–0417829
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože střešní kolejnice jsou na střechu vybaveny chybnými šrouby. Nelze vyloučit, že při dopravě střešního nákladu mohou být kolejnice během těžkého brzdění a /nebo náhlého zastavení volné. Bylo zjištěno, že šrouby nesplňují požadavky po změně nástroje v procesu dílčího dodavatele. To způsobilo na svorkách menší délku běhounu, což na druhou stranu vedlo k nedostatečné síle sevření ve spoji.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0530/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Výkaz DID (Mitsubishi Ouder 2.2 DID)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože když řidič postupuje rychle, rychlostní stupeň (např. vysoká stanovení cen pro další prodej, 6. až 5. až 4. rychlostní stupeň atd.) při vysoké rychlosti jízdy na dálnici (vysoké zatížení motoru), může řídicí jednotka motoru (ECU) považovat motor za „překročení“. Aby se zabránilo poškození motoru, ECU pak vypne motor. V takové situaci by byla nutná větší síla, aby se mohl použít systém řízení a brzdové systémy vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mitsubishi osobním automobilem
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0531/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Kryt kormidelního zařízení v osobním automobilu
 
Značka: Nissan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobily, vzor QASHQI (vzor kódu: J10)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože je možné, že šroub na pojistné krytí nebyl dostatečně zpřísněn. V důsledku toho se může uvolnit krycí šroub, který v konečném důsledku může vést ke ztrátě řízení
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel vyrobených ve dnech 25. až 30. června 2007 s VIN číslem VIN, ERS od SJNFAAJ10U1–073840 do SJNFBJ10U1–077615.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0532/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Volvo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Volvo C30, S40 a V50
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože závitníky na zadních kolech, které se montují na zadní kola kol, jsou příliš krátké. V nejhorším případě může tato podmínka vést k tomu, že se jedna nebo obě zadní kola stanou uvolněnými.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  VIN C30: 0070092–0070935 VIN S40: 0391077–0391907 VIN V50: 0409171–0410210 je ovlivněn pouze pohon hnacího vozidla na přední straně.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0533/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Shengtai tools
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pracovní rukavice,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8410603120173.
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje obsah chromu 8,8 mg/kg. (povolená úroveň je 3 mg/kg). Chrom VI je toxický a karcinogenní; je závislý na textiliích a dlouhodobém kontaktu s účtem dermatitidy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kožené pracovní rukavice balené v plastovém sáčku. Na štítku jsou uvedeny tyto informace: „Work Glos. Kůže“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0513/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Potahové koberce určené pro malé děti
 
Značka: NIKOL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže 751
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože žlutý plast obsahuje 21,7 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Potahové podložky pro kojence a malé děti. Velikost: 52x68cm; je vyrobena ze smetany z PVC barevné konstrukce (bobuloviny, motýly, květina). Je zabalen v plastovém sáčku. Pro věk 0–3 let.
Země původu:  Slovensko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0545/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Plastové nábičky (plastové nátrubky) s rukávy
 
Značka: Feeding Jacket Fashy baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 1718; kód C0325, EAN 4008339004184
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože plastová fólie obsahuje:0,8 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP)


— 0,4 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP)


Olovo: 682,5 mg/kg.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Bílé náklony s rukávy, vyrobené z fólie z PVC se žlutým motivem a modrým textilním okrajem. Poměr: 26 x 75 cm. Balené v plastovém sáčku.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0510/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  (Puf-Puffova doutník) v zobrazovací jednotce
 
Značka: Puff-Puff Cigar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4012825533010 A 533001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože joke doutníky by mohla být pouze fouknuta, ale také vdechnuta, jako u reálných doutníků.Při vdechování na škrob tažikové směsi může dojít k podráždění dýchacích cest a k zánětu a v závislosti na četnosti a intenzitě nelze odložit účinky opožděného účinku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Imitace doutníku (válcovitého papíru, které se podobá osvětlenému doutníku), s vrhem. Díky nafouknutí se od špičky uvolňuje jemný bílý prášek, který by měl vypadat jako skutečný kouř.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0511/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: Borax
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Smluvní strana modelu Popper, č. BSA16112
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože při zkušebních měřeních bylo zjištěno, že hračka překračuje maximální povolenou hladinu akustického tlaku 80 dB.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Malá červencovitá střelná zbraň s sluchově střeleckou obsahující kapsle. Střelná zbraň byla balena do vícebarevného kartonového balení se průhlednou blistkem na přední straně a byla prodána uvnitř žluté štěstí, v níž se na ní nacházelo málo kuřete, vedle názvu BORAX LUCKY BAG.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0512/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor čtyř míčků
 
Značka: ADAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 29 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a poskytování informací ze strany dovozce spotřebitelům. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada čtyř míček má růžovou, fialovou, zelenou a žlutou barvu. Balení: plastové pletivo uzavřené s plastovým spolem. Na štítku byl opatřen označení CE, piktogram týkající se omezení věku 0–3, název a adresa dovozce, nápis „Made in China“ a pozor: „Výrobek není vhodný pro děti do 3 let“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0515/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Světelná hračka
 
Značka: Totally amazing party attraction
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 6364442
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože prostor pro baterie je možné snadno otevřít a dát do baterií přístup. Vzhledem k tomu, že tato hračka je konstruována tak, aby byla vkládána do úst, je obzvláště nebezpečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  To je světelná hračka, která má být umístěna na patře. Výrobek obsahuje dva knoflíkové baterie a barevná světla, která jsou aktivována tlakem. Jedná se o transparentní balíček s blistkem. Přední strana zní: „Měřidla hřadování, Flašování více barev na opotřebení. Zcela úžasná strana, která je přítomna v trakci“. Zadní strana má návod k použití, údržbu a návody k mytí v jazyce jiném než v úředním jazyce státu. Označení CE, varování: „Khodnutí na malé části“. Není určeno pro děti mladší 12 let. Vyrobeno v Číně.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0517/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pokynů k regionální podpoře
 
Značka: PLUCHE, Friends
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 8712051004556 Článek č. 05.13.024
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Srst panenské panenky obsahuje zakázaná azobarviva, která lze rozdělit do jedné nebo více azobarviv, což může vytvářet karcinogenní aminy.— oranžovozbarvená textilní vlákna používaná pro vlasy na panenku obsahují 1 076 mg/kg 4-aminoazobenzenu.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Panenka měkká, s barevnými oděvy. Pulovr: fialová a zelená s šiškou na náškách a zelenou přídě. Kalhoty: barva růžová. Obuv: zelené s růžovými a žlutými květy. Chlupy: oranžovo-barvená textilní vlákna.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0518/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Cutre
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8712051004556 Článek č. 05.13.024
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje koncentraci 31,2 % di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu, 27 cm vysoká, v hnědém, tvarově skvrnitém obvodě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0521/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mazací pryž
 
Značka: Skool tools
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JF-051 WRISTA POCHOVÉ,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6932394036188.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, a to z důvodu malých částí (stínících umístěných ve strážní službě), které se zcela vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o výrobek ve formě hodinek s osmi vymačeními, z nichž každý má jedno zvíře, kterému je zvíře vystaveno. Balení je balistice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0527/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vrtulníkové helikoptéry
 
Značka: Jiayuan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1698
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože rozměry vidlice nesplňují požadavky normy. Izolační rukávy na kolících jsou přibližně 5,0 mm dlouhé; to je nedostatečné, protože by měly být alespoň 10 mm dlouhé.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 50075.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Radiotelefonní vrtulník v obalech s nápisem „FLAG“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0534/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské kolo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Výrobek: Dětské kolo Značka: BUMBIL Typ/počet m Odel: „CATICA BMX 12“; Čárový kód: 5999550391896
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože není vybaven dvěma samostatnými brzdovými systémy, jak to vyžaduje norma.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Rám kola je z oceli, zadní kolo má zastavěnou brzdu. Ráfek plastových kol je vyroben z polyuretanové pěny. Na kole je pár podpůrných kol. Přední a zadní hlavy jsou zhotoveny z oceli. Kolo je vhodné pro dítě o délce 4 let a hmotnosti 20 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0537/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrát všeobecnou hru
 
Značka: PRENATAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 464589
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k tomu, že červený a šedý kompas ve středu této činnosti si snadno pochází z základní textilie a vytváří malé části, které se vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Textilie jsou všeobecné, s různými potištěnými zvířaty. Má 3 šité štítky, čtení: „Prental, CE, vyrobeno v Číně, distribuováno ve Španělsku společností Prental S.A.“ a podrobným složením. Balení je transparentní plastový pytel, na který je připevněna etiketa. Ten zní: „Pobní hračky pro kojence, stáří: 0 + měsíce – PRENATAL S.P.A. ITÁLIE‘.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0538/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lázeň mobilní
 
Značka: Bébé Confort
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BA/AE – 306502
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje koncentraci 20 % hmotnostních di (2ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v průhledném odsávacím pad s PVC.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lázeňská mobilní zařízení skládající se ze středového stonku s velkou modrým odsavým destičkou a příslušenstvím, včetně zrcátka s malou průhlednou odsávkou. Výška: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 37 cm.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0539/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrací strojek
 
Značka: Fou D'Bois
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3234
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části (finsky, základní pole), které se vejdou do malé části válce, se mohou uvolnit a mohou být spolknuty nebo vdechnuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zpáteční hudební box zhotovený z barveného dřeva, se dvěma magnetickými rybami, které se otáčejí s hudbou. Rozměry: 11 x 6 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0541/084       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vozidlo jako hračky
 
Značka: WIL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TY2392 a WIL2270
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu vysokého obsahu olova a chromu. Úrovně olova se pohybovaly od 181 mg/kg do 8 841 mg/kg v porovnání s požadovaným limitem 90 mg/kg. Obsah chromu se pohyboval v rozmezí od 239 mg/kg do 338 mg/kg ve srovnání s požadovaným limitem 60 mg/kg.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modelový vůz na hračku v modré a bílé barvě s průhlednou plastovou horní částí a stranou. Jedná se pouze o hračky v barvách žluté, zelené a černé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0520/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: PICKEN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BJ-8392
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí udušení při uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacího šňůry pryžovým filtrem a gggles aplikované v oblasti střechy.Poranění oka nebo obličeje dětí při natažení šňůry na stažení pevně a uvolněni gggles.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kabát pro malé dívky s odnímatelnou kapotou. Kapuci zahrnují stažení pryže z plastu do gggles na koncích. Velikost: 6.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0524/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rundaree & T-tričko seset – Butterfly společností Matthew Williamson
 
Značka: Debenhams Children’s wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nový Born – 859643160 0–3 měsíců – 859643139 3–6 měsíců – 859643122 6–9 měsíců – 859643146 9–12 měsíců – 859643153
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože dorazové/kovové spojovací prostředky mezi nohami denimu se dostávají.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vyšívané džínka z denimu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0525/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Děmanšestky pro dívky
 
Značka: Fortunate
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  J-901
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože přítomnost anilinu, který mohl vzniknout ze zakázaných aromatických aminů, a vzhledem k tomu, že mají karcinogenní nebo mutagenní účinky, může výrobek představovat pro uživatele zdravotní riziko.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Manšestr jerek s kovovým tlačítkem v pase. Velikost: 23 A 24.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0535/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení s kapucí pro chlapce
 
Značka: Vachel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6 VC MQ7173; Čárový kód: 7000042956733
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení pomocí uškrcení, protože obsahuje stahovací šňůrou v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 4682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Potýkové košile s kapucí a tiskovinami pro chlapce. Kapota zahrnuje stahovací šňůrku. Velikost: 122–128, 128–134.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0542/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dungarees pro děti
 
Značka: FORTUNATE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TA-28
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože lze snadno oddělit dekorativní hřeby z kalhot, a pokud jsou vkládány do úst, mohou způsobovat nebezpečí udušení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Červené dungarees pro děti. Velikost: 14 A 15.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0543/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Samatener pro lehkovodní osvětlení
 
Značka: Fair & White
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čistota Crème Éclaircissant + Purifiant (Fade Cream + Purifying effect), 200 ml, 6.76 flo. oa, EAN 3425128344060
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 3,9 % hydrochinonu, jehož použití je spojeno se škodlivými účinky. Dlouhodobé používání hydrochinonu ve velkých oblastech kůže může ohrozit lidské zdraví.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílá, parfémovaná smetana. Skládací skříňka s nápisem a značkou razítka, pokrytá bezbarvými a průhlednými filmy. JAR vyrobená z neprůhledné bílé umělé hmoty s šroubovým uzávěrem modrého plastu.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0509/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Systém filtru písku
 
Značka: Gre
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: AR 119
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Přívodní šňůra není zajištěna pomocí kotevního úchytu šňůry,Žádný ochranný/izolační materiál na elektrické zapojení nebo motor čerpadla.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Filtrační systém se používá k čištění vody ve brouzdacích a plaveckých bazénech.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0522/081       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zařízení pro ohřev vody
 
Značka: GEMINOX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Soubor elektrických odporu pro nádrž EBS uváděná na trh ve Francii a v několika dalších evropských zemích v období od prosince 1997 do června 2007 s odkazy V.49.21961. a V49.37617
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru v důsledku elektrického přehřátí konektorů.13 hlášených mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nádrž EBS umožňuje uložení domácí teplé vody. Voda je vyhřívána buď kotlem, kde se dodává výměník nádrže (cívka), nebo elektrický odpor přišroubován do nádrže. Tento odpor se prodává jako možnost a je jeho příčinou. Soupravy nemají kód data ani sériové číslo a jsou pouze jejich velmi zvláštním vizuálního vzhledu, který umožňuje jejich identifikaci (šedý plast s tlačítkem A /m a tlačítko pro znovunastavení bezpečnostního termostatu).
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0528/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rádio s kazetovým záznamníkem
 
Značka: TOXI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TX-738
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože po odstranění poklopu držáku baterie jsou základní izolované části přístupné a vodiče nejsou zabezpečeny proti pohybu, izolace zahrnující spoje nejsou pevně uchycena a zástrčka nesplňuje standardní požadavky.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je opatřen šedým plastovým krytem s rukojetí, analogovým rádiem, kazetovým přehrávačem a připojením. Nápisy na spojovacím kabelu: „PVC YOZHI JULUYIXI DIANXIAN 300/500V“, na zástrčce: „2,5A 250 V“. Celková délka teleskopické antény: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 35 cm. Rozměry: 230x115x65 mm. technické specifikace: 220 V/50 Hz; 4,5 V tři baterie podle UM1; AM 530–1 600 kHz; FM 64–108 MHz; TV 2–5 ch.; Vidlice o velikosti 3,5 mm, třída II.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0536/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rádiový poplašný systém
 
Značka: Sunhui
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EJ-5522AC Čárový kód: 6933378281013
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Po odstranění poklopu držáku baterie jsou základní izolované části přístupné a dráty nejsou zabezpečeny proti pohybu,Izolace zahrnující spoje nejsou pevně uchycena a zástrčka nesplňuje standardní požadavky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobek má černé plastové pouzdro a je dodáván s rukojetí, analogovým rádiem, poplašným zařízením a spojovacím zařízením. Nápisy na spojovacím kabelu: „PVC SULIAO JUENYEAN RUANI DIANXIAN 250–300 V“, na zástrčce: „2.5A 250 V“. Celková délka teleskopické antény: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 55 cm. Rozměry: 178x105x46 mm. technické specifikace: 220 V 50 Hz; 3 V (dvě baterie podle UM1); AM 530–1 600 kHz; FM 64–108 MHz; TV 2–5 ch. (VHF); SW1: 3,60 MHz až 12 MHz; SW2: 12,1 MHz až 22,3 MHz; Třída II.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0540/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Varná konvice
 
Značka: Sushito Kettle
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PE-306, EAN 9903110162273
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Použití zkušebního napětí mezi aktivními a přístupnými částmi převodovky, které vede k rozložení topného prvku při cca 2 000 V,Topný prvek má pouze základní izolaci a není spojen s pozemkem. Kotel proto nespadá do třídy I. jakosti, do níž se vyžaduje zemní drát, nebo třídy II, pokud je ochrana proti zasažení elektrickým proudem zajištěna dvojnásobnou nebo zesílenou izolací,(svodový proud) byl změřen v rozsahu > 0.75 mA,„varný šál“ není vybaven spouštěcím zařízením pro uvolnění napětí,— otvor pro napájecí vedení má ostré hrany,Pokyny nejsou v němčině a označení CE chybí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrické kotle, elektrického napájení 230 V, 1,7 l
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0544/087       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické pájecí železo
 
Značka: PLASTENA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  V362 ODBORNÁ DOPADU, čárový kód: 8014132084069
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Nemá návod k použití, funkci nebo čištění,— je možné nahlížet do kovových částí, které jsou odděleny od živých částí pouze prostřednictvím funkční izolace,— izolace odolávala zkoušce napětí,— izolace selhala na elektrickou zkoušku, protože existují izolační manžety, které nejsou bezpečně umístěny,Rozměry vidlice se liší od rozměrů uvedených v normě,Napájecí kabel je 0,36 mm², což je méně než 0,50 mm², a neexistuje zařízení, které by upevnilo plnicí kabel pro ochranu proti natažení a kroucením,Elektrické vodiče nejsou připevněny svorkami a připojení se provádí kroutícím vodičů, bez jakékoli jiné formy podpory,Světlejší vzdálenosti mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi jsou méně než ty, které jsou stanoveny v normě.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrické pájecí železo s červeným plastovým držadlem. Má štítek s stříbrnou etiketou, na kterém je nápis: „SOLERING ŽELEZE 220V 25W CE“. Jedná se o obal s blistkou, jehož přední část nese následující text: „Plastena“ „25 W“, „Profesionální železo“ „Professional V362“. Na zadní straně je čárový kód.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 19