Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 4 ( Zveřejněno: 26/01/2018)
Oznámení A12/1242/17 ze zprávy 2017–037 bylo z internetu dočasně odstraněno, a to až do objasnění rizika.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0091/18       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: KITCHEN CLUB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 2170297
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 8–029121702978
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termoy obsahují azbestová vlákna.
Dojde-li k přerušení teploty, může uživatel vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Barevná termostatem, o objemu 0,35 l.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0066/18       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: Lantern
 
Typ/číslo modelu:  1501A/501A/14876–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2999747825220
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek nemá potřebná upozornění související s jeho použitím.
Přímý vstup laserového světla do oka může vést k poškození zraku.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 60825–1, pokud jde o označování.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0089/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink.
 
Název: LIGHTNING YELLOW
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže 10/10/16
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy o-anisidin (naměřená hodnota 23 mg/kg) a amin o-toluidin (naměřená hodnota:90 mg/kg).
Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Rezoluce Rady Evropy č. (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a na trvalém líčení a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  30 ml láhve žluté barvy.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0084/18       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: YOMIN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Zapalovač je lákavý pro děti.
Děti mohou hrát s ním a způsobit požár.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nové zapalovače ve formě rtěnky
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0085/18       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: neznámý
 
Název: LIGHTER BULLET 2009
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Zapalovač je lákavý pro děti.
Děti mohou hrát s ním a způsobit požár.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nový zapalovač ve formě střely.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0086/18       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: neznámý
 
Název: The World Over
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Zapalovač je lákavý pro děti.
Děti mohou hrát s ním a způsobit požár.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nový zapalovač ve formě zlata s různými texty, které jsou na něm zapsány.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Malta

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0069/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: GT Industrial
 
Název: LED Spot
 
Typ/číslo modelu:  GT-SP0023D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace mezi živými částmi a přístupným kovovým tělem svítilny je nedostatečná.
Přístupný kovový orgán svítilny by proto mohl být živý.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světelný zdroj LED, prodávaný na výrobku, který se prodává v hnědě bílé lepenkové krabici.Elektrické specifikace:DR-4W-GU10, 230V.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0068/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Skoda
 
Název: Superb, Octavia
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 2001/116 * 0326 * a e11 * 2007/46 * 0243 *;typ:3T, 5E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 24. srpna 2017 do 29. srpna 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pevnost zadního kola s krytem může být nedostatečná.
To by mohlo vést k tomu, že zadní kolo, ve kterém se nachází skříň, se ztrátou kola ovládá.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Finsko, Irsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0092/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: Traveller, Expert
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0532 * 03, e2 * 2007/46 * 0533 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 2. říjnem 2017 a 23. listopadem 2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vada, která se týká strojově obrobené části motoru, by mohla způsobit ztrátu výkonu.
V důsledku toho může motor zastavit nebo selhat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Řecko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0093/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: Spacetourer, Jumpy
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0530 * 03, e2 * 2007/46 * 0531 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 2/10/2017 a 25/11/2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vada, která se týká strojově obrobené části motoru, by mohla způsobit ztrátu výkonu.
V důsledku toho může motor zastavit nebo selhat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0095/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: Odyssey
 
Typ/číslo modelu:  RL5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2011 až 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Druhá řada vnějších sedadel není řádně zajištěna.
To by mohlo v případě havárie zvýšit riziko zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0096/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: S-Class
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0335 * 32- * 35;Typ:221
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 16. ledna 2017 do 17. července 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nehody brání odpojení elektrického napájení na pyropojistku automatické uvolnění dveří a funkci dalších bezpečnostních prvků.
To by mohlo zvýšit riziko zranění osob na palubě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://keine Angabe

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0097/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: AMG GT
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0233 * 09- * 13Typ:190
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 17. října 2016 do 11. prosince 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bezpečnostní pásy se mohou ocitnout v vodicí smyčce.
V případě nehody by to snížilo účinnost, s níž bezpečnostní pásy zadržují cestujícího.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0098/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: ASX
 
Typ/číslo modelu:  GA0W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mechanismus uzamčení dveří nemusí fungovat správně při vysokých teplotách.
V důsledku toho dveře nesmějí být řádně uzamčeny a mohou být otevřené, když se vozidlo pohybuje.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Island, Irsko, Lucembursko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0099/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: ASX
 
Typ/číslo modelu:  GA0W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Relé elektronického ovládání motoru může abnormálně zahřívat.
To by mohlo vést k zastavení motoru při jízdě a nemohl by se znovu spustit motor.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Island, Irsko, Lucembursko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0105/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Aston Martin
 
Název: DB9, DBS, Vanquish,Virage
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 19/12/2003 a 17/11/2015.
 
Druh rizika:  Požár
 
Napájecí kabel baterie může být poškozen pohybem předního sedadla.
Tím by se mohl vytvořit krátký okruh, který by odrazoval zdroj elektrického kabelu k přehřátí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Řecko, Lucembursko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0106/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Aston Martin
 
Název: DB9,DBS,Rapide,Vanquish
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 18/12/2007 a 19/01/2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje závada související se softwarem pro modul řízení přenosu.
Vozidlo se může rozkládat z její parkovací polohy a vytvářet nebezpečí pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Řecko, Lucembursko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0087/18       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: ejendals
 
Název: Tegera classic
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 392626036932
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 9,9 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Pracovní rukavice, dlaní a hřbet s hnědým kůží, částečně vyložený béžovou tkaninou, blahodárny s černým pletivem.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0101/18       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Teléter
 
Značka: MATCHSTICK MONKEY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 003041763–001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0714119515767–0714119515798–0714119515736–0714119515743–0714119515774–0714119515750–0714119515781–0714119515804
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Celý ocas lze vytáhnout a vytvořit malou část.
Do úst a sytiče může být malá část dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Teréčník v různých barvách.Sýr se skládá z průhledného, plastu, z tučného tvaru.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0067/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: Belly babies UNDERWRAPS
 
Název: Little bear
 
Typ/číslo modelu:  CS810109/XLCS810109/LCS810109/M
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (oči), které lze snadno oddělit.
Malé dítě může tyto části vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hnědý plašový kroj ve tvaru svozu, který se skládá z těla, dvou boků a přímočaré příklony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0070/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GB-VH14
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  GB-VH14–780360
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Prostor pro baterie je možné snadno otevřít bez použití jakýchkoli nástrojů a vnitřní baterie knoflíků jsou přístupné.
Děti by je mohly vkládat do úst a klamat je, což způsobilo poškození gastrointestinálního traktu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ucházín, který vydává zvuk, když je nakloněn její břicho.Hračka byla opatřena papírovou etiketou s varováním.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0071/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mačkací hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Mini Kitty in the Bag
 
Typ/číslo modelu:  528
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Prostor pro baterie je možné snadno otevřít bez použití jakýchkoli nástrojů a vnitřní baterie knoflíků jsou přístupné.
Děti by je mohly vkládat do úst a klamat je, což způsobuje poškození gastrointestinálního traktu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Stlačitelnost, hesenická hračka – vyprodukuje zvuk, jako je čirá kočka, když je stlačena.K hračce je připojen malý růžový mžikový hák a štítek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0072/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Angel in white
 
Typ/číslo modelu:  Č. 277
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 595 500 003 757, BM375K62
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 16,3 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové panenku s příslušenstvím.Součástí balíčku jsou plastové lékařské nástroje (lékárnička, injekční stříkačka, pnoendoskopu atd.).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0073/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Charm Magic Girl
 
Typ/číslo modelu:  Č.:910
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  225222025016, 6B 6675–2003
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 12 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová panenka Charm Magic Girl/Happy Girl – vysoký přibližně 23 cm, s modrou slupkou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0074/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: FAD GIRL
 
Typ/číslo modelu:  Č.:807
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 11,4 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu s textilním materiálem o výšce 23 cm.Jiné nápisy:Magic GIRL/Hong SHENG
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0075/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: HENGFA/Happy Day
 
Typ/číslo modelu:  Č.:798
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1225222025016, 6B 6675–2003
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:10,4 % hmotnosti).
Toto pthalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Jednotlivě balené panenské panenky, 11 cm vysoké s různými chlupy a oblékání.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0076/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Fashion Girl
 
Typ/číslo modelu:  8623322306081, č. 825
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:10 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dvě panenky v jedné krabici, asi 28 cm vysoké s různým oborem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0077/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: SWEET days
 
Typ/číslo modelu:  Č. 503
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8141740105357, BOD NO 503A
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:12,1 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu balena v lepenkové krabici o výšce přibližně 27 cm, s dlouhým vlascem s dlouhým vlascem a s různými poslemi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0078/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: My Little Pegasus
 
Typ/číslo modelu:  Č. 6619 —
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6951449644543, Položka č.:4964454
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:5,5 % hmotnosti)
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kulový kůň s křídla a dutinou jednolitého s mane a ocasem ve vzdálenosti 15 cm.Soubor zahrnuje také hřebeny na plasty a sponky do vlasů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0079/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: for you
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8625511304816, ITEM NO:13048
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:14,8 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor 3 plastové panenky vysoké velikosti přibližně 12 cm, s různými kolorimetrickými textilní šaty, dlouhými vlasovými vlasy a obuví červenou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0081/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: BEAUTIFUL / FASHION GIRL
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2430
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590000024301, ITEM NO:2430 6D8x144
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 26,8 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové panenku s dlouhým vlascem.Oblek může být n odlišné barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0082/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: JING PIN MEI SHAO NV
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6927833184902, položka NO:AH 2618490
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 5,2 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce asi 24 cm s dlouhým vlascem s vlasovým a textilním oborem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0083/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: My Baby
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  00410301 A 8592190413019
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 15,2 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tři panenky pro panenky a loutky 10 cm vysoké v jednom balení
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0100/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sklápěcí hračka na myš
 
Značka: FORUM NOVELTIES
 
Název: RUNNING MOUSE
 
Typ/číslo modelu:  Bod 67417.Ref.:194374
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  721773674174
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka spočívající v likvidaci hračky může oddělit, vytvořit jen malou část.
Do úst a sytiče může být malá část dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sklopná myš na kolečko na kolech, prodávaná v kartonové krabičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0102/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pro kojence
 
Značka: neznámý
 
Název: Smile Annie Baby
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8009040009396, ITEM NO:K358a, K358B, POLOŽKA č.:TC142939
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 12 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka pro kojence, celkově s textem „hrubý hruška“, beanie a figurína.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0103/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Beauty
 
Typ/číslo modelu:  Č. 509
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6901234066760, TM6676–203
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 20,1 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu „Beauty, greet módní dům“ s růžovými a růžovými vlasy.Balený v kuželu s růžovým lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0104/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Beauty
 
Typ/číslo modelu:  1) POLOŽKA NO:MH41679 2) POLOŽKA NO:MH-173358Č. PF010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 8418814160780, 2) 8418811733581
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 49,5 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenky z plastů, asi 25 cm vysoké, s šaty v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0107/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: neznámý
 
Název: Eva Puzzle Mats
 
Typ/číslo modelu:  ALG862408
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991208624089
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Podložka má odnímatelné malé části.
Malé děti by mohly oddělit a uvést malé části do úst a sytič na ně.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Pestrolní podložka puzzle, včetně snímatelných čísel a písmen.Plastové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0108/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: SWEET days
 
Typ/číslo modelu:  Č. WX502
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8599900047694, POLOŽKA NO 4769–5489
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 2,67 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce 29 cm s příslušenstvím, zabalená v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0109/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: L.Q.L. SURPRISE!
 
Název: MIX & MATCH ACCESSORIES
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6924880214026, AM511900
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 0,28 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Malá panenka ve tvaru koule o výšce 5 cm (10 cm) s příslušenstvím.Baleny do lepenkové krabice s průhledným okénkem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0110/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní skupina
 
Značka: X XIN YE
 
Název: Super battle Military
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590439604303, šarže č.:150517, položka č.:M60430
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 13,7 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Policejní souprava zahrnuje:babaton, pout, 3-střelecký pistole, cíle, dalekohledy.Zabalená v blistě s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0111/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Style Fashion
 
Název: Happy girl
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  00410076 A 8592190041762
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 19,7 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce 10 cm, balená v průhledné schránce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0112/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava pro děti pro kojence
 
Značka: Tutu love
 
Název: Doll Stroller Deluxe Play
 
Typ/číslo modelu:  08/2017, 86836
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  114487 A 8590331144877
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 30,2 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenky z plastu o rozměrech přibližně 32 cm.Součástí balení je sklopný kočárek s příslušenstvím pro malé děti.Baleny do lepenkové krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0113/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: JIN MEI TOY
 
Název: Magic Pegasus
 
Typ/číslo modelu:  Č. 7713–4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  47217, 170295 A 8592117472174
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 30,3 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce 14 cm.Součástí tohoto balíčku je narůžovělý pláž a žlutý dulun s purpurovou křídla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0114/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: CHARMING GIRLS
 
Název: Aesthetic fashion
 
Typ/číslo modelu:  NO.TY-918
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  00420000025577, ITEM NO:NM2557
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 12,9 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka přibližně 24 cm vysoká, v lepenkové krabici s průhledným okénkem.Jiné nápisy:„BABY OF HAPPINESS, krásná mládež v mogue.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0080/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké trubky pro každý oděv
 
Značka: Jikko
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČÍSLO MODELU:527
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1431935075273
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky mohou být snadno odděleny.
Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Barevný oděv pro děti s náškou (pabolro).Výrobek je zdoben textilními květinami, rýči a sekmi.Velikost:0–3 M
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0090/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Child Face
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W – 2418
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení na zadní straně oděvu se mohou zachytit během různých činností dítěte.
To by mohlo vést ke zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oděvy stanovené pro 10leté dívky sestávající z červené pláště s růžovou a nápis „First Love“, tričko s šedým písmenem a tmavé kalhoty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0094/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pyžama
 
Značka: Sunshine INTIMO NOTTE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C606 #
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Pyžama košile mají v oblasti krku stažení.
Ty se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby bylo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zařízení pro děti, velikost 4/6, s čepem na přední straně.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0115/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Glo-Story
 
Název: SPRING SUMMER
 
Typ/číslo modelu:  GLT-4048
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 996525 240487
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky mohou být snadno odděleny.
Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černý a bílý oděv soupravy sestávající z tričko a kalhot.Výrobek je zdoben slepými rýhami.Velikost:98
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0088/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zařízení pro zpracování zvěřiny
 
Značka: SNES
 
Název: G-Tron Classic FC SNES
 
Typ/číslo modelu:  JG-SNES204
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  780625158453
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Černý drát obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (hodnota měření je 5,3 %).
Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.verkkokauppa.com/fi/takaisinveto

 
Popis:  Zařízení na zpracování zvěřiny v lepenkové krabici
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 4