Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 16 ( Offentliggjort på: 25/04/2008)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0443/08       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Kart — 49CC Super Mini Z4
 
Mærke: GO KART
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model på den ydre pakning SX-G1100
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger, Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi:At styreapparatet er fuldstændigt eksponeret, og at dele heraf kan anses for at være en fingerfælde,Førersædet er fremstillet af træ, og dette kan betragtes som materiale, der kan tages af eller være farligt under påvirkning.Bremsekablet kan let løsne sig fra håndtaget. Dette forhindrer bremsen i at blive aktiveret, hvilket medfører en alvorlig fare.Produktet udgør en risiko for forbrændinger, fordi:Udstødningssystemet er kun delvist afskærmet, og afskærmningen er ikke i en position, som beskytter føreren. Denne type udstødning er blevet ekstremt varm under brug.og en brandrisiko, fordi:Brændstofbeholderen og de tilhørende rørledninger er placeret direkte i udstødningssystemet, hvilket medfører en alvorlig risiko for brandfare i forbindelse med driften og navnlig under påfyldning.Brændstofbeholderen kan ikke monteres korrekt på brændstoftanken. Kun en af de dele, der er til rådighed, kan være korrekt fastgjort. Sikring af tanken alene med én understøtning betyder, at tanken kan hælde oven på, så den kommer tættere på udstødningen. Tanken kan monteres i to forskellige retninger, hvoraf den ene kommer tættere på udstødningen, hvilket øger risikoen for brand.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugernes side. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  "Go Kart" er kendetegnet ved forskellige farver: rød, blå, sort, gul eller grøn. Det er emballeret i en almindelig papkasse inden for en metalramme omkring Go Kart. "Go Kart" er en metalrørformet ramme, der er placeret i en af ovennævnte farver. Det kræver en vis selvmontering af brugeren, herunder sæde, rat, brændstofbeholder og brændstofledninger. Sædet er sort og konstrueret af træ. Brændstofudstødningen er placeret bag sædets bagside. Brændstoftanken er plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0459/08       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Trinmaskine
 
Mærke: ENERGETICS – Lateral Thigh Trainer
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi der er en kviksølvkontakt inden inden og indeholdende ca. 56 mg kviksølv. Kviksølv anses for at være særlig farligt og udgør en trussel for sundheden såvel som for miljøet. Kviksølv har skadelige virkninger, navnlig på nervesystemet og dets udvikling.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Denne tilbagekaldelse omfatter en trinmaskine, "lateral Thigh Trainer, LTS", i forbindelse med personlig uddannelse. Det er et såkaldt "åbent produkt", hvilket betyder, at en importør kan bestille dette produkt med eget mærke eller mærke. Det sælges i rødt med sorte pedaler, som flyttes og ned og fra side til side. Der er en sort sticker med hvidt billede i en gul ramme på midten af maskinen. Vægt ca. 14 kg størrelse: 55 x 25 x 40 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0446/08       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Gummiopløsning i cykelreparationssæt
 
Mærke: WORK STAR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 8032958721616, artskode 9886012
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi indholdet af benzen er højere end det, der er tilladt i henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske stoffer. Eftersom benzen er klassificeret som et kræftfremkaldende stof i kategori I, er risikoen ved kontakt og indånding.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Reparationssæt: på to små metalpræparater til fjernelse af metal, en lille metalfil, to små gummirør, tre lapper, to ventildæksler, en justerbar metalnøgle til fjernelse af bolte, et rør af gummiopløsning med ordene "RED SUN" og udtryk for en orange flamme og kranium på hvid baggrund.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0451/08       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Gummiopløsning i cykelreparationssæt
 
Mærke: LAMPA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kit RIP-2 og RIP-1. Stregkode 8 000692 942628, artikel 9426.2 og kode 8 000692 942611 artikel 9426, stk. 1
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi indholdet af benzen er højere end det, der er tilladt i henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske stoffer. Eftersom benzen er klassificeret som et kræftfremkaldende stof i kategori I, er risikoen ved kontakt og indånding.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  To reparationssæt: kit RIP-2 indeholder 8 ml-rør af gummi med påskriften "RED SUN" og "RED SUN" samt fremstillinger af en orange flamme og kranium på hvid baggrund, en spatel til påføring af opløsning med en lille fil, to pletter på 25 mm, fire lapper på 25 x 35 mm og to pletter på 35 x 50 mm. Kit NUP 1 indeholder et glas af gummiopløsning, der er identisk med den, som findes i kit RIP-2 og følgende tilbehørsdele: to dæmpemidler i kradsenylon, en nøgle og en spatel til påføring af opløsning med en lille fil, to pletter på 25 mm, to pletter på 25 x 35 mm og én lap på 35 x 50 mm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0454/08       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Plantebeskyttelsesmiddel — ethalfluralin (aktivt stof)
 
Mærke: GAZEL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Plantebeskyttelsesmiddel, type 33,3, EF
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 136 ppm N-nitrosamin (N-ethyl-2-metyl-ally-nitrosamin) i det formulerede produkt, svarende til 388.02 ppm i det tekniske produkt, der har den nitrosamin. N-nitrosaminer betragtes som et særligt toksikologisk problem, fordi de kan aktiveres til genotoksiske carcinogener.At produktet ikke er i overensstemmelse med direktiv 91/414/EØF for så vidt angår markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Plantebeskyttelsesmidlet GAZEL 33,3EC pakkes i flasker med HDPE eller PET med 1, 2, 5, 10 og 20 liter. Produktet sælges i værkstederne og kan købes af en forbruger uden restriktioner.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0458/08       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Gummiopløsning i cykelreparationssæt
 
Mærke: OTOTOP
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  "RIPARA e vai" -kit til cykler og "Bike Repair Kit" til motorcykler. Stregkode 8015124410668, artikelkode 41066
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi indholdet af benzen er højere end det, der er tilladt i henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske stoffer. Eftersom benzen er klassificeret som et kræftfremkaldende stof i kategori I, er risikoen ved kontakt og indånding.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Emballeret reparationssæt bestående af tre metalnøgler af forskellig størrelse, en lille plappeskraber og et rør af gummiopløsninger med ordene "RED SUN" og fremstillinger af en orange flamme og kranium på hvid baggrund.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0460/08       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Gummiopløsning i en cykelreparationspakke
 
Mærke: TOOL MASTER
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 5060051774904
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi indholdet af benzen er højere end det, der er tilladt i henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske stoffer. Eftersom benzen er klassificeret som et kræftfremkaldende stof i kategori I, er risikoen ved kontakt og indånding.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Reparationssæt bestående af to sorte plasthætter, to metalhåndtag, en sekskantet indvendig, fire rørpletter, en metalfil, et rør indeholdende den mastiske bærer påskriften "RED SUN", og ideogrammer med et kranium og tværben og en orange flamme på hvid baggrund. På bagsiden af emballagen skrives der på engelsk. Der er ingen instruktioner på italiensk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0467/08       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Lim, "Montage kit — Colle de montage"
 
Mærke: HEMA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HEMA forbruger 75.188.22/81.03.3104, Batchkode 06170001 Eficol X8062A, Lot 6053002 — prod date 300506, Parti 6052902 — prod. date 290506.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 3,9 m/m toluen. Toluen klassificeres som reproduktionstoksisk i kategori III, R63, og er skadeligt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Metalrøret indeholder ca. 100 ml lim. Røret er mærket på 2 sprog: Nederlandsk og fransk. Eficiol X8062A, metaltønde (200) l.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0466/08       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  En nyhed, en chokerende lighter
 
Mærke: PISTOL LIGHTER
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: Swite Train.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi det har et elektrisk kredsløb, der drives af et batteri, og som forårsager elektrisk stød, når signalet trækkes ud. Lighteren er også attraktiv for små børn, da det ser ud som et stykke legetøj.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lysere i form af en pistol, som forårsager elektrisk udledning, når udløseren trækkes. Ca. dimensioner: 10x7.5x2,5 cm. Lighteren er sort, med en sølvfarvet håndtag, en udløsningsmekanisme og en låsearm. Flammen fremstilles ved presning af pistolen. Lighterne er pakket i en "tegneseriefilm" (12 artikler) med følgende angivelser: "ADVARSEL: Udsender elektrisk stød, kan interferere med det elektriske system, f.eks. pacemakere, sørge for, at børn og patienter når ud, tages i brug i Kina ". Den enkelte lighter er pakket i et blister og kan sælges separat.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0448/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykler fremstillet af Moto Guzzi, Italien, der sælges under navnene "California EV" og "California Stone"
 
Mærke: MOTO GUZZI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type KD, EF-typegodkendelse 11 * 92/61 * 00033
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Varen er forbundet med en risiko for skader, fordi der opstår revner i den nedre triping-plade (triple klemme med styret), der forårsager brud.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kun køretøjer med de beskrevne egenskaber, som er fremstillet mellem 2002 og 2004, og som har et af følgende køretøjsidentifikationsnumre påvirkes: "California EV": ZGUKD2K_3M200010-3M200035 ZGUKDC11_2M111344-2M133463 ZGUKDC12_2M111111-4M112730 ZGUKDC1K_2M133931-2M180336 ZGUKODD00_3M111627-4M133682 — "California Stone": ZGUKDC42-2M111111-4M111874 ZGUKDC4K_2M155298-3M111512 ZGUKODD01_3M111138-4M111487 ZGUKODD02_3M111229-3M111251
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0453/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — Ford Focus Turnier
 
Mærke: FORD
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Køretøjstype WVTA, DNW, EU-typegodkendelse e13 * 97/27 * 040 *, e13 * 98/14 * 0095 * 03 og e13 * 98/14D0056 * 04 (LPG)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en risiko for brand, fordi saltene fra vejene kan give anledning til korrosion i styreblærens kontrolmodul. Saltet kan trænge ind i elektronikken og forårsage overophedning. Som følge heraf kan modulet, de omgivende kabler og andre dele tage brand op.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig korrigerende handling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Vedrører kun køretøjer med dieselmotorer fremstillet mellem 16.07.2004 og 01.12.2006.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0470/08       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Hjelm
 
Mærke: TRIBE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  STAMMEN H10 17850102 8 850359 162655
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi:— hvis hjelm beskadiget kan forårsage betydelig skade på bæreren (skarpe kanter, punkter)— den dynamiske udvidelse af tilbageholdelsessystemet er 55 mm


som overstiger den tilladte udvidelse med 35 mm x 20 mm, og den resterende forlængelse overstiger grænseværdien på 25 mmUdvidelsen omfatter ikke glidning af fastgørelsessystemet i fastholdelsessystemet.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 1078.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Hjelme til cyklister og brugere af skateboards og rulleblade.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0471/08       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Hjelm til børn
 
Mærke: ABENA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ABENA SB-105 3 831095 108367
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi:— hjelmen samles forkert og farligt for brugerenHjelmen har skarpe kanterDe beskyttelsesbånd, der anvendes til at fastgøre den øverste og nederste halvdel af plastskjoldet, er ikke korrekt fastgjort og forhindrer brugeren i at anbringe hjelmen korrekt på hovedetFastholdelsessystemet på hjelmen skal ikke kunne modstå chok som krævet i henhold til standarden. Det kan brydes, og hjelmen kommer fra hovedet.— det er muligt at åbne frigivelsessystemet med én hånd, og filmen til fastholdelse af systemet kan brydes, hvilket er utilstrækkeligt.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1078.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Hjelm for cyklister og brugere af skateboards og rulleblade. Papemballage. Sæt skal omfatte hjelm, beskyttelsespuder og rokker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0445/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  PlasticToy Toy
 
Mærke: CREEPY CRANIUM
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  108/47248
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 

Disse produkter udgør en mikrobiologisk risiko, fordi den flydende form inde i legetøjet indeholder betydelige mængder af forskellige mikrober (f.eks. TPC, colibakterier, Burkholderia cepacia).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  En blød, plasthoved i 4 forskellige farver, der indeholder farverige væske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0449/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pistol med pioner
 
Mærke: X MAN, Special Mission Police
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 5900363172541, Nr. B 842
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko som følge af, at de har sugekopper, som kun er 32-33 mm lange i stedet for det krævede minimum på 57 mm.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Sættet består af en pistol bestående af sølv- og sort plast, 4 dartle fremstillet af orange plast med sugekopper og en dardboard fremstillet af sort, rød, hvid og blå plast. Emballagen er en gennemsigtig, plasterpack, der er fastgjort til farverige pap med følgende påskrifter og mærker: CE-mærket, navnet på legetøjet "sæt med et skydevåben", navn og adresse på importøren, "Made in China", EAN-nummer, piktogram for 0-3-restriktioner, "ADVARSLING HAZARD. Små dele; ikke for børn under 3 år. "
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0450/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Udvidelse af tosporet til legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi:Udvidelse af dele af legetøjet udelukkende passer ind i cylinderen for smådeleMed mere end 50 % ved nedsænkning i vand udvides tallet med mere end.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Udvidelse af legetøjet i form af en fisk. Fremstillet af hårdt svampet og voksende blåt polymermateriale. Legetøjet er mærket med: "materialer, der er bestemt til konsum, og som har en størrelse på 600 %". På bagsiden: "vandets temperatur er under 35 °C. udfyld en beholder med vand og stedlevende dyr. Forventer ikke øjeblikkelige resultater, fordi det tager op til 72 timer at udvide. Kødet fjernes fra vandet, og det reduceres til den oprindelige størrelse. Sjovt og pædagogisk erfaring ". "advarsel", "fremstillet i Kina", legetøjsmåling — 56 x 22 x 10 mm, masse — 7.0 gr. CE-mærket (meget lille).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0452/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastlegetøjsdinosaur
 
Mærke: JONO TOYS B.V.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art. nr.: 8061, EAN-kode: 8 717154 280616
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 8,8 % vægtprocent 2-ethylhexylphthalat (DEHP).I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske begrænsninger er visse phthalater i legetøj forbudt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Små legetøjstal i form af dinosaur (ca. 5-8 cm lang), fremstillet af kompakt hvid plast, malet på øverste side
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0455/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Børns "Scholter/Roller Koid"
 
Mærke: ROLLER KID Power Rangers
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 5907704017912
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af:Skarpe kanter — svejsninger i metalrammen, slots i plastkurven;Manglende bremsemekanisme for baghjulMangelfuld dimension (26,3 mm i stedet for mindst 40 mm)Manglende advarsel om brugerens maksimale vægt.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et barns scooter med tre hjul og en kurv. Legetøjet er fremstillet af sort metal med røde, blå og lyserøde plastelementer. Emballagen er et farverigt karton med følgende påskrifter og påskrifter: CE-mærket, navnet på legetøjet "Roller Kiid. Power Rangers ".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0462/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Et sæt mål for legetøj
 
Mærke: YmTM "YiToys"
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SUN 114022735, NO. YM049,
 
Batchnummer/stregkode:  4893138003250
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele, der helt passer ind i cylinderen for smådele.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Det er meningen, at legetøjet skal være trukket på snor på tværs af en vugge, barneseng eller barnevogn, og det har 3 rangler med håndtag i form af en kat, en clown og en lille dukke. De har et bånd med trekantskomponenter, runde og fique-komponenter, som indeholder et støj-element. Emballagen er en kartonæske med: YM049, NO. YM050, NO. YM051, NO. YM052, NO. YM053, NO. YM054, NO. YM055, NO. YM0556, ikke til børn under 3 år, fremstillet i CHINA, CE-mærket og til bortskaffelse af affald.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0463/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Et sæt mål for legetøj
 
Mærke: SUSAN AND ALADIN ZHENGHE TOYS TM
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BESC 188037, art. 601a, stregkode: 4893138041115.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi dele af dele kan komme løs, så de passer ind i cylinderen for smådele.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Legetøj, der er beregnet til at blive spændt på tværs over en driv-, barne- eller barnevogn (rangle). En streng med 4 klovne og 5 trundles. Inden i hvert clown er et støj-element. Emballagen er en papkasse, der angiver EAN nr.: 601AIN, 601B, 601C, 601D og 601E og andre oplysninger: "på grund af smådele, der ikke er egnede til børn under 3 år, fremstillet i CHINA", CE-mærket og et mærke til bortskaffelse af affald.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0465/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæt af squettelegetøj "Patos para banera c/sonido"
 
Mærke: CM
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.: 075802 Stregkode: 8424906758025
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den har en cylindrisk fløjte, der let kan fjernes, og som passer fuldstændigt ind i testcylinderen for små dele.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Et sæt af fem forskellige gule ænder af forskellig størrelse, som hver indeholder en cylindrisk fløjte i den nederste del. De er pakket i en gennemsigtig plasticpose, der er forseglet med en papetiket, og som er forsynet med følgende oplysninger: Sæt bade-ænder med lyd. CM 4 stk. Se fodnote 075802. "børn inden for 3 år må ikke lege".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0468/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Skålværk, hvordresz, der er indstillet til at pibe
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Varen udgør en kvælningsrisiko, fordi hvinende reguleringsmekanismen kan løsne sig fra legetøjet, og det passer helt ind i cylinderen for smådele. Der er derfor risiko for, at barnet bliver kvalt, hvis et barn kommer ind i munden.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sæt "squezble" i 4 forskellige farver i form af et musekarsk. Legetøjet er mærket med: "" Sea Creating Toys ", ADVARSEL: Kvælnings-HAZARD — små dele. Ikke til børn under 3 år, fremstillet i CHINA, CE-mærke, måling af hvert stykke legetøj — 110x70x60 mm; masse — 172.0 gr.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0469/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radiostyret legetøjsbil
 
Mærke: SPEED SPRINT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model på den ydre pakning VH-L1 Ingen mærker på selve produktet.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi transformatoren ikke har tilstrækkelig styrke. Desuden er transformatoren ikke forsynet med de krævede mærker og symboler. I brugsanvisningen henvises der ikke til brug af transformatoren. Dette kan føre til utilsigtet misbrug, der skaber en farlig situation.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjsbilen beskrives også som et "Toy Truck". Det kommer i en række farver. Det fremgår klart af emballagen, at dette punkt ikke er et stykke legetøj. Det udvendige felt har et symbol, der svarer til det symbol, der anvendes for produkter, der ikke er egnede til børn under 36 måneder, og "0-36" erstattes med "14". Emballage: en boks, der indeholder produktet inden i en almindelig papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0472/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kiplegetøj
 
Mærke: BUTTERFLY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model nr. 2135
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi:Plastbolde kan løsne sig fra yderkanterne af metalfjedre, som passer helt ind i testcylinderen for små dele.Plastiske kugler på flens kanter kan knække, udsætte få metalbolde, der helt passer ind i testcylinderen for små dele.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Flerfarvet pull og push-legetøj i form af et fly. Den har en mørkegrøn front, et lysegrønt hoved med en orange hat, mauve og orange krop og 4 fuchsia vinger, som består af 4 halve grønne — halvgule kugler (bolde). Legetøjet har også et langt greb, der gør det muligt for barnet at trække og skubbe det ad.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0444/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Dele
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model på den ydre kasse XH-PW20G. Ingen mærkning af selve produktet. Serienummer på pumpen: 100372.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Skiftet hus er ikke blevet forseglet i pumpehuset. Der er risiko for, at den udsættes for vandsprøjt og skader vandindtrængen.— enheden er ikke mærket med maksimums- og minimumspåfyldningsniveauer. Overfyldning kan give vand mulighed for at skifte til et skifte, hvilket skaber en stødfare, mens underpåfyldning kan bevirke, at pumpen overopvarmes. Pumpen og vaskemaskinen opfylder ikke kravene til mærkning.Hertil kommer, at brugsanvisningen anses for at være utilstrækkelig.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Fordelrenseren er rød. Det består af en stor metalbeholder med låg. Den har også ben og en separat pumpe. Det er emballeret i en almindelig papkasse. Reservedelsvasken er en metalkonstruktion, der kræver minimal egenmontering af brugeren, nemlig pumpens og deles vaskeriers ben.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0461/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Bærbart armatur
 
Mærke: LE PING
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  "2 I 1 STRLAND-BY 688.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:Lampefatninger er ikke fastgjort til lysstofrør, som kan bevæge sig i stedet for lampefatninger.De nedenfor anførte forbindelser er ikke sikret for at forhindre, at ledninger bliver løsnet.Forbindelser af lampefatninger til lysstofrør— forbindelse af trådene på den ene side af transformerenTilslutninger til trykt kredsløbskortForbindelser på lampefatninger E10— det beregnede tværsnitsareal af ledere af fødesnoren er 0,05 mm² — det nominelle tværsnit af forsyningsledninger skal være mindst 0,75 mm²At armaturet ikke forsynes med en kabelforankring.At stikprop på strømforsyningskablet ikke er i overensstemmelse med standarddimensionerne— ved udskiftning af lampen kan ledningerne blive snoet langs længdeaksen med mere end 360°.— sekundære strømførende dele af transformeren er tilgængelige gennem åbning af strømforsyningskablet. Transformeren opfylder ikke kravene til øget isolering mellem primær- og sekundærvikling,— den målte afstand mellem primær- og sekundærsiden er 3 mm — den krævede minimumsafstand for styrket isolering er 6,5 mm.Bygningen af armaturet og transformeren er ikke modstandsdygtig.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0473/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Hårtørrer
 
Mærke: SAPIR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1100 BK
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi fødesnoren har et tværsnitsareal på 0,75 mm² (set fra de markerede data på dække lag — H 03 VVH2-F, 2 x 0,75 mm²), mens mindste tværsnitsareal skal være mindst 1 mm² for den aktuelle værdi.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hårtørrer med afbryder i position 0 — off-position — to lufttemperaturniveauer og en omskifter for køleluft. Hårtørreren bærer et symbol, der forbyder brug nær vand. Hårtørrer sammensat af: hovedorgan med to bilag stik med tekniske data: 250V ~ 16A; kabel H: 03 VVH2-F, 2x0,75 mm². Tekniske data for hårtørreren: 220V-240V, 50 Hz, 1600W, klasse II.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0474/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Udtrækningsvæske
 
Mærke: ORBIT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HC 2002
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Ledningslinlængden er længere end den største tilladte længde på 2 m;Apparatet er ikke forsynet med et symbol eller en advarsel, der forbyder brug af vand i nærheden af vand. Apparatet er ikke mærket med symbolet for inddelinger af byggevarer, Bilag;Brugsanvisningen indeholder ikke følgende oplysninger: "dette apparatets strømforsyningskabel bør ikke udskiftes. Hvis kablet beskadiges, kasseres det. "Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Produktet er en keramisk hårtrækningsvæske, som er sammensat af: 2 plader; et kabel H: 03 VVH2-F, 2x0, 5 mm² og et stik med følgende tekniske data: 250V ~ 2.5 Tekniske data for apparatet: АС 220V-240V, 50-60 Hz, 35W.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 16