Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 16 ( Zveřejněno: 25/04/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0443/08       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Kart – 49CC Super Mini Z4
 
Značka: GO KART
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor na vnějším kartonu SX-G1100
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:



— kormidelní zařízení je zcela odvedeno a části tohoto mechanismu mohou být považovány za nebezpečí zachycovače prstů,



Sedadlo řidiče je postaveno ze dřeva, a může to být považováno za materiál, který lze na základě nebezpečí odštěpit nebo prasknout,



Brzdový kabel se může z rukojeti snadno oddělit. To brání tomu, aby byla brzda v činnosti, a představuje tak vážné nebezpečí.



Výrobek představuje riziko popálení, protože:



Tento výfukový systém je jen částečně chráněn a ochranný kryt není v poloze, která by řidiče chránila. Výfukové plyny tohoto typu se během používání stanou extrémně horkými;



a nebezpečí požáru, protože:



Palivová nádrž a s ní související potrubí se nacházejí přímo nad výfukovým systémem a vedou k vážnému nebezpečí požáru jak z hlediska provozu, tak i při doplňování paliva.



Palivová nádrž nemůže být správně namontována na její opěru. K dispozici je pouze jedno z dostupných vybavení (fitinků). Zajistit nádrž pouze jednou podporou znamená, že nádrž se nakloní a přiblíží se k výfuku. Nádrž může být namontována do dvou různých směrů, z nichž jeden vede k přiblížení palivového vedení k výfuku a zvyšuje nebezpečí požáru.



Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Go Kart přichází v různých barvách: červená, modrá, černá, žlutá nebo zelená. Je balen obyčejnou lepenkové krabici v rámci kovového rámu kolem samotného Go Kart. Go Kart je kovová trubková konstrukce v jedné z výše uvedených barev. Uživatel musí provést samomontáž, včetně sedadla, volantu, palivové nádrže a palivových vedení. Sedadlo je černé a je vyrobeno ze dřeva. Výfukový plyn se umístí na zadní část sedadla. Palivová nádrž je plastová.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0459/08       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Stroj na kročení
 
Značka: ENERGETICS – Lateral Thigh Trainer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože se jedná o rtuťový switch, který obsahuje přibližně 56 mg rtuti. Rtuť je považována za zvláště nebezpečnou a představuje hrozbu pro zdraví i životní prostředí. Rtuť má nepříznivé účinky, zejména na nervový systém a jeho vývoj.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Toto stažení se týká strojního zařízení „Bole Thigh Trainer, LTT“ pro osobní výcvik. Jde o tzv. „otevřený přípravek“, který znamená, že dovozce může objednat tento výrobek svým vlastním štítkem nebo obchodní značkou. Je prodáván červeně s černým pedály, které se pohybují nahoru i dolů a od boku. Na středu stroje je černý štítek s bílou sírou ve žlutém rámu. Hmotnost přibližně 14 kg; velikost: 55 x 25 x 40 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0446/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Gumové roztoky ve vozidle pro opravy jízdních kol
 
Značka: WORK STAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8032958721616, kód výrobku 9886012
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsah benzenu je vyšší, než povoluje směrnice 76/769/EHS o chemických látkách. Vzhledem k tomu, že benzen je klasifikován jako karcinogen kategorie I, riziko je spojeno s kontaktem a inhalací.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Balíček opatření pro opravy: dvě drobné odstraňovače kovových pneumatik, malý kovový soubor, dva malé gumové trubky, tři náplasti, dva kryty ventilu, nastavitelný kovový klíč pro vyjmutí šroubů, trubka z pryžového roztoku se slovy „RED SUN“ a vyjádření oranžového plamene a lebky na bílém pozadí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0451/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Gumové roztoky ve vozidle pro opravy jízdních kol
 
Značka: LAMPA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Sada RIP-2 a RIP-1. Čárový kód 8 000692 942628 čl. 9426.2 a kód 8 000692 942611 čl. 9426.1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsah benzenu je vyšší, než povoluje směrnice 76/769/EHS o chemických látkách. Vzhledem k tomu, že benzen je klasifikován jako karcinogen kategorie I, riziko je spojeno s kontaktem a inhalací.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dvě opravy: souprava RIP-2 obsahuje 8 ml zkumavky z pryžového roztoku se slovy „SUN SUN“ a vyjádření oranžového plamene a lebky na bílém pozadí, jedna špachtle pro aplikaci roztoku s malým souborem, dvou náplastí 25 mm, čtyř náplastí o rozměrech 25 x 35 mm a dvou náplastí o rozměrech 35 x 50 mm. Balíček pro období přezkumného šetření 1 obsahuje trubkovou trubku z kaučuku, která je uvedena v soupravě RR-2 a následující příslušenství: dva odstraňovače pneumatik v antiškrábání, jedno nábojnice a jedna špachtle pro aplikaci roztoku s malým souborem, dvou náplastí 25 mm, dvou náplastí o rozměrech 25 x 35 mm a jedné náplasti 35 x 50 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0454/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Přípravek na ochranu rostlin – Ethalfluralin (účinná látka)
 
Značka: GAZEL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Přípravek na ochranu rostlin, typ 33,3ES
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 136 ppm N-nitrosoaminů (N-ethyl-2-methyl-allylnitrosamin) v hotovém výrobku, což odpovídá 388.02 ppm v technickém výrobku, který nese nitrosamin. N-nitrosaminy jsou zvláště toxikologicky významné, protože mohou být aktivovány genotoxickými karcinogeny.



Výrobek není v souladu se směrnicí 91/414/EHS, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Přípravek na ochranu rostlin GAZEL 33,3EC se balí do lahví HDPE nebo PET ve výši 1, 2, 5, 10 a 20 litrů. Výrobek je prodáván v kamenných obchodech a může být nakoupen bez omezení jakýmkoli spotřebitelem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0458/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Gumové roztoky ve vozidle pro opravy jízdních kol
 
Značka: OTOTOP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  „RIPARA e vai“ pro jízdní kola a „Bike Repair Kit“ pro motocykly. Čárový kód 8015124410668, kód výrobku 41066
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsah benzenu je vyšší, než povoluje směrnice 76/769/EHS o chemických látkách. Vzhledem k tomu, že benzen je klasifikován jako karcinogen kategorie I, riziko je spojeno s kontaktem a inhalací.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Sada pro opravy obalů obsahující tři kovové klíče různé velikosti, malá plastová stěrka a gumáčka z kaučuku s nápisem „RED SUN“ a vyjádření oranžového plamene a lebky na bílém pozadí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0460/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Pryžový roztok v zařízení pro opravu jízdních kol
 
Značka: TOOL MASTER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 5060051774904
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsah benzenu je vyšší, než povoluje směrnice 76/769/EHS o chemických látkách. Vzhledem k tomu, že benzen je klasifikován jako karcinogen kategorie I, riziko je spojeno s kontaktem a inhalací.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zařízení pro opravy sestávající ze dvou černých plastových víček, dvou kovových páček, jednoho šestihranných nástrků, čtyř náplastí, jednoho kovového souboru, jedné zkumavky obsahující mastku s nápisem „RED SUN“ a ideogramů lebky a kříženců a oranžového plamene na bílém pozadí. Na zadní straně obalu jsou pokyny písemné v angličtině. V italštině nejsou žádné pokyny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0467/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidlo („Montage kit – Colle de monttage“)
 
Značka: HEMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HEMA spotřebitelská položka 75.188.22/81.03.3104, Kód šarže 06170001 Eficol X8062A, část 6053002 – datum výroby 300506, část 6052902 – datum vydání 290506.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje toluen 3,9 m/m.%. Toluen je klasifikován jako toxická pro reprodukci kategorie III R63 a je škodlivý.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Kovová trubka obsahuje přibližně 100 ml lepidla. Tato trubka je označena ve 2 jazycích: Nizozemština a francouzština. Eficol X8062A, kovová hlaveň o objemu 200 litrů.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0466/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Novost, šourkový zapalovač
 
Značka: PISTOL LIGHTER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Trózele.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože má elektrický obvod poháněný baterií, který při tažení spouštěcího zařízení způsobuje úraz elektrickým proudem. Tento zapalovač je rovněž atraktivní pro malé děti, neboť vypadá jako hračka.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zapalovač ve tvaru pistoli, který způsobuje elektrické vypouštění při vytahování. Přibližně rozměry: 10x7.5x2,5 cm. Zapalovač je černý a má stříbřité držadlo, spouštěcí a kokovací páku. Plamen vzniká lisováním páky pistoli. Zapalovače se balí do schránky typu „kresleno“ (12) a nesou označení: „VAROVÁNÍ: Uvolňuje elektrický šok, který může zasáhnout do elektrických zařízení, jako jsou kardiostimulátory, Uchovávejte mimo dosah dětí a pacientů, pocházejících z CHINA (CHINA). Každý zapalovač se balí do blistku a může být prodáván samostatně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0448/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly vyráběné společností Moto Guzi v Itálii a prodávané pod názvy „California EV“ a „California Stone“
 
Značka: MOTO GUZZI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ KD, ES schválení typu e11 * 92/61 * 00033
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože praskliny se mohou tvořit ve spodní desce s trojitým svorkou (trojitá síla s řídítky), která ji způsobuje.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se pouze vozidel, která mají popsané vlastnosti a byla vyrobena v letech 2002 až 2004 a která mají jeden z těchto identifikačních čísel vozidla: „California EV“: ZGUKDB2K_3M200010–3M200035 ZGUKDC11_2M111344–2M133463 ZGUKDC12_2M111111–4M112730 ZGUKDC1K_2M133931–2M180336 ZGUKD00_3M111627–4M133682 — „California Stone“: ZGUKDC42–2M111111–4M111874 ZGUKDC4K_2M155298–3M111512 ZGUKD01_3M111138–4M111487 ZGUKD02_3M111229–3M111251
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0453/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Ford Focus Turnier
 
Značka: FORD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ vozidla WVTA, DNW, EU schválení typu e13 * 97/27 * 040 *, e13 * 98/14 * 0095 * 03 a e13 * 98/14D0056 * 04 (LPG)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože sůl ze silnic může způsobit korozi v řídícím modulu ventilátoru chladiče. Sůl může proniknout do elektroniky a způsobit přehřátí. V důsledku toho může modul, okolní kabely a další součásti lovit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se pouze vozidel se vznětovými motory, k nimž došlo mezi lety 16.07.2004 a 01.12.2006.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0470/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Přilba
 
Značka: TRIBE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KMEN H10 17850102 8 850359 162655
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:



— pokud by poškozená přilba mohla způsobit uživateli značnou újmu (ostré hrany, body),



Dynamické rozšíření zádržného systému je 55 mm,


která přesahuje přípustné rozšíření o 35 mm o 20 mm a zbytkové prodloužení překračuje maximální limit 25 mm,



Rozšíření nezahrnuje skluz upevňovacího zařízení zádržného systému.



Výrobek není v souladu se směrnicí 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 1078.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Přilby pro cyklisty a uživatele skateboardů a lopatek válců.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0471/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Přilba pro děti
 
Značka: ABENA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ABENA SBB-105 3 831095 108367
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:



Ochranná přilba je pro uživatele zkompletována nesprávně a nebezpečná,



Ochranné přilby mají ostré hrany,



Ochranná páska používaná k upevnění horní a dolní poloviny plastového krytu je připevněna nesprávně a brání uživateli v tom, aby správně umístila přilbu na hlavu,



Systém zadržování na přilbě neodolává otřesům, jak vyžaduje norma. Zkušební klip zádržného systému by se mohl zlomit a přilba se uzavře s hlavou,



— je možné otevřít systém uvolnění na jedné straně a svorka pro zádržného systému je možno rozdělit, která je nedostatečná.



Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1078.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Přilba pro cyklisty a uživatele skateboardů a lopatek válců. Lepenkové obaly. Souprava (sada) zahrnuje přilbu, ochranné bloky a rejnokovité.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0445/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: CREEPY CRANIUM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  108/47248
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 

Tyto výrobky představují mikrobiologické riziko, protože tekutina uvnitř hraček obsahuje významné množství různých mikrobů (např. TPC, koliformní bakterie, Burkholderia cepaia).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Měkká, plastová hlava v 4 různých barvách, které obsahují barevnou kapalinu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0449/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradla s hračkou s darky
 
Značka: X MAN, Special Mission Police
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5900363172541; Č. B 842
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k nevhodné velikosti teček s přísavkami, což je pouze 32–33 mm namísto požadovaných minimálně 57 mm.



Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Souprava se skládá z pistole vyrobené ze stříbra a černého plastu, 4 daru vyrobených z oranžového plastu s přísavkami a z tmavého plastu vyrobeného z černého, červeného, bílého a modrého plastu. Obaly jsou průhledné, plastové blistky určené pro barevný tisk s těmito nápisy a označeními: Označení CE, název hračky „sečené s tryskou“, název a adresa dovozce, „Vyrobeno v Číně“, číslo EAN, piktogram týkající se omezení podle věku 0–3, „POZORNĚNÍ CHOZNAMOVÉHO NEBEZPEČÍ“. Malé části; neplatí pro děti mladší 3 let.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0450/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozšiřující se hračky „Colored rostoucí“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože:



Expandující části hračky zapadlé do válce pro malé části,



— se ponořte do vody o více než 50 %.



Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Rozšíření hračky do tvaru ryby. Vyrobený z tvrdé houbovité a rozšiřující modré polymerní materiály. Hračka je označena: „Přást 600 % velikosti“. Na zadní straně: „Teplota vody je nižší než 35 °C. zaplňte nádobu s vodou a poté se na něm nachází rostoucí zvíře. Neočekávají okamžité výsledky, protože trvá až 72 hodin za účelem úplného rozšíření. Odstraní se zvíře z vody a omezí se na původní velikost. Vynikající zábava a vzdělávací zkušenost“. „POZOR“, „vyrobeno v ČÍK“, měření pro hračky – 56 x 22 x 10 mm, hmotnost – 7,0 g. označení CE (velmi malá).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0452/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka dinosaur
 
Značka: JONO TOYS B.V.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.: 8061, kód EAN: 8 717154 280616
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 8,8 % hmotnostních di-2-ethyl-hexyl -ftalátu (DEHP).



Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné odvolání od spotřebitele ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malé údaje o hračkách v podobě odsaurů (přibližně 5–8 cm) vyrobené z kompaktního bílého plastu, natřeného na horních stranách
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0455/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské křeslo „Scater/Roller Kid“
 
Značka: ROLLER KID Power Rangers
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5907704017912
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku:



Ostré hrany – svary v kovovém rámu, sloty v plastovém koši;



Nedostatečný brzdný mechanismus pro zadní kola;



Nevhodný rozměr rukojetí (26,3 mm namísto alespoň 40 mm);



Nedostatek varování o maximální hmotnosti uživatele.



Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skútr dítěte se třemi koly a koš. Hračka je vyrobena z černého kovu s červenými, modrými a růžové plastovými prvky. Obal je barevný lepenkový rámeček s těmito nápisy a označeními: Označení CE, název hračky „Roller Kid“. Power Rangeers“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0462/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hraček
 
Značka: YmTM "YiToys"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SLUNEČNÍ 114022735, NO, YM049,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4893138003250
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které se zcela vejdou do válce pro malé části.



Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Hračka (chrastítka) je určena k natažení přes kolébku, dětskou postýlku nebo pram a má 3 rákos s rukojetí ve tvaru kočky, malé panenky a malé panenky. Mají prstenec s trojúhelníkovým, kruhovou a quadlovou složkou, které obsahují prvek výroby hluku. Jedná se o lepenkové krabici obsahující: Ne, YM049, NO. YM050, NO. YM051, NO. YM052, NO. YM053, NO. YM054, NO. YM055, NO. YM0556, ne pro děti mladší 3 let, bez označení CE, značka CE a značka pro likvidaci odpadu.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0463/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hraček
 
Značka: SUSAN AND ALADIN ZHENGHE TOYS TM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BESC 188037, článek 601a, čárový kód: 4893138041115.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože během částí se mohou uvolňovat uvolněné výrobky, které se vejdou do válce pro malé části.



Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Hračky určené k natažení celé kolébky, postýlky nebo teram (chrastítka). Řetězec s 4 klapce a 5 trnky. Uvnitř každé clon je prvek výroby hluku. Jedná se o lepenkové krabici, u nichž je uvedeno číslo EAN: 601rezervy, 601B, 601C, 601D a 601E a další informace: „Vzhledem k malým částem, které nejsou vhodné pro děti mladší 3 let, vyrobené v ČÍK“, označení CE a označení týkající se likvidace odpadu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0465/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada stlačích hraček „Paos para banera c/sonido“
 
Značka: CM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: 075802 Čárový kód: 8424906758025
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože má válcovitý píšťál, který lze snadno odstranit a které zcela zapadá do zkušebního válce pro malé části.



Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Sadu pěti rozdílových gumárenských kachen, z nichž každý obsahuje válcové píšťalky v dolní části. Jsou zabaleny v průhledném plastovém sáčku uzavřeném lepenkou, na němž jsou napsány tyto informace: Sada koupacích kachen se zvukem. CM. 4 ks. Ref.075802. „Na děti do 3 let věku se nesmí jednat.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0468/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Odolnost proti zschopnění, skřípnutí na vodu při skřípěním.
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože mechanismus skřípnutí se může od hraček oddělit a zcela zapadnout do válce pro malé části. V důsledku toho existuje potenciální nebezpečí udušení, pokud dítě vnikají do úst.



Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Sada stlačených plastových hraček ze skřípění v 4 různých barvách ve tvaru myši. Hračka je označena: „Sea Creaure Toys „, POZOR: Nebezpečí zalknutí – malé části. Ne pro děti mladší 3 let, vyrobené v ČÍSČ, CE, ocenění každé hračky – 110x70x60 mm; hmotnost – 172,0 g.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0469/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vůz pro radiovou hračku
 
Značka: SPEED SPRINT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor na vnějším kartonu VH-L1 Bez označení na samotném výrobku.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože transformátor je nedostačující. Kromě toho tento transformátor není opatřen požadovaným označením a značkami. Návod k použití neodkazuje na použití transformátoru. To může vést k neúmyslnému zneužití, který by vedl k vytvoření nebezpečné situace.



Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. Stažení z trhu nařízené orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tento automobil je rovněž označen jako „Toy Truck“ („Toy Truck“). Pochází z různých barev. Obal jasně uvádí, že tato položka není hračka. Vnější kolonka má symbol, který se podobá symbolu použitému pro výrobky, které nejsou vhodné pro děti mladší 36 měsíců, přičemž „0–36“ nahrazuje číslem „14“. Balení: výrobek se skládá z krabice obsahující produkt v podobě prosté lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0472/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: BUTTERFLY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 2135
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože:



Plastové kuličky lze oddělit od okrajů kovových pružin, které se zcela vejdou do zkušebního válce pro malé části,



Plastové koule na okrajích křídel se mohou zlomit, přičemž se vystavují malé kovové koule, které se zcela vejdou do zkušebního válce pro malé části.



Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vícebarevná pulpa a tlačná hračka ve tvaru motýli. Má tmavozelený nos, světle zelená hlava s oranžovým kloboukem, plnicím a oranžovým plnicím a 4 křídel se skládá ze 4 půl zeleně (míčky). Hračka také s sebou nese dlouhou manipulaci, která dítěti umožňuje vytáhnout a tlačit jej.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0444/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ostřikovač dílů
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor na vnějším kartonu XH-PW20G. Bez označení na samotném výrobku. Výrobní číslo čerpadla: 100372.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:



— spínač spínače nebyl opatřen krytem čerpadla. To by mohlo vést ke zpopelnění a umožnit škodlivé proniknutí vlhkosti,



Jednotka nebyla označena maximálními a minimálními úrovněmi plnění. Přeplnění by mohlo umožnit přístup vody ke změně místa, což by mohlo vyvolat šok, zatímco nedostatečné plnění by mohlo způsobit nadměrné teplo. Čerpadlo a ostřikovač nesplňují požadavky na označení.



Kromě toho se návod k použití považuje za nedostatečný.



Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Ostřikovač dílů je červený. Skládá se z velké kovové nádrže s víčkem. Má také oddělené kýty a samostatné čerpadlo. Balí se do běžné lepenkové krabice. Ostřikovač dílů je kovová konstrukce, která od uživatele vyžaduje minimální vlastní montáž, a to čerpadlo a nohy čističe dílů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0461/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přenosné svítidlo
 
Značka: LE PING
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ‚V ROCE 2 V ROCE V ROCE 1 SE UVÁDÍ ‚NS 688‘.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:



Kontakty objímky žárovky nejsou pevné a mohou se pohybovat během výměny světelného zdroje.



Níže uvedená spojení nejsou zajištěna, aby se zabránilo jeho odpojování,



Propojení objímky žárovky,



Propojení drátů na jedné straně transformátoru,



Propojení na desce s tištěnými obvody,



Propojení na objímky E10,



„plocha průřezu vodičů napáječe 0,05 mm² – jmenovitý průřez vodiče napájecího šňůry nesmí být menší než 0,75 mm²,



— svítidlo není vybaveno kotevním úchytem pro kordu,



— zástrčka na přívodní šňůře nesplňuje standardní rozměry,



Během výměny světelného zdroje může kabely dojít ke zborcení podél podélné osy o více než 360°,



Sekundární živé části transformátoru jsou přístupné otevřením přívodní šňůry. Transformátor není v souladu s požadavky na zesílené izolaci mezi prvotním a vedlejším vinutím,



— vzdálenost mezi primárním a sekundárním bodem měření je 3 mm – minimální požadovaná vzdálenost pro zesílenou izolaci je 6,5 mm,



Umístění svítidla a transformátoru není odolné.



Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0473/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: SAPIR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SP 1100 BK
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože dodavatelská šňůra má plochu průřezu 0,75 mm² (na základě označených údajů na její krycí vrstvě – H 03 VVH2-F, 2 x 0,75 mm²), zatímco minimální plocha průřezu by neměla být menší než 1 mm² za aktuální hodnotu.



Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Vysoušeče vlasů s přepínačem v poloze 0 – mimo polohu – dvě úrovně teploty vzduchu a spínač pro chlazení chladu. Vysoušeč vlasů má znak zakazující používání vody v blízkosti vody. Vysoušeč vlasů sestávající z: hlavní těleso dodané s dvěma úchyty; zástrčka s technickými údaji: 250V ~, 16A; kabel H 03 VVH2-F, 2x0,75 mm². Technické údaje vysoušeče vlasů: 220V-240V, 50 Hz, 1600W, třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0474/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přípravek pro rovnání vlasů
 
Značka: ORBIT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HC 2002
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:



Délka přívodní šňůry je delší než maximální přípustná délka 2 m.



Zařízení není opatřeno symbolem ani varem zakazujícím použití v blízkosti vody. Zařízení není označeno značkou konstrukční třídy II.



Návod k použití neobsahuje následující doporučení: „Dodávka tohoto spotřebiče by neměla být nahrazena. Jestliže je šňůra poškozena, je třeba spotřebič vyřadit.“



Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobek je keramický prostředek pro rovnání vlasů, který se skládá z: 2 plotny; kabel H 03 VVH2-F, 2x0, 5 mm² a zátku s následujícími technickými údaji: 250V ~, 2.5А. Technické údaje o spotřebiči: 220 V-240V, 50–60 Hz, 35 W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 16