Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 15 ( Offentliggjort på: 18/04/2008)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0421/08       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Dekorationsgenstande af plast
 
Mærke: LINEA CASA IN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kartofler, auberginer, tomater: stregkode 8019050260953. Varer, der ligner frugt, har ikke stregkoder.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, da produktet kan forveksles med et levnedsmiddel på grund af dets karakteristiske form, udseende, farve og størrelse. Dette kan give børnene mulighed for at sætte det i munden og gøre det muligt for dem, hvilket indebærer en risiko for kvælning eller for en hindring af fordøjelseskanalen.Produktet ikke er i overensstemmelse med direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Diverse frugter og grøntsager, der er emballeret enkeltvis, og som bærer følgende mærker: — for så vidt angår grøntsager: "importeret af LINEA CASA IN Srl, Italien — der er udfærdiget i P.R.C.". — på frugten: "ART: Plastic frugt — Made in P.R.C. "
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0428/08       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Gummiopløsning i cykelreparationssæt.
 
Mærke: BICYCLE GEAR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt 84333, EAN-kode 8711252 843339.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 38,9 m/m% benzen og mere end 50 m/m% toluen. Benzen klassificeres som kræftfremkaldende i kategori I, mutagent i kategori II og giftig.

Toluen klassificeres som reproduktionstoksisk i kategori III og er skadeligt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  24 Pcs reparationssæt. Den sorte/gule nylonpose omfatter et metalrør indeholdende ca. 20 ml gummiopløsning. Røret er mærket på 4 sprog "Glue-Leim-Lijm-Colle". Den klare plastkasse indeholder også flere dele til cykler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0440/08       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Gummiopløsning i cykelreparationssæt
 
Mærke: RIPARA E VAI (“Repair and Go”)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  "RIPARA E VAI" -kit, artskode 263264, stregkode 8 016565 004782 "RIPARA BICI", artikelkode 263315, stregkode 8 016565004058.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi indholdet af benzen er højere end det, der er tilladt i henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske stoffer. Eftersom benzen er klassificeret som et kræftfremkaldende stof i kategori I, er risikoen ved kontakt og indånding.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  "RIPARA E VAI" kit: emballagen består af en plade af pap og en klar plast, der indeholder kittet, og som består af: to små metalstryger, en mindre metalskraber, en enkelt nøglehoveder i metal med visse dele af gummi, et lille rør indeholdende mastikkerne med påskriften "RED SUN", et kranium og tværben og en orange flamme på hvid baggrund. Pakken "RIPARA BICI" indeholder visse gummilapper af forskellig størrelse, en lille metalskraber og et lille rør indeholdende mastikken med påskriften "RED SUN", ideogrammer af et kranium og tværben og en orange flamme på hvid baggrund.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0441/08       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Gummiopløsning i cykelreparationssæt
 
Mærke: BICYCLE GEAR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt 68327 — EAN-kode 8711252 683270
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 18,4 m/m% benzen og mere end 50 m/m% toluen. Benzen klassificeres som kræftfremkaldende, mutagent og toksisk. Toluen klassificeres som reproduktionstoksisk og skadelig. I henhold til direktivet om kemiske begrænsninger er benzen og toluen forbudt i forbrugerprodukter på niveauer over 0,1 %.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forhandlerens ophør med salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Administrative bøder efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  64 PAcs Repair Kit. Den klare plastbeholder omfatter et metalrør indeholdende ca. 20 ml gummiopløsning. Røret er mærket på 4 sprog "Glue-Leim-Lijm-Colle". Den klare plastkasse indeholder også flere dele til cykler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0434/08       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  100 MINI LYHTS, stregkode: 5606948206068
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:Terminalerne opfylder ikke kravene til faste forbindelserDe karakteristiske træk ved kæden er lavere end det, der er specificeret i den relevante standard, og ledernes nominelle tværsnit er 0,06 mm², hvilket er mindre end de i standarden krævede 0,50 mm².— kablet svigter trækprøvningen (50 gange en kraft på 30 N), som kræves i henhold til standarden.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Lyskæde med 100 farvede lys. Emballagen er en kartonæske med blå baggrund og "100 minilamper".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0418/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Volvo V70, XC70 og S80
 
Mærke: VOLVO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  — V70: 31934-36471 — XC70 VIN: 24746-27290 — S80: 70273-71681
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi en eller flere skruer i bagsædet måske ikke er sikret korrekt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0422/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Minimotorcyklister
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model — HB-GS02C.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Produktet udgør en risiko for:1. Personskader som følge af:Skarpe kanter og forkert svejste elementer— utilstrækkelig kædeafskærmningStyremekanismen har ikke nogen begrænsning, som kan medføre, at rattet blokeres, og hvis det drejes rifter, brændstoftanken;Stellets form gør køretøjet mindre holdbart og let at skabe.2. Brand, fordi:— de elektriske elementer er ikke beskyttet mod våde forhold, der kan forårsage et kortslutningBrændstofrøret er ikke tilstrækkeligt beskyttet, hvilket kan medføre brand.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Produktet er et tohjulet motordrevet køretøj med forbrændingsmotor 49 cc. Varen pakkes i en kartonæske med målangivelser: 114.5 x 25.5 x 66 cm. På æsken findes følgende mærkning: Standardcertifikat HB-GS02C OY: 1 PC; NW 22 KGS; GW: 24 KGS; MULTILATERALE MILJØAFTALER: 99.5x28x53cm, farve (ikke anført), CE, importørens navn og adresse, fremstillingsdato: Januar 2008 samt et ovalt logo med et lille køretøj.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0423/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Quad
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ZYZC0801021020ST.
 
Batchnummer/stregkode:  152FMH80107127
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af:Skarpe kanter og forkert svejste elementer— de elektriske elementer er ikke beskyttet mod våde forhold, der kan forårsage et kortslutning— utilstrækkelig brændstofbeskyttelseAsymmetrisk ramme på køretøjet, som gør det let at få det lettere.
Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Der er tale om firhjulede køretøjer ved ATV, hvor der er en forbrændingsmotor med 49cc. Produktet er beskyttet mod skader forårsaget af en metalramme, størrelse: 114 x 68 x 60 cm. Der er mærkning på produktet: ZYZC0801021020ST på baghjulene og en stregkode på gearkassen: 152FMH80107127. Quads er malet rød, mens andre dele er sorte.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0426/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — akselskaftets ende i personbilen
 
Mærke: FORD
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2000.5 RWD (Real Ref.: 7C136).
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader som følge af slid på bagakslen mellem akselskakter og den differentiale tandaksel. Brug af akslen på akslen vil medføre akseltryk, og der kan konstateres en ændring i køretøjets manøvreringsegenskaber. I tilfælde af kraftig anvendelse kan det være muligt for akselskappen at beholde clips, der kan løsnes, og som fører til, at de aksler, der kommer ud af huset, kommer ud af huset, hvilket medfører tab af styring og eventuel ustabilitet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige korrigerende handling. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører 2003 til 2006 modelår FORD, der blev produceret fra 11.12.2003 til 30.04.2006 (Southampton, Det Forenede Kongerige), og fra 11.12.2003 til 30.07.2005 (Kocaeli, Tyrkiet).
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0429/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — Daimler AG, salgsbetegnelsen Mercedes-Benz SLR-McLAREN
 
Mærke: MERCEDES-BENZ
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type 199, EU-typegodkendelse e11 * 2001/116 * 0226 *
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi forruden ikke er limet korrekt i henhold til produktionsprocedurerne, og i tilfælde af en ulykke kan den komme ud af sin ramme. På grund af tabet af den støtte, som forruden leverer til passager-airbaggen, vil det betyde, at fastholdelsessystemerne bliver mindre effektive, og at der, hvis der er tale om konvertering, vil mindske A-stolens modstandsdygtighed over for ulykker.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Vedrører køretøjer fremstillet i 2006-2007 med VIN-interval: WDD299xxxxM001266 til WDD299xxxxM001518.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0433/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: BMW
 
Navn: BMW F 800 S and BMW F 800 ST
 
Type/modelnummer:  K71/F-series. Typegodkendelse: E8ST. Godkendelsesnummer: E1 * 2002/24 * 0283
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med risiko for skader som følge af utilstrækkelig trykudligning i brændstoftanken, som kan forårsage en ekspansion i nærheden af baghjulet og dermed blive beskadiget ved gnidning mod hjuldækket.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykler fremstillet mellem januar 2005 og november 2007 er påvirket. Køretøjsidentifikationsnumre (VIN): — F 800 S: ZP15000 — ZP23168 — F 800 ST: ZR00000 — ZR09416.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0424/08       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Kravp
 
Mærke: GALASSIA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: 025
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en risiko for:1. Kvælning:— hjulkransens fælg kan punges af tænder, og det er muligt at trække dele af skumfyldning, som igen genererer en lille del, der passer fuldstændigt ind i cylinderen for smådele —2. Kvælning:— med strangulering på grund af huller og åbninger.Desuden fremgår det ikke af brugsanvisningen, at der ikke skal anvendes kravpen uden dets base eller råd om, at alle monteringsbeslag altid skal strammes.Produktet er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard EN 12227.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Emballagen er en papkasse forsynet med en etiket med følgende mærkning: "L. ROSSI IBERICA, S.L". I boksen er der anført en etiket med følgende tekst: GALASSIA. Artikel 025.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0430/08       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  I andre tilfælde med kæde og clips
 
Mærke: VIDAL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. 354, Batch 02/2007
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi tenår kan slutte, når en kraft på under 90 N påføres.Produktet opfylder ikke de relevante europæiske standarder EN 1400 og EN 12586.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Latex, der er forsynet med plaststøtte og -clips. Emballagen er en blikpakket, blikpakke indeholdende to enheder.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0432/08       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Babytransportvirksomhed
 
Mærke: PRENATAL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: Canguro, ref. 479934
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi:— minimumsstørrelsen af benåbningen er større end det maksimalt tilladte niveauSkal sikkerhedsselens sele og gjorde af fastgørelsessystemet ikke have en bredde på mindst 40 mmBrugsanvisningen er ufuldstændig, og transportørens mærke er ikke mærket med den anbefalede minimums- og maksimumsvægt for det barn, som transportøren er beregnet til.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 13209.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Rød, babystol. Emballagen er en papboks med tekst på forskellige sprog, også spansk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0417/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjkikkert
 
Mærke: NEW STYLE TELESCOPE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt 939, artikelkode 09930, stregkode 8 004158 099307.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko på grund af:— betydelig udledning af lokalirriterende, giftige og skadelige polycykliske aromatiske kulbrinterForekomsten af naphthalen og alkylnaphthalener, der forårsager irritation af hud og øjne— toluat, der forårsager irritationAndre kemiske stoffer såsom styren og ethylbenzen.Én hændelse indberettet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Kikkert med gråt metal i en blisterpakke, der er markeret med "New style Teleskop, 6x30, ny udfordring, stimulationsspil", konto 939-949, Fremstillet i Kina, logo di destinazione 0/3, marcchio CE ". På bagsiden findes en selvklæbende etiket med ordene "Nizzi TOYS N GIFTER" og stregkoden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0431/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blød koppeko
 
Mærke: MBS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.: PEL0928
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi:— små dele kan frigives, hvis højre horn er adskiltFyldet består af små plastbolde, som er tilgængelige, hvis legetøjets hale ikke længere er fastgjort.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  En plysko med en tekstiletiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0435/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Indstillet til nedlæggelse
 
Mærke: BABY PLAY SET
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Rangle nr. 8808, 1004, 1016 og 1017
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet udgør en risiko for:1. Kvælning: fordi de limede lag kan komme fra hinanden, og der er adgang til små plastkugler,2. Skader: da det er muligt at få et barn i klemme mellem kanten af rangtlen og bolden indenlands.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Firefarvet klapperslange, der er placeret i sæt: No. 8810 (10 stk.), nr. 3803 (5 stk.) og nr. 3310 (10 stk.) Pakket i papkasse med transparent folie på forsiden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0438/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Udvidelse af legetøj — "Colored groet"
 
Mærke: HINGFAT TOYS MANUFACTURER®
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 533,
 
Batchnummer/stregkode:  2000053313957
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi tallet og de dele af tallet, som vokser, er mere end 50 % større, når de er under vand. Hvis et barn sætter sig ind i dele af legetøjet, vil kontakt med spyt eller majuice medføre, at legetøjet kan vokse i størrelse, hvilket kan medføre kvælning eller skader for mave-tarm-kanalen.
Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Udvidelse af legetøj til havs, der er fremstillet på grundlag af hård svampet og voksende polymert, i flerfarvet materiale. Legetøjet indeholder følgende mærkning: "mindre end", "det vokser i vand!", "Caution: Lad ikke gøre det "," ADVARSEL: Kvældet HARD-små dele. For børn under 3 år "," EXPOG 600 % af SIZE ", og varemærke med bogstaver: "HingFedtTOYS PRODUER ®, art. No.533". Det er også forsynet med et CE-mærket, et piktogram for 0-3-alderen og et klæbemiddel med en påskrift på litauisk. Legetøjets størrelse — (65 x 60 x 35 mm), masse — 22,5 g
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0442/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Spøg. — "Puff Puff-cigaretter"
 
Mærke: HAPPY INDUSTRIAL LIMITED
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 4012825533003, art. 533000
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi indånding af stivelsestalenblandingsblandingen kan medføre irritation eller inflammation af luftvejene. Det antages, at det pulver, der er indeholdt i cigaretterne, frigives, når det blæses ind i en eftertragtet cigaretrøg. Inhalering med virkelige cigaretter er en forudsigelig brugssituation.Én hændelse indberettet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse af forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Imitationer af cigaretter (valset papir, der minder om en cigaret) med aske i spidsen, og et standardfilter i den anden ende. Blæse i form af et fint hvidt pulver fra spidsen, som formodes at se sig som en reel røg
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0420/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Children's top og troper er sat
 
Mærke: TISSAIA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Reference 3606042105993
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af elementer, der kan adskilles med en kraft på under 90 N (knapper). Disse elementer passer ind i cylinderen for smådele og kan derfor indtages eller indåndes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sæt bestående af et par benklæder og en top, der begge er rosa. Størrelse: 6 måneder
Oprindelsesland:  Portugal
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0427/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babytøj — bolero
 
Mærke: KINDERIT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt 8216
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Produktet indebærer en risiko for kvælning som følge af, at snorene kommer i klemme. Beklædningsgenstande til småbørn må ikke omfatte bændler, funktionelle snore eller dekorationslunter i kale- eller halnaområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Boller af strikkede børn med snore materiale: 96 % bomuld, 4 % elasthan.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0419/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Adapter
 
Mærke: TRAVEL & CO,
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  14098
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Varen er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi det er muligt at placere en pub på en stikprop ind i konverterstikket, samtidig med at det berører hovedbolten.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Veksel- til omforerstik
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0425/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Forlængelse af snor — 4-stikkontakt (-stikkontakt) — forlængelse
 
Mærke: RAYDAN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  STANDARDCERTIFIKAT 09023
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Varen udgør en brand, fordi kablet er 0,45 mm², men i henhold til mærkningen skal det være 1 mm².Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  4-fatning skal være bly (3 x 1 mm -1,5 m) med rød afbryder. Emballagen er en plastblisterpakning med en blå etiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0436/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Støvsuger
 
Mærke: MATSUI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: MVC2000M, kode 923709, stregkode 5017416 211871
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en risiko for brand, fordi plastbeklædningen af lysnettet (blåt) ikke opfylder kravene til modstandsdygtighed over for antændelighed og brand i dele af ikke-metalliske materialer.


Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Rødfarvet, bag-minus støvsuger, der sælges i grå papkasse med billede af renere. Tekniske egenskaber: 230 V, 50 Hz, 2000 W maks.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0437/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Hårcrimpper
 
Mærke: TRENDY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 2637 17/07, stregkode 4 260089 612310.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger, Snitsår
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger, elektriske stød og slag, fordi:— i visse dele overskrider temperaturstigningen ud over det maksimalt tilladte niveau.Varmeelementerne, der er adskilt fra de tilgængelige metaldele, har kun grundlæggende isolering (det skal være dobbelt eller forstærket)— produktet er ikke i orden i den fugtige prøve— produktet har skarpe kanter.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvidt elektriske apparater til hårbehandling, der sælges i en hvid papkasse med billeder af produktet. Tekniske egenskaber: 100-240V, 50 Hz, 20-25 W.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0439/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Vægmonterede kondenserende gaskedler
 
Mærke: BUDERUS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Logmax plus GB 142-24 og GB 142-30 (serienumre mellem 01-7246 og 01-7290).
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en risiko for brand, da de defekte propper udviser en anormal procentdel (op til 13 %) af kulrester (eller sod) og af polypropylen, der ikke svarer til dem, der er angivet i specifikationerne. På betingelse af, at der er tale om et sådant materiale, betyder det, at de defekte propper i modsætning til konstruktionsspecifikationerne i varierende grad er elektrisk ledende og i varierende grad afhængigt af sammensætningen af det anvendte materiale. Det skal bemærkes, at denne lækning på ingen måde kan give nogen form for elektrisk stød til enhver, der bruger udstyret, fordi den pågældende bolig ligger i et område, der ikke er tilgængeligt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige korrigerende handling. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kabinet af strømstik til kedlens hovedkontakt.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 15