Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 2 ( Zveřejněno: 12/01/2018)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0005/18       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Bunk
 
Značka: neznámý
 
Název: Fire Truck bunk bed
 
Typ/číslo modelu:  1050
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Bezpečnostní bariéra není dostatečně vysoká a vzdálenost mezi horním schůzemi žebříku a stranou lože je příliš velká.
Dítě proto může spadnout z horní části postýlky nebo se na něj může dostat hlava, což vede k zranění nebo uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 747.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Na zadní straně lůžku se nastavuje jako požární automobil s žebříkem.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0001/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rybářské návnady
 
Značka: neznámý
 
Název: Hackles mini cuttlefish
 
Typ/číslo modelu:  315563
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plastová část obsahuje kadmium (naměřená hodnota 0,0676 % hmotnostních).
Expozice kadmiu je škodlivá, protože přetrvává v prostředí, je toxická pro vodní organismy, mohou poškozovat orgány a může vyvolat také rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Pět plastů z plastů v různých barvách balených v průhledném plastu.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0008/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Ruby Red
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže 28.11.2014
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy o-toluidin (naměřená hodnota:17 mg/kg) a 2-methyl-5-nitroanilin (naměřená hodnota:9,4 mg/kg).
Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Rezoluce Rady Evropy č. (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a na trvalém líčení a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev na 30 ml červeného pigmentu
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0004/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LX-01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585201690035
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Přístupné dráty mají pouze základní izolaci.
Je-li izolace poškozena, mohou být přístupné živé vodiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osvětlovací řetězec v podobě svazku z květů.Dodávané bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0009/18       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Mini motocykl
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  49cc
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Sériová nebo typová identifikace:HB-PSB01, pořadové číslo:L85DDR2FFA5H1007176, pořadové číslo motoru:44F-6WLT2017020204
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Podpěrný stojan se při jízdě může dotýkat země.Zařízení k omezení rychlosti neexistuje a mechanismus řízení není dostatečný.
To může řidič způsobit ke ztrátě ovládání motocyklu a pádu.Kromě toho existují ostré hrany a hrany na upevňovací bod podpěrného stojanu a na opěrkách a na površích se zahřátými brzdami.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 16029.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Mini motorky s plastem z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0016/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van/minibus
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Sprinter
 
Typ/číslo modelu:  E1 * 2007/46 * 0280 *, e1 * 2007/46 * 0294, e1 * 2007/46 * 0299 *, e1 * 2007/46 * 0300, e1 * 2007/46 * 0308 *, e1 * 2007/46 * 0557 *, e1 * 2007/46 * 1093 *Typy:906BA30, 906BA50, 906BA35, 906BA50/4x4,906BA35
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyprodukována v období od 28. září 2017 do 29. září 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bezpečnostní pás pro sedadlo na levé straně u zadní řady sedadel se nemusí řádně blokovat kvůli závadě uvnitř skříně bezpečnostních pásů.
Cestující, který sedí na sedadle, by mohl v případě nehody způsobit větší nebezpečí úrazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van/minibus
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0003/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Modelovací jíl
 
Značka: neznámý
 
Název: INTELIGENTNI plastelin
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8594164760280
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek zahrnuje malé volné magnety s vysokým magnetickým tokem.
Pokud dítě toto malé magnet a ostatní kovové předměty vyprostí, mohlo by to lákat k tomu, že způsobují střelnou ucbu nebo perforaci.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  „Inteligentní“ modelovací jíl s magnetem, který je dodáván v kovové cínu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0006/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Starlet
 
Název: Baby Car
 
Typ/číslo modelu:  Č. 68699 (na obalu)6346356 (na připojeném štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2023000002216
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zajišťovací zařízení nefunguje správně.
Kočárek pro hraní s hračkou by se proto mohl během používání zhroutit, což by vedlo k rozdrcení prstů dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Golfový kočárek pro hračky vyrobené z plastových trubic (o průměru 11 mm) a z textilního místa k sezení.Je vybaveno jedním aretačním zařízením a zabaleno do plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0010/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: Toys & Gifts
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5520200282
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718902280414/2015DNT-045
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči se mohou snadno uvolnit a vytvářet tak malé části.
Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světle hnědý plusý medový srýhlem s paw otisky, vsedě, velikost:33 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0011/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Voňovití (čeleď) j. n.
 
Značka: GUIRCA
 
Název: Barba Canosa
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 11511
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8434077115114
 
Druh rizika:  Popálení
 
Plnovous je vysoce hořlavý.
V případě požáru by dítě mohlo na obličej dojít k popálení dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dvě šedá vlákna.Lepenkové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0012/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Beaut
 
Název: Surprised Girls
 
Typ/číslo modelu:  NO.LB366- (na obalu)Článek 18946 (na připojeném štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900368189469
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 33,3 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Soubor dvou loutky z plastu.Lepenkové obaly s plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0013/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Maxie Girlz
 
Typ/číslo modelu:  OKG622856
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991206228562
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 33,6 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenka z plastové panenky, která se balí do lepenkové krabice s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0002/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lepení u nepravých nehtů
 
Značka: Sheba Nails
 
Název: Brush-On Resin
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže 0316
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje hydrochinon (naměřená hodnota 0,05 % hmotnostních).
Hydrochinon může způsobit podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Malá bílá láhev lepidla pro nepravé hřebíky.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0015/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: BSQ / Caro bright+
 
Název: Lightening Beauty Lotion
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713887000088, Lot:L 16351A
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje kyselinu kojovou (naměřená hodnota:2,7 % hmotnosti).
Kojiová kyselina může způsobovat senzibilizaci kůže.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Parfémovaná smetana pro zesvětlení kůže v plastové láhvi, zabalená v celofánu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0007/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka mobilních telefonů
 
Značka: +CLASS
 
Název: KUĆNI PUNJAČ
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:130 QuKód:06010014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody jsou příliš malé.
Přístupné části by se proto mohly stát živými.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nabíječka mobilních telefonů
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0014/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: Toti
 
Název: USB Travel Charger
 
Typ/číslo modelu:  UA20
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4779040333138
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a přístupnými sekundárními obvody nejsou dostatečné.
Přístupné části by se proto mohly stát živými.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Cestovní nabíječka USB.Prodává se v bílé průhledné nádobě, jejíž text je „USB Travel subjekt s zapalovače Cable“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 2
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0001/18       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: BUMKINS
 
Název: Waterproof pacifier clip
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Disney Micoresův, PC-DMK97
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  14292998228, Šarže:01–2016–2578
 
Druh rizika:  Udušení
 
Oděv nemá dostatečnou ventilaci.
Dítě, které si s ním hraje, může dát tento oděv k ústí do úst, pokud by se tak mohlo uvíznout a vést ke udušení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sojový držitel sestávající z bílé pásky s modrým vzorem, kovové svorky na jednom konci a bílého gumového pásu na opačném konci.Je připevněn na lepenkové etiketě v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0002/18       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: RaZbaby
 
Název: keep-it-kleen
 
Typ/číslo modelu:  Šestistránkový doklad na růžovém provedení:417800
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže: 1607
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oděv pro spojovací prostředky se může roztrhnout malými částmi.
Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ostatní držáky sestávající z pink-bílé pásky, plastové svorky se srdcem na jednom konci a z bílého gumového prstence na druhém konci.Balení:slet s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0003/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: Morphsuits / DreamWorks
 
Název: The Croods
 
Typ/číslo modelu:  Modelové číslo:KLCR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  887513004257
 
Druh rizika:  Popálení
 
V případě, že dojde k zapálení plamene, není wig dostatečně samozhášecí.
V důsledku toho by dítě mohlo přijímat popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Kompletní morbařové oděvy s péřovou metodou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 2