Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 14 ( Zveřejněno: 11/04/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0415/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Mazací pryž
 
Značka: DONAU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. ER-2092/60Т
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti, může být zaměněno za potravinu a plně zapadá do zkušebního válce pro malé části. To může vést děti k tomu, aby ji umístili do úst a aby ji zastavili, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.


Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Kulaté mazací pryž v podobě nakrájených citrusových plodů, různé barvy, velikost: přibližně 2 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0396/08       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Kabriolety
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:


— zajišťovací mechanismus základny sedadel není automatický a neúmyslný pohyb částí vytváří riziko uvíznutí mezi diagonálním podložím sedadla,


Vzdálenost mezi příčlemi a vzdáleností mezi zemí a horním povrchem prvního příčku není ani


Vzdálenost mezi vnějšími okraji členů, měřeno na úrovni země (377 mm), je menší než požadovaná minimální šířka (387 mm),


Hloubka svrchní plošiny je daleko menší než minimum požadované (80 mm, v porovnání s minimálně 200 mm min.),


Úhel od vodorovné roviny k přední hraně všech příčníků je menší než 45°,


Úhel od vodorovné čáry přímé čáry spojující vnější okraj zadních končetin a zadní okraj nástupiště je větší než 87° (naměřená hodnota: 103°),


Neexistuje žádný blokovací mechanismus, pokud je použit v poloze přídavné funkční výbavy,


— míst s nebezpečím uskřípnutí nebo mačkání míst, kde je sedadlo určené na opěrku sedadla,


Na přední straně příčníku existují ostré hrany a osa spojkových závěsů.


Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 12520.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Standardní rozměry sedačky. Dřevěné židle, které se konvertují na stesivo, hnědé barvy a prodávají se zabalené do šedého vyraženého papíru.
Země původu:  Indonésie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0416/08       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Otočné kroužky na klíče pro klíče
 
Značka: POWERFUL LASER POINTER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  P 18 —
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 


Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože:Laserový záření měřený v části výstupu laseru má maximální kapacitu 1.45 mW. Naměřená hodnota je nižší než maximální přípustná kapacita pro lasery třídy IIIA, avšak překračuje maximální přípustnou kapacitu pro třídu II. Laserový ukazatel je proto laserový systém třídy IIIA.Laserový ukazatel nebyl označen výstražným zařízením nebo informačním štítkem, ve kterém jsou uvedeny hlavní technické vlastnosti a správná třída.V obalech nejsou uvedeny žádné bezpečnostní pokyny, které by varují spotřebitele, že by se neměly obracet přímo na laserový svazek ani na jeho reflexi ve zrcátku, pokud se nepoužívají ochranné brýle, a neměly by jej ukazovat na nechráněné oko.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Laserová ukazovátka P 18 s nápisem: „Powful Laser Pointer“ (Powerful Laser Pointer‘). Balí se do průhledných plastových obalů spolu se třemi bateriemi a čtyřmi uzávěry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0410/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: UNILITE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nejnovější znění: 21000 CR – ML3 – TS – 01 HC BÍLÁ,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 716509 210001 článek: 21001 CR – ML3 – TS – 01 HC BLACK, čárový kód: 8 716509 210018 článek: 21002 CR – ML3 – TS – 01 HC YELLOW, čárový kód: 8 716509 210025 článek: 21003 CR – ML3 – TS – 01 ORANGE, čárový kód: 8 716509 210032 článek: 21004 CR – ML3 – TS – 01 ZELENÝ, čárový kód: 8 716509 210049 článek: 21005 CR – ML3 – TS – 01 HC RED, čárový kód: 8 716509 210056 článek: 21006 CR – ML3 – TS – 01 HC BLUE, čárový kód: 8 716509 210063
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože zapalovač není v souladu s požadavky na odolnost vůči zvýšeným teplotám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jednorázové neprůsvitné zapalovače v různých barvách (oranžová, zelená, modrá, žlutá, černá, bílá a červená). Zapalovače se balí do lepenkové krabice (50 ks). a s uvedením bezpečnostního symbolu s označením – zařízením pro péči o děti. Na jedné straně kovové části (hlavy) zapalovače je název UNILAITE- a na druhé straně symbol TÜV Süd- s označením GF.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0405/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Zapuštěné svítidlo
 
Značka: BRILUX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QUAD 26D
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:


1. Elektrický šok, protože:


Ostré hrany vyčnívají mezi drátové (navíjené),


Průchodky nejsou řádně pevně uchyceny,


Není k dispozici zařízení na ochranu proti tažné a kroutící síle,


Na Zemi se nachází natřený povrch,


Vnitřní kabeláž


Základní izolované dráty jsou přístupné.


2. Požár: vzhledem k tomu, že předřadníky mohou výrazně převednout


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kovový kryt svítidla je oranžový. Na podstavec 35x19x10 cm je na bázi hliníkového reflektoru přibližně 26x26 cm. Základ je vhodný pro hostování dvou držitelů zářivky G24–3 pro kompaktní zářivky 26 W a dvou chodníků. Hlavní složky: chodníky (model BRILUX, FL26, 230 V 50 Hz, tw 90, # t70), terminál (HAOMENA, PA 10, CE), držitelé žárovek 24–3 (EMC 2A/250 CE). Technické požadavky: 230 V; 50 Hz; 2 * 26 W; Třída I; F-značka; IP 20.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0408/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo (osazeno na stěnu) Oldalfalcelecsobe epitoto výbojka
 
Značka: ForLight
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Elegance 1–2-3
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože neexistuje žádná ochrana proti tažné síle.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Keramický držitel světelného zdroje E27 umístěný na kovový svítidlo. Gumové těsnění slouží k ochraně proti vniknutí vody. Hlavní složky: držák světelného zdroje („VEM P5I9 4/250 S VDE D CE“) +2 odolné vůči ochraně trubek. Technické požadavky: 230 V; 50 Hz; max. 40 W E27; Třída I; žádná F-značka; IP 45.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0395/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Dvoukolková čtyřkolková čtyřkolka – retenční šroub
 
Značka: POLARIS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Všeterénní vozidla („všeterénní vozidla“), modelové právní předpisy
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože uzavírací šroub se může uvolnit a způsobit zablokování zadních kol.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Součástí stažení je výběr 2006–2008 Polaris „Outsalaw“ ATVs s nezávislým zadním pozastavením (IRS). Dotčenými modely jsou: — 2006 OUTLAW 500 „IRS“ — 2007 OUTLAW 500 „IRS“ — 2007 OUTLAW 525 „IRS“ — 2008 OUTLAW 525 „IRS“ Název modelu je vytištěn na decitech umístěných na obou stranách palivové nádrže.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0403/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly – Triumh Motorcyst Limited
 
Značka: TRIUMPH, United Kingdom, sales designation Street Triple.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ D67LD, EU schválení typu e11 * 2002/24 * 0611 * 00 až 01.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože je na dotyčných vozidlech možné, aby byl absorbér rázový tlumič na zadní pružinové struce schopen selhat, což by mohlo vést k pádu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se vozidel vyrobených v roce 2008, VIN: SMTTMD40668316225 až SMTTMD40668343763, SMTD01NE08J316225 společnosti SMTD01NE08J343763 SMTD01NE18J316225 společnosti SMTD01NE18J343763 SMTD01NE28J316225 společnosti SMTD01NE28J343763 SMTD01NE38J316225 společnosti SMTD01NE38J343763 SMTD01NE48J316225 společnosti SMTD01NE48J343763 SMTD01NE58J316225 společnosti SMTD01NE58J343763 SMTD01NE68J316225 společnosti SMTD01NE68J343763 SMTD01NE78J316225 společnosti SMTD01NE78J343763 SMTD01NE88J316225 společnosti SMTD01NE88J343763 SMTD01NE98J316225 společnosti SMTD01NE98J343763 SMTD01NEX8J316225 na normu SMTD01NEX8J343763.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0406/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – spínač tlaku oleje
 
Značka: OPEL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzory ASTRA G/H
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože horní tlak naftového tlaku uvolňuje motor do krytu na ochranu tepla ve výfukovém potrubí, který by ho mohl způsobit samovznícení, a tím způsobit riziko tepelné události.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká 2003 až 2005 let modelu OPEL ASTRA G/H. Čísla VIN: Astra H od 5 2 000002 do 5 2 192573 Astra H od 4 5 000007 do 5 5 160651 Astra H od 4 8 000033 do 5 8 171196 Astra G Od 3 2 000013 do 4 2 230983 Astra G Od 3 5 000004 do 4 5 153272 Astra G Od 3 6 072891 do 3 6 152042 Astra G Od 3 8 000004 do 4 8 052493 Astra G Od 3 B 006415 do 5 B 003662 Astra G Od 4 G 040702 do 5 g 099437
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0399/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vícečlenná víceúčelová jednotka
 
Značka: BAMBINO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ohrapen „Bambinotický svět“, APK 230.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože je zde otvor, který představuje nebezpečí zachycení hlavy, krku a trupu.


Chybí navíc označení a návod k používání.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná hradla se Four-cornered s bary. Označení: Laufgitter 4 Tecig 131, max. hmotnost 15 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0400/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Nosič pro kojence
 
Značka: JANÉ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.J.: 60203
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, udušení a zranění, protože:


Značka označující označení „Jané“ může přijít s malými kousky,


— minimální velikost otvorů pro nohy jsou příliš velké,


Pásy pro upevnění přepravce k pečovateli musí být nejméně 40 mm široké.


Výrobek navíc postrádá důležité bezpečnostní informace.


Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 13209.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Žluté barvy a nosné části pro kojence a malé děti balené ve vaku obsahujícím nálepku označenou mimo jiné: „Jané ®, Ref: 60203, identifikace výrobce, 8420421602034.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0394/08       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Fixy
 
Značka: TIPTOP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 66618. Kód EAN: 4044186666182.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože jednotlivé fixátory (např. tmavě modrá, tmavě oranžová) obsahují nadměrné množství benzenu: do 20 mg/kg (mezní hodnota 5 mg/kg).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  18 různé kotlové pera s plsťovou hrotem; tělo a horní povrch příslušné barvy; černý uzávěr.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0404/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hantový vozík
 
Značka: i Sport
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 12597
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože množství olova překračuje limit 90 mg/kg. Obsah plastů v rukojeti obsahuje 170 mg/kg.


Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s normou pro hračky EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Dřevěný vozík s jednou rukojetí a plastovou rukojetí, velikost 81x43x53 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0412/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Joke položka „Trendy Fun Hillebil-Zähne“
 
Značka: TRENDY FUN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN 66772001241000000100, pořadové číslo/článek 6677200
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 17,7 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DEHP) a diethylhexyl-ftalátu (DEHP) (povolená mezní hodnota: 0,1 %). Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a odvolání spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Růžové, polokruhové zubní protézy, žluté zuby a jeden černý zub. Průhledné plastové obaly s barevně tištěným lepenkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0414/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: ory: Toys Product: Joke item - smoking cigarettes Brand : SHENG YI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  V čárce 5290504347809 a v bodě 122 písm. a)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože vdechnutí lídkové směsi obsažené v „cigaretách“ může způsobit podráždění dýchacích cest a zánět. Předpokládá se, že prášek obsažený v cigaretě bude uvolněn, když se vfouká do napodobení cigaretového kouře. Vdechování, stejně jako u cigaret, je předvídatelné podmínkou použití.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dvě „cigarety“ v průhledném plastu na zbarveném lepenku s nápisem „Kouření Cigarette“. Napodobování syrových cigaret, které se při fouknutí předpokládá při vypouštění kouře.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0397/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Advanced Complex Fade Gel with sunscrage
 
Značka: CLEAR ESSENCE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  15FGA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,8 % hydrochinonu.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  43 g (1,5 oz) jednoznačný gel v kovové trubici zabalený v lepenkové krabici. Přední a zadní strana krabice má růžové a krémově svislé desky. Zástěrka je růžová a spodní zástěrka je krémová. Obě strany krabičky jsou modré. Logo je zeměkoule s černým kosočtverečem v jeho středu obsahujícím slova „Clear Essaence“ v růžové a krémové písmo. Trubka má rovněž růžové a krémové panely a stejné logo.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0398/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Medikované Fade Crème with Sunscape
 
Značka: CLEAR ESSENCE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Část 061109–1. Datum ukončení platnosti: 11/08 – tisk na základe, ne však na poli
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,9 % hydrochinonu. Na etiketě výrobku se uvádí, že účinná složka je 2 % hydrochinonu. Přítomnost hydrochinonu je v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  113,5 g (4 oz), g (oz), v bílé plastové díži, uvnitř lepenkové krabice. Přední a zadní strana krabice má růžové a krémově svislé desky. Zástěrka je růžová a spodní zástěrka je krémová. Obě strany krabičky jsou modré. Logo je zeměkoule s černým kosočtverečem v jeho středu obsahujícím slova „Clear Essenence“ v růžové a krémové písmo. Díže má štítek obsahující růžové a krémové panely a stejné logo.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0402/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Slunečního záření; (Molva suluce s mrtvým olejem)
 
Značka: SCHÖNEGGER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže 14407, nejlepší před 12–09, kód výroby: 14407, kód EAN: 9 006699 003279
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko z důvodu přítomnosti dobrovolných patogenních mikroorganismů (celkový počet aerobních mezofilních bakterií je 8.0 x 106 cfu/g. zjištěný druh: Enterobacter kloacae, emrococcus faecium a entercoccus sp.).


Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obal: šroubová deska z plastu s plochým bílou plastem se šroubovacím horním a integrovaným otvorem pro dávkování. Obsah: bílá barva, jemná vůně. Objem: 150 ml
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0413/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Odstraňovač skvrn (t1) – T1 opravy
 
Značka: HIGH TIME PRODUCTS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN 043429131009 Kód (y) šarže: verze 1: TR1 B # 60069 obsahuje hydrochinon, verze 2: TR B # 59941 bez hydrochinonu
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,5 % hydrochinonu.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vnější kolonka obsahující kulatý 14,2 g/0,5 oz bílé dík.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0401/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ketole – Deco Dame
 
Značka: PRESTIGE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzory 42330 4231/3/5/6/7/8 kódy šarže 1206/0107/0407/0607/0707/08–7/0907/1007/1107, ne však 1007E a 1107E
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje riziko požáru, protože bylo zjištěno, že v malém množství případů existuje riziko selhání výrobku spojené s vahami s vadným vytápěním v postižených ketůlech. V ojedinělých případech může mít jiskry způsobit potenciální nebezpečí požáru.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bezšňůrová kotle se základnou elektrického proudu, boxed, s návodem k použití a péčí o děti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0407/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Všechny v jednom Travel Adaptator
 
Značka: TRAVEL & CO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MB001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože u zařízení s pouze základní izolací (třída 0) je možné připojit spotřebiče pouze se základní izolací (třída). Proto je možné, že spotřebiče třídy 0 mohou být použity v uzemněných zásuvkách (třída 1) nebo ve dvojitých zásuvkách (třída 2). V případě poruchy základní izolace je možné získat přístup k živým částem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Převodová zátka
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0411/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Bezšňůrová Kettle
 
Značka: DYRAS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EWK-200R advokátní komora: 4 018 371 051 909
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože odolnost spojovacího zařízení vůči vlhkosti není vhodná a může dojít mezi přístupnými a živými částmi spotřebiče.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Pouzdro kotle je bílé plasty se stříbrem ve spodní části. Vodní hladinu lze sledovat průhlednou plastovou vložkou na straně. Spojovací část obsahuje tepelný spínač a tepelnou pojistku nezávisle na sobě. Technické požadavky: 230 V; 50 Hz; 2000 W, Třída I; 1,7 l
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 14