Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 1 ( Offentliggjort på: 05/01/2018)

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1857/17       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Armbind til mobiltelefon
 
Mærke: Varde
 
Navn: Lightweight neoprene armb
 
Type/modelnummer:  615826-5
 
Batchnummer/stregkode:  0261582610005
 
Risikotype:  Miljø
 
Den sorte plast indeholder 0,5 % korte chlorparaffiner (SCCP).
Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt. SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.

Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Advarsler til forbrugerne om risici

 
Beskrivelse:  Sort armbind til mobiltelefon, gennemsigtig og sort plast foran og neoprene remme pakket i en sort papæske med plastvindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1858/17       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Pool-sko
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Slippers
 
Type/modelnummer:  142765
 
Batchnummer/stregkode:  7022810116590
 
Risikotype:  Miljø
 
Der er 0,8 % korte chlorparaffiner (SCCP).
Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt. SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.

Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Advarsler til forbrugerne om risici

 
Beskrivelse:  Blå puljesko med hvid virkning på gjorden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1859/17       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Pool-sko
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Badesandaler
 
Type/modelnummer:  314226
 
Batchnummer/stregkode:  0231422609957
 
Risikotype:  Miljø
 
Den øverste del indeholder 0,45 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).
Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt. SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.

Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Advarsler til forbrugerne om risici

 
Beskrivelse:  Sko af blå og hvide pooler omviklet med en gennemsigtig plasticpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1862/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Intenze
 
Navn: Lining Black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Parti: BK135JMX40; Parti: SS 250 EXP. 1/31/2022
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder benzo (a) pyren (målte værdier: benzo (a) pyren: 0,2 mg/kg PAH i alt: 42,5 mg/kg).
Nogle PAH er kræftfremkaldende, herunder benzo (a) pyren.

Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at indholdet af benzo (a) pyren (BaP) ikke overstiger 0,005 mg/kg, og at den samlede mængde PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.

Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Tatoveringsfarve (sort tatoveringsblæk) med skruelåg.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1875/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lampeskærme
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PO64812
 
Batchnummer/stregkode:  5709557979948
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Beskyttelsen mod elektrisk stød er utilstrækkelig.
Brugeren kan henvende sig til strømførende dele ved at indsætte en pære.

Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60238.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne

 
Beskrivelse:  Lampefater, som befinder sig i en eksisterende E27-lampefatle. Det har en sensor, som vender lyskilden videre med dagslys.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1874/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil/varevogn
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: V-Class, Vito
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse: E1 * 2007/46 * 0457 *, e1 * 2007/46 * 0458 * og e1 * 2007/46 * 0459 Type: 639/2, 639/4, 639/5
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem den 7. juni 2014 og den 2. juni 2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Kablerne under de forreste drejedøre kan blive fanget, hvilket beskadiger kablerne.
Dette kan føre til utilsigtet udløsning af brystkassens airbag, når sædet drejes rundt, hvilket forårsager skade for brugeren.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil/varevogn
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Polen, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1878/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Opel
 
Navn: Crossland X
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelsesnummer: E4 * 2007/46 * 1194 * 02 og e4 * 2007/46 * 1194 * 03
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsår: 2018
 
Risikotype:  Personskader
 
Indtrængen af olie i motorens indgangskredsløb kan opstå som følge af stempler.
Dette kan føre til motorfejl, som kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Slovenien, Sverige, Nederlandene

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1868/17       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastisk bagagebånd
 
Mærke: GERIMPORT
 
Navn: PULPO 2 CIERRES
 
Type/modelnummer:  120 CM
 
Batchnummer/stregkode:  8430540539647
 
Risikotype:  Personskader
 
Gjorde det let at adskille de to stykker fra den karabiner, der er under spænding.
Herved bliver gjordene gjort let at kure og ramme brugeren eller en fast belastning for at falde, hvilket fører til skader og ulykker.

Produktet opfylder ikke den relevante standard BS AU 258.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Elastikbånd i to farver med to befæstninger og en karbaer i hver ende. De emballeres i en gennemsigtig plasticpose, der lukkes af et papskilt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1864/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Suttekæder
 
Mærke: Elodie Details
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1) 103125, 2) 103146, 3) 103100
 
Batchnummer/stregkode:  1) 7350041671251, 2) 7350041671466, 3) 7350041671008
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Suttekæder har let adgang til små dele.
Et lille barn kan sætte dem i munden og lukke munden på dem.
Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12586.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Suttekæder af tekstilbånd (forskellige farver og mønstre) med en metalbeklædning med skruer, bolte, møtrikker og lignende varer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Tyskland, Luxembourg, Slovakiet, Slovenien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1869/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Gul halskæde
 
Mærke: GALLMAYER
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Halskæden er ikke tilstrækkeligt stærkt: de to dele af bøjlen kan løsne sig, og der kan forekomme små dele, der frembringer små dele.
Et barn kan sætte små dele i mund og choke.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Ravklokken halskæde, pakket i en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1872/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Suttekæder
 
Mærke: Jollein
 
Navn: Pacifier Chain Mini
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8717329325494
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Den suttekiske snor er for lang og kan ramme barnets hals og føre til strangulering. Små dele fjernes let fra den suttekæder.
Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.

Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12586.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Suttekæder
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Luxembourg

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1873/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Suttekæder
 
Mærke: Baby Ono
 
Navn: Soother holder
 
Type/modelnummer:  073
 
Batchnummer/stregkode:  5904341202879
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Der er let adgang til fremstilling af små stykker, der genererer små dele.
Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.

Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12586.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Suttekæder
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovakiet

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1877/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Suttekæder med legetøj
 
Mærke: TEDDYKOMPANIET
 
Navn: Diinglisar Wild, Tiger
 
Type/modelnummer:  14862 Diinglisar Wild, Napipallare, Tiger
 
Batchnummer/stregkode:  7331626148627, batchkode: 14862/101091
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Tigerhovedet kan løsne sig, frembringe små dele og give adgang til det fibrale materiale, der ligger i spidsen. Desuden er beklædningsgenstanden for skruer, bolte, møtrikker og lignende varer for store.
Et lille barn kan sætte små dele eller fyldmateriale i munden, som kan medføre kvælning, eller det kan sætte beklædningsgenstanden i munden i mundhulen, hvor det kan sidde fast i luftrøret og dermed være til skade for barnet.

Produktet opfylder ikke de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 12586.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Suttekæder med blød tigerhoved, der sælges uden emballage, men som sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Estland, Sverige

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1882/17       
Kategori:  Pyrotekniske artikler
 
Produkt:  Fyrværkeri
 
Mærke: J-FIREWORKS
 
Navn: Intense
 
Type/modelnummer:  Batteri til skudtuber
 
Batchnummer/stregkode:  JF 1604-16
 
Risikotype:  Forbrændinger, Personskader
 
Fyrværkeriet kan falde under brugen og forårsage skader eller forbrændinger.

Produktet opfylder ikke kravet i direktivet om pyrotekniske stoffer og den relevante europæiske standard EN 15947.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Batteri til skudtuber med 19 sho. kat. F2. Brun papiremballage med sort tegning af en dragon og ordene "INTENSE, power, prestige, perfektion".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1860/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Strandball
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Liverpool Junior Club
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Kuglen i kuglen indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi: 24 % i vægt).
Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.

I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalatet DEHP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Advarsler til forbrugerne om risici

 
Beskrivelse:  Strandball im rød og hvid med Liverpools Junior logo printet på.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1861/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Strandball
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Lipton beach ball
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Kuglen i kuglen indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi: 24 % i vægt).
Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.

I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalatet DEHP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Gul, rød og hvid strand med mærket Lipton på.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1863/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæt legetøj af plast
 
Mærke: Girlz club
 
Navn: My fashion dress up set
 
Type/modelnummer:  PCH-931
 
Batchnummer/stregkode:  6438114532850
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Sandsandmaterialet fra sandalerne indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 0,45 % efter vægt).
Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.

I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalatet DEHP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Dressing med højhælede sandaler, tiara, estarings, bov, der kan fastgøres til håret, "slips", "slips", "small" og "handsker". Sættet sælges i rosa, lyseblåt. Pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1866/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticdukke
 
Mærke: Tasso
 
Navn: Girl New Style
 
Type/modelnummer:  art. # 398Q-9
 
Batchnummer/stregkode:  EAN: 5901002004483
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dolls hoved indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 26,4 % efter vægt).
Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.

I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalatet DEHP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Plasticdukke pakket i en blister med bagside.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1870/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Springreb
 
Mærke: ADAR
 
Navn: Skakanka
 
Type/modelnummer:  Punkt: 921904
 
Batchnummer/stregkode:  EAN: 5901271454569
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Sphpings's streng indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi: op til 39,2 % vægtprocent).
Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.

I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalatet DEHP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Plukning af reb, der består af en farvet snor af elastisk plast og plastiske håndtag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Letland

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1876/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastiklegetøj
 
Mærke: Playme
 
Navn: Horse
 
Type/modelnummer:  OTG0871381; SM7000
 
Batchnummer/stregkode:  EAN: 590779157577
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Advarslen mod legetøjet er i modstrid med den påtænkte anvendelse. Formen og størrelsen af ponenterne er faktisk egnet til små børn, som kan putte dem i munden og kvæles på dem.
Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Seks ponyer fremstillet af blødt gummilignende materiale. Nederst på hvert legetøjsprodukt er der et lydelement, som aktiveres, når legetøjet er klemt. Pakket i en pose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1586/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Barnets hat
 
Mærke: IKKS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XK90010
 
Batchnummer/stregkode:  3605442569831
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De pomponer kan løsne fra denne. Som følge heraf kunne et barn sætte dem i munden og få dem kvalt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Nay-blue strippet hat, foret med naturpels, som har form af pomponer, og som er foret med pomponer i enderne.
Oprindelsesland:  Vietnam
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1865/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderhandsker
 
Mærke: Birreti
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læder er for høj (målt en værdi på 270 mg/kg).
Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.

Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsler til forbrugerne om risici, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Beige læderhandsker, størrelse 7.5.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1879/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Toilettasker
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  74062
 
Batchnummer/stregkode:  7330878740627
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plasten indeholder bly (målt værdi 0,19 % efter vægt).
Eksponering for bly kan medføre alvorlige og irreversible neuro-adfærdsmæssige og neuro-udviklingsmæssige virkninger.

Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Toiletartikler, af rød plast, med brun lynlås og gjord.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1880/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Rahat Sou'Wester
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  429297
 
Batchnummer/stregkode:  7043134292975
 
Risikotype:  Miljø
 
"rainhat" indeholder korte chlorparaffiner (i det følgende benævnt "SCCP") (målt værdi 4,3 %).
SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.

Produktet er ikke i overensstemmelse med POP-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Advarsler til forbrugerne om risici

 
Beskrivelse:  Blue sou'wester med hvidt bånd i en gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1871/17       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ansigtskler
 
Mærke: NEWA
 
Navn: Lift gel activateur
 
Type/modelnummer:  1) 1058557 2) 1058711
 
Batchnummer/stregkode:  1.) 7290014660434, 2.) 7290014660441
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder N-nitrosodiethanolamin (NDELA) (målt værdi: 126 µg/kg).
NDELA er kræftfremkaldende.
Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Forhandler)

Side for tilbagekaldelse af virksomhed:  https://www.boulanger.com/content/static/bcom/desktop/evenements/2015/07_rappel-produit/pdf/Bulletin-Alerte-QUALITE-BA21112017-web.pdf

 
Beskrivelse:  Reagensglas til ansigt, solgt alene eller i et boxsæt, herunder et elektrisk rør, der gør det muligt at klare ansigtet.
Oprindelsesland:  Israel
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1867/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Batterioplader
 
Mærke: H
 
Navn: Lead acid charger
 
Type/modelnummer:  HW888
 
Batchnummer/stregkode:  2050003444460
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering er utilstrækkelig. Som følge heraf kan tilgængelige dele blive boende.
Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne

 
Beskrivelse:  Input: 110-240V, 50/60Hz, IPX0, gruppe II. Resultat: 12V, 6V, 2V, 1A
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1881/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Hindlæsningspose
 
Mærke: Hitachi
 
Navn: ZW65-6. ZW75-6, ZW95-6
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre: N050 * 07 Typ: E213 Varebetegnelser: ZW65-6, ZW75-6, ZW95-6
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem november 2015 og marts 2017.
 
Risikotype:  Brand
 
De dele af motoren, som kan henføres til dele af motoren som følge af, at de er blevet anbragt forkert. Som følge heraf kan de gå i gang og blive utæt i tide.
Der er risiko for, at brændstof kan slippe ud og antændes ved kontakt med varme dele af motoren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Hindlæsningspose
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 1
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Finland