Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 1 ( Zveřejněno: 05/01/2018)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1857/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Potrupové pásmo pro mobilní telefony
 
Značka: Varde
 
Název: Lightweight neoprene armb
 
Typ/číslo modelu:  615826–5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0261582610005
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Černý plast obsahuje 0,5 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).
Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.

Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Černé pruhu pro mobilní telefon, průhledné a černé plasty před a neprenovými popruhy balené v krabičce s černým lepenkou s plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1858/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Obuv kosterní obuv
 
Značka: neznámý
 
Název: Slippers
 
Typ/číslo modelu:  142765
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7022810116590
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Popruh kometové obuvi obsahuje 0,8 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).
Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.

Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Závaží modré směsi s bílým účinkem na popruh.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1859/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Obuv kosterní obuv
 
Značka: neznámý
 
Název: Badesandaler
 
Typ/číslo modelu:  314226
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0231422609957
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Horní část obsahuje 0,45 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).
Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.

Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Boty s modrou a bílou směsí zabalené v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1862/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Lining Black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka: BK135JMX40; Šarže: SS 250; Pharmacol. EXP. 1/31/2022
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu (naměřené hodnoty: benzo (a) pyren: 0,2 mg/kg; celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků: 42,5 mg/kg).
Některé PAU jsou karcinogenní, včetně benzo (a) pyrenu.

Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah benzo (a) pyrenu (BaP) nepřekročil 0,005 mg/kg a aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.

Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Černý tetovací inkoust, černoplastická láhev s šroubem.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1875/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Objímky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PO64812
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5709557979948
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je nedostatečná.
Uživatel by se při vkládání baňky mohl dotýkat živých částí.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60238.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Objímky a šrouby do stávající objímky E27. Má čidlo, ze kterého se zářič vypne/pracuje za denního světla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1874/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/osobní vůz
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: V-Class, Vito
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu: E1 * 2007/46 * 0457 *, e1 * 2007/46 * 0458 * a e1 * 2007/46 * 0459 Typ: 639/2, 639/4, 639/5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 7. června 2014 do 2. června 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabely pod přední otočnou sedadly se mohou zachytit a způsobit poškození kabeláže.
Výsledkem by mohlo být nezamýšlené použití airbagu hrudníku, když se sedadlo otáčí a způsobí zranění cestujícího.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Polsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1878/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Crossland X
 
Typ/číslo modelu:  Čísla ES schválení typu: E4 * 2007/46 * 1194 * 02 a e4 * 2007/46 * 1194 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce: 2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vstup oleje do vstupního obvodu motoru může způsobit písty.
Výsledkem by mohla být porucha motoru, která by mohla vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1868/17       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pásky pro elastické zavazadlo
 
Značka: GERIMPORT
 
Název: PULPO 2 CIERRES
 
Typ/číslo modelu:  120 CM
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430540539647
 
Druh rizika:  Úraz
 
Když je popruhy pod napětím, jsou z kabiny snadno odděleny.
To způsobuje, že gumidře vyznaly a zasáhly uživatele nebo stabilní zatížení, což vede k zranění a nehodám.

Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elastické řemínky ve dvou barvách, přičemž na každém konci mají dva uzávěry a na každém konci karabiny. Jsou zabaleny v průhledném plastovém sáčku uzavřeném lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1864/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Elodie Details
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1, 103125, 2, 103146, 3) 103100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 7350041671251, 2, 7350041671466, 3) 7350041671008
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ostatní držáky spojovacích prostředků na zdrhovadlo lze snadno roztrhnout a vytvářet malé díly.
Malé dítě je může zatlačit do úst.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Ostatní držáky na textilní řemínek (různé barvy a schémata) s kovovým oděv.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Německo, Lucembursko, Slovensko, Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1869/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Oranžové náhrdelí
 
Značka: GALLMAYER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Náhrdelí není dostatečně silný: obě části spony se mohou oddělit a perly se mohou roztrhnout, vytvářet malé části.
Dítě může na ústa a sytič umístit malé části.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Jantar bez náklonů, zabalený v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1872/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Jollein
 
Název: Pacifier Chain Mini
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8717329325494
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Ostatní držadlo držáku je příliš dlouhé a může zabalit krk dítěte, což vede k uškrcení. Malé části se snadno oddělují od jiného držitele.
Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Ostatní držitel
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1873/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Baby Ono
 
Název: Soother holder
 
Typ/číslo modelu:  073
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5904341202879
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oděvy na spojovací prostředky lze snadno roztrhnout a vytvářet malé díly.
Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ostatní držitel
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1877/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Jiní držitelé hrající hračky
 
Značka: TEDDYKOMPANIET
 
Název: Diinglisar Wild, Tiger
 
Typ/číslo modelu:  14862 Diinglisar Wild, Nappilire, Tiger
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7331626148627, kód šarže: 14862/101091
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Uši hlavy tygera lze oddělit, vytvořit malé části a umožnit přístup k vláknitému materiálu. Kromě toho je spojovací prostředek jako oděv příliš velký.
Malé dítě může umístit malé části nebo náplň do úst, které způsobí zalknutí, nebo může umístit oděv do úst, kde se může ocitnout v průdušnici, což způsobí zranění.

Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 71–1 a EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Ostatní držiteli, jehož měkký tygří hlava, se prodávají bez obalu, ale s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Švédsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1882/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Hasičské práce
 
Značka: J-FIREWORKS
 
Název: Intense
 
Typ/číslo modelu:  Baterie zastřelených trubek
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  JF 1604–16
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Zábavní pyrotechnik může spadnout během používání a může způsobit zranění nebo popáleniny.

Výrobek nesplňuje požadavek směrnice o pyrotechnice a příslušnou evropskou normu EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie se zastřelí (19) na kočku. F2. Medvěd hnědý, černý shorka dračího a na něm slova „intenzivní, moc, dokonalá, dokonalá“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1860/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kulička na pláži
 
Značka: neznámý
 
Název: Liverpool Junior Club
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál koule obsahuje bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota: 24 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.

Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Pláž na pláži s červeným a bílým tankem pomocného grafického symbolu v Liverpoolu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1861/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kulička na pláži
 
Značka: neznámý
 
Název: Lipton beach ball
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál koule obsahuje bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota: 24 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.

Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Zelená kniha se žlutým, červeným a bílým pláží s logem Liptonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1863/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová sada hraček
 
Značka: Girlz club
 
Název: My fashion dress up set
 
Typ/číslo modelu:  PCH-931
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438114532850
 
Druh rizika:  Chemické
 
Průhledný materiál sandály obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 0,45 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.

Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kadeřnictví s vysokými platovými sandály, náušnice, náušnice, líbice, které lze připevnit na vlasy, náhrdelčky, malé kabelky a rukavice. Sada se prodává v růžové, světle modré a růžově. Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1866/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Tasso
 
Název: Girl New Style
 
Typ/číslo modelu:  čl.. # 398Q-9
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN: 5901002004483
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 26,4 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.

Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenka z plastu zabalená v blistě s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1870/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skipové lano
 
Značka: ADAR
 
Název: Skakanka
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky: 921904
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN: 5901271454569
 
Druh rizika:  Chemické
 
Sklářský řetězec obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota: do 39,2 % hmotnostních).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.

Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Přeskokové lano sestávající z barevného řetězce vyrobeného z elastických plastových materiálů a plastových rukojetí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Lotyšsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1876/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Playme
 
Název: Horse
 
Typ/číslo modelu:  Čl. č. OTG0871381; SM7000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN: 590779157577
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Upozornění na hračky je v rozporu se zamýšleným použitím. Tvar a velikost poníků jsou skutečně vhodné pro malé děti, které by je mohly postavit do úst a zasytit je.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Šest z nich je vyrobeno z měkkého gumového materiálu. Na dně každé hračky existuje akustický prvek výroby, který je aktivován při stlačení hračky. Balené ve vaku pro jímání vzorků.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1586/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Klobouk dítěte
 
Značka: IKKS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XK90010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3605442569831
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Bambule se může oddělit od klobouku. V důsledku toho by je dítě mohlo postavit do úst a sytimu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Help modrá pletená, s podšívkou přírodně zbarvená umělé kožešiny, s vazbami na střajky na koncích.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1865/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: Birreti
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota 270 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Béžové rukavice z béžové usně, velikost 7.5.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1879/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vak, který má tyto vlastnosti:
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  74062
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7330878740627
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový popruh obsahuje olovo (naměřená hodnota 0,19 % hmotnosti).
Expozice olovu může mít vážné a nevratné účinky na neurochování a na vývoj nervové soustavy.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Toaletní potřeby v průhledném, růžovém plastu s hnědým zipem a popruhem.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1880/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rainhat Sou’ Weester
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  429297
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7043134292975
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Antiinovák obsahuje krátké chlorované paraploutvé (SCCP) (naměřená hodnota 4,3 %).
SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.

Produkt není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Blue sou so’ weer s bílou páskou v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1871/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tvárnou gel
 
Značka: NEWA
 
Název: Lift gel activateur
 
Typ/číslo modelu:  1.) 1058557 2.) 1058711
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.) 7290014660434, 2.) 7290014660441
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje N-nitrosodiethanolamin (NELA) (naměřená hodnota: 126 µg/kg).
NDELA je karcinogenní.
Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.boulanger.com/content/static/bcom/desktop/evenements/2015/07_rappel-produit/pdf/Bulletin-Alerte-QUALITE-BA21112017-web.pdf

 
Popis:  Zkumavka na kosmetický gel se prodává samostatně nebo ve speciálním sadu, včetně elektrické spotřebiče pro upevnění čela.
Země původu:  Izrael
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1867/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka baterií
 
Značka: H
 
Název: Lead acid charger
 
Typ/číslo modelu:  HW888
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2050003444460
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná. V důsledku toho se přístupné části mohou stát živými.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Vstup: 110–240V, 50/60Hz, IPX0, třída II. Výsledky 12V, 6V, 2V, 1A
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1881/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nakladač
 
Značka: Hitachi
 
Název: ZW65-6. ZW75-6, ZW95-6
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: N050 * 07 Typ: E213 Obchodní označení: ZW65–6, ZW75–6, ZW95–6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od listopadu 2015 do března 2017.
 
Druh rizika:  Požár
 
Části palivového systému se zapadají do částí motoru, které jsou důsledkem nesprávného umístění. Následkem toho mohou jejich opotřebení a únik v čase opotřebení.
Existuje nebezpečí úniku paliva a vyžíhávání se při styku s horkými částmi motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nakladač
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko