Safety Gate: Hurtigt varslingssystem for farlige nonfoodprodukter – Ugentlig rapport

Rapport 13 ( Offentliggjort på: 04/04/2008)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0381/08       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Armbånd: Armbånd "Dog Tog"
 
Mærke: TRIBAL SWADOW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 76/1087
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi det indeholder azofarvestoffer, der frigiver 191 mg aminer benzidin og 156 mg/kg 3,3 "-dimethoxybenzidin.Produktet opfylder ikke Chemical Restriction direktiv 76/769/EØF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort flettet tekstilbånd med forskellige metaldekorationer i midten (36-40 cm).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0387/08       
Kategori:  Køkken-/madlavningsudstyr
 
Produkt:  Termoflasker og -beholdere
 
Mærke: ARTE & FUOCO / CASAITALIA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi det indeholder asbestfibre, der kan give kræft, hvis de indåndes, når glasbeholderne bryder sig, og asbestbrættet håndteres.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EØF om kemikalier.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Varetyper med varemærket Arte & Fuoco: blå, 1 liter; gul, 1.2 liter orange, 0.8 liter 0.15 liter, med gult håndtag 0.25 liter, med gult håndtag 0.75 liter, med gult håndtag med blåt håndtag 1 liter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0383/08       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Vindturbine
 
Mærke: PROVEN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WT2500, WT6000, WT6000E og WT15000.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader på grund af en utilstrækkelig stramning eller bevægelse af sammenkoblingsbolte. Dette resulterer i, at trætheden medfører overbelastning, som bevirker, at boltene sættes op. en af de hændelser, der indberettes, er en hændelse.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Vindturbine
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0388/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Brændstofslange til motorcykel
 
Mærke: KAWASAKI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Motorcykler, model VN900B/C
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en risiko for brand, fordi brandslangen ikke sikkert kan tilsluttes injektoren til brændstofindsprøjtning. Dette kan føre til lækage fra konnektoren, hvilket skaber risiko for brand
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  1 VN900B6F — fra JKAVN900BBBA000453 til JKAVN900BBA010129,2. VN900B7F — fra JKAVN900BBBA014014 til JKAVN900BBA025099,3. VN900B8F — fra JKAVN900BBBA030001 til JKAVN900BBA034073,4. VN900C7F — fra KAVN900CCA000226 til JKAVN900CCA008630,5. VN900C8F — fra JKAVN900CCA015001 til JKAVN900CCA016060.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0386/08       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Træbøp
 
Mærke: CALYPSO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  # 132211
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Produktet frembyder risiko for skader og kvælning, fordi:— de 4 fjederklemmer, der anvendes til at underbygge grundlaget, er ikke beskyttet mod korrosion— slots i hjørnestolper er mellem 5 mm & 12 mm og mere end 10 mm dybe. Der er et mellemrum på 5 mm & 12 mm mellem de nedre sideskinner og bundskinnerne på alle 4 sider.— Der er en kløft på 25 mm & 45 mm mellem hjørnerne og de tilstødende dyvler.— foldemekanismen kræver 2 konsekutive foranstaltninger til frigivelse, den første ikke kræver 50 N til frigivelse —— den indvendige højde fra toppen af hjørnet (højeste punkt, hvor et barn kan stille op) til topskinnen, er under 600 mm.— når der er tale om et højt niveau, er en af fjederklemmerne deform, der gør det muligt at bryde sammen. Med base i laveste position, 2 af den støtte, der kan adskilles fra hinanden, og som giver mulighed for at bryde sammen, når de er påvirket af placeringen i midten,— det er ikke mærket med den højeste vægt, som barnet kan bruge til at anvende spillepennen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En rektangulær træagtig træpen med sanddourbarer og et PVC-dækket, polstret MDF's plade. Siderne kan foldes ned, og det har 2 ben og 2 låsbare brødristere.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0390/08       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Gåstole
 
Mærke: CUBIE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader på grund af skarpe kanter, fremspringende elementer og fastklemning, når det er foldet eller tilpasset.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard ЕN 1273.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Gåseramme lavet af plast, med et tekstilsæde og et musikpanel til undertegning af barnet. Punktet pakkes i en gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0393/08       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Vugge
 
Mærke: BEBE CONFORT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  COCON: udvikling. J.NR. 28088600
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produkterne frembyder en risiko for:En lille del, som let kan sluges af et barn, skyldes, at der er tale om en lille del, der kan sluges af et barn.Skader, der skyldes en vinkel mellem ryglænet og ryglænet er i sin højeste stilling under 90 grader, hvilket er mindre end krævet i den relevante europæiske standard EN 12790.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Produktet er en indstillelig vugge. Emballagen er en papæsker.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0389/08       
Kategori:  Kontorartikler
 
Produkt:  Seraser "MonokuRo Boro"
 
Mærke: SAN-X
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  200 MOB015 Monoku Ro.
 
Batchnummer/stregkode:  8809164007250
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 38 % vægtprocent di-2-ethylhexylphthalat (DEHP).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvid, rektangulær pvc pakket i cellofan. Inde i der findes et stykke pap med grisemønstre og med angivelse af data og mærker. Dimensioner: ca. 2,4 x 1 x 1 cm.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0376/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj med magneter — MAGNETIX Magnamat.
 
Mærke: MEGA Brands
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  28170-072348281700, 28198-072348281984, 28171-072348281717, 28327-072348283278, 28172-072348281724, 28175-072348281755, 28173-072348281731, 28393-072348283933, 28164-072348281649, 28392-072348283926, 28165-072348281656, 28327-072348283278.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning og skader. Små magneter i figurerne kan løsnes. Magneter, der findes af små børn, kan oples eller aspireres. Hvis der indtages mere end én magnet, kan magneterne tiltrække hinanden, der forårsager tarmhuller eller blokader, som kan være dødelige.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  MAGNETIX Magnamat for build og ombygningsarbejde. Sortimentet omfatter Izor den futuristic immediately og One Eed Jack med en kropsskærm. Pakkeløsninger er: ADVARSEL: Der må ikke anvendes magneter eller inhalatorer. Tiltrækning af magneter i kroppen kan forårsage alvorlig skade og kræve lægebehandling. ! ADVARSEL: Kvælning (små dele) i små dele. Legetøjet indeholder en lille kugle. Ikke for børn under 3 år. Ikke egnet til børn under 3 år. Logo.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0377/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Magnetlegetøj — Magtastik og MAGNETIX JR Magnetic Building Sets
 
Mærke: MEGA Brands
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: 427-065541004276. 468-065541004689. 428-065541004283. 467-065541004672. 429-065541004290. 465-065541004658. 431-065541004313. 496-065541004962. 434-065541004344. 424-065541004245. 435-065541004351. 425-065541004252. 448-065541004481. 426-065541004269. 456-065541004566. 423-065541004238. 461-065541004610. 433-065541004337. 462-065541004627. 436-065541004368. 466-065541004665. 446-065541004467. 469-065541004696.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning og skader, fordi magneter i de små, fleksible dele af dyrene, køretøjerne og bygningerne kan løsnes. Magneter, der findes af små børn, kan oples eller aspireres. Hvis der indtages mere end én magnet, kan magneterne tiltrække hinanden og forårsage tarmhuller eller blokeringer, som kan være dødelige.To ulykker indberettet i USA.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  SAsmagstik Starter Magastik Deluxe Set Primær; Prisstarter Personbil Helikopter Fun Pack Jumbo 24 Piece Bag Rund Bag 12 Piece Mag Bag TARGET Bucket 40 Piece Tub; Deluxe New Starter Spekulerer på Coaster; Startsæt — Nye dele Magnos-arter — Monkey; Opdrættede arter — Dog. Bier — dinosaur; Vurdering af opdrættede dyr Mag Assorment; Artsbetegnelse af selskabsdyr Magnim Bonus Pack; Påskeemballage: beskrivelse af emballage: Magtatik er det eneste førskole- og læringssystem, der anvender magnetisk magt til at opbygge sjov former. Den endelige vare under opbevaring, som i alt er 40 bmix, stemmer overens med brikkerne til førskolealderen for at skabe store muligheder! Opret og udforsk magnetisk fun! Værktøjer til kreativ læring! Alder: 3 + Build din yndlingsmagven med magnetisk effekt. Alle de uafvendelige dyr har særlige emner med magneter til at antænde et barns fantasi. 8 stk. a: 3 + Emballeringsadvarsler er: "! ADVARSEL: Kvælning (små dele) i små dele. Ikke for børn under 3 år. Ikke egnet til børn under 3 år ". Logo.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0379/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastiklegetøj
 
Mærke: MY SWEET PONY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 5900733104998
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 17 % vægtprocent di-2-ethylhexylphthalat (DEHP).Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner er visse phthalater i legetøj forbudt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjet er lyserødt og blødt. Pony har pink-violet mane og hale. Det er en blårosa børste med blåblå flaske, som er fastgjort til legetøjet. Legetøjet blev pakket i en plastpose lukket med foldet flerfarvet pap. På karton fandtes der et mærke med CE-mærkning, piktogram vedrørende alder 0-3 begrænsning, navn og adresse på importøren, "Made in China" og forsigtighed: "produkt uegnet for børn under 3 år".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0380/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ojeke — rygning cigaretter og cigarer
 
Mærke: TOP FUN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 4044186106121, EAN 4044186106039.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi det indeholder talkum og kan indåndes ved indånding af 20 % -25 % talkumpet i "cigaretter". Da børn kan indånde samtidig med, at de efterligner en voksen, skal produktet klassificeres som uforsvarlig for målgruppen — børn. En advarsel er ikke tilstrækkelig til at garantere deres sikkerhed i tilstrækkelig grad.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plastemballage med lille farvet trykt pap, der hver indeholder to cigaretter eller en cigar.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0384/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Push-rener — rensdyr med klokke
 
Mærke: PAUL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 4026272052109; ART. NR. 5210
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi klokken for rensdyrene kan rives løs og passer helt ind i testcylinderen for små dele. Desuden er mærkningen af legetøjet som ikke beregnet til børn under 36 måneder uhensigtsmæssig, fordi denne type simple legetøj behandles som legetøj til børn under 3 år.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Dyravl, 30 cm i højde, fremstillet af lysebrunt plash. Legetøjet er forsynet med en ringmærkklokke. Sammen med legetøjet er der en etiket med en stregkode og en indskrift på polsk "Prush mavures DEEF".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0385/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsbiler "friktionskraft"
 
Mærke: WIL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TY2409
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder store mængder bly og chrom på karosseriet. Blyindholdet varierer fra 1820 ppm til 3647 ppm i forhold til den foreskrevne grænseværdi på 90 ppm. Indholdet af chrom varierer fra 317 ppm til 343 ppm i forhold til den foreskrevne grænseværdi på 60 ppm.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Model legetøjsbil i blå og hvid boks med gennemsigtig plast øverst og fortil. Afprøvning af gule/orange/grønne legetøjsprodukter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0391/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj — sæt polititilbehør
 
Mærke: SPECIAL AGENT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 5907308821571
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi fløjten er fuldstændig integreret i testcylinderen for små dele.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sættet består af en pistol fremstillet af sort og sølv af plast, 2 dkunst fremstillet af hvid plast med orangefarvede sugekopper, brædder med tal, sort fløjte, sølvhåndjern og sorte baton.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0378/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Halstørklæde
 
Mærke: ACPASHMINA7
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ZZFRA614.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 30 mg/kg benzidin, som er et kendt kræftfremkaldende stof for mennesker, som let kan absorberes gennem huden.
Produktet opfylder ikke Chemical Restriction direktiv 76/769/EØF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort acrylhalstørklæde, mål 195 x 75 cm.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0392/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Fantanekjole — Robin Hoood type udstyr
 
Mærke: MAPA TOYS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 87124, stregkode: 0204308712423
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Produktet frembyder en risiko for kvælning, fordi delene i nakkemukken har snore med frigang.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Robin Hoood en fantasifuld dragt, sorte støvler og bæltet og en brun hat med rød fjer. Mærkningen indeholder følgende oplysninger: CE-mærkning, 100 % polyester, en stregkode, der angiver, at det ikke anbefales til børn under 3 år, og identifikation af importøren.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0375/08       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Børnesminke-up
 
Mærke: GOLIATH
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Reference: 35414
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 

Produktet frembyder en mikrobiologisk risiko, fordi antallet af mesofile aerobe kim er på 1300 cfu/g, hvilket overstiger de maksimalt tilladte grænser og kan forårsage infektioner. Desuden gives der ikke frist for anvendelse efter åbning.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Makeup, der er sat til 2 potter, 1 pensel, 1 neglelak, 1 sæt 3 farver med applikator og 1 læbestift. Emballagen er en gennemsigtig plastblisterpakning, der viser indholdet.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0382/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Barbermaskine
 
Mærke: ZOWAEL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: RSCW 7088, stregkode: 6928686481897 Beskrivelse: En sort og grå barbermaskine pakket i en papkasse. Det fremgår af etiketten, at Zowel Shas 2 Blades Rechharbar Wet/dry RSCW 7088,
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:Den opfylder ikke kravene til elektrisk styrke mellem det primære og det sekundære kredsløb— apparatet har ikke tilstrækkelig beskyttelse mod kontakt med strømførende deleMaskinens strømforsyningskappe har ikke den nødvendige forstærkede isolering.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  En sort og grå barbermaskine pakket i en papkasse. Det fremgår af etiketten, at Zowel Shas 2 Blades Rechharvest Wet/dry RSCW 7088, stregkode: 6928686481897
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 13