Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 50 ( Objavljeno: 15/12/2017)
Obavijest A11/0128/17 iz internetskog izvješća za razdoblje 2017. – 041. ažurirana je kako bi uključivala nekoliko drugih modela na koje se mjera odnosi.

Tjedno pregledno izvješće o:
 
Tjedno izvješće o potrošačkim proizvodima
Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1766/17       
Kategorija:  Pokućstvo
 
Proizvod:  Bunk Bed
 
Marka: Danberg / Eurotel Sp. zo.o.
 
Ime: Moderno 384 - Kubus 3 DK
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Udaljenost između glavnih koraka ljestava i stranice kreveta je prevelika.Djeca bi zbog toga mogli uvesti svoju glavu i zapedati ih dovodeći do davljenja.Proizvod nije u skladu s odgovarajućim europskim normama EN 747 – 1 i EN 747 – 2.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Bud Bed s ljestvi.
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Danska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1768/17       
Kategorija:  Pokućstvo
 
Proizvod:  Drveni krevet od drva
 
Marka: Danberg / Eurotel Sp. zo.o.
 
Ime: Moderno køjeseng i smart design
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Udaljenost između glavnih koraka ljestava i stranice kreveta je prevelika.Dijete bi moglo uvesti svoju glavu i vratiti glavu koja dovodi do davljenja.Proizvod nije u skladu s odgovarajućim europskim normama EN 747 – 1 i EN 747 – 2.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Drveni krevet s ljestvama.
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Danska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1790/17       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Odgovornost za izobrazbu
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Budo-Nord
 
Vrsta/broj modela:  12015 – 002
 
Broj serije / crtični kod:  7332867069955
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Plastika u iznosu odgovornosti sadržava kratke klorirane parafine (SCCP) (izmjerena vrijednost do 0,37 % masenog udjela).
Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Distributer)

 
Opis:  Odgovornost za izobrazbu u crvenoj boji.Približno 50 cm.
Zemlja podrijetla:  Estonija
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1792/17       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Gimnastičarsku šipku za vrata
 
Marka: Chrome
 
Ime: Door Gym Power trainer
 
Vrsta/broj modela:  JL-IG03jiulin
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija, Okoliš
 
Protuklizne drške sadržavaju 2,2 % kratkolančanih kloriranih parafina (SCCP) i policikličkog aromatskih ugljikovodika (PAH) krizena (izmjerena vrijednost:7,5 mg/kg).
SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu i bioakumulaciji u divljini i ljudi, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Krizen može uzrokovati rak i sumnja se da uzrokuje genetske učinke i da je otrovan za vodeni okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP) i Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Upozoravanje potrošača na rizike

 
Opis:  Metalna šipka za vrata s dvije ručke mekane crne gume umotorinostara u kutiji s dugačkim plavom kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Norveška
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1803/17       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Mikrobrijeje
 
Marka: Totem
 
Ime: Basic
 
Vrsta/broj modela:  Ref.:0.50 (plava), 0.60HY (plava/zelena), 0.65 (zelena), 70HY (zelena/žuta), 0.75 (žuta), 0.85HY (žuta/crvena) i 0.95 (crvena) (serijski brojevi od 1706200 do uključujući 1733205).
 
Broj serije / crtični kod:  Proizvodnja između 07/02/2017 i 15/08/2017.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Jačina tvrdog lemljenja preniska je.
To bi moglo dovesti do pada proizvoda i smanjenja korisnika.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o osobnoj zaštitnoj opremi.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Mikroone koje se upotrebljavaju za penjanje stijena.
Zemlja podrijetla:  Španjolska
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Francuska

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1771/17       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Noćne svjetlo
 
Marka: Vidik
 
Ime: Utikač Svjetiljka
 
Vrsta/broj modela:  Tip:WL-840;Obrazac:SP-840
 
Broj serije / crtični kod:  3850330036197
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Oblik noćnog leta privlačan je djeci.Električna izolacija nije dovoljna.
Dijete bi se moglo igrati noćnom svjetlu i primiti električni šok.Nedovoljna električna izolacija mogla bi dovesti do uporabe živih ili požarnih dijelova.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60598.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta, Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Noćno svjetlo koje je utikač izravno na utičnicu iz mreže.Ima oblik koji je privlačan djeci.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Hrvatska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1788/17       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Stropne svjetiljke
 
Marka: Erikslunds Möbler
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
„SBB kontakt” je aktivan i dostupan.Dostupni su živi dijelovi modula LED.
Stoga bi korisnik mogao dobiti električni šok tijekom uobičajene upotrebe svjetla.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Gornja granica s MP3-igračem i zvučnicima.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1782/17       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Nissan
 
Ime: Patrol, X-Trail
 
Vrsta/broj modela:  Brojevi homologacije:E1 * 98/14 * 0166 *, e6 * 95/54 * 0051 * Vrste:T30, Y61
 
Broj serije / crtični kod:  Predmetna vozila proizvedena su u razdoblju od 07/06/2000 do 31/08/2001.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Postoji neispravnost zračnog jastuka za putnike u opskrbi plinom.
U slučaju raspoređivanja zračnog jastuka za putnike, fragmenti metala mogu biti oslobođeni, što može prouzročiti ozljedu putnika.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil
Zemlja podrijetla:  Japan
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Grčka, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1785/17       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: VW
 
Ime: Arteon, Golf, Passat
 
Vrsta/broj modela:  E1 * 2007/46 * 1725 * # # vrste:3.HHomologacijski broj:E1 * 2007/46 * 0623 * # # vrste:AUHomologacijski broj:E1 * 2007/46 * 0627 * # # vrste:AUVHomologacijski broj:E1 * 2001/116 * 0307 * # # vrste:3.C
 
Broj serije / crtični kod:  Predmetna vozila proizvedena su u razdoblju od 21/08/2017 do 14/09/2017.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Kućište stražnjega kotača od stražnjeg kotača može se prijelom.
Time se može narušiti sposobnost vozila na cesti, što dovodi do opasnosti od nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Poljska, Slovačka, Slovenija, Švedska, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1791/17       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Toyota
 
Ime: Avensis and RAV4
 
Vrsta/broj modela:  Naziv modela (Oznaka modela):Avesis (WWT271) i RAV4 (WWA42);EZ homologacijske oznake tipa:Avesis (e11 * 2001/116 * 0331) i RAV4 (e6 * 2001/116 * 0105).
 
Broj serije / crtični kod:  Godina proizvodnje:2016Predmetna vozila opremljena su dizelskim motorom s turbopuhalom litra s 2.0 litara.
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Postoji mogućnost da se vijci na pogonu za turbinom turbopuhala ne mogu ispravno zategnuti zbog oštećenja opreme koja je pokvarena.
Svornjaci se mogu rasteretiti tijekom vremena, što ne dovodi do nedovoljnog zatvaranja turbopunjača i moglo bi omogućiti istjecanje ispušnih plinova iz turbopunjača.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Osobni automobil.
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Poljska, Slovenija, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1794/17       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Furgon
 
Marka: Fiat
 
Ime: Ducato
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj:E3 * 2007/46 * 0044 * 22 Vrsta:250
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena vozila proizvedena su u razdoblju od veljače 2016. do srpnja 2017..
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Ispušna cijev ispušnog plina može prekinuti i prouzročiti kratki spoj s alternatorom.
To bi moglo dovesti do požara u vozilu.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Furgon
Zemlja podrijetla:  Italija
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Finska, Grčka, Luksemburg, Poljska, Slovačka, Slovenija, Švedska, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1798/17       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Citroën
 
Ime: C4 Picasso
 
Vrsta/broj modela:  E2 * 2007/46 * 0356 * 12, e2 * 2007/46 * 0356 * 13, e2 * 2007/46 * 0356 * 14
 
Broj serije / crtični kod:  Proizvedeno od 1. rujna 2016. do 6. travnja 2017..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Vanjska se kora poklopca motora ne smije zalijepiti na poklopac na poklopcu.
To bi moglo dovesti do gubitka vanjske kože poklopca motora koji je prouzročio nesreću.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Švedska, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1800/17       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Toyota
 
Ime: RAV4
 
Vrsta/broj modela:  Uzorak koda:WWA42EZ homologacijski broj:E6 * 2001/116 * 0105
 
Broj serije / crtični kod:  Proizveden od 12. lipnja 2015. do 5. travnja 2017..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Elektrostatski naboj može se kreirati u elementu filtra za gorivo i ispustiti na priključak za gorivo niskog tlaka.
S vremenom bi to moglo dovesti do istjecanja goriva kroz priključak za gorivo.Ako dođe do curenja goriva na cesti, može ugroziti druga vozila.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Osobni automobil
Zemlja podrijetla:  Japan
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Poljska, Slovenija, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1801/17       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Furgon
 
Marka: Opel
 
Ime: Movano
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac:Mogano B;EZ homologacijske oznake tipa:E1 * 2007/46 * 0362 * 20, e1 * 2007/46 * 0471 * 18, e1 * 2007/46 * 0579 * 10.
 
Broj serije / crtični kod:  Godina proizvodnje:2017 (vozila izgrađena između prosinca 2016. i veljače 2017..)
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Remen spremnika za gorivo može dovesti do pucanja cijevi za gorivo, a nakon toga istjecanje goriva.
Gorivom na cesti moglo bi se ugroziti druge sudionike u cestovnom prometu.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Furgon
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Finska, Poljska, Slovenija, Švedska, Nizozemska

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1799/17       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Držač
 
Marka: Saro
 
Ime: Protege chupetes
 
Vrsta/broj modela:  1465
 
Broj serije / crtični kod:  8424568014651
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Elemente za pričvršćivanje na držač lako se pokvari, što stvara male dijelove.
Malo dijete može ih staviti u usta, što izaziva gušenje.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 12586.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Ostali držač od plastike, pakiran u blister.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Portugal, Španjolska

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1804/17       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Držač
 
Marka: HESS
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Br. 13699
 
Broj serije / crtični kod:  4016977136990
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Neki dijelovi drugog nositelja nemaju provjetalne otvore.Dijete može staviti držač u usta i ako se zapali, to bi moglo dovesti do gušenja.
Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 12586.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Drugi držač s raznim drvenastim kuglice, nanizanog na nizu.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1765/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Kostime za habanje
 
Marka: Girlz club
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  DRW-1358
 
Broj serije / crtični kod:  08/2017
 
Vrsta rizika:  Opekline
 
Mišićni dio je lako zapaljiv.
Ako se zapali, može prouzročiti opekotine.Proizvodi nisu u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 2.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Suknja i dva dodatna oprema za kosu koja je pričvršćena u ružičastoj plastičnoj ploči s kartonom.Postoje dvije boje, plava i ružičasta.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1767/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: Dones
 
Ime: Ken Fashionistas
 
Vrsta/broj modela:  8655IX-2B/L1512
 
Broj serije / crtični kod:  EAN:5104732152886
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Masa plastične glave lutke sadrži di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost 4,10 % po težini).To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.U skladu s Uredbom REACH, DEHP je zabranjen u svim igračkama i proizvodima za njegu djece.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Plastična lutka zapakirana u plastičnoj kutiji s kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1772/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Bella
 
Vrsta/broj modela:  Br.8655EY
 
Broj serije / crtični kod:  6998712002686
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal lutke sadrži di (2-etoheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost 31 % po težini).
To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.U skladu s Uredbom REACH ftalat je zabranjen u svim igračkama i proizvodima za njegu djece.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Plastična mermaidna lutka s plavom bojom.Boja memijeidna repa mijenja se u vodi.Pakiranje:kartonska kutija s prozirnim prozorom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1773/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Mekana igračka s usisnom šalicom
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  J617-F-E-0240 – 002
 
Broj serije / crtični kod:  5161650060082
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Usisna čaša sadrži di (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost:37 % masenog udjela).
To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu reproduktivnog sustava.U skladu s Uredbom REACH, ftalat je DEHP zabranjen u svim igračkama i proizvodima za njegu djece.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Plišane majmuna s naočalama i usisnim sondom s igračkom pričvršćenom za igračku.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1784/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Komplet za olovke
 
Marka: Teman Belajar
 
Ime: JUMBO
 
Vrsta/broj modela:  TB 05002
 
Broj serije / crtični kod:  6 788265 591887
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Zelena olovka sadrži prekomjernu količinu olova (izmjerena vrijednost:19,5 mg/kg).Dijete koje se koristilo olovkama moglo bi ga staviti u usta i sisati, a zatim bi dovelo do ulaska u tijelo djeteta.Izloženost olovu može dovesti do teških i ireverzibilnih neuro-bihevioralnih i neuro-razvojnih učinaka kojima su djeca posebno osjetljiva.Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i s relevantnim europskim normama EN 71 – 3.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Komplet za olovke sastoji se od 12 obojenih olovaka.Pakiranje:crvena kartonska kutija s maticom tigra.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Slovačka

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1786/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Set magnetnih krunika
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Dart Game
 
Vrsta/broj modela:  Br.8255
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Igračka sadrži mali magnet s visokim magnetnim tokom koji se može lako odvojiti.
Ako dijete proguta magneta i druge metalne predmete, ono bi moglo privući jedan drugi koji uzrokuje crijevnu blokadu ili perforaciju.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Ploče dart i tri plastične stristrelice s magnetskim podnoškom.Zapakirane u blister s kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1787/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Set igračaka za igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Police Equip Series
 
Vrsta/broj modela:  Br.08333
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Kemikalija
 
Plastične posude za usisavanje sadržavaju di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost do 7,4 % po težini) i dibutil-ftalat (DBP) (izmjerena vrijednost do 0,25 % masenog udjela).
Ti ftalati mogu naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.Šalice za usisavanje također se mogu lako odvojiti od projektila.Ako dijete u ušću stavlja projektil, usisna šalica se može odvojiti i spriječiti dišne putove.U skladu s Uredbom REACH ftalati su ftalati i DBP zabranjeni u svim igračkama i proizvodima za njegu djece.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Komplet uključuje:Crna plastična topovska, tri s usisnom šalicom i plastičnim pogledom.Pakiranje:blister s kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1789/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Tekućina za igračke u obliku sapunice
 
Marka: soundsation
 
Ime: AB5L Bubble Fluid
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  8 033481 909144
 
Vrsta rizika:  Mikrobiološki
 
Otopina sapuna sadrži aerobne mezofilne bakterije (izmjerenu količinu 700 cfu/ml) i kvasac.
Postoji rizik od pojave zaraze jer rješenje može doći u dodir s ustima, rukama i očima.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Tekućina za ponovno punjenje u boci od 5 l s označivanjem na engleskom jeziku.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Italija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1793/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Mekana igračka
 
Marka: TWJ
 
Ime: Maskotka pluszowa mis
 
Vrsta/broj modela:  BR. S05
 
Broj serije / crtični kod:  5908238811304
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali dijelovi (nos i oči) mogu se lako odvojiti od igračke.
Malo dijete može ga staviti u usta, što izaziva gušenje.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Plišane igračke imaju plastični pogled i nos.Veličina 13 cm, bez ambalaže.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1796/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Pušaka igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: M-16A4 Assault Rifle
 
Vrsta/broj modela:  17175
 
Broj serije / crtični kod:  7392870171755
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Uzice sadržava 0,2 % kratkolančanih kloriranih parafina (SCCP-i).
SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Igračka „rifle”, crni, metalni i crveni.39x21 cm.Kartonska ambalaža otvorenog prednjeg dijela.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1797/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Tipkovnica igračke
 
Marka: JHF
 
Ime: Little pianist
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  7392870173520
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Kord sadrži 1,3 % kratkolančanih kloriranih parafina (SCCP-i).
SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Plava tipkovnica igračke koja se prodaje u kartičnom polju s prozorom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 6 fotografije

2 od 6 fotografije

3 od 6 fotografije

4 od 6 fotografije

5 od 6 fotografije

6 od 6 fotografije

Broj upozorenja: A12/1769/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Bikingi
 
Marka: YES ! DO KID'S
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  CY-992064.13.11
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Uzice, namijenjene za spajanje na poleđinu, mogu se zarobiti za vrijeme raznih aktivnosti djeteta, što može dovesti do ozljeda.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima relevantne europske norme EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Djevojčice bikini u boji fosisia, koje su namijenjene za razdoblje od 11. do 12., koje mogu biti privezane na stražnjoj strani.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Grčka

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1774/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Komplet odjeće za djevojčice
 
Marka: Salincak
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali ukrasni elementi mogu se lako odvojiti od odjevnog predmeta.Malo dijete smije ih staviti u usta i prigušiti.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Ružičasta i bijela odjeća postavljena od majice bez rukava i kratke hlače.Proizvod se ukrašava pramčani i zalijepljeni polubolica i rinolice.Sewn-in oznaka glasi:pamuk 100 %.
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1775/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Komplet odjeće za djevojčice
 
Marka: F&D Kids
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Art:9336
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali ukrasni elementi i perlice mogu se lako odvojiti od odjevnog predmeta.
Malo dijete smije ih staviti u usta i prigušiti.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Komplet bijele odjeće koja se sastoji od rezane majice bez rukava i odjeće bez rukava.Proizvod se ukrase zalijepljenim cvijetom sa zalijepljenim perlicama u sredini.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1776/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Haljine za djevojčice
 
Marka: Hayal bebe
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali ukrasni elementi i perlice mogu se lako odvojiti od odjevnog predmeta.
Malo dijete može ih staviti u usta i prigušnicu.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Povremenu odjeću bez rukava za male djevojčice.Proizvod je ukrašen ružičastom i bijelim cvjetovima, s zalijepljenim vršnjacima u sredini.Sewn-u oznaci za čitanje:pamuk 100 %.
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 5 fotografije

2 od 5 fotografije

3 od 5 fotografije

4 od 5 fotografije

5 od 5 fotografije

Broj upozorenja: A12/1777/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Komplet odjeće za djevojčice
 
Marka: Emma Girl
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Vrsta:7831
 
Broj serije / crtični kod:  3000000119037
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali ukrasni elementi i perlice mogu se lako odvojiti od odjevnog predmeta.Malo dijete smije ih staviti u usta i prigušiti.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Komplet odjeće koja se sastoji od majice i suknja-hlače.Proizvod se ukrase kačkanom cvijetom sa perlicama u sredini.U čitanju majice nalazi se natpis:„Voyage”
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1778/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Haljine za djevojčice
 
Marka: Emma Girl
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Stil No.7836
 
Broj serije / crtični kod:  1702270055757
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali ukrasni elementi i perlice mogu se lako odvojiti od odjevnog predmeta.
Malo dijete može ih staviti u usta i prigušnicu.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Povremenu odjeću bez rukava za male djevojčice.Proizvod se ukrase slojem tila lica na sredini.Sewn-u oznaci za čitanje:pamuk 20 %;poliester 80 %.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1779/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Ekselenski karcian
 
Marka: Nilcan
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali ukrasni elementi i perlice mogu se lako odvojiti od odjevnog predmeta.Malo dijete smije ih staviti u usta i prigušiti.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Bijela pletena karciana sa zatvaračem za male djevojčice.Proizvod je ukrašen polovicom perlica.Proizvod je dostupan i u ružičastoj boji.
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1780/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječja majica
 
Marka: Almi
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Kod 3005401
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Dekorativni elementi (nosorogni) mogu se lako odvojiti od odjevnog predmeta.Malo se dijete može staviti u usta i prigušiti.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Majica za djevojčice mlađe od 3 godina.Na prednjoj strani nalazi se „Always in my mind in my heart” i zalijepljene nosnovanike.
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Bugarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 5 fotografije

2 od 5 fotografije

3 od 5 fotografije

4 od 5 fotografije

5 od 5 fotografije

Broj upozorenja: A12/1781/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Haljine za djevojčice
 
Marka: mali kon
 
Ime: Bébi & kids collection
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali ukrasni elementi mogu se lako odvojiti od haljina te ih malo dijete staviti u usta tako što uzrokuje gušenje.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Haljine kratkih rukava za male djevojčice.Dva models:1.The proizvod je ukrašen perlicama i cvjetovima.Veličina:2 – 92; 2.Proizvod se ukraše perlice, cvijeće i nosorogni proizvod.Veličina:3 – 98
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1783/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Hlače za djevojčice
 
Marka: H.L. Xiang
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  STILSKI NE. D.O31
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Dekorativni elementi zalijepljeni (nosiljani) mogu se lako odvojiti od odjevnog predmeta.Malo se dijete može staviti u usta i prigušiti.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Traperice djevojčice, s elastičnim pojasom, s reljefnim uzorcima reljefiranima s nosiljuškama.Veličina:98
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1795/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Rameni batorka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  LIA-XL234/50371.PAYSJ.C
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Crna sintetička koža sadrži kratkolančani klorirani parafini (SCCP-i) (izmjerena vrijednost 1,6 %).
Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Upozoravanje potrošača na rizike

 
Opis:  Crna rametna vrećica u lažnim kožama (PU) s brojnim zlatnim zakovicama
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Norveška
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1770/17       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Proizvod za posvjetljivanje kože
 
Marka: G&G
 
Ime: Teint Uniforme-Lighteni
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  7 52301 00100
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod sadržava ugljičnu kiselinu (izmjerena vrijednost:1,1 % masenog udjela).
Električna kiselina koja može izazvati preosjetljivost kože može izazvati preosjetljivost kože.Proizvod nije u skladu s Uredbom o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Trgovac u maloprodaji)

 
Opis:  Proizvod za izbjeljivanje kože u plastičnoj boci od 500 ml.
Zemlja podrijetla:  Côte d'Ivoire
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1802/17       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Demorska maska (Petells)
 
Marka: dm alverde
 
Ime: naturschön Peelingmaske
 
Vrsta/broj modela:  Maslina
 
Broj serije / crtični kod:  MHD 09.2017 i 10.2017
 
Vrsta rizika:  Mikrobiološki
 
Proizvod sadržava mezofilne aerobne bakterije (izmjerenu količinu 300000 cfu/ml) i otkrivena je prisutnost Pseudomonas aeruginosa.
Ako se upotrebljava na oštećenoj koži ili ako dođe u doticaj s očima, proizvod može prouzročiti infekcije ili iritacije.Proizvod nije u skladu s Uredbom o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Trgovac u maloprodaji)

Stranica poduzeća za opoziv proizvoda:  https://www.dm.de/unternehmen/medien-und-presse/pressemitteilungen/dm-marken/rueckruf-c1108624.html

 
Opis:  Vrhnje u staklenci 100 ml čaše od smeđeg stakla.
Zemlja podrijetla:  Austrija
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 50
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Austrija, Slovačka