Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 50 ( Offentliggjort på: 15/12/2017)
Anmeldelse nr. A11/0128/17 fra webrapport 2017-041 er blevet ajourført, så den omfatter flere andre modeller, der berøres af foranstaltningen.

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1766/17       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Bunk Bed
 
Mærke: Danberg / Eurotel Sp. zo.o.
 
Navn: Moderno 384 - Kubus 3 DK
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Afstanden mellem de øverste trin på stigen og havbunden er for stor.Børnene kunne derfor introducere deres børn og sidde fast, hvilket kunne føre til strangulering.Produktet opfylder ikke de relevante europæiske standarder EN 747-1 og EN 747-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne

 
Beskrivelse:  Bunk Bed med en stige.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1768/17       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Træbunk af træ
 
Mærke: Danberg / Eurotel Sp. zo.o.
 
Navn: Moderno køjeseng i smart design
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Afstanden mellem de øverste trin på stigen og havbunden er for stor.Et barn kan starte sit hoved og sidde fast, hvilket vil føre til strangulering.Produktet opfylder ikke de relevante europæiske standarder EN 747-1 og EN 747-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne

 
Beskrivelse:  Træbund med stige.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1790/17       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Uddannelsesbaton
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Budo-Nord
 
Type/modelnummer:  12015-002
 
Batchnummer/stregkode:  7332867069955
 
Risikotype:  Miljø
 
Plast i baton indeholder korte chlorparaffiner (SCCP) (målt værdi op til 0,37 % vægtprocent).
Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt.SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Træning baton med rødt plast.Ca. 50 cm.
Oprindelsesland:  Estland
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1792/17       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Fitnessbar
 
Mærke: Chrome
 
Navn: Door Gym Power trainer
 
Type/modelnummer:  JL-IG03jilin
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Miljø
 
De sorte gummigreb indeholder 2,2 % af korte chlorparaffiner (SCCP) og polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) chrysen (målt værdi:7,5 mg/kg).
SCCP er persistente i miljøet og bioakkumulerende i naturen og mennesker, hvilket udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Chrysen kan fremkalde kræft og mistænkes for at forårsage genetiske virkninger og være giftig for vandlevende organismer.Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (POP) og REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Advarsler til forbrugerne om risici

 
Beskrivelse:  Metalstang til dørstel med to sorte gummigreb indpakket i en lang blue papæske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1803/17       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Mikrocam
 
Mærke: Totem
 
Navn: Basic
 
Type/modelnummer:  Ref.:0.50 (blå), 0.60HY (grøn), 0.65 (grøn), 70HY (grøn), 0.75 (gul), 0.85HY (gul/rød) og 0.95 (rød) (serienumre fra 1706200 til og med 1733205).
 
Batchnummer/stregkode:  Fremstillet mellem 07/02/2017 og 15/08/2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Virkningen af slaglodning er for lav.
Dette kan føre til, at produktet brydes, og at brugeren falder.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Micro-kameraer, der anvendes ved klatring.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1771/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Natarbejde
 
Mærke: Vidik
 
Navn: Utikač Svjetiljka
 
Type/modelnummer:  Type:WL-840;Model:SP-840
 
Batchnummer/stregkode:  3850330036197
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Nattelighedens form er attraktivt for børn.Den elektriske isolering er utilstrækkelig.
Et barn kan spille sammen med det natlige lys og få et elektrisk stød.Den utilstrækkelige elektriske isolering kan føre til, at tilgængelige dele bliver live eller brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Nattelys, som er direkte indbygget i en stikkontakt.Det har form af et tal, der er attraktivt for børn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Kroatien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1788/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Loftlyskilde
 
Mærke: Erikslunds Möbler
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
USB-kontakten er direkte og tilgængelig.De strømførende dele af LED-modulerne er tilgængelige.
Brugeren kan derfor have et elektrisk stød under normal brug af lampen.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne

 
Beskrivelse:  En loftlyskilde med MP3-spiller og højttalere.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1782/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Nissan
 
Navn: Patrol, X-Trail
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E1 * 98/14 * 0166 *, e6 * 95/54 * 0051 * Typer:T30, Y61
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 07/06/2000 og 31/08/2001.
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er mangler ved gasværket af passager-airbag.
Ved anvendelse af passager-airbag kan der frigives metalfragmenter, som kan påføre passagererne skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1785/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: VW
 
Navn: Arteon, Golf, Passat
 
Type/modelnummer:  E1 * 2007/46 * 1725 * # # Type:3 TTypegodkendelsesnummer:E1 * 2007/46 * 0623 * # # Type:AUTypegodkendelsesnummer:E1 * 2007/46 * 0627 * # # Type:AUVTypegodkendelsesnummer:E1 * 2001/116 * 0307 * # # Type:3C
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 21/08/2017 og 14/09/2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Baghjulets lejehus kan give anledning til brud.
Dette kan forringe køretøjets vejbedriftsevne, hvilket medfører risiko for en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Polen, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1791/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: Avensis and RAV4
 
Type/modelnummer:  Modelnavn (Model Code):Avensis (WWT271) og RAV4 (WWA42)EF-typegodkendelsesnummer:Avensis (e11 * 2001/116 * 0331) og RAV4 (e6 * 2001/116 * 0105).
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsår:2016Prøvekøretøjet er udstyret med en 2.0 liters turboladet dieselmotor.
 
Risikotype:  Miljø
 
Der er en mulighed for, at der ikke er foretaget en korrekt stramning af bolte på den måde, hvorpå turboladerenheden er udsuget, på grund af defekt ved opstramning.
Boltene kan løsne fra tid til anden og føre til, at turboladeren ikke er tilstrækkeligt forseglet, og at den kan slækkes fra turboladeren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Polen, Slovenien, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1794/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Fiat
 
Navn: Ducato
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E3 * 2007/46 * 0044 * 22 Type:250
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem februar 2016 og juli 2017.
 
Risikotype:  Brand
 
Udstødningsgassens recirkulationsrør kan afbryde og forårsage en kortslutning i kontakt med vekselstrømsgeneratoren.
Dette kan føre til brand i køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Grækenland, Luxembourg, Polen, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1798/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Citroën
 
Navn: C4 Picasso
 
Type/modelnummer:  E2 * 2007/46 * 0356 * 12, e2 * 2007/46 * 0356 * 13, e2 * 2007/46 * 0356 * 14
 
Batchnummer/stregkode:  Fremstillet mellem den 1. september 2016 og den 6. april 2017
 
Risikotype:  Personskader
 
Hjelmens ydre hud må ikke være korrekt fastgjort til hjelmen.
Dette kan føre til tab af den ydre hud for hjelmen, der forårsager en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1800/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: RAV4
 
Type/modelnummer:  Modelkode:WWA42EF-typegodkendelsesnummer:E6 * 2001/116 * 0105
 
Batchnummer/stregkode:  Fremstillet i perioden 12. juni 2015 til 5. april 2017
 
Risikotype:  Personskader
 
Der kan dannes en elektrostatisk ladning i brændstoffilterelementet, som udledes i brændstofledningens brændstofkonnektor.
Med tiden kan dette føre til, at brændstoffet siver gennem brændstofstikket.Hvis brændstoffet siver ud på vejen, kan det bringe andre køretøjer i fare.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Polen, Slovenien, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1801/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Opel
 
Navn: Movano
 
Type/modelnummer:  Model:Movano B;EF-typegodkendelsesnummer:E1 * 2007/46 * 0362 * 20, e1 * 2007/46 * 0471 * 18, e1 * 2007/46 * 0579 * 10.
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsår:2017 (køretøjer bygget mellem december 2016 og februar 2017)
 
Risikotype:  Personskader
 
Den gjord, der ligger i brændselsfilteret, kan gå i stykker, der fører til brud på brændstofledningen og efterfølgende brændstoflækage.
Brændstof, der kører på vejene, kan være til fare for andre trafikanter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Polen, Slovenien, Sverige, Nederlandene

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1799/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Suttekæder
 
Mærke: Saro
 
Navn: Protege chupetes
 
Type/modelnummer:  1465
 
Batchnummer/stregkode:  8424568014651
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Suttekæder har let adgang til små dele.
Et lille barn kan sætte dem i munden, som kan forårsage kvælning.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12586.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Suttekæder af plast, der er pakket i blister.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal, Spanien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1804/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Suttekæder
 
Mærke: HESS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 13699
 
Batchnummer/stregkode:  4016977136990
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Nogle af suttekilders komponenter har ikke ventilationshuller.Et barn kan sætte indehaveren i munden, og hvis det sidder fast, kan det føre til kvælning.
Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12586.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  En suttekæder med forskellige træperler på en snor.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1765/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dressing kostume
 
Mærke: Girlz club
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DRW-1358
 
Batchnummer/stregkode:  08/2017
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Nederdelen er meget brandfarlig.
Hvis det fanger ild, kan det forårsage forbrændinger.Produkterne opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  En nederdel og to hårtilbehør, der er fastgjort i en pink af plastik, overtrukket med pap.Der er to farver, "blå" og "pink".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1767/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticdukke
 
Mærke: Dones
 
Navn: Ken Fashionistas
 
Type/modelnummer:  8655IX-2B/L1512
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:5104732152886
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plasthovedet i dukken indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 4,10 % efter vægt).Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.Det fremgår af REACH-forordningen, at det er forbudt at markedsføre stoffet DEHP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Plasticdukke emballeret i plastbeholder med karton tilbage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1772/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Bella
 
Type/modelnummer:  Nr.8655EY
 
Batchnummer/stregkode:  6998712002686
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet i dukken indeholder di (2-etylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 31 % efter vægt).
Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.Ifølge REACH-forordningen er DEHP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Djævlerokke af plast med blåt hår af plast.Dmaideens farve ændrer sig i vand.Emballage:papæske med transparent vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1773/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj med sugekoppen
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J617-F-E-0240-002
 
Batchnummer/stregkode:  5161650060082
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Sugekoppen indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:37 % i vægt).
Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalatet DEHP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pilet monkey med glas og en sugebeholder fastgjort til legetøjet med en snor.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1784/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blyantsæt
 
Mærke: Teman Belajar
 
Navn: JUMBO
 
Type/modelnummer:  TB 05002
 
Batchnummer/stregkode:  6 788265 591887
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Den grønne blyant indeholder en overdreven mængde bly (målt værdi:19,5 mg/kg).Et barn, der bruger blyanterne, kan give barnet i munden og munden og derefter gå ind i barnets krop.Eksponering for bly kan medføre alvorlige og irreversible neuro-adfærdsmæssige og neuro-udviklingsmæssige virkninger, som børn er særligt følsomme over for.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-3.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Blyantsættet består af 12 farvede blyanter.Emballage:rød papkasse med tigerhoved.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovakiet

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1786/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Magnetdekunst
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Dart Game
 
Type/modelnummer:  Nr.8255
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Legetøjet indeholder en lille magnetstrøm, som let kan løsne sig.
Hvis et barn sluger magneten og andre metalgenstande, kan de tiltrække hinanden, hvilket medfører blokering eller perforering af tarmkanalen.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Et dartbræt og tre plastpile med magnetiske kapsler.Pakket i blister med pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1787/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjspistol
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Police Equip Series
 
Type/modelnummer:  Nr.08333
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Plastsugekopper indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi op til 7,4 % vægtprocent) og dibutylphthalat (DBP) (målt værdi op til 0,25 % vægtprocent).
Disse phthalater kan skade børns sundhed, hvilket kan skade det reproduktive system.Sugekopperne kan også let adskilles fra projektilerne.Hvis et barn puttes i munden, kan sugekoppen afriver og spærrer luftvejene.Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP og DBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sættet omfatter:en sort pistol, tre projektiler med sugekoppen og plastik urøje.Emballage:blisterkort med bagside.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1789/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Flydende sæbeboble
 
Mærke: soundsation
 
Navn: AB5L Bubble Fluid
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8 033481 909144
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Sæbeopløsningen indeholder aerobe mesofile bakterier (målt mængde 700 cfu/ml) og gær.
Der er risiko for at pådrage sig infektioner, da løsningen kan komme i kontakt med munden, hænderne og øjnene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  5 l flaske med sæbeboble til påfyldning af væske med mærkning på engelsk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1793/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: TWJ
 
Navn: Maskotka pluszowa mis
 
Type/modelnummer:  NO. S05
 
Batchnummer/stregkode:  5908238811304
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele (næse og øjne) kan let adskilles fra legetøjet.
Et lille barn kan sætte det i munden, som kan forårsage kvælning.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Dupue bjørne med plastikøjne og næse.Størrelse 13 cm, ingen emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1796/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjriffel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: M-16A4 Assault Rifle
 
Type/modelnummer:  17175
 
Batchnummer/stregkode:  7392870171755
 
Risikotype:  Miljø
 
Linkene indeholder 0,2 % korte chlorparaffiner (SCCP).
SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Legetøjriffel, sorte med metalliske og røde detaljer.39 x 21 cm.Papemballage med åben forside.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1797/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjstastatur
 
Mærke: JHF
 
Navn: Little pianist
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  7392870173520
 
Risikotype:  Miljø
 
Kablet indeholder 1,3 % korte chlorparaffiner (SCCP).
SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Blåt tastatur tastaturet, der sælges i en papæske med vinduer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/1769/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Bigini
 
Mærke: YES ! DO KID'S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  992064.13.11 ÅR
 
Risikotype:  Personskader
 
Snore, der er beregnet til at blive bundet til ryggen, kan blive fanget i barnets forskellige aktiviteter, hvilket fører til kvæstelser.Produktet opfylder ikke kravene i den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pigers biini i fuchsia er beregnet til 11-12 år med snore, der skal bindes på ryggen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1774/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædningstøj til piger
 
Mærke: Salincak
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer kan let adskilles fra beklædningsgenstanden.Et lille barn kan sætte dem i munden og lukke munden på det.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyserød og hvid beklædning, der består af en t-shirt og korte bukser.Varen er dekoreret med en blæse og limet halvperler og næsehorn.Etiketten til mærket affattes således:bomuld 100 %.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1775/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædningstøj til piger
 
Mærke: F&D Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art:9336
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer og perler kan let adskilles fra beklædningsgenstanden.
Et lille barn kan sætte dem i munden og lukke munden på det.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sæt bestående af en hvid T-shirt og en slækkekjole med lang slæbe.Varen er dekoreret med limet blomster med limede perler i midten.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1776/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigers kjole
 
Mærke: Hayal bebe
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer og perler kan let adskilles fra beklædningsgenstanden.
Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En hvid slevekjance for små piger.Produktet er dekoreret med lyserøde og hvide blomster med limet næsehorn i midten.Læsemærkning:bomuld 100 %.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1777/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædningstøj til piger
 
Mærke: Emma Girl
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Typografi:7831
 
Batchnummer/stregkode:  3000000119037
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer og perler kan let adskilles fra beklædningsgenstanden.Et lille barn kan sætte dem i munden og lukke munden på det.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Beklædningsgenstande, der består af en nederdel og en nederdel.Varen er dekoreret med perler i midten.T-shirts er forsynet med følgende påskrift:Voyage
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1778/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigers kjole
 
Mærke: Emma Girl
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art nr.7836
 
Batchnummer/stregkode:  1702270055757
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer og perler kan let adskilles fra beklædningsgenstanden.
Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvid, ærvløs dressing for små piger.Varen er dekoreret med tuleblomster med perler i midten.Læsemærkning:bomuld 20 %polyester 80 %.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1779/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigers cardigan
 
Mærke: Nilcan
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer og perler kan let adskilles fra beklædningsgenstanden.Et lille barn kan sætte dem i munden og lukke munden på det.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvid cardigan er sammen med en zipper for små piger.Varen er dekoreret med halvperler.Produktet fås også i rosa farve.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1780/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  T-shirt, børn
 
Mærke: Almi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode 3005401
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De dekorative elementer (næsehorn) kan let adskilles fra beklædningsgenstanden.Et lille barn kan sætte dem i munden og lukke munden på dem.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  T-shirt for piger op til 3 år.Det har påskriften: "alt efter min mening for evigt i min hjerte" og limet næsehorn på forsiden.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1781/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigers kjole
 
Mærke: mali kon
 
Navn: Bébi & kids collection
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer kan let løsrives fra kjoler og blive puttet i munden af et lille barn, som kan forårsage kvælning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kortlesede kjoler til små piger.To models:1.The er dekoreret med perler og blomster.Størrelse:2-92; 2.Produktet er dekoreret med perler, blomster og en køjeksten fra næsen.Størrelse:3-98
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1783/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigers bukser
 
Mærke: H.L. Xiang
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TYPOGRAFI NR. DO31
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De limede dekorative elementer (næsehorn) kan let adskilles fra beklædningsgenstanden.Et lille barn kan sætte dem i munden og lukke munden på dem.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pigers blå jeans med elastik i talje, der er præget af mønsterpræget med næser.Størrelse:98
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1795/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Skulderpose
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LIA-XL234/50371.PAYSJ.C
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Det sorte syntetisk læder indeholder korte chlorparaffiner (SCCP) (målt værdi 1,6 %).
Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt.SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Advarsler til forbrugerne om risici

 
Beskrivelse:  Black skulderpose i falsk læder (PU) med mange gyldne nitter
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1770/17       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Lysreducerende produkter
 
Mærke: G&G
 
Navn: Teint Uniforme-Lighteni
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  7 52301 00100
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder kojeinsyre (målt værdi:1,1 % i vægt).
Kojisk syre kan fremkalde hudsensibilisering.Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikforordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Hudblegningsprodukt i en plastflaske på 500 ml.
Oprindelsesland:  Elfenbenskysten
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1802/17       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Afdelingsmaske
 
Mærke: dm alverde
 
Navn: naturschön Peelingmaske
 
Type/modelnummer:  Oliven
 
Batchnummer/stregkode:  MHD 09.2017 og 10.2017
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet indeholder mesofile aerobe bakterier (målt mængde 300000 cfu/ml), og der er påvist tilstedeværelse af Pseudomonas aeruginosa.
Hvis produktet anvendes på beskadiget hud eller kommer i berøring med øjnene, kan det forårsage infektion eller irritation.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Forhandler)

Side for tilbagekaldelse af virksomhed:  https://www.dm.de/unternehmen/medien-und-presse/pressemitteilungen/dm-marken/rueckruf-c1108624.html

 
Beskrivelse:  I et 100 ml brunt glas glas.
Oprindelsesland:  Østrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig, Slovakiet