Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 50 ( Zveřejněno: 15/12/2017)
Oznámení A11/0128/17 z internetové zprávy za období 2017–041 bylo aktualizováno tak, aby zahrnovalo několik dalších modelů, jichž se opatření týká.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1766/17       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Zařízení pro péči o děti
 
Značka: Danberg / Eurotel Sp. zo.o.
 
Název: Moderno 384 - Kubus 3 DK
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Vzdálenost mezi horním schůzemi žebříku a stranou postele je příliš velká.Děti by tak mohly zavést svůj vedoucí a tak učinit tak vedoucí k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 747–1 a EN 747–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Lůžko s žebříkem.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1768/17       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Dřevěná bunda
 
Značka: Danberg / Eurotel Sp. zo.o.
 
Název: Moderno køjeseng i smart design
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Vzdálenost mezi horním schůzemi žebříku a stranou postele je příliš velká.Dítě by mohlo zavést hlavu a dostat se do čela vedoucí k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 747–1 a EN 747–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dřevěná bunda s žebříkem.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1790/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Školení
 
Značka: neznámý
 
Název: Budo-Nord
 
Typ/číslo modelu:  12015–002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7332867069955
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plasty v battech obsahují chlorované parafiny s krátkým řetězcem (VVSZ) (naměřená hodnota do 0,37 % hmotnostních).
Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Školení obsahuje červené plasty.Přibližně 50 cm.
Země původu:  Estonsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1792/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Gymnázika
 
Značka: Chrome
 
Název: Door Gym Power trainer
 
Typ/číslo modelu:  JL-IG03jiulin
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Životní prostředí
 
Černý kaučuk obsahuje 2,2 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) chrysen (naměřená hodnota:7,5 mg/kg).
SCCP přetrvávají na životním prostředí a k bioakumulaci u volně žijících zvířat a lidí, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Chrysen může vyvolat rakovinu a má podezření, že způsobuje genetické účinky a je toxický pro vodní organismy.Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách) a nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Kovová tyč pro rám dveří se dvěma měkkými gumovými svorkami v obalech, které jsou zabaleny do krabičky o dlouhé kartonové lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1803/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Mikro vačka
 
Značka: Totem
 
Název: Basic
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:0.50 (modrá), 0.60HY (modrá/zelená), 0.65 (zelená), 70HY (zelená/žlutá), 0.75 (žlutá), 0.85HY (žlutá/červená) a 0.95 (červená) (sériová čísla od 1706200 do 1733205 včetně).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené mezi 07/02/2017 a 15/08/2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pevnost pájení je příliš nízká.
To by mohlo vést k tomu, že výrobek zasahuje a jeho uživatel klesá.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Mikropřístroje používané pro šplhání.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1771/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: Vidik
 
Název: Utikač Svjetiljka
 
Typ/číslo modelu:  Typ:WL-840;Vzor:SP-840
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3850330036197
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Forma noční světla je atraktivní pro děti.Elektrická izolace je nedostatečná.
Dítě by mohlo hrát s nočním světlem a získat úraz elektrickým proudem.Nedostatečná elektrická izolace může vést k tomu, že se přístupné části stanou živými nebo požárem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Noční světlo, které se vloží přímo do zásuvky elektrické sítě.Tento údaj je atraktivní pro děti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1788/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stropní lampa
 
Značka: Erikslunds Möbler
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kontakt na USB je živý a přístupný.Části LED modulu jsou přístupné.
V důsledku toho by uživatel mohl při běžném používání světelného zdroje obdržet úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Stropní svítidla s přehrávačem MP3 a reproduktory.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1782/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Patrol, X-Trail
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 98/14 * 0166 *, e6 * 95/54 * 0051 * Typy:T30, Y61
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena mezi 07/06/2000 a 31/08/2001.
 
Druh rizika:  Úraz
 
U generátoru airbagu pro cestující je porucha.
V případě nasazení airbagu pro cestující lze uvolnit kovové úlomky, které mohou způsobit zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1785/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Arteon, Golf, Passat
 
Typ/číslo modelu:  E1 * 2007/46 * 1725 * # Typ:3HČíslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0623 * # Typ:AUČíslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0627 * # Typ:AUVČíslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0307 * # Typ:3 C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena mezi 21/08/2017 a 14/09/2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kryt ložisek zadních kol může zlomeninu.
Tím může dojít ke zhoršení schopnosti provozu na pozemních komunikacích, což vede k riziku nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1791/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Avensis and RAV4
 
Typ/číslo modelu:  Název modelu (vzor):Avensis (WWT271) a RAV4 (WWA42);Čísla ES schválení typu:Avensis (e11 * 2001/116 * 0331) a RAV4 (e6 * 2001/116 * 0105).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2016.Tato vozidla jsou vybavena turbodmychadlem s obsahem 2.0 litru.
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Je možné, aby se šrouby na straně výfukového systému turbodmychadla nebyly správně zpřísněny vzhledem k vadné utahovacím zařízením.
Šrouby by se mohly uvolnit v průběhu času, což vedlo k nedostatečnému utěsnění turbodmychadla a mohlo by umožnit únik výfukových plynů z turbodmychadla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1794/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: Ducato
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 2007/46 * 0044 * 22 Typ:250
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od února 2016 do července 2017.
 
Druh rizika:  Požár
 
Potrubí pro recirkulaci výfukového plynu se může rozbít a způsobit zkrat v kontaktu s alternátorem.
To by mohlo vést ke vzniku požáru ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Řecko, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1798/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C4 Picasso
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0356 * 12, e2 * 2007/46 * 0356 * 13, e2 * 2007/46 * 0356 * 14
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyráběné od 1. září 2016 do 6. dubna 2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vnější slupka kapoty se nesmí řádně nalepit na podšívku kapoty.
To by mohlo vést ke ztrátě vnějšího povrchu kapoty, který by způsobil nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1800/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: RAV4
 
Typ/číslo modelu:  Vzor kodexu:WWA42Číslo ES schválení typu:E6 * 2001/116 * 0105.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené od 12. června 2015 do 5. dubna 2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Elektrostatický náboj může být vytvořen v části palivového filtru a vypouštěn do palivové přípojky nízkotlakého vedení.
Postupem času by to mohlo vést k úniku paliva prostřednictvím spojovacího potrubí paliva.Jestliže paliva unikají na silnici, mohou ohrozit i jiná vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Polsko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1801/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Movano
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Movano B;Čísla ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0362 * 20, e1 * 2007/46 * 0471 * 18, e1 * 2007/46 * 0579 * 10.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2017 (vozidla vybudovaná v období od prosince 2016 do února 2017)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Popruh, který je držitelem palivového filtru, by se mohl zlomit, což vede ke zlomení palivové linky a následným únikům paliva.
Palivo na silnici by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1799/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Saro
 
Název: Protege chupetes
 
Typ/číslo modelu:  1465
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424568014651
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ostatní držáky spojovacích prostředků na zdrhovadlo lze snadno roztrhnout a vytvářet malé díly.
Malé dítě je může zatlačit do úst, které způsobí zalknutí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Ostatní držitel z plastu, zabalený v blistce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1804/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: HESS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo 13699
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4016977136990
 
Druh rizika:  Udušení
 
Některé komponenty s ostatními držiteli nemají větrací otvory.Dítě může do úst umístit jeho držitele, což by mohlo vést ke udušení.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Jiného držitele s různými dřevěnými kuličkami, které jsou navlečené na šňůře.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1765/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: Girlz club
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DRW-1358
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  08/2017
 
Druh rizika:  Popálení
 
Tato okruží je vysoce hořlavá.
V případě požáru může způsobit popáleniny.Výrobky nesplňují požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušná evropská norma EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Okruží a dvouvláknové doplňky připevněné na růžovém plastovém závěsru, na které se vztahuje lepenka.Existují dvě barvy, „modré“ a „růžové“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1767/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Dones
 
Název: Ken Fashionistas
 
Typ/číslo modelu:  8655IX-2B/L1512
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5104732152886
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastová hlava panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 4,10 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázáno DEHP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenka z plastu, která je balena v plastovém boxu s lepenkou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1772/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Bella
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8655E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6998712002686
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-etoyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 31 % hmot.).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Plastová panenka s modrým vlascem.Barva ocasů se mění ve vodě.Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1773/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka s přísavkou
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  J617-F-E-0240–002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5161650060082
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přísavka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:37 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Potoka dočá se sklenkami a přísavkou s přísavkou připevněnou k hračce pomocí lanka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1784/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada tužek
 
Značka: Teman Belajar
 
Název: JUMBO
 
Typ/číslo modelu:  TB 05002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 788265 591887
 
Druh rizika:  Chemické
 
Zelená tužka obsahuje příliš velké množství olova (naměřená hodnota:19,5 mg/kg).Dítě, které používá tužky, by mohlo na něj vynést jeden z jeho úst a na něm osunout a poté vedoucí dítě vstoupit do těla dítěte.Expozice olovu může mít vážné a nevratné účinky na neurochování a na vývoj nervové soustavy, k nimž jsou děti obzvláště citlivé.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Sada tužek se skládá z 12 barevných tužek.Balení:červený lepenkový rámeček s návrhem typu tygří.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1786/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada magnetických oddělovačů
 
Značka: neznámý
 
Název: Dart Game
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8255
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hračka obsahuje malé magnet s vysokým magnetickým tokem, který lze snadno oddělit.
Umožňuje-li dítě magnet a další kovové předměty, mohou se dostat k sobě, což by vedlo k ucpání střev nebo perforace.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tahové desky a tři kovové šipky s magnetickými stropy.Zabalená v blistě s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1787/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: neznámý
 
Název: Police Equip Series
 
Typ/číslo modelu:  Č. 08333
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Přísavky obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 7,4 % hmotnostních) a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota do 0,25 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Přísavky lze rovněž snadno oddělit od projektilů.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP a DBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Soubor zahrnuje:černou plastovou pistolí, tři projektily s přísavkou a plavou.Balení:slet s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1789/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: soundsation
 
Název: AB5L Bubble Fluid
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 033481 909144
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Roztok mýdla obsahuje aerobní mezofilní bakterie (měřené množství 700 cfu/ml) a kvasinky.
Existuje riziko výskytu infekcí, neboť řešení může přijít do styku s ústy, rukama a očima.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  5 l láhev mýdla se bublinou na kapaliny s označením v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1793/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: TWJ
 
Název: Maskotka pluszowa mis
 
Typ/číslo modelu:  Č. S05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5908238811304
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (nosu a očí) lze z hračky snadno oddělit.
Malé dítě může zatlačit do úst, které způsobí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Splynová hračka nese plastické oči a nos.Velikost 13 cm, bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1796/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Priple
 
Značka: neznámý
 
Název: M-16A4 Assault Rifle
 
Typ/číslo modelu:  17175
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392870171755
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Kordy obsahují 0,2 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).
SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Primple, černá s kovovými a červenými detaily.39x21 cm.Lepenková balení s otevřenou přední částí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1797/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Klávesnice (klávesnice),
 
Značka: JHF
 
Název: Little pianist
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392870173520
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Šňůra obsahuje 1,3 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).
SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Modrá klávesnice hračky, prodávaná v lepenkové krabici s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1769/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí
 
Značka: YES ! DO KID'S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  CY-992064.13.11
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry, které mají být spojeny s opěradly, se mohou dostat do pasti během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí bikie v fuchsii, která je určena pro 11–12 rok, se šňůrou, která má být vázána na záda.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1774/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Salincak
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky lze snadno oddělit od oděvu.Malé dítě je může zatlačit do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžový a bílý oděv sestávající z tričko a krátkých kalhot.Výrobek je zdoben přídě a slepými půlkami a rýhami.Na štítku je uvedeno:bavlna 100 %.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1775/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: F&D Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění:9336
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky a kuličky lze z oděvu snadno oddělit.
Malé dítě je může zatlačit do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  „bílé oděvy“ složené z bílého ořechu s dlouhými slevami a přiléhajícího oblečení bez rukávů.Výrobek je zdoben slepými květinami s nalepenými kuličkami ze středu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1776/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Hayal bebe
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky a kuličky lze z oděvu snadno oddělit.
Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bezděkovná příležitostná pouta z bílého rukávů pro malé dívky.Výrobek je ozdoben růžovými a bílými květinami s nalepenými rýhinekameny uprostřed.Nasečení na štítku:bavlna 100 %.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1777/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Emma Girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č.:7831
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3000000119037
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky a kuličky lze z oděvu snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Souprava oděvů sestávající z tričko a bránice.Výrobek je zdobený pomocí háčkovaných květů s kuličkami ve středu.Na tričko T je uveden nápis:„Voyage“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1778/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Emma Girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 7836
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1702270055757
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky a kuličky lze z oděvu snadno oddělit.
Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bíle bílé, bez rukávů pro malé dívky.Výrobek je zdoben tyly květů palem uprostřed.Nasečení na štítku:bavlna 20 %;polyester 80 %.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1779/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívek“
 
Značka: Nilcan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky a kuličky lze z oděvu snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plachetník bílý s zipem pro malé dívky.Výrobek je zdobený polokuličkami.Výrobek je dostupný i v růžové barvě.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1780/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské tričko
 
Značka: Almi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 3005401
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ozdobné prvky (pravé kameny) mohou být z oděvu snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tričko pro dívky do 3 let.Na přední straně je nápis „Always in moto srdce“ a přilepené rhinekameny na přední straně.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1781/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: mali kon
 
Název: Bébi & kids collection
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky lze snadno oddělit od šaty a způsobit, že se do úst dostane malé dítě, které způsobí zalknutí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Krátkodobé šaty pro malé dívky.Dva modely:1.Výrobek je zdoben kuličkami a květinami.Velikost:2–92;2.Výrobek je zdoben kuličkami, květinami a rýnemi.Velikost:3–98
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1783/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: H.L. Xiang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DRUH NO. DO31
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Lepené dekorativní prvky (pravé kameny) mohou být z oděvu snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dámské modři, s elastickým pasu, zdobený vzorkem raženými rýhami.Velikost:98
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1795/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vak z ramenního kloubu
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LIA-XL234/50371.PAYSJ.C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Černá syntetická useň obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota 1,6 %).
Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Rameno na černé rameno u falešných usní (PU) s mnoha zlatými dříky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1770/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: G&G
 
Název: Teint Uniforme-Lighteni
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 52301 00100
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje kyselinu kojovou (naměřená hodnota:1,1 % hmotnosti).
Kojiová kyselina může způsobovat senzibilizaci kůže.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Výrobek na zesvětlení kůže v plastové láhvi na 500 ml.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1802/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Obličejová maska
 
Značka: dm alverde
 
Název: naturschön Peelingmaske
 
Typ/číslo modelu:  Olivy
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  MHD 09.2017 a 10.2017
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek obsahuje mezofilní aerobní bakterie (měřené množství 300000 cfu/ml) a přítomnost Pseudomonas aeruginosa byla zjištěna.
Pokud je výrobek používán na poškozené kůži nebo pokud přichází do styku s očima, může způsobit infekci nebo dráždit.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.dm.de/unternehmen/medien-und-presse/pressemitteilungen/dm-marken/rueckruf-c1108624.html

 
Popis:  Oloupaný krém o objemu 100 ml sklenice hnědého skla.
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Slovensko