Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 49 ( Offentliggjort på: 08/12/2017)

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1763/17       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Bærbare gasforsyningsanlæg udstyret med en gasregulator
 
Mærke: Kingavon / IGT
 
Navn: Gas Heater BB-PG150I
 
Type/modelnummer:  Anlæg til opvarmning ved gasopvarmning:BB-PG150I.IGT-tilsynsmyndighed:A235is
 
Batchnummer/stregkode:  Reguleringsparti mærket som 10/17LYF
 
Risikotype:  Brand
 
Udslip af gas fra regulatoren, når gasopvarmningsanlægget er tilsluttet en gasflaske, der indebærer eksplosionsfare og brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  IGT-gasregulator tilføres 4,2 kW bærbare gasvarmeanlæg (BB-PG150I).Forsyningsanlæg, der er solgt mellem den 5. og den 31. oktober 2017.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1716/17       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Gymnastikkugle
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Gym ball
 
Type/modelnummer:  26002-011-65
 
Batchnummer/stregkode:  7332867076618
 
Risikotype:  Miljø
 
Plastikboltens plast indeholder korte chlorparaffiner (SCCP) (målt værdi op til 0,85 %).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Lilla gymnastikbalje.Sælges i en papkasse, der indeholder billeder af en kvinde og en stikballekugle.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1718/17       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Boksehandsker
 
Mærke: Fighter
 
Navn: Speed
 
Type/modelnummer:  15021-012
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Care plastic indeholder korte chlorparaffiner (SCCP) (målt værdi op til 0,44 %).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sorte boksehandsker med oplysninger om gråtone og orange og tekst "jaker".
Oprindelsesland:  Pakistan
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Norge

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1720/17       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  OKTOBER 117-3-003-95,3408278
 
Batchnummer/stregkode:  2200000810083
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Med øringernes frigivelse af nikkel blev en høj mængde nikkel målt (målt værdi:2.1 μg/cm²/ugeNikkel er et stærkt sensibiliserende stof og kan fremkalde allergiske reaktioner, hvis de forekommer i genstande, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsel til forbrugerne om risici, Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Kvinderinge til kvinder på papir.
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1762/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Fokus:
 
Mærke: Concord
 
Navn: Beacon ES 50
 
Type/modelnummer:  2041879 BEACON ES50 S/C HVIDT 240V, 2041880 BEACON ES50 S/C SILVER 240V, 2041881 BEACON ES50 S/C BLACK 240V, 2041882 BEACON ES50 3/C HVIDT 240V, 2041883 BEACON ES50 3/C SILER 240 V, 2041884 BEACON ES50 3/C, BLACK 240V.
 
Batchnummer/stregkode:  025768 418824
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet har skarpe yderkanter, som kan skade trådens isolering ved justering af hovedet.Dette kan medføre, at brugeren får et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Blitzarmatur, 50W, netspænding.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Norge

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1703/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorhus
 
Mærke: Concorde
 
Navn: Compact
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E1 * 2001/116 * 0472, e1 * 2007/46 * 0849 og e1 * 2007/46 * 0920 Typer:Compact TL, H-Line-Type Y, H-Line.
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem 2008 og 2015.
 
Risikotype:  Personskader
 
Det stålkabel, der er monteret på sikkerhedsselen på det bageste højre sæde, kan blive beskadiget og kan afbrydes i tilfælde af en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorhus
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1706/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Citroën
 
Navn: C-Zero
 
Type/modelnummer:  E2 * 2007/46 * 0068 * 00, e2 * 2007/46 * 0068 * 01, e2 * 2007/46 * 0068 * 02, e2 * 2007/46 * 0068, e2 * 2007/46 * 0068 * 04, e2 * 2007/46 * 0068 * 05, e2 * 2007/46 * 0157 * 00
 
Batchnummer/stregkode:  Fremstillet mellem 11/10/2010 og 9/2/2017
 
Risikotype:  Personskader
 
Et problem med et internt element i modulet for installation af passager-airbaggen vil kunne forhindre, at passager-airbaggen bringes i anvendelse i tilfælde af en kollision.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grækenland, Island, Irland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1708/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: iON
 
Type/modelnummer:  E2 * 2007/46 * 0069 * 00, e2 * 2007/46 * 0069 * 01, e2 * 2007/46 * 0069 * 02, e2 * 2007/46 * 0069, e2 * 2007/46 * 0069 * 04, e2 * 2007/46 * 0069 * 05, e2 * 2007/46 * 0158 * 00
 
Batchnummer/stregkode:  Fremstillet mellem 11/10/2010 og 9/5/2017
 
Risikotype:  Personskader
 
Et problem med et internt element i modulet for installation af passager-airbaggen vil kunne forhindre, at passager-airbaggen bringes i anvendelse i tilfælde af en kollision.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Estland, Finland, Tyskland, Grækenland, Irland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1722/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Subaru
 
Navn: Forester, Impreza, Legacy, Outback
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E1 * 2007/46 * 0079 * 00-03, e13 * 2007/46 * 1074 * 00-03, e13 * 2001/116 * 0982 * 00-02, e1 * 2001/116 * 0485 * 01-04, e1 * 2001/116 * 0438 * 00-10;Typer:SH, SHS, G3, BM/BR, BM/BRS
 
Batchnummer/stregkode:  Berørte produktionsår:Arv/eftervirkninger:2010-2012;Skovforester:2009-2010;Impreza/WRX STI:2008-2014.
 
Risikotype:  Personskader
 
Et defekt relæ kan give den sekundære lufttilførsel til fejl- og overvarme.Dette kan føre til en brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Grækenland, Irland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1724/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Renault
 
Navn: Master
 
Type/modelnummer:  MD:E2 * 2007/46 * 0020 * 22 VD:E2 * 2007/46 * 0050 * 22, MC:E2 * 2007/46 * 0017 * 18 og 19, VC:E2 * 2007/46 * 0050 * 14, ME:E2 * 2007/46 * 0018 * 16, VE:E2 * 2007/46 * 0021 * 13, ML:E2 * 2007/46 * 0022 * 21, VL:E2 * 2007/46 * 0152 * 15 MB:E2 * 2007/46 * 0019 * 26, VB:E2 * 2207/46 * 0049 * 27, MA:E2 * 2007/46 * 0016 * 30, VA:E2 * 2007/46 * 0047 * 24,
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer har et dieselfilter og er fremstillet mellem den 1. december 2016 og den 2. februar 2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af et dieselfilter kan brændstoffet lække på den vej, der bringer andre trafikanter i fare.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1725/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Renault
 
Navn: Twingo
 
Type/modelnummer:  E2 * 2007/46 * 0457 * 08 et e2 * 2007/46 * 0457 * 09
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem den 24. marts 2017 og den 14. juni 2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Holdbarheden af forreste venstre stykanle kan være utilstrækkelig.Holderen kan derfor påvirkes af en forringelse, som indvirker på køretøjets styring.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Slovenien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Irland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1726/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: 208
 
Type/modelnummer:  E2 * 2007/46 * 0070 * 38, e2 * 2007/46 * 0071 * 13
 
Batchnummer/stregkode:  Fremstillet i perioden 8. juni 2017 til 9. juni 2017
 
Risikotype:  Personskader
 
Fastgørelsesbolte for hjulakslerne på det bageste krydsmedlem må ikke strammes korrekt.Som følge heraf ville de kunne løsne sig, hvilket ville medføre tab af kontrol af køretøjer under kørslen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Tyskland, Grækenland, Polen, Portugal, Slovakiet, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1727/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Citroën
 
Navn: DS3
 
Type/modelnummer:  E2 * 2007/46 * 0003 * 48
 
Batchnummer/stregkode:  Fremstillet i perioden 8. juni 2017 til 9. juni 2017
 
Risikotype:  Personskader
 
Fastgørelsesbolte for hjulakslerne på det bageste krydsmedlem må ikke strammes korrekt.Som følge heraf ville de kunne løsne sig, hvilket ville medføre tab af kontrol af køretøjer under kørslen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1732/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Indian
 
Navn: Chief, Chief Classic, Chief Dark Horse, Chief Vintage Springfield, Springfield Dark Horse, Chieftain, Chieftain Classic, Chieftain Dark Horse, Chieftain Limited, Chieftain Elite
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Motorcykler bygget mellem 04/04/2017 og 16/08/2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Motorcyklen kan være samlet med forkerte forlygter til bestemmelseslandet.Forlygterne kunne derfor blænde andre trafikanter, som forårsager en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1733/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: A-Class, B-Class, C-Class, E-Class, CLA, GLA, GLC, GLK
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse nr.:E1 * 2007/46 * 1007, e1 * 2007/46 * 0928, e1 * 2007/46 * 0751, e1 * 2001/116 * 0470, e1 * 2007/46 * 1163, e1 * 2001/116 * 0457, e1 * 2001/116 * 0480, e1 * 2001/116 * 0464, e1 * 2001/116 * 0463, e1 * 2001/116 * 0502, e1 * 2001/116 * 0501, e1 * 2007/46 * 0200E1 * 2007/46 * 0191, e1 * 2007/46 * 0335, e1 * 2001/116 * 0480Typ: 117, 176, 246, 245 G, 176 AMG, 245 G AMG, 204, 204 K, 204 X, 204 AMG, 204 K AMG, 207, 212, 212 K, 212 AMG, 212 K AMG
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 11/2011 og 07/2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Ratsøjlen er ikke tilstrækkeligt jordforbundet.Hvis der opstår en elektrostatisk afladning, kan førerairbaggen derfor udløses, når det ikke er nødvendigt.Dette kan forårsage en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Island, Luxembourg, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1735/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: V-Class, Vito
 
Type/modelnummer:  E1 * 2007/46 * 0457 *, e1 * 2007/46 * 0458 *E1 * 2007/46 * 0459 *Type:639/2, 639/4, 639/5
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet fra januar 2014 til juni 2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Ratsøjlen er ikke tilstrækkeligt jordforbundet.Hvis der opstår en elektrostatisk afladning, kan førerairbaggen derfor udløses, når det ikke er nødvendigt.Dette kan forårsage en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Island, Luxembourg, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1717/17       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Badekar med badekar
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Inflatable Bathtub Pillow
 
Type/modelnummer:  Parti:3743498
 
Batchnummer/stregkode:  7330878745691
 
Risikotype:  Miljø
 
Den hvide plast i pudedermatiden indeholder korte chlorparaffiner (SCCP) (målt værdi op til 1,7 %).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Badekar til anvendelse som badekar af hvidt plast og blåt terrysklud.Emballage i gennemsigtig plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1719/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Gåstol
 
Mærke: G mini
 
Navn: Baby Walker Monty I
 
Type/modelnummer:  GM1511.03 (lyserød), GM1511.01 (brun), GM1511.02 (blå), GM1511.04 (grå), GM1511.05 (grøn)
 
Batchnummer/stregkode:  8592946432288 (lyserød), 8592946354436 (brun), 8592946354429 (blå), 8592946502462 (grøn), 8592946432295 (grå)
 
Risikotype:  Personskader
 
Babywalkernens styrke er utilstrækkelig.Derfor kan det kollapse og føre til skader for barnet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1273.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Advarsel til forbrugerne om risici, Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Plastwalker af plast med metalramme, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1721/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Gåstol
 
Mærke: YES MILE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EMNE NR: B103
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktets stabilitet er utilstrækkelig, og den kan vælte.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1273
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Advarsel til forbrugerne om risici, Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Plastwalker af plast med metalramme, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1740/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Anden indehaver
 
Mærke: Bino
 
Navn: My Baby - Baby Clip
 
Type/modelnummer:  86501
 
Batchnummer/stregkode:  4019359865013
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Det sandet holder, der frembringer små dele, har let ved at producere små dele.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 12586 og EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Anden indehaver fremstillet af træperler på en streng (i forskellige farver).Der er en skruelåg med et dekorativt element af træ i den ene ende.Den sċende holder fastgøres til et farverigt pap.
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Frankrig

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1709/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: MERRY CHRISTMAS
 
Type/modelnummer:  NR. 8866
 
Batchnummer/stregkode:  8555068513198, LG3359;
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det plastiske materiale af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi op til 7,14 % af vægten).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalaterne DEHP er forbudt i alt legetøj og alle småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med rød og gylden påklædning.Højde:CA. 25 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1710/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kugle (ball)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Set of inflatable plastic balls / LOPTA NA HRANIE / JÁTÉKLABDA
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8586014450106
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Lygteglas af plast indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:3,17 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalaterne DEHP er forbudt i alt legetøj og alle småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sæt af 3 oppustelige bolde, fremstillet af materiale af hvid, blå og orange plast.Bolde leveres i et plastnet med en etiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovakiet

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1734/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Baseballsæt med legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Baseball
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  7330878709051Batch 4414068
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plasten i kuglen indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 20 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalaterne DEHP er forbudt i alt legetøj og alle småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Baseballsæt med grøn plastbat og en hvid kugle.Pakket i et sort net.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1736/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Byggesæt til legetøj af træ
 
Mærke: SpielMaus
 
Navn: Holz-Rollbahn
 
Type/modelnummer:  415 06 369
 
Batchnummer/stregkode:  4018501046393
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Hjulene kan let adskilles fra legetøjet og generere små dele.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Trærampe med tre rullende køretøjer (grøn, blå, rød).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1739/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fidget spinner
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Crazy Gyro Spinner + LED
 
Type/modelnummer:  Art. 61/6621, 24299Vare nr. 105908
 
Batchnummer/stregkode:  4029811386826
 
Risikotype:  Kemikalie, Personskader
 
Batterirummet let kan åbnes uden brug af værktøj, og hvor knapcellebatterier er tilgængelige.Børn kan sætte dem i munden og sætte dem i stand, hvorved de beskadiges i mave-tarm-kanalen.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Fidget spinner med lysdioder, leveret i et farverigt papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1752/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj Pistol
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Combat Force 7
 
Type/modelnummer:  NR.: 353-23D
 
Batchnummer/stregkode:  7392870172585
 
Risikotype:  Kemikalie, Miljø
 
Plastsnoren indeholder di-2-ethylhexylphthalat (DEHP) (målt værdi op til 2,9 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalaterne DEHP er forbudt i alt legetøj og alle småbørnsartikler.Desuden indeholder den korte chlorparaffiner (SCCP) (målt i værdi op til 0,7 %).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sandfarvet pistol med blå, rød og sort.Emballage:gennemsigtigt blister med pap tilbage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1761/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bøjelegetøj
 
Mærke: Beaulossy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BL4000015
 
Batchnummer/stregkode:  9910300025171
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastlegetøjet indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:29 % efter vægt) og di-butylphthalat (DBP) (målt værdi:0,21 % i vægt).Disse phthalater kan skade børns helbred og forårsage eventuelle skader på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen forbydes DEHP og DBP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Bad plastlegetøj i form af en hund, der er leveret i et plastnet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1704/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigget shorts
 
Mærke: BAGCI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
N/a
Frynser i taljeområdet kan blive fanget under forskellige former for aktiviteter for et barn, hvilket kan føre til personskader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Korte benklæder til piger i alderen 5-12 år, i forskellige farver og nuancer med frynser i taljeområdet (42 cm lang).
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1705/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderarmbånd
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Armband Leder Mocca
 
Type/modelnummer:  50 1015497420 8797
 
Batchnummer/stregkode:  Arbejdspakke nr.:1100754stregkode:2024232600003
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læderet er for høj (målt værdi:op til 42,93 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Produktet blev kun leveret til Georg Jos.Kaes GmbH., Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør, Forhandler)

 
Beskrivelse:  Læselselægning (2 cm bred), brun med tre dekorative metalknapper med dekorative formål.Kartonetiket med angivelsen "V-MARKT", "armbånd Leder MOCKM".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1707/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til piger
 
Mærke: Seagull
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  CSQ-56381
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer (rhinesten) kan let adskilles fra benklæder.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Benklæder til små piger.Varen er dekoreret med påklæbede sten og er til rådighed med rødt, turkis og grønt.Størrelse:98
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1711/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til piger
 
Mærke: Glass Bear
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  P-2028
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer i bukser kan let afmonteres.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Benklæder med limet hulpost, til små piger.Produktet findes i rosa, grå og blåt.Størrelse:98
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1712/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Esila
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  329
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer (halvspænding) kan let afmonteres.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Pakkebeklædning med sele.Varen er dekoreret med blonder og kniplinger og limet på halvdelen af disse.Størrelse:86-1Y
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1713/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning
 
Mærke: Narince tan Kids club
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
De snore, der er fastgjort i taljeområdet, kan blive fanget i forskellige tilfælde af et barns forskellige aktiviteter, hvilket fører til kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning, størrelse 116-140 cm.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1714/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børns jumpdragt
 
Mærke: Narnia kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
N/a
Vævtråde i hals- eller talje-området kan blive fanget under forskellige former for arbejde for et barn, hvilket fører til strangulang/-skader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Børnependant til børn i alderen 3-10 år, pink og turkis, med en vedhæftet påskrift "LOVE" med to hjerter, der er lavet af sequins.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 10 fotos

2 af 10 fotos

3 af 10 fotos

4 af 10 fotos

5 af 10 fotos

6 af 10 fotos

7 af 10 fotos

8 af 10 fotos

9 af 10 fotos

10 af 10 fotos

Varslingsnummer: A12/1723/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Drenges Jacket
 
Mærke: Small Gang
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  K-548517WC550002
 
Batchnummer/stregkode:  210000257818
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Snorets strenge kan blive klemt under forskellige aktiviteter for et barn, hvilket fører til strangulering.Desuden er snoreludene i taljeområdet for lange og kan blive fanget under forskellige aktiviteter for et barn, hvilket fører til personskader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Drenges jakke med hætte i khakifarve.Den bærer snoede snorelukker uden frie ender i kaletten, der er tilpasset ved toggles.Der er også snoede strenge i taljeområdet, der er længere end 20 cm (25 cm), og bændler, der opstår på bagsiden af beklædningsgenstanden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 7 fotos

2 af 7 fotos

3 af 7 fotos

4 af 7 fotos

5 af 7 fotos

6 af 7 fotos

7 af 7 fotos

Varslingsnummer: A12/1728/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigget Jacket
 
Mærke: Sweet Junior
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  F66617WC050005
 
Batchnummer/stregkode:  2210000257849
 
Risikotype:  Personskader
 
Bændler på børnetøj kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn, hvilket fører til kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pirogger, der sidder i khaki (størrelse 8 år) i bændler i taljen, der er længere end 14 cm (24 cm), og bændler uden fri ender, som skaber en løkke, og som opstår på bagsiden af beklædningsgenstanden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1729/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Drenges Jacket
 
Mærke: MJ FOR BOYS (MR JEK CLASSIC WEAR)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MB-18017WC550005
 
Batchnummer/stregkode:  2210000258235
 
Risikotype:  Personskader
 
Snoede strenge med frie ender i bagområdet kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn, hvilket fører til kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Drenges jakke med hætte i khakifarve.Det bærer snoede strenge med frie ender, som opstår på bagsiden af beklædningsgenstanden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1730/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigget Jacket
 
Mærke: J.N.S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  134917WC050002
 
Batchnummer/stregkode:  2210000256439
 
Risikotype:  Personskader
 
Snoede strenge i taljeområdet og på ryggen kan blive fanget under forskellige former for aktiviteter for et barn, hvilket kan føre til personskader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pirogger, som er beregnet til børn i alderen — år, og som er beregnet til børn i alderen 8-14 år, og som ligger i taljehøjde på over 14 cm (25 cm) og bændler med frie ender, som opstår på bagsiden af beklædningsgenstanden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/1731/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigget Jacket
 
Mærke: Lollitop
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  A-634117WC050006
 
Batchnummer/stregkode:  2210000257856
 
Risikotype:  Personskader
 
Snorene på bagsiden af jakken kan blive fanget i forbindelse med en række af et barns forskellige aktiviteter, hvilket fører til kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kahaki farvet jakke for 10 år gamle piger med en multibolsat beklædning til beklædning, der kommer oven på snorene, som har frie ender, der bærer tggles, og som opstår på bagen af beklædningsgenstanden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1737/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: HIPPIL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode 1076
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode 0050611010769
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative perler let kan løsnes og puttes i munden af et lille barn, hvilket medfører kvælning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Beklædning til børn op til 3 år, bestående af benklæder, en lang bukke og en jakke med farvebånd med små dele (perler).
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1738/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: ТВС
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode 955
 
Batchnummer/stregkode:  3605048009557
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Fuglens øje kan let løsnes og puttes i munden af et lille barn, hvilket medfører kvælning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning bestående af shorts og en t-skjorte.På forsiden er billedet af en fugl, der er limet på det.Størrelse 9-12 måneder.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1741/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  T-shirt, børn
 
Mærke: Cichlid
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  C6Y03200109801 AD
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode 1385609370310
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer let kan løsne sig fra den bluse og puttes i munden af et lille barn, hvilket medfører kvælning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnebluse (18/24 måneder) med små glinsende småsten.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1742/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Fritidsudstyr til børn
 
Mærke: KWS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel Nr. A00030330
 
Batchnummer/stregkode:  2000000955827
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snorene med snorene kan blive klemt under barnets forskellige aktiviteter, hvilket fører til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning til børn under 7 år, hvor der er tale om unge børn, herunder personer, der har lidt under uddannelse
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1743/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Fritidsudstyr til børn
 
Mærke: KWS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel Nr. A00030312
 
Batchnummer/stregkode:  2000000955643
 
Risikotype:  Personskader
 
Snoede strenge i taljeområdet kan blive fanget under forskellige børns forskellige aktiviteter, hvilket fører til kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnefritidsudstyr (benklæder og jakke) til ældre børn og unge i alderen 7-14 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1744/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Fritidsudstyr til børn
 
Mærke: KWS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel Nr. A00030352
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode 2000000956046
 
Risikotype:  Personskader
 
De snoede strenge med en fri ende i taljeområdet er for lange og kan komme i klemme mellem et barns forskellige aktiviteter og føre til personskader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnefritidsudstyr til børn op til 7 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1745/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Fritidsudstyr til børn
 
Mærke: KWS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 00030337
 
Batchnummer/stregkode:  2000000955896
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snorene med snorene kan blive klemt under barnets forskellige aktiviteter, hvilket fører til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børns fritidsudstyr (lange benklæder og klapmyds) for ældre børn og unge i alderen 7-14 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1746/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Fritidsudstyr til børn
 
Mærke: KWS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 00030331
 
Batchnummer/stregkode:  2000000955834
 
Risikotype:  Personskader
 
Alvorlig risikoSkinnestrenge kan sættes fast i forbindelse med almindelige barneaktiviteter og kan forårsage skader.Produktet opfylder ikke den gældende europæiske standard EN 14682
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnefritidsudstyr (blå benklæder og jakke) til børn op til 7 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1747/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: KWS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 00030444
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode 2000000967233
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snorene med snorene kan blive klemt under barnets forskellige aktiviteter, hvilket fører til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kappe til børn 5-6 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1748/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: KWS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 00030445
 
Batchnummer/stregkode:  2000000967240
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snoede strenge med frie ender i kappen kan blive klemt under barnets forskellige aktiviteter, hvilket fører til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kappe til børn 7-8 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1749/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sølvbryd med piger
 
Mærke: Fashion Beautiful
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  27292217WC210002
 
Batchnummer/stregkode:  2210000256484
 
Risikotype:  Personskader
 
Snorellet på den nederste del af den dårlige klippe kan blive fanget i forbindelse med en række af et barns forskellige aktiviteter, hvilket har ført til kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Farvet med lyserødt kort med en hætte og bændler uden frie ender, der opstår på bagsiden af beklædningsgenstanden (4 år).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/1750/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sølvbryd med piger
 
Mærke: Pink Rabbit
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  AX00217WC210003
 
Batchnummer/stregkode:  210000257542
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snorene i kaletten kan blive fanget i forbindelse med forskellige aktiviteter for et barn, hvilket fører til strangulering.Produktet opfylder ikke kravene i den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Farvet, hvid og farvet, hvor der er tale om en kort med en hætte og en bændler på halsen (4 år).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/1751/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Bluse "
 
Mærke: MISS IMAGE BEAUTIFUL GIRLS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LF-806417WC130010
 
Batchnummer/stregkode:  2210000257924
 
Risikotype:  Personskader
 
Den bluse har på bagsiden et for lang træk og kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn, hvilket forårsager kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyserød bluse med et tofarvet hjertestempel.Den bluse bærer snoede strenge med frie ender, som opstår på bagsiden af beklædningsgenstanden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 7 fotos

2 af 7 fotos

3 af 7 fotos

4 af 7 fotos

5 af 7 fotos

6 af 7 fotos

7 af 7 fotos

Varslingsnummer: A12/1753/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Kabeljakke
 
Mærke: Fanny Look
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  901617WC050007
 
Batchnummer/stregkode:  2210000258587
 
Risikotype:  Personskader
 
Den nedre del af den nederste del af den nederste del af den nederste del af den nederste del kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn, hvilket kan føre til skade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kahaki og lyserød camuflagejakke med en hætte, der er beregnet til 4 år gamle piger.Jakken bærer snorelstrenge i taljeområdet med en længde på over 14 cm (25 cm) og bændler på snor med frie ender, som opstår på bagsiden af beklædningsgenstanden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1754/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: Modimix
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dekorative elementer (små sten) kan let skilles fra munden og puttes i munden af et lille barn og derved forårsage kvælning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning til piger (under 3 år), t-skjorter og shorts både med dekorativ pind og en lille sten.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1755/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Fodtøj til spædbørn
 
Mærke: t.f.tafyy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer let kan løsnes fra skoene og puttes i munden af et lille barn, hvilket kan forårsage kvælning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvid babysko, der er dekoreret med et bånd, en rose og små rhinesten.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1756/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejeans
 
Mærke: SEAGULL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NR.:CSQ — 56776
 
Batchnummer/stregkode:  6817036567766
 
Risikotype:  Personskader
 
Snoede strenge i taljeområdet kan blive fanget i forbindelse med forskellige aktiviteter for et barn, hvilket forårsager kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnejeans og læsning af papetiketter:"SEAGOTL QUALITY GARANTERET"
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1757/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: „BABY DREAM”
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative sten kan let løsne sig fra beklædningsgenstanden.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning til piger, der består af en bluse, påklædning, babysko og et hovedbånd med limet hulsstenene.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1758/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnepas til børn
 
Mærke: B & Q
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NR.:BQ-3091
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode 8697576630919
 
Risikotype:  Personskader
 
Snoreludene i taljeområdet er for lange og kan blive klemt under forskellige aktiviteter for et barn, hvilket forårsager kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnetrackere med snoreller i taljeområdet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1759/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Bahtøj
 
Mærke: Necix’s
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KOD:2225
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De broderede elementer kan let adskilles.Et lille barn kan stille dem i munden og sætte dem i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvid babyromper, der passer til hovedbåndet.Produktet er dekoreret med tyl blomster og sommerfugle fremstillet af rhineædelsten og perler.Læsning af etiketter ved hjælp af etiket:Bomuld 100 %
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1760/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnesko
 
Mærke: Aidall
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  43500-13
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer (perler og blomster) kan let adskilles fra skoene.Et barn kan stille dem i munden og sætte dem i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sko med velcro til spædpiger.Skoene er dekoreret med fodtøj, der er påsyede blomster og perler.Produktet findes i sorte, hvide og rosa farver.Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1702/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Stik til rejsestik
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: All-in-one Universal Travel Adapter
 
Type/modelnummer:  NR.: 931D
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
De strømførende ben på adapterens bagside er tilgængelige, når adapteren er indsat i en elektrisk stikdåse.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Stik til rejsestik
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1715/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  El-barberver
 
Mærke: Best Hair Days
 
Navn: Rechargable 6 Head Shaver
 
Type/modelnummer:  57-1380
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Kablet indeholder korte chlorparaffiner (SCCP) (målt værdi op til 0,98 %).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sølvfarvede hoveder, der indeholder 6 hoveder, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 49