Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 49 ( Zveřejněno: 08/12/2017)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1763/17       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné ohřívače plynu s regulátorem plynu
 
Značka: Kingavon / IGT
 
Název: Gas Heater BB-PG150I
 
Typ/číslo modelu:  Topení na plyn:BB-PG150I.Regulační orgán v rámci operací uvnitř skupiny:A235is
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže regulačního orgánu označená jako 10/17LYF
 
Druh rizika:  Požár
 
Úniky plynu z regulátoru, jakmile je ohřívač plynu připojen k láhvi na plyn, což představuje nebezpečí výbuchu a požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Regulační plyn uvnitř skupiny dodávaný s přenosným plynovým ohřívačem 4,2 kW (BB-PG150I).Ohřívače prodávané mezi 5. – 31. října 2017.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1716/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Gymnastiku
 
Značka: neznámý
 
Název: Gym ball
 
Typ/číslo modelu:  26002–011–65
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7332867076618
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plasty v gymnastiku jsou obsaženy chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (hodnota v hodnotě do 0,85 %).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Gymnázika purpurová.Prodává se v lepenkové krabici, v níž je vyobrazena žena a modrá gymnázika.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1718/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Boxerské rukavice
 
Značka: Fighter
 
Název: Speed
 
Typ/číslo modelu:  15021–012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plasty obsahují chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 0,44 %).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Černý boxerské rukavice s šedými a oranžovými detaily a text „bojovník“.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1720/17       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ŘÍJEN 117–3 – 003–95,3408278
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2200000810083
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náušnice uvolňují vysoký objem niklu (naměřená hodnota:2.1 μg/cm² za týden).Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dámské náušnice s papírovou etiketou.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1762/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Cíl:
 
Značka: Concord
 
Název: Beacon ES 50
 
Typ/číslo modelu:  2041879 BEACON ES50 S /C BÍLÝ 240V, 2041880 BEACON ES50 S /C SILVER 240 V, 2041881 BEACON ES50 S /C BLACK 240V, 2041882 BEACON ES50 3/C SILVER 240 V, 2041884 BEACON ES50 3/C BLACK 240V.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  025768 418824
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek má ostré kovové hrany, které mohou při seřizování středu zájmu poškodit izolaci.To by mohlo vést k tomu, že uživatel obdrží elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  U svítidla (50 W) a ze síťového napětí.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1703/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motorkář
 
Značka: Concorde
 
Název: Compact
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0472, e1 * 2007/46 * 0849 a e1 * 2007/46 * 0920:Kompaktní TL, H-Line Type Y, H-Line.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2008 až 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ocelové lano připevněné ke sponě bezpečnostních pásů na zadní pravé sedadlo by mohlo být poškozeno a mohlo by se přerušit v případě dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motorkář
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1706/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C-Zero
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0068 * 00, e2 * 2007/46 * 0068 * 01, e2 * 2007/46 * 0068 * 02, e2 * 2007/46 * 0068 * 03, e2 * 2007/46 * 0068 * 04, e2 * 2007/46 * 0068 * 05, e2 * 2007/46 * 0157 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyráběné mezi 11/10/2010 a 9/2/2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Problém s vnitřní částí modulu airbagu pro cestující by mohl zabránit tomu, aby byl airbag pro cestující nasazen v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Island, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1708/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: iON
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0069 * 00, e2 * 2007/46 * 0069 * 01, e2 * 2007/46 * 0069 * 02, e2 * 2007/46 * 0069 * 03, e2 * 2007/46 * 0069 * 04, e2 * 2007/46 * 0069 * 05, e * 2007/46 * 0158 * 00, e2 * * *,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyráběné mezi 11/10/2010 a 9/5/2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Problém s vnitřní částí modulu airbagu pro cestující by mohl zabránit tomu, aby byl airbag pro cestující nasazen v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1722/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Subaru
 
Název: Forester, Impreza, Legacy, Outback
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0079 * 00–03, e13 * 2007/46 * 1074 * 00–03, e13 * 2001/116 * 0982 * 00–02, e1 * 2001/116 * 0485 * 01–04, e1 * 2001/116 * 0438 * 00–10;Typy:SH, SHS, G3, BM/BR, BM/BRS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené výrobní roky:Odkaz/Odeslání:2010–2012;Lesník:2009–2010;Impreza/WRX STI:2008–2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadné relé by mohlo způsobit sekundární vstřikovací čerpadlo sání k poruše a nadměrnému teplu.To by mohlo vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1724/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Master
 
Typ/číslo modelu:  PŘS:E2 * 2007/46 * 0020 * 22, VD:E2 * 2007/46 * 0050 * 22, MC:E2 * 2007/46 * 0017 * 18 a 19, VC:E2 * 2007/46 * 0050 * 14, ME:E2 * 2007/46 * 0018 * 16, VE:E2 * 2007/46 * 0021 * 13, ML:E2 * 2007/46 * 0022 * 21, VL:E2 * 2007/46 * 0152 * 15, MB:E2 * 2007/46 * 0019 * 26, VB:E2 * 2207/46 * 0049 * 27, MA:E2 * 2007/46 * 0016 * 30, VA:E2 * 2007/46 * 0047 * 24,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla mají motorovou naftu a byla vyrobena v období od 1. prosince 2016 do 2. února 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku problému se vznětovým filtrem by mohlo dojít k úniku paliva do silnice ohrožující ostatní účastníky silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1725/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Twingo
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0457 * 08 a e2 * 2007/46 * 0457 * 09
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 24. března 2017 do 14. června 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Trvanlivost přední části levostranného vedení může být nedostatečná.Následně by se mohl zhoršit vliv zakřivení, který ovlivňuje řízení vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Slovinsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1726/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 208
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0070 * 38, e2 * 2007/46 * 0071 * 13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené mezi 8. červnem 2017 a 9. červnem 2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevňovaní šroubů kol kol u zadního příčného náklonu nesmí být správně utahován.V důsledku toho by se mohly uvolnit, což povede ke ztrátě ovládání vozidla při jízdě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Německo, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1727/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: DS3
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0003 * 48
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené mezi 8. červnem 2017 a 9. červnem 2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevňovaní šroubů kol kol u zadního příčného náklonu nesmí být správně utahován.V důsledku toho by se mohly uvolnit, což povede ke ztrátě ovládání vozidla při jízdě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1732/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Indian
 
Název: Chief, Chief Classic, Chief Dark Horse, Chief Vintage Springfield, Springfield Dark Horse, Chieftain, Chieftain Classic, Chieftain Dark Horse, Chieftain Limited, Chieftain Elite
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Motocykly postavené mezi 04/04/2017 a 16/08/2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Motocykl může být sestaven s nesprávnými světlomety pro zemi určení.Světlomety by proto mohly oslňovat ostatní uživatele vozovky, kteří způsobují dopravní nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1733/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: A-Class, B-Class, C-Class, E-Class, CLA, GLA, GLC, GLK
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 1007, e1 * 2007/46 * 0928, e1 * 2007/46 * 0751, e1 * 2001/116 * 0470, e1 * 2007/46 * 1163, e1 * 2007/46 * 1207, e1 * 2001/116 * 0431, e1 * 2001/116 * 0457, e1 * 2001/116 * 0464, e1 * 2001/116 * 0463, e1 * 2001/116 * 0502, e1 * *, e1 * 2001/116 * 0501, e * *, e * 2001/116 * 0480, e * *, e1 * 2007/46 * 0200,E1 * 2007/46 * 0191, e1 * 2007/46 * 0335, e1 * 2001/116 * 0480Typ: 117, 176, 246,245 g, 176 AMG, 245 G AMG, 204, 204 K, 204 X, 204 AMG, 204 K AMG, 207, 212, 212 K, 212 AMG, 212 K AMG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena mezi 11/2011 a 07/2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sloupek řízení není dostatečně uzemněn.V důsledku toho může být airbag v případě elektrostatického výboje aktivován, pokud se nevyžaduje.To by mohlo způsobit nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Island, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1735/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: V-Class, Vito
 
Typ/číslo modelu:  E1 * 2007/46 * 0457 *, e1 * 2007/46 * 0458 *,E1 * 2007/46 * 0459 *Typ:639/2, 639/4, 639/5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od ledna 2014 do června 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sloupek řízení není dostatečně uzemněn.V důsledku toho může být airbag v případě elektrostatického výboje aktivován, pokud se nevyžaduje.To by mohlo způsobit nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Island, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1717/17       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Vaně pillow
 
Značka: neznámý
 
Název: Inflatable Bathtub Pillow
 
Typ/číslo modelu:  Dávka:3743498
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7330878745691
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Bílé plasty v polštáře obsahují chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (hodnota v hodnotě do 1,7 %).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Vaně (vaně) u bílé umělé hmoty a blue terlyláta.Obaly v průhledném plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1719/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: G mini
 
Název: Baby Walker Monty I
 
Typ/číslo modelu:  GM1511.03 (růžová), GM1511.01 (hnědá), GM1511.02 (modrá), GM1511.04 (šedý), GM1511.05 (zelená)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8592946432288 (růžový), 8592946354436 (hnědý), 8592946354429 (modrý), 8592946502462 (zelený), 8592946432295 (šedý)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Síla dětské chodítka je nedostatečná.Může se tedy zříci, což vede k zranění dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové dětské chodítka s kovovým rámem, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1721/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: YES MILE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.: B103
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stabilita výrobku je nedostatečná a může se během jeho používání převrhnout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové dětské chodítka s kovovým rámem, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1740/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Bino
 
Název: My Baby - Baby Clip
 
Typ/číslo modelu:  86501
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4019359865013
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kuličky z druhého držáku snadno prasknou a vytvářejí malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 12586 a EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Ostatní držák ze dřevěných korálků na provázku (v různých barvách).Má spojovací prostředek s kovovým oděv na jednom konci s dřevěným dekorativním prvkem.Ostatní držáky se fixují na barevný krycí list.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1709/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: MERRY CHRISTMAS
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8866
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8555068513198, LG3359;
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 7,14 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu s červeným a zlatým oborem.Výška:Přibližně 25 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1710/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Ball
 
Značka: neznámý
 
Název: Set of inflatable plastic balls / LOPTA NA HRANIE / JÁTÉKLABDA
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8586014450106
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál míčků obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:3,17 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor 3 nafukovacích míčků vyrobených z bílého, modrého a oranžového plastu.Míče jsou dodávány v plastové síti s štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1734/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada dětských baseballu
 
Značka: neznámý
 
Název: Baseball
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7330878709051Šarže 4414068
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plasty v kouli obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 20 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Baseballové sady s ekologickou plastovou bat a bílou kuličkou.Zabalený v černé síti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1736/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava dřevěné hračky
 
Značka: SpielMaus
 
Název: Holz-Rollbahn
 
Typ/číslo modelu:  415 06 369
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4018501046393
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kola se mohou snadno oddělit od hraček vytvářejících malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Dřevěná rampa se třemi kolejovými vozidly (zelená, modrá, červená).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1739/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sfidget spvnitřních
 
Značka: neznámý
 
Název: Crazy Gyro Spinner + LED
 
Typ/číslo modelu:  Články 61/6621, 24299Výrobek č. 105908
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4029811386826
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Prostor pro baterie je možné snadno otevřít bez použití jakýchkoli nástrojů a vnitřní baterie knoflíků jsou přístupné.Děti by je mohly vkládat do úst a klamat je, což způsobilo poškození gastrointestinálního traktu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zápalnice se světly LED, která se dodává v barevně lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1752/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka Pistol
 
Značka: neznámý
 
Název: Combat Force 7
 
Typ/číslo modelu:  Č. 353–23D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392870172585
 
Druh rizika:  Chemické, Životní prostředí
 
Plastová šňůra obsahuje di-2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 2,9 %).Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.Kromě toho obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (VVSZ) (naměřená hodnota do 0,7 %).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Pískem pro hraní pomocí písku s modrým, červeným a černým údajem.Balení:průhledná blistka s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1761/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele
 
Značka: Beaulossy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BL4000015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9910300025171
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastová hračka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:29 % hmotnostních a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,21 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP a DBP ftaláty ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Hračka – plastová hračka ve tvaru psa dodaného v plastové síti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1704/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí šortky
 
Značka: BAGCI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
nepoužije se
Třásně v oblasti pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Krátké kalhoty pro dívky od 5 do 12 let, v různých barvách a odstínech, které se nacházejí v pase (délka 42 cm).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1705/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pruhy z usně
 
Značka: neznámý
 
Název: Armband Leder Mocca
 
Typ/číslo modelu:  50 1015497420 8797
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č.:1100754čárový kód:2024232600003
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota:až do 42,93 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Výrobek byl zásobován pouze na Georg Jos.Kaes GmbH., Zničení produktu (Ze strany: Distributor, Prodejce)

 
Popis:  Kožený celek (2 cm široký), hnědý se třemi dekorativními kovovými knoflíky.Na přiloženém kartonovém štítku s označením „V-MARKT“, „Leder Leder MCCA“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1707/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Seagull
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CSQ-56381
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky (pravé kameny) mohou být z kalhot snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kalhoty pro malé dívky.Výrobek je zdoben nalepenými rýhovacími kameny a je dostupný v červeného, turokysu a zelené.Velikost:98
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1711/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Glass Bear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  P-2028
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky kalhot se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kalhoty s nalepenými rýhami pro malé dívky.Výrobek je dostupný v růžové, šedé a modré barvě.Velikost:98
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1712/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Esila
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  329
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky (půlkuličky) se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bílek s bílou drahou, s pásem.Výrobek je zdoben krajky a slepými pakrajkami.Velikost:86–1Y
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1713/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Narince tan Kids club
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy vázané v prostoru pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské šaty, o velikosti 116–140 cm.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1714/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský šumbátek
 
Značka: Narnia kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
nepoužije se
Šňůry v oblasti krku a pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení/zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské křeče, určené pro děti ve věku 3–10 let, v růžovém a turronusu, s přiloženým nápisem „LOVE“, které se skládá ze dvou srdce vyrobených z následů.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 10 fotografií

2 ze 10 fotografií

3 ze 10 fotografií

4 ze 10 fotografií

5 ze 10 fotografií

6 ze 10 fotografií

7 ze 10 fotografií

8 ze 10 fotografií

9 ze 10 fotografií

10 ze 10 fotografií

Číslo varování: A12/1723/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapci“ „Držák“
 
Značka: Small Gang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  K-548517WC550002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  210000257818
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací řetězce digestoře se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Kromě toho jsou šňůry na stažení v pase příliš dlouhé a mohly by uvíznout v průběhu různých činností dítěte, což vede ke zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chlapecká vesta s kapucí v khaském odstínu.Je opatřen šňůrou na stažení bez volného konce v digestoři upravované tiskem.V oblasti pasu jsou též stahovací šňůry o délce více než 20 cm (25 cm) a stahovací šňůry, které se objevují na zadní straně oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: A12/1728/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka“
 
Značka: Sweet Junior
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F66617WC050005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000257849
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení u dětského oblečení se mohou stát uvězněny během různých činností dítěte, což vede ke zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívku vejde v khaki barevně (velikost 8 let) s vlasovými pásy v délce pasu delší než 14 cm (24 cm) a šňůry na stažení bez volné konce, které vytvářejí smyčku a objevují se z oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1729/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapci“ „Držák“
 
Značka: MJ FOR BOYS (MR JEK CLASSIC WEAR)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MB-18017WC550005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000258235
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení, které se mohou volně hostit na zadní straně, se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chlapecká vesta s kapucí v khaském odstínu.Je opatřen stahovacími struny s volným konci, které se objevují na zadní straně oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1730/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka“
 
Značka: J.N.S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  134917WC050002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000256439
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení v prostoru pasu a na zadní straně by se mohly zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívku vejde v khaki barevně, určené pro děti od 8 do 14 let, s vlasovými pásy v délce pasu delší než 14 cm (25 cm) a stahovací šňůry s volným koncem, které se objevují na zadní straně oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1731/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka“
 
Značka: Lollitop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A-634117WC050006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000257856
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry na zadní straně vesty se mohou zachytit během různých činností dítěte, které vedou ke zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Khaki collaed veste na 10 let staré dívky, které mají vícelitý kožešinový házení. kabát má volně určené části, které jsou opatřeny až gggami a objevují se z oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1737/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: HIPPIL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 1076
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 0050611010769
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné korálky se mohou snadno oddělit a tlačit malé dítě, které způsobuje zalknutí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oděvy stanovené pro děti do 3 let, skládající se z kalhot, dlouhé vložky se halenem a vestky s dekorativními barvicí pásky s malými částmi (perly).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1738/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: ТВС
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 955
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3605048009557
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oko může snadno oddělit malé dítě a dostat do úst malé dítě, které způsobuje zalknutí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské oděvy složené z krátké kalhoty a tričko.Na přední straně je obraz ptáka, který na ní přilepí oči.Velikost 9–12 měsíců.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1741/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské tričko
 
Značka: Cichlid
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C6Y03200109801 AD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 1385609370310
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky lze snadno oddělit od blaha a vkládat do úst malé dítě, které způsobuje zalknutí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Blaha dětí (18/24 měsíců) se slepnými lepnými lesklými oblázky.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1742/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výbava pro volný čas
 
Značka: KWS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. A00030330
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000000955827
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská zábavná výzbroj s čepetkou pro mládež, která je určena pro malé děti do věku 7 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1743/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výbava pro volný čas
 
Značka: KWS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. A00030312
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000000955643
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská výbava pro volný čas (kalhoty a vesta) pro starší děti a dospívající ve věku od 7 do 14 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1744/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výbava pro volný čas
 
Značka: KWS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. A00030352
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 2000000956046
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení s volným koncem v prostoru pasu jsou příliš dlouhé a mohly by se zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská výbava pro děti do 7 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1745/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výbava pro volný čas
 
Značka: KWS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. А00030337
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000000955896
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská výbava pro volný čas (dlouhé kalhoty a čepice pane) pro starší děti a mládež ve věku od 7 do 14 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1746/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výbava pro volný čas
 
Značka: KWS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. А00030331
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000000955834
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vážné rizikoStahovací šňůry pro pas mohou být zadržovány během běžných dětských činností a mohly by způsobit zranění.Výrobek není v souladu s platnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská výbava pro volný čas (modré kalhoty a vesta) pro děti do 7 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1747/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: KWS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. А00030444
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 2000000967233
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vesta pro děti od 5 do 6 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1748/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: KWS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. А00030445
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000000967240
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací řetězce s volným koncem v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vesta pro děti od 7 do 8 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1749/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: Fashion Beautiful
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  27292217WC210002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000256484
 
Druh rizika:  Úraz
 
V průběhu různých činností dítěte, které vede k poranění, může dojít k zachycení táhlového řetězce na zadní straně pocení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Růžový poklínový tričko s náklopy a šňůry na stažení bez volné konce, které se objevují na zadní straně oděvu (4 let).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1750/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: Pink Rabbit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AX00217WC210003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  210000257542
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Růžový a barevný potýdeník s pletenou a stahovací šňůry v oblasti krku (4 let).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1751/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: MISS IMAGE BEAUTIFUL GIRLS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LF-806417WC130010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000257924
 
Druh rizika:  Úraz
 
Blaha má na zadní straně šňůry, které jsou příliš dlouhé a mohou uvíznout v průběhu různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Narůžovělou růžku se dvěma barevnými známkami srdce.Na blahu je opatřen stahovací řetězců se svobodnými konci, které se objevují na zadní straně oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: A12/1753/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kabát
 
Značka: Fanny Look
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  901617WC050007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000258587
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůrky na spodní části a v oblasti pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte, které mají za následek zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kahaki a vesta růžový s kapucí, která je určena pro starší dívky od 4 roku.Kabát s délkou pasu je delší než 14 cm (25 cm) a šňůry na stažení s volným konci, které se objevují na zadní straně oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1754/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Modimix
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky (malé kameny) mohou být snadno odděleny od sady a vkládány do úst malým dítětem, které způsobuje zalknutí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské oděvy pro dívky (do 3 let), tričko a šortky s ozdobným přídí a malým peckou.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1755/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: t.f.tafyy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky se mohou snadno oddělit od obuvi a malé dítě umístit do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílá dětská obuv zdobená páskou, růžovými a malými rýhami.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1756/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: SEAGULL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.:CSQ – 56776
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6817036567766
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětský jevík s lepenkou z lepenky:„NOVĚ ZARUČENÁ KVALITA“
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1757/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: „BABY DREAM”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní kameny lze snadno oddělit od oděvu.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské oblečení pro dívky, které se skládají z halenka, oblečení, dětské obrny a čelícího šálu se slepými rýhami.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1758/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské teplákové soupravy
 
Značka: B & Q
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.:BQ-3091
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 8697576630919
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení v prostoru pasu jsou příliš dlouhé a mohou se zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské teplákové kalhoty se šňůrou na stažení v prostoru pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1759/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké trubky pro každý oděv
 
Značka: Necix’s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PODNIKU KD:2225
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vyšívané prvky mohou být snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bílá dětská poutka s čelícím pásem.Výrobek je zdoben tyly květy a motýli se vyrábí z pravého kamenů a korálků.Nasečení na štítku:Bavlna 100 %