Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 9 ( Zveřejněno: 07/03/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0275/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Rtěnky ve formě bonbónů a figurín.
 
Značka: Dama
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 52112 (sladká) a ref. 52053 (figurína).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu. To může mít za následek, že je děti zařadí do úst a že jim to dovolí, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobky jsou bírnky, jeden ve formě sladkosti a vůně po ovoci a další ve formě figuríny dítěte. Prodávají se jednotlivě a prodávají se do obalů, které vypadají jako používané pro bonbóny. Informace na štítku jsou v různých jazycích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: 0286/08       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Imitace střelných zbraní s laserovým zařízením
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.- ref. HC2018, 2.- ref. HCD92H, 3.- ref. HCM16A4, 4.- ref. HCM41GL, 5.- ref. HCM41K1, 6.- ref. HCM43GL, 7.- ref. HCMP52868, 8.- ref. č. HCM744, 9.- ref. č. HCM777, 10. Viz HCP198G.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože se jedná o laserové zařízení třídy 3B a potenciálně nebezpečné pro dohled za jakýchkoliv podmínek použití. Dlouhodobé expozice vůči mírným úrovním laserového světla mohou způsobit nevratné změny oka, a zejména sítnice a krystalické čočky.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1.- Vzor 2018 dlouhé střelné zbraně s laserovým zařízením, 2 – – Vzor M4 ELEKTRIKO s viděním a modrou svítilnou, 3.- Vzor M16 s laserovým zařízením, rozhledna, světelný zdroj a ochranné brýle, 4.- Vzor M41 s viděním, 6 mm ráže, 5 – – Vzor M41K1 s viděním, 6 mm ráže, 6.- Vzor pistole M43 s tlumičem, 7.- Vzor MP5S5 ELEKTRIKO, single action, 8.- Vzor MR744 s červeným Koot, 6 mm ráže, 9.- Vzor MR77 s viděním, 6 mm ráže, 10.- vzor P198 pistoli s tlumičem, Ve všech případech je obal kartonem s fotografií modelu střelné zbraně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0283/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy.
 
Značka: Magic Christmas.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. 300 RÝŽE (300–4 mm + M/F) kód 00994028,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2005009940287, 2. 180 RÝRIGHTS 180L 4M + M/F, kód 00994104, čárový kód: 2005009941048.
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Není k dispozici kotevní úchyt napájecího šňůry v ovladače – přístroje s výbojkou,Neexistuje žádný dvouizolační lano v různých barvách,Průřez kabeláže (0,2 mm²) nesplňuje požadavky příslušných evropských norem (alespoň přijatelné 0,5 mm²) (body 1 & 2),— šířka základny vidlice je 12,05 mm (min. přípustná 13.70 ± 0,70 mm) (body 1 & 2);— vzdálenost mezi kolíky vidlice je 17.07 u položky 1 a 17.08 u bodu 2 (min. přijatelné 18.00–19,20 mm),Kromě toho kabel není opatřen požadovaným označením.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  1. Světle zelené barvy s 300 vícebarevné světlomety a řídicí funkce zelené funkce, balené v modrém boxu. Pro vnitřní použití. Technické charakteristiky:. 230 V, 50 Hz, 2.5 A, 2. Světle zelené barvy s 180 vícebarevné světlomety a řídicí funkce zelené funkce, balené v modrém boxu. Pro vnitřní použití. Technické charakteristiky:. 230 V, 50 Hz, 2.5 A.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0291/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Vánoční osvětlovací řetězec
 
Značka: Multi function
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  100 světlé rýže
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6901022858812
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


— délka kabelu mezi zástrčkou a první baňkou je nedostatečná,

— izolace cibulí je nedostatečná,

— při mechanické zkoušce přístupné vodiče sítě zátka se pružinou, která je přístupná pro živé části,

Zakrytí „murální jednotky“ zlomy v průběhu zkoušky, která je přístupná,

Vodiče lze snadno vyjmout z přístroje pro bleskové světlo („mfr“) a do něj být umístěny,

Jmenovitý průřez vodičů je nedostatečný (zjištěná hodnota je 0,055 mm², což je méně než 0,5 mm²).


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a z oběhu spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řetěz vánočních osvětlení o 100 nevyměnitelných světelných zdrojích, vybavený jednotkou „fžin“ označenými „Vespoňovým kontrolním stanovištěm, 220 V, AC, 50 Hz, 0,33A, CE“. Nástroj pro bleskové světlo obsahuje tlačítko pro přepínání mezi funkcemi. Výrobek je balen v krabici modré lepenky s Vánočním motivem na horní části a na spodku ve 3 jazycích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0294/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Dodavatelský řetězec pro vánoční osvětlení „Guiralanda Cortina – červené de 160 mikrobiální antimikrobiální látky“.
 
Značka: Iron Bussines
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Obal regulátoru nevyhoví mechanickému testu, který představuje riziko přístupu k živým částem,

Křížové úseky vodičů jsou nedostatečné.

— spotřebitel není dostatečně informován o základních technických údajích a možných rizicích.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec má podobu mřížky sestávající ze 160 světel a regulačního orgánu. Údaje na odbočce: TURECKÉ SPOLEČENSTVÍ NA KYPRU, 2.5 A, 230 V, 250 V ~. Obal – červený lepenkový rámeček s vyobrazením produktu v horní části a údaji v cizím jazyce ve spodní části.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0274/08       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Řetězové pily s benzinovým motorem – Zhejiang ZOMAX zahradní stroje
 
Značka: Zomax
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Vrodová řetězová pila pro pobočky ZMP 2600–10, EAN 4038967334445, — Voleranová řetězová pila ZM 5200, EAN 4038967334421, — Voleranová řetězová pila ZM 4600, EAN 4038967334414.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože řetězy jsou nadále v chodu, když v klidu.Výrobek není v souladu se směrnicí 98/37/ES o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1. Řetězové pily s pólem plněné v 2 boxech (jedna s motorem, druhá s obsahem 2 sloupů a sestava řezání tyčí), 25,4 cm³; 0,85 kW; 6,3 kg; Čl. 133444, 2. Benzínová řetězová pila 50 cm³; 2.3 kw, délka tyče 50 cm; hmotnost 4,9 kg, 3) Volební pila s délkou 45.6 cc; délka tyče 45 cm; hmotnost 4,8 kg, štítek „RL Kettensäge“ na straně druhé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0292/08       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrická sekačka na trávu
 
Značka: STIHL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VIKING ME 400
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Výrobek představuje riziko snížení, protože existuje riziko, že se čepel nezastaví dostatečně rychle poté, co se motor vypne, a uživatel může přijít do styku s pohyblivou čepelí. Nehodu s potenciálně vážnými následky nelze vyloučit.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká položek s pořadovými čísly od roku 431 199 650 do roku 431 336 317.
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0266/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky
 
Značka: MINIBAOLKY “DIRTY BIKE”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GA-089C
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a omezení, protože:


Nejedná se o zastavení řízení,

Palivové linky nemají odpovídající konzoly,

Na plastových součástech a ze svažitých švů na stroji jsou ostré hrany.

— není k dispozici dostatečná ochrana v oblasti volnoběžek,

Na stroji není žádný řetěz.

Na výfukové trubce stroje není k dispozici žádná ochrana.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  „žlutý minimotork“, který má černý sedlo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0269/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mercedes-Benz Sprinter Comes Cokuse Westfalia Classic Van
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BM 906, e1 * 2001/116 * 0425 * 00.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože žebřík pro přístup do horního lože může vyklouznout z držáku z držáku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se to 131 vozidel.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0277/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Žárovky pro malé světlo žárovky v osobním automobilu Honda
 
Značka: HONDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CRV
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože žárovka potkávacího světla světlometu nemůže světlo rozsvítit kvůli vysoké odolnosti mezi postrojovým terminálem a nízkou baňkou potkávacího světla v důsledku nesprávných rozměrů terminálu a nevhodného materiálu terminálu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká 2007 modelového roku vozidel, přičemž čísla VIN se nacházejí ve vozidlech SHSRE5 * * * 7U042291 až po SHSRE6 * * * 7U044776. V narušeném rozmezí jsou ovlivněny pouze modely halogenových světlometů.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0279/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: KAPESNÍ BIČKA.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Požár, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru:— vlivem úniku paliva při spouštění stroje. Z tohoto důvodu není možné měřit hluk, vibrace nebo teplotu v horných oblastech.Protože je uzavírací uzávěr umístěn vedle karburátoru a mezi palivovou čarou a nádrží dochází k úniku paliva. Palivové vedení je ve styku s výfukovým potrubím.Výrobek představuje riziko zranění, protože:Stroj není vybaven nohačkou.Neexistuje žádný podstavec umožňující uložení do stabilní polohy.Příkaz „stop“ se může stát jamkou a nefunguje.Stroj není vybaven ovládacím prvkem řízení.Palivové vedení není schváleno jako typ a nemá vhodné držáky na podporu.V oblasti setrvačníku motorového vozidla neexistuje dostatečná ochrana.Na výfukové trubce stroje není k dispozici žádná ochrana.Výrobek představuje nebezpečí snížení v důsledku ostrých okrajů na plastové prvky a svařované švy stroje.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Žlutý minimotorka s černým sedlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0281/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Porsche osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Cayenne (V6).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože mírný pohyb motoru při cestování by mohl způsobit, že palivová trať přichází do styku s plátkem prostoru motoru. To může vyvolat příklepu a značky proti oděru by se mohly vyskytnout na samotné palivové lince, což vede k úniku paliva.

Pět nahlášených případů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká automobilů vyrobených mezi 30. listopadem 2006 a 18. lednem 2008.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0284/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Čelní předseda
 
Značka: COMPTINE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 2836060900008, Reference: 3019136, předpis: 360609
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:V přístupové oblasti existuje tlak mezi kapotou a podvozkem na obou stranách sedadla, který se uzavírá na méně než 12 mm.V přístupové oblasti je otvor o šířce více než 5 mm a menší než 12 mm.Úhel mezi opěradlem a sedadlem by měl být nejméně 100°.— jakékoliv plastové obaly s otvorem o otevření větším než 380 mm by měly mít průměrnou tloušťku nejméně 0,038 mm.Chybí upozornění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Přeprava kolových dětí s červenou kovovou konstrukcí, „modré plátno“ a zpět ze strany popruhu a upevnění pásu za účelem držení dítěte a plátna na plátno stejné barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0265/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: Niagara "Apecheronza"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: 8210, EAN: 8006708082104.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože kauterizace zobák se může oddělit silou 19 N. Dimený díl se zapadne do válce pro malé části, a proto může být pro děti rizikem udušení.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0268/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací fóliovník z plastu
 
Značka: Bestway
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Tom a Jerry, C.31025 a C.29068, pro věk 3 +, EAN 8 21808 93011 1.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 24,1 g/100g diisononylftalátu (DINP).Podle směrnice 76/769/EHS o omezování chemických látek jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Plastová nafukovací mísa s různými obrázky Tom a Jerry.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0272/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Prsty na prsty
 
Značka: TOY PLACE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 2200091204884. barvy prstů
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu nadměrné koncentrace konzervačních přísad. Naměřené hodnoty 5-chlor-2-methyothiazol-3 (2H) -on (1,9 mg/100g) a 2-methyl-isothiazol-3 (2H) -on (2,0 mg/100g) představují kombinovanou koncentraci 0,0029 %, což je téměř dvojnásobek povoleného limitu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Barvy nanášené prsty, sady 4, v krabici.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0273/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rybářská plavidla
 
Značka: BASS.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3340
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:


1 nebezpečí udušení, protože údaje o hře (ryba) se zcela vejdou do zkušebního válce pro malé části;

2 udušení, a to rozhodnutím uškrcení, protože:


Průměr kordu je 0,7 mm místo nejméně 1,5 mm.

Volná délka šňůr na hračkách, které by mohly tvořit smyčky, nesmí být větší než 220 mm – je 1 340 mm.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je nastavena pro rybolov s 6 živočichy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0282/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada dvou mečů
 
Značka: The weapon of warfront – Knife sword
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5900700013438.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku ostrých hran v různých oblastech hračky.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je jednoková sada sestávající ze dvou mečů z plastu, které jsou zabarveny stejně jako kov – bronz a železo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0285/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kachna hračka z měkkého kaučuku, k lisování
 
Značka: Children's toy.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože prvek zvuku, který vyzařuje zvuk, lze oddělit pod silou menší než 90 N a vytvořit malé části, které se zapadnou do tlakové láhve. Děti mohou vkládat malé prvky do úst a sytimu.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Žlutá kachna s nápisem „Children’s TOY“ a akustickým zařízením. Balena v celofánu s papírovou rukojetí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0287/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Místo narození „Můj Country Land“ Playset.
 
Značka: JMV.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4019142097102, článek 9710.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje i (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) v koncentraci 15,8 % hmotnostních. Podle směrnice 76/769/EHS o chemických látkách činí povolená mezní hodnota pro některé ftaláty v hračkách 0,1 % hmotnostních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a poskytování informací ze strany dovozce spotřebitelům. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenská panenka s koňmi a příslušenstvím (padače, křovitost, sklon, dížka, dížka, korálka, kbečka, hlaveň atd.). Potištěný karton s průhlednou plastovou vrstvou.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0288/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Otáčecí uzávěr z plastů
 
Značka: TEDi GmbH & Co. KG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nařízení/č. 2772200
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 7 % di-2-ethyl-hexyl -ftalátu (DEHP) ve zbarvená drátěná izolace vrchní rady (povolená mezní hodnota: 0,1 %).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Otáčecí uzávěr z plastů, který vytváří a vyrábí zvuk; barvy: Černá, oranžová, modrá a průhledná; výška: 105 mm; dráty v čele s spřádáním; lepenkové obaly s průhledným okénkem a potištěný nápis (výtažek): „Vučený otáčecí uzávěr se zvukem, kódem 27722001241000000200, značkou CE, Caution! Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty – Nevhodné pro děti do tří let“. Grafický symbol pro varování související se stárnutím populace v souladu s normou EN 71–6: 1994 (0–3), TEDi GmbH & Co. kg; vyrobeno v Číně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0290/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hokývání
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 5998588111919
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku nedostatků při navrhování není rozsah pohybu kývání omezen a není vybaven pojistkami, aby se zabránilo otáčení s dítětem.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kývání se zhotovuje ze vícebarevné plastické hmoty (žlutá, červená, modrá, zelená). Na sedlo se umístí nálepka s označením v maďarštině. Podle etikety je hračka určena dětem od 3 let věku a maximální doporučené hmotnosti dítěte 50 kg.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0271/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské spodky (3 párů)
 
Značka: TEDi GmbH & Co. KG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 59484002221000000300, článek 5948400, dodací list č. 188497, EAN kód 0821849729170.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 236 mg/kg benzidinu, což je známý lidský karcinogen, který může snadno vstřebávat pokožkou. Je škodlivá pro krev a oslabuje kostní dřeň.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  3 dvouvrstvé dětské slipy (černé, oranžové, černé a oranžové pruhy) v plastovém sáčku připojeném k tištěné kartě; s označením „Kinderwälsche 3 Slips Grösse 128/134“ (3 párů slipy dítěte, velikost 128/134), ceny 3 EUR, „TEDi GmbH & Co. kg“, 100 % bavlna.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0276/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Oblékání dítěte, 100 % bavlnářství
 
Značka: Sugar Pink
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Spy717 MX (Černé/Malťové).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože následky zranění a knoflíky lze snadno oddělit od oděvu, vložit do úst a spolknout u dětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dívka se přivazuje na vršek/šaty ve věku 2–3 let. 3 tlačítek o průměru v oblasti krku.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0293/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská souprava – tričko proti pocení
 
Značka: Steda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Soupravy pro děti – tuleně potíné, textilní kordy a obuv, čárkový kód 3 800855 638123, článek, článek 63812
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti šňůr na digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětské soupravy – tuleně potýkové, s textilními šňůrami a boty, obchodní značka „Steda“, původ – Bulharsko, obsah: 100 % polyester.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0267/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva na slunci
 
Značka: ViSola 20 and IONOVIT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ViSola 20 kyslíková Sun tekutou, IOXIT Sun tekutou.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože ochranný faktor (rozsah UVB) je mnohem nižší než uvedený 20. Tvrzení, že výrobek „... poskytuje ochranu až 8 hodin (480 minut) v závislosti na druhu kůže...“ je nesprávný.Spotřebitelé, kteří se spoléhají na uvedený ochranný faktor, by se vystavili jak akutnímu riziku spálení od sebe, tak i dlouhodobým důsledkům nadměrné expozice slunečnímu svitu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá, plochá, plastová láhev, šroubovací uzávěr s integrovaným rozprašovači a víčka.
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0270/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Klotion – Maxi Light crème
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ŠARŽE: 070617F9, EXP: 070917 K.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 3,6 % hydrochinonu. Předpokládá se, že dotyčný výrobek bude používán často a ve velké míře, a může tak představovat riziko pro lidské zdraví.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Neznámý.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0278/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická vrtací – DDM2 Diamond Cord Drilling Machine
 
Značka: Marcrist
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Marcrist DDM2 Diamond Cord Driving Machine Part čísly: GB 230v 7700.001,001 GB 110v 7700.001.002 DE 230v 7700.001.003 CH 230v 7700.001.004.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kabel, který je na stroj připevněn, je z PVC natřeného a neplátovaného kaučuku. Existuje možnost poruchy povlaku PVC po delší časové období v důsledku UV. To může vést ke vzniku trhlin ve vnější plášť umožňující vniknutí vody. Rovněž by se musela rozdělit drátěná drátěná drátěná drátěná lana, aby mohlo dojít ke zkratu.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrická energetická vrtačka s příslušenstvím z tvarovaného plastu z tvarovaného plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0280/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dálkově ovládaná zásuvka.
 
Značka: düwi.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: FZSS-1000–3f, článek č. 05282, řada č.: BST84913200707, EAN 4008297052821.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vzdálenost mezi ochrannými kontakty (26,9 mm) byla příliš malá. V takovém případě mohou být kontakty po určitém množství použití ohnuty, což znamená, že funkce ochranného vodiče již není zaručena,Při zkoušce odolnosti proti teplu došlo k narušení krytu plastového pouzdra, na kterém bylo možno se dotýkat živých částí (230 voltů).Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava dálkově ovládaných zásuvek zahrnující tři zásuvky a dálkové řídicí jednotky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0289/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka mobilních telefonů
 
Značka: FS Accessories
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Různé cestovní nabíječky označené GX30 nebo MYC-2 nebo NOK nebo CST13, jako by byly kompatibilní s různými mobilními telefony
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem způsobené:Nedostatečná dvojitá izolace.Živé a neutrální části jsou od sebe vzdálené pouze 0,9 mm (standardní vyžaduje minimálně 2 mm).— nedostatečná kabeláž a nezajištěné pájení, která by mohla způsobit zkrat.Nedostatečná výstavba.Vykazuje se jedno katastrofální selhání.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Nabíječky pro mobilní telefonní baterie (různé) v jednotlivých lepenkových krabicích. Všechny označené „FS Accessories High Quality Travel organisation“ (vysoce kvalitní subjekt pro cestovní ruch).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 9