Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 46 ( Zveřejněno: 17/11/2017)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1597/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Sada pro opravy pneumatik jízdních kol
 
Značka: Golden Palm Ent Inc
 
Název: Bike Repair Kit
 
Typ/číslo modelu:  RP-6025
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7834561007009
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje toluen (24,3 % hmotnostních) a 1,2-dichlorethan (66,4 % hmotnostních).Toluen a 1,2-dichlorethan jsou karcinogenní a toxické, jsou-li vdechnuty nebo pokud přicházejí do styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada pro opravu proražením jízdního kola s lepidlem „Red Sun“.Balení s blistkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1581/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Deep Red
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže 15383
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy o-anisidin (naměřená hodnota 26 mg/kg).Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Rezoluce Rady Evropy č. (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a na trvalém líčení a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev na 30 ml červeného pigmentu
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 10 fotografií

2 ze 10 fotografií

3 ze 10 fotografií

4 ze 10 fotografií

5 ze 10 fotografií

6 ze 10 fotografií

7 ze 10 fotografií

8 ze 10 fotografií

9 ze 10 fotografií

10 ze 10 fotografií

Číslo varování: A12/1582/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Easy Flow
 
Název: Harvest Brown, Rich Praline; Dark Olive Green; Leaf Green, Navy Blue, Mid Yellow; Burnt Orange; Deepest Violet, Mid Purple, Deep Purple
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  D24/3;D33/1;D32/1;D13/3;D39/6;D20/4, D22/4; D36/2; D26/2; C36/2;
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Barva je znečištěna aerobních mezofilních bakterií a plísní, které představují riziko infekcí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové lahve na 30 ml obsahující tetovací inkoust.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1589/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Burnt Orange
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 25.3.15
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Barva je znečištěna aerobními bakteriemi a plísněmi.Proto není sterilní a představuje riziko infekcí.Výrobek není v souladu s rezolucí Rady Evropy ReAP (2008) 1 a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Oranžová barva 30 ml tiskařské barvy.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1590/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Georgia Peach
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Úsek 27.06.14
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Inkoust je kontaminován aerobními bakteriemi;proto není sterilní a představuje riziko infekcí.Výrobek není v souladu s rezolucí Rady Evropy ReAP (2008) 1 a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Barva:oranžová, 30 ml inkoustová láhev.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1591/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Sky Blue
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 23/10/14
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Inkoust je kontaminován aerobními bakteriemi;proto není sterilní a představuje riziko infekcí.Výrobek není v souladu s rezolucí Rady Evropy ReAP (2008) 1 a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Barva:modrá barva, lahvička o objemu 30 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1584/17       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: LUZ MICRO 50L
 
Typ/číslo modelu:  L-1014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435200010146
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Uživatel má přístup k živým částem ovládacího zařízení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Systém osvětlení se 50 světly.Pochází z lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1603/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: Owl-Lamp
 
Název: LED Rechargeable Light
 
Typ/číslo modelu:  ETA-U90EWE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace nabíječky není dostatečná.Uživatel proto mohl získat úraz elektrickým proudem od přístupných kovových částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zpětné nabíjení LED vybavené nabíječkou („Travel Adadaptér“).Prodáván v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1558/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Příklepová vrtačka
 
Značka: Beck&Lorenz
 
Název: Schlagbohrmaschine / Wiertarka udarowa
 
Typ/číslo modelu:  Z1J-C60–13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5905669738026
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Živé prvky motoru jsou přístupné pro uživatele.Přehřívání spotřebiče, které by mohlo vést k tomu, že uživatel hoří popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Příklepová vrtačka zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1559/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Terénní vozidla
 
Značka: Polaris
 
Název: Ace 325
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 12/12/2013 a 15/12/2014
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Trubka hlavy výfukového plynu nesmí být schopna odolávat teplotám výfukových plynů a může se rozkládat až do okamžiku, kdy otvor nebo trhlina může vést k požáru a /nebo k popálení uživateli.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Terénní vozidla
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Španělsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1562/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Tesla
 
Název: Model X , Model S
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E4 * 2007/46 * 0667 * 12 – e4 * 2007/46 * 0667 * 17;Typ:002Rok 2016 a 2017 let
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 28/10/2016 až 1/9/2017 a na druhém řádku mají paušální sklopná sedadla.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabelové ovládání seřizovacích mechanismů pro levé sedadlo ve druhé řadě by mohlo být vhodně seřízeno.V případě nehody by to mohlo vést k tomu, že se opěradlo pohybuje dopředu, čímž by se zvýšilo nebezpečí zranění cestujícího na sedadle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Irsko, Lucembursko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1563/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: i-MiEV
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelové roky 2010–2013
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nasazení airbagu pro cestující by nafukovač mohl uvolňovat úlomky kovů, které by mohly zranit cestujícího.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Irsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1564/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: ASX and Pajero Sport
 
Typ/číslo modelu:  ASX (GA0W);Modelový rok:2011–2015, Pjerro Sport (KH0W/KG0W);Modelový rok:2009–2014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  PODNIKU ASX:Období produkce:od dubna 2010 do září 2014, Pajero Sport:Období produkce:od března 2008 do září 2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Koncové stropy pro plynové pružiny pro zadní dveře mohou přijít. konec limitu může poškodit uživatele a /nebo zadní dveře se mohou náhle snížit následkem poranění uživatele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1565/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: ASX
 
Typ/číslo modelu:  GA0W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:od dubna 2010 do září 2014
 
Druh rizika:  Úraz
 
Uvnitř předního stíracího motoru může dojít ke korozi způsobeného vniknutí vody.To by mohlo vést k zastavení motoru stěrače.Pokud se motor stěračů zastaví při jízdě, mohlo by to mít za následek úraz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1604/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Honda
 
Název: CBR1000RR, CBR1000 S1, CBR1000 S2
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E4 * 168/2013 * 00054 * 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzor 2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Těsnění víčka palivové nádrže může selhat a vést k úniku paliva z limitu na povrch vozovky a k riziku přibližování dříví ostatním účastníkům silničního provozu.Kromě toho může do palivové nádrže z uzávěru, který by způsobil motor, dojít k poruše, která by mohla vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1553/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: MAMA Natura
 
Název: MAMA Natura
 
Typ/číslo modelu:  B5054000000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1/5000054/17
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou oddělit, pokud se malé děti mohou vkládat do úst a zatrhnout se.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dřevěná chrastítka ve tvaru krávy s malými zvony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1554/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: NIAGARA
 
Název: MARACOLOR
 
Typ/číslo modelu:  8805
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  06/2016, EAN 8006708088052
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Zalknutí
 
Manipulace s rukojetí je příliš dlouhá.Pokud jej dítě uvede do úst, mohl zablokovat dýchací cesty.Maximální úroveň zvukového tlaku je příliš vysoká, což by mohlo vést k poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Chrastítka
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1556/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Příslušenství pro panenku
 
Značka: Little me
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:12102596
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 430056 943046
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Uskřípnutí na kachnu pryže je malá část a lze ji snadno oddělit.Dítě by jej mohlo umístit do úst a sysit mu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Výrobek ve tvaru láhve na péči o malé děti, který obsahuje různé příslušenství pro panenku, včetně kachna gumové.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1560/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska zárkatá, maska
 
Značka: neznámý
 
Název: Childrens Hair-Raising Mask
 
Typ/číslo modelu:  M 48488 = KRYCHLOVÉ METRY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:157233 Barkód:5050577484883
 
Druh rizika:  Popálení
 
Masky jsou vysoce hořlavé a mohou při požáru způsobit popáleniny.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.poundworld.co.uk/index/product-recalls_881.htm?sid=2490368

 
Popis:  Lakový maska je k dispozici jako makrka nebo vlka (design).Jsou spojeny s hlavičkami z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1561/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Ruce z rukou
 
Značka: neznámý
 
Název: Childrens Hair-Raising Hands
 
Typ/číslo modelu:  M 49080 = KRYCHLOVÉ METRY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:157232 Barkód:5050577490808
 
Druh rizika:  Popálení
 
Rukavice jsou vysoce hořlavé a mohou při něm způsobit popáleniny.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.poundworld.co.uk/index/product-recalls_881.htm?sid=2490368

 
Popis:  Mezi rukavice, které jsou k dispozici jako rukavice, jsou k dispozici jako gorilla nebo vlčí.Oba tyto rukavice jsou připevněny k letovému záhlaví.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1567/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele
 
Značka: Ashimmer
 
Název: Duck
 
Typ/číslo modelu:  Ref. GF91066
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8447136910667
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál do koupelové hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:14,8 % hmotnostních a di- (2-butyl) ftalátu (DBP) (naměřená hodnota:1,99 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP a DBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Žlutá kachna uvnitř lepenkové krabice s průhledným plastovým oknem, pomocí kterého je možné hračku vnímat.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1568/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele
 
Značka: Cherish Animal
 
Název: Bath Toys
 
Typ/číslo modelu:  1569
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8429283030283
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:51,0 % hmotnostních a di- (2-butyl) ftalátu (DBP) (naměřená hodnota:0,357 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP a DBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Kachna žlutá v průhledném plastovém sáčku se štítkem z lepenky, v němž jsou vyznačeny výkresy (giraffe, opic, kůň, hippopotamus, slon, lví).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1569/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele
 
Značka: Pandibrinca
 
Název: Toys
 
Typ/číslo modelu:  C1410010;Bod 101492821.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5601371120189
 
Druh rizika:  Chemické, Životní prostředí
 
Plastový materiál hraček obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:29,3 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek obsahuje rovněž diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota:1,73 % hmotnosti).Kromě toho obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (VVSZ) (naměřená hodnota:1,34 %).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán, zatímco ftalát DINP je zakázán ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.Výrobek není v souladu s nařízením Komise o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Tři žlutá plastová kachny s různými barevnými barvami (bílá, modrá a červená);zabalené v průhledném plastovém sáčku s připevněnou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1575/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: SHUN SONG
 
Název: Baboliy
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. SS-003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:0,2471 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Obsahuje také diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:0,428 % hmotnostních a bis (isodecyl-ftalát) (DIDP) (naměřená hodnota:0,1031 % hmotnosti).Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán, zatímco v hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP a DIDP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenská panenka (přibližná výška:18 cm).Balení:„blister s papírenským papírem“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1576/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pro kojence
 
Značka: neznámý
 
Název: My Baby
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:25,9 %).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka pro kojence s červeným oborem s vícebarevné obnosy a růžovou růžovou.Balení:plastový vak s označením CE, údaj o stáří +3 a upozornění v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1577/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pro kojence
 
Značka: Small Foot
 
Název: Emilia
 
Typ/číslo modelu:  článek 2735
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4020972027351
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části příslušenství (duch na lahve mléka) lze z hračky snadno oddělit.Dítě může na ústa a sytič umístit malé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Panenské panenky pro kojence a doplňky, balené v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1578/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pro kojence
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:W10786J (8082)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:0432208000030, část č.:LM140112WJ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenské panenky obsahuje Bisfenol A (naměřená hodnota:0,178 mg/l).Bisfenol A je toxický pro reprodukci.Výrobek nesplňuje požadavky na chemické látky obsažené ve směrnici o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka pro kojence (přibližně výška:12 cm) na růžovém oděvu.Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1580/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: GIAV TOYS
 
Název: MINI MINI BOLLE
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9772420884317Kód 70011–31, šarže 110
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Roztok mýdla hračky obsahuje mezofilní aerobní bakterie (měřené množství 1500000 cfu/g) a byl zjištěn výskyt Pseudomonas aeruginosa.Existuje riziko výskytu infekcí, neboť řešení může přijít do styku s ústy, rukama a očima.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka z mýdla se bublinou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1583/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: Tema Promotional, sbabam /
 
Název: TOYS ONE KIDS
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9772499019009Šarže 014–17
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Roztok mýdla je kontaminován Pseudomonas aeruginosa a byl zjištěn výskyt společnosti Stentidohanas sladanalia.Existuje riziko výskytu infekcí, neboť řešení může přijít do styku s ústy, rukama a očima.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Mybububnová hračka ve formě bublině, která je k dispozici v 5 barvách a prodává se v zobrazovací jednotce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1585/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová nafukovací hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: DOIPHIN
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:19,8 % hmotnostních a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,228 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Obsahuje rovněž diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:4,7 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP a DBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftalát DINP je zakázán ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Nafukovací plastová hračka ve tvaru kladivo.Hračka je tvořena modrozelenou rukojetí a průhlednou tlakovou lahví s delfínem.Plastové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1587/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plachta
 
Značka: Tobar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  07734
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  L15
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:32 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Nafukovací plachta se balí do průhledného plastového sáčku, který je zapečetěn z lepenky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1588/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení dráhy pro lékaře
 
Značka: Play at Home
 
Název: Doctor set
 
Typ/číslo modelu:  661–212
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4892429360720
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:15,1 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastový lékař s panenkou;balené v lepenkové krabici s plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1595/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele
 
Značka: Franga Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  REF. 133B-12;REF. IEM-029513.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8499660029513
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračka obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:3,25 % hmotnostních a di- (isononyl) ftalát (DINP) (naměřená hodnota:34 % hmotnosti).Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán, zatímco ftalát DINP je zakázán ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dva žluté kachny, jeden a malý, uvnitř průhledného plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1596/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pro kojence
 
Značka: FunChoi / Jinshija Toys
 
Název: My Little Babies
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6410412987570
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka je malou částí.Dítě by jej mohlo umístit do úst a sysit mu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka pro malé panenku s odnímatelnou hračkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1599/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tužky
 
Značka: DISNEY
 
Název: Colored Scented Pencils
 
Typ/číslo modelu:  ESF-4006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8431234140798
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tužky obsahují nadměrné množství olova (naměřená hodnota:22,1 mg/kg).Dítě, které používá tužky, by mohlo na něj vynést jeden z jeho úst a na něm osunout a poté vedoucí dítě vstoupit do těla dítěte.Expozice olovu může mít vážné a nevratné účinky na neurochování a na vývoj nervové soustavy, k nimž jsou děti obzvláště citlivé.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pět parfémovaných tužek v lepenkové krabici se zobrazením z kresleného slova „Disney“ „Zmrazeno“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1602/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele
 
Značka: Kaichi
 
Název: Ball boats fun
 
Typ/číslo modelu:  Č. 999–206B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál zelené měkké koule obsahuje bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:30,2 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Souprava sestávající z plastového člunu, sítě a dvou měkkých plastových míček.Hračka je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1566/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní část dívky
 
Značka: Serafino
 
Název: Serafino Girls
 
Typ/číslo modelu:  S 17–4300
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Volné konce dětského oblečení v oblasti krku se mohou zachytit během různých činností dítěte, které mohou být upraveny tak, aby došlo k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí trička s bílým trikem, s vícebarevné šňůrami, které jsou určeny k použití na hrdle.Velikost 6 žáků navržených pro 6leté dívky.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1572/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: WOLKY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky lze snadno oddělit od šaty a umístit do úst malé dítě, které způsobuje zalknutí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské obušky a obušky pro děti.Dolní část tvoří dvě vrstvy krajky a v pasu je přiložen popel v pase s růžkami a dvěma řadami stříbrných míčků.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1573/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Beyaz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky (pravé kameny) mohou být snadno odděleny od těla a jsou vkládány do úst malým dítětem, které způsobuje zalknutí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětskou krátkolovitý oděv/šaty se tyl v dolní části a další dekoraci.Vrchní část je vyrobena z bílé tkaniny s červeným nádechem a má připojený textilní jahodu se stříbrnými rýhami, které se k němu přilepují.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1592/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Caldera
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) 853.172) 852.17
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5205182726778 A 5205182726853
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Ponorové šňůry a šňůry, které mají být vázány na opěradlo, se mohou zachytit během různých činností dítěte, které je příčinou zranění nebo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí soupravy, konstruované pro 4leté dívky.Dvoudílné oděvy se vyrábějí se haldy na krčku a šňůry, které mají být vázány na zadní část.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1605/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Plavecké šachty pro chlapce
 
Značka: Eierda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:2601
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy v prostoru pasu jsou příliš dlouhé.Mohou se dostat do pasti během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bazény určené pro chlapce do 14 let věku.V prostoru pasu jsou šňůry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1570/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetanová krém
 
Značka: BiTЭKC
 
Název: ROSKOŠNOJE PITANIJE „Argan i Mindal“
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 1041, čárový kód 4810153020062
 
Druh rizika:  Chemické
 
Podle označení přípravek obsahuje látku methylchloroisothiazolinone (MCI) a methylisothiazolinone (MI).Kožní styk s přípravky obsahujícími MCI/MI-obsahující může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Podle nařízení o kosmetických přípravcích je MCI/MI v kosmetických přípravcích, které se neoplachují, zakázán.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Smetana na kůži, která je dodávána ve zlatém lepenkovém obalu, zabalená v průhledném plastu.
Země původu:  Bělorusko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1571/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro péči o pleť
 
Značka: MARBERT
 
Název: 24H AQUA BOOSTER 03 Medium
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 140099, čárový kód 4085404510313400
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na štítku je uvedeno, že přípravek obsahuje konzervační přísady methylchloroisothiazolinon (MCI).Dermální kontakt s přípravky obsahujícími MCU může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u senzibilizovaných osob.Kromě toho je isobutylparaben, který má potenciálně činnost narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí, obsažený v produktu podle seznamu složek.Podle nařízení o kosmetických přípravcích jsou MCI a MI v kosmetických přípravcích, které se neoplachují, zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Krému na obličej ve zkumavce se dodává v bílé a modré lepenkové krabici.Označení je v litevštině a je symbolem data skončení platnosti označující 12 M.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1593/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: Ultra Glow
 
Název: Fade Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1A7
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje hydrochinon (naměřená hodnota do 2 % hmotnostních).Hydrochinon může způsobit podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Bílá smetana v kovové trubici, zabalená v krabici.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1598/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetanová krém
 
Značka: MARBERT
 
Název: 24H AQUA BOOSTER
 
Typ/číslo modelu:  02 Light
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 140667, čárový kód 4085404510306
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje methylchloroisothiazolinon (MCI).Dermální kontakt s přípravky obsahujícími MCU může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u senzibilizovaných osob.Smetana obsahuje rovněž isobutylparaben, jak je uvedeno v seznamu složek na obalu.Toto paraben má potenciální činnost narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zabarvený obličej ve zkumavce, dodávaný v lepenkové krabici.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1600/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetana na slunci
 
Značka: Sun Tropic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 401052, čárový kód 5017371146393
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přísada proti slunci obsahuje methylisothiazolinon (MI) a látku methylchloroisothiazolinon (MCI).Kožní styk s přípravky obsahujícími MCI/MI-obsahující může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Smetana, která se neoplachuje, ve žluté a oranžové plastové zkumavce.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1601/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetana na slunci
 
Značka: Sun Tropic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 506017, čárový kód 5017371147949
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přísada proti slunci obsahuje methylisothiazolinon (MI) a látku methylchloroisothiazolinon (MCI).Kožní styk s přípravky obsahujícími MCI/MI-obsahující může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Kosmetické přípravky, které se neoplachují, se uvádějí do růžové a žluté plastové zkumavky.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1555/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Jistič
 
Značka: LSIS
 
Název: Miniature Circuit Breaker
 
Typ/číslo modelu:  BKP C16A 0612225 98Z
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  R161114
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.V důsledku toho by přístupné části mohly být živé.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60898.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  16a neutrální jednofázový jistič.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1557/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: MAX MOBILE
 
Název: Universal USB Travel Charger
 
Typ/číslo modelu:  CLT-TC 125
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3858887217700
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody jsou příliš malé, což by mohlo vést k tomu, že uživatel obdrží elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Cestovní nabíječka USB, která je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1574/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přípravek pro rovnání vlasů
 
Značka: Tyme
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HS-058
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná, což by mohlo vést k tomu, že přístupné kovové desky by mohly být živé.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Přípravky pro rovnání vlasůBalené v tkanině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1594/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vlasy štětčí
 
Značka: Swanliss
 
Název: Brosse Lissante
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3770006627101
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.V důsledku toho by mohly být přístupné kovové díly živé.Manipulace s přehříváním, které by mohlo uživateli způsobit popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zahřáté vlasy na vyrovnávání vlasů.Dodávány v lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0137/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  City Bike
 
Značka: neznámý
 
Název: Ferrini Millionere
 
Typ/číslo modelu:  Č. MPR000722
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Utahovací šroub kola nemá dostatečnou únavovou pevnost a během používání by se mohla zlomit, aby cyklista spadl z jízdního kola.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Na kole s bílým kovovým rámem.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0138/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tříkolka
 
Značka: Arti
 
Název: Elephant
 
Typ/číslo modelu:  A-12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mezi předním kolem a tělem tříkolky se vyskytují mezery, kam by mohlo uvíznout toe dítěte a které by mohlo vést k poranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tříkolka pro malé děti.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0139/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Fashion
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Z hračky se může oddělit malé kusy kožešin.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Měkká hračka ve formě beranu.Je připevněna lepenková etiketa.Prodávané bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 46
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1579/17       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Blastočištění Git
 
Značka: SIBELCO EUROGRIT
 
Název: Blastcleaning grit, Aluminium silicate blastcleaning grit, Coal slag grit, ABRASIVE ISO 11126 N/CS/G, Straalgrit, Expendable Abrasive
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zdravotní rizika / ostatní
 
Během používání mohou uživatelé vdechnout drolivá azbestová vlákna (karcinogenní – třída 1 IARC), která jsou karcinogenní.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek a nařízení REACH (včetně přílohy XVII).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Eurolihem je hlinitokřemičitan lastoma z uhlí vyrobené ze strusky z uhlí z uhelných elektráren.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 46