Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 7 ( Zveřejněno: 22/02/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0206/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Kosmetické čokoládové bonbony ve tvaru, barvě, vzhledu, velikosti a vůně
 
Značka: CIOCCO THERAPY line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 07040510, kód SUB 243 REP 214, 14–23180.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu. To může mít za následek, že je děti stáčí do úst a že jim to dovolí, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS o prevenci rizika vyplývajícího z používání určitých výrobků navržených tak, aby se podobala potravinám.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Šumivé koupelové soli s názvem „sladký delight – čokoládový karamel – vanofiza“: balení obsahující čtyři jednotky s přesností na 50 gramů, pozlacené a vínové zelené barvy, tvar, vzhled a vůně čokolád.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0207/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Kosmetické čokoládové bonbony ve tvaru, barvě, vzhledu, velikosti a vůně
 
Značka: CIOCCO THERAPY line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čl. 07040510, kód SUB 243 REP 214, 14–23179.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu. To může mít za následek, že je děti stáčí do úst a že jim to dovolí, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS o prevenci rizika vyplývajícího z používání určitých výrobků navržených tak, aby se podobala potravinám.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Šumivé koupelové soli s názvem „sladký delight – čokoládový karamel – vanofiza“: balení obsahující dvě jednotky s přesností na 100 gramu z pozlacené a vínové zelené barvy s tvarem, vzhledu a vůně čokolád.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0208/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Svíčky podobné bonbóny
 
Značka: CIOCCO THERAPY line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód SUB 243 REP 214, 14–23895 a 14–23896.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu. To může mít za následek, že je děti stáčí do úst a že jim to dovolí, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS o prevenci rizika vyplývajícího z používání určitých výrobků navržených tak, aby se podobala potravinám.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Svíčky podobné čokoládu ve tvaru, barvě, vzhledu, velikosti a vůni.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0211/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorativní sušenky
 
Značka: Ideal Home Range - IHR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vánoční Bakery, kód AH 252000,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 86423 40379 8.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jejich charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti, výrobky mohou být zaměněny za potraviny (cookies). Tím se děti mohou postavit do úst, zaříznout a přiklonit se do malé části tlakové láhve, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS o prevenci rizika vyplývajícího z používání určitých výrobků navržených tak, aby se podobaly potravinám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  6 napodobování dekorativních sušenek ve tvaru: a) 6-ray zaoblená tmavě hnědá hvězdou s otvorem uprostřed (přibližně: 6x6x1 cm). b) Dark hnědý hart s otvorem uprostřed (přibližně: 6x6x1 cm). c) „Dark tmavohnědý“ a „sušička“ s otvorem uprostřed (přibližně: průměr 6 cm, výška 1 cm). d) světle hněď 6-ray hvězdičky (přibližně rozměry: 6x6x1 cm). e) vánoční stromky (přibližně rozměry: 6x5x1 cm, dvě položky: tmavohnědá a světle hnědá. 6 položek se na prvních dvou málo červených pásmech zabalí a všechny do nich jsou společně zabaleny v transparentním pytli.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0222/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Kosmetika – Terp ve formě baru s čokoládovou polevou
 
Značka: Nesti dante
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Část 1516, čárový kód: 837524000359.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu. To může mít za následek, že je děti stáčí do úst a že jim to dovolí, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS o prevenci rizika vyplývajícího z používání určitých výrobků navržených tak, aby se podobala potravinám.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Tato 200 g mýdla se dívá jako tyč čokolády. Výrobek má tištěnou podobu a je opatřena tímto zněním: „Čokoláda s kakaem. Dále je uveden název Sola Soap – v obohaceném másle.“ Složky, hmotnost, datum použitelnosti a čárový kód.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0209/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Zařízení pro opravy jízdních kol – Pryžový roztok v zařízení pro opravy jízdních kol obsahující dva nástroje
 
Značka: "K"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CB001 „sada pro opravy jízdních kol“, ref. č. ft 07RL052, čárový kód 8033049802368.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 30 % hmotnostních toluenu. Toluen nesmí být uváděn na trh nebo používán jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech a barvách nanášených stříkáním určených k prodeji široké veřejnosti. Toluen je klasifikován jako toxický pro reprodukci a obecně toxický. Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Malá bílá trubka s anglickým textem obsaženým v obalu s určitými pokyny v italštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0212/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „140 Bruch, Sterna Jagen“ (soustava světlých světel v podobě hvězdičky)
 
Značka: Sternlichter
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GS-TZC-140.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku těchto nedodržení:— chybějící deformační zátěž pro blikající zařízení a patice pro zářivky a výbojky,Jmenovitý průřez olova je příliš malý,— délka vedení mezi zástrčkou a výbojkou příliš krátké,— nebyla zahrnuta žádná varování.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktů ze strany distributora a jeho zničení. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soustava světelné signalizace ve tvaru hvězdičky, 230 V, pro vnitřní, 140 barevná světla v držáku, s blikajícím světlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0218/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – sada světel v podobě hvězdičky
 
Značka: Sternlichter
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GS-TZMC-140.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku těchto nedodržení:Nedostatek deformačních potíží u blikajícího zařízení,Jmenovitý průřez olova je příliš malý,— délka vedení mezi zástrčkou a výbojkou příliš krátké,— nebyla zahrnuta žádná varování.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktů ze strany distributora a jeho zničení. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Provázek 140 světel s blikajícím světlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0238/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy (pro venkovní použití)
 
Značka: DMC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  153.884, 927.617, 789.574, transformátor 24.10B.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože když je zásuvný transformátor nezapojen, může se dotknout živých kolíků. Je tomu tak v důsledku toho, že řada pouzder z dodacího kmene 2007 měla trhliny na udici a poruchy materiálu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vánoční svíčky ve třech modelech: 153.884 – stromová světla, záclony 927.617–90-LED, 789.574 – průlechy a 24.10B, transformátor 230/24V.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0205/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van – Renault Trafic II
 
Značka: Renault
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Podnik Renault Trafic II Fáze 2, JL, ES schválení typu e2 * 98/14 * 0213.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tyto výrobky představují riziko zranění, protože řada vozidel byla vybavena pneumatikami 195/65R16C namísto modelů 205/65R16C. Používání těchto pneumatik v provozu při naložení vozidla s sebou nese riziko poklesu výkonnosti vozidel, které může způsobit zhoršení vlastností pneumatik a i roztržení za určitých zvláštních podmínek používání a naložení vozidla. Vzhledem k tomu, že tato vozidla nejsou vybavena správnými pneumatikami, existuje riziko odčerpání a následné dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vztahují se na vozidla, která byla vyrobena v období od 1. června 2006 do 5. září 2007.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0215/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – Locks na levé i na pravé straně a zadní nosič
 
Značka: KAWASAKI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZG1400A8F, 1400GTR.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Jedná-li se o velkou sílu na boční zámek, například z motocyklu spadjícího do stojícího vozidla nebo z nesprávného instalace nebo nesprávného zapojení zámku (jak je znázorněno), může se čep zámku zlomit. To by mohlo mít za následek, že se rsedový pytel stane odpojeným od stroje, který se může stát účastníkem silničního provozu.V případě, že je namontován Kawasaki pro skutečný pomocný zavazadlový zavazadlový systém nebo je instalován podobný nosič zavazadel a kdy je na něm naloděn cestující, mohl by se zadní letecký dopravce zlomit. V nejhorším případě by se mohl dopravce a zavazadla oddělit od motocyklu, který by mohl způsobit nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolání se týká motocyklů s pořadovými čísly od JKBZGT40AA005036 až do JKBZGT40AA013543 (plavební komory na straně druhé) a z JKBZGT40AAA005036 společnosti JKBZGT40AAA011397 (zadní dopravce).
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0219/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – tankový snímač poloze Harness
 
Značka: Nissan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model LCV, model: F24 Cabstar.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože existuje možnost, že by se zařízení pro tankování snímačů polohy Harness mohlo poškodit v důsledku styku s lopatkami chladicího ventilátoru motoru, a v důsledku toho může motor zastavovat a nelze jej znovu nastartovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Toto stažení se týká pouze vozidel, která byla vyrobena mezi 27. červencem 2006 a 22. červnem 2007.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0228/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil vyráběný společností Daimler AG, model Mercedes-Benz Atwego
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typy vozidel 970–976.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože do opravárenských sad určených k zajištění okolku kola a do brzdového kotouče může být vložen příliš dlouhé šrouby. V důsledku nedostatečného předpínání v těsném rozhraní mezi přírubovým brzdovým zařízením je možné, aby došlo ke oscilacím zlomů šroubů, což ohrozí zabezpečení dotyčného kola.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  8 194 vozidel na celém světě (přibližně 5 360 v Německu a 2 751 v ostatních částech Evropy), které byly vyrobeny mezi lednem 2004 a říjnem 2005.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0232/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Sněžné skútry
 
Značka: Polaris Industries Inc.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Poris SnowMobile, modelový rok 2004, 2005, 2006 a 2007. Model number S04ND4BS(A), S05ND4BS S04NB3AS, S04NB3AE S04NB4BS S04ND3AS S04ND5BS, S04NP5BS(A)(B), S04NE5BS, S04NJ5BS(A) S05NB4BS S05ND3AS S05ND5BS,S05NP5BSA S05NE5BS S05NJ5BS(A) S04ND6ES(A)(B) S04ND7CS(A) S04ND8CS(A)(B) S05ND6ES S04ND7DS(A) S04NE5CS, S04NP5CS(A)(C) S04NE6ES, S04NP6ES(A) (C) S04NE7CS, S04NP7CS(C) S04NE8CS, S04NP8CS(C) S04NK6ES(A)(B)(C) S04NK7CS(A)(B)(C), S04NL7CS(A)(B)(C) S04NK8CS(A)(B)(C), S04NL8CS(A)(B)(C) S04NM8CS(A)(B)(C), S04NM8CR S04NS6ES(C)(D) S04NS7CS(C)(D) S04NS8CS(C)(D) S05NE5CS, S05NP5CS(A)(B) S05NE6ES, S05NP6ES(A)(B), S05NS6ES(A)(B) S05NS8CSA S05NK6ES S04NX5BE, S04NX5BS S04NX6ES S04NX7CS S04NX8CS S04NY6EE, S04NY6ES, S04NY6ER S04NY7CE, S04NY7CS S04NY8CE, S04NY8CS S04NZ8CS(A), S04NZ8CE, S04NZ8CR S04NT3AE, S04NT3AS S04NT5BE, S04NT5BS S04NU5BS S05NT3AS S05NT5BS S04NT6ES S04NT7CE, S04NT7CS S04NT8CE, S04NT8CS S05NT6ES(A)(B) S05NT8CS S05NT7DS S06PD7ES S06PT7ES S06PD7FS, S06PT7FS S06PS7FS S06MP6FS(A)(B), S06MC6FS S06ME6FS S06PK6FS(A) S06PS6FS(A) S05MP8DS(A)(B), S05PL8DS(A)(B)(C)(D), S05PM8DS(A)(B), S05PN8DS, S05PN8DE, S05PS8DS S06MP8DS(A)(B), S06PL8DS(A)(B), S06PM8DS(A) S06PN8DS(A), S06PR8DS, S06PS8DS(A) S06ME7HS, S06PD7HS, S06MP7HSA S07PS6FS, S07PS6FSA S04NT5BE, S04NT5BS S04NU5BS S05NT3AS S05NT5BS S04NT6ES S04NT7CE, S04NT7CS S04NT8CE, S04NT8CS S05NT6ES(A)(B) S05NT8CS S05NT7DS S06PD7ES S06PT7ES S06PD7FS, S06PT7FS S06PS7FS S06MP6FS(A)(B), S06MC6FS S06ME6FS S06PK6FS(A) S06PS6FS(A) S05MP8DS(A)(B), S05PL8DS(A)(B)(C)(D), S05PM8DS(A)(B), S05PN8DS, S05PN8DE, S05PS8DS S06MP8DS(A)(B), S06PL8DS(A)(B), S06PM8DS(A) S06PN8DS(A), S06PR8DS, S06PS8DS(A) S06ME7HS, S06PD7HS, S06MP7HSA S07PS6FS, S07PS6FSA.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože trhlina v oblasti palivové nádrže palivové nádrže může umožnit únik paliva/paliva z palivové nádrže. Po delší dobu mohou praskliny případně způsobit úplné oddělení hrdla palivové nádrže. Ztráta paliva nebo palivových par, které vznikají z prasklin v plnicího hrdla palivové nádrže, by potenciálně mohla způsobit nebezpečí požáru. Domníváme se, že trhlina z plnicího hrdla palivové nádrže a selhání plnicího hrdla paliva jsou způsobeny použitím nesprávného materiálu z polyetylenu vysoké hustoty (HDPE) pro plnicí hrdlo palivové nádrže, která je tvarována do horní části palivové nádrže.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vzor Rok 2006 Polaris FS a FST SnowMobile.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0233/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – pohonu čerpadla
 
Značka: Volkswagen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobily, modely Touareg (typ 7L) a Pasmat (typ 3C) s motorem 3.2/3,6 l FSI (kampaň 24L8).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože u vozidel se 3.2/3,6 l motoru v omezeném období výroby může být pohon olejového čerpadla na studeném startu. V důsledku toho může vozidlo přerušit dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotyčná vozidla jsou vzoru pro roky 2006 a 2007 a mají identifikační čísla vozidla v těchto rozmezích: Touareg: WVG * 7L * 6D000033 až VG * 7L * 6D069879, WVG * 7L * 7D000001 to WVG * 7L * 7D071580. — Pasmat: WVW * 3C * 6E001678 to WVW * 3C * 6E239950, WVW * 3C * 6P000075 to WVW * 3C * 6P226975, WVW * 3C * 7E000001 to WVW * 3C * 7E227984, WVW * 3C * 7P000001 to WVW * 3C * 7P157295, WVW * 3C * 6Z000038 to WVW * 3C * 6Z000054.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0239/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Dodávky vyrobené společností Daimler AG, model Mercedes-Benz Vito a Viano
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 639, EU schválení typu e9 * 2001/116 * 0048 (Visto, Viano), Typ 639/4, vnitrostátní provozní povolení ABE L275 (Vito).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přerušení dodávky paliva, které způsobí tažení motoru (nebezpečí úrazu).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Automobily a nákladní automobily se 6 benzinové motory. 10 337 dotčených vozidel po celém světě, postavených od března 2003 do září 2006. Číslo VIN WDF639XXXX3001739 – WDF639XXXX3273496
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0229/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Sedadlo pro malé děti
 
Značka: TOPEAK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H-TCSO1-GB 9/03 (výrobní číslo), 768661110642.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku konstrukčních vad a neúplných pokynů k použití:— výrobek není vybaven zádržným systémem a je k dispozici pouze křížový panel, který omezuje pohyb dítěte. To je pro uživatele zavádějící, protože dává falešný pocit bezpečnosti, i když dítě může vypadnout ze sedadla, což může vést ke zranění hlavy nebo k zlomenině či odírání;Rozměry výrobku nesplňují požadavky týkající se minimální výšky na straně sedadla;— plocha vnitřních chodníků je menší než minimální požadovaná plocha a nejsou k dispozici žádné požadované záchytné pásy;Varování a pokyny jsou nedostatečné.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1434.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské křeslo pro jízdní kola typu „Baby“, které prochází TOPAK a je určeno pro přepravu dětí na zadní straně cyklů, je určeno pro přepravu dětí na zadní straně cyklů, které musí být přepravovány s dopravcem. Výrobek je užitečný pro dítě ve věku 1 až 4 let a hmotnost od 9 kg do 18 kg. Je stanoveno, že dítě sedí na sedadle a je upevněno se zádržným systémem. Končetiny dítěte se vypořádávají speciálně konstruovanými popruhy. Sedadlo má tyto rozměry: — šířka: 300 mm – délka: 230 mm – minimální délka páteře: 480 mm – minimální výška nosné části chodidla: 70 mm – minimální povrch zádržného popruhu: 260 mm.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0236/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Plastové náklopy
 
Značka: Emma
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky na faktuře: F-8004.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál v bibsu obsahuje 16 – -18 % di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) hmotností v měkčených plastových materiálech, které jsou podle směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Čiré plastové násypky s tištěnými čísly a červenými, modrými nebo žlutými částmi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0204/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka napájená baterií – Experiální Surfer
 
Značka: EDDY TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vyhláška/článek č. 1537300.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože kýty přirážky obsahují 21,5 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).Podle směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek činí povolená mezní hodnota pro některé ftaláty v hračkách 0,1 % hmotnostních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Souprava vybavení pro hraní, skládající se z bílé plastové surrady, o délce 20 cm, s bateriemi pro oranžovou plastovou pohonnou látku, která je připevněna pod surfonii a plastickým povlakem o výšce 9 cm. Růžice a končetiny jsou vyrobeny z měkkého plastu a jsou mobilní. Jedná se o imitace černých chlupů a zelené šortky. Balení je opatřeno štítkem. Extrémní Surfer, bateriemi, 12241, kód 15373001231000000300.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0220/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Údaje z plastů – Zvíře
 
Značka: ZHAN CHI TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu: 0028 kód: 231252.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,3 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických látkách jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Souprava obsahuje několik číslic a je balena do průhledného plastového sáčku. Přibližná velikost balení: 21 cm x 15 cm. Horní část sáčku se uzavře přeloženou prokluz, která je do vaku připevněna svorkami. Na obou stranách dokladu jsou nápisy: „Zvíře: Netýká SE TÉTO POLOŽKY. všechny druhy zvířat určené k produkci potravin Ne pro děti mladší 3 let. Vyrobeno v ČÍNA“ CE – značka CE.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0221/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada pistolí z plastu – DELTA ELITE – COLT AUTO
 
Značka: Air SOFT GUN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  М-659 „6 mm ВВ 555“
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tyto výrobky představují riziko zranění, protože maximální kinetická energie spojená se spalováním malých tvrdých plastů překračuje přípustnou hodnotu.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Hračka je plastická pistoli, obarvena na stříbrnou sůl s hnědo-černou rukojetí, balený v průhledné obálce, s malým pláštěm s nápisem „6 mm ВВ 555“; na produktu se uvádí „DELTA ELITE – COLT AUTO“. Na označení je uvedena: „hračka; Materiál: plasty, kovy, kaučuk; Upozornění: Děti starší 3 let! Obsahuje snadno odstranitelné malé části; jsou vyrobeny v Číně; Norma v souladu s vyhláškou č. 3 Ministerstva zdravotnictví; Souhlas č. 07407–074/0 ze 2002“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0223/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozšíření hračky dovnitř vejce – „Hatch a růst zvířat“
 
Značka: Küchle- sweet sheets
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí v důsledku malých částí (neklopné díly pro zvířata v zájmovém chovu v malých částech válce). Při zkoušce rozšiřujících materiálů objem tohoto krmiva v každém rozměru roste o více než 50 %.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o blistkou balení obsahující některé destičkové sušenky a vejce mající povahu hraček, z nichž se po dobu 72 hodin po nasáknutí stáčí a vyroste. Jedná se o dvoudílný karton (dvoudílné z kartonu a lepenky). Spodní část je pravoúhlá, opatřená názvem „sladké listy“ a obsahuje 12 destičkových sušenek, jejichž složky jsou uvedeny na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0224/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sady stlačování zaschopněných hraček – sada stlačení, skřípění 6 různých barev ve tvaru 1), 2) jehňat a 3)
 
Značka: BABA MAMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 5900851193867, 2, 5900851193843, 3) 5900851193812
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tyto výrobky představují chemické riziko, protože obsahují:1) 16,4 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP), diisodecylftalátu (DIDP),2) 15,2 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP), diisodecylftalátu (DIDP),3) 16,6 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP), diisodecyl-ftalátu (DIDP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických látkách jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Soubor hraček; je zabaleno v průhledném sáčku uzavřeném při použití vícebarevné karty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0225/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové automobily – POLICIE
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1488, kód produktu: 1023 Ew.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože červená plocha vozidla obsahuje 204,4 mg/kg olova (Pb), který překračuje mezní hodnotu pro olovo (90 mg/kg) 2.27krát.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Hračka – automobil s mechanismem řízení tahu, červený a bílý oznámením „Police CENTRUM PATROL“, zabalený v plastovém sáčku s barevnou etiketou obsahující tyto informace „Toys, Made in China, CE...“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0226/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky s bateriemi – Karp – kaprovená – všechny ryby
 
Značka: Chuang Xing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 438
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 6,71 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 1,09 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických látkách jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Plastová hračka – ryba – kapr z baterií (3x1,5V AA) s blikajícími oči a pohyblivými lopatkami, žábry a ocas, velikost 21x9x9 cm. Hračka vytváří zvuk. Označení na obalu „Lifelike plavání, specifikace barev a obsahu se může lišit od ilustrací, světelných blikačních světel, hudby &)“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0230/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: Benign Girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 231255.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože tlak akustického tlaku A, LpA, se pohybuje mezi 79.1–85,5 dB. Hladina akustického tlaku A v případě hračky, které jsou uvedeny v likvidaci, nesmí překročit 80 dB.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Mobilní telefon je z růžového a fialového plastu. Na telefonu existuje nálepka s vyobrazením panenky. Hračka je z baterie provozována. Přibližná velikost balení: 19 cm x 12 cm. Existuje „POZOR: Netýká SE TÉTO POLOŽKY. všechny druhy zvířat určené k produkci potravin Ne pro děti mladší 3 let. Vyrobeno v ČÍNA“ CE – značka CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0235/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava (sada) se tryskou
 
Značka: M 11 S.W.A.T.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900851126346
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


Nebezpečí udušení, protože se z nich oddělí malé části;

Zranění způsobená nedostatkem informací o nebezpečí použití munice, která nejsou k dispozici pro hračky nebo doporučená výrobcem.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava sestává z pistole vyrobené z plastického plastu, 3 darby a napodobeninu rekapitulačních karet. Obaly jsou průhledné, plastové sáčky uzavřené skládaným lepenkem, na kterých jsou uvedena určitá označení: „Značka CE“, název hračky „setou“, jméno a adresa dovozce, EAN, piktogram týkající se věku omezení (0–3) a písemné informace „Nevhodné pro děti mladší 3 let v důsledku malých částí, které mohou být spolknuty.“, „Balení není hračka. Skladovat je z dosahu dětí a skladovat je v důsledku užitečných informací“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0240/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: Baby My
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EP 440, kód EAN: 9000999992561.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 3,02 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických látkách jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je 3 plastových loutky o délce 21 cm, s monofilamenty na vlasy, oblečený ve varně s plastovou obuví, zabalený v průhledném plastovém sáčku s označením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0210/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Paruky – Fashion wig
 
Značka: Widmann
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek W6116, čárový kód: 8003558061167.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tyto výrobky představují nebezpečí požáru, protože doba hoření plamene byla delší než 2 sekund po odstranění ohně, a délka spálených vlasů byla vyšší než 50 % původní délky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zelený fancany se do stylu krátkosti. Obal sestává z plastu s blistkou z lepenky, na které se napíše: „Upozornění: Uchovávejte mimo dosah ohně, který není vhodný pro děti mladší 14 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0214/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  3dílna pro mladé dívky
 
Značka: SEAGUL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CSQ-1171
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení působením uškrcení na děti, a to z toho důvodu, že stahovací šňůry a hniloby, které by neměly být používány na volném konci šňůr na stažení nebo z dekorativních šňůr, nejsou povoleny žádné stahovací řetězce v digestoři v oděvech pro malé děti a šňůry na stažení by měly být zajištěny alespoň v jednom bodě v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Jiného opaření pro mladé dívky, které se skládá z kalhot, svrchní části a vestky s kapucí. V digestoři se vyskytuje zdrhovadlo. Existuje též zdrhovadla v oblasti pasu, která není pevná na minimálním místě. Délka stahovací šňůry od otevření: Každá 27,5 cm. Velikost: 4 6.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0227/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Mléko růžového obličeje
 
Značka: Martina Gebhardt Naturkosmetik GmbH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Výrobní šarže č. 24460; MDD 02/2009.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 

Výrobek představuje mikrobiologické riziko z důvodu přítomnosti pseudomnas aeruginosa:— dílčí vzorek 1: 6.0 * 10 ² KTJ/g;


— dílčí vzorek 2: < 10² KTJ/g.Pseudomonas aeruginosa je klasifikován jako patogenní pro člověka a může způsobit řadu vážných onemocnění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kulový skleněný skleněný kontejner (100 ml) s dávkovacím dávkovačem čerpadla.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0234/08       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Váček na narození dítěte – Hook x3 (JASPI) L26 Blue; Hák x3 MAISY L26 Pink
 
Značka: SIA Home Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  752321/3533597523210/AJ06112 (MAISY), 752351/3533597523517/AJ06112
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Tyto výrobky představují riziko:


— nebezpečí zalknutí, protože všechny součásti periferní části (ruce, nohy a srst) jsou příliš snadno odděleny;

Zranění, protože vlasy obsahují ostré hroty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pomocí háku x3 háčků do dvou různých znaků. Dárková krabice s bílým lepenkou s vytištěnými znaky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0203/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ohřívače pro automobily v kabině
 
Značka: Powerheat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: PTC16 (Powerteplo) EAN: 6 417536 071055.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku nedostatečné elektrické izolace. Při zkoušce ohybem, při natočení úplného lana kolem trnu o teplotě 35 ± 2 °C na trnu o průměru 32 mm ± °C, vykazuje trhliny jak na plášť, tak v izolaci, aby byly vodiče vodičů přístupné. Kabel musí vydržet ohybový test bez jakýchkoli trhlin.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60811.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Ohřívače pro automobily s plastovým krytem a gumovou síťkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0213/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ohřívače pro automobily v kabině
 
Značka: Osaset
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: PTC-19 (set), EAN: 6 420617 646080.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Existuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku nedostatečné elektrické izolace. Při zkoušce ohybem, při natočení úplného lana kolem trnu o teplotě 35 ± 2 °C na trnu o průměru 32 mm ± °C, vykazuje trhliny jak na plášť, tak v izolaci, aby byly vodiče vodičů přístupné. Kabel musí vydržet ohybový test bez jakýchkoli trhlin.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60811.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Ohřívače pro automobily s plastovým krytem a gumovou síťkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0216/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ohřívače pro automobily v kabině
 
Značka: Luxus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: PTC-19 („Luxus“), EAN: 6 419773 608698.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Existuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku nedostatečné elektrické izolace. Při zkoušce ohybem, při natočení úplného lana kolem trnu o teplotě 35 ± 2 °C na trnu o průměru 32 mm ± °C, vykazuje trhliny jak na plášť, tak v izolaci, aby byly vodiče vodičů přístupné. Kabel musí vydržet ohybový test bez jakýchkoli trhlin.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60811.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Ohřívače pro automobily s plastovým krytem a gumovou síťkou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0217/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  DVD přehrávač
 
Značka: MicroOne
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: DVD-800, EAN: 8 688667 534629.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:U primárního okruhu připojeného k elektrické síti neexistuje dostatečná elektrická izolace, avšak menší než 5 mm/4 mm; měřeno 0,75 mm,Je možné, že k dotyku může dojít v rámci sekundárního okruhu prostřednictvím terminálů.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Super Slim DVD přehrávač. Výrobek s laserovým zařízením třídy 1.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0231/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Míchačky rukou
 
Značka: Rohnson
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  R-550 čárový kód: 5202561510157.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože konstrukce spotřebiče nebrání tomu, aby se směs dostala do zařízení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek má bílé plastové pouzdro. Tlačítko „MAX“ je modré barvy. Přibližně 18 cm dlouhé mixážní hlava může být spojena s zadní částí zařízení. Hlavní části zařízení: zástrčka k elektrické síti (HQ-B201; 2.5a, 250V, + značky schválení); kabel ze sítě (značky H03VH2-F 2x0,75 mm² + značky schválení); zařízení k potlačení (MPX DAIN 0.22 mikroF 275 V X2 40/100/21/C + značka schválení); motor bez nápisu. Čárový kód: 5202561510157 Technické specifikace: 230V; 50 Hz; 300W třída II.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 7