Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 6 ( Zveřejněno: 15/02/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0180/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Kosmetické přípravky obsahující různé čokoládové bonbony ve tvaru, barvě, vzhledu, velikosti a vůně
 
Značka: CIOCCO THERAPY line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čl. 07040510; kód SUB 243 REP 214, 14–23177.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k jeho charakteristickým tvaru, vzhledu, barvě a velikosti, produkt může být zaměněn za potravinu. To může mít za následek, že je děti stáčí do úst a že jim to dovolí, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS o prevenci rizika vyplývajícího z používání určitých výrobků navržených tak, aby se podobala potravinám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Samostatně balené 25 gramu mýdla, které mají různé čokoládové bonbony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0185/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Kosmetické přípravky obsahující různé čokoládové bonbony ve tvaru, barvě, vzhledu, velikosti a vůně
 
Značka: CIOCCO THERAPY line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čl. 07040510
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udávení, protože vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu. To může mít za následek, že je děti stáčí do úst a že jim to dovolí, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS o prevenci rizika vyplývajícího z používání určitých výrobků navržených tak, aby se podobala potravinám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Růžové koupelové soli, s názvem „sladký delight – čokoládový karamel – koupený odstaven“, zabalený ve 250 gramu průhledných plastových nádob, s tvarem a vzhled drcených cukrovinek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0201/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Kosmetické čokoládové bonbony (čokoládové bonbony)
 
Značka: CIOCCO THERAPY Line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 07040510 Kód SUB 243 REP 214, 14–23181.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udávení, protože vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu. To může mít za následek, že je děti stáčí do úst a že jim to dovolí, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS o prevenci rizika vyplývajícího z používání určitých výrobků navržených tak, aby se podobala potravinám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Koupelové soli s čokoládovou polevou, zvané „sladký delight – čokoládový karamel – koupený odstaven“, zabalený ve 250 gramu průhledných plastových nádob, s tvarem a vzhled zrn čokolády.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0176/08       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Pomocník v krátko- Dřevěné židli 2. pozice
 
Značka: Ellen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo přípravku 6405422521791: 300096358, číslo výrobku dodavatele: DNE210.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Na opěradle a bočních nosítek mají ostré hrany,Poté, co vypusťte z opěrek hlavy, může opěradla vyřadit z jeho umístění,Tělo sedačky praskne během zkoušky nárazem paže.Jeden nahlášený incident.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá nebo nemalovaná odpočívadlo.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0202/08       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Venkovní ohřívač – Patio ohřívač
 
Značka: Kroll
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W 12 VA LIP-10TGG, typ A2, článek nr. 036306.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože při vznícení se může nastartovat otřes plamene nebo může být vývoj tepla tak vysoký, že může dojít k hoření látky a /nebo kůže.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Bezkývavé topné těleso pouze pro venkovní použití.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0193/08       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: M/S Classic Jewels
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  203 AŽ 208
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože může způsobit podráždění kůže a alergickou reakci v důsledku úniku niklu nad limit stanovený směrnicí 76/769/EHS.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Imitací stříbrné náušnice s malými kruhovými kravami.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0199/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Vánoční lehké řetězy
 
Značka: VOLTMAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DZL040DF9V-4/VOM517376, odkaz na výrobek: JST-300.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Elektrický šok, protože nemá odpovídající odolnost proti prachu a vlhkosti, která vedla k přítomnosti vody v krytu a konektoru po zkoušce IPX4,Požár, protože transformátor není zcela naplněn izolačním materiálem kolem jádra.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lehký řetězec s 40 vícebarevné květy. Prodává se v boxu s referenční značkou VOM 517376 a kódem 3380235173760.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0186/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo
 
Značka: Elman 8695 and Elman 8693
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 1: KH209E, EAN: 6 417536 086936, Typ 2: KH209C EAN: 6 417536 086950.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože není dostatečná elektrická izolace mezi obvodem napojeným na síť a část, kterou lze dotknout.— KH209E: Vzdálenost rozhraní mezi přípojkou spínače a ovladačem spínače je menší než 6,5 mm; měřeno 1,1 mm.— KH209C: Krevektor mezi živým terminálem spínače a neuzemněným kovovým ovladačem spínače je menší než 6,5 mm; měřeno 1,1 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Svítidlo se stěnou s diodami vyzařujícími světlo (LED), připevněné na povrchu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0197/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Cívka telematika – nástavec
 
Značka: Astra
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S5B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kontakty s výkonem a boční styk s půdou v zásuvkách jsou volné a nejsou spolehlivě zajištěny, což má za následek, že tyto kontakty mohou být přístupné přes otvory.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61242.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý a modrý plastický kryt s možností 2 stop a rukojetí, kabel cca 10 m dlouhé, 4 ochranné zásuvky, odpojovač, klip pro připevnění, styková zástrčka na ochranu, nálepka s nápisy a upozorněními v různých cizích jazycích, velikost: přibližně 23 x 18 x 7 cm (H x W x D).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0181/08       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Bezšňůrové vrtačky/šroubováky
 
Značka: DeWALT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dewalt XRP IV 12V-14.4V. Ruční vrtačky/šroubováky byly vyrobeny od 19. června 2006 do 12. listopadu 2007. Datum kódy 2006 26 až 2007 45. Oprodávané kladivo/šroubováky byly prodávány v soupravách. Zasažená cvičení jsou modelová čísla DC935, DC940 a DC945. Kódy data souprav jsou uvedeny výše. Číslo modelu příklepové vrtačky/řidiče lze nalézt na přední straně jmenovité hodnoty, která se nachází na pravé straně cvičení/řidiče. Kód data pro cvičení/řidiče lze nalézt na spodní straně chodidla jednotky, v níž je baterie vložena (prvních 6 číslic). U nebalených výrobků jsou v dolní části levé spodní části lepenkového pouzdra na spodní straně spodní části lepenkové vložky uvedeny jak katalogová čísla, tak i kódy data. Kódy data jsou totožné, jak je uvedeno výše, a katalogová katalogová čísla začínají buď DC935, DC940 nebo DC945.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje nebezpečí požáru, protože přechod na cvičení může převednout.


Došlo k několika zprávám o případech přehřívání spínačů, ale v důsledku tohoto přehřátí nedošlo k žádným zprávám o zraněních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobky jsou bezdrátových vrtaček/šroubováků.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0183/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Tříkolový motocykl – Spitder GS
 
Značka: Can-Am
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modely 2008 roku, A18G/A18H/A18K/A18M.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, neboť jedna nebo dvě stropy nádrže na brzdové kapaliny mohou být vadné a v systému provozního brzdění může být příliš vzduch, který může nepříznivě ovlivnit brzdný účinek.Incidenty z důvodu ztráty tlaku na brzdový pedál před vypnutím byly nahlášeny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  RoadAm Syder Roadster, dostupná ve žluté nebo šedé barvě.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0190/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Sněžné skútry
 
Značka: Ski-doo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MXZ X 600RS, BM8B VIN: 000001–000050, 000052–000068, 000070–000119, 000122–000145, 000147–000172, 000174–000182, 000184–000186, 000189–000193, 000196, 000199–000247, 000250–000251, 000256.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože závada na karburátoru může zabránit tomu, aby se akcelerátor nemohl volně vrátit do volnoběžné polohy. To může vést k neočekávané ztrátě kontroly, která by vedla ke srážce a způsobila vážná zranění nebo smrt.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Podniku Skidoo MXZ 600RS Snowmobilní model rok 2008. Název modelu je umístěn na bočních stěnách. Počet sněžných skútrů byl prodán ve žluté nebo černé barvě/břidlici.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0196/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Připojený snímač polohy, strojový postroj
 
Značka: Nissan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model LCV, model: TKO Alteon
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:V důsledku kontaktu s lopatkami chladicího ventilátoru motoru může být poškození snímače polohy Harness z důvodu styku s lopatkami chladicího ventilátoru motoru. Zdvihový objem motoru,Seřízení motoru do motoru Harness může být v rozporu s chladičem EGR u motoru a ochranné konstrukce kabelového svazku a vnější stínění drátů směrovaných uvnitř postrojového pásu mohou být roztaveny.V obou případech může motor zastavovat a nelze jej znovu nastartovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Toto stažení se týká pouze vozidel, která byla vyrobena v období od 22. srpna 2006 do 24. července 2007.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0198/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Alfa Romeo
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Brera 4x4, Spider 4x4 a 159 4x4, Číslo typu 939; ES schválení typu: E3 * 2001/116 * 0212.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože obal převodovky není řádně zapečetěn, a pokud přichází z místa, které by mohlo způsobit nepředvídatelné ztráty oleje, může vést k tomu, že se v primární přenosové skříni zajistí převod.Na zadní nápravě, která může vést ke ztrátě ovládání vozidla, pokud dojde k poškození přenosu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od prosince 2005 do června 2006.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0188/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské kopice
 
Značka: Rossidbb
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kolonka „baby box“ je obdélníková písmena Art.021.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí zalknutí pěny, která se během zkoušky odtrhla, a vytváří tak malé části a zcela zapadají do válce pro malé části,Úrazy při zachycení prstů z důvodu velikosti otvorů v barech, a to v přístupné oblasti 1, jsou otvory o rozměrech větší než 5 mm a menší než 12 mm ve dvou barech hradel.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Skládací pera pro děti, oranžovozbarvená, v lepenkové krabici obsahující dva hradníky.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0177/08       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Nafukovací čluny – Hydro Force Marine Pro Rach Set
 
Značka: Bestway
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bestuway 6501027 (nebo 65010).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 

Výrobek představuje riziko utonutí, protože i když je plavidlo správně nafouknuto, kvůli významné závadě lze obě boční vzduchové komory přiklonit a rozbít současně a způsobit „rozmach“ zvuku. Tento člun se prodává společně s dřevěnou deskou pro připevnění motorových vozidel, ačkoli je klasifikováno jako typ „1“, který lze ovládat pouze ručně, s olinami (EN ISO 6185–1). Mnozí zákazníci mohou nainstalovat elektrický vnější nebo benzinový motor ve svých člunech, protože pokyny k montáži motoru nejsou příliš jasné, což způsobuje nebezpečí výbuchu.Jedna zpráva o havárii: po dobu, kdy se do vody přes noc pohybuje uvnitř vody. Tato skupina má dvě samostatné vzduchové komory na bočních trubkách, které byly v důsledku podstatné vady deflovány.
Výrobek není v souladu se směrnicí 2003/44/ES o rekreačních plavidlech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a poskytování informací ze strany dovozce spotřebitelům. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nafukovací PVC typu (PVC) s odlinami a dřevěnou zadní stěnou. L: 2,7 m W: 1,42 m
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0189/08       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Motorový benzin – záďové jednotky benzinu společnosti Volvo Penta
 
Značka: Volvo Penta
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modely motoru: 3.0GL, 4.3GL a 5.0GL.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože odlévání karburátoru neodpovídá specifikaci materiálu, která by mohla způsobit korozi a únik paliva. Únik paliva může způsobit požár, je-li přítomen zdroj zapálení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorový benzin pro rekreační plavidla.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0184/08       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  24 Plody s fixací hroty
 
Značka: Tip Top
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 66624; 3546009111000000100 roční období: 206 WGR: 911 pořadové číslo: 2354600.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože jednotlivé fixované hroty (např. růžový, olivová šedá, šedá, zelená, modrá, světle modrá, tmavě fialová, tmavě fialová) obsahují nadměrné množství benzenu: do 101,7 mg/kg (mezní hodnota 5 mg/kg).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a informování spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  24 různě barvené pera, tělo a horní strana odpovídající barvy, horní hranice černého tělesa.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0187/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Joke total – PUSTI Ziggaretten
 
Značka: PUSTI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  11320 11321 A 11325
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje zdravotní riziko, protože při vdechování jemného prášku může být absorbován přímo do plic, může to vést k podráždění dýchacích cest a zablokování dýchacích cest, které jsou příznaky otravy.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Napodobování syrových cigaret, které se při fouknutí předpokládá při vypouštění kouře.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0195/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka – zpravodajská služba
 
Značka: XIN DA MEI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 853A, EAN 5903116664669
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí udávení, protože největší koule se dělí na dvě části a její zkouška a vnitřní malá kulička se dostala k dispozici. Tato koule zapadá do šablony A a B;Úrazy z důvodu, že se během zkoušky objeví nebezpečné štěrbiny na křižovatkách hračky. Kromě toho mají oddělené části ostré hrany a konce.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hračka ve tvaru koule je vyrobena ze žlutého, zeleného a oranžového plastu. Uvnitř koule je další malá purpurová chrastítka o průměru 85 mm. Přibližná velikost hračky a obalu je 10 x 10 cm. Na obalu je uvedeno označení CE (3 + měsíc).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0194/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení pro mladé dívky
 
Značka: JINTAO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CH-72
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení, a to v důsledku použití zdrhovadel. Šňůry na stažení s uzly by se neměly používat v digestoři pro malé děti.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 14682 a EN 3758.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Pocení pro mladé dívky s zdobením a zdobením květin. V digestoři se nachází zdrhovadlo s uzly. Velikost: 6 A.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0182/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zubní pastu – Dentální lékař – Žlednová pasta – Žlednová pasta – Čerstvá důvěra – maximální hodnota Cavity
 
Značka: Colgret – Dulibang Xiamen, China.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  20/12/04 mfg datum, čárový kód: 6933395088268.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Obsahuje diethylenglykol (1,64 %), který může představovat riziko pro spotřebitele,Barvivo CI 16036 (viz složky) není v seznamu barviv schválených pro kosmetické přípravky podle směrnice 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktů z trhu distributorem a likvidace produktů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelená lepenková krabice, která obsahuje trubku zubní pasty. Text na poli: „trojitá účinnost“, kterou poskytuje zubní lékař: — Prevence zkažených zubů, – chutenství a osvěžení zubů, – píchující a jezečecí zub“, „Whitser Teth osvěžer Blabelling“, „... a zanechává vrstvu ochrany, což činí vaše zuby a zdravější.“, „... obsahující pokročilé technologie, pomáhá odstranit bakterie, které způsobují dutin...“, „New Delibang 2 Cavedition file s bohatstvím, aktivní pěna typu Cavi-Stop...“, „datum ukončení použitelnosti: 3 roky od data výroby. Viz konec trubičky pro datum výroby, – Výroba správních kritérií: GB8372–2001, – čistá hmotnost 125 ml“, „Aktivní přísady: 0,32 % Fluoride sodný (1450ppm fluoride). Ostatní přísady: Sorbitol, voda, Silica, PEG-32, síran sodný, síran sodný, směs aromatických látek, oxid titaničitý, celulosový Gum, sodná sůl Saccharin, Triclosan, CI 16036“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0200/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zubní pasta
 
Značka: Crust
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  200711070107, čárový kód: 6928587200023, datum ukončení platnosti 2008.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje riziko otravy, protože obsahuje 1,87 % hmotnosti diethylenglykol (DEG), což může představovat zdravotní riziko pro spotřebitele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lepenková krabice obsahující trubku a zubní kartáč. Text na poli: „Now CRUST“, „Good Quality Tube Paste with VOLNÝ TOOTH BRUSH“, „Whitening“, „Červená mincovna“, „mimořádně pečená“, „Aktivní složka: Fluid sodný 0,32 % (ekvivalent 1450 ppm fluoride). Složky: Sorbitol, voda, Silica Abraziová, Silicová zahušťovadlo, PEG1500, Lauryylsulfat, Flaviol, Titanium Dioxide, sodná sůl Carboxymethylcelulosa, sodná sůl Saccharin, Denidehy a Green Colour.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0175/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér
 
Značka: Neuling
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SB 811; pořadové č. 08381.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— živé části se mohou dotýkat, pokud je síťový adaptér ještě plně nevložen do zásuvky:— dvě kolíky vidlice nejsou izolované a jsou vodivé a vystavené po celé své délce,— ke stejné závadě dojde, když je do výrobku vložena zátka pro uzemnění;— je možné vložit bezpečnostní svíčky, které znemožní funkci ochranné vodiče. Předřaďovací vypínač nevykáže kontakt se spotřebičem se stejnosměrným proudem v případě poruchy. Zejména lze vyrábět nespolehlivé rozšíření zástrček;Mohly by být nesprávně vloženy svíčky a bezpečnostní zátory (možnost dostyku se exponovaného zástrčka, nebezpečí zasažení elektrickým proudem);Ochranná třída I (ochranný vodič) nesprávně uvedená na obalu a na elektrickou síť nesprávně označena jako 220 volty (mělo by být 230 volty).Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Adaptér pro připojení elektrických zařízení s americkými zátkami do německých (evropských) sítí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0178/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Topení – B & Q Airforce 2000W Convetion Heater ND20–7AJ
 
Značka: Airforce (B&Q)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  05164837.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože v některých případech by mohl výrobek převednout a případně vznítit.
8 oznámených případů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  2000W Airforce Convetion bělavá v barevném provedení s černým kabelem, dodaným v úplné maloobchodní barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0179/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Varná konvice
 
Značka: IDEEN WELT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FK0202B, Černá: EAD-4305615811529; smetana: EAD-43056158174446; transparentní: EAD-4305615811512.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, neboť za určitých okolností se jedná o první biovýrobky, zvýšení doby zahřívání a o požár. Druhá dvoukovová deska se vzhledem ke své poloze tak nezpásla, dokud teplota nedosáhne kolem 240°, což by umožnilo, že umělohmotné plast teploty termostatu roztaví se na dvě poskytnuté sloty.
Několik hlášených případů požárů.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bezšňůrový kotel ve třech barvách: Černá, krémová a transparentní.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0191/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ohřívače pro automobily v kabině
 
Značka: CRX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: CRX011A (CRX), EAN: 6 418914 538658.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku nedostatečné elektrické izolace. Při zkoušce ohybem, při natočení úplného lana kolem trnu o teplotě 35 ± 2 °C na trnu o průměru 32 mm ± °C, vykazuje trhliny jak na plášť, tak v izolaci, aby byly vodiče vodičů přístupné. Kabel musí vydržet ohybový test bez jakýchkoli trhlin.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60811.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Ohřívače pro automobily s plastovým krytem a gumovou síťkou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0192/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ohřívače pro automobily v kabině
 
Značka: Lexxa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: PTC-19 (Lexa), EAN: 6 420617 642341.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku nedostatečné elektrické izolace. Při zkoušce ohybem, při natočení úplného lana kolem trnu o teplotě 35 ± 2 °C na trnu o průměru 32 mm ± °C, vykazuje trhliny jak na plášť, tak v izolaci, aby byly vodiče vodičů přístupné. Kabel musí vydržet ohybový test bez jakýchkoli trhlin.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60811.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Ohřívače pro automobily s plastovým krytem a gumovou síťkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 6