Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 2 ( Offentliggjort på: 18/01/2008)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0026/08       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Belysningskæder med 150 miniaturelamper og flerfunktionelamper
 
Mærke: Vidal
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  0217148
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:


transformeren opfylder ikke kravene med hensyn til:

— beskyttelse mod skadelige virkninger: transformeren gik ikke igennem den efterfølgende hygroskopiske test

— isolationsmodstand og elektrisk styrke: at den ikke har bestået den elektriske stivhed

— konstruktion: de primære og sekundære kredsløb er ikke adskilt fra hinanden, og transformeren er udstyret med kondensatorer, der skaber en elektrisk forbindelse mellem primære og sekundære kredsløb, og som ikke har en rettighed til beskyttelse i IP 24. Transformatoren ikke opfylder kravene til transformere, der er klassificeret som klasse II

— klassificering: i overensstemmelse med graden af beskyttelse mod støv og fugt klassificeres den som IP 20, mens den er IP 24 eller højere.

— mærkning og vejledning: det er ikke forsynet med det korrekte symbol, der angiver, at det er en transformator over kortslutning, og de mærker, der er trykt på transformerinformationspanelet, ikke kan slettes

og fordi armaturet ikke er i overensstemmelse med kravene, hvad angår:

Terminaler: terminalerne opfylder ikke kriteriet for effektivitet i forbindelse med permanente forbindelser

— ekstern og intern ledningsføring: kabelforbindelsen bestod ikke trækprøvningen.

Klassificering af armaturer: i overensstemmelse med typen af beskyttelse mod elektrisk stød synes det at være en belysningskæde i klasse II, men af det elektroniske kontroludstyr er det anført som klasse III.

Mærkning: det angives ikke, at lygterne ikke er udskiftelige.


Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Julebelysning med 150 miniaturelamper, flerfunktionslamper og transformatorer til udendørs brug. Emballagen består af en blå kartonboks, der er trykt med forskellige julebilleder, og oplysningerne "100 % EXTERIOR".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0027/08       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæder til 100 farvelamper, som er miniaturefarvet
 
Mærke: Vidal
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 0217144
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:transformeren opfylder ikke kravene med hensyn til:— beskyttelse mod skadelige virkninger: transformeren bestod ikke den efterfølgende hygroskopiske prøve og testen af elektrisk stivhed mellem de strømførende dele af det primære kredsløb og de strømførende dele af det sekundære kredsløb, idet primære og sekundære kredsløb ikke er adskilt fra hinanden.(transformeren har ikke en beskyttelsesklassificering på IP 24— det er ikke forsynet med et symbol, der angiver, at der er tale om en kortlægertransformer til bærbare klasse III-lysarmaturer, som anvendes sammen med wolframglødelamper (integreret eller ej), i stedet for det, der for en transformer er forsynet med en korttransformator med kredsløbsadskillelse, og mærker, der er trykt på transformerens informationspanel, ikke kan fjernesTransformeren er udstyret med kondensatorer, der skaber en elektrisk forbindelse mellem primære og sekundære kredsløb.og fordi armaturet ikke er i overensstemmelse med kravene, hvad angår:Terminalerne består ikke prøvningen af, om der er tale om permanente forbindelser, og kablet bestod ikke trækprøvningenI overensstemmelse med typen af beskyttelse mod elektrisk stød synes dette at være en belysningskæde i klasse II, men på det elektroniske kontroludstyr er det anført som klasse III. Endvidere bærer emballagen påskriften "100 % udendørs", mens både instruktionerne og en etiket, der er fastgjort til kæden, angiver, at der er tale om indendørs brug. Den fremlægger derfor modstridende oplysninger om sin klassificering.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Julebelysning med 100 Miniaturefarve-/flerfunktionslamper til udendørs brug. Emballagen er en blå papæske med dekorative julemstal.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0028/08       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Belysning af 120 miniaturelamper og fikstlamper, til væsker
 
Mærke: Vidal
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 0217149
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:transformeren opfylder ikke kravene med hensyn til:— klassificering: dette er klassificeret i overensstemmelse med graden af beskyttelse mod støv og fugt som IP 20, mens denne skal være IP 24 eller højere.— mærkning og vejledning: det er ikke forsynet med det korrekte symbol, der angiver, at det er en transformator over kortslutning, og de mærker, der er trykt på transformerinformationspanelet, ikke kan slettes— beskyttelse mod skade: transformeren gik ikke igennem den efterfølgende hygroskopiske test— isolationsmodstand og elektrisk styrke: at den ikke har bestået den elektriske stivhed— konstruktion: de primære og sekundære kredsløb er ikke adskilt fra hinanden, og transformeren er udstyret med kondensatorer, der skaber en elektrisk forbindelse mellem primære og sekundære kredsløb, og som ikke har en rettighed til beskyttelse i IP 24. Transformeren opfylder ikke kravene til transformere, der er klassificeret som klasse IIog fordi armaturet ikke er i overensstemmelse med kravene, hvad angår:Klassificering af armaturer: i overensstemmelse med typen af beskyttelse mod elektrisk stød synes det at være klassificeret som en belysningskæde i klasse II, men da den drives af SELV, svarer det til en klasse III. Den er ikke tilstrækkeligt beskyttet til udendørs brugMærkning: der er intet, der tyder på, at belysningskæden kun er beregnet til indendørs brug, eller at de skal være af samme type som originalerneTerminaler: terminalerne opfylder ikke kriteriet for effektivitet i forbindelse med permanente forbindelser— ekstern og intern ledningsføring: kabelforbindelsen bestod ikke trækprøvningen.Varmebestandighed: det gennemkører ikke trykprøvningen med en kugle.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektriske belysningskæder med 120 farvede/faste lygter til udendørs brug. Emballagen består af en rød papkasse, der er trykt med forskellige julebilleder, og information "100 % EXTERIOR".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0029/08       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Julebelysning med 150 lyskilder (Lusces Navidad malket 150 Bomkke)
 
Mærke: VIDAL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr.: 0216867
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:transformeren opfylder ikke kravene med hensyn til:Transformeren klassificeres efter graden af beskyttelse mod støv og fugtighed som IP 20, mens den skal være IP 24 eller højereSom er udstyret med kondensatorer, der skaber en elektrisk forbindelse mellem primære og sekundære kredsløb,Som ikke har bestået den efterfølgende hygroskopiske prøveAt den ikke bestod prøvningen af elektrisk stivhed mellem de strømførende dele af det primære kredsløb og de strømførende dele af det sekundære kredsløb (dobbelt eller forstærket isolering),De primære og sekundære kredsløb ikke er adskilt fra hinandenog bekassering af armaturet er ikke i overensstemmelse med kravene med hensyn til:— kablet bestod ikke trækprøvningen— typen af beskyttelse mod elektrisk stød, synes at være en belysningskæde i klasse II, men på det elektroniske kontroludstyr er det anført som klasse III.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Julebelysning i form af et net på 1.5 x 2 m med flere funktioner. Emballagen er en blå papæske med juledekorationer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0031/08       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Julebelysning med 150 lyskilder (Lusces Navidad malket 150 Bomkke)
 
Mærke: VIDAL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 0216868
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:transformeren opfylder ikke kravene med hensyn til:— beskyttelse mod skadelige virkninger: transformeren gik ikke igennem den efterfølgende hygroskopiske testDen ikke består testen for elektrisk styrke mellem de aktive dele af det primære kredsløb og de aktive dele af det sekundære kredsløb (dobbelt eller forstærket isolering)Transformeren klassificeres efter graden af beskyttelse mod støv og fugtighed som IP 20, mens den skal være IP 24 eller højere— det primære og sekundære kredsløb er ikke elektrisk adskilte;og fordi armaturet ikke er i overensstemmelse med kravene, hvad angår:— den er klassificeret som klasse II efter arten af beskyttelse mod elektrisk stød, men er klasse III med henblik på levering af SELVTerminalerne opfylder ikke kravet om, at der skal være varige forbindelser til rådighed,Tråd ikke bestået trækprøvningen— det skal ikke bestå trykprøvningen med kuglen.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  En lang belysningskæde med en længde på tre meter med 100 lamper, som ikke blinker. Emballagen er en rød papæske med julemotiver og en frisætning på 100 % udendørs.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0030/08       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Miti sav med bænk
 
Mærke: Mader excel
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model METX-92501 (1560W-250MM)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for skader, fordi:At afskærmningens plast er defekt— afskærmningerne er skrøbeligeDen faste øvre beskyttelsesskærm — i mitre mode — giver prøvefingeren mulighed for at komme i kontakt med opskæringernes tænderFastgørelsesdelen af den lavere beskyttelse i mitre er for vanskelig, den knuses uden forsøg på at montere den, og den kan derfor ikke anvendes.Den afskærmning på skæreskiven, der er monteret på skæreskiven, er plast med fabrikationsfejl, som gør den meget skrøbelig, når skiven er monteret, og der efterlades et stort antal skærekunstige tænder (ca. 5 cm), der er udsat (para.1.4.1/2/3).Skæreskiven kan anbringes med en meget ekcentrisk stilling i huset, fordi den ikke er forsynet med flanger, en effektiv styrestang, eller hvis spindel er for lille til den skive, der leveres. Når en skive er placeret uden for centrum, forårsager det kraftige vibrationer, når der startes og standses. Det er også dem, der giver anledning til en høj grad af resonans ved maksimal kraft, som forårsager et højt tryk, der gennemløber støj, og kan bevirke, at de pågældende flanger løsner sig, hvilket betyder, at skæreskiven sidder løst.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 12100.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Dukkessave, som ikke er beregnet til prøvebænken. Emballagen er en kartonæske med følgende erklæringer: "Mitre wood sav, 1560W-250MM with support prøvebænk". Mader Excel Mex92501. CE. Denne transportable arbejdsbænk med en elektrisk sav er halvprofessionel og sikker. For mere robuste, mere robuste former for arbejde. Et ideal til opskæring af massivt træ med en vejledning, der kan justeres til 45º, kan skæres ved 45º og 90º. Dato for fremstilling 050930. Parti nr. IF050930. Udarbejdet af R.O.C og oplysninger om den portugisiske importør.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0007/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — styreboks
 
Mærke: FIAT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Lastbil, model Duftato X2/50 (kampagne 5219).
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi fedtet på styreboksens stativ skal anvendes på køretøjer, hvis chassis er bygget i ovennævnte interval, for at garantere en passende mængde og undgå eventuel styring af rattet over tid. Denne handling er nødvendig for at undgå, at en eventuel mangel på et fedt mellem stativ og spidshjul på styreapparatet (på grund af leverandørens produktionsproces) kan medføre, at styringen øges i det tidsrum, der er til skade for driften af køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lastbil, model Duftato X2/50 (kampagne 5219).
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0008/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykler — luftudluftningsrør til brændstoftank
 
Mærke: HONDA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Motorcykler, model CR1000, modelkode SC57.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en brandrisiko, fordi luftudluftningsrøret i brændstofbeholderen har været udsat for en bestemt motoromdrejningshastighed, og i nogle tilfælde kan dette medføre, at luften kommer til at revne i luftudluftningsrøret i bunden af brændstofbeholderen. Konstruktionen af brændstoftanken gør to forskellige loddemetoder til luftudluftningsrøret, MIG lodning og flammelodning.Det er kun MIG brakerkede brændstoftanke, der er udsat for stor belastning, og som opstår ved luftudluftningsrøret på grund af den form, den afstivning og revnedannelse, der kan opstå som følge af trætheden, og som resulterer i brændstoflækage.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører ca. 2006- og 2007-modelår CBR1000RRR. Forskellige VIN.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0009/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: SAAB
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SAAB 9-3; VIN: YS3FB49Y081100408 — YS3FF59F481105670.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi parkeringsbremsekablet i køretøjerne ikke er i overensstemmelse med specifikationerne. Når parkeringsbremsen er aktiveret, er der risiko for deformering af kablerne. I denne situation kan parkeringsbremsens effektivitet reduceres eller tabes. Køretøjet kan begynde at rulle og eventuelt ramme en fodgænger, som forvolder personskade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Saab 9-3, 2008-modelkøretøjer påvirkes.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0013/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Minimotorcykler
 
Mærke: Mini Moto
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1. Cross 50 (CC) 2. 49 CC; 3. 50 CC.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for skader som følge af:— skarpe kanter


Utilstrækkelig afskærmning af kæden


Manglende oplysninger om produktets vægt


Ingen brugermanual og relevant mærkning.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0014/08       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Solbriller til børn — busted SFGK
 
Mærke: Foster Grant
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Varekode: 25200
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko på grund af migrationen af blyindholdet i malingen af produktet var 1 008 mg/kg (den tilladte mængde er 90 mg/kg).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blandede farvede rammer solbriller
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0010/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukke og hund set
 
Mærke: Happy Sairy Style
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6009
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi hunden indeholder 35 % vægtprocent di-isononyl-phthalat (DINP).I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske begrænsninger må visse phthalater ikke anvendes i legetøj i koncentrationer på over 0,1 % vægtprocent. Produktet udgør en alvorlig sundhedsfare for et barn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En lille dukke (10 cm) med en krat og en hvid hund (3 cm).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0016/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukke med accessoris-sæt
 
Mærke: Fashion Travet Kevin
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  20992
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, da dukken indeholder 42 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP). I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske begrænsninger finder visse phthalater ikke i en koncentration på over 0,1 % vægtprocent i legetøj.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kevin dukke med sort beklædning og tilbehør (kuffert, solbriller, mobiltelefon, kamera osv.).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0017/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  24 Oliepasta
 
Mærke: Dash
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Mærket på bagsiden med: Kode T2990.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi de gule og lette grønne kridt indeholdt en høj grad af bly og krom.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.


 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Rød papirboks med 24 kridt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0018/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Artic Merlin
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder:— en kemisk risiko, fordi materialet af øjenlågene indeholder 33 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).— en kvælningsrisiko, fordi hunden har løsrevet sig ved trækprøven, og øjet passer ind i cylinderen for smådele og medfører en kvælningsrisiko.I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske begrænsninger må visse phthalater ikke anvendes i legetøj i koncentrationer på over 0,1 % vægtprocent. Produktet udgør en alvorlig sundhedsfare for et barn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blødt legetøj i form af en hudens hund (20 cm).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0019/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil legetøj
 
Mærke: Mobile telephone
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  33955E, 33955S
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader, Kemikalie
 
Produktet frembyder:— risiko for høreskader, fordi legetøjets lydtryksværdi blev målt med 94,0 dB (maksimalt tilladt 80 dB).— en kemisk risiko, fordi indholdet af den gennemsigtige plast i sagen indeholder 14 % vægtprocent di-isononyl-phthalat (DINP). Det materiale, som den rosa blomst indeholder, indeholder 13 % di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP). I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske begrænsninger finder visse phthalater ikke i en koncentration på over 0,1 % vægtprocent i legetøj.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En rosa legetøjstelefon med en transparent plast. Sagen er dekoreret med en lyserød blomst.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0020/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj — Panda
 
Mærke: Poptoy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6009
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi panda's næser indeholder 19 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP). I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske begrænsninger finder visse phthalater ikke i en koncentration på over 0,1 % vægtprocent i legetøj. Produktet udgør en alvorlig sundhedsfare for et barn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et sort/hvidt panda — blødt legetøj i to dimensioner (37 og 70 cm) i siddende stilling.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0021/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Friendlies plush
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 1015, stregkode 0231670010154.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi:At sadlen indeholder 750 mg bly pr. kg bly og 99 mg/kg chrom. Bøjlen indeholder 120 mg bly pr. kg— saddellen indeholder 15 % di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP). Bøjlens materiale indeholder 17 % udtrykt i vægt pr. ton.og en risiko for kvælning som følge af strangulering, fordi det er let at løsne sig fra legetøjet. Perimeteren for disse områder er større end 380 mm, når den er strakt ud af en kraft på 25 N.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske begrænsninger finder visse phthalater ikke i en koncentration på over 0,1 % vægtprocent i legetøj.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "blød legetøj" i form af en hvidbrun hest (60 cm). Hesten har en brun saddel og en sort.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0022/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Klemmelegetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  500206
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for kvælning, da klemmeanordningen blev fjernet under prøvningen, og den helt passer ind i cylinderen for smådele. Under hensyntagen til børns almindelige adfærd kan de give små dele, som kan forårsage kvælning, under hensyntagen til børns almindelige adfærd.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Blødt gult plastikklemmelegetøj med orange tæer. Der er en klemmeanordning indsat i den nederste del.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0024/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  CD-afspiller til børn — Kidblå "CD-afspiller Kidudsving"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1534612
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi analyseresultaterne viser omfang af DINP og DIDP over de tilladte maksimalkoncentrationer på 0,1 % for masse, der er fastsat i direktiv 76/769/EØF om kemikalier. Den sorte del indeholder 9,7 % vægtprocent af DINP og 0,53 % i vægt af DIDP. Den gule del indeholder 21,6 % af DINP og 0,54 % af DIDP.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet, oplysninger til forbrugerne og distributørens ødelæggelse af produkterne. Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plast CD-afspiller, farvet blå, orange og gul. Dimensioner: 22.5x24.5x12.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0023/08       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Computerhardware
 
Mærke: NETGEAR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Netgear XE103 (solgt på egen hånd eller som del af et bundsæt). Modelnumre berørt (herunder pakkede pakker): XE103-100AUS, FSS, GRS, ISS, UKS og NAS. XE103-100AB, ISB, UKB OG NAB. XE103-100NAR.XE103G-100FRS, FSS, GRS, ISS, UKS. XE104G-100FSS, UKS. XEPS103-100AUS, GRS, ISS, UKS.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en alvorlig brandrisiko, fordi strømforsyningens integrerede kredsløb (IC) i XE103 måske svigter. En sådan fejl i en interoperabilitetskomponent kan medføre, at en anden komponent, kaldet en polyafbryder, der anvendes til at begrænse strømtilførslen til produktet, også mislykkes. Når Polyskiftet svigter, frigiver den en lille mængde røg og sod og en synlig belysning af lys. Varigheden af dette er ca. 3 sekunder, og der frembringes ikke flammende forbrænding eller støvforbrænding i anlægget. Denne hændelse udgør ikke en risiko for en bruger i forbindelse med det omgivende lys brændbart materiale eller en sikkerhedsrisiko. På grundlag af de eksterne test, der er blevet udført, kan det imidlertid ikke udelukkes, at et meget lille antal af de enheder, der oplever en fejl i forbindelse med sammenbrud, også kan opleve en alvorligere fiasko, hvis der etableres en hovedkanal mellem de to ubeskyttede lodningsknudepunkter, der forbinder vekselstrøm med det trykte kredsløb. Hvis dette forekommer, kan let brændbare materialer i nærheden af produktet selvantænde.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  XE103 er en Ethernet-adapter, der anvender kabelledninger til at gennemføre et lokalnet. Når XE103 anvendes parvis, overfører og modtager XE Ethernetdata på op til 85 mabs. XE103 er udstyret med et RJ45-Ethernet-stik.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0025/08       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Tandpasta
 
Mærke: COLGATE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Urtete 50 ml, Lot 3198GB10333, Stregkode: 999 89 65485127.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi der er påvist mesofile aerobe mikroorganismer (10 000 uc/g) og den samlede enterobacteriaceæ (1 600 uc/g). Disse værdier er højere end referenceværdierne (< 1 000 ufc/g i begge tilfælde), hvorfor tandpasta kan være sundhedsskadelig.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  50 ml rør af tandpasta, pakket i papkasse Selv om dette ikke er et forfalsket produkt, er den ikke blevet distribueret af Colgate-Palmolive Espania.
Oprindelsesland:  Irland
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0011/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Solarier
 
Mærke: Ergoline
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ERGOLINE Excellence 800 Turbo Power, 843949, udstyret med lamper Ergelin Max Tan Plus 160W Turbo Power C-12724.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Produktet udgør en risiko for ætsning af huden, fordi fabrikantens mærkning i anordningen giver falske oplysninger om solens UV-type og følgelig UV-bestråling af den, da den ikke bør klassificeres i UV-type 3 som bestemt i standard EN 60335-2-27. Erythematøs effektiv bestråling må ikke overstige 0,15 W/m² for både bølgelængder, der er kortere eller lig med 320 nm og mere end 320 nm. I den nederste del var de målte værdier 0,136 W/m² (bølgelængder l £320 nm) og 0,183 W/m² (bølgelængder l > 320 nm) og i den øverste del 0,230 W/m² (l £320 nm) og 0,151 W/m² (l > 320 nm). De målte værdier for ansigtsår var 0,173 W/m² (l £320 nm) og 0,170 W/m² (l > 320 nm).Desuden viste målingerne, at med dette nøjagtigt samme lygtenavn (mærke), findes der to forskellige UV-output (UV-spektrum) fra lampen, som ikke bør være mulig.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60335-2-27.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende handlinger, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Kommerciel solarier anvendt til kosmetiske formål.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0012/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Solarier
 
Mærke: Ergoline
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ERGOLINE Advantage 400 Turbo Power, 843871, udstyret med lyskilder Ergolin Max Tan Plus 160W Turbo Power C-12724.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Produktet udgør en risiko for ætsning af huden, fordi fabrikantens mærkning i anordningen giver falske oplysninger om solens UV-type og følgelig UV-bestråling af den, da den ikke bør klassificeres i UV-type 3 som bestemt i standard EN 60335-2-27. Erythematøs effektiv bestråling må ikke overstige 0,15 W/m² for både bølgelængder, der er kortere eller lig med 320 nm og mere end 320 nm. I den nederste del var de målte værdier 0,240 W/m² (bølgelængder l £320 nm) og 0,115 W/m² (bølgelængder l > 320 nm) og i den øverste del 0,191 W/m² (l £320 nm) og 0,121 W/m² (l > 320 nm).Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60335-2-27.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende handlinger, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Kommerciel solarier anvendt til kosmetiske formål.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 2