Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 2 ( Zveřejněno: 18/01/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0026/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězce 150 miniaturních barevných/vícefunkčních svítilen
 
Značka: Vidal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0217148
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


transformátor není v souladu, pokud jde o:

Ochrana proti nepříznivým účinkům: transformátor neprošel následnou hygroskopickou zkouškou,

Izolační odpor a pevnost elektrické energie: nevyhověl zkoušce těsnosti elektrickým proudem,

Stavebnictví: primární a sekundární obvody se od sebe vzájemně neoddělují, transformátor je vybaven kondenzátory, které vytvářejí elektrické spojení mezi primárním a sekundárním vedením a nemají hodnocení ochrany IP 24. Transformátor nesplňuje požadavky na transformátory klasifikované jako třídy II,

Klasifikace: v souladu s mírou ochrany proti prachu a vlhkosti je klasifikována jako IP 20, zatímco tato ochrana by měla být IP 24 nebo vyšší,

Označení a návody: neobsahuje správný symbol svědčící o tom, že jde o transformátor krátkého důkazu, a značky na informačním panelu transformátoru nejsou nesmazatelné;

a vzhledem k tomu, že svítidlo nesplňuje požadavky týkající se:

Terminály: tyto terminály neprojdou zkouškou na účinnost trvalých spojení,

Vnější a vnitřní vedení: kabel neprošel zkouškou tahem,

Klasifikace svítidel: v souladu s typem ochrany před úrazem elektrickým proudem se zdá, že se jedná o osvětlovací řetězec třídy II, ale na elektronické ovládací zařízení, kterým je zařízení znázorněno jako třída III,

Označení: není v něm uvedeno, že světlomety/svítilny nejsou výměnné.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Řetěz vánočních světel s 150 miniaturními barevnými/vícefunkčními světlomety a transformátorem pro venkovní použití. Obal sestává z modré lepenkové krabice vytištěné na různých vánočních obrazovkách a informace „100 % EXTERIOR“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0027/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězce osvětlení 100 miniaturních barevných svítilen
 
Značka: Vidal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 0217144
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:transformátor není v souladu, pokud jde o:Ochrana proti nepříznivým účinkům: transformátor neprošel následnou hygroskopickou zkouškou a zkoušku elektrické pružnosti mezi živými částmi primárního okruhu a živými částmi sekundárního okruhu – primární a sekundární okruhy se vzájemně neoddělují,Transformátor nemůže mít stupeň ochrany IP 24,Není na ní uveden symbol, který udává, že jde o krátký podřadový transformátor pro svítidla přenosná třídy III pro použití s wolframovým vláknem (integrovaným nebo neintegrovaným), namísto symbolu pro zkratový důkaz transformátoru s obvody obvodů, a značky vytištěné na informačním panelu transformátorů nejsou nesmazatelné,Transformátor je vybaven kondenzátory, které vytvářejí elektrické spojení mezi primárními a sekundárními obvody;a vzhledem k tomu, že svítidlo nesplňuje požadavky týkající se:Terminály nevyhověly zkoušce účinnosti trvalých spojení a kabel neprošel zkouškou tahem,V souladu s typem ochrany před úrazem elektrickým proudem se zdá, že se jedná o osvětlovací řetězec třídy II, ale na elektronické ovládací zařízení, u kterého je prokázáno, že se jedná o třídu III. Kromě toho obsahuje obal slova „100 % vnějšku“, zatímco pokyny i štítek připojené k řetězci uvádějí, že se jedná o použití ve vnitřních prostorách. Předkládá proto protichůdné informace týkající se její klasifikace.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Řetězec vánočních světel s 100 miniaturními nebo vícefunkčními světlomety pro venkovní použití. Jedná se o balení modré lepenky s dekorativními Vánocemi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0028/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězy a řetízky obsahující 120 miniaturních nebo pevných světlometů
 
Značka: Vidal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 0217149
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:transformátor není v souladu, pokud jde o:Klasifikace: tato hodnota je klasifikována podle stupně ochrany proti prachu a vlhkosti, jako je IP 20, přičemž tato ochrana by měla být IP 24 nebo vyšší,Označení a návody: neobsahuje správný symbol svědčící o tom, že jde o transformátor krátkého důkazu, a značky na informačním panelu transformátorů nejsou nesmazatelné,Ochrana proti škodám: transformátor neprošel následnou hygroskopickou zkouškou,Izolační odpor a pevnost elektrické energie: nevyhověl zkoušce těsnosti elektrickým proudem,Stavebnictví: primární a sekundární obvody se od sebe vzájemně neoddělují, transformátor je vybaven kondenzátory, které vytvářejí elektrické spojení mezi primárním a sekundárním vedením a nemají hodnocení ochrany IP 24. Transformátor nesplňuje požadavky na transformátory klasifikované jako třídy II;a vzhledem k tomu, že svítidlo nesplňuje požadavky týkající se:Klasifikace svítidel: v souladu s typem ochrany před úrazem elektrickým proudem se zdá, že je zařazen jako osvětlovací řetězec třídy II, ale vzhledem k tomu, že je poháněn SELV, odpovídá třídě III. Není dostatečně chráněna pro venkovní použití,Označení: nic nenasvědčuje tomu, že je osvětlovací řetězec určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách nebo že náhradní svítilny musí být stejného typu jako originály,Terminály: tyto terminály neprojdou zkouškou na účinnost trvalých spojení,Vnější a vnitřní vedení: kabel neprošel zkouškou tahem,Odolnost vůči žáru: neprochází tlakovou zkouškou s kuličkou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušným evropským st.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Elektrické světelné řetězy se 120 barevnými/pevnými svítilnami pro venkovní použití. Obal se skládá z červené lepenkové krabice vytištěné na různých vánočních obrazovkách a informace „100 % EXTERIOR“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0029/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězec pro vánoční osvětlení se 150 světelnými zdroji (Luces Navidad malla 150 Bombillias)
 
Značka: VIDAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 0216867
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:transformátor není v souladu, pokud jde o:Transformátor je klasifikován podle stupně ochrany proti prachu a vniknutí vlhkosti jako IP 20, přičemž by měl být IP 24 nebo vyšší,Transformátor je vybaven kondenzátory, které vytvářejí elektrické spojení mezi primárními a sekundárními obvody,Transformátor nesplňoval následující zkoušku hygroskopického,Nebyla podrobena zkoušce pevnosti elektrické energie mezi živými částmi primárního okruhu a živými částmi sekundárního obvodu (dvojité nebo zesílené izolace),— primární a sekundární okruhy se vzájemně neoddělují;a toto svítidlo není v souladu, pokud jde o:Kabel neprošel zkouškou tahem,Tento typ ochrany před úrazem elektrickým proudem se jeví jako osvětlovací řetězec třídy II, ale na elektronické řídicí zařízení se vykazuje jako třída III.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Vánoční svíčky ve formě netto měření 1.5 x 2 m, multifunkční. Jedná se o balení modré lepenky s Vánočními ozdoby.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0031/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězec pro vánoční osvětlení se 150 světelnými zdroji (Luces Navidad malla 150 Bombillias)
 
Značka: VIDAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 0216868
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:transformátor není v souladu, pokud jde o:Ochrana proti nepříznivým účinkům: transformátor neprošel následnou hygroskopickou zkouškou,Nevyžaduje zkoušku elektrické síly mezi aktivními částmi primárního okruhu a aktivními částmi sekundárního obvodu (dvojité nebo zesílené izolace),Transformátor je klasifikován podle stupně ochrany proti prachu a vniknutí vlhkosti jako IP 20, přičemž by měl být IP 24 nebo vyšší,— primární a sekundární obvod není oddělen od elektrické energie;a vzhledem k tomu, že svítidlo nesplňuje požadavky týkající se:— je označeno jako třída II podle druhu ochrany proti úrazu elektrickým proudem, ale je to třída III s ohledem na jeho dodávku,Terminály nepřenášejí zkoušku na účinnost trvalých spojení,Drát neprojde zkouškou tahem,— zkouška tlaku v kuličkové zkoušce neprojde.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Třímetr dlouhý světelný řetězec se 100 světelnými zdroji, které nepodporují záblesky. Balení je opatřeno červeným lepenkovým boxem s Vánočním motivem a vyjádřením 100 % venku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0030/08       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Stínová pila se zkušebním stavem
 
Značka: Mader excel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor METX-92501 (1560–250 mm)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože:Plastové ochranné kryty jsou vadné,— ochranné kryty jsou křehké,V režimu mitre se horní ochranný kryt umožňuje, aby se zkušební prst dostal do kontaktu se zuby řezného kotouče;Kotevní úchyt dolních chráničů v mitickém režimu je příliš nestabilní, nesmí se nijak snažit o to, aby byl zařazen do režimu, a proto jej nelze použít,— zadní ochranný kryt řezacího kotouče v pozici mitre je plast se závadnými výrobními vadami, které je činí velmi křehkými, když je namontován kotouč, čímž je vystaven velký počet ořezných zubů (přibližně 5 cm), (parna 1.4.1/2/3).Řezný kotouč může být namontován na velmi excentrickou pozici v jejím krytu, protože nemá svorky, účinný návod k kotouči nebo pokud je vřeteno pro dodaný kotouč příliš malé. Když je kotouč mimo středí, způsobuje při spouštění a zastavování citelné vibrace. Způsobuje také rezonanci při maximálním výkonu, který způsobuje hlasový, bodující šum a může se na ní uvolnit příruby, čímž se řezná kotouč ponechá volně.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 12100.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Demontovaná mitre pila. Jedná se o lepenkové krabici obsahující prohlášení: „Pole dřeva Mitre, 1560 W – 250MM s podpěrou. Mader Excel Mex-92501. CE. Tento přenosný pracovní stůl s elektrickým pivem je poloprofesionální a bezpečný. Zajišťuje stabilnější práci, která je stabilnější. Ideální pro řezání masivního dřeva, s příručkou, kterou lze nastavit na 45°, může dojít k 45° a 90°. Datum výroby 050930. Šarže č. IF050930. Vyrobeno společností R.O.C a údaje portugalského dovozce.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0007/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – skříňka pro řízení
 
Značka: FIAT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Lehký nákladní automobil, model Ducato X2/50 (kampaň 5219).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože tuk na stojánku ovládacího prvku se musí aplikovat u vozidel, jejichž podvozek byl zhotoven ve výše uvedeném intervalu, aby se zaručilo vhodné množství a zamezilo se možnému uspořádání v průběhu času. Tato činnost je nutná k tomu, aby nedošlo k případnému nedostatku mastnoty mezi stojánkem a pastorkem řízení (v důsledku výrobního postupu dodavatele), což by mohlo vést v dané době k nudlování, čímž by byl poškozen provoz vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lehký nákladní automobil, model Ducato X2/50 (kampaň 5219).
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0008/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly – vzduchojem palivové nádrže
 
Značka: HONDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Motocykly, vzor CBR1000, kód modelu SC 57.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože vzduchojem v palivové nádrži je spojen s konkrétní rychlostí otáček motoru a v některých případech může vést k prasknutí potrubí vzduchu proti prasklé části větrací trubice ve spodní části palivové nádrže. Konstrukce palivové nádrže činí dvě různé metody pro válcování vzduchu, pájení na tvrdo -MIG a pájení plamenem.Pouze zajištěné palivové nádrže se potýkají s vysokým stresem, který se při pálence z části vzduchu při pájení natvrdo a prasknutí, a to kvůli únavě, při níž dochází k úniku paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká 2006 a 2007 modelů CBR1000RR. Různé identifikační číslo vozidla (VIN).
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0009/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: SAAB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SAAB 9–3; VIN: YS3FB49Y081100408 – YS3FF59F481105670.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, neboť systém parkovací brzdy ve vozidlech není podle specifikace uveden. Když je aktivována parkovací brzda, existuje riziko deformace kabelů. V tomto případě by mohla být účinnost parkovací brzdy snížena nebo ztracena. Vozidlo může začít vařit s chodcem, který způsobuje osobní zranění, a může na ně být přistupováno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Netýká se modelu 2008 a modelu Saab 9–3.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0013/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky
 
Značka: Mini Moto
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Křížové 50 CC; 2. 49 CC; 3. 50 CC.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění v důsledku:Přístupné ostré hrany,


Nedostatečná ochrana řetězce,


Nedostatek informací o hmotnosti produktu,


— chybí uživatelská příručka a příslušné označení.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0014/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Dětské sluneční brýle – rozprášený SFGK
 
Značka: Foster Grant
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód produktu: 25200
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu migrace obsahu olova v barvě výrobku 1 008 mg/kg (limit je 90 mg/kg).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Smíšené barevné rámy sluneční brýle
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0010/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada panenek a psů
 
Značka: Happy Sairy Style
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6009
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné chemické riziko, protože materiál psa obsahuje 35 % hmotnostních isoisonyl-ftalátu (DINP).Podle směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek nesmějí být některé ftaláty v hračkách používány v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenská panenka (10 cm) s trojkačkovinou a bílým psem (3 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0016/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s kotvou na panenku – sada
 
Značka: Fashion Travet Kevin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  20992
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože nohy panenek obsahují 42 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Podle směrnice 76/769/EHS o omezování chemických látek nesmí být některé ftaláty použity v hračkách v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kevin na panenku s černým oděvem a příslušenstvím (kufr, sluneční brýle, mobilní telefon, kamera atd.).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0017/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  24 Pastová pasta
 
Značka: Dash
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Na zadní straně označené: Kód T2990.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné chemické riziko, protože žlutá a světle zelená křída obsahují vysoký obsah olova a chromu.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Červený papírový rámeček s 24 kusy křídy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0018/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Artic Merlin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje:Chemické riziko, protože materiál oční víčka obsahuje 33 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Nebezpečí zalknutí, protože oko psa bylo při zkoušce tahem odděleno a oko je v malé části válce a způsobuje nebezpečí zalknutí.Podle směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek nesmějí být některé ftaláty v hračkách používány v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka ve tvaru husného psa (20 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0019/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: Mobile telephone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  33955E, 33955S
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Poškození sluchu
 
Výrobek představuje:Riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku hračky byla měřena na 94,0 dB (maximální přípustná 80 dB).Chemické riziko, protože materiál z průhledného plastu v daném případě obsahuje 14 % hmotnostních isoisonon-ftalát (DINP). Materiál růžového květu v tomto případě obsahuje 13 % di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Podle směrnice 76/769/EHS o omezování chemických látek nesmí být některé ftaláty použity v hračkách v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Doklad na růžovém papíru ve spojení s průhlednou průhlednou konstrukcí. Věc je zdobena růžovým květnem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0020/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – Panda
 
Značka: Poptoy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6009
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné chemické riziko, protože materiál z nosu pananda obsahuje 19 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Podle směrnice 76/769/EHS o omezování chemických látek nesmí být některé ftaláty použity v hračkách v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý a bílý panda – měkká hračka ve dvou velikostech (37 a 70 cm) na poloze vsedě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0021/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Friendlies plush
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1015, čárový kód 0231670010154.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Udušení
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože:Materiál sedla obsahuje 750 mg/kg olova a 99 mg/kg chromu. Materiál briketu obsahuje 120 mg/kg olova,Materiál ze sedlo obsahuje 15 % di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Materiál briketu obsahuje 17 % hmotnostních DEHP;a nebezpečí udušení, protože brdle lze od hračky snadno oddělit. Obvod noosy převyšuje 380 mm, když jej protáhne silou 25 N.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.Podle směrnice 76/769/EHS o omezování chemických látek nesmí být některé ftaláty použity v hračkách v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka ve tvaru bíle hnědého koně (60 cm). Kůň má hnědé sedlo a bridle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0022/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mačkací hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  500206
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože mačkací zařízení byly během zkoušky odstraněny a zcela zapadá do válce pro malé části. S ohledem na běžné chování dětí tak může způsobit nebo vdechnout malou část, která může způsobit zalknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Měkká žlutá plastová mačkací zvířata s oranžovými končetinami. V dolní části je stlačené zařízení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0024/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  CD přehrávač pro děti – Kidová modrá „přehrávač Kidkoboční výkyv“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1534612
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože výsledky analýzy ukazují množství DINP a DIDP nad maximální povolenou koncentraci 0,1 % hmotnostních stanovené ve směrnici 76/769/EHS o omezení chemických látek. Černá část obsahuje 9,7 % hmotnostních DINP a 0,53 % hmotnostních DIDP. Žlutá část obsahuje 21,6 % hmotnostních DINP a 0,54 % DIDP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, informace pro spotřebitele a zničení produktů distributorem. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přehrávač na CD, zbarvený modrý, oranžový a žlutý. Rozměry: 22.5x24.5x12.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0023/08       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Počítačový hardware
 
Značka: NETGEAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Netpřevodový stupeň XE103 (prodávaný samostatně nebo jako součást soupravy soupravy). Dotčená čísla modelu (včetně balíčků): XE103–100AUS, FSS, GRS, ISS, UKS, NAS. XE103–100AUB, ISB, UKB, NAB. XE103–100NAR.XE103G-100FRS, FSS, GRS, ISS, UKS. XE104G-100FSS: UKS. XEPSB103–100AUS, GRS, ISS, UKS.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože může selhat integrovaný obvod elektrického napájení (prvek interoperability) XE103. Takové selhání pojišťovacích společností může způsobit další složku s názvem polyswitch, který se používá k omezení proudu dodávaného do výrobku, a to rovněž tak, že selhal. Když polyspínačem selže, uvolňuje se z něj malé množství kouře a sazí a viditelné osvětlení světla. Doba trvání této doby je přibližně 3 sekund a neprodukuje hořící hoření nebo světlíky, které uniknou do uzavřeného prostoru. Tato událost nepředstavuje riziko pro okolní světelný hořlavý materiál nebo riziko pro uživatele. Na základě externího testování, které bylo provedeno, však nelze vyloučit, že velmi malý počet jednotek, které mají zkušenosti s poruchou řeči, může mít také vážnější poruchu, pokud je zjištěna cesta vedení mezi dvěma nechráněnými pájecími uzly, které propojují střídavé napájení s deskou plošných spojů. V tomto případě se mohou vznítit hořlavé materiály související s výrobkem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  XE103 je ethernetový adaptér, který využívá kabely domu k zavedení místní sítě. Při použití v párech XE103 předává a přijímá údaje umožňující připojení k síti Ethernet až do bodu 85Ms. XE103 je vybavena jedním RJ45 přípojkou Ethernet.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0025/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zubní pasta
 
Značka: COLGATE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bylinné BÍLÝ 50 ml, část 3198 GB10333, Čárový kód: 999 89 65485127.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože byla zjištěna přítomnost mezofilních aerobních mikroorganismů (10 000 ufc/g) a bylo zjištěno celkové Enterobacteriaceae (1 600 ufc/g). Tyto počty jsou vyšší než referenční hodnoty (< 1 000 ufc/g v obou případech), pro něž může být tato zubní pasta zdraví škodlivá.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  50 ml trubek pro zubní pastu zabalená v lepenkové krabici I když se nejedná o padělaný produkt, ve městě Colgappalmolivovník nebyl tento produkt distribuován.
Země původu:  Irsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0011/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Solární lůžka
 
Značka: Ergoline
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  The ERGOLINE Excellence 800 Turbo Power, 843949, vybavený svítilnami Ergoline Max Ta Plus 160W Turbo Power C-12724.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popáleniny kůže, protože označení výrobce v zařízení poskytuje nesprávné informace o UV typu stíraného UV záření a následně UV ozáření tohoto typu, neboť by nemělo být zařazeno do UV typu 3 stanovené v normě EN 60335–2-27. Erytálně účinné ozáření nesmí překročit 0,15 W/m² u obou vlnových délek kratších než 320 nm a delší než 320 nm. V dolní části byly naměřené hodnoty 0,136 W/m² (vlnová délka l GBP 320 nm) a 0,183 W/m² (vlnová délka l > 320 nm) a v horní části 0,230 W/m² (l 320 nm) a 0,151 W/m² (l > 320 nm). Naměřené hodnoty pro koželužský koželužen byly 0,173 W/m² (l 320 nm) a 0,170 W/m² (l > 320 nm).Kromě toho bylo při měření zjištěno, že – s tímto přesně stejným názvem zářivky – existují dva různé UV výstupy (UV spektrum) světlometu/svítilny, což by nemělo být možné.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 60335–2-27.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Komerční solární lože používané pro účely kosmetických prostředků pro činění v kosmetických prostředcích.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0012/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Solární lůžka
 
Značka: Ergoline
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ERGOLINE Advantage 400 Turbo Power, 843871, vybavený svítilnami Ergoline Max Ta Plus 160W Turbo Power C-12724.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popáleniny kůže, protože označení výrobce v zařízení poskytuje nesprávné informace o UV typu stíraného UV záření a následně UV ozáření tohoto typu, neboť by nemělo být zařazeno do UV typu 3 stanovené v normě EN 60335–2-27. Erytálně účinné ozáření nesmí překročit 0,15 W/m² u obou vlnových délek kratších než 320 nm a delší než 320 nm. V dolní části byly naměřené hodnoty 0,240 W/m² (vlnová délka l GBP 320 nm) a 0,115 W/m² (vlnová délka l > 320 nm) a v horní části 0,191 W/m² (l 320 nm) a 0,121 W/m² (l > 320 nm).Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 60335–2-27.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Komerční solární lože používané pro účely kosmetických prostředků pro činění v kosmetických prostředcích.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 2