Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 40 ( Zveřejněno: 06/10/2017)
Oznámení A12/1314/17 ze zprávy 2017–039 bylo staženo, protože výrobek již byl oznámen ve zprávě za období 2017–020.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1333/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: BIOTEK
 
Název: STRONG BLACK
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 16M09
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu (naměřené hodnoty:celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:1,2 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní, včetně benzo (a) pyrenu.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah benzo (a) pyrenu (BaP) nepřekročil 0,005 mg/kg a aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev černého pigmentu
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1365/17       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: TWINKLE LIGHTS SUPER BRIGHT
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA 9780131
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5205902801310
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabel světelného řetězce je nevhodný a mohl by se zhoršit, což by vedlo k tomu, že budou odstraněny části z živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 100 svítilnami dodanými v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1338/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dacia
 
Název: Duster
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2001/116 * 0314 linka 81 až 83, e2 * 2007/46 * 0030 * 39, e2 * 2007/46 * 0030 * 40
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla jsou vybavena jednotónovými rohy vozidla a byly vyrobeny od počátku výroby do 25. května 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Systém houkačka vozidla neodpovídá elektrické soustavě vozidla.V důsledku toho může houkačka zastavit práci a airbag strojvedoucího může být v poruše.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Island, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1339/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C4 Cactus
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0440 * 02, e2 * 2007/46 * 0440 * 03, e2 * 2007/46 * 0440 * 04, e2 * 2007/46 * 0440 * 05, e2 * 2007/46 * 0440 * 06, e2 * 2007/46 * 0440 * 07, e2 * 2007/46 * 0440 * 08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobený mezi 9. zářím 2015 a 12. květnem 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabel s odkapotou kapoty není dostatečně zabezpečen, což by mohlo vést k nečekanému otevření kapoty při řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Irsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1340/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: Traveller, Expert
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0532 * 00, e2 * 2007/46 * 0532 * 01, e2 * 2007/46 * 0533 * 00, e2 * 2007/46 * 0533 * 01, e2 * 2007/46 * 0532 * 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobený mezi 15. prosincem 2015 a 30. červnem 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Z důvodu nesprávného umístění výkonového terminálu na startér během montáže by mohlo dojít k opotřebení elektrického startéru, což by mohlo vést k zkratu.V důsledku toho může být nemožné spustit vozidlo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1341/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: Spacetourer, Jumpy
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0530 * 00, e2 * 2007/46 * 0530 * 01, e2 * 2007/46 * 0531 * 00, e2 * 2007/46 * 0531 * 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobený mezi 13. lednem 2016 a 30. červnem 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Z důvodu nesprávného umístění výkonového terminálu na startér během montáže by mohlo dojít k opotřebení elektrického startéru, což by mohlo vést k zkratu.V důsledku toho může být nemožné spustit vozidlo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Estonsko, Finsko, Norsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1342/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: Pajero
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0385 * 00E1 * 2001/116 * 0385 * 12Vzory:V80W, V90W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2007–2012
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nasazení airbagů a airbagů pro cestující mohou být patrné ostré úlomky z nafukovače airbagů, které by mohly řidiče a /nebo cestujícího zranit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1343/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Moto Guzzi
 
Název: V7, V9 Bobber, V9 Roamer
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 168/2013 * 00210 *;typ:LH, číslo schválení typu:E11 * 168/2013 * 00211 *;typ:KP, číslo schválení typu:E11 * 168/2013 * 00251 *;typ:LD, číslo schválení typu:E11 * 168/2013 * 00254 *;typ:KV
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2016 až 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tření předního brzdového systému na systém sekundárního vzduchu může vést k úniku brzdové kapaliny na přední brzdu.Porucha brzdy na předním kole by mohla vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Norsko, Polsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1344/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 3008, 5008
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0534 * 00, e2 * 2007/46 * 0534 * 01, e2 * 2007/46 * 0534 * 02, e2 * 2007/46 * 0534 * 03, e2 * 2007/46 * 0534 * 04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené mezi ___day_dmy.e.nem- a ___day_dmy.d.cem-, vyrobené mezi ___day_dmy.a.m- a ___day_dmy.d.cem-.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Terminál pro dodávky startéru motoru může přijít do styku se složkou motoru.To by mohlo vést k poškození přívodního terminálu a zkratu.V důsledku toho může být nemožné spustit vozidlo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1345/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C4 Picasso
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0356 * 11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobený mezi 28. červnem 2016 a 15. červencem 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Terminál pro dodávky startéru motoru může přijít do styku se složkou motoru.To by mohlo vést k poškození přívodního terminálu a zkratu.V důsledku toho může být nemožné spustit vozidlo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Norsko, Španělsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1346/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: Series 5, Series 6 and Series 7
 
Typ/číslo modelu:  Typy:G5L a G5K;Čísla ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 1688 * a e1 * 2007/46 * 1750 *;obchodní označení:Série BMW 5. sedan a BMW série 5 Touring, série 6 a řada 7
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v srpnu 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Součást mechanismu řízení možná nebyla správně namontována.To by mohlo vést k tomu, že se vyžaduje značné zvýšení ovládací síly řízení nebo ztráta ovládacího prvku řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1352/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: A-Class, B-Class, CLA, C Class, E-Class, GLC
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou i vozidla, která byla vyrobena v období od února 2014 do února 2017.
 
Druh rizika:  Požár
 
Omezovač startéru může být přetížený a přetížený.V důsledku toho by se okolní složky mohly vznítit a vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Německo, Řecko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1360/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 5008
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0534 * 02, e2 * 2007/46 * 0534 * 03, e2 * 2007/46 * 0534 * 04, e2 * 2007/46 * 0534 * 05,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené mezi 3. dubnem 2017 a 25. červencem 2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Připevňovací šrouby kol kol u zadního příčného průřezu nesmí být správně zpřísněny.V důsledku toho by se mohly uvolnit, což by mohlo vést ke ztrátě ovládání vozidla při jízdě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1376/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Cerva
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Serin 01010006 102122
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota 39 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a nařízení REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Podšívané pracovní rukavice z vepřové usně.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1347/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoké židle pro děti
 
Značka: BERGON / BOCIAN
 
Název: BOBAS fa etetőszék ('Wooden high chair')
 
Typ/číslo modelu:  1 Gr.WA-B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vysoká židle není dostatečně stabilní a může se snadno převrhnout na bok, což způsobilo zranění dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dřevěné kombinace s vysokým předsedou dřevěné kombinace, s bílým bezpečnostním pásem a s podloženým opěradlem, barevně vycpávkou, barrifikovaným sedadlem a opěradlem.Balení:lepenkové krabice
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1348/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoké židle pro děti
 
Značka: neznámý
 
Název: Fa kombi etetőszék ('Wooden high chair')
 
Typ/číslo modelu:  Ágnes, A-1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998434 557434
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vysoká židle není dostatečně stabilní a může se lehce převrhnout dozadu, což způsobí zranění dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kombinace dřeva:vysoká židle s podložkou a bezpečnostním pásem, s barevně sedícím sedadlem a opěradlem.Balení:lepenkové krabice
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1349/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoké židle pro děti
 
Značka: TOMI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KONRAD IV
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vysoká židle není dostatečně stabilní a může se lehce převrhnout dozadu, což způsobí zranění dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dřevěné kombinace s vysokou židlí, platovým a hnědým bezpečnostním pásem a světlým čalouněním, stínovým sedadlem bílé barvy a opěradlem s nápisem „Be my loime Little Bunny“.Balení:lepenkové krabice
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1373/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: Tong Xing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1A5614-CE-J-0007–0030
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 015507 135009
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pevnost a stabilita výrobku jsou nedostatečné.Výrobek proto může v průběhu používání kolaps, vrt nebo snížit přílet schodiště.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětská chodítka s bílým kovovým rámem.Plata systému dětská chodítka se skládá ze tří barevných otočných plastových míček a tří zavěšených rádel.Balení:průhledný plastový pytel
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1334/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soupravy (sady) hračky
 
Značka: Nan Li / Arce Beach
 
Název: DART SET
 
Typ/číslo modelu:  MOD NL-11K – bod 6002079
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8414033174874
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavost projektilů se může snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může se přísavka oddělení oddělit od zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka tmavnutí s projektily s přísavkami na jednom konci.Výrobek je určen v blistém obalu s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1336/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pájecí trubka s projektily
 
Značka: Nan Li / Arce Beach
 
Název: Shoot Game
 
Typ/číslo modelu:  Modelo NL-13H – bod 6002082
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8414033175017
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavost projektilů se může snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může se přísavka oddělení oddělit od zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pájecí trubka se projektily s přísavkami na jednom konci.Popis balení:Výrobek je v blistovém balení, s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1350/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Beautifull fashion show
 
Typ/číslo modelu:  Č. S116
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 30,6 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Obsahuje také diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota 2,15 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka na plastové panenku oblečená v růžovém světle.Zabaleno do lakového zásobníku z lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1351/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pro kojence
 
Značka: neznámý
 
Název: Sweet baby
 
Typ/číslo modelu:  8003–1/NO.1365
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 28,6 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenská panenka, měkká plastová panenka, s modrým a bílým oděvem a kloboukem.Hračka se balí do plastového sáčku s barevnou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1353/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: neznámý
 
Název: POLICE - SUPER SOFT BULLET GUN SERIES!
 
Typ/číslo modelu:  Č. 6637
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze od projektilů snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastový ple a tři projektily s přísavkami.Balené v průhledném plastovém blistru s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1354/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: neznámý
 
Název: GUN SHOOTING SUPER POWER
 
Typ/číslo modelu:  N: 020904;3358–5A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8584156020904
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze od projektilů snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sada hracích pistolí se skládá z plastového pušku, cíle, čtyř projektilů s přísavkami a dvou ninepiny, které jsou dodávány v blistce s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1355/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka (hračky)
 
Značka: neznámý
 
Název: POLICE SHOOTING GAME
 
Typ/číslo modelu:  Č. 899–4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991202418950
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze od projektilů snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sada plastových hraček skládajících se z pistole, kompasu, dalekohledu, zápěstí, zápěstí a tří projektilů s přísavkami, dodávané v poslechu s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1356/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava přídě a šipky
 
Značka: neznámý
 
Název: POWER BOW
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8801
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Přísavky lze snadno oddělit od šipek.Pokud dítě vnáší šipku do úst, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Kromě toho jsou kinetické energie šívaných šířek příliš vysoké, což může vést k poranění očí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Souprava sestávající z plastové přídě, cíle, kviver a tři šipky s přísavkami s přísavkami, dodávané v poslechu s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1357/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení polohy pro přestřelbu
 
Značka: neznámý
 
Název: GUN SERIES
 
Typ/číslo modelu:  NO.2015-B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8686860037855
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze snadno oddělit od projektilů a od šipek.Pokud dítě vystřela projektilu nebo šipku v ústech, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sada plastových hraček skládajících se z pušek, tří projektilů s přísavkami, kompasu, cíle, přídě, viver a tří šipek s přísavkami s přísavkami, dodávané v poslechu s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1358/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: Xin Lian Yi
 
Název: Pretty Angels
 
Typ/číslo modelu:  L5717
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3342160804027
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenky obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (měřená hodnota 23,46 % hmotnostních) a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:3,12 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Obsahuje rovněž diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota 1,2 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti jsou zakázány všechny hračky a předměty pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka v lepenkové krabici s oděvními doplňky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1361/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: ALE-HOP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  692240
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432450351395
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou zbavit části chrastítka tvaru hlavy.Dítě by na ně mohlo umístit malé části do úst a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Chrastítka dodávaná v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1362/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistolka
 
Značka: neznámý
 
Název: WATER CANNON
 
Typ/číslo modelu:  MKG488855
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991204888553
 
Druh rizika:  Chemické
 
Vrchní část hračky obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:21,04 % hmotnostních a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,32 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce, Prodejce): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pistolka na vodu z pěnového materiálu v válcovém tvaru s plastovou hlavou krak nad vrchní částí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1364/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová Doll
 
Značka: neznámý
 
Název: BETTY
 
Typ/číslo modelu:  8821-B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č.: 2016704–2/468280000033
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál plaveckého prstence obsahuje bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:20,84 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Kyperská společnost „JUMBO Trading LTD“ odstranila a zničila evidenční kruh, který není v souladu s pravidly, a pokračovala v uvádění hračky na trh.

 
Popis:  Panenka z plastu s oblečením pro koupání, s plastem a psem, zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1366/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: MAGIC GIRL
 
Typ/číslo modelu:  Č. 910
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1511600302696
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do:33 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Obsahuje také diisononyl-ftalát (DINP) (hodnota do:2,7 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti jsou zakázány všechny hračky a předměty pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce, Prodejce): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu s průhledným okénkem v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1367/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Vogue Girls - Vogue Style
 
Typ/číslo modelu:  NE.811
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1511600305796
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do:16 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Obsahuje také diisononyl-ftalát (DINP) (hodnota do:2,9 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti jsou zakázány všechny hračky a předměty pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce, Prodejce): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu dodávaná v lepenkové kornet.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1368/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Stojací sada přídě a Arrořádky
 
Značka: Carnival Toys
 
Název: Indian Archery
 
Typ/číslo modelu:  5279
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  01–2015/8004761052799
 
Druh rizika:  Chemické
 
V případě plastového materiálu z přísavků šipek mohou obsahovat dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:3.2 hmotnostní) a di (2-ethyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:0,9 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové kostřelecké přehrání se šipkami v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1369/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: Toys Group
 
Název: Motyl
 
Typ/číslo modelu:  TG364621-SP003–112
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5902553800029
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Hračka snadno praskne a vytváří malé části.Malé děti mohou malé části vkládat do úst a sytiče.Kromě toho je plastový obal obalu příliš tenký.Pokud má dítě s obaly dítě, může se plast vztahovat na ústa a nos, čímž se dítě uduře.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Umělohmotná hračka ve tvaru motýli.Hračky jsou barevné a pohybující se po dobu, kdy je hračka tlačena.Hračka je vybavena plastovým pólem a pohybuje se na dvou kolech.Balené v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1370/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Dance of Youth - Fashion Princess
 
Typ/číslo modelu:  Č. 060
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8601257121238
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do:32,4 % hmotnostních a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:5,3 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Obsahuje také diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:5,7 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti jsou zakázány všechny hračky a předměty pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce, Prodejce): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová panenka v lepenkové krabici s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1374/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné hračky
 
Značka: New Classic Toys
 
Název: Car Transporter
 
Typ/číslo modelu:  11960
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718446119607Šarže 060916
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka může snadno prasknout a oddělit malé části (např. zadní kolo a osa kamionu).Malé dítě je může zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Letecký dopravce s 4 malými dřevěné automobily zabalený v lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1375/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pro kojence
 
Značka: Smallfoot
 
Název: Natalie
 
Typ/číslo modelu:  Článek číslo 2734
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4020972027344
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 18 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Kromě toho se malá část z výrobku (jiné z lahve na mléko) snadno uvolní.Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenky pro děti s příslušenstvím, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Německo

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1377/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení kuchyňské hry
 
Značka: JAFRI TOYS
 
Název: Cook Happy
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 374382
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  datum výroby 2016/11–25
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Malé části lze snadno oddělit (rukojeti k víku a rukojeti lžíce) a malé děti je mohou umístit do úst a způsobit zalknutí.Kromě toho by hemizrnný tvar, červená pánev mohla zakrývat nos a ústa malých dětí, což by mohlo vést ke udušení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové kuchyňské sady, které jsou baleny do balistických obalů na kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1378/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: Police Gun
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:568971
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum výroby:25/11/2016
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se mohou snadno oddělit.Pokud se přísavek oddělí, když se vtlačí do úst, aby se zvýšila, mohlo by dojít k zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová střelná zbraň s přísavkami 10 projektilů s přísavkami.Zabalené v průhledných obalech a s lepenkou.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1379/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: JAFRI TOYS
 
Název: Jlist Glin Military play set
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 758532
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  datum výroby 2015–11–15
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavost projektilů se může snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může se odejmout přísavka od zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černoplastovou pistolí, 3 projektily s přísavkami a vahami, které jsou zabaleny na cardobolistickém balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1380/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební nástroj hračky
 
Značka: JAFRI TOYS
 
Název: Toys
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:8999028
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum výroby:2016/03/25
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (náustka, ventil, zátka) mohou být snadno uvolněné.Dítě by na ně mohlo umístit malé části do úst a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Umělohmotné hračky saxopiny balené v plastovém sáčku se štítkem z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1381/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Přenosná dětských postýlek
 
Značka: neznámý
 
Název: Sweet Cuddles Musical Cot Mobile
 
Typ/číslo modelu:  Č. D084B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991200670527
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Části mobilní deformace snadno a nálepku lze oddělit a vytvářet malé části, které by mohly děti spolknout a způsobit jim sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hudební mobilní zařízení vyrobené barevnými plastovými částmi, které se připevňují do dětských postýlek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1332/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Romper (oblek)
 
Značka: Santiago Martín
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dekorativních ryb, které lze snadno oddělit od romper, vytváří malé části.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Oblek vyzdobení ve tvaru ryby.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1337/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vesty
 
Značka: JUMP & FISH
 
Název: Jakna sa kapuljačom ('Jacket with hood')
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Kabát má v digestoři pásy, které se mohou zachytit během různých činností dítěte, které je způsobováno uškrcení.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Kabát na hnědé ko s šedým příšvem a faux kožešinovým obložením (velikost 8,12 dětí) a červenou vestu s šedým příšvem a faux kožešinovým obložením (velikost 10 dětí).Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1359/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: JOYCE
 
Název: JC Girl
 
Typ/číslo modelu:  7650
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůry na stažení v oblasti krku se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívka se skládá z fialově viturimového potýku a modré kalhoty, na 6 let u starých dívek.V oblasti krku se táže tričko na stažení.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1371/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Seagull
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CSQ 67018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6813106670183
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek má elastické stahovací řetězce v digestoři, které by se mohly zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Elastické stahovací řetězce by mohlo dítě také vytáhnout a mohou se dostat zpět na oči a obličej dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou standardní evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Vesta s kapucí pro děti (4–10 let).Má elastické stahovací řetězce se svobodnými čelními stěnami a gggles v oblasti krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1363/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: OnePlus
 
Název: Wall Charger
 
Typ/číslo modelu:  211 MJ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435350779467
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mezi primárními a sekundárními obvody na desce s tištěnými obvody a mezi primárním a sekundárním vinutí na transformátoru není dostatečná izolace.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Bílá USB nabíječka s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1372/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Kližová pistole
 
Značka: STRAUS AUSTRIA
 
Název: GULE GUN
 
Typ/číslo modelu:  ST/HT-0082
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1 908200 000822
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Chybějící informace v uživatelské příručce by mohly vést k nebezpečnému používání.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černí lepidla s elektrickým vytápěním.Balení:průhledná plastová blistka s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 40
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0122/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sfidget spvnitřních
 
Značka: neznámý
 
Název: Gyro Spinner - "Cool Dynamic Light"
 
Typ/číslo modelu:  Č. 396–11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0210800010790
 
Druh rizika:  Úraz
 
Prostor pro baterii lze snadno otevřít bez použití jakýchkoliv nástrojů a vnitřní baterie knoflíků jsou snadno přístupné.Děti je mohou vkládat do úst a snášet je a způsobit poškození gastrointestinálního traktu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Křeslo spálé se světly pro LED osvětlení.Obal je černý a bílý rámeček s průhledným okénkem, přes který je výrobek viditelný.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0123/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Placky (float) z plastů
 
Značka: Jinbao Toys / Top Haus
 
Název: SPORTS WORLD
 
Typ/číslo modelu:  ST 2881
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999564269877
 
Druh rizika:  Úraz
 
Při zatížení se lana mohou snadno oddělit od kovových kroužků.Dítě, které používá výkyv, by se tedy mohlo dostat do země.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–8.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zelené plastové dílky se žlutými lany spojenými s kovovými kroužky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 40