Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 1 ( Zveřejněno: 11/01/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0001/08       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Vzduchové pistole s laserovým paprskem – napodobená zbraň
 
Značka: AIR SOFT GUN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D-92-H
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Tento výrobek představuje riziko poškození zraku, protože se jedná o zařízení s laserovým zařízením třídy 3B a potenciálně nebezpečné pro dohled za jakýchkoliv podmínek použití. Dlouhodobé expozice vůči mírným úrovním laserového světla mohou způsobit nevratné změny oka, a zejména sítnice a krystalické čočky.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Napodobenina střelná zbraň s laserovým paprskem. Obal se skládá z lepenkové krabice, na které je umístěna fotografie prire a pisu „AIR SPORTTS GUN“, „WELL D-92H“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 1

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0003/08       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Gymnázika
 
Značka: TOP LINE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Umístění do zájmového chovu 3000
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:— má ostré hrany v přístupných oblastech a hrany nejsou zaoblené;Představuje také riziko, že se prsty nebo ruce stanou uvízlými v horní a dolní části.V důsledku těchto nedostatků mohou uživatelé tohoto stroje utrpět zranění, omezit nebo zachytit jejich prsty a ruce.Výrobek není v souladu se směrnicí 98/37/ES o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 957.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Gymnastiku. Obaly jsou lepenkové krabice, na které se vztahuje název produktu, referenční číslo a „40 kg 2 hodin“. Nejvýše 110 kg. Dvouletá záruční doba.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0005/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Vob Protected Vest „STABILVEST“ nebo NOVÝ STOR
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  „KR1 ROVANÝ ENT“ nebo „KR1 STAB/PENETRAČNÍ PROOF“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože čtrnáct skupin aramid nestačí poskytovat ochranu proti tomu, že se jedná o velmi nízkou úroveň (nižší než 10 joulů energie). Není vhodné používat jako ochranu nožem (bez úpravy, jako je pryskyřice nebo přidání řetězové pošty), protože vlákna lze snadno parkovat a odříznout nožem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Vesta se skládá z přední a zadní kryty (bez rukávů) s velklem zajišťujícími více než ramenními popruhy a bočními popruhy. Tato vesta se vztahuje na přední a zadní část trupu. Tato vesta se skládá z vnější černé nebo bílé krycí materiály s vnitřní přední a zadní stěnou. Vnitřní panely jsou olivovníky zelené a uvnitř je čtrnáct tabulí žlutého kurzu „Armid“ (Kevlar). Zelené desky pro pěstování oliv byly již v minulosti odstraněny z neprůstřelných vest ex Spolkové republiky armády a stále ještě jsou označeny původní německou značkou na etiketě, která je připojena přímo na panely nebo je naplována přímo na panelech. Žádný vnější obal se nenachází v jiné než lepenkové krabici. Pro výrobek nejsou žádné pokyny.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0006/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Rukavice
 
Značka: B'TWIN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Gloves typu Junior Red 07 (vzor 6390271; Lote/Série/Tipo: 100246, 100254, 100805, 100813, 100821); — Gloves typu pomocné černi 07 (vzor 8024084; Lote/Série/Tipo: 773489, 773491, 773492,773493, 773497).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné chemické riziko, protože suché švy obsahují barviva „C.I. Disperse Blue 3“ a „C.I. Disperse Yellow 3“.Bylo hlášeno 8 případů podráždění kůže.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0004/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Platforma pro znázornění a psaní
 
Značka: Kaxilong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2008
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože jeho tloušťka je pouze 0,028 mm silná (požadovaná minimální tloušťka je 0,038 mm), neperforovaná a má obvod 470 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vzorek se skládá z desky, která je napsána zvláštním kotlem. Pohybem páky se na spodní straně desky utěsní na bok po boku. Deska s červencovým rámem je připevněna do zeleného rámu se zabudovanou rukojetí a držákem pro žlutý pero. Velikost zemského povrchu je přibližně 11 cm x 9 cm. Správní rada měří celkem 21 cm x 14 cm a váží 110 g.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0002/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské penty (Franz mini pents)
 
Značka: Me too
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5 707297319550
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Výrobek představuje vážné riziko:— nebezpečí zalknutí s plastovým kloubem/upevňovačem na táhlové šňůře lze snadno oddělit a dát zcela uvnitř válce pro malé části,— udušení působením uškrcení, protože ozdobné kordy na vzorku vyčnívají o velikosti 150 mm (maximální povolená délka je 140 mm).Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN-71 a EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Délka kalhotek dítěte ve věku 9–12 měsíců. Šňůrky v pase s plastickým kloubem.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 1