Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 39 ( Offentliggjort på: 29/09/2017)
Notifikation A12/0963/17 fra rapporten af 2017-029 er blevet permanent trukket tilbage, efter at den anmeldende myndighed har foretaget en fornyet vurdering af risikoen.

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1320/17       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Gasslange
 
Mærke: Codan
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2601 LPG
 
Batchnummer/stregkode:  1645-03
 
Risikotype:  Brand
 
Gasslangen er ikke egnet til anvendelse under kolde forhold.Hvis gasslangen er flyttet under kolde forhold, kan den gå i stykker.Derefter kan gassen lækkes gennem den beskadigede slanke og antændes.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 16436.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Gasslange.
Oprindelsesland:  Danmark
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1322/17       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Gasslange
 
Mærke: IGT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DRE 0301
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Gasslangen er ikke egnet til anvendelse under kolde forhold.Hvis gasslangen er flyttet under kolde forhold, kan den gå i stykker.Derefter kan gassen lækkes gennem den beskadigede slanke og antændes.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 16436.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Gasslange
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1323/17       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Gasslange
 
Mærke: Deltec
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DRE0301
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Gasslangen er ikke egnet til anvendelse under kolde forhold.Hvis gasslangen er flyttet under kolde forhold, kan den gå i stykker.Derefter kan gassen lækkes gennem den beskadigede slanke og antændes.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 16436.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Gasslange
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1310/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tørgelagel
 
Mærke: TOUCAN
 
Navn: Net'Line
 
Type/modelnummer:  250 ml-rør
 
Batchnummer/stregkode:  3760015880093
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Gelelen er ætsende, men mangler de relevante farepiktogrammer og børnesikret lukning, som er påkrævet for denne type produkter.Brugerne har derfor ingen oplysninger om farerne for, at produktet kommer i kontakt med huden, eller om det er blevet indtaget.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Fabrikant): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Gødninggel i et blåt 250 ml-rør.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien, Danmark, Ungarn

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1307/17       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: SVETELNA RETAZ
 
Type/modelnummer:  100L-G-B
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Blinkende enhedens mekaniske styrke er ikke tilstrækkelig.Enheden med blinken kan derfor gå i stykker, så der er adgang til de strømførende dele, som brugeren har adgang til.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Lysbaseret belysning med 100 lys forskellige farver.Pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1313/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Led søgelyset
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: TU LED Spotlights
 
Type/modelnummer:  GU10
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Løse indvendige dele kan komme i berøring med metalhusets ydre kabinet.Brugeren kunne derfor modtage et elektrisk stød, hvis han kom i berøring med den ydre indkapsling.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62560.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  En E U10-lampe leveret i en hvid papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1326/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  LED-lys
 
Mærke: LEXI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  E27-5050-108
 
Batchnummer/stregkode:  2013.3
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er adgang til strømførende dele af LED-modulerne på lygten.Den elektriske isolering er ikke tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62560.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  LED-lyskilde, 18W.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1315/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Fiat
 
Navn: Ducato
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse nr.:E3 * 2007/46 * 0049 * 14;Type:250
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem marts 2017 og juni 2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Køretøjerne blev leveret med et forkert sæt dæk.Dette kan føre til uforudsete skader på dækket.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1330/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: smart
 
Navn: Fortwo, Forfour
 
Type/modelnummer:  Type 453
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der produceres i perioden 11.11.2014-06.10.2015, påvirkes.
 
Risikotype:  Personskader
 
Som følge af afsvækkelsen af bremsesnoren, der kan justeres, kan bremsearmens vandring forlænges gradvist.Derfor kan parkeringsbremsen ikke udøve den nødvendige kraft i alle situationer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Grækenland, Norge, Portugal, Spanien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1305/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kiplegetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Drevene tahacie hracky - Husenica
 
Type/modelnummer:  Varepost:ZY-4358
 
Batchnummer/stregkode:  6912080843580
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Små dele (fangarme) kan let komme fra legetøjet.Et lille barn kan stille dem i munden og sætte dem i munden.Desuden er kablet alt for lang, hvilket kan forårsage strangulering, hvis det omvikles om barnets hals.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler, Importør): Advarsel til forbrugerne om risici, Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Et vejlegetøj af træ i form af en katersøjle.Leveres i en gennemsigtig plastpose forsynet med en klæbeseddel på papir.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1306/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kiplegetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Wooden toys
 
Type/modelnummer:  130044
 
Batchnummer/stregkode:  8580091300446
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den røde kugle på enden af snoren kan let løsne sig og generere en lille del.Træblokkene er også små dele.Små børn kan stille små dele i munden og få en dæmper på dem.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler, Importør): Advarsel til forbrugerne om risici, Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Et træpull i form af en hund i form af en hund.Der er tolv forskellige huller i legetøjet i geometrisk form, hvor der kan indsættes træklodser.Legetøjet omfatter også en lille hammer af træ.Pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1309/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastidusæt af plast
 
Mærke: Marco´s Toys
 
Navn: Doctor Set
 
Type/modelnummer:  Ref. 1946
 
Batchnummer/stregkode:  8435399019463
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det plastiske materiale af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:> 20 % af vægten).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med en medicinsk pose og forskelligt tilbehør såsom et stethomanvendelsesområde.Emballage:en blister-pakning med pappakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1311/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsbil
 
Mærke: JINHAN
 
Navn: Classic
 
Type/modelnummer:  62180
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet går let i stykker og genererer små dele.Små børn kan putte små dele i munden og choker.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Elektrisk batteridrevet legetøjsbil.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1316/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Klapvogn
 
Mærke: Tutu love / Hipo
 
Navn: My Lovely Doll Stroller
 
Type/modelnummer:  HLZ06/826A
 
Batchnummer/stregkode:  Batchnr:CN-8142;EAN:5902447001983
 
Risikotype:  Personskader, Snitsår
 
Låseanordningen virker ikke korrekt.Som følge heraf kan man forestille sig, at en klapvogn kollapser under brugen, hvorved et barns fingre kan knuses.Skarpe kanter på låseanordningen kunne medføre udskæringer.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Klapvognen.Pakket i en plastikpose med en papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1317/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj
 
Mærke: WOOD TOYS
 
Navn: Building Blocks Vehicles
 
Type/modelnummer:  QQA18
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet indeholder små dele.Små børn kan stille små dele i munden og få en dæmper på dem.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Trælegetøj træk med træklodser, pakket i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1318/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Hammer Case
 
Type/modelnummer:  211A
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Bolde af træ er små dele.Små børn kan stille dem i munden og sætte dem i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Trælegetøj — trækasse med runde farvede åbninger, der matcher farvede boller af træ og en hammer, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1319/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Haljina
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Den aske, der skal bindes på bagsiden af beklædningsgenstanden, er for lang og kan blive fanget ud over barnets forskellige aktiviteter og føre til personskader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Røde, gule og hvide dragter, som har asken på talområdet (størrelse 6).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Kroatien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1324/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: Piazza Italia Girl Beach Wear
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  94223 GialloFS641CSP17BA
 
Batchnummer/stregkode:  2094223001010
 
Risikotype:  Personskader
 
De snore med frie ender, der skal bindes til bagsiden, kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn, hvilket fører til kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grøn bikini for piger, der er gamle i 3/4 år.Den har funktionelle snore, der skal bindes bagtil.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1325/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: Piazza Italia Girl Beach Wear
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  90253 BlueFSS17190CSBA
 
Batchnummer/stregkode:  2090253004069
 
Risikotype:  Personskader
 
De snore med frie ender, som skal bindes ved ryggen og i livet, kan blive fanget i en række forskellige aktiviteter for barnet, hvilket kan føre til kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Blå bikini for år 9/10 gamle piger.Det har funktionelle vævtråde, der skal bindes bagtil og i taljeområdet (mere end 20 cm).
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/1308/17       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Computerenergi
 
Mærke: 1) Cameron Sino, 2) Unknown
 
Navn: 1) Power adapter 2) Replacement AC Adapter
 
Type/modelnummer:  1) DF-FOP31MT, 2) ADP-90FB
 
Batchnummer/stregkode:  1) 4894128062004, 2) 4743308108516
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Friafstanden/krydringen mellem primærkredsløbet og den tilgængelige produktionsforbindelse er ikke tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Computerenergi
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1321/17       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Computerenergi
 
Mærke: Akyga
 
Navn: AC/DC notebook power adapter
 
Type/modelnummer:  AK-NU-05
 
Batchnummer/stregkode:  5901720133151
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering er ikke tilstrækkelig.Friafstanden/krydringen mellem de primære viklinger og den tilgængelige produktionsforbindelse er ikke tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Strømforsyning (leveres sammen med en bærbar computer).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1327/17       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Badeprodukt
 
Mærke: DEUNAPIEZA
 
Navn: Bomba de bano efervescente y karité (Effervescent shea butter bath bomb)
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
På grund af sin karakteristiske form, farve og størrelse kan varerne forveksles med fødevarer.Dette kan især få børn til at bide i små dele fra produktet, sutte eller indtage dem, hvilket medfører kvælning og/eller eventuel kemisk lungebetændelse.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i forordningen om kosmetiske produkter og kravene i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Fabrikant): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kummeformet badeprodukt, pakket i en plastpose.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1328/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Sikring
 
Mærke: TOTAL GREEN
 
Navn: Automatic fuse
 
Type/modelnummer:  S101
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
På grund af de utilstrækkelige dimensioner af produktet kan kontakten mellem produktet og stikkontakten ikke fuldt ud sikres, hvilket kan forårsage skader på tråd med risiko for overophedning af kontaktfladen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Sikring
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1329/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  USB-oplader
 
Mærke: E-BODA
 
Navn: Color my Life
 
Type/modelnummer:  CML301
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet udgør en brandfare på grund af overophedning af kontaktområderne.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  USB-oplader
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1303/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Lastbil
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Econic
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E1 * 2007/46 * 1221, e1 * 2007/46 * 1222, e1 * 2007/46 * 1223;typer:NGE-L64, NGE-L62N, NGE-L42
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 1. marts 2017 og den 22. juni 2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Fejleredrisering af køretøjets tyngdepunkt er til skade for den elektroniske stabilitetsprogramfunktion (ESP).Som følge heraf kan bremsekraften forsinkes, hvilket øger risikoen for en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Lastbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1304/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Bus
 
Mærke: Tourliner, Lions, Coach
 
Navn: MAN/Neoplan
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E4 * 2007/46 * 0099 * 28, e4 * 2007/46 * 0099 * 29, e4 * 2007/46 * 0099 * 30, e4 * 2007/46 * 0100 * 29, e4 * 2007/46 * 0100 * 30
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem oktober 2016 og august 2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Hjularkene kan gå løs (i nærheden af skruer, bolte og møtrikker) og svinge under kørsel.Skader på ejendom og/eller personskade som følge heraf kan ikke udelukkes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Bus
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Estland, Grækenland, Norge, Slovenien