Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 39 ( Zveřejněno: 29/09/2017)
Oznámení A12/0963/17 ze zprávy 2017–029 bylo natrvalo staženo v návaznosti na přehodnocení rizika ze strany oznamujícího orgánu.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1320/17       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynová hadice
 
Značka: Codan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2601 LPG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1645–03
 
Druh rizika:  Požár
 
Plynová hadice není vhodná pro použití v chladných podmínkách.Pokud je plynová hadice přesunuta za chladných podmínek, může se roztrhnout.Plyn se v důsledku toho může dostat do poškozené hadice a vznítí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 16436.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plynová hadice.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1322/17       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynová hadice
 
Značka: IGT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DRE 0301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Plynová hadice není vhodná pro použití v chladných podmínkách.Pokud je plynová hadice přesunuta za chladných podmínek, může se roztrhnout.Plyn se v důsledku toho může dostat do poškozené hadice a vznítí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 16436.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plynová hadice
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1323/17       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynová hadice
 
Značka: Deltec
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DRE0301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Plynová hadice není vhodná pro použití v chladných podmínkách.Pokud je plynová hadice přesunuta za chladných podmínek, může se roztrhnout.Plyn se v důsledku toho může dostat do poškozené hadice a vznítí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 16436.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plynová hadice
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1310/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Čisticí gel na vodorysce
 
Značka: TOUCAN
 
Název: Net'Line
 
Typ/číslo modelu:  Trubice o objemu 250 ml
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760015880093
 
Druh rizika:  Chemické
 
Gel je žíravý, ale postrádá vhodné výstražné symboly nebezpečnosti a připevnění odolnou proti otevření dětmi pro tento druh výrobků.Uživatelé proto nemají žádné informace o nebezpečích, která jim při styku s kůží vzniknou, nebo o tom, zda se jedná o požití.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Čistící gel na vodorysce v modré 250 ml trubici.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Dánsko, Maďarsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1307/17       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: SVETELNA RETAZ
 
Typ/číslo modelu:  100L-G-B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mechanická pevnost blikající jednotky není dostatečná.Blikající jednotka by se proto mohla rozpadnout z živých částí přístupných uživateli.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Osvětlení LED obsahuje 100 světel různých barev.Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1313/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Hlavní cíl
 
Značka: neznámý
 
Název: TU LED Spotlights
 
Typ/číslo modelu:  GU10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Volné vnitřní části mohou přijít do styku s kovovým vnějším pouzdrem.V důsledku toho by uživatel mohl získat úraz elektrickým proudem, pokud by se dotýkal vnějšího pláště.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Světelný zdroj LED G10 dodán v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1326/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: LEXI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  E27–5050–108
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2013.3
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Části LED modulů na světlometu jsou přístupné.Elektrická izolace není dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  LED světelný zdroj, 18W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1315/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: Ducato
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 2007/46 * 0049 * 14;Typ:250
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od března 2017 do června 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidla byla dodána s nesprávným souborem pneumatik.To může vést k nepředvídaným poškozením pneumatik.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1330/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: smart
 
Název: Fortwo, Forfour
 
Typ/číslo modelu:  Typ 453
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou vozidla vyrobená v období 11.11.2014–06.10.2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku oslabení klíče pro úpravu brzdových lan by mohl být zdvih páky ruční brzdy prodloužen postupně.Zajišťovací brzda tedy nesmí vyvíjet nezbytnou sílu ve všech situacích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Řecko, Norsko, Portugalsko, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1305/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: neznámý
 
Název: Drevene tahacie hracky - Husenica
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:RD-4358
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6912080843580
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Malé části (chapadel) se mohou z hračky snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst.Kromě toho je šňůra příliš dlouhá, což může způsobit uškrcení, když se umístí kolem krku dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy d EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce, Prodejce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dřevěná tahání podél hračky ve tvaru průchozího pilíře.Je dodáváno v průhledném plastovém sáčku s přiloženou papírovou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1306/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: neznámý
 
Název: Wooden toys
 
Typ/číslo modelu:  130044
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8580091300446
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Červená kulička na konci šňůry se může snadno oddělit, když vytváří malou část.Také dřevěné bloky jsou malé části.Malé děti mohou malé části vkládat do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce, Prodejce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Deska na tahání podél hračky ve tvaru psa.V hračce má dvanáct různých otvorů v geometrickém tvaru, do kterých je možno vložit dřevěné bloky.Hračka rovněž zahrnuje malé dřevěné kladivo.Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1309/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: Marco´s Toys
 
Název: Doctor Set
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 1946
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435399019463
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:> 20 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka z plastu se zdravotnickým pytlem a s různým příslušenstvím, jako je stehoprostor.Balení:balíček s poslechem s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1311/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vozidlo jako hračky
 
Značka: JINHAN
 
Název: Classic
 
Typ/číslo modelu:  62180
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka snadno praskne a vytváří malé části.Malé děti by mohly malé části vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elektrický bateriový vůz s baterií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1316/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Tutu love / Hipo
 
Název: My Lovely Doll Stroller
 
Typ/číslo modelu:  HLZ06/826A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:CN-8142;EAN:5902447001983
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Zajišťovací zařízení nefunguje správně.Kočárek pro hraní s hračkou by se proto mohl během používání zhroutit, což by vedlo k rozdrcení prstů dítěte.Ostré hrany do zamykacího zařízení by mohly způsobit škrty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Golfový kočárek.Zabalen v plastovém sáčku s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1317/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: WOOD TOYS
 
Název: Building Blocks Vehicles
 
Typ/číslo modelu:  ZÁKON Č. 18 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka obsahuje malé části.Malé děti mohou malé části vkládat do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Podél dřevěné hračky s dřevěnou kostkou na tahání, která je balena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1318/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: neznámý
 
Název: Hammer Case
 
Typ/číslo modelu:  211A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dřevěné kuličky jsou malé části.Malé děti je mohou zatlačit do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dřevěné hračky – dřevěné krabice s kulatými barevnými otvory, odpovídající barevné dřevěné kuličky a kladivo, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1319/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: neznámý
 
Název: Haljina
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vrše, které mají být svedeny na zadní straně oděvu, jsou příliš dlouhé a mohly by se zachytit během různých činností dítěte, které by mohly vést k zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Červené, žluté a bílé krajové šaty, které mají obsah popela v pásmu pasu (velikost 6).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1324/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Piazza Italia Girl Beach Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  94223 GialloFS641CSP17BA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2094223001010
 
Druh rizika:  Úraz
 
Po dobu různých činností dítěte, které mají za následek zranění, mohou být šňůry, které mají být svedeny, svedeny.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zelená bikiny pro období 3/4 – staré dívky.Má funkční šňůra, která má být svázaná na zadní straně.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1325/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Piazza Italia Girl Beach Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  90253 modráFS17190CBA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2090253004069
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry s volným konců, které mají být svedeny na zadní straně a v pase, se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Blue bikini pro staré dívky za období 9/10.Funkční šňůra má být vázána na zadní stranu a v oblasti pasu (delší než 20 cm).
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1308/17       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Napájení počítače
 
Značka: 1) Cameron Sino, 2) Unknown
 
Název: 1) Power adapter 2) Replacement AC Adapter
 
Typ/číslo modelu:  1) DF-FAC31MT, 2) ADP-90FB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 4894128062004, 2) 4743308108516
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti mezi primárním obvodem a přístupným výstupem nejsou dostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Napájení počítače
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1321/17       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Napájení počítače
 
Značka: Akyga
 
Název: AC/DC notebook power adapter
 
Typ/číslo modelu:  AK-NU-05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901720133151
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Vzdálenosti mezi dvěma primárními vinutími a přístupným výstupem nejsou dostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Napájení (dodávané pomocí notebooku).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1327/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Koupelové přípravky
 
Značka: DEUNAPIEZA
 
Název: Bomba de bano efervescente y karité (Effervescent shea butter bath bomb)
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti mohou být produkty zaměněny za potraviny.To může vést zejména k tomu, že děti ukousnou malé části výrobku, sune k výrobku, nebo je zabijí, a tím způsobí zalknutí a /nebo možné chemické zápal plic.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích a požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitele.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Koupelové výrobky ve tvaru lavici, balené v plastovém sáčku.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1328/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Pojistka
 
Značka: TOTAL GREEN
 
Název: Automatic fuse
 
Typ/číslo modelu:  S101
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
V důsledku nepřiměřených rozměrů výrobku nelze plně zajistit kontakt mezi výrobkem a zásuvkou, která by mohla způsobit poškození niti s rizikem přehřívání kontaktního prostoru.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Pojistka
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1329/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: E-BODA
 
Název: Color my Life
 
Typ/číslo modelu:  CML301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru v důsledku přehřátí kontaktních míst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Nabíječka USB
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1303/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Econic
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 1221, e1 * 2007/46 * 1222, e1 * 2007/46 * 1223;typy:NGE-L64, NGE-L62N, NGE-L42
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 1. března 2017 do 22. června 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesprávná údržba polohy těžiště vozidla je narušována funkcí programu elektronické stability (ESP).V důsledku toho může být brzdný účinek zpožděn, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1304/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: Tourliner, Lions, Coach
 
Název: MAN/Neoplan
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E4 * 2007/46 * 0099 * 28, e4 * 2007/46 * 0099 * 29, e4 * 2007/46 * 0099 * 30, e4 * 2007/46 * 0100 * 29, e4 * 2007/46 * 0100 * 30
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od října 2016 do srpna 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kryty z podsystémů by mohly přijít volně (v blízkosti šroubů se zapínáním) a při jízdě se zvedne.Škoda na majetku a /nebo újma na zdraví vyplývající z toho nelze vyloučit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Řecko, Norsko, Slovinsko