Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 37 ( Zveřejněno: 15/09/2017)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1237/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rukavice gonařující
 
Značka: Fatpipe
 
Název: Goalkeeper gloves
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6418712183807
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 11,6 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a nařízení REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Rukavice vyrobená z světle šedé kůže a černého textilního materiálu.Žlutý text „FP“ na zadní straně rukavic a „tučná trubka“ žluté barvy na zápěstí.Zabalený do měkkého průhledného plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1246/17       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: Moss Copenhagen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Sudek obsahuje olovo (naměřená hodnota 0,14 % hmotnosti).Olovo je nebezpečné jak pro lidské zdraví, tak pro životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Tenký stříbřitý nárazník prodávaný v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1232/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED baňka
 
Značka: neznámý
 
Název: Party LED
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998284 703906 A 5 998284 704330
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části se mohou dotýkat otevření mezi krytem a pouzdrem.Potah se může otáčet, což by mohlo vést k tomu, že se k živé kabelu oddělí a stane se tak přístupná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  S baňkou pod vedením s rotujícím, vejcím tvar, plastovým pouzdrem, 3 W, E27.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1235/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný baňka
 
Značka: ECONOMIC LIGHTING
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  89 611 M P06/2014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9003348869521
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Baňka se může snadno roztrhnout, a to během montáže nebo při provozu a živé části by mohly být přístupné, což by v případě potřeby vedlo k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60968.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Žárovka
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1262/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná světelný zdroj LED
 
Značka: GL
 
Název: SOLAR ZOOM CAMPING LAMP
 
Typ/číslo modelu:  GL-9599
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnitřní a vnější jádra je příliš malý a dráty mohou převednout.Odolnost izolačního materiálu proti teplu a plamene není dostačující.Kryt světelného zdroje může být snadno odstraněn a živé části mohou být přístupné.Živé části elektrického vedení se mohou dotýkat vzhledem k tomu, že rozměry zásuvky a plochá zástrčka nejsou vhodné.Izolace USB portu je nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Přenosný světelný zdroj (svítilna/svítilna) s 5 + 1 diodami vyzařujícími světlo (LED) a portem USB 2–1.Může být účtována přímo ze sítě nebo vestavěný solární modul.Výrobek je dodáván s nabíječkou a je balen v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1256/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Řetězová pila
 
Značka: Wendali
 
Název: Gasoline Chain saw
 
Typ/číslo modelu:  Vzory:5800 a 5800a
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mechanická síla řetězové pily je nedostatečná:přední ochranný kryt a přední držadlo lze snadno odstranit nebo roztrhnout.Navíc brzda se samočinnou brzdou a systém zastavení brzd nejsou dostatečné.V důsledku toho se může uživatel dostat do kontaktu s pohybujícím se řetězem, který utrpí zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušná evropská norma EN 11681–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  2 manipuluje s benzinovým pilem, používaný k řezání dřeva.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1233/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: 5 Series Limousine, 5 Series Touring, 6 Series Gran Turismo
 
Typ/číslo modelu:  Čísla ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 1688, e1 * 2007/46 * 1750, e1 * 2007/46 * 1791;typy:G5L, G5K, G6GT
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Čelní bezpečnostní pásy mohou mít vadný blokovací mechanismus.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1254/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: Mito
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 2001/116 * 0278 *;Typ:955
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zasažena byla i vozidla z období výroby od října 2016 do ledna 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadné lemování generátoru mikroplynů může vést k tomu, že části bezpečnostních pásů odvedou do prostoru pro cestující a vjíždějí do prostoru pro cestující.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Irsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1255/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motorkář
 
Značka: Bürstner
 
Název: Elegance, Viseo
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0328 *;E1 * 2007/46 * 1032 *;Typy:3030 A 4030
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2015 až 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dno nad sedadlem řidiče a předním sedadlem pro cestující se může během jízdy po uvolnění blokovacího mechanismu snížit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motorkář
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Finsko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1258/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lancia
 
Název: Ypsilon
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:jednotlivé schválení.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v listopadu 2014
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nedostatečného svaru se v případě nehody může umístění dětského zádržného systému ISOFIX dozadu oddělit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Polsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1259/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: E-class
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0501 * 28–32, e1 * 2007/46 * 1560 * 00–04;Typ:212, R1ES
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od srpna 2016 do května 2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Směšovací poměr hnací hmoty k předběžnému napínacímu pásu bezpečnostního pásu může být nesprávný.Při nehodě, při které byly aktivovány předpínače zadních bezpečnostních pásů, se zažehovače nezpalují, jak bylo zamýšleno, a předpínače by neposkytovaly požadovaný výkon zádržného systému.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1223/17       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Kryt volantu
 
Značka: Akhan
 
Název: Direksiyon Kilifi - Steering Wheel Cover
 
Typ/číslo modelu:  HLB259E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  252699890194
 
Druh rizika:  Chemické
 
Rukojeti obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), mimo jiné včetně:benzo (a) pyren (naměřená hodnota do:57,5 mg/kg), benzo (e) pyren (naměřená hodnota do:39,5 mg/kg), benzo (j) fluoranthen (naměřená hodnota do:49 mg/kg).Tyto PAU jsou karcinogenní.Spotřebitel může být vystaven přímému a dlouhodobému nebo opakovanému styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Kryt volantu pro motorová vozidla, který je vhodný pro scénáře Renault.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1248/17       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Hasicí přístroj na aerosoly
 
Značka: Elotec Elostop
 
Název: Slukkeskum
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
V případě požáru selžou hasicí přístroj k účinnému hašení ohně z malých požárů, což může dokonce vést k intenzivnějšímu ohni.Uživatel proto mohl přijímat popáleniny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hasicí přístroj na aerosoly.
Země původu:  Norsko
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1225/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní
 
Značka: Camera
 
Název: Silicone soothers
 
Typ/číslo modelu:  vzor:46535
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ostatní zlomy snadno, vytvářející malé části.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1400.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Silikonové soly pro děti starší 3 měsíců, balené v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1226/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní
 
Značka: Cangaroо
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Srdce,Bod č. 4:P1169
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800146259907, Lot.Č.:N1519CK2121
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ostatní zlomy snadno, vytvářející malé části.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1400.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Silikonový soostatní vázaný na lepenku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1227/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Babymoov
 
Název: Pacifier Clip
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.:A106606 F-63051EAN:36612760162002215–089AČ.j.:A106607.Č.j.:A106608 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNYČ.j.:A106609 – různé barvy
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ostatní držitel snadno poruší a vytvoří malé části.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Ostatní držitel, zabalený v plastovém obalu z kartonu.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1228/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: THERMOBABY
 
Název: Chain and Clip for Dummy
 
Typ/číslo modelu:  Článek 2180144
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:3 023190 80 14453 023190 80 13463 023190 80 1469
 
Druh rizika:  Udušení
 
Informace o výrobku a pokyny pro bezpečné použití nejsou uvedeny v národním jazyce, což může vést ke udušení dítěte.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Ostatní držitel, který se dodává do plastového obalu z lepenky.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1229/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: FARLIN
 
Název: Pacifier Holder
 
Typ/číslo modelu:  BF134 A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:4710962431342
 
Druh rizika:  Udušení, Uškrcení
 
Nejsou k dispozici ventilační otvory, které mohou vést ke udušení dítěte.Kromě toho je řetězec příliš dlouhý a může vést k uškrcení a označení informací o výrobku a pokyny pro bezpečné použití nejsou k dispozici.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Ostatní držitel, který se dodává do plastového obalu z lepenky.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1230/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Mycey
 
Název: Pacifier Cord
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8698694120696
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Ostatní držitel snadno poruší a vytvoří malé části.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Navíc je popruh příliš dlouhý a může vést k uškrcení dítěte.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Ostatní držitel, který se dodává do plastového obalu z lepenky.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1231/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Minene
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  číslo produktu:16061602,1603,1604,1605,1607,1608 (různé barvy)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:7297476043669
 
Druh rizika:  Udušení, Uškrcení
 
Nejsou k dispozici ventilační otvory, které mohou vést ke udušení dítěte.Navíc je popruh příliš dlouhý a může vést k uškrcení dítěte.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Výrobek dodávaný v textilním pytli
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1242/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Tommee Tippee
 
Název: Closer nature
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:4336371
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:Kód 5010415333636/batch:33615JC
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Ostatní držitel snadno poruší a vytvoří malé části.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Balíček dvou ostatních držitelů (z plastových obalů) na kartonu.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr, Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1224/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sfidget spvnitřních
 
Značka: Fidget Factory
 
Název: LED Spinner
 
Typ/číslo modelu:  370658
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438168099620
 
Druh rizika:  Úraz
 
Prostor pro baterie lze snadno otevřít bez použití jakýchkoliv nástrojů a vnitřní baterie knoflíků jsou snadno přístupné.Děti by je mohly vkládat do úst a klamat je, což způsobilo poškození gastrointestinálního traktu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Mikroduše na žlutém plameni se světly pro LED.Zabalen do lakového kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1234/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Impobart
 
Název: Style modern
 
Typ/číslo modelu:  Č. 6613 (na obalu).Ustanovení čl. 4 odst. 1:3–250 (na připojeném štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:27,8 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastové panenky s příslušenstvím:další oděvy, plastové sáčky, telefon.Baleny do lepenkové krabice s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1236/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Impobart
 
Název: Beauty
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8085 (na obalu)Článek č.:3–255 (na připojeném štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:27,6 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenka z plastu balená v lepenkové krabici s plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1238/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Fast Lane / Hit-Chin
 
Název: Autka [Cars]
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 927
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907616680853
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé plastové součásti mohou být z hračky snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová hračka s traktorem a přívěsem.Obě části jsou vybaveny koly namontovanými na kovové ose.Zabalený v plastovém sáčku, na obalu z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1249/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výchovná hračka
 
Značka: CY
 
Název: Animal Teaching Paradise
 
Typ/číslo modelu:  CY6039B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8675411120061
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka snadno praskne a vytváří malé části.Malé děti mohou malé části vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová multifunkční hračka.Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1250/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výchovná hračka
 
Značka: BEST OF BEST
 
Název: Big Turtle
 
Typ/číslo modelu:  5288
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8675408120678
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou oddělit od malé želvy.Malé děti mohou tyto malé části zařadit do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová multifunkční hračka ve tvaru želva.Dodáno do lepenkové krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1251/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výchovná hračka
 
Značka: KANG XIN TOYS
 
Název: Rabbit Telephone
 
Typ/číslo modelu:  168B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7100201111796
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části jsou z hračky zcela odděleny.Malé děti mohou malé části vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová, multifunkční, akustické hračky ve tvaru telefonu.Hračka se balí do lepenkové krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1252/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výchovná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: GUITAR MUSIC
 
Typ/číslo modelu:  OTÁZKA 716
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8675413032942
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka snadno praskne a vytváří malé části.Malé děti mohou malé části vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Multifunkční, hudební hračka ve tvaru kytaru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1253/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada přídě a Arrow
 
Značka: HTI
 
Název: Hot Shots
 
Typ/číslo modelu:  1370254
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5050837025412
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky šipek lze oddělit.V případě, že dítě vtlačí do úst, by bylo možno oddělit přísavku, aby se zabránilo zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušná evropská norma EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Zařízení na přídi a šipku sestávající z červené přídě a 3 vícebarevné šipky vyrobené z plastu s přísavkami přísavého.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1261/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: ANGEL
 
Typ/číslo modelu:  NK 0678, NO:2899
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6933315506780
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 2,67 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová panenka s dlouhým vlascem s dlouhým vlascem a 6 další šaty v balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1245/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí plavky
 
Značka: Vacanze Italiane
 
Název: Princess collection
 
Typ/číslo modelu:  VP7–003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8030524219499
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry v prostoru pasu nejsou připevněny k oděvu a mohou se zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plavky 6 let na dívky, červené u žen na koupalištích.Plavky má šňůry, které mají volné konce v prostoru pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1247/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Piazza Italia Girl Beach Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  92723 KapverdyFS632CSP17BA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2092723004050
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bez šňůr, které mají být volně svázány na dětské oblečení, se mohou zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí barvy v zelených, žlutých a růžových barvách, určené pro 8/9 letálních dívek.Má dlouhé funkční šňůry, které mají být upevněny na zadní a funkční šňůře v prostoru pasu.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1239/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Destination Travel
 
Název: World to UK
 
Typ/číslo modelu:  SKU 01086324
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5020420003080
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Během použití mohou být přístupné živé kolíky.Adaptér nemá žádnou přeskokovou ochranu u zařízení, která jsou vybavena nepojištěnými zátkami.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.whsmith.co.uk/pws/client/PDFs/traveladaptorsrecallnotice.pdf

 
Popis:  Adaptér pro cestovní zásuvku s dvojím USB výstupem a zásuvkou pro více zemí (zásuvka).Zabaleny v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1241/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Destination Travel
 
Název: Worldwide Adaptor with Twin USB Ports
 
Typ/číslo modelu:  01161793 (černá), SKU 01086317 (bílé)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:5020420003073, 5020420004278, šarže:30 K16
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Během použití mohou být přístupné živé kolíky.Adaptér nemá žádnou přeskokovou ochranu u zařízení, která jsou vybavena nepojištěnými zátkami.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.whsmith.co.uk/pws/client/PDFs/traveladaptorsrecallnotice.pdf

 
Popis:  Adaptér pro cestovní zásuvku s dvojím USB výstupem a zásuvkou pro více zemí (zásuvka).Zabaleny v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1243/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Destination travel
 
Název: Worldwide Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  SKU01086294
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5020420003066.Dávka:10C17
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Adaptér nemá žádnou formu ochrany.Uzemněný kolík je nevhodný a zástrčka má podměrečné živé kolíky, které by mohly v rámci zásuvky způsobit přehřátí nebo elektrický oblouk.Během použití mohou být přístupné živé kolíky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.whsmith.co.uk/pws/client/PDFs/traveladaptorsrecallnotice.pdf

 
Popis:  Bílá zástrčka pro univerzální cestování s dvěma USB výstupem a zástrčkou pro více zemí.Jsou vyrobeny z plastu a kovu a jsou zabaleny v blistém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1244/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Destination Travel
 
Název: World to South Africa
 
Typ/číslo modelu:  SKU 01086362
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5020420003127.Dávka:15 K16
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Zástrčka je možné zasunout, zatímco živé piny jsou přístupné, což v případě, že dojde k dotyku s elektrickým proudem, vede k úrazu elektrickým proudem.Vnitřní kontaktní tlak je nedostatečný, což vede ke zvýšení jeho přehřátí a přehřátí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.whsmith.co.uk/pws/client/PDFs/traveladaptorsrecallnotice.pdf

 
Popis:  Bílá zástrčka pro univerzální cestování s dvěma USB výstupem a zástrčkou pro více zemí.Jsou vyrobeny z plastu a kovu a jsou zabaleny v blistém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1257/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické kotle
 
Značka: AFK
 
Název: Water kettle
 
Typ/číslo modelu:  WK 2200.50C;Odkaz na výrobek:5046935/00 FZ-805
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4025442161245
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek není odolný proti přetížení a materiál kotle se může snadno vznítit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Černý elektrický kotel, 1.7 litrů.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1260/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická mřížka
 
Značka: SKITIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BG.124537141
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1701326
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Energetická šňůra není dostatečně zajištěna proti natažení a zkroucení, zemní obvod je sypký a výrobek nemá kontrolu teploty.V důsledku toho se může uživatel dotknout živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dotykový gril z nerezavějící oceli, opatřený 2 pólovou zástrčkou.220 V ~ 50/60 Hz 1600 W. Pack in tištěné modré kartony se pístem v cyrilici.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0120/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: badabulle
 
Název: Pacifier chain
 
Typ/číslo modelu:  B011402Pořadové č.: 0000227306/0631
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3661787097262
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Výrobek má ostré hrany (na jaře spojovacího prostředku), které může zranit dítě při použití jiného držitele.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ostatní držitel, který se dodává do plastového obalu z lepenky.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 37
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1263/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: MAN/Neoplan
 
Název: Skyliner L
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E4 * 2007/46 * 0559;Typ:B.2007.46.014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od dubna 2015 do července 2017.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Zakřivená hadice k úniku z oleje pro hydrostatické řízení s pohonem ventilátoru může být zahájena pro únik.V důsledku nabobtnání hadice (v závislosti na množství oleje a teplotě) může dojít k roztržení ve stupacích.Únik oleje se může vznítit v horké části, např. ve výfukových plynech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko