Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 49 ( Zveřejněno: 14/12/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1296/07       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Ozdobné předměty – umělé kostky na ledu
 
Značka: DEKO ICE-CUBES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  521316, EAN 8 716128 889039.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože všechny části se vejdou do válce pro malé části, a proto musí být považovány za schopné spolknout, způsobovat zalknutí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení velkoobchodníkem od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Fóliový pytel s lepicí páskou. Text na etiketě: 521316, EAN 8 716128 889039, 2.5 x 2.5 x 2,5 cm, TRANSPOARENT.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1311/07       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Ozdobné předměty – DECORAS DECORATIVAS – Decorantivní lilek a paprika zeleninová
 
Značka: Vital
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 0213775 a bod 0214906.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože vzhledem k jejich charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti lilku a pepře mohou být potraviny zaměněny. To může vést děti k jejich umístění do úst a jejich hromadění, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu. Zkoušky potvrzují, že malé kusy se oddělí od konců vzorků. Tyto části se plně vejdou do válce pro malé části.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dekorativní ovoce prodávané v balení dvou kusů (pepo lilku a rajčat) s referenčním číslem 0213775 a v balení šesti kusů (brambory, hrušky, vodní meloun, jablka, pomeranče a broskve) s referenčním číslem 0214906. Jsou zabaleny v průhledném plastovém sáčku, s nímž se na vrchu postříká lepenková nálepka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1298/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční osvětlovací zařízení – zařízení pro osvětlení zásuvek
 
Značka: Goya
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Kód AN-7108-EAN: 328209634152.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože podle ráže světlometu jsou nebezpečné živé části (nožní části baňky) přístupné po, před a během změny baňky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány.

 
Popis:  Elektrické noční svítidlo se zabudovanou zástrčkou a konžské stíničky plněné tekutým a plovoucími hvězdami. Balíček: Lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1295/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Corsa D
 
Značka: OPEL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S-D
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění, protože mezilehlé hřídele řídících systémů, které nejsou dostatečně robustní, se mohou zlomit pod vysokým napětím (při parkování). Tato vada je důsledkem dočasného rozporu ve výrobním procesu u výrobců. Vadné hřídele lze identifikovat ke dni výroby, který je na nich vytištěn.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  ES schválení typu e1 * 2001/116 * 0379 * 05. Vozidla jsou 2007 modely s identifikačními čísly vozidla v těchto rozmezích. Opatření je prováděno v souladu s kodexem č. 07-C-038 a jsou k dispozici informace od obchodníků. Rozmezí VIN: 7 4 029534 až 7 4 233663, 7 6 021542 až 7 6 087940.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1300/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Jízdních kol
 
Značka: 1. Raleigh, 2. Raleigh, 3.Triumph
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. ICE Pick – ICE2007, 2. Vlk – WOL2006, 3. Reakce – REA2006.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože na manipulaci s balem, kde se manipuluje, byla zjištěna vada. Kmen klik by mohl vykazovat známky únavy a prasknutí, což by mohlo vést k tomu, že se manipuluje s baru, které přichází ze stolku, a vede k poranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dicka, Wolf & Reacct BMX jízdní kola. Všechny zabalené do jednoduchých lepenkových krabic. Vlk má na jedné straně kartonu obraz na kole. Jsou červená a stříbrná.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1301/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – palivová trubka
 
Značka: LEXUS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobily, vzory IS250 a GS300.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje nebezpečí požáru, protože v části palivového vedení umístěné v motorovém prostoru vozidel, která se nacházejí v motorovém prostoru v důsledku nesprávného orientace vasvaru palivové linky v průběhu výrobního provozu v zatáčce při výrobě v zatáčce, existuje možnost, že stres na místě svaru může být vysoký, což může způsobit, že se v důsledku působení malého množství žíravých složek v palivu vytvoří malá trhlina. Je-li vozidlo v tomto stavu nepřetržitě provozováno, může trhlina na palivové lince vzrůst v důsledku kolísání tlaku paliva a v nejhorším případě by mohlo dojít k úniku paliva z palivového vedení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedná se o stažení vozidel kategorie LEXUS IS250 a GS300 za rok 2004 a 2005. VIS: IS250: 00001015–00003003, 02000011–02006199, 05000019–05006048. GS300: 00001011–00001019, 05000014–05028535.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1288/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Číselné údaje týkající se řetězce vyplněné koupáním do koupele
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Výrobek: Číselné údaje týkající se řetězce vyplněné koupáním do koupele Značka: Želé připadající na želé Typ/počet m Odel: Článek 8002001, šarže č. 082007, EAN 7070788002001.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje vážné riziko udušení, protože řetězec připojený k číselným údajům je příliš dlouhý.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobky se prodávají v plastovém koši. Výrobky jsou ve tvaru červené santa, bílého sněhu a zeleného sobů. Na každé číslo je připojen dlouhý řetězec 38 cm dlouhý. Ve skutečnosti je řetězec dvakrát vyšší než délka, protože je rozdělen do dvou částí a uzamčen s plastovým lokalikem na konci. Řetězec má stejnou barvu jako údaj, který je k němu připojen.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1290/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – aktivní hračka s larvami
 
Značka: Active Doggy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 8811CDEF.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože hnědý materiál v plastovém límci obsahuje olovo 190 mg/kg a 13 % látky DEHP v měkčených plastových materiálech.Množství olova překračuje limit 90 mg/kg a množství di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) překračuje mezní hodnotu 0,1 % hmotnostních.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  V lepenkové krabici se psí pro chválku, bardře a psa. Černý a hnědý kožešina, černý plastický nos.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1305/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka – traktor s hangárem a zvířaty
 
Značka: CH255
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 8714218622559.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože mechanismus řízení traktoru je snadno a umělotelný.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dřevěný traktor s hangárem a zvířaty v červené barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1307/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Micears May Clubhouse: Miskey a Minnie Plahysh
 
Značka: Disney Store
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Malý Micklíč – 412010661346. Malý Minnie — 412010662589. Střední Mikroklíč – 412010658964. Médium Minnie – 412010659121. Velký Micklíč — 412010663739. Velký Minnie – 412010663814. Ant Minnie – 412010901671. Micklíč MBB — 437014697917. Minnie MBB – 437014698099.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části (knoflíky) se oddělují při napětí 90 Newton/9 kg a zapadají do válce pro malé části.

Výrobek nesplňuje normu hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jemnější hračky prodávané se sklopným označením (velikosti: MBB (Mini Ban Bag); 9“ (23 cm); malé 11“ (28 cm); střední 14“ (36 cm); velké 18“ (46 cm); a obří 38’(96 cm), pouze Minnie).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1312/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka – středisko činnosti – Dřevěné středisko činnosti pro děti
 
Značka: Kid’s Love
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6135 18530071
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje vážné riziko:— nebezpečí udušení, protože malé části lze oddělit silou menší než 90N (zelený kolo s rukojetí, který uvolňuje červený řetězec) a malé části se oddělí během pádové zkoušky, jež se zcela zapadají do válce pro malé části,Zranění při pádové zkoušce mohou mít podobu, která by mohla poškodit uživatele.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná hrada s několika obchodními povrchy (včetně puzzle). Oranžový lepenkový rámeček s rozměry: 25 X 15 X 15 CM. Průhledné okénko znázorňující části skládanky (puzzle).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1293/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy – Děti si sešly tričko a jeleni (Detská súprava + rifloová sukňa)
 
Značka: ALI- KAN BABY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  velikost 86–2 a 92–3.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože při zkoušce tahem se oddělily plastové knoflíky. Tato položka představuje malé části a zapadá do válce pro malé části, a proto je může spolknout nebo vdechnout, a způsobit tak nebezpečí zalknutí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Děčecí sada – tričko zelený – tričko a jelita, se dvěma plastovými tlačítky, které přicházejí do styku s květinovými květinami, deklarují materiály ve složení 100 % bavlny.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1294/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty (Detské nohavice)
 
Značka: SANJOY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ustanovení čl. XQFK 6071, velikost 92 a 98.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože při zkoušce se oddělí zařízení uvolněné od pasu. Tato položka je malou částí a zcela zapadá do válce pro malé části, takže je děti může spolknout nebo vdechnout, a způsobit tak zalknutí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dlouhé kalhoty určené pro děti v šedě červené a bíle červené barvě, velikost 92 a 98, deklarované materiálové složení: 70 % bavlna, 30 % polyester. Vrchní (pas) a spodní část kalhot se zpřísňuje zpřísněná pružná pásma s plastickými slabinami.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1297/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy „Base-Jeans“ modrozelené pro děti (rozměry 92–176)
 
Značka: Review kids and Review Fourteen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Přehled pro děti, velikost 92–140 let, Články č. II-KB/07-D100–1, „1“, „1“, „II-KB/07-D101 pravidelné“, II-KB/07-D205 „profit“, „failfit“, „II-KB/07-D206 normální profit“. Přezkum Fourteen, velikosti 140–176, Č, II-TB/07-D100, tenká, II-TB/07-D101 normální a II-TB/07-D102 profit, II-TB/07-D203 tenká a II-TB/07-D204 normální a profit, II-TB/07-D205 profit.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje karcinogenní riziko, protože obsahuje zakázané azobarviva, která mohou uvolňovat jeden ze karcinogenních aminů.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modrozelené žíny pro chlapce prodávané po 30. červnu 2007.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1308/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Čeleně kroužkovaný
 
Značka: Jacky Baby So Jacky Baby sweater
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7000100718711, 434–292723/3110.
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Tento výrobek představuje riziko:— nebezpečí zalknutí, protože konce stahovacích řetězců, funkčních šňůr, dekorativních šňůr a střiže, by neměly být vázané a musí být zajištěny uzavřením tepelné těsnění nebo tyčí, aby se zabránilo jejich třepání. Po třepání do konce by mohly být části konce odděleny a, při požití, způsobit kojence zalknutí,— udušení, protože sakrčku krouženého, velikost 56, má v oblasti krku stažení. Existuje nebezpečí, že se stahovací šňůry získají z pohybujících se vozidel nebo hraček, což by mohlo být způsobeno uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobce z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelený kojenec s kapucí, velikost 56/1–2 měsíců, 2 přední kapsy.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1309/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pantofle – rozměry 35 až 39
 
Značka: Ombrosa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Hlavní značka: 32 45 589 7103 na štítku z kartonu – velikost 37. Jiné odkazy na produkt: .4749 (na nálepce uvnitř kárkyna) a 00 44983–370 (na lepenkové etiketě).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje nebezpečí požáru, protože vzorek neprošel zkouškou hořlavosti v případě povrchu podešve. Rychlost šíření plamene je rychlejší než 30 mm/s.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pantofle Rozměry přibližně 30 cm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1303/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení Cream – Maxi White S1 zapalovačů
 
Značka: Lobo farmax
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MWS1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 9 % hydrochinonu.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  30 gramů bílé trubky, v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1304/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampony – tělo Shampoo ABRICOT
 
Značka: NaturCare
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  THT 08/2008, Batchkód: 6C036.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 580μg/kg N-Nitrosodíku. Tato látka je klasifikována jako karcinogen u člověka.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Plastová láhev, 500 ml.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1299/07       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Skleněné vase – 50 cm Square Top Clear Glass Vase
 
Značka: Marks and Spencers
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód produktu: T27/1553V 9225503.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Tento výrobek představuje riziko krácení, protože tloušťka stěny pro tuto vase byla specifikována tak, aby byla větší než 1,0 mm. Ze zkoušek vyplývá, že v některých případech je nejtenčí měření nejtenčí 0,6 mm. úz poklesu pod požadavkem 1 mm jsou křehčí a podíváme-li se na okraj a základ výrobku, bude vyvoláván falešný dojem o pevnosti stěny, což vyvolá větší šanci na zranění.Byly hlášeny tři incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a odvolání spotřebitelů ze strany spotřebitelů. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čtverec, čiré, skleněné vase, 50CM na výšku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1287/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nástavec ze kordu (Predlzovatí pohyblý pradíd)
 
Značka: LUCERNA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: FX 3–3, článek OY-2191x3, 4fc, EAN: 8590849330007.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko z důvodu úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Plocha průřezu 0,9 mm² ohebného kabelu není dostatečná (požaduje se 1,5 mm²);Během zkoušky doutnavého drátu se v průběhu zkoušky s žhavicím lankem nevyskytla viditelná plamen a po odstranění doutnavého drátu nezůstal uhašen před 30 s;Materiál, z něhož je výrobek vyroben, nemá dostatečné izolační vlastnosti. Za určitých okolností může dojít k poškození izolace produktu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je bílý s 3 zásuvkami, hmotností 0,35 kg, délkou 3 m, balený v průhledném plastovém sáčku uzavřeném z lepenkové etikety s označením – název výrobku v různých jazycích, obchodní název „LUCERNA“, model, článek, kód EAN, CE a údaje o distributorovi a výrobci. Označení na výrobku: 10–16 V, ~ 250 V, max. 3500 W, CE, obchodní název „LUCERNA“ a varování „Nezsamhujte do zapojenia!“ Data o kabelu: H05VV-F, 3G, 1,0 mm².
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1289/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stálý ventilátor (Stojový ventilátor)
 
Značka: Air Maxx
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor: Číslo EAN: MAX-3300: 8308773831109.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko:Elektrický šok, protože napájecí kabel má průměr 0,133 mm², který je menší, než je požadováno (0,5 mm²),Zranění v důsledku toho, že návrh krycího koše představuje nebezpečí kontaktu prstů s rotujícími částmi.Kromě toho jsou návod k použití nedostatečný.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Stálé sací potrubí, bílé, 3 otáčky, lehké vestavěné otvory, otvory v ventiovém krytu o průměru přibližně 1,6 cm, označení Air MAXX, model, napětí: 220V/50 Hz, 45 W, CE. V bílé lepenkové krabici s modrým názvem AirMAXX, MAX-3300 a nápisem „3 rychlost, s světlem, oscilací, se svítilnou“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1291/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nástavec z šňůry (Predlžodovatí pohybivý pradíd)
 
Značka: LUCERNA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: FX 4–5, článek OY-2191x3, 4Fi, EAN: 8590849450002.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Vlastnosti výrobku nejsou dostatečně izolované,Ohebné kabely nemají dostatečnou plochu průřezu (podle výrobce 1 mm², podle zkoušky 0,73 mm²),Průměr nelisu s ohledem na míče nesmí být větší než 2 mm, po vyzkoušení nelisu v zátce byla 2,40 mm.Při zkoušce doutnavého drátu se v průběhu zkoušky žhavicí lana nehalo na 30 sekund viditelné plamen a poté, co byly odstraněny doutnavé dráty.Kromě toho jsou značení nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Výrobek je bílý s 4 zásuvkami, hmotností 0,5 kg, délkou 5 m, balený v průhledném plastovém sáčku uzavřeným s papírovou etiketou a označením – název výrobku v různých jazycích. Označení na výrobku: 10–16 V, ~ 250 V, max. 3500 W, CE, Údaje o kabelu: H05VV-F, 3G, 1,0 mm².
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1292/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Startovací kabely (Štartovzacie kanále)
 
Značka: FILSON®
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pohodlí, 300A/3m, FILSON Nr. 48.300, EAN: 8591522483003.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože při zkoušce přetížením dochází k zapálení a při zkoušce přetížením.
Značky a uživatelská příručka jsou navíc nedostatečné.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Startovací kabel pro připojení elektrických svorek pro akumulátory je černý, má startovací kabel pro připojení negativních koncových svorek pro akumulátor červené barvy. Výrobek je balen do plastového sáčku označeného obchodním názvem FILSON ®, Comfort 300A/3m, EAN code a další. K výrobku je připevněna uživatelská příručka a systém pro připojení startovacích kabelů do baterie.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1302/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický prostředek proti hmyzu
 
Značka: Super Human
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 461334kód EAN: 328209600122.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Jsou přístupné živé části (grid), které žijí nebezpečně (824Vpeak);V oblasti přístupné části mřížky se objevuje nebezpečný proud (3,92 mpeak a 24,2 mpeak).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány.

 
Popis:  Zařízení k přilákání hmyzu UV světlem a následně jejich usmrcení s vysokým napětím. Balíček: Lepenkové krabice.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1306/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  DVD přehrávač
 
Značka: Denver
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: Denver DVU-1008mk2. EAN: není k dispozici.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku toho, že neexistuje dostatečná elektrická izolace mezi primárním obvodem připojeným k síťce a druhotným obvodem, na který se lze dotknout. Sekundární okruh je přístupný prostřednictvím terminálů. Vzdálenosti mezi primárním vinutí a sekundárním vinutí vinutí mezi primárním vinutem a sekundárními vinutími, mezi primárním vinutí ovinutí a sekundárními vinicemi vinutí sekundárních vinutí mezi primárním vinutem vinutí a výstupem vinutí hlavních vinutí jsou menší než 5/4 mm (měřeno minimálně 0,45 mm/3,5 mm/1.7). Sekundární okruh je přístupný prostřednictvím terminálů. Vinuty jsou umístěné koncentrovány na jediné cívce. Všechny dráty pro vinutí výstupu nejsou izolovány pomocí izolačních trubek.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  DVD přehrávač. Moderní dekódovací technologie MPEG-4 a MP4. Výrobek s laserovým zařízením třídy 1.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1310/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dětská míchačka/parní sporák – Cubioppa Sanovapore
 
Značka: Chicco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 70601
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí vzhledem k tomu, že malé části se oddělí od vnitřní strany jug, pokud je v myčce nádobí opakovaně prána.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 49