Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 48 ( Zveřejněno: 07/12/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1254/07       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dmýdlé ve tvaru tahů a bunch.
 
Značka: Ancient wisdom.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože mýdlové mýdla mohou být zavádějící, v tom smyslu, že jejich tvar, barva a vzhled mohou vést k tomu, že spotřebitelé, a zejména děti, je přijmou pro určitou potravinu. Je jednoduché uříkat mýdlem, což může představovat riziko zalknutí a gastrointestinální uplokace.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Taštičky se dělí na 14 porcí, které maloobchodní prodejce prodává samostatně v transparentním celofánu bez jakéhokoli označení nebo kontejneru. Existují následující odrůdy: jahody a kokosové ořechy, pomerančové a citrónové, borůvkové a jablečné srdce. Dále se prodávají různé odrůdy jednotlivých mýdel: jahody a kokos, čokoláda a máta, pomerančová a citrónová, borůvková a jablečná srdce. Štítky mají štítek v jiném než španělském jazyce.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1266/07       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Gelové svíčky s jablek.
 
Značka: Vidal.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 0250514 Velsi GEL 19259. Čárový kód: 8432583505146.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí a gastrointestinální rozběh, protože vzhled a způsob prezentace těchto svíček může vést k tomu, že spotřebitelé, a zejména děti, je přijmou pro určitou potravinu. Nejsou k dispozici žádná upozornění nebo doporučení pro použití, která jsou nezbytná pro správné, bezpečné použití výrobku. Produkt není v souladu se směrnicí 87/357/EHS.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Gelové svíčky s jablek. Nádrž je skleněný skleněný víček vybavený kovovou svorkou. Nálepka v advokátní komoře zní: Vidal Europa S.A., CE, referenční kód a čárový kód.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1279/07       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Deska pro polévky.
 
Značka: Metlex.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.: MX-2052.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože množství olova a kadmia přesahuje mezní hodnoty pro misky: Měřené hodnoty Pb – 28,0 mg/l a Cd – 0,77 mg/l. limity pro misky jsou: 4,0 mg Pb/l a 0,3 mg Cd/l.Olovo může způsobit srdce a cévní systém, jakož i choroby nervového systému. Kadmium je karcinogenní a neurotoxické, může vést k onemocnění srdce a cévních systémů, poškodit játra a způsobit absenci důležitých stopových prvků.
Nebezpečí spojené s používáním jídel s migrujícími těžkými kovy je obzvláště nebezpečné u těhotných žen a dětí, které kojí.Výrobek není v souladu s rámcovým nařízením o materiálech pro styk s potravinami č. 1935/2004.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitele ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jde o polévku s námořnictvem, tmavomodrý a zlatý průměr ve výšce 20,5 cm. Další podrobnosti viz připojené obrázky. Existují různé podpěry a barvy tohoto druhu desek, ale fotografie či popisy z nich zatím nejsou k dispozici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1286/07       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kontaktní lepidlo „Adhesive Technicqll (Klej Kotaktotatowy Policierairyen nowledge)“.
 
Značka: CIA Technicqll.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Zásoby č. 266/U08; PODNIKU EXE: 070405/4L/CON; EAN: 5902051000266.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 45 % toluenu. Toluen nesmí být uváděn na trh nebo používán jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech a barvách nanášených stříkáním určených k prodeji široké veřejnosti. Toluen je klasifikován jako toxický pro reprodukci a obecně toxický.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o chemických látkách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Bílá trubice s černým tiskem je obsah (objem) zkumavky 20 ml. Na etiketě výrobku se uvádí symboly „vysoce hořlavý“ a „škodlivý“. Přibližná velikost balení je 9,2 x 16 cm.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1257/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Brzdová svítilna dítěte s keramickým základem.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor D4 5445/5444/5448/5450, Čárový kód: 80275001645518.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Způsob vedení elektrického vedení má ostré nebo drsné hrany, které se mohou jabritému zateplovat,Vnitřní kabeláž má průřez 0,15 mm² méně než 0,50 mm² vyžadovanou normou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Stolní lampa s keramickým základem, která má formu malého prasete s kytarem (existují i jiné modely). Na štítku jsou uvedeny tyto údaje: CE, Made in P.R.C, podrobnosti a varování dovozce a odkazy na normy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1259/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Keramickou svítilnou.
 
Značka: KÖRÖS-FÉNY.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CS 30.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko zasažení elektrickým proudem, protože průchodnost drátů za použití mírné síly, kabelové úryvky mají ostré hrany, je nebezpečí, že se ze síťového kabelu zvýší možnost poškození při stěhování svítidla.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Vnější pokrytí bell-vytvořené základní části svítidla je zhotoveno z keramiky. Plastový držák typu E14 se umístí na jeho horní okraj a plastový stín, na který se vztahuje textil, může být připevněn k němu. S výrobkem nebyl dodán žádný světelný zdroj. Hlavní části svítidla: zásuvka (2110 2.5/250 ~ + značka schválení); kabel ze sítě (POPE KEMA-KEUR HAR H03VH2-F 2x0,75 mm² BS6500 KTL); přepnut vložený do kabelu (2 (1) [1]/250 ~ PAS 301 ENEC03 CE); E14 držitel světelného zdroje (ZM 05001 E14 HD88 250V 2A T180° CE). Technické požadavky: 250V, 30W, objímka: E 14, třída II. IP20.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1260/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlo Minime Noc Not Light.
 
Značka: PREZENT.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 1210 Medvědí Red, R06W51.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože:Zakrytí se během zkoušky vznítí a pokračuje v hoření, aniž by došlo k hašení požáru.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Výrobek, svítící zásuvkový noční světlo, má tvar červené barvy s bílým břichem. Název tabulky s následujícími údaji – 1210 Mede red, 1,5W, 230V, 50 Hz. CE, R06W51- na zadní straně Náplň: lakový sáček s blistrem s lepenkovou částí a s hlavou BEAR LIGHT.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1262/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stěnová svítilna se skleněnou zářivkou (pevnou svítidlem).
 
Značka: Glimex.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Elektrický šok, protože dráty se mohou poškodit, protože jsou pod vedením kovových trubek a základní izolované vnitřní kabely přicházejí do styku s ostrými hranami, kromě toho jsou lisovány vůči přístupným kovovým krytem a kovovou trubkám.Požár, protože maximální výkon není uveden na zdroji světla tak, aby jej bylo možno vidět při nahrazení baňky.Zranění v důsledku ostrých hran a ostrých míst ze železa mohou způsobit uživatelům zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Na instalaci svítidla se používá benzovaná perforovaná železná deska. Povrch skleněné zářivky a plastové objímky se umístí na vrchní část železné trubice. Jeho součástí jsou ozdoby vyrobené ze železných plechů a železných drátů (listy a okvětní lístky). Hlavní části svítidla: zástrčka pro připojení do sítě (2130; 2,5/250 ~ + ENEC); elektrické rozvodné sítě (SALCAVI SPA TAMLALLO (PU); Itálie H03VH2-F 2X0,75 IEC 60227 "+ IEMMETQU és HAR); spínač (vydaný ITÁLII 2 (1) [1]/250 ~ 1E4 304 "+ CE + ENEC 03 + značka výrobce); E14 držitel světelného zdroje (2/250 T210 "+61 CE + značka výrobce). Technické požadavky: 230V, 40W; objímky: E 14, třída II.; F-značka.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1253/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil.
 
Značka: Renault.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modus.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, neboť přední část vozidla stojí nesprávně ukotvená a v některých případech se může od kazeta oddělit od náklony k sedací části vozidla.Při manipulaci se opěrkou hlavy ze opěradla sedadla nebo při nárazu může být zraněno cestující ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1255/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil.
 
Značka: Opel.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobil, model CORSA D MY 2007.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 Výrobek představuje riziko zranění v důsledku odchylky výroby, protože teleskopická trubice meziproduktu by mohla být narušena, zejména v průběhu parkovacího postupu, kdy je zatížení míchání vysoké. Tím se ovlivní schopnost udržet směr vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolání se týká 2007 vzorového roku „vozidla OPEL CORSA D“ s číslem VIN od roku 74029534 do roku 74233663 (továrna: Zaragoza Španělsko) a od 76021542 do 7 6 087940 (továrna: Německo).
Země původu:  Německo, Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1264/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky na mini motorky, 110 cm³.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože rám je příliš malý a nebyl by nebezpečný pro jezdce i nepřímo pro okolí vzhledem ke ztrátě kontroly v případě jednoduchého nárazu. Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.Byly hlášeny incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zkoušený vzorek je určen „ATV110cc“ (viz fotografie 1 a 2 ve zkušebním protokolu). Malé vozidlo (1 200 mm dlouhé x 700 mm široké x 900 mm vysoké) je poháněno vnitřním spalovacím motorem, má hmotnost 75 kg a může dosahovat rychlostí až 60 km/h (všechny údaje převzaté z návodu k použití). Bubnové brzdy přední a zadní.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1267/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  BMW G 650 Xattention; G 650 Xzemě a G650 X na motocykly.
 
Značka: BMW.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ vozidla E 65X, EG schválení typu e11 * 2002/24 * 0500 *. G650 Xath XA80000 – XA81637; G650 Xzemě XA60000 – XA62134; G650 Xmoto XB0000 – XB60405.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje riziko požáru, protože během výrobního procesu u palivových vedení došlo k určitým izolovaným případům poškození palivového vedení v menší míře. Do palivových vedení by mohlo dojít k úniku paliva přes textilní skříň do konce linků a na palivových linkách by mohl vzniknout praskliny. Možnost vznícení paliva v kontaktu s částmi vozidla s horkým vozidlem proto nemůže být vyloučena.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 07.2006 až 03.2007.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1272/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil Daihatsu Materia.
 
Značka: Daihatsu.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ M4, typ schválení typu e13 * 2001/116 * 0198.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože ve společném kloubě, který spojuje hřídel řízení a rychlostní box, zpřísňují se šrouby, které nemusí být dostatečně zpřísněny. V takovém případě se může dané spojovací plocha uvolnit, zatímco řízení se provádí ve stacionárním stavu. Je-li vozidlo v takovém stavu nepřetržitě používáno, může být způsobován neobvyklý hluk a v nejhorším případě může být spojovací plocha případně oddělena, což povede k případné ztrátě ovládacího prvku řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla byla vyrobena v období 2006–2007 a mají identifikační čísla vozidla v těchto rozmezích: Věc DAM401S001000053 až JDAM401S001001649, Věc DAM402S001000067 až JDAM402S001005976, Věc DAM412S001000055 až JDAM412S001000130.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1276/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Sněžné skútry.
 
Značka: Yamaha.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8GK/8GN/8GP/8GJ/8GR.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože sníh a led pohybující se kolem volantu může způsobit ztrátu schopnosti řízení, představující riziko poranění řidičů a cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedná se o stažení z oběhu, které se týká všech Yamha kategorie PZ50 (Phajer) ve vzorovém roce 2007. PZ50FX/PZ50GT/PZ50M (Mountain Lite/PZ50VL (Venture Leite)/PZ50MP (Multi Purpose).
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1280/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Ducati.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Hypermotád 1100 a Hypermotaro 1100 S.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože může dojít k selhání podpory pro držitele poznávací značky. V důsledku toho by se mohla poznávací značka a zadní brzdová světla zhroutit, což způsobilo vážné nebezpečí úrazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitele ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolání se týká modelů DUCATI, modelů Hypermotad 1100 a Hypermotad 1100 S motocyklů v rámci číselného rozsahu ZDB100AA6B000003 až ZDMB100AA7B004152 (verze EU) a v rámci čísla ZDM1YACP98B000059 až ZDM1YACP38B003894 (verze USA). Motocykly byly vyrobeny do 10.09.2007.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1281/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz Opel Vivarao.
 
Značka: OPEL.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: x 83, ES schválení typu e1 * 98/14 * 0170 * 11.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobky představují riziko požáru, protože možný zkrat je možný zkrat. Sada kabelů na přístrojové desce může být rub proti držáku spojkového pedálu nebo sloupku řízení. To může vést k elektrickým poruchám a zkratu s rizikem požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Celosvětově se dotýká 28307 vozidel, z toho 5618 vozidel v Německu, vozidla v modelu 2006 a 2007 s níže uvedenými čísly VIN. Tato operace se provádí pod kódovým názvem 07-C-023 a informace jsou k dispozici od prodejců. Identifikační číslo VIN: 7V 600005 až 7V 636469 (rostlina Luton, Německo), 6Y 951032 až 7Y 951283 a 64951032 až 74951283 (rostlina z Barcelony, Španělsko).
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1284/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Náhradní bubny pro brzdová obložení
 
Značka: FBK Marketing BRAKES.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C/R č.: K-2350, žádný čárový kód.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje karcinogenní riziko, protože obsahuje azbestová vlákna. Pokud se azbestové vlákno dostane do těla osob, existuje potenciální riziko vzniku rakoviny nebo azbestózy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje objednaný úřadem. Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Brzdová obložení pro náhradní bubny, zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1256/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky s dalekohledem.
 
Značka: TESCO.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  051105 – dalekohled, EAN: 5051008230864.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože plasty očí obsahují 9,91 % hmotnostních DEHP překračující povolený limit ve výši 0,1 % hmotnostních stanovený směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka – binokulární dalekohledy je vyrobena z tvrdého PVC, v moudri z oceli, kombinaci s oznámením „4x30“, části určené pro úzký kontakt s očima z měkčeného PVC. Balení – lepenka s průhlednou plastovou blistkou, s dalekohledem, s dalekohledem, s dalekohledem, s názvem výrobku ve 4 jazycích, doporučenou věkovou kategorií a s údaji o produktu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1258/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pastelické pastelky – Studenti Quality OIL PASTELS.
 
Značka: Faming.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  16 ks.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tyto pastelky představují riziko pro děti, protože béžová modrá crassa obsahuje 1 145,2 mg/kg barya (Ba) a natažená modrá cyon obsahuje 1 897,0 mg/kg barya. Obsah barya přesahuje limit 1 000 mg/kg stanovený v normě EN 71–3.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou pro hračky EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Pastelky se balí do lepenkové krabice s názvem „Student Quality Oil Pahrels Faaming, FAMING STATIONIONs“, počet kusů 16, označení CE a označení EN-71 v přední části, titul „Student Quality Fag“ s označením CE a obraz o nosorožci ve spodní části.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1261/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Popony na hraní.
 
Značka: Pony, Pony, Hello Pony We Love You.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. TL1900.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože množství di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) překračuje limit 0,1 %. Materiál z plastů v sedla obsahuje 23 – -25 % DEHP hmotnostních v měkčených plastových materiálech.Podle směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek nesmějí být některé ftaláty v hračkách používány v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Bateriový kůň (hnědý, černý, lamilc nebo růžový) se zvukem v balíčku na hnědé lepenky. Souprava sedadla, sedlo a kolík na vlasy jsou zahrnuty do soupravy (sady).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1263/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka – krustky s hračkou.
 
Značka: Safety Toys.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje:Chemické riziko, protože čirý materiál v plastovém obalu obsahuje 23 – -24 % hmot. měkčeného plastického materiálu, který překračuje maximální limit 0,1 % hmotnostních.Nebezpečí zalknutí, protože malá část (přilnavost zip) se může snadno oddělit a zapadnout do válce pro malé části.


Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách, směrnicí o omezení chemických látek a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Tři různé sestavy plastových hraček (údaje o zvířatech), všechny kolektory v plastovém balíčku se světle zeleným zipem a držadlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1265/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  . Sada hraček skládající se z teréteru a hračky s měkkým plstí GIORDANI.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GI00045
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Tento výrobek představuje vážné riziko pro zdraví, protože hračka neodolávala rázové zkoušce s ocelovou jehlou, která vedla k tomu, že zařízení, kde byla vytvořena měkká hračka úniku tekutiny (není povoleno podle normy).


Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Hračka se skládá z tekutého naplněného etheru a hračky plněné měkkým materiálem. Hračka se skládá z kruhu s 8 kuličkami, který je vyplněn kapalinou, protože obě půlky jsou barveny odlišně: zelená a žlutá. Pevná hračka ve tvaru lodi je k ní připevněna. Do něj jsou umístěny tři hlavy zvířat: myši, kitten a kakip zelené, žluté, oranžové a modré. Celá měkká hračka je vyrobena z krátkého vlákna.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1268/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozvíjející se hračky – vejce pocházející z Magic Spect Pet.
 
Značka: Hatch'em.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 00111500.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože hlava a krk tohoto zvířete se mohou snadno oddělit a že se vejdou do válce z malých částí, takže děti mohou spolknout nebo vdechnout. Kromě toho se produkt rozšiřuje o více než 50 % (62,9 %).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Pokud jsou dodrženy pokyny, je u vejce skrytá, která vyroste z vajíček. Rozměry vajíček: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 5,7 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1270/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka – Bokee panenka, Jia Li Toys.
 
Značka: BESSIE.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BESIE, kariéra Girl Diana.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP), než je přípustné.Podle směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek nesmějí být některé ftaláty v hračkách používány v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitele ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu, přibližně 30 cm vysoká.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1271/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Modelování pasty „Modelyne“.
 
Značka: Solargil.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 576840 008720 (žlutá), 3 576840 008751 (červená/oranžová), 3 576840 008737 (Fušoa růžová); č.j.: MOD 65 ja/mg/ro. .
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 25 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek nesmějí být některé ftaláty v hračkách používány v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné odvolání od spotřebitele ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pasta prodávaná v lepenkové krabici (5.5 x 5.5); hmotnost: 65 g.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1273/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skříňové hračky – špičaté BABIES.
 
Značka: TOYS R2 YOU.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje vážné riziko:U zkoušky tahem se při zkoušce tahem oddělilo nebezpečí zalknutí se zařízením, které vyzařuje zvuk. Položku tvoří malé části a zcela se vejdou do válce pro malé části, takže je děti mohou spolknout nebo vdechnout, a způsobit tak zalknutí.Chemická látka, jejíž obsahem je 38,7 % hmotnostních isoisonon-ftalát (DINP).
Podle směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek nesmějí být některé ftaláty v hračkách používány v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  3 skřínky s měkkými plastovými skříněmi (baby, kočka, bunny) jsou v balíčku. Zařízení k vyzařování zvuku se vloží do spodní části hračky. Rozměry: 22 x 23 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1274/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skřížikové hračky – hračka.
 
Značka: TOYS R2 YOU.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LS-9803.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože zařízení této hračky, které vydává zvuk, bylo při zkoušce tahem odděleno. Položku tvoří malé části a zcela se vejdou do válce pro malé části, takže je děti mohou spolknout nebo vdechnout, a způsobit tak zalknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Do pytlíku se zabalí 4 skříňové hračky s měkkými plasty (velké a 3 malé bunky). Zařízení vyzařující zvuk se vloží do dolní části každé hračky. Rozměry: 30 x 14 x 11 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1277/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mašobé – Witches Cape 45“.
 
Značka: Scream Machine.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo produktu 10116.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení pomocí uškrcení, protože šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení byly měřeny na 370 mm a 385 mm (nesmí být na žádném konci delší než 75 mm).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení dovozci.“ (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  45 „Witches cape“, dodávané v plastovém sáčku s lepenkou atnitem, a to na obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1282/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon:
 
Značka: Baby telephone.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 143–360C.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože víko držáku baterie mobilního telefonu může být otevřen jednou operací, bez použití nástroje a pomocí tlačítka a baterie jsou přístupné. Snímatelný kryt a knoflíkový článek jsou malé součástky, které děti mohou spolknout a tak se udusit.výrobek neodpovídá směrnici o hračkách a příslušné evropské normě EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Mobilní telefon (flipup hračky) je zdoben kreslenými kresleny (bunny, tygr apod.), který je vyroben z plastu bílé růžové barvy, pracující do 2 knoflíkových článků. Rozměry: 98 x 55 x 25 mm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1285/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nákladní automobil jako nákladní automobil – autokamion a kamion, kamion.
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Výrobek: Nákladní automobil jako nákladní automobil – autokamion a kamion, kamion. Značka: SUPERMOC. Typ/počet modelů EAN: 5900733112122, kód: 20331, o výrobku: Č. 13487A.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje riziko otravy, protože plastový materiál obsahuje 6 029,1 mg/kg olova (Pb), který překračuje maximální povolenou hranici pro olovo (90 mg/kg, 66,9krát, a 380,5 mg/kg Cr) nad mezní hodnotu pro chrom o 6,3krát (max. 60 mg/kg Cr).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Stavební nákladní automobil – výrobek z tvrzeného mechanického pohonu vyrobený z PVC, z chromu a ze zelené plochy s adhezivními značkami, což je modré a průhledné výrobky z polystyrenů (polystyrenů). Nákladní automobil je označen nálepkou s označením POWER POWER, těžkého strojem, kamionu, č. 13487A. Na dně jsou uvedeny další tři štítky s označením. Hračka se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1275/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetana.
 
Značka: Aromababy.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 9320873002002 na faktuře, kód šarže 31131A/07 2008.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 

Výrobek představuje bakteriologické riziko, protože obsahuje aerobní mikroorganismy 1 000 000 cfu/g. výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  „Strektován na limit“, 125 ml/4,23 zádr.Pregancy & Post Natal subjekt Cream v bílé plastové zkumavce.
Země původu:  Austrálie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1278/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dálkově ovládané zásuvky.
 
Značka: Zeus(r) Go/On!
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6899 S.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:Vzdálenost mezi ochrannými kontakty byla příliš malá ve čtyřech z pěti zkušebních vzorků,Při tepelném testu sepsala vidlicová deska oheň a teplota kontaktů se zvýšila o více než 150 K,— ve zkoušce odolnosti proti teplu se zásuvka stala narušenou tak, aby již nemohla poskytovat ochranu proti rozstřiku, a zásuvka by přestala být vhodná pro použití dveří.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Testované vzorky jsou dálkově ovládané zásuvkové sady, z nichž každý sestává ze dvou zásuvek a zařízení pro dálkové ovládání.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1283/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dálkově ovládané zásuvky.
 
Značka: KangtalElectric Co.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Flečtor HHM-461762, EAN 2046176200002.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:— i před zátěžovou zkouškou byla vzdálenost mezi ochrannými kontakty příliš malá u čtyř ze šesti zkušebních vzorků;Během zkoušky přirostli na oheň zásuvka a teplota kontaktů se zvýšila o více než 70 stupňů.Výrobek není v souladu se směrnicí o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a směrnicí o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dálkově ovládaná zásuvka, zahrnující tři zásuvky a dálkové ovládání; vstupní napětí, jmenovitý výkon: 230 V, AC, 50/60Hz, 5 A, max. 1000 W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 48