Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 34 ( Zveřejněno: 25/08/2017)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1117/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Bělidlo
 
Značka: SUPRA
 
Název: Super Cloro / Bleach - Eau de javel
 
Typ/číslo modelu:  3.89 litres/128 oz plastovým jug
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7460180000017
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kapalina má leptavé účinky, dráždí kůži a oči, ale postrádá vhodné piktogramy a varování a upevnění odolné proti otevření dětmi požadované pro tento druh výrobků.Uživatelé proto nemají žádné informace o bezpečném používání výrobku a o nebezpečích, která jim při kontaktu s kůží nebo při požití přípravku nastane.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Plastová jug obsahující 3.89 litry bělírny.
Země původu:  Dominikánská republika
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1156/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Přípravek na odstraňování vodního kamene
 
Značka: Kruidvat
 
Název: 1) Ontkalker Detartrant; 2) Formula Expert Ontkalker
 
Typ/číslo modelu:  8717333404291
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Používá-li se zařízení na kotle nebo kávovary, kapalina v zařízení výrazně pěna a přivede se do varu.To může způsobit spaření uživatele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Roztok odstraňování vodního kamene v láhvi o objemu 250 ml.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1148/17       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 140 LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  L140 (na výrobku);140 LED (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 795104 579170
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a mohou převednout.Konce drátu připájené na svorky blikající ovládací jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné dráty mají pouze základní izolaci a mohou přijít do styku s ostrými hranami.Izolace diod LED je nedostatečná.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz osvětlení, včetně sériových paralelních nevýměnných 140 světelných zdrojů LED.(35 modrá, 35 zelená, 35 žlutá, 35 červená).AC 220V-240V, třída 0 Hz.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1122/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: Grande Punto
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 2001/116 * 0217 * 45;typ:199
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od května 2016 do ledna 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chybné lemování generátoru mikroplynu pro upínací bod bezpečnostního pásu znamená, že v případě uvedení napínače bezpečnostního pásu se části generátoru plynu mohou oddělit a způsobit zranění cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1123/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Kadjar
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E2 * 2007/46 * 0475Typ:RFE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 11. března 2015 do 11. října 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku problému s kontrolním modulem airbagu se může airbag v případě nehody nezavádět nebo nesprávně používat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1124/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lancia
 
Název: Ypsilon
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 2007/46 * 0064 * 25Typ:312
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od září 2016 do prosince 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chybné lemování generátoru mikroplynu pro upevnění bezpečnostních pásů u předních sedadel znamená, že v případě nasazení napínače bezpečnostního pásu se části generátoru plynu mohou oddělit a způsobit zranění cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Řecko, Španělsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1146/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lancia
 
Název: Thema
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E11 * 2001/116 * 0141 * 14Typ:LX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od března 2011 do července 2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závada v generátoru plynu předního airbagu pro cestující může způsobit nekontrolovanou inflaci v době, kdy je airbag aktivován a vede k vypouštění malých kovových částic.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1147/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: 4-Series Cabrio, 6-series Gran Coupé, Cabrio and Coupé, M4
 
Typ/číslo modelu:  Typ:3c, 6C a M3ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0316, e1 * 2007/46 * 0562 a e1 * 2007 * 46 * 0377
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v červenci 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šroub na vnější straně sedadla jak předních sedadel, tak nesmí být řádně zabezpečen.Pokud svorka přichází volně, může se sedadlo posunout dozadu v případě nehody proti nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo, které by zvýšilo nebezpečí zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1150/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Micra (K14)
 
Typ/číslo modelu:  Číslo ES schválení typu:E9 * 2007/46 * 6454;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla jsou vybavena mechanickým klíčem a byla vyrobena mezi 23/05/2016 a 14/04/2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabelový svazek zapalování nesmí být správně zablokován v poloze.V důsledku toho se konektor může odpojit, což by mohlo vést k vypnutí motoru při jízdě bez možnosti opětovného startu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Řecko, Island, Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1153/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Nafukovací pásky
 
Značka: Playing Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Pink JL047028PF/JL047028NPF2) Žlutá JL047028PF/JL047028NPF3) 3D ladybg4) 3D Žabí5–3D chobotnice
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 4894532057238, 2, 4894532057245, 3), 4894532058082, 4, 4894532058075, 5) 4894532058068
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Horní svařování obou nafukovacích komor pásma nesmějí být dostatečně odolné a při používání se mohou trhat.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušnou evropskou normu EN 13138–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Nafukovací pásky v různých barvách nebo tvarech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1155/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Nafukovací pásky
 
Značka: Lief! Lifestyle
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 0773086
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 8712051534992 (modré zabarvení);2) 8712051534985 (růžová barva);Šarže 41151
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Horní svařování obou nafukovacích komor pásma nesmějí být dostatečně odolné a při používání se mohou trhat.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušnou evropskou normu EN 13138–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Nafukovací pásky pro děti v různých barvách a různé obrázky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1127/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská sedačka
 
Značka: RECARO
 
Název: Optia
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:6136
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nehody se sedadlo může oddělit od základny a bránit účinnému omezení dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://safety.recaro-cs.com/en/home

 
Popis:  Místo pro děti 9–18 kg.Sedadlo lze používat pouze v kombinaci s základnou ISO Fix „Recaro“ (Recaro) Fix nebo „Smart Click“.K dispozici v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Island, Lucembursko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1131/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská sedačka
 
Značka: RECARO
 
Název: 1.) Zero.1 R44; 2.) Zero.1 R129 i-Size
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:6300 a 6303, pořadová čísla dotčených produktů:KS01022139 – KS01024461 a KS0128355KS01035954 – KS01039574KS01048736 – KS01049087
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Odpovídající seřizovací zařízení pásu může být instalováno.V důsledku toho mohou být popruhy zajišťující dítě uvolněné, které by mohly snížit udržení v případě nehody nebo náhlého brzdění vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://safety.recaro-cs.com/en/home

 
Popis:  Místo pro děti 0–18 kg.K dispozici v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Německo, Řecko, Island, Lucembursko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1119/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná puzzle
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HF-PT-3175-CY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0467548000037
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé červené škálky se mohou snadno oddělit od puzzle puzzle, které vytvářejí malé části.Malé děti je mohou vkládat do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dřevěná puzzle ve tvaru krávy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1121/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka Gun
 
Značka: neznámý
 
Název: Night eagle vanguard
 
Typ/číslo modelu:  671
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6945795308396
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavka projektilů se může snadno oddělit.V případě, že dítě vtlačí do úst, může přísavka oddělení oddělit od zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hrachová pistolka s přísavkou 3 pěny s přísavkou.Kartonové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1126/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Toys Group
 
Název: Bathtub baby
 
Typ/číslo modelu:  Pořadové číslo:TG364136–604–249
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902553803846
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlavy panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:21,6 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenka z plastové panenky a růžová plastová vany, zabalená v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1130/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových pistolí
 
Značka: Hipo
 
Název: CITY POLICE
 
Typ/číslo modelu:  # HES22/EP5003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. CN-7830, EAN:5907700682435
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavost projektilů se může snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může se přísavka oddělení oddělit od zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Souprava se skládá z plastové střelné zbraně na hraní, 3 střely s přísavkami s přísavkami a lepenkové cíle s plastovým držákem.Plastové obaly s lepenkou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1133/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Rong Long
 
Název: My Lovely Baby - Tutu Love
 
Typ/číslo modelu:  9073
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:24,4 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Panenka z měkké plastové panenky (panenka) s modrou a růžově růžovou se nachází uprostřed.Panenka na vlasy má dva růžové barvicí pásky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1139/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele
 
Značka: neznámý
 
Název: Animal
 
Typ/číslo modelu:  KR1505193
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 10,1 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Jeden velký modrý uzávěr a 2 další malé závěry dodávané v bílé síti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1143/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu s medem
 
Značka: neznámý
 
Název: Masha and the bear
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8899 (na obalu);KA 45–1 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:> 20 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Panenka z plastu s medem (Maha a medová).Název podle cyrilice na obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1144/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky pro zvířata (mačkací hračky)
 
Značka: LT LIAN TAI
 
Název: Animal Forest
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:LT314
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:6950011089966
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračky obsahují di (2-etylhexyl) ftalát (DEHP) (změřená hodnota rované 20 % hmotnostních) a di (2-butyl) ftalát (DBP) (naměřená hodnota 0,27 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Soubor 6 plastových živočichů, v různých barvách, přibližně 14 cm vysoký, v případě dětí od 0 do 3 let zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1152/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Placky (float) z plastů
 
Značka: EVORA
 
Název: Kinder schommel ('Swing for children')
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4894532079643 (zelená); 4894532079650 (Červený)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Plastová prstenec pro úpravu výšky párky se může roztrhnout.To může vést k pádu dítěte na zem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–8.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastové nože pro děti v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1154/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná racele
 
Značka: Playing Kids
 
Název: Houten Racebaan (Wooden race course)
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 150143
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 4894532157365 (standard);4894532157372 (džungle)
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kola nejsou bezpečně připevněna k vozidlu a může přijít volně.Dítě by mohlo umístit tyto malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dřevěná závodní dráha zabalená v lepenkových obalech obsahujících 4 barevných automobilů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1118/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikioři
 
Značka: Disney
 
Název: Minnie Mouse
 
Typ/číslo modelu:  U-GR-2181
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8699049126059
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Haldy na krk bikini se mohou zachytit během různých činností dítěte, které vedou k zranění nebo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívky – Minnie Milouse růžové bikiny na 6leté dívky.Bikice má halter krčku se svobodnými čely.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1120/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské vložky pro plavení – bikini
 
Značka: Disney
 
Název: Minnie mouse
 
Typ/číslo modelu:  U-GR-1489
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8699049119136
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Haldy na krk bikini se mohou zachytit během různých činností dítěte, které vedou k zranění nebo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívky – Minnie Mika bikini pro 4leté dívky, červené a modré s bílými tečkami.Bikice má halter krčku se svobodnými čely.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1125/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámská obuv
 
Značka: Enplus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  R1605–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné u usní je příliš vysoké (naměřená hodnota 8,7 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergickou reakci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Bílé sandály dámské.Výška paty je asi 5 cm vysoké.Prodávané v bílé a růžové čelisti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1128/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké kalhoty
 
Značka: “TNTS"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry v prostoru pasu nejsou připevněny k oděvu a mohou se zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chlapecké kalhoty se dvěma kapkami o velikosti 13/158 (maximálně 14 let) s nápisem „NOVÝ YORK, Brooklyn, Sports and Co“.Kalhoty mají v prostoru pasu 22 cm dlouhé šňůry, které nejsou určené pro oděv.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1129/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí plavky
 
Značka: Honey
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SHAPEZRT: F539
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má šňůry na stažení, které jsou svázány na zadní část a kolem krku a které by se mohly zachytit během různých činností dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zelené dívčí plavky s bílými tečkami a motýly (věk do 7 a 7–14), s šňůrami se svobodnými konci v krku a na zadní části.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1132/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: KWS - Kids With Style
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé děti s dekorativními květy mohou snadno oddělit a vkládat do úst malé děti.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské boty s dekorativními květinami a Velcro.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1140/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: KIABI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VF089
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké.Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Pánská obuv.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1149/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: ddstep
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  026–8bl, č. 35
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v růžové usně je příliš vysoké (naměřená hodnota 18,0 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Kožená obuv pro dívky, bílá barva s růžovými a bílými květy.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1151/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské sandály
 
Značka: Bronx
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  43995-B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8717911792376
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota 5,0 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergickou reakci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Dámské sandály složené z hnědé a růžové usně.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1136/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: Caro white
 
Název: Lightening Beauty Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6181100530049C1/39879-A
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje hydrochinon (naměřená hodnota:4,1 % hmotnosti).Hydrochinon může způsobit podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Převzetí zamítnuto majitelem (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Smetana na zesvětlení kůže v oranžově zbarvené plastové nádobce o objemu 500 ml se šroubem a štítkem.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1137/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: Caro white
 
Název: Lightening Beauty Lotion
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6181100530001A2/39004-A
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje hydrochinon (naměřená hodnota:4,3 % hmotnosti).Hydrochinon může způsobit podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Vlastník nepřijal produkt (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Zesvětlení kůže na oranžově zbarvené láhvi o objemu 500 ml.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1138/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže pro zesvětlení kůže
 
Značka: Caro white
 
Název: Lightening Oil
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6181100530070I3/37451-A
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje hydrochinon (naměřená hodnota:4,3 % hmotnosti).Hydrochinon může způsobit podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Vlastník nepřijal produkt (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Olej na zesvětlení kůže se vloží do oranžovobarevné plastové láhve o objemu 50 ml se šroubem a štítkem.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1142/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  2–1 Mini trouba s horkými deskami
 
Značka: Emerio
 
Název: Multi Oven
 
Typ/číslo modelu:  MO-110489/MO-110489.2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Všechny čárové kódy jsou ovlivněny.
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabel uvnitř pece může být umístěn příliš blízko horkou desku.V důsledku toho se kabel může roztavit, což způsobuje úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Sušárna s teplejšími deskami, s výkonem 2930 W, 28 liter, Černá a bílá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1145/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  LED světlo
 
Značka: Qualedy
 
Název: LED Corn Light 360°
 
Typ/číslo modelu:  E27 Corn 9 Watts 3000K 900Lm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718885470239 článekMp012706 šarže 130802
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Elektrická izolace není dostačující.Uživatel se může dotýkat živých, neizolovaných částí světla.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598–1 a EN 62560.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  LED-baňka v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0113/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: neznámý
 
Název: FROZEN
 
Typ/číslo modelu:  19059–9
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Víčko prostoru pro baterie je možné snadno odstranit a baterie jsou přístupné.Dítě je může umístit do úst a umístit je do trávicího ústrojí, které způsobí zalknutí nebo poškození gastrointestinálního traktu dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115 a EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské mobilní telefony jsou zabaleny v blistě s lepenkou.Hračka je provozována dvěma bateriemi AA, které jsou součástí balíčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0114/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Trampolín
 
Značka: Thys Toys
 
Název: Trampoline rechthoek 153 x 215cm ('Rectangular trampoline 153 x 215cm')
 
Typ/číslo modelu:  KS0678
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8717973725893
 
Druh rizika:  Úraz
 
Trubka, na kterou je připevněna bezpečnostní síť, se může snadno oddělit:děti mohou být poraněny vyčnívající části nebo skoky přes síť náhodně, pokud přicházejí volně.Kromě toho existuje mezera mezi podložku a vycpávkou, kde se děti mohou proklouznout a dopadnout na zem nebo se dostat do pasti, a nohy trampolíny se mohou uvolnit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–14.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Obdélníková trampolín pro domácí použití, 215 cm x 153 cm, s bezpečnostní sítí, zabalená v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 34
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1134/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: Evobus
 
Název: Tourismo RHD, Tourismo RHD-M/2A, Tourismo RHD-L, Tourismo RHD-M
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0024, e1 * 2007/46 * 0025;typy:632 01 A 632 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od ledna 2016 do července 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Selhání okna slepeného slepeného okna na dveřích pro zdravotně postižené osoby může vypadnout a být zraněna vůči třetím osobám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1135/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: Evobus
 
Název: Sprinter City 65, Sprinter City 77
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E13 * 2007/46 * 1234 * 01, e13 * 2007/46 * 1146 * 02, e13 * 2007/46 * 1146 * 06;typ:GA-NF-XXL-M3, GA-NF-M3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od května 2012 do července 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sedadlo řidiče se sklopným rotorem má nevyhovující rozsah seřízení.V důsledku toho nelze za určitých podmínek plně použít parkovací brzdu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1141/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Volvo Trucks
 
Název: FE / FL
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0174, e2 * 2007/46 * 0175, e2 * 2007/46 * 0032, e2 * 2007/46 * 0166, e2 * 2007/46 * 0161, e2 * 2007/46 * 0034, e2 * 2007/46 * 0513, e * 2007/46 * 1375, e2 * *, e2 * 2007/46 * 1376 *Typy:FEA3C, FEB3C, FEF3C, FEL3C, FLB2C, FLB3C, FLA3C, FLD2C, FLD3C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2014 až 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Připojení se šroubovacím připojením v blízkosti zavěšení zadní nápravy je nedostatečné.V důsledku toho by se zadní náprava mohla stát špatně sladěnou, což by vedlo k nestabilním jízdním podmínkám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko