Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 47 ( Zveřejněno: 30/11/2007)
Oprava
Bylo změněno oznámení 1171/07 z týdne 45 (byly přidány typy výrobku).

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1227/07       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Fluorescenční pejet
 
Značka: Westside
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VOG č.: 619332, č. 24565059
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože lehké kapsle mohou pocházet ze slámy snadno a po mírném sání. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že jak děti, tak dospělí jedinci by mohli na poměrně tvrdé slámě žvýkat nebo osunout, riziko ohrožení či dýchacích cest, tedy zalknutí, je velmi vysoké.Byly hlášeny dvě nehody s dětmi v Rakousku. Lehké tobolky byly odpuštěny ze slámy a spolknuty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Na pejet průhledné, lehké, bílé, plastové pejet, každý s malým posuvným kapslím naplněné kapalinou. Aby bylo zajištěno, že kapsle nevyvinula ze slámy, je na žádném z nich v žádném případě tři prohlubně, čímž se sníží vnitřní průměr slámy. Šesti v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1225/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Venkovní povodeň na poli
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. ILU 0146, 1000 W, čárový kód: 060014600008.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu:Ostré hrany přes lanka,— nedostatečná mechanická odolnost (na jedné straně výrobku se rozbila a při mechanické zkoušce praskne).Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Černá obdélníková svítidlo se železným klihem pro zavěšení. Základna je opatřena nálepkou, která uvádí model, výkon a různé indikativní symboly. Obal je lepenkový rámeček s fotografií svítidla, modelu, „povodňového světla“ a výkonem, 1 000 WATT.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1230/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Úsporné svítidlo
 
Značka: LEXXA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: 439791 a 439790, EAN: 6 420617 647919 (za rok 439791) a 6 420617 647902 (za rok 439790).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože není dostatečná izolace mezi živými částmi patice žárovky a tělesa svítilny z metalizovaného plastu, která se dotýká ve chvíli, kdy je svítilna nahrazena. Při zkoušce pevnosti v elektrickém napětí mezi živými částmi zásuvky a tělesa žárovky (metalizovaný plast) došlo k poruše o 300 V, minimální požadavek je 4000 V.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Úsporné zářivky a výbojky (světelný zdroj s integrovanými předřadníky), 230 V, 3 W, 38 leds, reflektor z metalizovaných plastů, E14 a E27.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1239/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stěnová lampa (pevné svítidlo)
 
Značka: Glimex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Elektrický šok, protože vodiče nejsou správně projektovány (některé kovové prvky mají ostré hrany, průchodky nejsou pevně uchycené, takže dráty se mohou dostat do poškození) a základní kontaktu vodiče s přístupnými kovovými částmi;— požár, protože u zdroje světla chybí údaj o jmenovitém výkonu;Úrazy z toho důvodu, že ocelová trubka, která má ramenem, má hardy a body, steální deska používaná k montáži svítidla má obzory.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Svítidlo má bronzový kovový kryt. Paží vyrobené trubky je namontováno na průměru přibližně 13 cm na základní desce a na držáku z plastu E14 a ve stínu skleněné svítilny (průměr: 15 cm). Na svítidlo se vyrábějí ozdoby z železné desky a železných drátů (listy a okvětní lístky). Hlavní části svítidla: zástrčka pro připojení do sítě (2130; 2,5/250 ~ + ENEC); elektrické rozvodné sítě (SALCAVI SPA TAMLALLO (PU); H03VH2-F 2x0,75 mm²; HAR; IEMMEQU); hlavní vypínač (304; 2 (1) [1]/250 ~ 1E4; ENEC; CE); Držák světelného zdroje E14 (ELP 61; 6/250; T210; CE). Technické požadavky: 230V, objímka: E 14, třída II.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1245/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stěnová lampa (pevné svítidlo)
 
Značka: Glimex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  43
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko:Elektrický šok, protože vodiče nejsou správně projektovány (některé kovové prvky mají ostré hrany, dráty se mohou dostat k poškození, když kontaktují, klika nejsou dostatečně pevná), základní izolované dráty přicházejí do styku s přístupnými kovovými částmi;Požár, protože při jeho nahrazení nelze na zdroj světla vidět údaj o maximálním výkonu;Úrazy, protože ocelová trubka, která má objímky, má ostré hrany a body, steální deska používaná k montáži svítidla má obzory.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Svítidlo obsahuje bengálskou paži namontovanou na kovovou desku, plastový držák pro E14, který je na něj namontován, a na stín skleněnou zářivku. Na svítidlo se vyrábějí ozdoby z železné desky a železných drátů (listy a okvětní lístky). Hlavní části svítidla: zásuvka (Wiko 25/250), kabel ze sítě H03VH2-F 2x0,5 mm² BBJ HAR CE); přepnut vložený do kabelu (Ł2 NW 2,5A 250V); E14 držitel světelného zdroje (2/250 T210). Technické požadavky: 230 V, 50 Hz; 40W; objímky: E 14, třída II.; F-značka.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1251/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stěnová svítilna
 
Značka: RAFEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GALA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko:úraz elektrickým proudem, protože výrobek neprochází krouticí moment 2 Nm;vážné nebezpečí vzniku požáru a popálenin, protože:Nevhodné instalace částí výrobku, které nezaručují požadovanou životnost,Nedostatek základních informací, jako je klasifikace ochrany před úrazem elektrickým proudem, jmenovitý výkon, druh izolace a způsob instalace.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Je skládka ze skla a kovové barevné smetany a hnědé barvy. Průměr 12,5 cm a výška 23 cm. Výrobek nebyl opatřen označením CE ani technickými parametry. Další podrobnosti viz přiložený obrázek.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1228/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: KTM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SX, SX, EXC, EXC-F
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože uživatel nemusí plně uzavřít víčko plnicího hrdla benzinu, nebo se může nezáměrně stávkovat při jízdě, která umožňuje únik paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření, která maloobchodníci přijali. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Víčka plnicího hrdla palivové nádrže. Jedna je černá s oranžovým středem a druhá je černá. Číslo schválení typu: E1 * 2002/24 * 0285 * 00.
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1237/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – modely Lancia Musa, Lancia Ypsilon a Fiat Idea
 
Značka: Fiat and Lancia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 350 (Lancia Musa, Fiat Iidea), ES schválení typu e3 * 2001/116 * 0153 a typ 843 (Lancia Ypsilon), ES schválení typu e3 * 2001/116 * 0149.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku vadného svaru může přední náprava vyvinout kliknutím na patra. V krajních případech se může vozidlo dostat mimo kontrolu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lancia Musa a Fiat Idea model vyrobený v období od března 2005 do července 2005 s identifikačními čísly vozidel v těchto rozmezích: — Lancia Musa: ZLA35000001000933 až ZLA35000001035956; Podniku Fiat Idea: ZFA35000000055997 až ZFA35000000103352. Model modelu „Lancia Ypsilon“ vyrobený v období od ledna 2005 do července 2005 s identifikačními čísly vozidel v tomto rozmezí: Lancia Ypsilon ZLA84300002089857 až ZLA84300002171055.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1238/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – model Chevrolet Captiva
 
Značka: Chevrolet
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: KLAC, ES schválení typu e4 * 2001/116 * 0113 * 00 *.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože na vozidlech s ráfky s ráfky mohou matice kol pracovat volně a způsobovat trhliny na povrchu disku kola. Zkoušky ukázaly, že tyto škody jsou způsobeny ráfky, které na uzle neleží.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Celosvětový problém se týká 12 876 vozidel (model 2006 až 2008), včetně 3 605 vozidel v Německu. Číslo dílu typu „ocelového kola“ za rok 16 je 96 626 210. Provoz se provádí podle předpisu OSB07–2E-056 a informace od prodejců jsou k dispozici.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1246/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Volvo XC90, XC70, V70, S60 MY 2006
 
Značka: Volvo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Volvo XC90; XC70; V70; S60 MY 2006
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru v důsledku podstatné závady, šle a šrouby, které jsou držiteli vstřikových vstřikovačů, se mohou oddělit, brzdit přívod paliva do motoru a způsobit nelegální spalování, ztrátu výkonu a dokonce únik paliva. Může jít o kouř a vůni motorové nafty. Za extrémních podmínek může dojít k požáru v motorovém prostoru. Společnost prohlašuje, že firewall mezi prostorem motoru a prostorem pro cestující je konstruován tak, aby řidiči umožňoval zastavit vozidlo a nechat jej nezranit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Volvo XC90; XC70; V70; S60 MY 2006
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1249/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Renault Modus
 
Značka: Renault
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ P, ES schválení typu e2 * 2001/116 * 0319
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože při svařování vodicí trubky na opěradel předních sedadel, které může v určitých případech vyhovovat požadavkům, může být při svařování vodicí trubky na jedné straně použito nevyhovující umístění částí, což může vést k tomu, že se do vodicí trubice uvolní rám.
To má za následek nedostatečnou podporu opěrek hlavy na nebezpečí, že ti nejsou schopni odolávat vlivu srážky nebo nehody.Dotčená vozidla se podrobí kontrole a příslušné složky se vymění podle potřeby.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se vozidel vyrobených v období od 27. října 2004 do 28. října 2004.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1229/07       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Záchranná vesta na koně – úroveň III ochrany u koní určených k chovu koní
 
Značka: Alpha Horse
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ochranná známka pro jezdce koní
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože neodolával zkoušce, pokud jde o absorpci otřesů, ochrannou materiál a přizpůsobivost pro uživatele.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13158.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Bezpečnost na druhou smluvní stranu pro jezdce koní
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1220/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pavolovec trnitý
 
Značka: TESCO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Všechny kódy šarží
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože řetězec může být prodloužen podle způsobu jeho použití. Hračka proto představuje vážné nebezpečí uškrcení balením kolem krku dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tesco upřednostňuje smíšenou pavonu
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1222/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plameing – prstenec Koleso- Swim, 61 cm
 
Značka: Bestway®, SURF AND SUN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  61 cm (74), na nálepce č. j.: 03 40364, EAN: 8585017540364
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Ventil obsahuje 20,5 % hmotnostních látky DEHP a 0,73 % hmotnostní látky DINP,— žlutá plastová fólie s tiskem obsahuje 15,1 % hmotnostních DINP.Podle směrnice 2005/84/ES se nesmí v hračkách používat ftaláty a u výrobků určených pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Nafukovací plachy o průměru 61 cm, vyrobené z průhledného PVC v různých barvách, balené v průhledném sáčku s vloženým papírem. Ten obsahuje obrázek o výrobku, jeho název, logo Bestway a SURF A SUN v přední části. Na zadní straně obalu je uživatelská příručka, varování v různých jazycích a označení věkové kategorie pro děti. Je také připojen štítek s informacemi ve slovenském jazyce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1223/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plamelus – Nafukoovaria veľryba – Whale jedoucí
 
Značka: INTEX®, The wet set®
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  213x109 cm, # 58561, kód EAN: 078257585236, na štítku: 158561.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Ventil obsahuje 0,42 % hmotnostních látky DEHP a 4,5 % hmotnostní látky DINP,— Černé plastové fólie obsahují 19,4 % hmotnostních DEHP,— bílá plastová fólie obsahuje 20,4 % hmotnostních DEHP.Podle směrnice 2005/84/ES se nesmí v hračkách používat ftaláty a u výrobků určených pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Hračka – nafukovací velryba je vyrobena z měkčeného PVC, dole je bílá, horní je černá, s upozorněními v různých jazycích o rozměrech 213x109 cm. Hračka se zabalí do papírové krabičky s barevným tiskem – na přední straně obrázku o výrobku a na zadní straně. Štítek ve slovenském jazyce s názvem distributora, upozorněním a kódem je připojen k obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1224/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pluška velká
 
Značka: LOUISE MANSEN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QJ056
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části (oka) lze oddělit silou menší než 90 N a části, které se vejdou do válce pro malé části. Děti mohou malé části umístit do svých úst a sytiče.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plní se pod měkkým platkem, béžovou barvu s tmavohnědým nosem. Oči jsou vyrobeny z černého plastu, nosu a úst černé nitě. Spodní strany chodidla jsou vyrobeny z hnědé látky. Má převážně tmavohnědou kontrolu kolem krku. Je připojena látková etiketa. Výsledek je plněn s granulemi. Výška: přibližně 30 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1226/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací platoing – želva (Koleso na plavaniv- kanynačka)
 
Značka: JIANLING (on the product)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Ventil obsahuje 14,9 % hmotnostních látky DEHP a 0,2 % hmotnostní látky DBP,— žlutá plastová fólie s tiskem obsahuje 0,34 % hmotnostních látky DEHP a 12,9 % hmotnostní látky DINP,— zelená plastová fólie s tiskem obsahuje 13,5 % hmotnostních látky DEHP a 0,74 % hmotnostní látky DINP.Podle směrnice 2005/84/ES se nesmí v hračkách používat ftaláty a u výrobků určených pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Nafukovací prstenec na plavání ve tvaru želva, která se vyrábí z měkčeného PVC. Dno má oranžovou, oranžovou, oranžovou, modrou. Hlava, ocas a nohy jsou zelené, zabaleny do sáčku z PVC se nálepkou, která obsahuje název produktu a distributora z České republiky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1232/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Princess Club
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Enched Princess princezna bodech č. 3322 na faktuře, Magical princezna & bahna č. 3326 na faktuře.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tyto výrobky představují chemické riziko, protože:— materiály v Enchované princezna & Horse obsahuje 21 – -48 % DINP (obličej, sedlo) a 4,2 % látky DEHP (nominální) v měkčených plastových materiálech,— materiálů v Magical princezna & Mkoní obsahuje 41 – -46 % hmotnostních (obličej, obuv) měkčeného plastického materiálu.Obsah ftalátů v hračce překračuje povolené limity ve výši 0,1 % hmotnostních stanovené směrnicí 2005/84/ES. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  — Enched Princess princezna & moru obsahuje panenku, koně, tiera atd. (sortiment barev 3): fialová, růžová, modrá). — Magical princezna & mikrony obsahuje panenku, kojí a štětku (směs 3 barev: fialová, růžová, modrá).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1234/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plameing – mořská zvířata plaví
 
Značka: Bestway®, SURF AND SUN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  64 cm (25 „), 8855, # 36021, EAN: 8595046388554
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Ventil obsahuje 0,20 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP),Růžová plastová fólie obsahuje 11,5 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP).Podle směrnice 2005/84/ES se nesmí v hračkách používat ftaláty a u výrobků určených pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a z oběhu spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nafukovací plaviček o průměru 64 cm s připojeným hlavou, lopatkami a ocasem, potištěná oka, nos a ústa, v průhledném sáčku s vloženým papírem. Ta obsahuje obrázek o dvou modelech výrobku (růžové piadg a modrý delfín), její název, velikost a logo v přední části, uživatelskou příručku, varování v různých jazycích a označení věkové kategorie dětí na zadní straně. Je také připojen štítek s informacemi ve slovenském jazyce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1235/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plain plain – Nafukovka lietadlo – flotační vzdušný prostor – letadlo
 
Značka: JUMBO JET
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  100x92 cm, CS-A 1070, kód EAN: 8511690027694.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Ventil obsahuje 22,3 % hmotnostních DEHP,— průhledná plastová fólie s tiskem obsahuje 22,0 % hmotnostních DEHP,— modrá plastová fólie obsahuje 24,4 % hmotnostních DEHP.Podle směrnice 2005/84/ES nesmějí být v hračkách použity ftaláty ani u výrobků určených pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Na vzdušné ploše je umístěna ve formě vzduchového lože z měkčeného PVC, velikost 100x92 cm, dno modré barvy, horní vářátko s tiskem, na přední straně je připojeno žluté plastové kolo. Náplň: transparentní plastový pytel s vloženým papírem obsahujícím obrázek o dvou modelech výrobku, název výrobku, kód, označení CE, původ a výstrahy. Dva štítky jsou připojeny k sáčku s informacemi o výrobci, zemi původu, upozorněních atd.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1236/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plain modrý
 
Značka: HIT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KK/DMU/103
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože:Ventil obsahuje 17,5 % hmotnostních DEHP,— zelená plastová fólie s tiskem obsahuje 19,4 % hmotnostních DEHP.Podle směrnice 2005/84/ES se nesmí v hračkách používat ftaláty a u výrobků určených pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nafukovací delfín na zlatou barvu s potiskem a ústy, vyrobený z PVC. Náplň: průhledný plastový pytel s následujícím značením na nálepkách: údaje o distributorovi pro Slovensko, uživatelská příručka a výstrahy, logo a adresa výrobce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1240/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Binokulární dalekohledy – Calekohcad TELESCOPE
 
Značka: ROYAL TOYS (on packing), SHUANG JIAN (on the product)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SJ4X46 (o výrobku), 119293
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože oční kousky obsahují 4,25 % hmotnostní DEHP.Podle směrnice 2005/84/ES se nesmí v hračkách používat ftaláty a u výrobků určených pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora a maloobchodníků. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka – dalekohled do stříbroné barevné kombinace, součásti určené pro úzký kontakt s očima, se provádí z měkčeného PVC. Výrobek je označen slovy SHUANG JIAN, SJ4X46, CE, piktogram stáří. Náplň: lepenková lepenka s průhlednou plastovou blistrem a obrázky vojáka s teleskopem v přední i zadní části a s informacemi o dovozci a distributorovi – WIKY, varování v různých jazycích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1241/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Systém SWIM
 
Značka: AIXIANG TM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 8511690044813, typ: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 90 cm.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Ventil obsahuje12,0 % hmotnostní DEHP,— žlutá plastová fólie s tiskem obsahuje 11,8 % hmotnostních DEHP.Podle směrnice 2005/84/ES se nesmí v hračkách používat ftaláty a u výrobků určených pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prstenec plaku o průměru 90 cm vyrobený ze žlutého PVC v nabídce různých velikostí, oznámení o kruhu: Systém SWIM s řadou písmen A, B, C nebo D, série ABCD, varování v různých jazycích v blízkosti ventilu, zabalený v průhledném sáčku s vloženým papírem obsahujícím obrázek o přípravku, obchodní název AIXIANG TM, původ a nabízené velikosti plavání plaku. Na obalu je přilepena nálepka s obecným názvem „Nafukovacka“ (nafukovací), varováními a dalším označením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1243/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Barvy – temperové barvy
 
Značka: SaKOTA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CEA 2039, 12 ks, EAN: 5997875720391
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje riziko otravy, protože růžová barva obsahuje 143,9 mg/kg olova (Pb), který překračuje limit pro olovo (90 mg/kg) stanovený v příslušné evropské normě EN 71–3. výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek – temperové barvy balené na 12 kusů v lepenkové krabici. Každá barva je balena do plastové zkumavky, jejíž barva odpovídá barvému odstínu barvy v trubici. Lepenkové krabice obsahují obrázek o tygrech a chlapce s kartáčky a nastíněnou knihou barev, tituly „Creative Junle“ ve čtyřech jazycích, kód a počet kusů v balení, distributory pro různé země na straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1244/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kruhoplavý kruh – nafakovacie zviertaká
 
Značka: Bestway®
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  188 cm (74 „), # 36041, EAN: 821808360413
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Ventil obsahuje 26,7 % hmotnostních DEHP,Průsvitná plastová fólie obsahuje 23,2 % hmotnostních DEHP.Podle směrnice 2005/84/ES se nesmí v hračkách používat ftaláty a u výrobků určených pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Nafukovací plavání plaví do tvaru kordu z průhledného oranžového PVC s potiskem – oka na hlavu, žluté maculae na zadní straně, 188 cm dlouhé, boční otvor hlavy k zasunutí ocasu, kterým je vytvořen prstenec pro plavání. Náplň: průhledný plastový pytel s vloženým papírem obsahujícím obrázek o přípravku, jeho název a logo v přední části, uživatelská příručka, upozornění v různých jazycích, věková skupina pro děti, kód EAN na zadní straně. Podle nálepky přilepené k balení je hračka vyrobena z materiálu – vinylu 0,25 mm, vhodný pro děti do 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1247/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu – Dol Collection Collection (Dodem Collection)“
 
Značka: Alex Collection, Funky Things
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN 712296056037 (obal) nebo 36447001211000000200 (TEdi-nálepka), úkol/předmět č. 3644700
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje 38,8 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
Podle směrnice 2005/84/ES se nesmí v hračkách používat ftaláty a u výrobků určených pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  29 Přízní plastová panenka „Barbie“ ve tvaru ženy s červenohnědými jemnými zvířecími chlupy, nošení krátké bílé letní podložky s potištěnou růžovou a modrou motýlem a černý pas; zabalený do modrého denimového kartonu s jasnou plastovou fólií, vytištěný pomocí: „Ostoy Trading B.V.“, CE, „Nevhodné pro děti mladší 3 let s uvedením malých částí, které by mohly být spolknuty“ a symbol „Nevztahuje se na děti ve věku 0–3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1231/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Oděvy pro děti – Girlův soubor (Dievcenhská súpravva)
 
Značka: O&S Children's Wear 12
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  velikost č. 12 (2,5 let), 562–869-WZS (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože sešroubované kuličky lze oddělit silou tahové síly 50 N a zcela zapadnout do válce pro malé části.Vzhledem k tomu, že výrobek je určen pro děti do 36 měsíců, představuje pro něj vážné nebezpečí udušení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce a distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vyměňovaná dívka – tričko a okruží zelené barvy, jejíž materiálové složení bylo prohlášeno za materiálové složení: 65 % bavlna, 35 % polyester, žádosti na přední straně: korálové postavy, strunné kuličky s jedním koncem, které se nasejí na tričko.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1233/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty (etské nohavice)
 
Značka: PEPERONCINO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  velikost č. 2 – dva roky staré děti, označení W- 54 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části (sešroubované kuličky a flitry) se oddělily ve zkoušce momentu krutu a části se zapadají do válce pro malé části.
Vzhledem k tomu, že výrobek je určen pro děti do 36 měsíců, představuje pro něj vážné nebezpečí udušení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětské kalhoty z „denimu“, velikost 2, deklarované materiálové složení: 65 % bavlna, 35 % polyester. Aplikace: na pravé kaptě se na pravé kaptě vytvarovala kovozka, korunka z náhubků náhubků na levé straně, šest květin z gmetrového materiálu (flitry a korálky), tři korálky a tři zrna z vajec ve tvaru skořápky na každé nohu. Označení W-54 na papírové etiketě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1250/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Blaha dětí – Detská blenská
 
Značka: Trend
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože kuličky mohou být odděleny moment krutu a plně se vejdou do válce pro malé části.Vzhledem k tomu, že výrobek je určen pro děti do 36 měsíců, představuje pro něj vážné nebezpečí udušení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětské halenky v růžové a zelené barvě, deklarované materiálové složení: 65 % polyester, 35 % bavlna. Podání žádosti na přední straně: textilní šňůrka sešroubovaná ve středu se třemi plastovými kuličkami na koncích.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1252/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení a výstroj dětí sestávající ze dvou částí
 
Značka: RICO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění, protože je v kovovém prostředku ostrý okraj.Tento výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Výstroje pro děti sestávající ze dvou částí (halenka a krátké šortky) s papírovou etiketou s nápisem RICO a číslem LY-22, světle modré barvy, s květinou připojenou k bezpečnostnímu prostředku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1221/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Sabine Milky Soap, Ginger Orange, 200 ml
 
Značka: SABON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 02652L ex 12/09; 504105
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 90 µg/kg N-nitrosodiethanolaminu, který je klasifikován jako lidský karcinogen.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Kotel na 200 ml
Země původu:  Izrael
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1219/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Boolečky na elektrický ohřev používané k sušení nehtů na suché nehty
 
Značka: PRO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz na balení: PRO ELECTRIC WARMING BOOKTIES 220V/40W.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Zařízení neselhalo elektrickou zkoušku pevnosti,Ohebná šňůra řídící jednotky nevyhověla trakční zkoušce,


byl zaznamenán podélný posun o více než 2 mm.
Značky a návody k použití jsou navíc nedostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kabočky (bookery) napojené na síť, lepenkové obaly 36 x 23 x 5.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1248/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  AC adaptér – Napětí napětí
 
Značka: XDOM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Mobilní napájení UD 5215
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Posílení izolace mezi obvody, při nichž dochází k nebezpečnému napětí (230 v AC), a 12 proti stejnosměrného napětí měniče je menší, než je požadováno (měřeno 1 mm),Zásuvka s zásuvkou není opatřena krycí deskou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šedě pruhovaná komora nesoucí slova „Mobile Power“ v zeleném stavu. Elektrická zásuvka a červená elektrická zásuvka. Výrobek se dodává dvěma dílci Crocodile. 150W/15Hz.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 47