Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 45 ( Zveřejněno: 16/11/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1176/07       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetování není k dispozici.
 
Značka: Intenze colors.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Různé.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují vážné chemické riziko, protože azobarviva obsažená v přípravcích mohou uvolňovat karcinogenní aromatické aminy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Plastová průhledná láhev s plastovým víčkem. Obsahuje přibližně 50 ml.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1177/07       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetování není k dispozici.
 
Značka: Millenium.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Různé.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují vážné chemické riziko, protože azobarviva obsažená v přípravcích mohou uvolňovat karcinogenní aromatické aminy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  18 různých barev tetování. Plastová průhledná láhev s plastovým víčkem. Obsahuje přibližně ½ OZ.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1169/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – Volvo V70, XC70.
 
Značka: Volvo.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo podvozku V70: 0000342–0013463, VIN V70: 0013464–0046589, VIN XC70: 0010288–0033628, číslo XC70: 0000328–0010287
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože existuje možnost, že boční/opominutový airbagový systém nefunguje správně z důvodu chybné funkce v softwaru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se 2008 modelů vozidel.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1172/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky. Položka zahrnuje křížku mezi skerter/Sskateboard/motocyklů (motorový pohon s motorem).
 
Značka: G WHEEL.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Pořadové č. L5ALEHL037S021343
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko: Úrazy v důsledku:


— Nepřiměřená brzda,

Bezpečná škrticí klapka,

Ventil v pneumatikách není bezpečný,

Vysoká hladina hluku,

— neadekvátní blatník.


Popáleniny v důsledku:


Je teplota výfukového systému příliš vysoká,

Únik paliva,

— nedostatečná bezpečnost palivové nádrže
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení dovozu ze strany dovozce. Zabavení produktů orgánem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dva kolové 14 „motorový benzin o průměru 50CC“. Řízení pomocí noha umístěného na desku uprostřed předního kola. Zadní stopa umístěná na plavidle uprostřed zadního kola. Škrticí klapka a brzda se ovládá sypkým kabelovým kabelem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1171/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky – soupravy (sady) s plastovou patky
 
Značka: Bindeez, Aqua Dots, and Aquaperl (France)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Aquaperl (Francie) — Mini sady Aquaaperl přímý plata 5010065930704–5 EUR — Mini soupravy Aquaperl křížový rošt 5010065930711–5 EUR — Zástavné subjekty – zvířata 5010065930759–10 EUR — Červený předmět – oceán 5010065930742–10 EUR — Rechtlange Subject – Fire muž 5010065930773–10 EUR — Rechtlange Subject – Droosaur 5010065930780–10 EUR — Zástavné subjekty – Poey 5010065930735–10 EUR — Recheridge Subject – Fantay 5010065930766–10 EUR — Dovedné fosforeskující perly 5010065930810–10 EUR — Rechtované křišťálové perly 5010065930803–10 EUR Lékárnička 5010065930827–15 EUR Kreativní stanice 5010065930698–25 EUR — Super Studio 5010065930681–50 EUR. Bindeez (Itálie) „Superstudio“ – kód výrobce, Moozo Ent.: WB00–4E-GI, Gichi Preezisi kód: CCP20060, EAN čárového kódu: 8005163200603 — „Starter pack“ – kód výrobce, Moosese Ent.: WB00–2E-GI, Gichi Preezisi kód: CCP20066, EAN čárového kódu: 8005163200665 — „Reyvyplnit“ – kód výrobce, Moosese Ent.: WB00–0E-GI, Gichi Preezisi kód: CCP20065, EAN čárového kódu: 8005163200658 — „Starter pack Gorli/cuccioli“ – kód výrobce, Moosese Ent.: WB06–8E-GI, Gichi Preezisi kód: CCP20067, EAN čárového kódu: 8005163200672. Bindeez (Německo) Sériové číslo: 70019921/31/41/51/11/01, EAN 8001444318173. Různé soupravy (sady) činností (skupin): „startér Pack“, balíček činností, Theded Pack, SupStudio, Tray Pack (Pack Pack), Balíc Pack. Obaly obsahují až 500 plastových korálků, šablony, tácky, rozprašovací pero a rozprašovací lahve.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje riziko otravy, protože plastové korálky byly postříkány toxickou látkou 1,4 butandiolem (BDO). V případě požití může BDO metabolizovat v těle látky gama-hydroxybutyrát (GHB), což je drogová látka. Tato látka může způsobit závratě, křeče a bezvědomí a při vyšších dávkách mohou také způsobit kóma a smrt.
V celosvětovém měřítku byly oznámeny různé incidenty.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitele ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tyto výrobky se používají k připojení perel (korálků) s vodou k vytvoření a stanovení hodnot.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1173/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová zvířata – miei giochi.
 
Značka: CiGiochi C B A.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí zalknutí, protože během zkoušky v tahu se hlava strojvedoucí, která se nachází v lodi, oddělila s tahovou silou 85 N místo 90 N a zcela zapadá do válce pro malé části.


Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  „No fetalati“ je napsán na balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1175/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka.
 
Značka: Ferrari 248 F1, 1:18th Scale Radio Control.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nefakturou na faktuře XQ069A.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože černý materiál v pneumatikách obsahuje 18 % di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), který překračuje maximální povolený limit ve výši 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Společnost red Ferrari F1 a černé pneumatiky v červeném obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1179/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Trampolín.
 
Značka: Unknown.
 
Název: Trampoline.
 
Typ/číslo modelu:  Kód PICWIC: 1505227, referenční číslo dodavatele: INH1484–38.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku:


Přístupné ostré hrany na koncích pružin.
— hrany vrtáků na koncích kovových tyčí, kteří spojují pružiny a hadici trampolíny a tvoří přístupné ostré hrany.

— nepřítomnost označení na výrobku, která svědčí o tom, že výrobek je určen výhradně pro použití v rodině a zda se používá pro použití ve vnitřních prostorách nebo ve venkovním prostředí.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami EN 71–1 a EN 71–8.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Bylo vydáno dobrovolné stažení distributor.Tisková zpráva z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Trampolín 96 cm, balený v lepenkové krabici.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1182/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské nafukovací sedadlo pro vodu – Detské navokue sedátko do vody (sekuse).
 
Značka: INTEX.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  77x58 cm, článek č.: 59570.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože:Ventil obsahuje 0,54 % hmotnostních DINP,Růžová plastová fólie obsahuje 19,8 % hmotnostních DINP,Fólie s modrou plastovou fólií s tiskem obsahuje 20,9 % hmotnostních DINP,Transparentní plastová fólie s tiskem obsahuje 21,9 % hmotnostních DINP.Podle směrnice 2005/84/ES se nesmí v hračkách používat ftaláty a u výrobků určených pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Nafukovací sedadlo se vyrábí z měkčeného PVC v tvaru Hippopotamus. Tato barva je růžová s kroužkem modré a tmavě modré barvy. Sedadlo má bílou plastickou vycpávku ve středu se dvěma otvory pro nohy dítěte. Hračka o velikosti 77x58 cm je zabalena v průhledném plastovém sáčku s papírovou kartou. Na přední straně jsou zobrazeny tři modely výrobku a velikost výrobku a na zadní straně názvy výrobků a upozornění v různých jazycích, symbol věkové kategorie pro děti a označení CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1184/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plameing – Plávacie kooleso.
 
Značka: HIT.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KK/DMU/104 (na štítku).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože:


Ventil obsahuje 18,0 % hmotnostních DEHP,

— bílá plastová fólie s tiskem obsahuje 21,4 % hmotnostních DEHP,

— žlutá plastová fólie s tiskem obsahuje 22,4 % hmotnostních DEHP. Obsah ftalátů v hračce překračuje přípustné mezní hodnoty stanovené směrnicí 2005/84/ES.


Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Nafukovací plameček se vyrábí z měkčeného PVC. Spodní část je žlutá, horní část je opatřena varnými pruhy – vpředu se připevněnou nafukovací hlavou s anténami a zamalovanými očima, nosem, ústa a líckem, je připevněn ocas. Balíček hračky je transparentní s jedním nálepkou ve slovenském jazyce a druhý s údaji v polském jazyce. Upozornění na výrobku jsou v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1168/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přilnavý odstraňovač – PROSEPTINE antiadhésif, roztok pro aplikaci locale.
 
Značka: GIFRER.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód ACL 7618619
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálenin, protože v oblastech, které přicházejí do styku s výrobkem, poskytuje prohlášení o čtyřech nežádoucích účincích druhého stupně stupně popálenin.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobce z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kovová láhev na 125 ml v modré a bílé barvě.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1178/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty.
 
Značka: Spaghetti Strap.
 
Název: Nail polish.
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky v faktuře 560.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje dibutyl-ftalát (DBP), který je v kosmetických přípravcích zakázán v souladu se směrnicí 76/768/EHS.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Narůžovělá žel 15 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1181/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty.
 
Značka: Pinnacle.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Nurnazraku Golden Glow, 10.Pinnalis Winter sunris, 11.Pinnalis Blossom krás, 12. Opinnazraku Evening shimmer, 13. Spinnazraku Frosted row, položka č. 520360, 14. Pinnazraku Aurora Borealis, bod č. 520351, 15. Nurnozračný Snow, 16. Jpinnazraku Sens replained, 17. Viz bod č. 520361, 18. Spinnalis Winter’ssen, položka č. 520352, 19. Opinnazraku Natural Beauty, bod č. 520354, 2. Parno, pusu Lavender, 20. Pinnakát Fire Glow, bod č. 520365, 21. Podniku pinnazraku Magnicift lilac, bod č. 520381, 22. Bod č. 520377, bod č. 23. Příroda společnosti Dellight, bod č. 520371, 3. Nurnoble Sunset Shimmer, 4. Nurnule Morning Bluh, 5. Opinzoru Tranqulity, 6. Opinnovi podzim v Bloom, 7. Nurnakát Natural Passion, 8. Spinnalyd Day Light, bod nr 520364, 9. Orupeň zlatý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1. 672047204552 A 10. 672047204460 A 11. 67204724163 A 12. 672047204378 A 15. 672047204088 A 16. 672047204132 A 2. 672047204385 A 3. 672047204156 A 4. 672047204149 A 5. 672047204422 A 6. 672047204545 A 7. 672047204507 A 9. 672047204118
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje dibutyl-ftalát (DBP), který je v kosmetických přípravcích zakázán podle směrnice 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Leštidla na nehty ve 15 ml lahví.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1183/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zubní pasta
 
Značka: Sensodyne Original and Sensodyne Mint.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PROD 07/2005
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 3 % na hmotnost diethylen Glyco.dobrovolném stažení z trhu ze strany dodavatele.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Tisková zpráva byla vydána z trhu a z oběhu od spotřebitelů nařízeno.Tiskotisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Konec platnosti odchylky 08/2008. — Sensodyne Original – růžová hmota v plastové bílé trubce s modrým a růžovým označením. Název přípravku v angličtině na jedné a arabštině na straně druhé. Mincovna Sensodyne – zelená hmota v plastové zkumavce se zelenými a modrými znaky s názvem přípravku v angličtině na jedné a arabštině na straně druhé.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1170/07       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Zahradnou zahrabku (zahradu).
 
Značka: Lesli Recreatie B. V.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  61 cm, 3 cm,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8714365455017
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje vážné riziko pro zdravotní riziko, protože:


Knot není určen k tomu, aby zabránil malým dětem v přístupu k němu,

Otvor pro držák/plnicí otvor nemá bajonetový uzávěr, který vyžaduje dva samostatné pohyby (tisk a rozjezd), aby jej mohli otevřít,

Pokud se nádoba vyprosí přes olej, dá se snadno rozlít, a to v nejhorším případě, zatímco knot hoří (nebezpečí požáru). Kromě toho nejsou uvedeny předepsané informace o výrobku (upozornění, označení na obalu, návod k použití atd.).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné odvolání od spotřebitele ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor 3 zahradních zařízení v blistru v blistru se zelenou etiketou a bílou kartou. Zahrada, která je zabudována do bambusu. Výška 61 cm. Text štítku v několika jazycích: „GARDENTORCH BAMBOO, 61 CM SET A 3 PIECES“, „SPECIIAAL gemiaakt in China voor Lesli reparretie B.V. Lichtenvoorde“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1167/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka baterií
 
Značka: CYBER NOK-3310.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: BML 162 089 R1A 402 0038 – UK, EAN: 6 430014 820556.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože není dostatečná elektrická izolace mezi primárním obvodem, který je připojen k síti, a sekundárním obvodem, na kterém je možné se dotýkat. Vedlejší obvod se může dotýkat výstupního kabelu. Vzdálenosti mezi oprávněním a vzdálenostmi v transformátoru TR1 mezi primárním a sekundárním vinutí jsou menší než 4 mm/5 mm; měřeno minimálně 0,45 mm/mezi výstupem ze sekundárního vinutí a primárního vinutí; měřeno minimálně 0,2 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Nabíječka baterií pro mobilní telefony, výrobky typu „plug-in“ (typ „plug-in“). Uzavřený kryt z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1174/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přehrávač DVD.
 
Značka: Denver
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DVD-766
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 706751 007248
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Neexistuje dostatečná elektrická izolace mezi primárním obvodem napojeným na síť a sekundárním obvodem, na který se lze dotknout. Vedlejší obvod se může dotýkat prostřednictvím výrobku připojeného k výstupnímu terminálu.

— vzdálenosti mezi primárním vinutí a druhotným vinutí vinutí a mezi primárním vinutem vinutí druhého vinutí a mezi primárním vinutí ovinutí a výstupem vinutí hlavních vinutí jsou menší než 5/4 mm (měřeno minimálně 0,45 mm/2,5 mm/1.4). Sekundární okruh je přístupný prostřednictvím terminálů.


Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Přehrávač DVD.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1180/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Palcové hovory používané k sušení nehtů na suchém podkladu.
 
Značka: Ikona Electric.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz na balení: Iekla Bookrázy elektrického oteplování, SA-EM22.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Po zkoušce odolnosti vůči vlhkosti přístroj neselhal elektrickou zkoušku pevnosti pro napětí 3000 V.

Poté, co byla provedena trakční zkouška z pružné šňůry řídící jednotky při síle 100 N, byl zaznamenán podélný posun o více než 2 mm.

— napětí 220 V je uvedeno v návodu k použití v angličtině a obal není povolen pro spotřebiče připojené k elektrické síti.

Povinné údaje nejsou na pružné části napsána.

Výška znaků na pružné části musí být nejméně 2,5 mm a výška symbolů musí být 15 mm.

Návod k použití spotřebiče není ve francouzštině, a není proto možné je kontrolovat.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové palcové palcové přičleněné na síť. Lepenkové obaly 36 x 23 x 5.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 45