Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 31 ( Zveřejněno: 04/08/2017)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1037/17       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: HONEY
 
Název: Vacuum Flask
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termobaňky obsahují azbestová vlákna.V případě přerušení teploty mohou uživatelé vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Erlenmeyerova baňka s šálkem s šálkem.Jde o balení bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1040/17       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 1) LED Decorative Lights; 2) LED Light
 
Typ/číslo modelu:  CL100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 7 899882 266214;2) 6 941985 736055
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrické vedení není řádně ukotveno a mohlo by se oddělit a vystavit živé vodiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zničení produktu

 
Popis:  Řízený řetězec osvětlení s minimarem;balení v lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1026/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Proace, Proace Verso
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0537 * (M1), e2 * 2007/46 * 0538 * (N1);Typ:V. R.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 3. března 2016 do 25. března 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Montáž klimatizačního kompresoru nemusí být pevně uchycena a může se roztrhnout.Kompresor se pak může oddělit od vozidla a spadnout do vozovky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1027/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Husqvarna
 
Název: Husqvarna FE, TE, FX, TX, FC and TC
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 2018.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pružinové destičky nebo kolíky mohou chybět z brzdových čepů, což by mohlo vést k tomu, že brzdy nejsou v brzdách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Slovensko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1030/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Qashqai
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 2007/46 * 0963 *;Typ:J11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 23. září 2013 do 26. května 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zařízení k ochraně proti podjetí zezadu se může spustit brzdou.To by mohlo mít za následek únik brzdové kapaliny a následně menší brzdný účinek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1032/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Aston Martin
 
Název: V8 Vantage
 
Typ/číslo modelu:  E11 * 2001/116 * 0245
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 23/07/2010 a 21/08/2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Problém programového vybavení může způsobit nesprávnou operaci spojky.Přenos může proběhnout bez upozornění řidiče bez upozornění řidiče, což má za následek ztrátu hnací síly.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1033/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Tiida, Note
 
Typ/číslo modelu:  Poznámka (E11), Tiida (C11)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Data výroby:23/01/2007 až 31/08/2014, datum produkce:30/08/2005 až 19/07/2013
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nasazení airbagu pro cestující by nafukovač mohl způsobit poškození kovových úlomků, které by mohly způsobit zranění cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Mexiko, Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Norsko, Polsko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1034/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Aston Martin
 
Název: V8 Vantage
 
Typ/číslo modelu:  E11 * 2001/116 * 0245
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 23/07/2010 a 26/09/2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Konektor v hydraulickém spojovém systému není dostatečně zabezpečen a nemohl by způsobit ztrátu kapaliny spojky.To by vedlo k chybné funkci spojky, která by mohla způsobit nehodu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil s převodovkou s 7-rychlostí (Auto-Shift Manual, ASM).
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1035/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Aston Martin
 
Název: V8 Vantage
 
Typ/číslo modelu:  E11 * 2001/116 * 0245, e11 * KS07/46 * 0206, e11 * KS07/46 * 0205
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 23/07/2010 a 26/09/2013
 
Druh rizika:  Úraz
 
Konektor v hydraulickém spojovém systému není dostatečně zabezpečen a nemohl by způsobit ztrátu kapaliny spojky.To by vedlo k chybné funkci spojky, která by mohla způsobit nehodu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil s převodovkou s 6-rychlostí (Auto-Shift Manual, ASM).
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1042/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Hilux, Yaris
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E6 * 2001/116 * 0064 * a e11 * 2001/116 * 0249;Typ:XP9F (a)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2011 až 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závada v generátoru airbagu řidiče by mohla při aktivaci způsobit nekontrolovanou inflaci airbagu, což by vedlo ke zvýšenému riziku zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1043/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Hilux
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E13 * 2007/46 * 1698, e11 * 2007/46 * 2587;Typy:AN1P (EU, N) – TMG, AN1P (EU, N)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 1. března 2016 do 28. září 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nárazový nárazník nesmí být namontován do předního nárazníku.V případě havárie proto existuje větší riziko zranění chodců.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Jižní Afrika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1045/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Aston Martin
 
Název: DB11
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 2007/46 * 3421
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 26/10/2016 a 14/06/2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) je kalibrován nesprávně a v důsledku toho neosvětluje nízký tlak v pneumatikách při požadovaném minimálním aktivačním tlaku.Pokud jsou pneumatiky nedostatečně nahuštěny, existuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1047/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Triumph
 
Název: Street Cup
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E11 * 168/20013 * 00226 * 00, E11 * 168/20013 * 00226 * 01 a E11 * 168/20013 * 00260 * 00.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 27/07/2016 a 24/04/2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V průběhu normálního řízení mohou dojít k poškození vodičů výstražných svítilen nebezpečí, které by potenciálně mohly způsobit ztrátu funkce světelného zdroje, aniž by došlo k výstraze.To by mohlo vést k nehodě v případě, že by motocykl přerušil.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Německo, Řecko, Polsko, Španělsko, Nizozemsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1017/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Zhi Hui Xiao Neng Shou
 
Název: Cartoon Ship
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:483002.Č. 168–26B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malá plastová kotva je vypnuta z lodi, která vytváří malou část.Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Malé plastové čluny s kotvicí a životní bójí na jedné straně, dostupné v různých barvách.Čluny jsou umístěny v kolonce 12 jednotek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1018/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pěnová koule
 
Značka:  Yue Qiu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:721406
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8530177214068
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé kousky lze snadno odtrhnout z koule.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Malá barevná pěnová koule.Přichází v plastovém sáčku se nálepkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1019/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Pes ('Dog')
 
Typ/číslo modelu:  N:125234
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585030125234
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči, nosu a zvonku lze z hračky snadno oddělit.Malé dítě může umístit tyto malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Napájený bateriemi, růžová s měkkým hračkou s zvonem kolem krku.Dodává se bez obalu, ale je na ní připojena papírová značka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1021/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Pes ('Dog')
 
Typ/číslo modelu:  N:46768
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585030046768
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči a zvon se mohou z hračky snadno oddělit.Malé dítě může umístit tyto malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Z baterií napájených z bílé barvy, měkčeného hradu s zvonem, který se nachází na krku, a ze dvou červeného kula na uši.Dodává se bez obalu, ale je na ní připojena papírová značka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1022/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: NATURE PLANET
 
Název: Magnetic monkey soft toy
 
Typ/číslo modelu:  06594
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5708476088106
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Malé magnety, které mají vysoký magnetický tok a vláknitý materiál, jsou dostupné z důvodu slabosti určitých švů.Obě mohou být vkládány do úst a spolknuty malými dětmi, čímž dochází ke zalknutí.Jestliže dítě kouří magnet a jiné kovové předměty, mohly by se přilákat na sebe, a způsobit tak střelnou ucpání nebo perforace.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Magnetická měkká hračka v podobě ukočníku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1023/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Příďové příď a šipka
 
Značka: ZING
 
Název: Air huntress Z bow
 
Typ/číslo modelu:  AH275-FRJC/FRS/FRS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2060116/0008983602754
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kinetická energie projektilů od přídě je příliš vysoká, což může vést k poranění očí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Růžový a fialový příď se dvěma šipkami:jedna šipka s hrotem, šipka s údaji o délce 30 m.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1024/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:TP5–252
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8595573046252
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
V případě očí, nosu, dekorativního hantu a zvonku lze snadno oddělit.Malé dítě může umístit tyto malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bateriový, modrý a růžový, měkčený kočka na hraní s zvonem a příď s ozdobným rýhníkem na hlavě.Je dodáváno bez obalu, ale s připojením na papír, který je k němu připojen.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1028/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Toys Baby / P.H. Kris Taem
 
Název: Rock Bell Rattle
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 00–71787
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906160171787
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítko se může roztrhnout a uvolnit malé části, které mohou spolknout malé děti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Chrastítka vyrobená z barveného plastu.Lepenková balení s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1031/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bubnová schránka
 
Značka: JUPESA
 
Název: Tambor Metalizado 'Rock Star' ("Metal drum 'Rock Star'")
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 5594
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8421692055949
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (pružiny) se z bubnu mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Malá bublina s nápisem „Rock Star“ a referenčním číslem.Prodáván v průhledném a celofánu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1038/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozpínavé hračky
 
Značka: Boxer
 
Název: Grow a Unicorn
 
Typ/číslo modelu:  BB5214 – Unicorn
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5036394152143
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Ocas se dá snadno vytrhnout od žaludů a děti se mohou vkládat do úst a spolknout.Vzhledem k tomu, že se hračka rozšiřuje, může způsobit smrtelnou okluze dýchacího ústrojí nebo střevního ucpání dětí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Malá kordolinová hračka, která při umístění do vody zvyšuje velikost.Dodává se na karty s blistrem na dpborové podložce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1044/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: Air Shoot / Hipo
 
Název: Soft Bullet Gun
 
Typ/číslo modelu:  # H12078/JL-3817A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902447000207Šarže č. CN-8138
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se z projektilů mohou snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, například za účelem mokrého vystřelení tak, aby bylo jeho povrch lepší na povrchu, může přísavka oddělení dýchacích cest oddělit a překážet.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hrachová pistolka s přísavkou a pěničkou s přísavkou.Balení s blistkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1046/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské zahradní soupravy
 
Značka: Garden Feeling
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F-17/29098194
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  29098194
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zuby nároku nejsou dostatečně chráněny.Dítě, které má s tímto hrám sklon, se může na vyčnívající části poranit takovým způsobem, aby upevňovač se na slupce těšil, nebo dokonce provešel jiný orgán.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Sklon s 8 zelenými, kovovými zuby a dřevěnou rukojetí o velikosti 70 cm.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1048/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele
 
Značka: Van der Meulen / Nijntje
 
Název: Nijntje / Miffy Bath set
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku:0406009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8712051215204/Batch č. 41390 a 39769
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se dá snadno oddělit od hračky vytvářející malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Lázeňská souprava pro lázní na 2 „Miffy“.Baleny do lepenkové krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1049/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská pila
 
Značka: WENZHOU CENDA ARTS & CRAFTS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  i1202548/CD1155
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8712206084839/Batch 092016
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou snadno oddělit od přímočaré pily.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pestrová, dřevěná jagová pila s malými kolíčky,v plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1036/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pláštěm z usně
 
Značka: Noom
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1707 med
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1234566254440
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota:19 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kabát na kůži světle růžový, kožený.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1039/17       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Rozhlas
 
Značka: GOLDFULL
 
Název: Portable FM Radio
 
Typ/číslo modelu:  GF-6118-TDB-MIC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3370200761184
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Napájecí zdroj v rádiu není řádně izolován od přístupných kovových částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  FM Radio s USB SD Music Player
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1029/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Prostředky na bělení zubů
 
Značka: Whitewash laboratories
 
Název: Dissolving Teeth Whitening Strips
 
Typ/číslo modelu:  96101377
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Část 15230, platný do 08/2018
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje peroxid vodíku jako bělicí látka (změřená koncentrace:7,5 % hmotnosti).Peroxid vodíku ve vysokých koncentracích způsobuje podráždění kůže a je škodlivý při požití.Tento výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  56 jednotlivě balených, z prostředků na zuby, které lze nanášet buď na horní nebo dolní zuby;zabalen v šedém lepenkovém boxu.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1020/17       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ozdobná svíčka
 
Značka: neznámý
 
Název: Tulipe Swieca [Candle Tulip]
 
Typ/číslo modelu:  37630 – BIA-SWIE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901162595463
 
Druh rizika:  Požár
 
Svíčka se může snadno převrhnout a plamen je příliš vysoký, což by mohlo způsobit vznícení hořlavého materiálu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 15493.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Svíčka ve tvaru buket tulipánů.Výška:140 mm, průměr základny:45 mm, průměr nejširší části:90 mm. k základně svíčky se připevní nálepka obsahující různé informace.Zabaleny v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 31
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0110/17       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Bioetanol
 
Značka: Brulo
 
Název: Lolo Black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8719377008763
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Dekorační krb může způsobit, že palivo může způsobit požár či popáleniny.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 16647.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dekorativní, volně stojící, krbu (tankový hořák) s rezervoárem a kovovým rámem se dvěma skleněnými stěnami;dodán v hnědé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 31