Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 44 ( Zveřejněno: 09/11/2007)
Oprava
Oznámení 1037/07 ze dne 40 bylo staženo.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1146/07       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Pistolka pneumatická
 
Značka: Blow air power
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H-01
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože výhony pistolí náhodně během nakládky nebo při jeho poklesu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Pistolka je černá. Jednojednoranové pneumatické pistole s pistolkou je v černobarvě o šířce 4,5 mm. Paže pistole je vyryta názvem „BNÍK“ a značkou. Je vyryty s těmito informacemi případ vyryté: „Upozornění: Zneužití nebo vedlejší použití může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pro použití ve věku 16 let nebo více (BRD 18 Jahre & Alter).“ Druhou stranou pistoli je vyryta s informacemi: „cal. 4,5 mm, 177, vyrobeno v Turecku“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1160/07       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserová ukazovátka – kroužky na klíče
 
Značka: “Lankunxilie Supermarket monipilization”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Výrobek představuje vážné riziko poškození zraku, protože:„laserový záření měřený ve výstupním otvoru laseru ukazoval na maximální výkon 1.40 mW. Naměřená hodnota P je nižší než maximální přípustná příkon u laserů třídy IIIA, ale překračuje maximální přípustnou sílu pro lasery třídy II. Laserový ukazatel je proto laserový systém třídy IIIA;Korpus laserového ukazováku se opatřen štítkem s upozorněním a s informačním štítkem, ve kterém jsou uvedeny hlavní technické vlastnosti a třída, která neodpovídá reálné třídě laserového ukazovatele;Na obal laseru se neuvádí žádné bezpečnostní pokyny a žádné upozornění, že by děti neměli používat laserová ukazovatel, by nemělo být upozorněno. Pokyny pro laserový ukazatel by měly být doplněny upozorněním, aby se zabránilo přímému pozorování laserového paprsku nebo jeho zrcadlového světla, s výjimkou ochranných brýlí, a aby se zabránilo nasměrování laserového světla na holé oči.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut, stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Laserová ukazovátka – kroužky na klíče s nápisem „Lankunxilie Supermarket monpilisation“, která byla provedena v Číně, a štítek DANUER.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1161/07       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače – plasty
 
Značka: ROI BAM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor 6213209090
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Tyto výrobky představují riziko popálení, protože tyto zapalovače nejsou v souladu s normou EN-ISO 9994, pokud jde o:Odolnost vysoké teploty,


Odolnost odpadního plynu,


Režim spalování,


Odolnost cyklu hoření,


Působení plamene,


Požadavky na generátor plamene,


Odolnost rozptylu a zkouška osvětlení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut, stažení z trhu a likvidace produktů objednaných orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Plastové plynové zapalovače plněné pro více použití, bez bezpečného mechanismu, barvené, s varovným tlačítkem pro osvětlení – 3000.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1147/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Povodňová světla
 
Značka: OUTDOOR FLOOD LIGHT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1000W-SL-1500; čárový kód: 060014500001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu:Ostré hrany přes lanka,— nedostatečná mechanická odolnost (na jedné straně výrobku se rozbila a při mechanické zkoušce praskne).Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Černé pravoúhlé svítidlo se železným stojanem. Na základně je nálepka, která obsahuje tyto údaje: „OUTDOOR floor LIGHT-230V/50HZ-1000W“ a různé instrukce pro výuku. Obal se skládá z lepenkové krabice s těmito informacemi: „Vzor SL-1500. Příkon 1500 W. Barva“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1151/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Zaostřeno zahradního zahubení
 
Značka: NINGBO MENGYE ELECTRIC APPLIANCES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SPOTOVÝ SPG102
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Výrobek není IP4X: je možné přímo přes větrací otvory kontaktovat živé části držitele světlometu,Výrobek není IPX4: voda může proniknout na produkt a sbírat je uvnitř vody, není však možné vodu účinně vyprázdnit,— výkonový rating uvedený u výrobku (2xMax100W) se liší od ratingu uvedeného v pokynech na obalu a na jmenovitém výkonu poskytnutých žárovek (2x80W),Vzdálenost uvedená v návodu k obsluze „0,8 m“ se liší od vzdálenosti vyznačené na výrobku „0,5 m“.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN-60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balení: tříbarevná (zelená, bílá a fialová) lepenková krabice opatřená fotografií produktu. Výrobek: Černá, plastová, obohacená, s dvojnásobným kontextem. LED žárovky k dispozici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1155/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – Harley Davidsonova VRSCR – štít na odsávání výfukových plynů
 
Značka: HARLEY DAVIDSON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Motocykly, model VSCR MY 2006
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Tento výrobek představuje riziko popálení, protože byl navržen a vyroben tak, že pant některých jezdců může přijít do přímého kontaktu s výfukovou trubkou. Tato podmínka by mohla způsobit popáleniny, což by mohlo vést k popálení jezdce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  2006 modelový rok motocyklů HARLEY-DAVIDSON VRSCR postavené před únorem 16 a 2006. Identifikační číslo VIN: 5HHD1HCZ4 * * * * * * * *
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1159/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly – „Roty III“ a „Roty III Classic“
 
Značka: Triumph
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ C23XBS 3PB 51, ES schválení typu e11 * 2002/24 * 0108 * 00 až 03, Motorcykly vyráběné společností Triumh Motorcyst Limited, Spojené království, rovněž vozidla dovážená z USA.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože když se rozmáčkové ventily zavírají, může se motor rozbourat v době, kdy je vozidlo uvedeno v činnost. Obchodníci najímají tato vozidla novým softwarem, který zajišťuje stabilní volnoběhu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedná se o 2005 až 2008 modely. Informace o opatření (kód SB386) jsou k dispozici od prodejců.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1162/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: Green Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části (kuličky) přicházejí do zkoušky tahem (v silám menším než 40 N) a části, které se vejdou do válce pro malé části. Děti mohou malé části umístit do svých úst a sytiče.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.


Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení výrobku ze strany spotřebitele ze strany spotřebitele. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náhrdlo ze zfosilní pryskyřice stromové pryskyřice (jantarové): je prodáván ve hesenském pytli s označením „Green Baby“ s štítkem, na kterém je uvedeno: „Vyrobeno ze zkamenité pryskyřice, která se vyskytuje převážně na pobřeží Baltského a Severního moře, mají kuličky charakteristické barvy, které uloví a odrážejí světlo.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1149/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: I'M TOY - International
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 068.501.96079
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože se její tělo zcela zapadne do válce pro malé části, když je textilní křídla oddělena od hračky. Vzhledem ke svému tvaru a velikosti toto chrastítka představuje nebezpečí zalknutí, pokud se díky němu umístí do úst.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Chrastín ve tvaru motýli u vícebarevné dřevěné skříně a textilie. Z hlavy motýlů je červená šňůra. Tato základna je kulovitá. Štítek na zadní straně obalu uvádí, že tkanina může být odstraněna a promyta.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1150/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: You & Me, Beauty Baby, Stylish Toys; Doll, Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 303732 EAN: 4 041908 028440
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tyto výrobky představují chemické riziko, protože:— hlava panenka obsahuje 22,5 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP),— obuv panenek obsahuje 6,2 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání dovozce od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu o rozměrech přibližně 29 cm, s vlasy s lopatkou, ječníky, lesklou žlutou polotečkou a dravou obuví; hlava, paže, nohy a obuv vyrobená z měkčeného plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1152/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tabelová hračka – Elephant
 
Značka: FUNNY CAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 349
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí udávení, protože děti mohou uvést malé údaje (modrý plastický prvek pro připojení) do jejich úst a sytiče; malé prvky zcela zapadají do válce pro malé části.— udušení v důsledku uškrcení, protože tažná šňůra je dlouhá 1 400 mm.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Hračka je složena z nádoby pro zmrzlinu a slunečnici. Slon na kolech je připevněn k stínovému odstínu s pružným kloubem. Hračka se balí do plastového sáčku uzavřeného s lepenkou. Štítek obsahuje tyto informace: OSOBNÍ AUTOMOBIL. Vyrobeno z porcelánu. Č.349. CE. Symbol věkové hranice. UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí udušení. Malé části Není určeno pro děti mladší 3 let. Nevhodné pro děti mladší 3 let. Na štítku: Hračka „Elephant“ pro děti starší 3 let. Vyrobeno v Číně.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1154/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové soupravy (sady) hračky
 
Značka: Fairlandtoy Pretty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Fairlandhrad Pretenty Look Super Star, článek 12048, Fairlandhrad Pretty Ponyz; článek 96001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tyto výrobky představují chemické riziko, protože:
— materiálů v Pretty Look Super Staar-set obsahují 34 % diisonon-ftalát (DINP) a 14 % di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) hmotností v měkčených plastových materiálech,Materiály v Pretty Ponyez-set obsahují 38 – -41 % isononyl-ftalátu (DINP) hmotnostních v měkčených plastových materiálech.Množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a množství diisononoyl-ftalátu (DINP) překračuje limit 0,1 %.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  — Pretyty Look Super Star: sada obsahuje panenku s kamerou, kufrem atd. — Pěty Ponyz: sada obsahuje popony, houpačky, kartáčky atd.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1156/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s příslušenstvím – Youngová hračka
 
Značka: Clarks
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Součástí účastnického vedení dodávané spolu s panenskou částí pro hračku, která je uvedena na seznamu níže, je dívčí obuv: 20307434 Cozy Daisy Inf Black – kojenecký dívka na zip, 20307502 Cozy Daisy Inf hnědý – dětská chodíčka na zip, 20307442 Kozy Daisy Jn-černé – mladší dívky (mladší), 20307508 Kozy Daisy JNR Brown – mladší dívky 20311551 Inf Daistysen bílý/růžový – dětská sportovní obuv, 20306206 Inf Daistysen bílý – dětská sportovní obuv, 20311552 JNR Daisysen bílý – sportovní obuv (junieysen)), 20306302 JNR bělomasná bílá/růžová sportovní obuv, 20306320 Lazy Daisy Inf černá – dětská dětská advokátní komora, 20306322 Lazy Daisy Jnr čern – podlečná dívka, 20306321 Dodes Adaisy Inf černé – dětské dívkami v botě, 20307214 Dodes Adaisy Inf černý patent – kojenecké dívky 20306323 dívka s nádechem 20308033 dívky lmiláku ze dívek a dívek. (součástí připojení s panenkou hračky).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože bylo zjištěno, že malá kovová část účastnického vedení vykazuje vyšší množství chromu a olova, než je povolená.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření přijatá výrobcem. Nebezpečné připevňovací smyčky byly staženy od velkoobchodníků a maloobchodníků. Nové upevňovací smyčky, které vyhovují normě EN 71–3, byly vloženy do velkoobchodníka. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření přijatá výrobcem. Nebezpečné připevňovací smyčky byly staženy od velkoobchodníků a maloobchodníků. Nové upevňovací smyčky, které vyhovují normě EN 71–3, byly vloženy do velkoobchodníka.

 
Popis:  Panenka malých panenek, která je určena k uložení na patě výběru dívčí boty, boty a pantofle (velikost 10 nahoru). Obuv není vhodná pro děti mladší 36 měsíců. Panenka má „válku“, která má smyčku a kterou lze odstranit a umístit do čela panenku. Existují malá upozornění na díly, která doprovázejí obuv a panenku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1166/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Cena Fisheer Laugh a LE- 2-in-1 Learning Kitchen
 
Značka: Fisher-Price
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L5987 – British, L7138 – německé, L7139 – Itálie, L7137 – francouzsky
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části mohou být odděleny a části se vejdou do válce pro malé části. Děti mohou malé části umístit do svých úst a sytiče.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitele ze strany dovozce. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová hračka v lepenkové krabici
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1153/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívky
 
Značka: Girlz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 5050837034216, číslo položky: 1370342, číslo šarže: GF060410
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože:Vysoký obsah olova (> 4200 mg/kg) se vyskytuje ve dvou pásmech očí,U všech ostatních položek bylo zjištěno – různé vysoké úrovně olova.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dívky Super Compact Cosmetic Case. Plastová pouzdra s 6 rtěnky obsahující 11 očí, křovinočka a čicka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1157/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Hygienická a lázní (Lifosan)
 
Značka: Lifosan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dávka: 6254M24, 11.2008; EAN 7612449076107
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 119 μg/kg N-Nitrosodíku. Tato látka je klasifikována jako karcinogen u člověka.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání výrobce ze strany spotřebitele (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mylné mýcení, ph, ph, ph: 5.5.
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1158/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetana – Papilon Eu
 
Značka: Papillon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Část 21 B 4948 říjen 2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 34 μg/kg N-Nitrosodíku. Tato látka je klasifikována jako karcinogen u člověka.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  100-G, smetana,
Země původu:  Austrálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1148/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Kombinované chladničky/mrazničky pro obytná rekreační vozidla
 
Značka: Dometic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RM 7601, RM 7605, RM 7651, RM 7655, RM 7801, RM 7805, RM 7851, RM 7855, RMT 7651, RMT 7655, RMT 7851, RMT 7855
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože v případě, že se v případě soupravy s šroubovým šroubem připevňující základnu chladicí jednotky směrem k zadní desce skříně zastaví, mohou vibrace v průběhu přepravy vést k netěsnosti připojení ventilu, a tím k úniku plynu, který může následně způsobit požár.
Byly hlášeny tři požáry.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitele ze strany spotřebitele (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  2-dveřové kombinované chladničky/mrazničky s troubou nebo bez pece, s poloautomatickým a automatickým energetickým výběrem pro obytná rekreační vozidla (karavany a mobilní příbytky)
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 44