Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 29 ( Zveřejněno: 21/07/2017)
Oprava:Oznámení A12/0386/17 zveřejněné ve zprávě 2017–013 bylo upraveno na základě nových informací od oznamujícího orgánu o značce dotčeného výrobku.Oznámení A12/0896/17 zveřejněné ve zprávě 2017–028 bylo upraveno na základě nových informací od oznamujícího orgánu o dotyčných modelech.Oznámení A11/0130/16 zveřejněné ve zprávě 2016–017 bylo upraveno na základě nových informací, které poskytl oznamující orgán o riziku.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0979/17       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Slusun
 
Značka: K classic (by Kaufland)
 
Název: Dreibeinliege - Three-legged Lounger
 
Typ/číslo modelu:  Ian: 052.518, code:0947138-4416
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4335896453842
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek není dostatečně odolný vůči zatížení:Seřizovací mechanismus opěradla se snadno a na slunci může skrýt.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sluneční haly s kovovým rámem;velikost:188x58x28 cm;max. 110 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0978/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: Super STIK
 
Název: Super Glue
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5050577803929dávka:92112-F
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje chloroform (naměřená hodnota 39,4 % hmotnosti).Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  6 modrozelené trubky superlepidla v průhledném plastovém obalu s lepenkou zpět.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0971/17       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Lampki Choinkowe
 
Typ/číslo modelu:  Typ 192 LED, model:RD-162, typ 200 LED, modely:RD-8, RD-9, RD-11, RD-12, RD-13, RD-14, typ 300 LED, modely:RD-15, RD-16, RD-20,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2094801130361, 2094801130385, 2094801130392, 2094801130446, 2094801130453, 2094801130477, 2094801130484, 2094801130491, 2094801130507, 2094801130538
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kryt správce může být snadno odstraněn bez jakýchkoli nástrojů, které umožňují přístup k živým částem.Do zásuvky osvětlovacího řetězce může být zasunut jeden kolík, který zůstane přístupný na jiném místě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598 a IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světelný řetězec LED s 300, 200 nebo 192 světly.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0972/17       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Magni
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2628, 2629 A 2630
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5707594263051prodej v březnu 2016 – květen 2017
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Připojení k síťovému kabelu není řádně zakotveno a mohlo by se oddělit od živých částí přístupných.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Světelný řetězec LED sestávající ze 20 míčků různých barev.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0964/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Adaptér objímky
 
Značka: OSSUN
 
Název: Converter from E-14 to E-27
 
Typ/číslo modelu:  091000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8433327091000
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Neexistuje dostatečná ochrana před náhodným kontaktem s živými částmi:uživatel se může dotknout živých částí při vkládání zádržného systému pro objímky do objímky žárovky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60238.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Adaptér E14 – E27
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0973/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: Global
 
Název: IP65 LED FLOOD LIGHT REFLECTOR
 
Typ/číslo modelu:  FL-JABLE-10W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 997882 127398
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabely nejsou řádně připevněny k tažnému a zkroucení a konce drátu mohou být vytaženy snadno.Kabely z PVC kabelové izolace nejsou vhodné pro venkovní použití a mohly by být poškozeny.Uživatel nemá dostatečné informace o bezpečném zařízení.Světelný zdroj je nevyměnitelný, ale neexistuje žádné strukturální uspořádání, které by zabránilo výměně žárovky.V důsledku těchto vad se uživatel může během běžného používání dotýkat živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bílé světlo LED, určené pro použití ve vnitřních prostorách a ve venkovních prostorách.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0974/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo
 
Značka: DP
 
Název: SMD LED FOLDABLE DESK LAMP
 
Typ/číslo modelu:  LED-688, Reference:10111
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 995858 101113
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kolíčky na zabudovaném zástrčce nemají izolační límec.Uživatel se může dotýkat živých kolíků, když se zátka zasune do elektrické sítě.Základní izolované pohybující se vodiče se dotýkají ostrých hran šrouby s kovovou zápěstí:v případě poškození izolace by měly být dostupné živé kovové vodiče.Tepelná odolnost izolačního materiálu, který drží kolíčky na zabudovanou zástrčku v poloze, je nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Skládací, dobíjení přenosné stolní lampy se 14 diodami vyzařujícími světlo (LED).Baterii lze nabíjet teleskopickými kolíky se zabudovanou zástrčkou.Balení:obal s lepenkou s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0975/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Samovářecí koloběžka
 
Značka: neznámý
 
Název: Smart10 balance wheel
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Konektor pro baterii a plastová komora samováhového skútru nejsou dostatečně odolné vůči ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Samobilancovat dvě koloběžka kola („vznášedlová loď“) s nabíječkou.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0952/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Hyundai
 
Název: H1
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E4 * 2001/116 * 0129 * a e4 * 2007/46 * 0091 *;Typ:CK
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 12. února 2015 do 30. března 2016.
 
Druh rizika:  Požár
 
Palivo může unikat z palivového vedení v motorovém prostoru, což může vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Norsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0954/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Abarth
 
Název: Abarth 500
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 2007/46 * 0064 * 33;Typ:312
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Týká se to vozidel vyrobených v průběhu března 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Infiltrace vody může vést k nedostatečnému mazání rámečkového zařízení.V důsledku toho se řízení může stát tuhým nebo zámkem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0955/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: 500
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 2007/46 * 0064 *;Typ:312
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Týká se to vozidel vyrobených v průběhu března 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Infiltrace vody může vést k nedostatečnému mazání rámečkového zařízení.V důsledku toho se řízení může stát tuhým nebo zámkem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0958/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Tacoma
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 18. srpna 2015 do 24. března 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadné připevnění diferenciálu vůči zadní nápravě může vést k úniku ropy z diferenciálu.V důsledku toho může dojít k zablokování diferenciálu, což může vést k tomu, že řidič ztratí kontrolu nad vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0962/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Vozidlo
 
Značka: SEAT
 
Název: Ibiza
 
Typ/číslo modelu:  KJ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Mé 2018, vyrobené mezi 31. říjnem 2016 a 1. červnem 2017.
 
Druh rizika:  Požár
 
Klimatizační potrubí se může roztrhnout v případě čelního nárazu.Pokud k tomu dojde, může dojít k úniku hořlavého plynu, který by mohl vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0968/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Insignia Sports Tourer
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0475 * 02- * 06, e1 * 2007/46 * 0374 * 00 – * 04;Typy:2H, 0GA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od června 2008 do srpna 2011.
 
Druh rizika:  Požár
 
Pronikání vody do modulu ovládání obuvi může způsobit zkrat a požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0976/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Harley-Davidson
 
Název: FLHX, FLHXS, FLTRX, FLTRXS, FLHTCU, FLHR, FLHRC, FLHRXS, FLHP, FLHTP
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E4 * 168/2013 * 00016;Typy:FL3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 2. června 2016 do 9. května 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Držák olejového chlazení může být připevněn nesprávně.To by mohlo vést k tomu, že se zařízení v chladnu oddělí a náhlá ztráta oleje z motoru.Ztráta oleje z motorů by mohla způsobit smyšlené riziko pro následující vozidla, jakož i pro motocyklisty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Norsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0957/17       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Žebřík
 
Značka: AR HOME
 
Název: Escalera plegable
 
Typ/číslo modelu:  19746
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430852197467
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tyto kroky nejsou dostatečně pevné a mohly by být během používání odstraněny.Uživatelé by mohli ztratit rovnováhu a klesnout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14183.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sklápěcí stolice.Balené v průhledném plastu s papírovou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0943/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Vulcan
 
Název: Bobcat
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku DC207,Referenční číslo EC030221
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže VE16–0009–03,čárový kód 4 891736 931876
 
Druh rizika:  Popálení
 
Hasičské práce nesmí při vznícení fungovat správně.Uživatel by se mohl vrátit do zábavní pyrotechniky a přijmout popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika:baterie 30 jednoranných trubek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0944/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Vulcan
 
Název: Roman Candle Barrage
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku 1118,referenční číslo EC339999
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže VE16–0032–1, čárový kód 4891736909677
 
Druh rizika:  Popálení
 
Pyrotechnické díly jiné než pojistka jsou přístupné uživateli a uživatel by mohl zapálit při osvětlení.Uživatel by proto mohl být zasažen spalováním materiálu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika:Římské svíčky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0945/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Big Cracker
 
Typ/číslo modelu:  Článek číslo 2104
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pojistka je vadná a zábavní pyrotechnika by mohla začít fungovat, když je uživatel blízko.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika:rámeček s 24 zářezy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0946/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Vulcan
 
Název: Magical Shots
 
Typ/číslo modelu:  Článek číslo 259975
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 4891736921624, šarže VE16–0061–1
 
Druh rizika:  Popálení
 
Doba trvání pojistky je příliš dlouhá.Uživatel by se mohl vrátit do zábavní pyrotechniky a přijmout popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika:Římské svíčky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0981/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Pterada Dragon Boom
 
Typ/číslo modelu:  PP038D/B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8595124306135značka CE 1395, reg. č. 1395-F3–0284/2013, rok výroby 2015
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká, což může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Jednoduché bligače, zabalené v souboru 5 do průhledných plastů, prodávané v sadě do 4 sad.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0951/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka:  SAMEFA
 
Název: POLICE SERIES - THE POWER OF THE WARRIOR
 
Typ/číslo modelu:  1) ref. č. 4664, 2) Ref. č. 4665
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 8435114946647, 2) 8435114946654
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přísavky obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 6,7 % hmotnostních) a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota do 19,1 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hradla na hraní s různým příslušenstvím:pouta s přísavkami, střely s přísavkami, střely s přísavkami, atd. dodávané v balení blistrem s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0953/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: BamBam
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Index:359898
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902012739693
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítka mohou snadno uvolnit malé plastové kuličky uvnitř chrastítka.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Výrobek z barevného plastového materiálu (dále jen „rslot“).Plastové obaly s lepenkouUrčeno pro děti starší 3 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0956/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Flute s hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: Flet [Flute]
 
Typ/číslo modelu:  Číslo produktu:AL00302Kód produktu:126
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901531712590
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Náustka zádržného dedu snadno, vytvářející malou část, kterou dítě mohlo spolknout nebo vdechnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastová hračka flute (délka přibližně 30 cm), zabalená v plastové fólii.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0959/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: PAMAX
 
Název: Combatti il Crimine
 
Typ/číslo modelu:  1256/117003574 E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8033765720182, část 1601871609
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze od projektilů snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Sada dětských pistolí sestávající z plastové pistoli, terče a 3 projektilů s přísavkami, dodávané v poslechu s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0966/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: Gazelo Toys
 
Název: Pistolet [Gun]
 
Typ/číslo modelu:  G069611–1206–1207–3169 (na připojeném štítku)Č. 1206, NO.2017 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907773964803
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se z projektilů mohou snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastová střelná pistole a šest projektilů z pěnového materiálu s přísavkami z plastu.Balení v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0967/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sfidget spvnitřních
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA NO.620322
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713219337882ŠARŽE NO.035151
 
Druh rizika:  Úraz
 
Prostory pro baterie mohou být snadno otevřeny bez použití jakýchkoli nástrojů a knoflíkové články jsou snadno přístupné.Děti by je mohly vkládat do úst a klamat je, což způsobilo poškození gastrointestinálního traktu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor, Dovozce): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová fidget spvnitřních je k dispozici v různých barvách u tří bateriových LED modulů, z nichž každá s černě/vypínačem.Některé šarže stejného výrobku mají referenční kód a čárový kód, zatímco jiné nikoli.Výklopník je prodáván v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0969/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: GOLIATH
 
Název: Feisty Pets
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 32281 – ponese;32282 – kočnice;32283 – králík;ref. 32284 – panda;viz 32285 – CAT;ref. 32286 – Polar medus.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711808322813, 8711808322820, 8711808322837, 8711808322844, 8711808322851, 8711808322868
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oka měkké hračky se snadno oddělí, vytváří malé části a vláknitý materiál je přístupný.Dítě může umístit malé části nebo náplň v ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Šest různých měkkých hraček živočišného původu:medvědi, kočičí, kočičí, polární a králíci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0970/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sfidget spvnitřních
 
Značka: neznámý
 
Název: Hand Spinner
 
Typ/číslo modelu:  Č.:2701
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Prostory pro baterie mohou být snadno otevřeny bez použití jakýchkoli nástrojů a knoflíkové články jsou snadno přístupné.Děti by je mohly vkládat do úst a klamat je, což způsobilo poškození gastrointestinálního traktu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Ruční křeslo se světly LED, provozovanými pomocí knoflíkových baterií a zabalených v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0977/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná tahání podél hračky
 
Značka: CUBIKA / Levenya
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  K ref.č.12022, 12008, 12039 a 11681
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4823056512022 a 4823056512008
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůra, z níž je hračka tažena, je příliš dlouhá a může způsobit uškrcení, pokud se s ním nachází krk dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dřevěná tahání podél hraček v různých tvarech:králík, lví, automobil, vlak.Balení:lepenková krabice s oknem.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0980/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: COMBUY
 
Název: Hollo Kitty
 
Typ/číslo modelu:  7100–03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291410108140
PRODUKT MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Víčko prostoru pro baterie je možné snadno odstranit a baterie jsou přístupné.Dítě je může umístit do úst a umístit je do trávicího ústrojí, které způsobí zalknutí nebo poškození gastrointestinálního traktu dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hračky pro děti, které jsou zabaleny do lepenkového okna.Hračka je provozována a dodávána dvěma bateriemi AA.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0982/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Registr peněžních prostředků na hračky
 
Značka: KX
 
Název: Imitate Cash Register
 
Typ/číslo modelu:  023F
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Víka z plastových lahví se snadno oddělují.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastové registrační pokladny s plastovým nákupním košíkem, plastové fólie pro potraviny a nápoje, balené v kartonové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0947/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: neznámý
 
Název: TRAVEL CHARGER
 
Typ/číslo modelu:  EP-TAL20EWE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a montážní a bezpečné vzdálenosti jsou nedostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Nabíječka USB bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0948/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: neznámý
 
Název: Adapter California Model
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a montážní a bezpečné vzdálenosti jsou nedostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Nabíječka pro mobilní telefony bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0949/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: Powerful
 
Název: Travel charger / USB Power Adapter
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a montážní a bezpečné vzdálenosti jsou nedostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Nabíječka v plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0950/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ES-D06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a montážní a bezpečné vzdálenosti jsou nedostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Bílá USB nabíječka bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0965/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické kotle
 
Značka: Esperanza
 
Název: Iguazu / Electric Kettle
 
Typ/číslo modelu:  EKK001B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901299914991
 
Druh rizika:  Požár
 
Tepelná ochrana se zatáčí za příliš pozdě v případě, že varná pulka přehřívá.Výsledkem by mohlo být, že se u kotle zahájí požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elektrické kotle, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0103/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Ruční svítilna
 
Značka: LEXMAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WL2044
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3276004205674, týká se pouze šarží 207063070115 a 207063291215.
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace nabíječky je nedostatečná.
Elektrická izolace nabíječky je nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dobíjecí svítilnou.Průhledný obal s blistkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0102/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Hyundai
 
Název: Kulmahiomakone
 
Typ/číslo modelu:  S1MM-KZ27–230
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438114304235
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ochranný kryt úhlové brusky může být sypký a poskytuje dostatečnou ochranu proti uvolněným lékovým částicím vytvořeným během používání.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Úhlová bruska uvedená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0104/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Matrix
 
Název: Winkelschleifer
 
Typ/číslo modelu:  AG 2200–230
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  15–263/00181, 2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ochranný kryt úhlové brusky může být sypký a poskytuje dostatečnou ochranu proti uvolněným lékovým částicím vytvořeným během používání.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Úhlová bruska uvedená v lepenkové krabici.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0098/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Original Fireworks
 
Název: ACTIVATOR - 19 SHOTS
 
Typ/číslo modelu:  Článek číslo 4054
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže B150063
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu
 
Hořící kusy spadnou do země daleko od zábavní pyrotechniky a mohou způsobit vznik popálenin u okolních osob.Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a mohla by způsobit trvalou ztrátu sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika:baterie jednoranných trubek pro venkovní použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0099/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Original Fireworks
 
Název: ULTRA
 
Typ/číslo modelu:  Článek číslo 3115
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 0031150000
 
Druh rizika:  Popálení
 
Hasičské práce nesmí při vznícení fungovat správně.Uživatel by se mohl vrátit do zábavní pyrotechniky a přijmout popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Uvádění produktu na trh za podmínek předchozích (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0108/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Vulcan
 
Název: Sparkler
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku EC160002,Odkaz na článek PC002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  891736931999
 
Druh rizika:  Požár
 
Hořící kusy spadnou vodou.Při použití sparklerů ve vnitřních prostorách by mohly hořící kusy zahájit požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika – škrabky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0106/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magické krychle
 
Značka: R&T
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 68139
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436019668139
 
Druh rizika:  Udušení
 
Plastové obaly pro kostru jsou příliš tenké:Pokud má dítě s obaly dítě, může se plast vztahovat na ústa a nos, čímž se dítě uduře.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Magic (Rubik) kostka prodávaná v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0100/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: EMY
 
Název: Travel Charger
 
Typ/číslo modelu:  RD-222
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6970463502226
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a montážní a bezpečné vzdálenosti jsou nedostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Nabíječka v plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0101/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: Proda
 
Název: USB CHARGER
 
Typ/číslo modelu:  RP-U21
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6954851235286
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a montážní a bezpečné vzdálenosti jsou nedostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Nabíječka USB s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0105/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Tocaster
 
Značka: ElecBHome
 
Název: Toaster
 
Typ/číslo modelu:  154360
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8401543600030
 
Druh rizika:  Popálení
 
Kovové strany jsou příliš horké.Uživatel je může kontaktovat a přijímat popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elektrický storáč bílý, dodávaný v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 29
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0942/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: Evobus
 
Název: S 431 DT, S 516 HDH, S 517 HDH, S 511 HD, S 515 HD, S 516 HD/2, S 516 HD, S 517 HD, S 519 HD, S 515 MD, S 516 MD, S 407 CC
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0013, e1 * 2007/46 * 1133, e1 * 2007/46 * 1160;Typy:410 01, 410 03 A 410 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od března 2017 do května 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k vadné povrchové úpravě prachu a výslednému lepení se mohou části vztlakových klapek kol oddělit a spadnout na vozovku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko