Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 42 ( Zveřejněno: 26/10/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1088/07       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Trasa přes pevné lano – Mammut Kdopissteigsady
 
Značka: Mammut
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Čl. 1020535 Pevná šňůra na vedení lan Via Ferrata Step Web, — Čl. 1020536 Pevná šňůra na vedení lan Via Fergata Turn.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože byla zaznamenána chybná funkce v brzdových popruhu modelů Mammut. Různé soubory pevných lan byly testovány z hlediska jejich odolnosti vůči možným vlivům na životní prostředí. Ačkoli je v praxi mimořádně nepravděpodobné, že jsou tyto podmínky simulovány, Mammut Sports Group AG se rozhodla stáhnout dotčené soubory z trhu jako preventivní opatření, a tím chránit před veškerými možnými riziky pro uživatele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1093/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Straus Austria
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ST/AG22001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7363867201267
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Úraz elektrickým proudem z důvodu nedostatečné mechanické pevnosti ventilačních otvorů, a proto jsou živé části přístupné,— požár, protože v důsledku nestálého vnitřního elektrického vedení může dojít ke zkratu, dochází ke spojení tak, že jádra drátů, šrouby mohou vyčnívat do plastového obalu,Zranění, protože velikost ochranného krytu není přiměřená.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 50144.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány

 
Popis:  Výrobek má oranžovou plastovou pokrývku, ale zařízení má stříhaný skleněný kovový kryt. Hlavní části zařízení: zásuvková zástrčka (ÚO-007; 16A; 250V; VDE); elektrické sítě (H07RN-F; 2x1 mm²; 450/750V; VDE); přepínací jednotka (FA5–12/2DB; 12 (12) A; 250V ~; 5E4; S; CE); odrušovací kondenzátor (AD; MEX GPF; 0,47? F; K; X2; 250V ~; + značky schválení); bez nápisů. Technická specifikace: 230 V; 50 Hz; 2500 W, Třída II; 6000 OT/MIN, 230 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1094/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Kotoučová pila
 
Značka: MANS FRIEND
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MF/CS185D-828; čárový kód: 1 092 034 789 340
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Úraz elektrickým proudem, protože nepevné vnitřní rozvody mohou přijít do styku s pohybujícími se částmi a ostrými hranami a většina elektrických bezpečnostních pokynů chybí v návodu k použití,Úrazy z důvodu trvalé deformace, kromě toho, že návod k použití neobsahuje většinu obecných bezpečnostních pokynů, ani zvláštní bezpečnostní pravidla, která se vztahují na ruční kotoučové pily.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány

 
Popis:  Pouzdra kotoučové pily a držadla byla vyrobena z plastu, přičemž držadlo s přepínačem má měkčí a odlišnou vložku. Ostatní části stroje byly vyrobeny z kovu. Neúmyslné lisování spínače je zabráněno blokovacím mechanismem, stroj může být přepnut dvěma samostatnými pohyby a spínač se zablokuje, když je uvolněn. Hloubku a úhel řezu lze upravit potopení a otočením základní desky. Ochranné štíty a dělicí klícky se pohybují spolu s motorem a piv, a jejich relativní pozice je tedy trvalá. Hlavní složky: zástrčka s nápisem: „YYEAC YXD-02 16A 250V ~“ + značky schválení; připojení k síťovému kabelu s nápisy: „JUAO YUXIANG H05VV-F 2X0,75 mm²“ + VDE; bipolární spínače s nápisem: „FA6–4/2B 4 (4) A 250V ~ 5E4“ + S; pily s nápisem: „185MMX20MMX18T“ Technické specifikace: 230V ~; 50 Hz; 1200W; 4 500 ot/min; Třída II; průměr disc:185 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1111/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrické stroje
 
Značka: STRAUS AUSTRIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  St/PL822–903 (uvedeno pouze na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ČL. 9 120 015 759 319 ODST. 9 120 022 491 059
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Tyto výrobky představují riziko:Elektrický šok vzhledem k tomu, že po tepelném testu se elektrická síla izolace snižuje a většina informací týkajících se elektrické bezpečnosti chybí v návodu k použití,Požár na vědomí, že během tepelné zkoušky, na kterou byl vznícen,Úrazy, protože nejsou chráněny před neúmyslným provozem, mohou být zapínány v zapnuté poloze a návod k použití neobsahuje většinu obecných a několika specifických instrukcí týkajících se bezpečného používání.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, odvolání ze strany spotřebitelů a pokuta nařízená orgány

 
Popis:  Výrobek má plastový kryt a povrch styku s materiálem, který má být léčen, je vyroben z hliníku. Funkci tlačítka s hloubkou hoblování také slouží jako přilnavost. Zařízení nemá automaticky uzavírací ochranný štít ani prostředky na spouštění. Stroj lze ovládat stisknutím tlačítka, kde může být uzamčeno. Stisknutím tlačítka se opět uvolní zámek a toto tlačítko vypněte, pokud se uvolní tlačítko. Hlavní části zařízení: připojení k síti s nápisem „10–16A 250V ~ YDP2“ + značka výrobce + značky zkušebních zařízení; elektrické sítě s nápisem „H05VV-F 2X0,75 mm²“ + VDE; jednookruhový spínač s nápisem „41–15811 NIKKO S.12A AC 125V 6A AC 250V C300307A + značka výrobce“. Technická specifikace: 230 V ~ 50 Hz; 710W; 16000 r/min šířka a hloubka řezu: 82x2 mm, třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1089/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – KTM 990 Super vévoda R
 
Značka: KTM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LC8 990 Super vévoda R
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje nebezpečí poranění, protože pásmo tlumiče řízení může selhat s možností dát tlumiče k odlovu na podvozku nebo radiátoru, a proto může náhle a bez varování narušit řízení vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý motocykl s oranžovým rámem
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1091/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – Antarkta
 
Značka: Opel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L-A, ES schválení typu e4 * 2001/116 * 0118 * 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože ocelové ráfky, které neodpovídají specifikacím, mohou přijít od kola.U vozidel s ocelovými koly je přípustné, aby matice kol byly uvolňovány a působily na povrchu disku kola. Zkoušky ukázaly, že tyto škody jsou způsobeny ráfky, které nejsou na centrálním uzlu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Díl/katalogové číslo ráfku „ocelových kol“ z roku 16: 96 626 210/17 50 249;
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1092/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily
 
Značka: Renault
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor TRAFIC II
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje závažné nebezpečí požáru z důvodu nedostatečného upevnění řídících tabulí. Existuje možnost používání elektrického vedení na přístrojové desce dotykem se sloupkem řízení a /nebo upevněním pedálu. To může způsobit vážné elektrické problémy, jako je např. zkrat zadních stolek, přední světlo pravé světlo, přerušení funkce motoru, přehřátí motoru atd.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel vyrobených v období od 1. května 2006 do 10. dubna 2007 (vyrobených v Barceloně, Španělsku) a od 1. května 2006 do 8. března 2007 (vyrobených v Luton v Anglii).
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1102/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – brzdová světla pro společnost Honda Civic
 
Značka: HONDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobily, vzor CIVIC 4D a hybridní (Vzorové předpisy FD1, FD3)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění, protože spínač brzd může selhat v důsledku kontaminace (nesprávné použití druhu mastného tuku a množství), které by mohlo způsobit, že se brzdová světla rozsvítí během brzdění. Toto selhání brzdových světel, které se má rozsvítit, může mít za následek nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká 2006 vzoru HONDA Civic 4D a hybridní vozidla s VIN čísly JHMFD1 * * * 6S205092 – JHMFD1 * * * 6S212184 a JHMFD3 * * * 6S200833 – JHMFD3 * * * 6S203642.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1103/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motoristo – 49CC MINI froad průjezdo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HN-PRŮJEZDNÍ VÍZUM 013
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:Zranění, protože se nejedná o přední zlomení a neshodnost záření,Požár v důsledku pohyblivých přenosových dílů.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  Miničtyř- černá letištní průjezdní vízum. Velikost: 101,5 cm x 54 cm x 50 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1104/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Yamaha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  modely NXC125, YP250, YP400, CP250 a XP500
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru z důvodu nedostatku materiálu z těsnění palivového čerpadla, může na plombě palivového čerpadla dojít k vyvolání trhliny v důsledku ozonu. V krajním případě může těsnění palivového čerpadla ztratit svou těsnící schopnost, což vede k úniku paliva z palivové nádrže.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká motocyklů, které byly vyrobeny do dubna 2007. Na konec formuláře se doplňuje seznam evropských výrobních čísel.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1110/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – zadní hnací jednotka
 
Značka: AUDI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobily, modely Q7, A6 Avant a A6 allansilnice
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože je možné v ojedinělých izolovaných případech, kdy se s pomocí hnací funkce může opět náhle a nečekaně zavřít zadní hnací nápravy s využitím elektrické funkce, protože plynové podpěry, které podpírají zadní hnací vozidla, nefungují správně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolání se týká všech společností Audi A6 Avant, Audi A6 všech silnic a Audi Q7 s motorem s motorovým pohonem s motorovým pohonem do července 2007.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1113/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky – Fude Runner 50 cc
 
Značka: Whizz Runner 50
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže: DAR0900 Typ: JL-SO2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění, protože:Zadní blatníky jsou slabé a ostré,Může být zahájen s převodovým zařízením dálkovým ovládáním,Možná ztráta kontroly, protože je možné zvolit 1. rychlostní stupeň po 4. rychlostním stupni (je mezi nimi volné zařízení, avšak bez omezení),Rychlost je pro malé děti příliš vysoká a možná nehoda může být vážná. Omezovač rychlosti nemusí tento problém nutně odstranit.Kromě toho chybí prohlášení o shodě a označení stroje je nedostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mini letištní průjezdní vízum pro děti a mládež 50 cc. Minimální věk řidičů je 6 let. Maximální zatížení je 40 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1125/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van – Nissan Primastar
 
Značka: Nissan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nissan Primastar (X83)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože řídící kolo nebo kryt spojky může být zhoršeno vybíráním ovládacích prvků nastavovaných na přístrojovou desku. Může vést k poškození elektrické energie, které ovlivňuje zásah bleskem, ovládací soubor nebo stírače čelního skla, které vznikají nebezpečí požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Číslo VIN bylo zahájeno: VSKF4AHA6UY * * * * * *.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1108/07       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Koleno, ohyb a chrániče zápěstí
 
Značka: U-PUNKY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz: 215318, čárový kód: 3491952153987, Šarže: 12/2006.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění v důsledku:Nedostatečná ochrana proti nárazům,Neúplná upozornění a označení.Výrobek není v souladu se směrnicí 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada zahrnující chrániče sluchu, pár chráničů kolena a dvojice chráničů zápěstí (všechny černé barvy) na černém, puchýřkovém celně uzavřeném sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1087/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony (4 Roty)
 
Značka: Riethmüller
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  450083, čárový kód: 4009775105244
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože pevný kroužek snadno oddělí od otvoru balonu a zapadá do válce pro malé části. Malé děti mohou díky své malé velikosti spolknout nebo vdechnout, což představuje nebezpečí zalknutí.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Balíček obsahuje 4 balonů. Při otevírání každého balonu existuje pevný prstenec, který dává, když je uvolněn balon uvolněný, zvuku.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1090/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky obsahující cukrovinky (14 typů)
 
Značka: Bonbon Toys Candy; Ucantay
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Motocykl, 10. Pes, 11. Lokomotiva, 12. Brouka, 13. Penguin, 14. Otec Vánoce, 2. Letadlo 3. Automobily, 4. Veverka, 5. Slon, 6. Kachna, 7. Protipožární motor, 8. Zajíc, 9. Vrtulník
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí, Úraz
 
< třída = „zástavní“ href = „/spotřebitelů/bezpečnosti/rapex/1090_07_danger.pdf“ >Přečíst celou zprávu
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz dobrovolného prodeje ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  EAN pro všechny výrobky: 8435094410305 14 druhy hračky z plastu, které mohou plnit různé funkce pomocí mechanizovaného jarního mechanismu (viz zkušební protokoly). Hračky jsou připevněny k horní části plastové trubice obsahující cukrovinky.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1095/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: LUFI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka představuje vážné nebezpečí udušení, zejména u malých dětí, protože obsahuje nádnici, kterou lze snadno oddělit od otevření balonu a zcela zapadnout do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány

 
Popis:  Balíček obsahuje 100 balonů. Při otevírání každého balonu je pevný náustř, který dává, když je uvolněn balon uvolněný, zvuku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1096/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony (vrtulníky +3 Ballony)
 
Značka: Riethmüller
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6444 čárový kód: 4009775644415
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka představuje vážné nebezpečí udušení, zejména u malých dětí, protože obsahuje nádnici, kterou lze snadno oddělit od otevření balonu a zcela zapadnout do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány

 
Popis:  Balíček obsahuje plastové vrtuli, 3 balóny a konečný kus. Lodní šroub musí být připojen ke odvozenému balonu a po uvolnění letu jako vrtulník.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1099/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skládanky ze dřeva
 
Značka: Puzzles 1 to 3: G. K. and Puzzle 4: Inter East B. V.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. kód EAN 8714522236701 2. nápoje, EAN 8714522236008 3. vodní živočichové, EAN 8714522236725 4. clon, EAN 8714522236510.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Tyto produkty představují:
1. chemické riziko, protože puzzle uvolňuje 180 mg/kg formaldehydu, který překračuje maximální limit 80 mg/kg;
2. chemické riziko, protože puzzle uvolňuje 230 mg/kg formaldehydu, který překračuje maximální limit 80 mg/kg;
3. chemické riziko, protože puzzle uvolňuje 205 mg/kg formaldehydu, který překračuje maximální limit 80 mg/kg;
4.
Chemické riziko, protože puzzle uvolňuje 230 mg/kg formaldehydu, který překračuje maximální limit 80 mg/kg,— nebezpečí zalknutí, protože každý kus puzzle zcela zapadá do zkušebního válce pro malé části, děti se mohou vkládat do úst a mohou se sytisem.
Všechny tyto hračky jsou označeny jako „nevhodné pro děti mladší 3 let“, i když jsou jasně určeny pro mladší děti.
Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami EN 71–1 a EN 71–9.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání spotřebitelů od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1. Výrobek je obdélníková skládanka (30 kusů) z překližky o tloušťce 8 mm a o rozměrech přibližně 44 cm x 35 cm. Malé plastové držadla se přišroubují na části skládanky. Hračka je uváděna na trh v průhledném plastovém filmu. Na zadní straně je štítek s upozorněním ve třech jazycích, které „není vhodné pro děti mladší 3 let“. 2. Výrobek je obdélníková skládanka z překližky o tloušťce 8 mm a o rozměrech přibližně 30 cm x 23 cm. Malé plastové držadla se přišroubují na části skládanky. Hračka je uváděna na trh v průhledném plastovém filmu. Na zadní straně je štítek s upozorněním ve třech jazycích, které „není vhodné pro děti mladší 3 let“. 3. Výrobek se skládá z hodinových hodin hraček vyrobených z překližky o tloušťce 8 mm a průměru přibližně 30 cm. Části puzzle zachycující vodní živočichy jsou uspořádány do rukou. Do těchto částí se přišroubují malá plastová držadla. Hračka je uváděna na trh v průhledném plastovém filmu. Na zadní straně je štítek s upozorněním ve třech jazycích, které „není vhodné pro děti mladší 3 let“. 4. Výrobek je kruhový palec vyrobený z překližky o tloušťce 8 mm a o průměru 20 cm. Skládanky s čísly jsou uspořádány kolem rukou. Do těchto částí se přišroubují malá plastová držadla. Hračka je uváděna na trh v průhledném plastovém filmu. Na zadní straně je štítek s upozorněním ve třech jazycích, v němž je uvedeno „Pozor! Nevhodné pro děti mladší 3 let kvůli malým částem, které by mohly být spolknuty. Uchovávejte adresu a pokyny“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1100/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka pro mobilní telefony – Benign holc Super Telefon
 
Značka: Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 08200693006026082
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože víko držáku baterie mobilního telefonu lze otevřít jedním směrem, aniž by byl použit nástroj a knoflíkové články. Vyjímatelné víko se zcela zaplní do válce pro malé části. navíc existují dostatečné upozornění na výrobek.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami EN-71 a EN 50088.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Mobilní telefon flipup hračky je dodáván se šňůrou a provozuje se pomocí 3x1,5V LR4G knoflíkových článků. Neexistují žádná varování týkající se bezpečného používání knoflíků připojených k výrobku a jejich náhrady. Málo čitelné varování („WARNING: Netýká SE TÉTO POLOŽKY. všechny druhy zvířat určené k produkci potravin Není nutné stanovit MRL. netýká SE TÉTO POLOŽKY. všechny druhy zvířat určené k produkci potravin
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1101/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mačkací hračky
 
Značka: SAFETY TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 6 927544 603051
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Hračka představuje:Nebezpečí zalknutí, protože mačkací zařízení se zapadají do válce pro malé části a mohou být odstraněny ručně, a jsou tak přístupné pro malé děti,Chemické riziko, protože obsahuje 7,2 % hmotnostních di (2-etilhexyl) -ftalátu (DEHP), které překračuje maximální povolený limit ve výši 0,1 % hmotnostních.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách, směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek a příslušnou evropskou normou EN-71.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Sada hraček zahrnuje 4 zvířat (nést, hroch hrocha a slon). Do každé číslice se vloží zařízení k lisování. Velikost balení: 29x35x7 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1105/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefonní číslo určené pro hračky
 
Značka: SANAI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí zalknutí, protože vyjímatelné víko se zcela zapadne do válce pro malé části, je možné otevřít víko baterie mobilního telefonu z jednoho pohybu bez použití nářadí a pomocí tlačítka a baterie,Popáleniny v důsledku toho, že stožáry držáku baterie mohou být zkracovány, a přístupné součásti, které byly při zkoušce výrazně přehřbitné.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Telefonní číslo obsahuje 3 položek. Sada je vyrobena z plastu a poskytuje zvuk (kroužky, přehrává hudbu, mluví) při lisování tlačítka. Telefon na stole hračky je v činnosti 2x1,5V AA, zatímco mobilní telefon má 2 knoflíkových článků (LR44). Mobilní telefon „Baby ssbír“ a nápis „No: 776“ flipup hračky. Telefon s hračkou se skládá z stolního zařízení a mobilního telefonu, které není v provozu. Zařízení „Fashion Phone“ a č.: 3321 nápisu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1106/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hraček – bao Zhi Biao sada
 
Značka: XINOITE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 20305, čárový kód: 6 927544 603051
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože pás hračky obsahuje di (2-etitill) -ftalát (DEHP) a dibutill-ftalát (DBP) ve vyšším množství, než je povolené 0,1 % hmotnostních. doporučení pro věkovou hranici starší 3 let není vhodné, protože rákos je určen pro kojence.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek a příslušné evropské normy EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Hračka zahrnuje 3 rákos, zvířata pro zvířata v zájmovém chovu, hudební hračka. Rozměry balení: 29x35x7 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1107/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Napomenutí na tahání – psa 26 Cavallino
 
Značka: Cavallino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže 126257–5 – 7325
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože připevňovací šrouby v uši představují odnímatelné části, které se zapadají do zkušebního válce pro malé části. Tyto malé části představují nebezpečí zalknutí.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Pes vyrobený z různých barevných plastových dílů s pohyblivými částmi a ocasem (poháněným koly), pohyblivými uší a šňůrou na vytáčení. Jeden z zadních kol má zabudovanou kovovou klip. Hračka je 20 cm vysoká.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1109/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky nákladní automobily (osobní automobily)
 
Značka: Autozone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže: S6362/2288–4, čárový kód: 9503009500
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože naměřené množství chromu (79,7 mg/kg) a olovo (405 mg/kg) uvolněné z červeného barvy překročilo maximální hodnotu povolenou příslušnými právními předpisy.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Souprava obsahuje červenou setrvačníku, nákladním dopravcům pro automobily s černým vozidlem a 4 automobilech různých barev. Rozměry: 35x8x11 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1112/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka – motocykl s háněním
 
Značka: OVERLORD CENTURY DESIGN - PARKAT TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Jezdec Superior
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože křeče na náplň mají ostré špičaté výtky, u kterých se dítě může rozškrábat. Kromě toho není k dispozici dostatečné označení a upozornění na hračce.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Korpus hračky je vyroben ze žlutého plastu s červeným, stříbrem a černým povrchem. Orgán motorcysta z modrého plastu. Kola, volant, odvod motocyklu jsou vyrobena z černého/stříbrného plastu. Pneumatiky jsou vyrobeny z černého elastického polymeru. V hračkách se vyrábějí prostředky na házení. Korpus hračky je přečten pomocí barevných nálepek. Hračka je zabalena v průhledném plastovém sáčku uzavřeném lepenkovou deskou. Deska se připevní k jímání za krvavé se železem. Informace na štítku: „DESIGN ZE STAŽENÉHO STOLETÍ“. HRAČKY TYPU PARKAT. Nadřízený... Ve věku 3 let. ! UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí zalknutí – malé části. Děti mladší 3 let. CE. Vyrobeno v Číně.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1114/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací želva
 
Značka: INTEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže: Článek 56524, EAN: 7825756524
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Ventil obsahuje 14,0 % hmotnostních isonon-ftalát (DINP),Černé rukojeti obsahují 7,34 hmotnostní hmotnostní isonon-ftalát (DINP),— zelená plastová fólie s tiskem obsahuje 24,2 % hmotnostních isosonon-ftalát (DINP).


Podle směrnice 2005/84/ES
ftaláty nesmí být použity v hračkách a výrobcích určených pro dítě v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. V současné době se předpokládá, že přímý kontakt na dětskou pokožku s hračkou se předpokládá. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány. Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka ve tvaru želva, zeleného PVC s lakování, dvě černé rukojeti na přední straně koženého pláště, balené v lepenkové krabici s barevným tiskem. Označení na obalu: logo INTEX ®, oznámení „mokrý soubor“ a další, štítek dovozce obsahující název výrobku, dovozce atd. Označování na samotný výrobek: Vyrobeno v Číně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1118/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tvarová sada magnetů
 
Značka: Tesco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Všechny kódy šarží
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje riziko otravy dětem, protože obsahuje nadměrné množství olova a chromu v hnědé barvy.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vnější obal z lepenky ve žlutě a purpurově fialové. Vnitřní zvířecí formy s barvami a štětcem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1119/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výrobky pro malé děti – Mein-Baby-Buch zum Ksechen und Knistutern [My cudile Cracly Baby Book]
 
Značka: Carlsen® Verlag GmbH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ISBN 978–3 – 551–16548–0
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje přílišnou úroveň azobarviv, která mimo jiné představují 4,4-methylen-bis- (2-chloranilin):Modré barvivo: 186 mg/kg,


Zelené barvivo: 139 mg/kg,


Červené barvivo: 116 mg/kg.


Směsný vzorek jiných barev (černý, žlutý, hnědý, meruňkový): 132 mg/kg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  8-page textilní book second se sewne škvarkovou fólií a vycpávkou a potištěná motivovaná motivy (např. kachna, zajíci, kočka, ovce); stránky se zeleným/žlutým rozpětím; rozměry 14 x 14 cm; se žlutým připevněním na suchý zip; vůně: silně chemických, nepříjemných.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1120/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka – HABA Greifling Schmetterling Celia
 
Značka: HABA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Haba Celia 1065 Hochet
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože spodní dřevěný úsek a zvonek jsou odnímatelné části, které se vejdou do válce pro malé části. Tyto malé části představují nebezpečí udušení. Nebezpečí není okamžitě zřejmé pro rodiče a jiné pečovatele.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chrastítka vyrobená z vícebarevných lakovaných dřevěných částí, které jsou vázány elastickými šňůrami, barevnými obličej, 1 zvonem z kovu. Hračka je 11 cm vysoká. Zabaleny do jasně vytištěných lepenkových krabic.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1121/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – Hare
 
Značka: SANDY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože plastový štítek z plastu zcela zapadá do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Ječí je vyroben ze simulovaného kožešiny s dlouhým vláknem v bílé a modré barvě. Nožky, uše a nos z bílého textilu. Světle modré světlo zelené pásky je svázáno kolem krku. Na hračky se na uchu (s plastovou sponou) lepenkou uvádí tyto údaje: Měkká hračka. Ne pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udušení. Vyrobeno v Číně. Další štítek, který je šitý ve švu hračky je opatřen informacemi. Maximální měření300 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1122/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové chrastítka – Grzechoza DZIECIECA
 
Značka: NINA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 283/28
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože:— když se hračka dostane smaut, zpřístupní se malé detaily, které se zcela vejdou do válce pro malé části,


— (u dětí mladších 36 měsíců) mohou děti uvést do úst malé detaily.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Chrastítka je vyrobena z bílého plastu. Plastový kůň je připevněn k manipulaci s ním. Je zhotoveno z plastu červené barvy a zelené barvy. U koní namontovaných v plastových mílích na bílé, černé, žluté a zelené barvy. Hračka je v průhledném plastovém sáčku. Na plastovém sáčku je přilepená barevná etiketa z lepenky. Informace o balení. Na štítku: „Rtle (0–1 rok) Dovozce. Distributora Pro děti od 0 do 1 roku. Výrobce“.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1123/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Knoční hračky – Knoc ve Sslově
 
Značka: Britain's Knights of the Sword
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Monised Silver Knoc na Red Horse s Axe, 0036881175490 17549–00. Dne 0036881175490 17549. – 01 let pod názvem Weason, Silver Knoc na Red Horse se dvěma léci. Monited Silver Knoc na Red Horse s Lance, 0036881175490 17549–02.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí otravy, protože vysoký obsah olova byl zjištěn v barvách. V případě požití by mohl podat další dítě.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přimontovaná Silver Knoc na Red Horse s Axe. Společnost Silver Knoc na Red Horse se dvěma písmeny „Weapon“. Společnost Silver Knoc na Red Horse s Lance. Balení obsahuje jasné plastové přední i přírodní pozadí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1124/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka – Vozidlo s brzdovým obložením
 
Značka: Thomas and Friends Wooden Railway
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RC2 Referenční číslo: LC99027 – zákon o Jednotném patentovém soudu: 7 96714 990279
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné riziko otravy, protože vysoký obsah olova byl zjištěn v barvách. V případě požití by mohl podat další dítě.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pro děti ve věku 2 let a více. Dřevěnou soupravu (sady), ze dřeva. Šedá barva.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1115/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty s bobolro
 
Značka: MISSE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože bezpečnostní kolíky mají ostré hrany.Tento výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu „ЕN 71–1“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Dětské šaty s bobolkou, v bílé a růžové barvě, s 6 kusy pásků připevněných k bocholu s bezpečnostními kolíky – barva v růžové barvě.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1116/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Diadems for children
 
Značka: Esdem
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1: SDM-20035, 2: SDM-20054, 3: SDM-20068, 4: Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tyto výrobky představují riziko zranění, protože přítomnost ostrých hran představuje možné nebezpečí zranění, poškrábání pokožky a kůže dítěte.Jeden nahlášený incident: dítě ve věku 7 let, které opotřebovalo podobné plastové diademy, od předsedy upadlo a při nárazu roztrhlo horní část ucha.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  1. DIADEM s křemíkovou plástovou, hnědá, obchodní značka „Edem“, 2. DIADEM s křemíkovou plástovou, černou, obchodní značkou „Edem“, 3. Široká diaadem z plastu s plástečkem, kovovou barvou, obchodní značkou „Edem“, 4. DIADEM s plástkem a stužkou, kovovou barvou.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1117/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: XINMING
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tyto výrobky představují nebezpečí zalknutí, protože malé části přicházejí do zkoušky tahem a součásti se vejdou do válce pro malé části. Děti mohou malé části umístit do svých úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Dětská obuv, růžová s následky následků, pro děti do 3 let. Dětská obuv bílá s kuličkami, u dětí do 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1097/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nástavec do většího počtu šňůr – rozšíření o 3 m s kontaktem se zemí
 
Značka: RIWA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZL-1 (Z-1); čárový kód: 0 000011 182764
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Výrobek neprošel normální provozní zkouškou,— teplota v zásuvkách se může zvýšit nad ochrannou známku,Charakteristiky flexibility nejsou v souladu s požadavky,— tato šňůra nemá flexibilní důkaz,Označení typu produktu chybí a zemní terminál není označen.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Prodlužení šňůry se 3 zásuvkami. Technické charakteristiky:. — 250V, 16A, 3500 W, stupeň ochrany IP20. Prodloužení šňůry je zabaleno v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1098/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nástavec do většího počtu rázů – rozšíření o 3 m s dotykem Země a s vypínačem/vypínačem
 
Značka: Baltlux
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DG-206K/3, čárový kód: 6 904407 680350
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:Oblast průřezu kabelu je příliš malá,Elektrické spoje nejsou efektivní, což by mohlo vést k nárůstu teploty v zásuvkách.
Kromě toho je toto označení zavádějící.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány

 
Popis:  Prodlužení šňůry se 6 zásuvkami. Technické charakteristiky:. — 250V, 16A, 3500 W, stupeň ochrany IP20. Prodloužení šňůry je zabaleno v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 42