Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 28 ( Zveřejněno: 14/07/2017)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0936/17       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: Bijou Brigitte
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4049077218303
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu uvolněného náhrdelí je příliš vysoké (měřené hodnoty až do 1.5 µg/cm² za týden).Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Stříbřitě barevné kovové náhrdelky s rýhami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0933/17       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: TENGHONG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TH302
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Tlačný člun je lákavý pro děti, které mohou hrát s ním a způsobit požár.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zničení produktu

 
Popis:  Tlačný člun ve tvaru plané obuvi.Společné balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0914/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: HUI
 
Název: 15LED
 
Typ/číslo modelu:  HY-2295
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vestavěná zátka a adaptér nemají izolační rukávy.Při nastřelování do elektrické sítě se uživatel může dotýkat živých kolíků vidlice.Adaptér umožňuje jednopólový zasunutí vidlice a zbývající volný živý kolík tak může zůstat přístupný.Krytí světelného zdroje může být při nabíjení ručně odstraněno a přístupné části musí být přístupné.Plocha průřezu vnitřního drátu je příliš malá.V případě zkratu se vnitřní dráty mohou přehřívat.Plastový díl v blízkosti kolíků není dostatečně odolný vůči žáru a ohni, a proto jej může vznítit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598 a IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zpoplatněnou svítilnou s 15 diodami vyzařujícími světlo (LED).Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0922/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: Billiard Light
 
Typ/číslo modelu:  HS-3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části jsou uživateli přístupné při vkládání světelného zdroje do objímky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Žárovkové svítidla pro kulečníky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0898/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: Berlingo
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2001/116 * 0366 * 30
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobený mezi 26. dubnem 2016 a 5. květnem 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Předčasné stárnutí pneumatik by mohlo vést ke ztrátě tlaku v pneumatikách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0899/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: Partner
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2001/116 * 0365 * 30
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobený mezi 26. dubnem 2016 a 5. květnem 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Předčasné stárnutí pneumatik by mohlo vést ke ztrátě tlaku v pneumatikách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0902/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Defender 90, 110 & 130
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu e11 * 2007/46 * 0133
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla, kterých se to týká, byla vyrobena mezi 24/10/14 & 05/01/2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vada s ohebnou hadicí může být příčinou tření a ztráty brzdové kapaliny.To může vést ke snížení brzdné síly.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0903/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XF
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 2001/116 * 0323 * 00 až 04;typ:CC9;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2009 až 2011.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závada v generátoru airbagu řidiče způsobuje nekontrolovanou inflaci v době, kdy je airbag aktivován.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0904/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: CLS
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0643 * 07;typ:218 AMG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Týká se to vozidel vyrobených v průběhu září 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Obvodové obložení z motorového prostoru nesmí být řádně napojeno na přední nárazníku.V případě srážky s chodcem by to zvýšilo riziko zranění chodců.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0905/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Shelby Mustang
 
Typ/číslo modelu:  GT350/R;jednotlivé schválení typu
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jedná se o vozidla vyrobená od 24. února 2015 do 30. srpna 2016.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Ropný potrubí není dostatečně připojen k základové desce z kovové olejové základní desky a může se oddělit, což vede k únikům motorového oleje na silnici.To představuje nebezpečí požáru pro ostatní účastníky silničního provozu a /nebo v případě úniku do hornatých ploch poté, co bylo vozidlo zaparkováno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0909/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Scirocco, Eos, Golf, Jetta, Caddy
 
Typ/číslo modelu:  Typ:13, Scirocco, číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0471 *Typ:1f, Eos, číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0349 *, typ:1K, Golf, číslo ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0242 *, typ:1 km, Jetta, Golf Varianta, číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0328 *, typ:1KP, Golf Plus, ES číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0304 *, typ:2K, Caddy, číslo ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0252 *, typ:2kN, Caddy, číslo ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0217 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena mezi 20/05/2008 a 28/08/2010.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Uzemnění systému ABS/ESP může být přerušeno z důvodu termomechanické zkoušky.To by vedlo k selhání systému ABS/ESP a k riziku nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Norsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0911/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XF
 
Typ/číslo modelu:  E11 * 2001/116 * 0323
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla, jichž se to týká, byla vyrobena z 8/4/13–26/8/15
 
Druh rizika:  Úraz
 
Z důvodu nesprávné kabeláže ve vztahu ke spojení mezi SKM (zádržný systém), nesmí airbag na cloně nasadit, jestliže dojde ke srážce vozidla, a zvýšit tak riziko zranění cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Polsko, Slovensko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0912/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XJ
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 30/06/2009 a 22/08/2010.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě čelního nárazu, který je natolik závažný, že je nutné zavést airbagy, mohou airbagy nesprávně použít a neposkytovat požadovanou ochranu pro cestující.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0913/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Skoda
 
Název: Octavia
 
Typ/číslo modelu:  Podniku Typ:5E:E11 * 2007/46 * 0243
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla, jichž se to týká, byla vyrobena v letech 01.06.2008 až 01.06.2009
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tepelné přetížení může vést k nedostatečnému připojení uzemnění a k přerušení proudu proudu do komponentů v řídicí jednotce ABS/ESC.To by mohlo vést ke funkci stabilitní řídicí funkce vozidla, která v případě potřeby nefunguje.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0907/17       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Kufr
 
Značka: Leonardo
 
Název: Trolley Size 18inch Silver
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:14670
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8715986146704
 
Druh rizika:  Chemické
 
Rukojeti obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), mimo jiné včetně:Chrysen (naměřená hodnota do:48 mg/kg), benzo [a] pyren (naměřená hodnota:16 mg/kg), benzo (e) pyren (naměřená hodnota do:9,1 mg/kg), benzo (a) antracen (naměřená hodnota do:64 mg/kg).Tyto PAU jsou karcinogenní.Spotřebitel může být vystaven přímému a dlouhodobému nebo opakovanému styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vozík zhotovený ze stříbřitých plastů, s rukojetí vyrobenou z tvrdého plastu ve formě teleskopického kovu s černým přetiskem „LEONARDO“;2 ostatní páky s rukojetí (horní a dlouhá strana);4 černé plastové válečky, černý zip, jízdní soupravy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0906/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle pro děti
 
Značka: D & S Vertriebs GmbH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DS 153 P, DS 153 PW
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4250357633178
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vysoká židle není dostatečně stabilní a může snadno převrhnout ve všech směrech, což vede k poranění dítěte.Kromě toho je zádržný systém pro dítě nedostatečný a dítě by mohlo spadnout z vysoké židle.Kromě toho jsou k dispozici mezery a otvory, kde by se prsty dítěte mohly zachytit.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Vysoká židle s dřevěnou kombinací s roštem;opěradlo a opěradlo sedadla – čalouněné sedadlo a opěradlo (ref. DS 153PW:modrá/bílo-bílá s různými druhy zvířat žlutě (medvěd), nazelena (Žabí) a čerň/bílek (panda);ref. DS 153 P:Pušpink-napodobenka s údaji Kitty (Kitty).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0910/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nové pásmo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A71887–480PCS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8860876718872
 
Druh rizika:  Chemické
 
Prostor pro baterie je možné snadno otevřít odstraněním obalu a pomocí knoflíkových baterií.Malé dítě je může zatlačit do úst, což způsobí poškození gastrointestinálního traktu dítěte při požití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové čelní sklo se světlým plastovým pouzdrem, které je provozováno knoflíkovými bateriemi, které se nachází v plastovém pouzdře.Výrobek je balen v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0915/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výchovná hračka
 
Značka: CUBIKA/ Levenya
 
Název: Pyramid LD-5
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 12329
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4823056512329
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Fialovými bloky na vrcholu pyramidy jsou malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.V vyčnívající části je rovněž vyčnívající část (tyč ve středu) bez ochrany, která by mohla zranit dítě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pyramidové hračky vyrobené z barevných dřevěných bloků.Čtvercovou základnou s tyčinkou ve středu je základna, na které je třeba umístit bloky různé velikosti.Balení:lepenková krabice s oknem.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0935/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Maxie Girlz
 
Typ/číslo modelu:  8025
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5400311714019
PRODUKT MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:46 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor, Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka z plastu s příslušenstvím (obuv, plástka, zrcátko a pytel) prodávaná v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0937/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení dráhy pro lékaře
 
Značka:  SAMEFA
 
Název: Toys Doctor / Maletin Medicao ('Medical case')
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 4711
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435114947118
 
Druh rizika:  Chemické
 
Sada zkušební nádobky pro lékaře obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:0,5 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Služby jsou poskytovány v červeném plastovém obalu, který obsahuje různé potřeby, včetně nástrojů, které jsou určeny k použití u lékaře.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0938/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Smršťovací střiž do úst
 
Značka: XU BO
 
Název: Party Mustache
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 2151, ref. 6850
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435246268501
 
Druh rizika:  Popálení
 
Materiál materiálu vkládaných do úst je vysoce hořlavý.Pokud dítě stáčí do úst, pak se vznítí, dítě může utrpět popáleniny zejména na obličeji.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černé poučné šaty spojené s lepenkou, které znázorňuje fotografii člověka s kloboukem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0939/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Drůbeží mláďata
 
Značka: neznámý
 
Název: EASTER DECORATIONS
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 8140
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8608683081402
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chodidla lze snadno oddělit a vyrábět malé díly.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Drůbeží mláďata pro ozdobu z plastu.Uvedena v lepenkové krabici obsahující 40 jednotek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0941/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sfidget spvnitřních
 
Značka: LEDWOOD
 
Název: Typhoon LED Spinner
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3700789502579
 
Druh rizika:  Úraz
 
Prostor pro baterie je možné snadno otevřít a baterie na knoflíky jsou přístupné.Dítě je může umístit do úst a nechat si je dovolit, aby způsobilo poškození gastrointestinálního traktu dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu, Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor, Výrobce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová fidget se světly LED, která je napájena třemi knoflíkovými bateriemi a prodává se v bílé lepenkové krabici s průsvitným oknem.Fágové spálky jsou k dispozici v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0900/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Flip flos
 
Značka: Primark
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  02387/01, 02, 03 (černá), 02387/04, 05, 06 8 8 (modré), 02387/07, 08, 08 (khaki), 02387/10, 11, 12 (námořnictvo)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  110751951 (černá), 1107520783 (modré), 1107521757 (khaki), 1108022623 (námořnictvo)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně chrysen (hodnoty:Chrysen:do 2,9 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:9,4 mg/kg).Tyto polycyklické aromatické uhlovodíky jsou karcinogenní.Osoba by mohla být exponována, pokud jde o přímý a dlouhodobý nebo opakovaný kontakt s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Fráze vyráběné z PVC (svršku) a z polyethylenu (jazyka obecného), které jsou dostupné v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0901/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: YAMAHA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Výběh BLUE JUNIOR, ref. B14-FT507-E0–12, B14-FT507-E0–14, B16-FT507-E1–12, B16-FT507-E1–14, B16-SB-507-E0–12, B16-SB-507-E0–14, B16-GM507-E0–12 a B16-GM507-E0–14 (vzory 2014 a 2016).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Dětské trička pro děti s táčemi na stažení v oblasti krku.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0908/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Lioderhosen (usňové kalhoty)
 
Značka: St. Peter Country
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 60046, velikost 104, provedená v roce 2012, barva:béžový
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné na kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota:9,2 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Lederhosen v přírodní barvě, podkolenek a šle;bez obalu.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0925/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecká vesta
 
Značka: HELLO BOY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YF-911/17SC660003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000222236
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry na spodní části vesty se mohou zachytit během různých činností dítěte, které mají za následek újmu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chlapecká vesta s šedým příšvem, která je určena pro děti starší 4 let.Kabát se na spodním konci oděvu stahuje.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0929/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecká vesta
 
Značka: ATIVO COLLECTION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YF-25217SC660002AG020YF2520
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000222229
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry na spodní části vesty se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chlapecká vesta s šedým příšvem, která je určena pro děti ve věku 4 let.Kabát se na spodním konci oděvu stahuje.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0934/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Sweet Secret
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NX2710
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  587341527101
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry, které mají být vázány na zadní straně horní hranice, se mohou zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vícebarevný bikino pro dívky o 8 letech s funkčními šňůrami, které mají být vázány na zadní část.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0916/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: neznámý
 
Název: POWER ADAPTER
 
Typ/číslo modelu:  AR-003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Kabina neodolá ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Síťový adaptér s bílým USB
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0917/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: neznámý
 
Název: Power Adapter
 
Typ/číslo modelu:  2203
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
V transformátoru je primární vinutí v přímém kontaktu s vedlejším vinutím.Na desce s tištěnými obvody jsou vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody příliš krátké.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Nabíječka USB pro mobilní telefony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0918/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: FoxInk
 
Název: USB Power Adapert
 
Typ/číslo modelu:  A5118W010A051
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Kabina neodolá ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka USB pro mobilní telefony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0919/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: FoxInk
 
Název: 10W USB Power Adapter
 
Typ/číslo modelu:  A5115W010A051
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Kabina neodolá ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Nabíječka USB pro mobilní telefony
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0920/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: Lidu
 
Název: Intelligent Identification USB Charger
 
Typ/číslo modelu:  ETA-090EWE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6954689752146
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Kabina neodolá ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka USB pro mobilní telefony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0921/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: Hoco
 
Název: TRAVEL CHARGER
 
Typ/číslo modelu:  UH202
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6957531018391
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Kabina neodolá ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Nabíječka USB pro mobilní telefony
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0923/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: neznámý
 
Název: AC DC ADAPTER
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Kabina neodolá ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka USB pro mobilní telefony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0924/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: BTY
 
Název: CHARGER
 
Typ/číslo modelu:  BTY-M501
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6959984402901
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Kabina neodolá ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka USB pro mobilní telefony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0926/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: Beeyo
 
Název: DOUBLE USB WALL CHARGER
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900495459558
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
V transformátorech jsou primární cívky v přímém styku se sekundárními vinutími.Kabina neodolá ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka USB pro mobilní telefony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0927/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: neznámý
 
Název: DOUBLE USB AC ADAPTER
 
Typ/číslo modelu:  NOKOKO-10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Kabina neodolá ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka USB pro mobilní telefony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0928/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: neznámý
 
Název: 3 USB CHARGER
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Kabina neodolá ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka USB pro mobilní telefony
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0930/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: neznámý
 
Název: Power Adapter
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. TC006Pořadové číslo OX91029Y586T
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Kabina neodolá ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka pro mobilní telefony s bílým USB.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0931/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: neznámý
 
Název: 3 in 1 Charger Set for Micro USB
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Izolace a prosvětlení a vzdálenosti světlosti jsou nedostatečné.Kabina neodolá ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bílá USB nabíječka pro mobilní telefony v balení s blistrem v plastu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0932/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: Salcomp
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AC-50E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černým USB nabíječkou pro mobilní telefony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0096/17       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Předseda
 
Značka: NS - Nowy Styl
 
Název: Ascona Chrome V-Cerata
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4820142934621
 
Druh rizika:  Úraz
 
Židli lze jednoduše vrátit zpět:osoba sedící na židli by mohla spadnout a dopadnout na hlavu.Předseda navíc nemá dostatečnou stabilitu a pevnost a může být snadno deformován.Předseda by v důsledku toho mohl spadnout nebo přestávku během používání způsobit újmu pro uživatele.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12520.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Chromovaná sedačka s čalouněným sedadlem a dokončené překližku z překližky.Kovové díly jsou svařované.Opatření:výška 800 mm, šířka 405 mm.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0097/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: TRUSTIC
 
Název: Iron Travel Charger
 
Typ/číslo modelu:  TC-006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8433772144450
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nabíječka USB.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 28
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0896/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Těžké vozidlo
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Actros, Antos, Arocs, Actros
 
Typ/číslo modelu:  Typ:963–0-c, 963–4-D, 963–8-G, 930.16, 934.16 ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0732 e1 * 2007/46 * 0733 e1 * 2007/46 * 0742 e1 * 2007/46 * 0779 e1 * 2007/46 * 0811.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 10. dubna 2017 do 21. dubna 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Připojení listů pružinových pružin na přední nápravu si může dostat volně.Tím může být narušena schopnost a stabilita řízení, což může vést ke zvýšenému riziku nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Těžké vozidlo
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0897/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Scania
 
Název: P-, G-, R-, S-Series
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E4 * 2007/46 * 1128 * 02, e4 * 2007/46 * 1129 * 02, e4 * 2007/46 * 1130 * 02, e4 * 2007/46 * 1131 * 02;typy:N323, N324, N333, N334
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2016 a 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Volné spojení mezi společným a horním sloupkem řízení může vést ke ztrátě řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Norsko, Slovensko, Slovinsko