Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 40 ( Offentliggjort på: 12/10/2007)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1044/07       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Pia og Bari-lædermøbler.
 
Mærke: Argos.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  — PIA Range Argos katalognumre 635/8309, 628/3986, 635/8316, 635/8323, 635/8330, 635/8347, 628/3962, 635/8354, 635/8316, 635/8378, 635/8062, 628/3937, 635/8079, 635/8086, 635/8093 — Bari Range Argos katalognumre 627/1895, 627/1905, 627/1912, 627/1929, 627/1936, 627/1943, 627/1950, 627/1967, 627/1974, 627/1981, 627/1998, 627/2007, 627/6164, 627/6151, 627/6175 OG 627/6168.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en risiko for allergi på grund af hændelser i forbindelse med hudirritation og læsioner, der rapporteres om, tyder på, at der er en mulig forbindelse med kontakten til nogle af Argos Pia og Bari.

Der er indberettet klager, og nogle kunder har modtaget lægebehandling.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  PIA og Bari: af lædermøbler, der sælges i kombinationer af enten 3 stk. Large soa; Normal Software-stol.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1023/07       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  I Line Skates — Benzin Skating Shoes.
 
Mærke: Marked with logo that resembles “FLY”.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for:I) skader,— bremsesystemet opfylder ikke kravene til uafhængig og lettilgængelig kontrol med henblik på nedbremsning og standsningAnordningen til afskærmning af drivgearene ikke er placeret i en passende afstand fra det farlige område, og at fingrene uden besvær kan nå gearingspunkterneDen ukorrekte ledninger af stopanordningen betyder, at der ikke er normal anordning til at standse motorenRisiko for brud på driften— træk på bremsebremsningsklemmen har ikke bestået prøven— den indre ende af kontrolkappen er ikke sikret, og stoptråde er meget sårbare over for skader.Brand, fordi brændstoftanken er det første berøringspunkt i et fald, som vil blive beskadiget, således at der opstår udslip af brændstof og brandrisiko.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  På linje med rulleskøjter (rulleblad) er der en totakt, der er knyttet til den bageste del af det drivende hjul (håndgas).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1014/07       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpistol til laserstråle.
 
Mærke: Unknown.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: P66C.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 

Dette produkt indebærer en risiko for skader på synet, fordi det indeholder en laserlaser af klasse 3B, der kan være farlig for synet under alle anvendelsesforhold. Langvarig eksponering for moderate niveauer af laserlys kan forårsage uoprettelige tab i øjet, navnlig nethinden og den krystallinske linse.Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60825.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Trukket tilbage fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Imiteret skydevåben med laser. Emballagen er en papkasse med et fotografi af produktet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1026/07       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Pistol til laserstråle.
 
Mærke: JIEKE.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: P355E.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 

Dette produkt indebærer en risiko for skader på synet, fordi det indeholder en laserlaser af klasse 3B, der kan være farlig for synet under alle anvendelsesforhold. Langvarig eksponering for moderate niveauer af laserlys kan forårsage uoprettelige tab i øjet, navnlig nethinden og den krystallinske linse.Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60825.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Trukket tilbage fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Imiteret skydevåben med laser. Emballagen er en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1049/07       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde — 100 Luz de Navidad.
 
Mærke: Unknown.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. 7990003.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Må prøven ikke bestå den elektriske styrkeprøvning svarende til klasse II— der er ikke noget, der tyder på, at der er tale om løg— intet på pæren, et kabel eller en etiket, der er knyttet til et eventuelt oprindelsesmærke, et klasse II-symbol, en grad af beskyttelse mod støv og fugt eller advarsel om, at lysene kun kan anvendes indendørs, elektriske udskiftningsdrivers spænding og effekt og kun bruges til udskiftning af pærer samtidig med, at de tilføres lyskæde.Terminalerne opfylder ikke kravet om, at der skal være varige forbindelser til rådighed,Skablet, som er indbygget i kæden, har egenskaber, der er ringere end egenskaberne for det standardkabel, der er specificeret i standarden, og den nominelle sektion af lederne, som er 0,07 mm², er mindre end de 0,50 mm², der kræves af standarden.— kablet ikke består trækprøvningenAt strømforsyningsanordningen ikke er i overensstemmelse med standarden, og længden af kablet mellem stikket og den første pære, som er på 0,70 m, er mindre end de 1.50 meter, som foreskrives i standarden,— den er ikke beskyttet mod de fugtige forhold, der kan opstå ved normal brug— det består ikke den elektriske stivhed og prøven, som bevirker, at kugletrykket ikke kan overskrides.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Julelyskæde med 140 farvede pærer. Emballagen er en rød papæske med juledekoration og erklæringer: "lavt energiindhold. Døre/døre. Blinkende eller kontinuerligt. "reservedorlet" inklusive ".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1038/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe.
 
Mærke: 2 TOUCH LAMP.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2 TOM-lampe, stregkode: 0999876040961, No A04096A.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi beskyttelsessymbolet for jordbrug og beskyttelsessymbol af klasse II mangler, så dette produkt har klasse 0-beskyttelse.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN-60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Bordlampe med skygge med billede af dyret.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1025/07       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Jern til lodning.
 
Mærke: White rocks.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt 1.4013, EAN 4250107842386.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:— det har ingen deformationsindretning— Konserverne i huset ikke er tilstrækkeligt tilsluttetDer er kun tale om snoning —— Konserverne har ikke bestået styrkeprøvningen— den har ikke bestået prøven vedrørende spændingsstabilitet,— Der mangler visse sikkerhedsanvisninger til loddejern og -mærkninger.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN-60335 og EN-50088.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren har frivilligt trukket sig fra markedet tilbage fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Iglie-farvet loddejern i blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1042/07       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Slagboremaskine.
 
Mærke: Gérex.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GX 500-13.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Varen udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi de grundlæggende isolerede ledninger kommer i berøring med de skarpe kanter af stator og de dele af metal, der er til rådighed.Varen er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 60745.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Produktet er forsynet med grønt plastdæksel. Maskinen leveres med en almindelig kup, som kan strammes med et værktøj. Anordningens vigtigste dele: netstik (Y002; 10/16A; 250V; + godkendelsesmærkerne) ledningskabel (YO JINMAELECTRIC WIRE H05VV-F 2x0,75 mm² VDE) switch + en regulatorenhed til hastighedsregulering (FA2-6/1BEK; 4 (4) A; 250V ~; 5E4; TÜV) MKT 275V; 0,22uF; X2 + mærker for godkendelse) og motor uden påskrifter. Teknisk specifikation: 230V ~; 50 Hz; 500W 0-2800R/min; 13 mm Kategori II.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1043/07       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Slagboremaskine.
 
Mærke: Straus Austria.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ST/ID13-320
 
Batchnummer/stregkode:  1909040133206
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Personskader
 
Produktet udgør en risiko for:I) elektrisk stød som følge af:— grundlæggende isolerede tråde i metal kommer i kontakt med tilgængelige bevægelige metaldele— isolaterne er ikke faste— den isolering, der er beskadiget under varmeprøvningenDer forekom overslag i den elektriske styrkeprøvning.
II) brand, fordi produktet har fanget brand under den termiske prøvning.III) skader, fordi brugsanvisningen på ungarsk ikke er i overensstemmelse med kravene.Varen er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 60745.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Produktet har et blåt plastdæksel med sort gummi i vejgrebet. Maskinen leveres med en almindelig kup, som kan strammes med et værktøj. Anordningens vigtigste dele: netstik (FY-007; 16A; 250V; VDE) ledningskabel (H05VV-F; 2x0,75 mm² VDE) omskifter + hastighedsregulator og motor uden påskrifter. Teknisk specifikation: 230V ~; 50 Hz; 500W 1900/2800r/min; 13 mm Kategori II.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1045/07       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Slagboremaskine.
 
Mærke: REDLINE.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  RL/ID0709-761 Bar code: 9 003 898 400 052.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Personskader
 
Produktet frembyder:— alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi det ikke er muligt at kontrollere den korrekte placering af ledningerne ved udskiftning af hovedkablet, og således at det ikke er muligt at kontrollere den korrekte placering af ledningerne, idet de kan blive klemt mellem de to plastdele, og de strømførende tråde kan desuden komme i kontakt med tilgængelige metaldele.Moderat risiko for skader, fordi mange af de generelle sikkerhedsregler mangler i brugsanvisningen.Varen er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 60745.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Produktet er forsynet med et plastomslag med gummi i vejgrebet. Anordningens vigtigste dele: lysnetstik (10/16A 250V ~ D02 QINOPU + testhuse) netkabel (H05VV-F YONGKANG CLITY CITY HUQIANG CABLE OG VIRE-faktor 2X0,75 mm² VDE) afbryder, herunder afbryder, og tilvælger for rotation (FA2-6/1BEK. Pakken indeholder et par kulbørste, en 3-m tabil-foranstaltning og 5 øvelser. Teknisk specifikation: 230V ~; 50 Hz; 760W 0-2600R/min; 13 mm Kategori II.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1041/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Nissan — Qashqai.
 
Mærke: Nissan.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Køretøjets model J10, EF-typegodkendelsesnummer: E11 * 2001/116 * 0295 * 00.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi airbaggen i hovedairbagsystemet ikke er korrekt åbnet.
Den rutinemæssige kvalitetskontrol har vist, at fremstillingsprocessen kan forlade skalaen for airbagsystemet med skarpe kanter, som kan skade airbaggen, når det sættes ind. Beslagene til hovedets airbagsystem er ved at blive udskiftet i alle de køretøjer, der er berørt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig korrigerende handling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De pågældende køretøjer er de køretøjer, der er fremstillet i perioden 04.12.2006 til 26.02.2007 med køretøjsidentifikationsnumre inden for følgende område: SJNF * * J10 * 1000001 til SJNF * * J10 * 1019413.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1048/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — terrængående køretøjer.
 
Mærke: NISSAN.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kanalfinder R50.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en risiko for brand forårsaget af brændstoftilførslen. Der er mulighed for, at der kan forekomme rust i samlestøtten ved at skabe et hul, som kan medføre, at brændstoffet bliver utæt ved brændstofpåfyldning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Terrængående (off-road) køretøj.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1019/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Klapvogn.
 
Mærke: JANE.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: Carrera PRO, Reference: 2152-G34.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for skader, fordi det er muligt at indsætte en 5 mm diameter i forskellige åbninger i adgangsområdet med en kraft på under 30 N, men ikke en stang på 12 mm. Derfor kan et barn indsætte sin finger i disse åbninger, hvor det kan blive klemt, forårsage lesioner.En ulykke indberettet: En 10-måneders pige var ridset på den tredje finger i højre hånd, og hun krævede hospitalsbehandling.

Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1888.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning fra markedet foretaget af myndigheden.Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Klapvogn med sammenklappelig, aftagelig forreste beskyttelsesbjælke.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1009/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastiklegetøj "Snake" — Magic Aqua Grow.
 
Mærke: Magic Aqua Grow.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Article 9572, EAN 4019142095726.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi:— den tunge af slangedelen og den segmenterede ende af halen/de enkelte dele af halen kan rives med meget let før og efter neddykning— tunen og hele slutlens ende, der passer ind i testcylinderen for små dele
De udblødningstest, der blev foretaget, viste, at


legetøjet og de enkelte dele, der kan afrives, bliver ca. 150 % større ved vand, der er gennemvædet med vand.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN-71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet foretaget af importøren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Stykke legetøj, der vokser, når det er gennemvædet, 40 cm lang, er fremstillet af fast plast, ryggen er rødbrun med sorte mærker, undersiden gul, og tungen er rød.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1010/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticdukke — Judy Collection.
 
Mærke: LeluKulma.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. i faktura 108/43406.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Legetøjet udgør en kemisk risiko, fordi det plasthoved (der kan puttes i munden) indeholder 33 % diisononyl-phthalat (DINP) i massen af blødgjort materiale, der overstiger den maksimalt tilladte grænse på 0,1 %. Dette produkt er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EØF om kemiske begrænsninger og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  15 cm plasticdukke (en flytes), 3 farver sortimentet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1015/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Oppustelig ring — Swim.
 
Mærke: Best way, SURF AND SUN.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. nr.: 03 40340, EAN: 8585017540340.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, fordi:— ventilen indeholder 26,69 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)— det blå plastmateriale indeholder 23,1 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 2,02 % vægtprocent di-isononyl-phthalat (DINP).— den transparente plast med den anvendte farve indeholder 27,3 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 1,59 % vægtprocent di-isononyl-phthalat (DINP).Indholdet af phthalater i legetøj, der er konstrueret til et barn, er langt højere end den tilladte maksimumsgrænse på 0,1 %. Produktet udgør en alvorlig risiko for et barns helbred.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EØF om kemiske begrænsninger og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet, information og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjet har en form bestående af to indbyrdes forbundne ringe. Den største åbnede ring henvender sig til voksne. Den mindre er lukket og er beregnet til et barn. Sidstnævnte er udstyret med to bånd for at forhindre, at et barn glider af ring. Ventilen er nederst på bagsiden. De nederste dele er lavet af en blå plastfolie, og den øverste del er fremstillet af en trykt gennemsigtig plastfolie. Legetøjet er pakket i et påført farvepapir. Brugsanvisningen er på forsiden, advarsler og information på forskellige sprog på bagsiden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1016/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastiklegetøj — havbeboere (slanger, insekter, biller).
 
Mærke: Kik Textilien und Non-Food GmbH.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 12008, produktkode: 851101.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette legetøj udgør en kemisk risiko, da det indeholder 21,5 % vægtprocent diisononyl-phthalat (DINP), som overstiger den maksimalt tilladte grænseværdi på 0,1 %. Produktet udgør en alvorlig risiko for et barns helbred.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EØF om kemiske begrænsninger og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Dyretal i form af biller, længde 66 mm, af plast.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1018/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Seesaw.
 
Mærke: Unknown.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SPS 0170.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Legetøjet udgør en alvorlig risiko for skader, fordi:— skruerne kan være løse, og der kan forekomme metaltræthed— håndtagene kan ikke sikres korrekt.Når de bevæger sig i seesaw-retningen, kan man komme i klemme mellem fingre.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN-71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1020/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  213 levende farvestof af træ
 
Mærke: Universe of Imagination
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. SKN 653233 (MA199W), Gentorsk: 80351674152.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette legetøj udgør en risiko for forgiftning, fordi der blev identificeret for høje niveauer af bly i malingen i træsagen. Desuden indeholder nogle af farvemalingen i det sorte vandlag alt for store mængder bly. Bly kan være giftig ved indtagelse af børn og kan have negative virkninger for sundheden.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Farvestoffer i en trækasse. 213 stk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1024/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj af træ — Racing med intilsluttet mekanisme.
 
Mærke: Spiegelburg.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art. 20139; EAN 4029753201393.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette legetøj udgør en kemisk risiko, da det indeholder 7,8 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i vægtprocent, som overskrider den tilladte maksimumsgrænse på 0,1 %. Produktet udgør en alvorlig risiko for et barns helbred.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EØF om kemiske begrænsninger og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige form for tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blå malet trælegetøjsbil med hovedhoved af træfører (størrelse ca. 7 x 4 x 6 cm) afviklingsmekanisme, metalaksler, 4 hvide plastikhjul, 4 små bløde, sorte plastdæk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1027/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Chuny World Magnetic Fishing.
 
Mærke: Shure.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NO963. ISBN1-058286-963-4. Stregkode 408984 00963.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Legetøjet udgør en kvælningsrisiko, fordi stiften let kan fjernes af en person med negle (hvor hovedbolten er fastgjort i positionen og således ikke kan fjernes). Børn kan stille små dele i munden og blive kvalt.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Malede havdyr med tegning i trækasse med magnetstav. Magneten er tiltrukket af metalben i et creature, som gør det muligt at fjerne fra en boks.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1029/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radiostyret legetøjsbil med fjernbetjening og batterioplader.
 
Mærke: ZHENGGUANG.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NO.UD2017.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for:I) elektrisk stød som følge af:Batteriopladerens stik er ikke-standardiseret, og den tilknyttede transformeradapter er ikke i overensstemmelse med det ungarske stik/stiksystem.— alderssymbolet (8 år) og visse tekniske parametre (spænding) mangler, og der er ingen instrukser på ungarsk med hensyn til sikker anvendelse.(II) forbrændinger, idet batteriopladeren kan være kortsluttet og således dækket.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN-60335 og EN-50088.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Pakken indeholder en legetøjsbil af plast med en kontrolfrekvens på 27 MHz eller 49 MHz (nummerplade på produktet: Wolfhound), der drives af batterier, en batterioplader (XIONG FENG ELEKTRONISK model Nej.: XF-3053A AC 220-240V, 50/60 Hz;/DC 9,6V 200mA klasse II med henblik på forbindelsen af batteriopladeren er der også en transformeradapter), en fjernstyring ("R/C GRATIS KONTROL TOP POSPOPERIOR SPAREDY CE B 006P 6LR61 9V"), batterier ("Ni-Cd AA700mAh 9,6V") og et tørbatteri på 9V 6LR61. Størrelse: L: 38 cm x V: 18 cm x H: 15 cm. Angivelse på emballagen: Strømforsyning på tværs af landegrænser (4WD).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1030/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj — slaget.
 
Mærke: Baby Design Collection Butterfly Rattle.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Batchkode 27043-096.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi alle fire vinger og to antenner let kan løsne sig og passer ind i cylinderen for smådele.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN 71.Én hændelse, der indberettes: En lille del af legetøjet blev revet løs, mens et ung barn (6 måneder) legede den. Den løsrevne del endte i barnets mund, men barnet kom ikke til skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjet er et farverigt slag i form af en kegleart. Det har fire små vinger med fiberfyld, to antenner og en grøn skare.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1031/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radiostyret legetøjsbil med fjernbetjening.
 
Mærke: RACING MIX.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NR. 666-26.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Batteriopladerens stik er ikke-standardiseret, og der er derfor adgang til de strømførende nåle, når de tilsluttes strømforsyningen.Batteriopladeren kan fjernes uden brug af værktøj,— isoleringen af ledningsnettet er ikke tilstrækkelig (der opstod tilbageslag)— visse sikkerhedsanvisninger fra batterioplader og advarsler mangler.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN-60335 og EN-50088.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Pakken indeholder en legetøjsbil af plast (skala 1: 14) med en kontrolfrekvens på 27 MHz, der drives af batterier, en batterioplader (HENXIN input: AC 110-240V, 50/60 Hz; resultat: DC 4,8V 200mA klasse II), en fjernstyring ("SUTR SPEED R/C 27 MHz 9V"), batteri ("4,8V 700mAh REIN IN CHINA") og et tørbatteri på 9V 6F22.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1032/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radiostyret legetøjsbil med fjernbetjening.
 
Mærke: SUPER TRANSPORTER.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NR. 666-20.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Batteriopladerens stik er ikke-standardiseret, og der er derfor adgang til de strømførende nåle, når de tilsluttes strømforsyningen.Batteriopladeren kan fjernes uden brug af værktøj,— isoleringen af ledningsnettet er ikke tilstrækkelig (der opstod tilbageslag)— visse sikkerhedsanvisninger fra batterioplader og advarsler mangler.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN-60335 og EN-50088.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Pakken indeholder en legetøjsbil af plast (skala 1: 32) med en kontrolfrekvens på 27 MHz (nummerplade på produktet: Nr. 666-20), der drives af batterier, en batterioplader (HENXIN input: AC 110-240V, 50/60 Hz; resultat: DC 4,8V 200mA klasse II), en fjernstyring ("SUTR SPEED R/C 27 MHz 9V"), batteri ("4,8V 700mAh REIN IN CHINA") og et tørbatteri på 9V 6F22.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1033/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radiostyret legetøjsbil med fjernbetjening.
 
Mærke: QUNXING.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  QX-3021
 
Batchnummer/stregkode:  6928928021034
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for:I) elektrisk stød som følge af:At batteriopladerens stik er ikke-standardiseret, og at tiladaptertransformeren ved hjælp af påsiddende transformator ikke er i overensstemmelse med det nationale stik/stiksystemBatteriopladeren kan fjernes uden brug af værktøj,— alderssymbolet (8 år), mangler der foreligger visse sikkerhedsanvisninger fra batteriopladeren og advarsler.II) forbrændinger og brand, fordi batteriopladeren er kortsluttet.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN-60335 og EN-50088.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Pakken indeholder en legetøjsbil af plast (skala 1: 16) med en kontrolfrekvens på 27 MHz (nummerplade på produktet: QX-3021), der drives af batterier, en batterioplader (QUN XING 220V, 50/60 Hz; resultat: DC 6V 700mA klasse II), en fjernstyring ("QUNXING SUPER POWER RADIO Move IN CHINA R/C 27 MHz"), batteri ("Ni-C-AA1000mAh 4,8V") og et tørbatteri på 9V 6LR61. Størrelse: L: 26 cm x V: 11,5 cm x H: 7 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1034/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radiostyret legetøjsbil med fjernbetjening.
 
Mærke: BEI TIAN.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BT-22528-3, BT-22528-4
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for:I) elektrisk stød som følge af:Batteriopladerens stik er ikke-standardiseret, og der er derfor adgang til de strømførende nåle, når de tilsluttes strømforsyningen.Batteriopladerens omslag kan fjernes uden brug af et værktøj, der kan medføre, at der er adgang til strømførende dele.— alderssymbolet (8 år), mangler der foreligger visse sikkerhedsanvisninger fra batteriopladeren og advarsler.II) forbrændinger og brand, eftersom der kan tages hensyn til batterierne i legetøjsbilen, kan de fjernes, uden at der anvendes et værktøj, som kan udskiftes med det tørre batteri. Placeringen af en batteriholder i fjernbetjeningen kan være kortsluttet, men trådenes isolering i legetøjsbilen kan blive beskadiget.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN-60335 og EN-50088.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Pakken indeholder en legetøjsbil af plast med en kontrolfrekvens på 27 MHz (mærkning af produktet "HUMP KILLER UNSF-528", nummerplade: BT-22528-3 eller "TRAMP OVER HILL OG DALE JUPER BT-528, nummerplade: BT-22528-4), drevet af batterier, en batterioplader (model nr.: KW3307 AC 220-240V 7,5V; 250 mA kategori II), en fjernkontrol ("RADIO KONTROL BT RADIO KONTROLSYSTEM"), 4 batterier ("Ni-CN 1,2V AA500mAh" eller Ni-Cd 1,2V AA700mAh) og et tørbatteri på 9V 6LR61. Størrelse: L: 21 cm x V: 15 cm x H: 12 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1035/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Søsætning af piratskib.
 
Mærke: Unknown.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Legetøjet udgør en risiko for skader, idet sørøverne har skarpe kanter, som børn kan ridse af.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Der er lavet et korpus af brun plast, mast og flåde af skibe af rød polymer. Der foretages sejl af hvid polymer med tegninger i forskellige farver. Tallene for sørøverne er lavet af plastik i cremefarvet med detaljer i forskellige farver. Mastens mast er fremstillet af gul polymer. Skattekassen er lavet af plastik i brun farve med angivelse af guldfarve. Alle emner er fastgjort til metal wiry til farverigt pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1036/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dudbretar.
 
Mærke: Spen.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nummer på faktura 91610.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Legetøjet udgør en kvælningsrisiko, fordi smådele giver sig til grund ved trækprøvningen, og de dele, der passer til cylinderen, passer ind i cylinderen. Børn kan stille små dele i munden og blive kvalt.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Grønt bases med rød næse og mund. Rød bovbinding i nakken. Sorte plastøjne.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1039/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Boble Soap Bottle.
 
Mærke: Unknown.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. på faktura 92842.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Dette produkt udgør en risiko for kvælning som følge af strangulering på grund af flasken. Med snoren er flasken beregnet til at blive ført rundt om nakken.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN-71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndigheden.

 
Beskrivelse:  Plastflaske ("druer") med en lang snor på denne og violet væske i flasken. En violet fløjle som loft.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1011/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Regnlag i plastemballage.
 
Mærke: Shade Master.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  5281.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder plastmateriale i racket og i emballagen indeholder 450-660 mg/kg cadmium, som overstiger den maksimalt tilladte grænse på 0,01 % af polymerens masse.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EØF om kemikalier.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Klart regnlag (poncho), i en klar plastpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1047/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babysko.
 
Mærke: BEBE COQUIN.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Y00140 (flåden) og Y00141 (mørkerød).
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi pommes varer i karkassen er meget aftagelige og dermed forbundet med en kvælningsrisiko for spædbørn ved indtagelse.
Én indberetning af en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørernes frivillige udtræden af markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Babysko og mørkerød. 0/3 måneder: 9 cm, 9,6 cm, størrelse 16/17. 3/6 måneder: 10,2 cm, 10,8 cm, størrelse 18/19. 6/10 måneder: 11,4 cm, 12 cm, størrelse 20/21.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 1012/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Radiostyret legetøjsbil med fjernbetjening.
 
Mærke: Brother Toys.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 8233 (art. 000032900)
 
Batchnummer/stregkode:  5 998 015 509 227
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for:I) elektrisk stød som følge af:Batteriopladerens stik er ikke-standardiseret, og der er derfor adgang til de strømførende nåle, når de tilsluttes strømforsyningen.— alderssymbolet (8 år), mangler der foreligger visse sikkerhedsanvisninger fra batteriopladeren og advarsler.II) forbrændinger og brand, eftersom der kan tages hensyn til batterierne i legetøjsbilen, kan de fjernes, uden at der anvendes et værktøj, som kan udskiftes med det tørre batteri. Batteriihændehaverens kontakter kan være kortsluttet, og de overvarme, batteriopladerens overdækning, der er væsentligt overvarme under unormal anvendelse, kan fjernes uden brug af værktøj, og der kan være tale om kontakter, der kan være kortsluttet af hinanden.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN-60335 og EN-50088.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Pakken indeholder en legetøjsbil af plast (et areal på 1: 18) med en kontrolfrekvens på 40 MHz (nummerplade: "SPEAL RACER NO: 8233"), der drives af batterier, en batterioplader "Gers Electronics oplader". Co., LTD "(model nr. GS-104823E AC 230V 50 Hz; DC 4,8V; 230 m klasse II), en fjernstyring ("RACRACER SUPERIOR POWEGÅENDE SPEED"), 4 forhold (700mAh 1,2V Ni-Cd) og et tørbatteri på 9V 6F22. L: 27 cm X V: 12 cm X H: 7,5 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 1013/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Radiostyret legetøjsbil med fjernbetjening.
 
Mærke: NS.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  No.8579 Bar code: 8 134 935 502 031.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for:I) elektrisk stød som følge af:Batteriopladerens stik er ikke-standardiseret, og der er derfor adgang til de strømførende nåle, når de tilsluttes strømforsyningen.— alderssymbolet (8 år), mangler der foreligger visse sikkerhedsanvisninger fra batteriopladeren og advarsler.II) forbrændinger og brand, eftersom der kan tages hensyn til batterierne i legetøjsbilen, kan de fjernes, uden at der anvendes et værktøj, som kan udskiftes med det tørre batteri. Placeringen af batteriopladeren kan være kortsluttet, idet batteriopladerens dæksel er væsentligt højere end varmekapacitetsvarmeskab under unormal anvendelse.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN-60335 og EN-50088.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Pakken indeholder en legetøjsbil af plast (et Scale på 1: 12, en nummerplade på bilen: Nr.: 8579) med en kontrolfrekvens på 27 eller 40 MHz, der drives af batterier, en batterioplader YIXIN ELEKTRONISK (model nr. YX-3515A8 AC 220V 50/60 Hz; 7,2V; 250 mA kategori II), en fjernstyring ("EXALTED SPOR CAR KONTROL SUTS STUDT'S NYE PROJEKTER RADIO KONTROLSYSTEM"), 6 Batteriserie-AA 700mAh 1,2V Ni-Cd og et tørbatteri på 9V 6LR61. L: 37 cm X V: 17 cm X H: 10,5 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1017/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Radiostyret legetøjsbil med fjernbetjening.
 
Mærke: NANSHENG.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 8517a (model nr. 8516a), stregkode: 3549819456044. Beskrivelse Den produktpakke, der indeholder produktet, indeholder en legetøjsbil (et niveau på 1: 18) med en kontrolfrekvens på 27 MHz (mærkning på produktet NO: 8516 eller NO: 8517), der drives af batterier, en batterioplader (model nr. 3530NRF eller D4120-09-300 input: AC 220V 50/60 Hz; resultat: 6V; 300 mA kategori II), en fjernkontrol ("RADIO KONTROL"), 4 batterier ("LJ Batchy or DANENG BATTERY") -AA 700mAh 1,2V Ni-Cd og et tørbatteri på 9V 6F22.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for:I) elektrisk stød som følge af:Batteriopladeren (353NRF) er ikkestandardiseret, og der er derfor adgang til de strømførende nåle, når der forbindes med strømforsyningen, kan batteriopladeren D4120-09-300 fjernes uden brug af værktøj, hvilket kan medføre, at der er adgang til strømførende dele.— alderssymbolet (8 år), mangler der visse sikkerhedsanvisninger og advarsler vedrørende batteriopladeren.II) forbrændinger og brand, eftersom der kan tages hensyn til batterierne i legetøjsbilen, kan de fjernes, uden at der anvendes et værktøj, som kan udskiftes med det tørre batteri. Batteriopladerens forside er væsentligt overfølsom over for en unormal anvendelse. der kan være tale om, at der kan være tale om kontakter mellem batteriholderen og fjernbetjeningen.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN-60335 og EN-50088.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 1021/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk kedel.
 
Mærke: SAPIR.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SP1230Y.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Disse produkter er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi vandtilførslen efter overhældning af vand går ind i rummet under metaldetsbunden, hvor der er elektriske forbindelser. Produktet består derfor ikke i prøvningen af den elektriske styrke af isoleringen.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det marked og det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektrisk kedagle til kogning af vand uden snor (cord) med 360° aftagelig base og med forbindelseselementet LANG JI. Tekniske parametre: 220-240V, 50-60 Hz, 1850-2200W, min 0,5 L — maks. 1,7 L
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 1022/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk gennemstrømningsvandvarmer.
 
Mærke: PRESLAVA.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MT-1.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt indebærer en eksplosionsrisiko, fordi trykslækningsanordningen ikke fungerer, og kontakten, den del af vandfanget, der påvirkes af tryk, ødelægger. Konstruktionen af anordningen sikrer ikke en beskyttelse mod at øge vandtrykket, som er for stor.
Desuden er produktet ikke mærket med det bekendtgjorte tryk i henhold til kravene til den elektriske gennemstrømningsvandvarmer.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Trukket tilbage fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektrisk gennemstrømningsvandvarmer, til køkken, med tekniske specifikationer: 220V; 50 Hz; 4500W 0,2МРа; ІРХ1; forsvar mod elektriske stød, class vandkapacitet 3 l/min; T° = 80 ± 5 °C.
Oprindelsesland:  Bulgarien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1028/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Tørretørrer — Kondensationtørrer.
 
Mærke: Hanseatic and Viking.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  C 280, C 290, C 295, K 20, K 251 og K 351.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Varen frembyder en risiko for brand, fordi der i kondenstørretumblere altid er risiko for, at en stor mængde sprækker akkumuleres og startes op til ulden. Dette er ret normalt i en kondenstørretumbler. Problemet er i dette tilfælde et plastgitter, der ikke er fremstillet af vanskeligt antændeligt materiale, og som er monteret bag kondensatoren i luftstrømmen, før forsyningsanlægget, for at forhindre brugerne i at sætte hænderne i hånden. Det er blevet fastslået, at gløder eller brændende fluff kan forårsage dette plastnet for at kunne fange brand. Branden kan efterfølgende spredes til tørreanlægget og derefter til det omkringliggende område.Der er rapporteret om fire hændelser.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige korrigerende handlinger. Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tørretørrer: Fabrikat i Typ Art No: — hanseie C 280 655 932, — hansec C 290 450 305, 591 329 og 655 940 — hanseie C 295 377 756, — hanseie K 20 254 847, 288 306, 459 584, 775 810, 288 435 (inkl. vaske-/tørremaskine TL 1200 S og K 20) — hansetape K 251 440 365 og 741 829, — hanseie 351 255 004, — VIKING C 280 332 580, — VIKING C 290 332 896.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1040/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Forlængerledninger indstilles.
 
Mærke: LUCERNA.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: FK 3-7 m, art. nr: OY-2111x7 4FA, EAN: 8590849370102.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for:I) brand, fordi:— isoleringsmaterialet ikke er modstandsdygtig over for overdreven varme, brand og kravstrømFleksibelt kabel kan ikke fjernes fra vedhæng uden at blive permanent ubrugeligt (ved hjælp af et fleksibelt kabel skal kablet kunne skilles ad)Fleksibelt kabel har utilstrækkelig diameter (0,86 mm²). Når der foretages prøvning med en brændende ledning, er flammen slået igennem. Flammen varede længere end 30 sekunder efter fjernelse af brænderen.II) elektrisk stød som følge af:Under særlige omstændigheder kan produktets isolation beskadiges. Materiale, som produktet er fremstillet af, har ikke tilstrækkelige isolerende egenskaber.Stikenes dimensioner er ikke korrekteMærkning er ikke korrekt.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Der er udsendt pressemeddelelse om frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Produktet pakkes i gennemsigtig plastikpose, som er omgivet af papirmærkning, hvor der findes produktets navn på flere fremmedsprog, "LUCHERNA", model, art. no., EAN-kode, CE-mærket og data om distributører og producenter. For så vidt angår den typenste etiket, findes der data: 10-16V, ~ 250V, maks. 3500 W, CE-mærkning, varemærke "LUCHERNA" og advarsel — "griber ikke ind i en forbindelse!" data om kabel: H05VV-F, 3G, 1,00 mm².
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1046/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Forlængerledning af multistikdåse.
 
Mærke: Laudmann.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PF-C8 EAN 8033112706210.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:— den beskyttende leder er kortere end påkrævet— Tilslutningskabler er loddede— afstanden mellem den beskyttende leder overstiger den værdi, der er tilladt i standarden.— kontakterne med beskyttende ledere er ikke tilstrækkeligt stabile.Tilslutningskablet er ikke i overensstemmelse med og er mekanisk ustabil.— trådtværsnit er for småDette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  6-stikkontakt, hvid, med omskifter. Pakket i plastfolie.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 40