Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 40 ( Zveřejněno: 12/10/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1044/07       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Kožedělný nábytek PIA a Bari.
 
Značka: Argos.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Katalogové číslo oblasti Pia/katalogové číslo 635/8309, 628/3986, 635/8316, 635/8323, 635/8330, 635/8347, 628/3962, 635/8354, 635/8316, 635/8378, 635/8062, 628/3937, 635/8079, 635/8086, 635/8093 Počet katalogů společnosti Bari Argos 627/1895, 627/1905, 627/1912, 627/1929, 627/1936, 627/1943, 627/1950, 627/1967, 627/1974, 627/1981, 627/1998, 627/2007, 627/6164, 627/6151, 627/6175, 627/6168.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje riziko alergie vzhledem k tomu, že došlo k narušení kožní dráždivosti, a oznámené léze ukazují možné spojení v souvislosti se stykem s některým z řad Argos Pia a Bari koženého nábytku.

Byly podány zprávy o stížnostech a někteří zákazníci obdrželi lékařskou péči.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  PIA a Bari se pohybuje mezi koženým nábytkem prodávaným v kombinacích 3 kusů; Velké písmeno a); Liniový předseda Sofra nebo Recylinique.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1023/07       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Dále v řádku Skates – Směnný benzin.
 
Značka: Marked with logo that resembles “FLY”.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko:Úrazy proto, že:Požadavky na brzdění nesplňují požadavky na nezávislé a snadno přístupné ovládací prvky pro zpomalení a zastavení,Ustanovení o ostraze pro lovná zařízení nejsou umístěna v dostatečné vzdálenosti od nebezpečných zón a prstů, které mohou snadno dosáhnout příjezdových zařízení,Nesprávné zapojení ovládacího orgánu zastavení znamená, že nejsou k dispozici žádné normální prostředky zastavení motoru,Riziko destrukce během provozu,Jízdní svorek se nezdařil odporu,Vnitřní konec ovládacího kabelu není zabezpečen a zastávka je velmi náchylná k poškození.II) požár, protože palivová nádrž je prvním kontaktním místem na pádu a nechá se poškodit, což vede k úniku paliva a riziku požáru.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Rejnokovití (válečkové čelíčky) mají dvoudobý motor připevněný k zadnímu kola s hnacím kolem (ruční škrticí klapka).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1014/07       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Pistolka s laserovým paprskem – Sperma ior sportovní pistole.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: P66C.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Tento výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3B, který je potenciálně nebezpečný za všech podmínek použití. Dlouhodobá expozice vůči mírným úrovním laserového světla může způsobit nevratné poškození očí, zejména sítnice a krystalické čočky.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, které si objednal orgán.

 
Popis:  Napodobenina střelná zbraň s laserovým zařízením. Obal je lepenkový rámeček s fotografií produktu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1026/07       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Pistolka s laserovým paprskem.
 
Značka: JIEKE.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: P355E.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Tento výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3B, který je potenciálně nebezpečný za všech podmínek použití. Dlouhodobá expozice vůči mírným úrovním laserového světla může způsobit nevratné poškození očí, zejména sítnice a krystalické čočky.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, které si objednal orgán.

 
Popis:  Napodobenina střelná zbraň s laserovým zařízením. Jedná se o lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1049/07       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Skupina pro osvětlení – 100 Luz de Navidad.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 7990003.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vzorek neprochází elektrickou zkouškou pevnosti odpovídající II. jakosti,Neexistuje žádný odkaz, který by uváděl druh cibulí,— nepřítomnost na nosiči, kabel nebo štítek připevněný k kabelu jakéhokoli označení původu, symbol třídy II, označení stupně ochrany proti prachu a vlhkosti nebo varování, že světla lze používat pouze ve vnitřním prostoru, napětí a výkon náhradních cibulí a které používají pouze náhradní žárovky stejného typu, jako jsou dodávány s lehkým řetězcem.Terminály nepřenášejí zkoušku na účinnost trvalých spojení,Kabely začleněné do řetězu mají vlastnosti, které jsou menší než vlastnosti standardního kabelu uvedeného v normě, a jmenovitá část vodičů je 0,07 mm² a je menší než 0,50 mm²,Kabel neprojde zkouškou tahem,— výkonová zátka není v souladu s normou a délka kabelu mezi zástrčkou a první baňkou o délce 0.70 metrů je menší než 1.50 metrů, jak požaduje norma,— není chráněn proti vlhkým podmínkám, které mohou při běžném používání vzniknout,— neprostupuje se zkouška těsnosti elektrickým proudem a zkouška by neměla přesáhnout tlak v kouli.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec s 140 barevnými žárovkami. Jedná se o červený lepenkový rámeček o Vánocích a prohlášeních: „Nízkoenergetické světlo. Vnitřní/vnější prostory. Blikat nebo nepřetržitě. Zahrnuto volné světlo.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1038/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa.
 
Značka: 2 TOUCH LAMP.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2 TOCHÁ SVÍTILNA, čárový kód: 0999876040961, č. A04096A.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, neboť chybí symbol Země a ochranný symbol třídy II, takže tento výrobek má ochranu třídy 0.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN-60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Stolní lampa s odstínem zvířete.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1025/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Železo v pájení naměkko.
 
Značka: White rocks.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 1.4013, EAN 4250107842386.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Nemá žádné vybavení pro odstraňování kmenů,— vodiče uvnitř krytu nejsou dostatečně připojeny,Spojení vede pouze stolo,Vodiče neprocházely zkouškou odolnosti proti korozi,Neprošel zkouškou stability napětí,Chybí určité bezpečnostní pokyny pro pájení ze železa a oceli.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN-60335 a EN-50088.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany spotřebitelů ze strany dovozců. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek na měkké pájení zbarvený v blistích beige-barveni.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1042/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Příklepová vrtačka.
 
Značka: Gérex.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GX 500–13.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože základní izolované vodiče přicházejí do styku s ostrými hranami statoru a přístupných kovových částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Výrobek má zelenou plastickou vrstvu. Stroj je dodáván s obyčejným klesáním, který lze utahovat pomocí nástroje. Hlavní části zařízení: zásuvka (Y002; 10/16A; 250V; + značky schválení); „síťový kabel“ (YACAO JINMAELECTRIC WIRE FACTORY; H05VV-F; 2x0,75 mm²; VDE); spínač + jednotka regulátoru otáček (FA2–6/1BEK; 4 (4) A; 250V ~; 5E4; TÜV), zařízení pro potlačení (MEX/TENTA; MKT; 275V; 0,22 UF; Značky x2 + značky schválení typu) a motory bez nápisů. Technická specifikace: 230V ~; 50 Hz; 500W; 0–2800R/min; 13 mm; Třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1043/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Příklepová vrtačka.
 
Značka: Straus Austria.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ST/ID13–320
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1909040133206
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Elektrický šok, protože:— základní izolované dráty přicházejí do styku s přístupnými pohybujícími se díly,— izolační trubice nejsou pevně uchycené,Izolace poškozená během tepelné zkoušky,— zábleskové hodnoty vzniklé při zkoušce elektrické pevnosti.
Požár v důsledku požáru v průběhu tepelné zkoušky, při níž se produkt vznítí.III) zranění, protože návod k použití v maďarštině nesplňuje požadavky.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Výrobek má modré plastové vložky s černou pryžovou vložkou. Stroj je dodáván s obyčejným klesáním, který lze utahovat pomocí nástroje. Hlavní části zařízení: zásuvková zástrčka (ÚO-007; 16A; 250V; VDE); elektrické sítě (H05VV-F; 2x0,75 mm²; VDE); spínač + jednotka regulátoru otáček a motor bez nápisů. Technická specifikace: 230V ~; 50 Hz; 500W; 1900/2800r/min; 13 mm; Třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1045/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Příklepová vrtačka.
 
Značka: REDLINE.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RL/ID0709–761 čárový kód: 9 003 898 400 052.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje:— vážné nebezpečí zasažení elektrickým proudem z důvodu, že při výměně hlavního kabelu dojde k přemístění vnitřních vodičů a štětců ze své původní polohy, a proto je možné řádné uspořádání kabeláže umožnit, že se mezi těmito dvěma plastovými částmi pokryje, že se mohou dostat do styku s přístupnými kovovými částmi.Nízké riziko zranění, neboť v návodu k použití chybí řada obecných bezpečnostních pravidel.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Výrobek má plastový kryt s pryžovou spojnicí ve stopce. Hlavní části zařízení: zásuvka (10/16A 250V ~ D02 QINOPU + značky zkušebních domů); elektrické sítě (H05VV-F YONGKANG CITY HUAQIANG CABLE A WIRE FACTORY 2X0,75 mm²; VDE); spínač včetně ovládacího obvodu a voliče směru otáčení (FA2–6/1BEK. Tento obal obsahuje pár uhlíkových kartáček, 3-m ochranné opatření a 5 cvičení. Technická specifikace: 230V ~; 50 Hz; 760W; 0–2600R/min; 13 mm; Třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1041/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Nissan – Qashqai.
 
Značka: Nissan.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor vozidla J10, číslo ES schválení typu: E11 * 2001/116 * 0295 * 00.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože airbag v hlavě airbagového systému není řádně otevřen.
Pravidelné kontroly kontroly jakosti odhalily, že výrobní proces může pro soustavu airbagu s ostrými hranami opustit pásmo, které může poškodit airbag při jeho nasazení. Ve všech dotčených vozidlech byla nahrazena konzola pro soustavu airbagů hlavy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedná se o vozidla vyrobená v období 04.12.2006 až 26.02.2007 s identifikačními čísly vozidel v rámci tohoto rozmezí: SJNF * * J10 * 1000001 ve prospěch společnosti SJNF * * J10 * 1019413.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1048/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – mimosilniční vozidlo.
 
Značka: NISSAN.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Prostředek „Pathire R50“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru v důsledku přívodu paliva. Existuje možnost, že se rzi může objevit při montážní podpoře, přičemž se vytvoří otvor, který může při doplňování paliva způsobit únik paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Terénní vozidlo.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1019/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek.
 
Značka: JANE.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Carrera PRO, Reference: 2152 – G34.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění, protože je možné zasunout tyč o průměru 5 mm do různých otvorů v přístupové oblasti se silou menší než 30 N, ale ne s tyčinkou o průměru 12 mm. Proto může dítě do těchto otvorů vložit svůj prst, a to tam, kde se může zachytit, způsobit lesion.Jeden případ nahlášený: Na třetím místě na pravou stranu je umístěna 10měsíční dívka, která vyžaduje nemocniční ošetření.

Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu nařízené autor.Dobrovolné nápravné kroky podniknuté výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Golfový kočárek s sklopným, snímatelným krytem na ochranu před ochranným krytem.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1009/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka „Snake“ – Magic Aqua Grow.
 
Značka: Magic Aqua Grow.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 9572, EAN 4019142095726.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože:Jazyk a segmentovaný konec ocasu/individuální segmenty konce ocasu lze před namáčením a po jeho provedení zcela vytrhnout,Jazyk a celý konec ocasu přiléhajícího do zkušebního válce pro malé části,
Zkoušky namáčení ukázaly, že


při namočení do vody je hračka a její jednotlivé části, které lze roztrhnout, přibližně o 150 % větší.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Užovka, která se po namočování rozpínají (40 cm) zhotovená z tuhých plastů, je červenohnědá s černým označením, zespodu žlutě a jazykem je červená.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1010/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu – Judy.
 
Značka: LeluKulma.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod bez faktury 108/43406.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Hračka představuje chemické riziko, protože plastová hlava (která může být umístěna v ústech) panenské panenky obsahuje 33 % hmotnostních isonon-ftalát (DINP), který překračuje maximální povolenou hranici 0,1 %. Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenky z plastových panenek o velikosti 15 cm, sortimentu 3 barev.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1015/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací prstenec – kroužek Swim.
 
Značka: Best way, SURF AND SUN.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. j.: 03 40340, EAN: 8585017540340.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože:— ventil obsahuje 26,69 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP),— modal plastický materiál obsahuje 23,1 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 2,02 % hmotnostních isoisonon-ftalát (DINP),Transparentní plasty s použitou barvou obsahují 27,3 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 1,59 % hmotnostních isoisonon-ftalát (DINP).Obsah ftalátů v hračce navržené pro dítě je mnohem vyšší než maximální povolený limit ve výši 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, informace a stažení z trhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka má formu dvou vzájemně propojených kroužků. Rozšířený prstenec je navržen pro dospělé. Menší je uzavřena a navržena pro dítě. Tento systém je vybaven dvěma pásmy, aby se zabránilo klouzání dítěte z kruhu. V zadní části je ventil ve spodní části. Spodní části jsou vyrobeny z plastové fólie s modrou plastovou fólií. Hračka se balí do použitého barevného papíru. Pokyny pro uživatele jsou umístěny na přední straně, varování a informace v různých jazycích jsou na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1016/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky z plastu – obyvatelé lesa (hadi, hmyz, brouci).
 
Značka: Kik Textilien und Non-Food GmbH.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 12008, kód produktu: 851101.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tato hračka představuje chemické riziko, neboť obsahuje 21,5 % hmotnostních isoisonon-ftalát (DINP), který překračuje maximální povolený limit ve výši 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Údaje o zvířatech ve formě brouků, délky 66 mm, z plastu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1018/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Seasand.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  REŽIM JEDNOTNÉ PLATBY 0170.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Hračka představuje vážné riziko zranění, protože:Šrouby se mohou uvolnit a kov může dojít ke vzniku únavy,Rukojeti nemohou být řádně zajištěny,Při přesunu rukojetí ve směru seesaw může dojít k uvíznutí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN-71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1020/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  213kus dřevěné barvivo
 
Značka: Universe of Imagination
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. SKN 653233 (MMA199W), Genova: 80351674152.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tato hračka představuje riziko otravy, protože v barvě dřeva byly identifikovány nadměrné úrovně olova. Některé z černé barvy s černými vodou rovněž obsahují nadměrné úrovně olova. Olovo může být toxický při požití dětmi a může mít nepříznivé účinky na zdraví.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zbarvení soupravy v jednom případě. 213 kusů
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1024/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné hračky – Racing car se sklopným mechanismem.
 
Značka: Spiegelburg.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 20139; EAN 4029753201393.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tato hračka představuje chemické riziko, neboť obsahuje 7,8 % hmotnostních (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), který překračuje maximální povolený limit ve výši 0,1 % hmotnostních. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modrý barvený dřevěný automobil s hlavou dřevěného vozidla připojený k horní části (velikost přibližně 7 x 4 x 6 cm); mechanismus likvidace, kovové nápravy, 4 bílé plastové kola, 4 malé měkké plastové pneumatiky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1027/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Světový Magnetický rybolov.
 
Značka: Shure.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NO963. ISBN1–058286–963–4. Čárový kód 408984 00963.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka představuje nebezpečí udušení, protože kolík může být snadno odstranitelný osobou s nehty (v původní sérii hračky byl kolík přilepen k poloze, a tudíž není snadno odstranitelný). Děti mohou malé části umístit do svých úst a sytiče.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Natřené mořské živočichy s kolíkem připevněným v dřevěné krabici s magnetickým rybářským tyčinkou. S použitím magnetu do kovových kolíků, které by mohly být odstraněny z krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1029/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vůz pro radiovou hračku s dálkovým ovládáním a nabíječkou baterií.
 
Značka: ZHENGGUANG.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NO.UD2017.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Elektrický šok, protože:Vidlice nabíječe baterií je nestandardizovaná, připojený adaptér není v souladu s maďarskou zástrčkou/zásuvkou.Chybí symbol věku (8 let) a některé technické parametry (napětí), v maďarštině neexistují žádné pokyny pro bezpečné použití.Ii) popáleniny, když nabíječka baterií může být zkracována, a tím pádem i přehřívání baterie.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN-60335 a EN-50088.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Obal výrobku obsahuje plastové hračky s kontrolní frekvencí 27 MHz nebo 49 MHz (poznávací značka na výrobku: Vlkouš), napájené bateriemi, nabíječkou baterií (XIONG FENG ELECTRONIC č.: XF-3053A AC 220–240V; 50/60 Hz;/DC 9,6V 200mA třídy II; pro připojení nabíječe baterie je rovněž k dispozici adaptér pro dálkové ovládání), dálkového ovládání („R/C VOLNÝ KONTROLA TOP POWFUL TOP FULEL TOP SUPEY CE MHz MHz 006P 6L61 9V“), baterie („Ni-Cd AA700mAh 9,6 V“) a suchá baterie 9 V 6LR61. Velikost: L: 38 cm x W: 18 cm x H: 15 cm. Nápis na obalu: Hnací síla – členský stát – 4WD.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1030/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – chrastítka.
 
Značka: Baby Design Collection Butterfly Rattle.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže 27043–096.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože všechny čtyři křídla a dvě antény mohou být snadno odděleny a zapadlé do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71.Jeden nahlášený incident: Malá část hračky byla oddělena, zatímco malé dítě (6 měsíců) hradilo s ním malé dítě. Oddělená část byla ukončena v ústech, ale dítě nebylo zraněno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je pestrou formou motýlů. Má čtyři malé opěry s vláknitou náplně, dvěma anténami a zeleným rýhlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1031/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládaný hradkový vůz s dálkovým ovládáním.
 
Značka: RACING MIX.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 666–26
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— vidlice nabíječe baterií je nestandardizována, a proto jsou živé piny přístupné při připojení k napájecímu zdroji,Zakrytí nabíječe baterií lze odstranit bez použití nástroje,— izolace elektrického vedení není dostačující (přeskočit),Chybí některé bezpečnostní pokyny pro nabíječku baterie a varování chybí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN-60335 a EN-50088.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Výrobek obsahuje plastové hračky z plastové hračky (stupnice 1: 14) s kontrolní frekvencí 27 MHz, které jsou ovládány bateriemi, nabíječkou (HENGXIN): 110–240 V; 50/60 Hz; výsledky Stejnosměrný proud 4,8V 200mA třídy II), dálkové ovládání („SUPER TSPrychlosti R/C 27 MHz 9V“), baterie („4,8V 700 mAh z CHINA“) a suchá baterie 9 V 6F22.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1032/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládaný hradkový vůz s dálkovým ovládáním.
 
Značka: SUPER TRANSPORTER.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 666–20
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— vidlice nabíječe baterií je nestandardizována, a proto jsou živé piny přístupné při připojení k napájecímu zdroji,Zakrytí nabíječe baterií lze odstranit bez použití nástroje,— izolace elektrického vedení není dostačující (přeskočit),Chybí některé bezpečnostní pokyny pro nabíječku baterie a varování chybí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN-60335 a EN-50088.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Obal výrobku obsahuje plastové hračky (stupnice 1: 32) s kontrolní frekvencí 27 MHz (poznávací značka na výrobku: Č. 666–20), ovládaná bateriemi, nabíječkou (HENGXIN): 110–240 V; 50/60 Hz; výsledky Stejnosměrný proud 4,8V 200mA třídy II), dálkové ovládání („SUPER TSPrychlosti R/C 27 MHz 9V“), baterie („4,8V 700 mAh z CHINA“) a suchá baterie 9 V 6F22.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1033/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládaný hradkový vůz s dálkovým ovládáním.
 
Značka: QUNXING.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QX-3021
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6928928021034
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Elektrický šok, protože:Vidlice nabíječe baterií je nestandardizována a připojený přizpůsobovací transformátor není v souladu s vnitrostátní systémem zástrček/zásuvek,Zakrytí nabíječe baterií lze odstranit bez použití nástroje,Chybí údaj o věku (8 let), některé bezpečnostní pokyny pro nabíječku baterií a výstrahy.(II) popáleniny a požár, protože nabíječ baterie je zkrat na přehřívání baterie.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN-60335 a EN-50088.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Obal výrobku obsahuje plastové hračky (stupnice 1: 16) s kontrolní frekvencí 27 MHz (poznávací značka na výrobku: QX-3021), pracující podle baterií, nabíječku baterií (QUN XING 220V; 50/60 Hz; výsledky Stejnosměrný proud 6V 700mA třídy II), dálkovým ovládáním („QUNXING SUPER POWER RADIO REPOY RADIO Y R/C 27 MHz 9 MHz“), baterie („Ni-Cd AA1000mAh 4,8 V“) a suchá baterie 9 V 6LR61. Velikost: L: 26 cm x W: 11,5 cm x H: 7 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1034/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládaný hradkový vůz s dálkovým ovládáním.
 
Značka: BEI TIAN.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BT-22528–3, BT-22528–4
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Elektrický šok, protože:— vidlice nabíječe baterií je nestandardizována, a proto jsou živé piny přístupné při připojení k napájecímu zdroji,Zakrytí nabíječe baterií lze odstranit bez použití nástroje, který může zahrnovat dostupnost živých částí,Chybí údaj o věku (8 let), některé bezpečnostní pokyny pro nabíječku baterií a výstrahy.(II) popáleniny a požár v důsledku toho, že baterie mohou být účtovány v autě, musí být odnímatelné bez použití nářadí a zaměnitelné se suchou baterií. Kontakty s držákem baterie mohou být zkracovány, izolace drátů v autě může být poškozena.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN-60335 a EN-50088.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Součástí balení je plastová hračka s kontrolní frekvencí 27 MHz (označení na výrobku „HUMP KILLER UNSF-528“, poznávací značka: BT-22528–3 nebo „TRAMP OVER HILL A ROZMĚT JUSU BT-528, poznávací značka“: BT-22528–4), napájené baterií, nabíječka baterií (vzor č.: KW3307 AC 220–240 V; 7,5V; 250 mA třídy II), dálkově ovládané („RADIO KONTROL BT RADIO“), 4 baterie („Ni-Cd JN 1,2V AA500mAh“ nebo Ni-Cd 1,2V AA700mAh) a suchá baterie 9 V 6LR61. Velikost: L: 21 cm x W: 15 cm x H: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 12 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1035/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zařízení pro lov pirátů se sehraje.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Hračka představuje nebezpečí poranění, neboť čísla pirátů mají ostré hrany, které mohou děti od sebe poškrábat.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Korpus hračky je vyroben z hnědého plastu, stožáru a člunu lodě je vyroben z červeného polymeru. Plachta je vyrobena z bílého polymeru s výkresy v různých barvách. Číselné údaje pirátů jsou vyrobeny z plastu ve formě krémové barvy s podrobnostmi v různých barvách. Stožár setého je vyroben ze žlutého polymeru. Poklad se skládá z plastu v hnědé barvě s podrobnostmi o barvě zlata. Všechny položky jsou upevněny pomocí kovové schránky k barevnému lepenkovému základu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1036/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Beialdy Bear.
 
Značka: Spen.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka uvedená v položce 91610.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části přicházejí do zkoušky tahem a jejich části se zapadají do válce pro malé části. Děti mohou malé části umístit do svých úst a sytiče.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Zelený materiál s červenou nosem a ústy. Červená příďová mínka v krku. Černé plastické oči.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1039/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinová zkouška na bublině.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky v faktuře 92842.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Tento výrobek představuje riziko nebezpečí udušení, a to z důvodu kordové lahve. Pomocí šňůry je láhev určena k přepravě kolem krku.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celním orgánem.

 
Popis:  Plastové láhve („vinné hrozny“) s dlouhou šňůrou na ní a fialovou kapalinou uvnitř láhve. Fialové píšťalky jako patici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1011/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Srážkový nátěr v plastovém obalu.
 
Značka: Shade Master.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5281.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje plastový materiál ve pračce a v balení je 450–660 mg/kg kadmia, které překračuje maximální povolenou hranici 0,01 % hmotnostních polymeru.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  V plastovém obalu je umístěn jasný deštník (popont).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1047/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv.
 
Značka: BEBE COQUIN.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Y00140 (námořnictvo) a Y00141 (tmavě červená).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože dekorační obuv má velmi snadno odstranitelné boty, protože při požití hrozí riziko udušení.
Nahlášená nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany distributorů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské boty nebo tmavočervená barva. 0/3 měsíců: 9 cm, 9,6 cm, velikost 16/17. 3/6 měsíců: 10,2 cm, 10,8 cm, velikost 18/19. 6/10 měsíců: 11,4 cm, 12 cm, velikost 20/21.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1012/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dálkově ovládaný hradkový vůz s dálkovým ovládáním.
 
Značka: Brother Toys.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8233 (článek 000032900)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998 015 509 227
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Elektrický šok, protože:Zástrčka nabíječe baterií je nestandardizována, a proto jsou živé piny přístupné při připojení k napájecímu zdroji.Chybí údaj o věku (8 let), některé bezpečnostní pokyny pro nabíječku baterií a výstrahy.(II) popáleniny a požár v důsledku toho, že baterie mohou být účtovány v autě, musí být odnímatelné bez použití nářadí a zaměnitelné se suchou baterií. Kontakty držáku baterie mohou být zkracovány a pak mohou výrazně přehřívat, obal nabíječky baterie se během abnormálního použití výrazně přehřívá, obal držáku baterie může být odstraněn bez použití nástroje a kontakty mohou být zkracovány.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN-60335 a EN-50088.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Obal výrobku obsahuje plastové hračky (stupnice 1: 18) s kontrolní frekvencí 40 MHz (poznávací značka: „SPEEFY RACER NO: 8233“), pracující podle baterií, nabíječka elektroniky Gers Electronics nabíječka. Co., LTD“ (vzor č. GS-104823E AC 230 V 50 Hz; DC 4,8 V; 230 m třída II), dálkové ovládání („TOP ACER SULHR POJISTOU“), 4 tukalitu – AA 700mAh 1,2V Ni-Cd a suchou baterii 9 V 6F22. L: 27 cm x W: 12 cm x H: 7,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 1013/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dálkově ovládaný hradkový vůz s dálkovým ovládáním.
 
Značka: NS.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8579 čárový kód: 8 134 935 502 031.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Elektrický šok, protože:Zástrčka nabíječe baterií je nestandardizována, a proto jsou živé piny přístupné při připojení k napájecímu zdroji.Chybí údaj o věku (8 let), některé bezpečnostní pokyny pro nabíječku baterií a výstrahy.(II) popáleniny a požár v důsledku toho, že baterie mohou být účtovány v autě, musí být odnímatelné bez použití nářadí a zaměnitelné se suchou baterií. Kontakty držáku baterie mohou být zkracovány, kryt baterie se během abnormálního použití výrazně přehřívá.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN-60335 a EN-50088.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Balení výrobku obsahuje plastové hračky (stupnice 1: 12, poznávací značka na vozidle: Č. 8579) s regulací frekvence 27 nebo 40 MHz, která je provozována bateriemi, nabíječem baterií YIXV ELECTRONIC (vzor č. YX-3515A8 AC 220 V 50/60 Hz; 7,2V; 250 mA třídy II), dálkovým ovládáním („EXALTED SPORTTS CAR MAJINY SUPER POWER POWER POWER NA NOVÉHO PROJEKTU AGDIO“), 6 tuleni – AA 700mAh 1,2V Ni-Cd a suchá baterie 9 V 6LR61. L: 37 cm x W: 17 cm x H: 10,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1017/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dálkově ovládaný hradkový vůz s dálkovým ovládáním.
 
Značka: NANSHENG.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  No.8517a (vzor verze č. 8516a) advokátní komora: 3549819456044. Popis Balíček výrobku obsahuje plastové hračky (stupnice 1: 18) s kontrolní frekvencí 27 MHz (označení na výrobku NO: 8516 nebo NO: 8517), které jsou provozovány bateriemi, nabíječkou baterií (model č. 3530NRF nebo D4120–09–300: AC 220 V 50/60 Hz; výsledky 6V; 300mA třídy II), dálkově ovládané („RADIO“), 4 baterie („LJ Battery nebo DANENG BATTERY“) -AA 700mAh 1,2V Ni-Cd a suchá baterie 9 V 6F22.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Elektrický šok, protože:Zástrčka nabíječe baterie (353NRF) je nestandardizovaná, proto jsou živé piny přístupné při připojení k napájení, kryt baterie D4120–09–300 lze odstranit bez použití nástroje, což může mít za následek přístupnost živých částí.Chybí symbol podle věku (8 let), některé bezpečnostní pokyny a varování týkající se nabíječky baterie.(II) popáleniny a požár v důsledku toho, že baterie mohou být účtovány v autě, musí být odnímatelné bez použití nářadí a zaměnitelné se suchou baterií. Kryt baterie výrazně přehříbán během abnormálního použití; kontakty s držitelem baterie mohou být zkracovány.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN-60335 a EN-50088.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1021/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické kotle.
 
Značka: SAPIR.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SP1230Y.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tyto výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože po lití vody vpluje do prostoru pod kovovým zařízením, kde jsou elektrické spoje. Proto výrobek neprochází zkouškou elektrické síly izolace.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákazu prodeje nařízeného příslušnými orgány.

 
Popis:  Elektrická kotleta s vroucí vodou bez šňůry, s odnímatelnou základnou 360°, a s ochrannou známkou LIANG JI. Technické parametry: 220–240V, 50–60 Hz, 1850–2200W, min 0,5 L – max. 1,7 L.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1022/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické průtokové ohřívače vody.
 
Značka: PRESLAVA.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MT-1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje nebezpečí výbuchu vzhledem k tomu, že zařízení k uvolňování tlaku v provozu není a spínač, jehož součástí je činnost tlakového potrubí, ničí. Konstrukce zařízení nezajišťuje ochranu proti nadměrnému tlaku tepelné vody.
Kromě toho není výrobek označen ohlášeným tlakem podle požadavků na elektrické průtokové ohřívače vody.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, které si objednal orgán.

 
Popis:  Elektrické průtokové ohřívače vody pro kuchyně s technickými vlastnostmi: 220V; 50 Hz; 4500W; 0,2МРа; III РХ1; obrany proti úrazu elektrickým proudem, třída N; kapacita 3 l/min, T° = 80 ± 5 °C.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1028/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč prádla – kondenzátorový vysoušeč.
 
Značka: Hanseatic and Viking.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C 280, C 290, C 295, K 20, K 251 a K 351.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože v kondenzátorech se vždy hromadí velké množství fluorff a startuje se na zálouhu. To je poměrně běžné v kondenzační sušičce. Problém je v tomto případě plastová mřížka, která není vyrobena z ohnivzdorného materiálu a je namontována za kondenzátoru do proudu vzduchu před ohřívačem, aby se zabránilo uživatelům v kladení rukou. Bylo zjištěno, že doutník může způsobit požár nebo hostit fluff. Následně se oheň rozšíří na sušičku a poté i do okolí.Byly hlášeny čtyři incidenty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá distributorem. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sušič prádla: Uveďte podle čl. Hanseatic C 280 655 932, Hanseatic C 290 450 305, 591 329 and 655 940, Hanseatic C 295 377 756, Hanseatic K 20 254 847, 288 306, 459 584, 775 810, 288 435 (včetně ostřikovače/vysoušeče TL 1200 S a K 20), Hanseatic K 251 440 365 a 741 829, Hanseatic K 351 255 004, — Viking C 280 332 580, — Viking C 290 332 896.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1040/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací baňka nastavený s přepínačem.
 
Značka: LUCERNA.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: FK 3–7 m, článek OY-2111x7 4FA, EAN: 8590849370102.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Požár:Izolující materiál není odpor vůči nadměrnému teplu, ohni a proléhání proudící proudu,Ohebné kabely nemohou být nespojované spojováním, aniž by se trvale chovaly, (v průběhu zkoušky musí být ohebné kabely nespojované),Ohebné kabely nemají dostatečný průměr (0,86 mm²). Při zkoušení hořícího trolejového drátu se plamen vyskytl. Plamen trval po odstranění vypalovacího drátu déle než 30 s.Elektrický šok, protože:Za zvláštních okolností může být izolace produktu poškozena. Materiál, který je vyroben z důvodu nedostatečných odpojovacích vlastností.Rozměry vidlice jsou nesprávné,Označení je nesprávné.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů v distributor.Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je balen v průhledném plastovém sáčku přiloženém na papírové štítky, na nichž je uveden název výrobku v cizích jazycích, obchodní značka „LUCERNA“, model, číslo EAN, kód EAN, značka CE a údaje o distributorech a výrobci. Na typickém štítku jsou k dispozici údaje: 10–16V, ~ 250 V, max. 3500 W, CE, ochranná známka „LUCERNA“ a varování – „zasahovat do údajů o kabelu: H05VV-F, 3G, 1,00 mm².
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1046/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací šňůra s více zásuvkami.
 
Značka: Laudmann.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZJIŠTĚNÍ Č. C8; EAN 8033112706210.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Ochranný vodič je kratší, než je požadováno,— spojující dráty jsou pájené,Vzdálenost mezi kontakty ochranného vodiče přesahuje hodnotu povolenou normou,Kontakty na ochranu vodičů nejsou dostatečně stabilní,Spojovací kabel není v souladu s požadavky a je mechanicky nestabilní,Dráty s příčným průřezem jsou příliš maléTento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  6 zásuvkový výkon, s bílou barvou, se spínacím zařízením. Balené v plastové fólii.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 40