Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 26 ( Zveřejněno: 30/06/2017)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0871/17       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: GERIMPORT
 
Název: Termo Plastico 1L Surtido
 
Typ/číslo modelu:  1L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430540238243
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termobaňky obsahují azbestová vlákna.V případě přerušení teploty mohou uživatelé vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Erlenmeyerova baňka s šálkem, která se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0862/17       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Z&H
 
Název: Luces de Navidad con 100 LED ('Christmas lighting chain with 100 LED lights')
 
Typ/číslo modelu:  ref. ZH27316
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8480080273167
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabel není dostatečně chráněn proti natažení a zkroucení.Může se dělit nebo oddělit a vystavit živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Barevný světelný řetězec se 100 diodami vyzařujícími světlo (LED).Výrobek je součástí červené lepenkové krabice, které je zdobeno vánočními motivy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0863/17       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: MIMI
 
Název: GUIRNALDA RED 160 L
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. HH-M201071
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6882010515712
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabel není chráněn proti tažné síle, kryt konektoru není bezpečně připevněn a kabel mezi zástrčkou a první zásuvkou je příliš malý.V důsledku toho mohou být živé části přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Řetěz světla s 160 světly LED pro použití ve vnitřních prostorách.Zabalený do červené lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0866/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Cyklistická přilba
 
Značka: Qtech/Jix
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A113 – Schválení typu E9–05.1793
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Absorpční kapacita přilby je nedostatečná.V případě dopadu by uživatelé mohli utrpět zranění hlavy.Výrobek není v souladu s předpisem EHK OSN č. 22.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Modulový fp road přilb s dvojitými clonami, v barvách bílé/černé;černé/stříbrné;a žlutá/černá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0868/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Ducati
 
Název: Multistrada 1200
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 168/2013 * 00001Typ:AA)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2015 až 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zadní suspenze motocyklu se může roztrhnout pod vysokým zatížením, což vede ke ztrátě ovládání vozidla a k možnosti úrazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0870/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: C4 Cactus
 
Typ/číslo modelu:  e * 2007/46 * 0440 * 05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 12. únorem 2016 a 25. listopadem 2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ochranný kryt byl nesprávně připevněn k nárazníku a může snížit riziko zranění ostatních účastníků silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Řecko, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0872/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: Outlander
 
Typ/číslo modelu:  Mitsubishi Outder PHEV, vzor roku 2014:E1 * 2001/116 * 0406 * 19Mitsubishi Ouder PHEV, vzor roku 2014/2015:E1 * 2001/116 * 0406 * 20 a e1 * 2001/116 * 0406 * 21Mitsubishi Outder PHEV, vzor roku 2015:E1 * 2001/116 * 0406 * 22
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  vzorový rok 2014 & 2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Byla zjištěna chybná funkce softwaru motoru a zapalovací svíčky řádně nefungují.V důsledku toho nemusí být hlavní baterie účtována, což způsobí zastavení vozidla z důvodu nízké baterie, která by mohla představovat nebezpečí pro cestující a ostatní účastníky silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0852/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Original Fireworks
 
Název: COMET ROCKET 1, 2, 3, 4
 
Typ/číslo modelu:  Článek 3999CE 1646 – F2–104–109–24
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže B150005
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hasičské práce pod úhlem, který je příliš plošný a výbušný v příliš nízké nadmořské výšce.V důsledku toho může dojít k tomu, že uživatele (nebo diváci) může utrpět dočasné poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Sortiment se vztahuje na čtyři rakety kategorie F2.Čisté množství výbušné látky:120 g. pouze pro venkovní použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0860/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Vulcan
 
Název: ARMY TANK LARGE
 
Typ/číslo modelu:  Článek 267, č.j. EC149994
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4891736921488
 
Druh rizika:  Popálení
 
Zápalná pojistka není správně připevněna k výrobku.V důsledku toho se uživatelé, kteří se pokoušejí se vznítit, mohou nechat spálit neneočekávaným spouštěním fondulovišti, které mají menší nebo žádné zpoždění z důvodu nevhodné pojistky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Předmět pro zábavní pyrotechniku ve tvaru cisterny s armádou, která je zabalená v lepenkové krabici s průhledným okénkem.Tento druh zábavní pyrotechniky je zařazen do kategorie „pozemního tahu“.F2.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0846/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka s bonbóny
 
Značka: Fantasy Toys & Candies
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:FTC50223 – Lot:01/2017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota > 20 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastové hračky ponech s bonbóny.Jeden poj je růžový s fialovou mane;ostatní má fialovou barvu s růžovou mane.Poníci jsou zabaleni jednotlivě do průhledných plastových krabic.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0847/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: neznámý
 
Název: Lopta
 
Typ/číslo modelu:  N: 024049
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8584156024049
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítka se mohou snadno zlomit, vytvořit malou část, které by mohlo malé dítě vkládat do úst a způsobit udávení.Kromě toho je manipulace chrastítka příliš dlouhá.Malé děti by mohly zvládat chrastítka v ústí, kde se mohou dostat, a blokovat se.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Z plastu s zvonem uprostřed.Balené v bílé síti s papírovou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0848/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: ABABABY
 
Název: PLAY THE SONG / LET´S PLAY
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2008–8
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6000000418069
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítka se mohou snadno zlomit, vytvářet malé části, které by mohly malé dítě vkládat do úst a způsobit udávení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Oranžový a žlutý plast, který se balí do průhledného plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0849/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pěnové puzzle puzzle
 
Značka: XIN YUE
 
Název: EVA Children Put Together Tool
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.: PT081107
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části lze snadno oddělit od podložky puzzle a malé děti umístit do úst a způsobit jim sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Pěnové puzzle podložky sestávající z deseti kusů ve tvaru puzzle, které jsou dodávány v průhledném plastovém obalu s přiloženou papírovou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0850/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: MING XIANG
 
Název: Doll Stroller
 
Typ/číslo modelu:  Č. 339;BOD Č.:TC142029
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8017000020299
 
Druh rizika:  Úraz
 
Golfový kočárek má pouze jednu bezpečnostní zámek a může se snadno zhroutit.Dětské prsty se mohou zachytit mezi pohyblivými částmi a způsobit jim zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sklopné golfový kočárek pro panenky, balený v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0853/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Shrdlanový písek
 
Značka: GE (Goose Engr.) / Funny Lucky
 
Název: Magic Sand
 
Typ/číslo modelu:  882–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Plastové obaly písku jsou příliš velké a příliš tenké:Pokud má dítě s balením dítě, může se plast vztahovat na vkládání do úst a nosu, které nutí dítě ustrhnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Slévané barvený písek s plastovým pískovým platovým a plastovým plísní;balené do plastových tašek uvnitř kartonové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0854/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zařízení na pláži na pláži
 
Značka: YUANTU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YT 6040–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0000011386407
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Formy se snadno rozcházejí a vytvářejí malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušná evropská norma.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Soubor plastových plážových hraček v různých barvách:formy na vršek, velryb, želva, mrože a výkopové nástroje.Balené v plastové síti se štítkem z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0856/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kytaru
 
Značka: AMATOYS
 
Název: Guitarra
 
Typ/číslo modelu:  TS22841 8014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435234949894
 
Druh rizika:  Udušení
 
Plastové obaly pro kytaru jsou příliš velké a příliš tenké:Pokud má dítě s obaly dítě, může se plast vztahovat na ústa a nos, čímž se dítě uduře.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová hračka kytaru, zabalená v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0857/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z tkanin
 
Značka: MEILIDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8688270005905
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (květy) se mohou od panenek snadno oddělit.Malé dítě může umístit tyto malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z tkanin se pleteným pleteným oblečením na žlutém oblečení, zdobený růžovými květinami.Přichází v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0861/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Toi-Toys
 
Název: Travel Girl Sofie
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 04961, šarže č. 110850
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 714627 049619
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál obuvi obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 16,7 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Panenka z plastů (velikost 310 mm) s růžovými a růžovými vlasy, s růžovými čelistmi, růžovými čelistmi, náušními náušními náušními kroužky, růžovými plastové obuvi a s příslušenstvím (kartáče na vlasy, kabelky, kufříky, všechny zhotovené z plastu).Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0864/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: CIUDAD SION TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor č. 3006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5635235530067
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Edice se snadno oddělí od měkké hračky, která vytváří malou část.Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílou a růžovou hračkou ve tvaru psa s černým vybavením kolem uší a velkými oči.Na paw je našit štítek.Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0873/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Aktivita koule
 
Značka: BABY TO LOVE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  350338
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3700552350338Jednotlivá výroba s číslem šarže BTL1312AB0
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastová koule obsahuje diisobutylftalát (DIBP) (naměřená hodnota 20 % hmotnostních).Látka DIBP je klasifikována jako toxická pro reprodukci.Hračka není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Aktivita 2-in-1 koule sestávající z plastové koule skryté uvnitř textilní koule skládající se z lehčího prstence, zrcadla, skřípění, různých zvuků a materiálů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0845/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: TEX BABY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Referenční č. I599595
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3614612880553 (růžový);514612880492 (bílá)
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tlačítka jsou snadno vypnuta a vytvářejí malé části, které může malé dítě vkládat do úst, a způsobit tak zalknutí.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dětské oblečení bílé a růžové, velikost 12 měsíců, s dekorativními tlačítky kolem hrudního a spodní části.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0855/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: Highway 1
 
Název: Summer II
 
Typ/číslo modelu:  Černá, černá, L/09 černá (201527)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:04544–069064
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota 3,6 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Rukavice s černými kožními rukavicemi, které mají jasně zbarvený lepenkový štítek.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0865/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožené obuvi
 
Značka: Kimmon kenkä
 
Název: 1) Lea 2) Heini
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 31,2 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Černá kožená obuv se stélkou o lehké hnědé usně.Balené v krabičce s černým lepenkou s textem „Kimmon kenkä Karanpää“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0869/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: Polo Motorrad und Sportswear
 
Název: FLM Supersport Handschuh
 
Typ/číslo modelu:  31053304
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 19,1 mg/kg).Chrom VI je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Rukavice vyrobené z černého a bílého usně.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0851/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Odstraňovač desek
 
Značka: LUMI
 
Název: Make-up remover
 
Typ/číslo modelu:  Položka 1155
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4744034013334
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt obsahuje mezofilní aerobní bakterie (měřené množství 78000 cfu/ml).
Pokud je výrobek používán na poškozené kůži nebo pokud přichází do styku s očima, může způsobit infekci nebo dráždit.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Odstraňovač úpravy v láhvi na 100 ml.Zabalený v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Estonsko
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0859/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní nabíječka
 
Značka: CONEXIÓN ACTIVITY
 
Název: Block Travel Charger
 
Typ/číslo modelu:  BLOCK TRAVEL CHARGER 2.1A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436559143615
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Pokud jde o přidělené zatížení, je nabíječka nesprávně označena.Izolace se dá snadno perforovat.V důsledku toho se mohou otevřít živé části, které by uživatel mohl kontaktovat a pocítit elektrický šok.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nabíječka, která se balí do průhledného plastového boxu.Technické požadavky:100–240V-50/60Hz.15a výstup DC5.OV-1500 MAH.Zahrnuje kabel USB.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0093/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Triplex
 
Název: Grom 1 / Petarda blyskowa [Flash firecracker]
 
Typ/číslo modelu:  TXP486;Vyrobeno v roce 2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906160214866Číslo šarže:36F268/178/13
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika byla zabalena v lepenkové krabici, na kterou se vztahuje plastová fólie.Každá kolonka obsahuje 36 položek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0089/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové kladivo na hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: FUNNY GAVEL
 
Typ/číslo modelu:  AT5613/801B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8591945075076
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Kladivo z plastové fólie o délce přibližně 35 cm, vyrobené z jednotlivých částí v různých barvách (oranžový, zelený a růžový).Kladivo se prodává v síti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0090/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka
 
Značka: ALLTOYS
 
Název: MY FIRST BAND
 
Typ/číslo modelu:  AT4149/68024–2A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8591945062267
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká, což by mohlo vést k poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sada dvou různě velkých plastových tašek s kovovým zvolením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0091/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Trampolín
 
Značka: Five Star H.K. / Salta Trampolines
 
Název: Salta Luxe 153 cm x 214 cm
 
Typ/číslo modelu:  567 A-14 (TATR-0507)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718868708670 (trampolín), 4897018415775 (čisté)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bezpečnostní síť je příliš nízká:děti se mohou přeskočit, aby se náhodně dostaly a zranily.Kromě toho existuje mezera mezi podložku a vycpávkou, kde se děti mohou proklouznout a dopadnout na zem nebo se dostat do pasti, a nohy trampolíny se mohou uvolnit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–14.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Trampolín pro domácí použití, obdélníková (153 cm x 214 cm) s záchrannou sítí, zabalená v lepenkových krabicích.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0094/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: F&F (by TESCO)
 
Název: Princess Dress Up
 
Typ/číslo modelu:  664–1333
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5057008722231 (2–3 let), 5057008722248 (3–4 let)
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Zlatý třmen na obřích může snadno oddělit malé části, které se mohou dostat do očí dítěte a uvíznout tam, což způsobí případné poškození zraku.Nahlášená nehoda.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Krokový krokový kroj, který se skládá z bílého a růžového oblečení s poplodem v prostoru pasu a plastovým čepem.Velikost vzorku:2–3 let a 3–4 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0092/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Pěnová pěna
 
Značka: BODY X FUZE
 
Název: PULSE SHAVING FOAM - Normal skin
 
Typ/číslo modelu:  EXP:04/11/2020
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718692414099Dávka:31591
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje N-nitrosodná ethanolamin (měřená hodnota 136,5 mg/kg), který je klasifikován jako lidský karcinogen.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pěnová pěna v kruhovém hliníku může, objem:200 ml
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0858/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: EvoBus
 
Název: Travego
 
Typ/číslo modelu:  Schválení č.:E1 * 2007/46 * 0022;Typ schválení typu:632 04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od srpna 2014 do února 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Řídicí jednotka výletní plavby je namontována do kovového rámu, jehož okraje jsou proti napětí, který je stranou rámu, proti napětí.To by mohlo poškodit izolaci kabelů a vést k zkratu a, v nejhorším případě, k kabelovému ohni.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Švédsko