Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 39 ( Zveřejněno: 05/10/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0979/07       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Dětská chodítka „Laura“
 
Značka: DREWEX® kolorino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  „Laura“, čárový kód 5906609097104
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože:— patky kritiků se mohou zlomit, aby dítě mohlo projít část svého těla, a tím ohrozit jeho zachycení;Neexistuje žádný návod k použití v litevštině.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Děti ze dřeva „Laura“, „Laura“, „defenenert“ se vyrábějí z měkkého dřeva. Kritib/Kot se balí do orámovaného karpu.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0996/07       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Limetové spready na bázi vápna – Nix Banyo
 
Značka: Levent
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje nadměrné množství nonylfenol ethoxylátů. Tato látka by neměla překročit maximální povolenou hranici 0,1 %.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Odstraňovač vodního kamene, v zařízení na koupelnu a v kuchyni. Plochá plastová láhev s bílým plastovým čerpadlem. Tryska, zamykací kroužek a páka čerpadla jsou zhotoveny z tmavomodré barvy.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0977/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Akvarijní světlo
 
Značka: BOYU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PL-35–01
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Nedochází k ochraně proti vniknutí vody,Uzemnění produktu je vadné,Spínač spínače není vhodný.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek má černý hliníkový kryt s plastovým zrcadlovým povrchem na vnitřní straně. Krycí deska z polepky může být ponořena do kolejnic na obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0990/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlení v noci – Hospodářské světlo – osvětlení v noci
 
Značka: KEHEIDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje vážné riziko požáru, protože je vyroben z materiálu, který není odolný vůči žáru a ohni, jak je požadováno pro tento typ zařízení pro osvětlení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu od spotřebitelů a informování distributora ze strany spotřebitelů. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osvětlovací zařízení je zhotoveno z plastu, má tvar motýlů a nemá kabel. Po zasunutí do přední strany je osvětleno 3 barevnými diodami. Na části stěny, která je součástí zásuvky, je toto oznámení: KEHEIDA a data: 220V- 120 V, 50–60 Hz, 0,3 W. Prvním balením je štítek z kartonu, na kterém je z lisovaného plastu lisován průhledný kryt. Na obalu je uveden název výrobku, původ, ochranná známka výrobce a pokyny v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0991/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna – vnitřní skleněná svítilna
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dovozce: V 733, Vývozce: ATL101–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Elektrická zapojení nejsou účinně chráněna před kroucením/kroucením/nahrazením světlometů/svítilen,Držitel objímky E27 není účinně chráněn proti uvolnění. Živé části jsou přístupné po odstranění pohyblivých částí objímky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skleněná lampa s uměleckými díly. Svítilna má dvě žárovky: jedna pro osvětlení stínu a druhá pro osvětlení základny. Balení: kompozitní lepenkové krabice. Označení: Skleněná LAMP V733 – L.EK (Lesne et Cie).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0994/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Fluorescenční světlo
 
Značka: LUCERNA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TL 3020/18W
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože:Při teplotě 125 °C došlo k deformace vyvolanému lití,
Průměr peletového letu je 7,3 mm, zatímco limit je 2 mm,Po zkoušce pomocí dálkového plamene, který způsobil vznícení materiálu,Po zkoušce s hořící smyčkou při teplotě 850 °C je materiál bezprostředně nastavený na oheň bez nebezpečí požáru, který by mohl zhasnout spontánně. Materiál uchovaný při spalování po smyčce byl odtlačen. Po zkoušce při teplotě 750 °C se tento materiál rovněž nezdařil.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN-60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek byl prodáván v lepenkové krabici, kde byla: „zářivka LUCERNA TL 3020 18W, 230V/50 Hz, typ pentad G13 a značka CE“. Výrobek byl označen na typickém štítku, na kterém byly uvedeny tyto údaje: „LUŠERNA, model: TL 3020/18W, 230V/50 Hz, G13: IP20 a značka CE“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0995/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Fluorescenční světlo
 
Značka: GLOBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 4235 EE (na typickém štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje vážné riziko požáru, protože:Po provedení zkoušky na peletu při teplotě 125 °C došlo k deformaci buchary,Průměr peletu „mele impress“ je 7,3 mm (průměr kamerunového průměru nesmí být větší než 2 mm),Po zkoušce pomocí abinitického plamene materiál při vyžíhaného výrobku,Po zkoušce s hořící smyčkou při teplotě 850 °C je materiál bezprostředně nastavený na oheň bez jakékoli změny požáru, který by se mohl samovolně zastavit, automaticky nastaven. Materiál uchovaný při spalování po smyčce byl odtlačen.


Po zkoušce při teplotě 750 °C se tento materiál rovněž nezdařil.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek byl prodáván v lepenkové krabici, kde byla: „Electronic Wandlampe GLOBO T5 21W a značka CE“. Výrobek byl označen na typickém štítku, na kterém byly uvedeny tyto údaje: „GLOBO Art. 4235EE, max. 21W, T5, 230V, 20/04 a CE“. Přímo na světle zde existuje 2 vidlic bez označení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1002/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Dokumentační svítilna – Disney Princess
 
Značka: Spearmark International Ltd
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  typ 6543, svědomová výbojka Kool, kód 5021703065436, čárový kód.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože když je ohebná napájecí síť umístěna pod mechanický kmen, kotevní úchyt šňůry dostatečně neosvobozuje vodiče od kmene, kde jsou připojeny k terminálům ve svítidle. V důsledku mechanického napětí by se mohly živé vodiče uvolnit.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1000/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Křovinořez
 
Značka: IKRA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  IKRA BT2640
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Tento výrobek představuje nebezpečí škrtů a zranění, protože:— možná porucha kontrolního systému může způsobit, že se výrobek zrychlí z kontroly uživatele,Pokud provozovatel uvolní ovládací zařízení a neúmyslně loví kabely, může způsobit, že motor jede vysokou rychlostí,Spojovací šňůry nejsou chráněny a v případě, že jsou odpojeny zemní okruh, zůstanou otevřené, což brání vypnutí stroje.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 98/37/ES o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN ISO 11806.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Řezač benzinového křovinořezů
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0983/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – koncernu VW
 
Značka: VW - Volkswagen AG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ vozidla 2K, ES schválení typu e1 * 2001/116 * 0252. Identifikační čísla vozidla: WV1 * * * 2K * 7X024877 až 029277 a WV2 * * 2K * 7X000061 až 031164.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože kvůli závadnému tepelnému ošetření pružinových svorníků, které tvoří zadní nápravu na pružinu listů, se mohou pružiny -Caddy dotknout pružinových šroubů. V nejzávažnějších případech by to mohlo vést ke ztrátě ovládání zadní nápravy.13 hlášených mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opravářská opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla vyrobená od 24. července 2006 do 31. srpna 2006.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0998/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – vodní čerpadlo
 
Značka: DUCATI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Motocykly, modely Monster S4 RS a ST3
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění, protože s oběžným kolem vodního čerpadla se nestává novým oběžným kolem s chybným hřídelem, který je kratší než nominální hřídel, a nepůsobí na hřídeli časového nastavení – bylo instalováno. Z tohoto důvodu systém chlazení nefunguje správně (teplota chladicí kapaliny může snadno překročit maximální povolenou hodnotu > 120 °C, a to i v případě, že by elektrické ventilátory správně přešly), a tím by mohlo dojít k poškození některých částí motoru (např. pírání). To může umožnit zastavení motoru, což způsobí nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká modelů DUCATI Monster S4 RS a motocyklů ST3 v rámci č. rámce: — ST3 z rámu rámu ZDMS302AA7B006600 až ZDMS302AA7B006640 (evropský model) — Monster S4 R a RS z sériového sériového čísla ZDM1RB5T77B106330 až ZDM1RRB5TX7B106516 (verze USA), ze ZDMM417AA7B106006 až ZDMM417AA7B106675 (verze v Evropě) a ZDMM418AA7B106009 až ZDMM418AA7B106021 (verze Francie).
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0999/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GA-625; 49,0 cm³
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění, protože:Ochranný kryt řetězu je nedostatečný, a proto existuje nebezpečí, že jezdec nebo jeho oděv přijdou do styku s řetězem,Výstavba sedadla způsobila nestálost jezdce.
Kromě toho nedostatečné bezpečnostní pokyny a varování.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Průměry výrobku: délka 950 mm, šířka 500 mm, výška 565 mm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1007/07       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Soustava brzdových kabelů použitá při šplhání – Via Ferranta
 
Značka: DB4 Stretch Y and DB4 Stretch Y Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VIa Ferrarata, modely DB4 – STRECH-Y a DB4- STRECH-Y IGHT, číslo položky AS85A2S a AS85AMS. EAN: 9006381608539 a 9006381608591.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože brzdové kabely vedoucí přes tlumiče rázů jsou částečně krouceny, což vede k různým, nekontrolovatelným hodnotám brzd, které by v nejhorším případě mohly způsobit poškození brzdových kabelů.Výrobek není v souladu se směrnicí 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šedé a červené světlo (Via Ferralata) s červeným a bílým brzdovým kabelem
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0976/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské kolo – Funny 12“
 
Značka: Funny
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Funny 12“
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění, protože:Výkon řídítek není dostatečně rozšířený a střežené (dětské ruce mohou prokluzovat z řídítek),Není vybaven celoplošným ochranným krytem.
Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje nařízený orgány. Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu od spotřebitelů a informování výrobce spotřebiteli. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kolo pro malé děti s 12 koly, žlutý rám a oranžový sedlo. Informace o rámu: Www.dema.sk > a STN ISO 8098. Oznámení o kole: Rubena, 47–203, TO 35PI-250kPa.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0982/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Skútr, model „Rychlost omezení rychlosti“
 
Značka: GO SPORT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 81540, čárový kód: 2 060499 395801
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek vážně ohrožuje uživatele vzhledem k riziku zachycení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skládací skútr pro děti. V jedné verzi chlapce se stejným referenčním číslem existuje koloběžka O GO SPORT „Speed Limit“ skúter. Jelikož se zdá, že jediným rozdílem ve srovnání se dívkou je barva řídítek, je pravděpodobné, že bude mít stejné problémy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0986/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na přenášení dítěte
 
Značka: Bambino world
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky H0624
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože:Rozměry měnící se destičky jsou příliš malé,Neexistuje zajišťovací mechanismus,— nejednotná hloubka švu bassinette.Byla hlášena jedna nehoda.Výrobek není v souladu s příslušnými evropskými normami EN 716, EN 1130 a EN 12221.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření a informace pro spotřebitele ze strany výrobce a distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Cestovní brašnu pro malé děti s objemným (velkým) hnědým lepenkou s vyobrazením animované kojenecké výživy s vyobrazením se 3 hvězdami na obou stranách hlavy dítěte. Na základě písemných informací o kolonce: „Číslo položky: H0624, Popis: Cestovní ruch. IZ N0-SUD, STRABE 2 M7 A02355 WIENER NEUDORF RAKOUSKO“.
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0980/07       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Samosprávné záchranné vory
 
Značka: BFA MARINE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzory: BFA (BFA), Baltic, Atlantic, Pacific a XM/BFA OFFSHORE
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí utonutí, protože záchranná služba není kvůli závadě nahustí, je-li použita:— ve dvou ventilů obou oddílů,Na hustém umělém plastickém spojení.Zdá se, že závada ventilu vznikla ze montáže v továrně, která používá maziva, jež umožnila utažení nad rámec síly doporučené dodavatelem. Po napnutí mohou přetlaková ventily naprasknout nebo prasknout po určité době, která je obtížné odhadnout, ale která může být zřejmě zkrácena v závislosti na skladovací teplotě. Pokud jde o připojení Y, na malé množství vyrobených záchranných vorů se namontuje plastové spojení s inflací tvaru Y. Přítomnost stopových množství maziva zjištěná analýzou naznačuje, že příčina vad v souvislosti Y je stejná jako v případě ventilů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Samosprávné záchranné vory vyrobené mezi 1997 a 2002 (výrobní čísla 10001–50180) a mezi 2002 a dubnem 2007 (pořadová čísla začínají s předponou XDC).
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0985/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek pro panenky
 
Značka: Funny Baby Barrow
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 53002B, EAN: 5907479407963.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože:— ostré hrany jsou v dosahu dítěte,Blokády a celá hračka se rozbila o hmotnosti 50 kg,Plastový pytel je vyroben ze silnější látky, než je povoleno,Nedostatek informací o nezbytnosti kontroly hračky dospělou osobou před tím, než dítě začne s ním hrát.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Golfové kočárky pro panenky vyrobené z plastových trubek (průměr 13 mm) spojené nýty. Sedadlo je vyrobeno z materiálu (šířka 20 cm). Na obou stranách pram a na zadní straně je bezpečnostní blokády. Obal hračky je průhledný plastový pytel s lepenkou vícebarevný tarem, který obsahuje tyto informace: Označení CE, 5907479407963.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0988/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sady pro kojence a malé děti
 
Značka: Happy Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 0608S (06085), čárový kód: 013253060806
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí udušení, protože průhledná plastová část chrastítka byla během zkoušky nárazu vystavena červeně v důsledku nízké mechanické životnosti a mohla by uvolnit malé části, které se nacházejí v chrastítka. Tyto malé kousky se zcela vejdou do válce pro malé části. Hračka, která je zjevně určena pro děti mladší 3 let, představuje vážné nebezpečí udušení a udušení.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Chrastítka sestávající z chrastítka (chrastítka) sestávající z 5 chrastítek, kolečka, kachna, kachna a kachna, která je klíčová, zabalená v krabici, která má okno s průhlednou fólií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0989/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pull podél hračky – ‚zwierzęta do ciągania 26/28‘ (tažnost podél hradla – zvířata 26/28)
 
Značka: HangeLei Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  028 AB, EAN 5906722006403
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Tato hračka představuje vážné nebezpečí:— nebezpečí zalknutí, protože malé části (hlemýždě hlemýždě) se mohou snadno oddělit a že se vejdou celé do válce pro malé části. Děti mohou tyto části umístit do svých úst a sytiče,— udušení, protože volná délka šňůry (775 mm) překračuje maximální povolenou hranici 220 mm při napnutí silou (25 ± 2) N. Cords, které jsou příliš dlouhé, mohou být navinuto kolem krku a představují nebezpečí uškrcení.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastová hračka ve tvaru hlemýžďů obsahujících 4 kol, dlouhá šňůra skončila s malou plastovou rukojetí a plastovou průhlednou kuličkou s malými částmi, které chrastítly. Všechny části hračky jsou vyrobeny z plastu a mají různé barvy: těleso – žlutá, kola – červená, hlava – zelená. Tato hračka je zabalena v průhledném plastovém sáčku o obvodu 640 mm a je uzavřena přeloženou lepenkou. Sklápěcí lepenka obsahuje výkresy dvou hraček a tyto nápisy: „028“, „Hangonter Toys“, „vyrobeno v Číně“, piktogram týkající se věkového omezení (1.5 +) a „CE“. „Vyrobeno v Číně“, „Pozor!“ štítek připevněný k přehnané lepeně obsahuje nápis „Toy je v souladu s normou EN-71“. Nebezpečí zalknutí – malé části Tento výrobek není určen pro děti do 3 let. Výstraha – Balíček, který je vyroben z plastu, není hračka – nemá pro děti k dispozici. Dodržujte prosím budoucí odkazy. Hře pouze pod dohledem dospělých.“ „CE“ a piktogram vztahující se k věkovému omezení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0993/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Otáčecí uzávěr
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  M238 (na faktuře)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tato hračka představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části lze snadno oddělit a zařadit do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku ze strany dodavatele a jeho zničení dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Otáčecí horní část se prodává bez obalu nebo ve vaku se pouze cenou. Horní část měří přibližně 14 cm a výšku 16 cm. Má bílé, sky modré, žluté a červené pruhy a oranžový plastický materiál.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1001/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Buben hračky – Tesco My First Draum
 
Značka: TESCO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Všechny kódy šarží
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka představuje nebezpečí udušení, protože v případě pozitivního nálezu se může při nárazu roztrhnout žlutý plastový kolík, který má cymble na vrcholu žlutého kotouče. Děti mohou do úst umístit plastový kolík a sytič.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Buben jako hračka s cymbals – pro stáří 18 měsíců +.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1004/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Growing Pet Dinosaur Egg and Growing Pet Snake Egg
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky na faktuře ft-1545 (Dosaur) a položka č. na faktuře ft-1592 (Snake).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí v důsledku malých částí (nebobtnalé kusy masa v zájmovém chovu v malé části válce 8.2). Při zkoušce rozšiřujících materiálů (8.14) se tato zvířata v každém rozměru rozšiřují o více než 50 % (dinosaur: 90 – -160 %, hada: 160 – -180 %). Test provedený finskou celní laboratoří.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Růžová vejce v plastovém obalu, zvětšená/zvětšující se uvnitř vejce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1005/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací prstenec – Whalový a delfínů Swim Rings
 
Značka: Bestway
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8734, # 36027, EAN: 8595046387342
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože velryba obsahuje 28,9 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Daný modrý plast obsahuje 0,287 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 17,9 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP).Ftaláty nesmí být použity jako látka nebo materiál v hračkách a výrobcích používaných pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 %.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek a příslušné evropské normy EN-71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek má tvar delfín modrobílé barvy s černým tiskem. Nafukovací ventil se nachází na ocasu. Na výrobku jsou k dispozici upozornění v anglickém jazyce, označení CE a ochranné známky – Bestaway. Kroužky jsou 76 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1006/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací proud vzduchu s příčníkem SUMMER se šikmým střevem...... EUR
 
Značka: WIKY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  170300, položka: 87506, EAN: 8590331703005
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, kterým ventil obsahuje 7,70 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP), obal s plastovým potahem obsahující hmot. diisononyl-ftalátu (DINP) obsahuje 14,6 % hmotnostní obsahu diisononyl-ftalátu (DINP) a 16,6 % hmotnostního obsahu diisononyl-ftalátu (DINP). Ftaláty nesmí být použity jako látka nebo materiál v hračkách a výrobcích používaných pro péči o dítě v koncentraci vyšší než 0,1 %.
Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek a příslušné evropské normy EN-71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je balen v plastovém průhledném sáčku, na kterém je: položka, původ a informace v 2 cizích jazycích, včetně použití plastových obalů. Výrobek je v balení spolu s lepenkovým papírem, na kterém je 3 barevných změn produktu, název výrobku, podíly, údaje o distributorovi, varování a informace. V balíčku je rovněž leták „Kiddy Matess“ s upozorněními a informacemi v 11 cizích jazycích. Na tomto letáku je uveden piktogram, který je vhodný pro děti do tří let a je opatřen značkou CE. Pokud jde o samotný výrobek, jedná se o upozornění, že se jedná o sportovní zařízení, které není hračka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0981/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Oděv pro děti
 
Značka: X-FACT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ssu 97–55 ALIN, čárový kód: 2000000675480
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zranění a udušení, k němuž došlo v důsledku přítomnosti zdrhovadel a plastů, které jsou k dispozici v digestoři a používá se v kalhot. Používání kusů a šňůr na stažení v digestoři na oděvech pro malé děti není povoleno.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Oděv tmavého a tmavomodrého žobzoru s kapucí, stahovací šňůrou a plastem na koncích šňůře na stažení. Velikost: 128.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0992/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv – Caterpillar ®
 
Značka: WOLVERINE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dětský Caterpillar ® styte Equin, Kudos a Shelled. Dotčena jsou pouze ta obuv, která mají jednu z těchto stavových čísel: — Rovnice: 200756, 200757 a 200758, — Kudos: 200735, 200736, 200737, 200777 a 200778, — v omezeném rozsahu: 200912, 200913 a 200914.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože na konci boty je černá plastová karta nezaklopena od tkaniček a za výjimečných okolností může představovat nebezpečí udušení pro malé děti.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a nápravná opatření přijatá výrobcem. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Potenciální bezpečnostní problém (ekvivalent evropské velikosti 23–29) ovlivňuje pouze děti v USA, velikosti 7–12. dotčené modely obuvi se dostanou do různých barev. Štítek s číslem zásoby lze nalézt na vnitřním jazyku bot. Oznámení určená spotřebitelům budou obsahovat fotografie a pokyny pro kontroly značky a počtu zásob, aby se zjistilo, zda mají dotčený výrobek dotčený výrobek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1008/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Plastové obuvi
 
Značka: Outdoor footwear ESSE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dámy dámy „pantofle – HH-W6387 A36.41, EAN 8591626024782.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje štiplavou vůni, škodlivé látky (acetofenon, 2-fenyl-2-propanol), která je klasifikována jako dráždivá pro kůži, oči a dýchací cesty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Růžová plastová obuv o délce přibližně 29 cm (velikost 40) v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0978/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Fluorescenční stolní svítidlo
 
Značka: Lumine
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: 99–6000106, EAN: 7 393640 600017
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože není dostatečná elektrická izolace mezi primárním obvodem napojeným na síť a dotykovým spínačem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou evropskou normou č. 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je stříbro a černé.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0984/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Podpora TV stěn
 
Značka: Vogel’s Original
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže 8501500/TVB 150 Black, 110255
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože vzhledem k nedostatku jasných informací o potřebných parametrech stěny, na které může být výrobek instalován, může být podpora na stěny TV s předměty, které jsou umístěny na její povrch, snižovat a vážně poškodit uživatele a poškodit jeho majetek.Nahlášená nehoda.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Televizní podpora, která je navržena k instalaci na zeď. Výrobek je vyroben ze stříbrného kovu a plastu. Existuje 4 šroubů, kolíků a ořechů. Balení je vyrobeno z lepenky. Na obalu jsou uvedeny obrázky způsobu montáže výrobku na stěnu a následující informace: „Podpora TV stěn“, „TVB 150“, „48–55 cm/19–22“, „max. 30 kg/66 liber“.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0997/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sada nástavců pro více šňůr
 
Značka: LUCERNA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: FX 4–7 m, čl. nr: WX-2003X74Fi, EAN: 8590849470000
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:Izolující materiál není odpor vůči nadměrnému teplu, ohni a proléhání proudící proudu,Ohebné kabely nemohou být nespojované spojováním, aniž by se trvale chovaly, (v průběhu zkoušky musí být ohebné kabely nespojované),Ohebné kabely nemají dostatečný průměr (0,69 mm²). Při zkoušení hořícího trolejového drátu se plamen vyskytl. Plamen trval po odstranění vypalovacího drátu déle než 30 s;a nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože:Za zvláštních okolností může být izolace produktu poškozena. Materiál, který je vyroben z důvodu nedostatečných odpojovacích vlastností,Rozměry vidlice jsou nesprávné,Označení je nesprávné.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání spotřebitelů ze strany distributor.Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je balen v průhledném plastovém sáčku přiloženém na papírové štítky, na nichž je uveden název výrobku v cizích jazycích, obchodní značka „LUERNA“, model, číslo EAN, kód EAN, značka CE a údaje o distributorovi a výrobci. Na typickém štítku jsou k dispozici údaje: 10–16V, ~ 250 V, max. 3500 W, CE, ochranná známka „LUCERNA“ a varování – „zasahovat do údajů o kabelu: H05VV-F, 3G, 1,00 mm².
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1003/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nástavec pro prodloužení šňůry – rozšíření pohyblivé nabídky
 
Značka: LUCERNA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: FX 3–10 m, článek č.: OY-2191x10 4FA, EAN: 8590849370003
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Při zkušebním pohybu lana se oddělily a přerušily vodiče (elektrická zapojení nezabudovaných částí zařízení nesmí být odříznuta),Ohebné kabely mají nedostatečný průměr (0,86 mm²),Při zkoušení hořícího trolejového drátu vznikne plamen. Plamen trval po odstranění vypalovacího drátu déle než 30 s.
Materiál, který je vyroben z důvodu nedostatečných odpojovacích vlastností. Za určitých okolností může být izolace produktu poškozena.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je balen v průhledném plastovém sáčku, na kterém je uveden název výrobku v cizích jazycích, obchodní značka „LUERNA“, model, číslo EAN, kód EAN, značka CE a údaje o distributorech a výrobci. Na typickém štítku jsou k dispozici údaje: „10–16V, ~ 250 V, max. 3500 W, CE, ochranná známka LUCERNA“ a varování – „nezasahují do dat o připojení!“ H05VV-F, 3G, 1,00 mm².
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 39